Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Facisme, Nazisme, Kommunisme (likheter-forsjeller

NYTT TEMA
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
16.10.03 02:09
Forskjeller og likheter mellom Fascisme, Nazisme og Kommunisme

jeg har i det siste lest en del om forskjeller og likheter mellom fascismen og nazismen, samt mellom fascismen, nazismen og kommunismen (under Stalin). I utgangspunktet så viste jeg ikke så mye om forskjellene mellom fascismen og nazismen (har også hørt andre etterlyse det) og temaet har vært veldig dårlig belyst andre steder, men denne boka klarte, på en måte som jeg hittil ikke har vært borti, å sette fokus på dette i detaljert klartekst.


Fascismen og Nazismen
Mange historikere har argumentert for eksistensen av en "generell" fascisme p.g.a. de åpenbart store likhetstrekkene mellom disse to bevegelsene - den italienske fascismen og den tyske nasismen.
Likhetene inkluderer i hovedsak ønsket om -nasjonal gjenfødelse; -framveksten av en allmektig leder basert på førerprinsippet; -en autoritær, undertrykkende og makt-truende stat basert på terror og frykt for terror; -ultranasjonalisme og en aggressiv utenrikspolitikk; så vel som et fanatisk hat mot liberalisme og sosialisme.
Andre fellestrekk er higen etter uniformer, parader og paramilitære grupper; følelser og vold ble sett på som noe positivt; og samordnet forsøk på å benytte moderne teknologi og metoder innen massekommunikasjon for å spre budskapet og å indoktrinere forskjellige seksjoner i samfunnet.

På tross av deres omfavning av deler av det moderne samfunn hadde de en generell konservativ og t.o.m. reaksjonær holdning til mye av det moderne samfunnet. F.eks. så var landsbygda holdt for å være det urbane overlegen, som tenderte å bli en ynglingsplass for umoral, sosialisme og kommunisme. Både fascismen og nazismen var sterkt imot en trend som kvinnefrigjøring og likestilling. Både i det fascistiske Italia og det nazistiske Tyskland ble det gjort forsøk på å tvinge kvinner ut av lønnet arbeid og inn i det som ble sett på som en mer naturlig rolle som hustru og morsrollen. Andre elementer som disse ideologiene delte var at begge kom til makten bl.a. ved hjelp av en økonomiske- og politiske elite, og at så snart de hadde makt så ble deres tidligere løfter om å begrense rikdommen og makten til de store kapitalistiske firmaene raskt fragått. Disse to regimene var også bestemt på å gjøre sine respektive økonomier uavhengig av andre stater og så territorial ekspansjon og erobring som en måte å oppnå dette, det enten være seg den italienske fascismens "spazio vitale" eller Hitlers "Lebensraum".

Det var imidlertid også forskjeller mellom disse to regimene, og mest øynefallende var områder som rasisme og opprettelsen av "terror-staten". I begynnelsen avviste Mussolini Hitlers (og nazi-partiets) fiksering rundt antisemittismen og rase-teorien som meningsløst tull. Ingenting i Mussolinis tidligere arbeide antyder at rase var et sentralt tema på den måten som hos Hitler og i hans bok Mein Kampf. Selv om Mussolini senere introduserte raselover i 1938 under Hitlers påvirkning, så hadde de liten støtte. Faktisk så hadde det italienske facistpartiet på slutten av 1930-tallet et stort antall av jøder i sine rekker. Imidlertid hadde både Hitler og Mussolini, og deres respektive bevegelser, sine røtter i sosial-darwinismen som trodde på en kamp for tilværelsen og at "den sterkeste overlever".
Den andre hovedforskjellen mellom de to regimene var at Mussolini aldri klarte å oppnå den politiske kontrollen over sitt land som Hitler etablerte i Tyskland. En konsekvens av dette var at graden av regimeterror i det fascistiske Italia var betydelig mindre enn i Nazi-Tyskland. Ikke-facistiske institusjoner, som monarkiet og den katolske kirke, beholdt en del av sin uavhengighet, og nivået av kulturell og kunstnerisk kontroll var også mindre omfattende enn i Nazi-Tyskland.

Fascisme (fascisme og nazisme) - og kommunisme
Flere historikere har forsøkt (hovedsaklig under den kalde krigen) å etablere lignende likheter mellom disse to ideologiene og bevegelsene, mens andre (hovedsaklig marxistiske) historikere har argumentert for at de er helt forskjellige.
Marxister ser på fascismen som et ekstremt forvar for kapitalismen, mens kommunismen er definert som det totalt motsatte av kapitalisme. De som argumentere for likheten gjør det i all hovedsak på basis av at alle tre regimer var totalitære diktaturer.
I følge R.Pipes så var alle tre regimer klare fellestrekk, ikke bare pga. lignende politisk filosofi og praksis, men også av en "felles psykologi" basert på hat og vold. Når man sammenligner disse bevegelsene og regimene så er det imidlertid også viktig å skille mellom de ytre formene til deres politiske strukturer og styringsmetoder på den ene siden, og mellom prinsipper og faktisk policy de hadde på den andre.

Fortsetter>>
KHWS
KHWSInnlegg: 16010
16.10.03 12:26
Dette har en diskutert før innpå her, men for en gangs skyld går det kanskje an å starte med først å finne ut hva ordene Fascisme, Nazisme og Kommunisme kommer fra og hva de betyr.

Fascisme kommer av det latinske ordet facet som betyr fornem. Det gamle romerske symbolet på republikkens styrke var et knippe trepinner som var surret sammen med en øks. Symbolet som heter faces, ble brukt av de Italienske fascistene.

Nazisme kommer av det tyske ordet Nazionalsozialistisch og betyr Nasjonalsosialisme. Hakekorset er et gammelt Indisk og Indiansk solsymbol. Nazistene la mere i det og kalte symbolet for Swaztica (to pinner/runer i kors). Oppdelt ble det tegenet eller runene til SS.

Kommunisme kommer av det latinske ordet communis som betyr felles.
Hammer og sigd var det Sovjetiske symbolet. Det røde flagget er et felles Kommunistisk symbol.
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
16.10.03 20:18
KHWS skrev:
Fascisme kommer av det latinske ordet facet som betyr fornem. Det gamle romerske symbolet på republikkens styrke var et knippe trepinner som var surret sammen med en øks. Symbolet som heter faces, ble brukt av de Italienske fascistene.


---

det hersker det ikke enighet om.

noen mener det kommer av ordet fascio, som betyr gruppe. I 1893 dannet radikale sosialist-grupper på Scicila fasci for å organisere demonstrasjoner og streiker.
Golum
GolumInnlegg: 3107
16.10.03 22:29
"Nazisme kommer av det tyske ordet Nazionalsozialistisch og betyr Nasjonalsosialisme. Hakekorset er et gammelt Indisk og Indiansk solsymbol."

Trodde det bare var et indisk symbol, samt at det var speilvendt?
vgVicious
vgViciousInnlegg: 2176
17.10.03 00:21
Hakekorset er i tilegg til å være et indisk, indiansk (nytt for meg), kinesisk symbol også et germansk symbol. Hakekorset er en annen variant av solkorset. Symbolet er funnet risset inn i gullmynter og smykker fra Skandinavia og Nord-Tyskland fra jernalderen.

Vicious
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
17.10.03 01:52
Likheter
En felles faktor mellom disse to ideologiene (fascismen og nazismen på den ene siden og kommunismen på den andre) er at begge var ekstremt fiendtlig innstilt overfor et liberalt parlamentarisk demokrati og dets verdier, og begge bevegelsene ødela det og innsatte en annen type politisk system basert på ett-parti styre. I deres tidlige dager var begge bevegelsene revolusjonære i den forstand at de baserte seg på massemobilisering rundt et ideal og utopisk ideologi og lovte en delvis eller total utskifting av de eksisterende politiske og økonomiske strukturene. Men selv om denne forvandlingen ble lovt av begge ideologiene så klarte fascismen ikke å leve opp til disse løftene.
Dette emnet er ytterligere motsetningsfylt ved at Mussolini en gang beskrev seg selv som den "Italienske Lenin" og at han, i sine yngre dager, var en militant sosialist. Han gratulerte også senere Stalin, under hans store utrenskningsreformer, med å ha konvertert til fascismen. I følge Mack Smith var Mussolinis, i sine siste år i Salò Republikken, i ferd med å returnere til sine tidligere sosialistiske røtter. Hvorvidt dette er sant eller ei så vil det være korrekt å påstå at Salo Republikken var et forsøk på at gjeninnføre sosialistiske prinsipper i fascismens tidligste dager.

Regimet til Stalin, Mussolini og Hitler delte også konseptet med en karismatisk "supermann" leder som var gjenstand for en kult-dyrkelse. Imidlertid så virket ikke denne mytiske lederskapsskikelsen å være fullt så avgjørende for Sovjetunionens videre eksistens som for de fascist regimene Italia og Tyskland. Det har også blitt argumentert for at Stalins regime var like nasjonalistisk som Mussolinis og Hitlers, med politikk som at "sosialisme i ett land" markerer seieren til nasjonalismen over det internasjonale som hadde vært sentral for Sovjets utenrikspolitikk under Lenin. Dette utviklingstrekket ble styrket under Sovjets erfaringer under 2 verdenskrig, da Stalin helt bevist spilte på nasjonalistiske strenger - der han t.o.m. trakk inn elementer fra det gamle tzar-riket og religionen for å mobilisere folket til motstand mot den tyske invasjonen.
Fremhevingen av sensur og offentlig propaganda for å sikre folkets støtte og samarbeid var også et element som alle tre regimer hadde felles. De gjorde også store forsøk på å indoktrinere de unge gjennom skolegang og opprettelsen av ungdomsorganisasjoner.

I forsøket med å sammenligne disse to ideologiene og bevegelsene har flere historikere konsentrert seg rundt temaet totalitærisme og spesielt bruken av makt og terror. Alle tre regimer baserte seg i stor grad på bruken av hemmelig politi for å forhindre enhver opposisjon. De tre regimene benyttet seg også av terror: Tyskland benyttet seg av konsentrasjons- og utryddelsesleire, mens Stalins Sovjet trygget sine behov ved opprettelsen av Gulag-leire. I Italia var antall drepte som resultat av terror relativt lav: i følge Brzezinski skyldes dette at den italienske fascismen var mindre totalitær, mindre skremmende, og derfor mindre "moden" sammenlignet med de andre to regimene. Det har vær mange diskusjoner blant historikere vedrørende tapstall eller offer-tall i Hitlers Tyskland og Stalins Sovjetunionen, som igjen har ført til en adskilt debatt mellom intensjonelle dødsfall og mere tilfeldige dødsfall. Som S.J. Lee poengterer så var det ingenting tilsvarende i Sovjetunionen som utryddelsesleirene i Tyskland som var konstruert med den hensikt å ta livet til folk under nazi-regimet. Dødsfall i Stalins Gulag-leire var mer som en følge av utmattelse og neglisjering, enn overlagt massemord. Hitlers tidligste skrivning - før 1917 - var dypt innfanget i en ekstrem antisemittisme, mens hans anti-bolsjevismen kom inn på et senere tidspunkt.

fortsetter>>
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
17.10.03 01:58
Forskjeller
Det er også flere betydelige forskjeller mellom kommunismen og fascismen, både i teori og i praksis.
På den ideologiske front skiller kommunismen seg fra fascismen ved at den har en systematisk doktrine med et klart opphav, mens fascismen ikke har noe slikt som den sammenhengende og disiplinerte ideologiske strukturen til Marxist-Lenisismen. Bortsett fra bøkene til forskjellige 1800-talls tenkere, som ofte ikke hadde noe med hverandre å gjøre, var fascismens teorier og opphav som oftest å finne i Mussolinis artikkel i Encyclpocedia Italiana og i Hitlers Mein Kampf. Begge fascist lederne baserte i stor grad sin ideologi på resirkulerte ideer fra forskjellige uensartede kilder. I tillegg var fascismen tydelig basert på anti-interllektualisme, anti-positivisme og avvisning av fornuft, mens kommunismen ivaretok sin tilknytning til fornuft, positivisme og teoretisk utvikling av Marx ideer.
Kommunismen var også grunnlagt på (i teori) internasjonalisme. T.o.m. under Stalin, som i stor grad som satte his eget lands interesser først, forpliktet Sovjetunionen seg (på papiret i det minste) til den internasjonale arbeiderklassen og verdensrevolusjon. (Dette forble offisiell Sovjet politikk også etter Stalins død i 1953). I kontrast til kommunismen avviste fascismen internasjonalismen og glorifiserte isteden nasjonen og dens skjebne og strebet isteden etter en nasjonal gjenfødelse og "palingenesis". Det er dette som er fascismens mytiske kjerne - i div. former - en palingenetic form for en populær ultra-nasjonalisme (nasjonen reiser seg som en fugl fønix fra asken).

Teoretisk har de to ideologiene et fundamentalt forskjellig holdning til staten: i følge Marxistisk teori skulle staten gradvis "visne bort" så snart arbeiderne hadde tatt makta og bli redusert til et minimum når kommunismen hadde blitt gjennomført. Fascismen kjerne var på den annen side en visjon om at staten skulle være alt og individet ingenting. Dette var nasjonens holistiske tredje vei. Det er imidlertid viktig å huske at, i praksis vokste Sovjet statens makt, og særlig under Stalin. Fascismen var også basert på nødvendigheten og den positive rollen til elitegrupper i samfunnet, som ofte stod i motsetning til massene. I teori var kommunismen imot dette, men i praksis begynte eliten også der gradvis å oppstå blant høytstående tjenestemenn i partiet. Og de kom til å nyte godt av privilegier, selv de aldri hadde retten til privat eiendom eller økonomiske aktiva, som forble statens eiendom.

Når det gjaldt politiske mål så hadde kommunismen som hovedmål å kaste kapitalismen, for så å innføre sosialismen og til slutt kommunismen. Selv om det innen fascismens tidlige stadium var snakk om "en tredje vei" som inneholdt en del anti-kapitalistisk politikk, så gav de ingen løfter om å ødelegge kapitalismen og bytte den ut med sosialisme. Og selv om fascismen hadde en klar tendens til å fokusere på det nasjonale samfunn og statens plass over individet, så var det ikke det samme som å ødelegge klassebarriærene for å skape et klasseløst samfunn. Fascismen undertrykte isteden klassekonflikten og prioriterte isteden den politiske eliten og overklassen, på bekostning av arbeider- og middelklassen. Derfor så var fascismen essensielt basert på nasjonen og rasen, mens kommunismen var basert på klassekamp.

På samme tid var det en klar teoretisk forskjell mellom disse to ideologiene vedrørende kvinnefrigjøring og kvinnerollen. Under Lenin ble det nesten straks foretatt steg for å implementere en politikk designet for å frigjøre kvinner og sikre likhet mellom kjønnene (noe som alltid hadde vært en viktig aspekt ved marxismen). Tidlige reformer inkluderte prevensjonsveiledning, fri abort og retten for kvinner til å ta ut skilsmisse. I kontrast til dette hadde kvinner både i Tyskland og Italia forskjellige roller i forhold til menn der kvinnene ble oppmuntret (og senere tvunget) til å returnere til tradisjonelle roller som husmor og hustru. Det er imidlertid viktig å huske at under Stalin ble mange av Lenins reformer innskrenket, f.eks. så begrenset han muligheten for abort og oppmuntret kvinner til å føde flere barn. Under andre verdenskrig gjorde imidlerid Stalins Russland langt mer vellykket forsøk på å rekruttere kvinner i krigsindustrien fra starten av, noe som nazistene var mye tregere til ettersom det var et klart avvik fra deres ideologi.

En av de mest åpenbare forskjellene ligger i hvordan disse lederene kom til makten og hva resultatet ble. Trass i myten om marsjen til Roma og Hitlers mislykkede øl-hall agitasjoner og bruken av paramilitær vold på gatene, så kom begge de fascistiske bevegelsene til makten på lovlig vis og nøt stilltiende støtte fra eliten i sine respektive land. I kontrast til dette så var etableringen av et kommunistregime i Russland avhengig av en revolusjon mot den eksisterende eliten, og etter at de hadde tatt makta var de avhengig av en borgerkrig for å beholde den.

fortsetter>>
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
17.10.03 02:02
I både Italia og Tyskland beholdt den økonomiske eliten sine bedrifter og forretninger selv om deres eierskap (til tider) ble kontrollert av statlige direktiver (mest i Tyskland). De to fascistregimene avviklet langt færre (særlig det mer mektige nazi-regimet) eksisterende strukturer og institusjoner enn kommunistregimet. Særlig ble de mer militante seksjonene hos de to fascist-partiene, som krevde en "andre revolusjon" mot de store kapitalist firmaene (som lovt i tidligere programmer og manifest) enten tonet kraftig ned, eller som tilfelle var med nazi-Tyskland, eliminert fra programmet.
I total kontekst så ble Bolsjevik revolusjonen i 1917 tett fulgt av en omfordeling av kapital, industri og eiendom. På landet ble en stor det av eiendommene (tilhørende enten tzaren, aristokratiet eller kirka) konfiskert og overlevert til bøndene i privat eie. I den andre revolusjonen under Stalins politikk med tvunget kollektivisering ble disse eiendommene så konfiskert fra bøndene og nasjonalisert for så å bli omgjort til store kollektive statsbruk. Dette var noe som var helt fraværende hos de to fascistregimene, hvor den økonomiske eliten ikke bare beholdt sine eiendommer, men også opplevde en betydelig økning i profitten. Videre under Stalin og hans etterfølgere så foregikk det en massiv industrialisering som økte statens eiendommer betraktelig. Denne holdningen til privat eiendom varte helt til Sovjetunionens fall i 1991.
Det samme var også tilfelle etter 1945, idet Stalin økte sin kontroll over landene i Øst-Europa, der en lignende revolusjon ble påtvunget, som også resulterte i omdisponering av pre-krigs elitens økonomi og eiendom. Nazistenes invasjon i Europa ble bare ledsaget av en overføring av aktiva enten til tyske kapitalister eller høyere nazi-offiserer. Det var ikke før kommunismens kollaps at statlig eiendom i Øst-Europa ble solgt til private.

*****
GudGud
GudGudInnlegg: 1778
17.10.03 02:07
nazist og fascime er det samme
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
17.10.03 02:08
GudGud skrev:
nazist og fascime er det samme

----

nei det er noen sentrale forskjeller

Mest øynefallende var områder som rasisme og opprettelsen av "terror-staten". I begynnelsen avviste Mussolini Hitlers (og nazi-partiets) fiksering rundt antisemittismen og rase-teorien som meningsløst tull. Ingenting i Mussolinis tidligere arbeide antyder at rase var et sentralt tema på den måten som hos Hitler og i hans bok Mein Kampf. Selv om Mussolini senere introduserte raselover i 1938 under Hitlers påvirkning, så hadde de liten støtte. Faktisk så hadde det italienske facistpartiet på slutten av 1930-tallet et stort antall av jøder i sine rekker. Imidlertid hadde både Hitler og Mussolini, og deres respektive bevegelser, sine røtter i sosial-darwinismen som trodde på en kamp for tilværelsen og at "den sterkeste overlever".

Den andre hovedforskjellen mellom de to regimene var at Mussolini aldri klarte å oppnå den politiske kontrollen over sitt land som det Hitler klarte å etablerte i Tyskland. En konsekvens av dette var at graden av regimeterror i det fascistiske Italia var betydelig mindre enn i Nazi-Tyskland.

Ikke-facistiske institusjoner, som monarkiet og den katolske kirke, beholdt en del av sin uavhengighet, og nivået av kulturell og kunstnerisk kontroll var også mindre omfattende enn i Nazi-Tyskland.

KHWS
KHWSInnlegg: 16010
17.10.03 07:39
KansasCity skrev:
......
noen mener det kommer av ordet fascio, som betyr gruppe. I 1893 dannet radikale sosialist-grupper på Scicila fasci for å organisere demonstrasjoner og streiker.

Tror nok ikke Mussolini ville brukt det som forklaring, men ordene er svært like så jeg ser ikke bort fra det som en forklaring. Imidlertid var det det gamle romerske forbilder som ble fokusert av de Italienske Fascistene.
KHWS
KHWSInnlegg: 16010
17.10.03 07:41
vgVicious skrev:
Hakekorset er i tilegg til å være et indisk, indiansk (nytt for meg), kinesisk symbol også et germansk symbol. Hakekorset er en annen variant av solkorset. Symbolet er funnet risset inn i gullmynter og smykker fra Skandinavia og Nord-Tyskland fra jernalderen.

Vicious

Mener å huske at det var Hopi indianerne som brukte symbolet.
Solidarius
SolidariusInnlegg: 3533
17.10.03 11:29
Facsisme dekker flere ideologier som varierer svært mye! Facsisme brukes både for å beskrive Mussolini, Otto Strasser, Ernst Røhm, Pinochet, Blanco, Suharto, Videla, Evita Peron, Primo De Rivera, Pidulski, Chang Kai Chek, Tojo og Park Chung Hee. Politikken disse førte varierte faktisk ganske drastisk langt høyre venstre aksen.
KHWS
KHWSInnlegg: 16010
17.10.03 12:31
Helt greit at det finnes div. sekter under Fascisme. Ser at du til stadighet trekker frem den politisk høyre-venstre aksen og det må du gjerne gjøre. For min del bruker jeg ofte en sirkel der ytterste Høyre møter ytterste Venstre med Anarkistene i mellom seg. Dette passer bedre med relativitetsteoriene.
Kan også bruke en tredimmensjonal sfærisk modell, men det kan fort bli litt for komplisert når en skal vektorisere de forskjellige partiene og sektene.
Solidarius
SolidariusInnlegg: 3533
17.10.03 12:34
Problemet med dette er jo at både Stalin, anarkistene, Ayn Rand og Adolf Hitler er svært ekstreme, men alle fire er veldig ulike. Man har da fire ekstremiteter og bare to ytterpunkter!
KHWS
KHWSInnlegg: 16010
17.10.03 12:43
Det klarer du når en projiserer punktene fra en 3D sfære til en 2D sirkel. Tygg litt på den.
Solidarius
SolidariusInnlegg: 3533
17.10.03 12:49
Jeg har sett den oppdelingen ja. Glemte den i farten. Jeg er dog ganske skeptisk til den av noen årsaker:

*I praksis så deler politikken seg inn i to leire.
*Anarkister og sosialister samarbeider mens sosialister aldri samarbeider med facsister og anarkister aldri samarbeider med libertarianere, selv sosialisme i en slik modell har like mye til felles med facsisme som anarkisme.
*I praksis har medlemmene av ulike ideologier mer til felles enn papirideologiene skulle tilsi. Eksempler på dette er jo at fri økonomi og regulerte personlige forhold ofte hører sammen(ref. republikanerne i USA, konservative i England og Øst Asia) samt at anarkister ofte ikke er så negative til staten allikevel når alt kommer til alt.
vantrohund
vantrohundInnlegg: 3514
17.10.03 13:55
Dette kan se lettere useriøst ut ved første øyekast, men det er faktisk "førsteutkastet" til det som senere ble fascisme!

(http://www.avalon.net/~siegling/intermedia/readings/01.html)

Manifesto of Futurism:

1 We intend to sing the love of danger, the habit of energy and fearlessness.

2 Courage, audacity and revolt will be essential elements of our poetry.

3 Up to now literature has exalted a pensive immobility, ecstasy, and sleep. We intend to exalt aggressive action, a feverish insomnia, the racer's stride, the mortal leap, the punch and the slap.

4 We affirm that the world's magnificence has been enriched by a new beauty: the beauty of speed. A racing car whose hood is adorned with great pipes, like serpents of explosive breath - a roaring car that seems to ride on grapeshot is more beautiful than the Victory of Samothrace.

5 We want to hymn the man at the wheel, who hurls the lance of his spirit across the Earth, along the circle of its orbit.

6 The poet must spend himself with ardour, splendour, and generosity,to swell the enthusiastic fervour of the primordial elements.

7 Except in struggle there is no more beauty. No work without an aggressive character can be a masterpiece. Poetry must be conceived as a violent attack on unknown forces, to reduce and prostrate them before man.

8 We stand on the last promontory of the centuries! . . . Why should we look back, when what we want is to break down the mysterious doors of the Impossible? Time and Space died yesterday. We already live in the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed.

9 We will glorify war - the world's only hygiene - militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers, beautiful ideas worth dying for, and scorn for woman.

10 We will destroy the museums, libraries, academies of every kind, will fight moralism, feminism, every opportunistic or utilitarian cowardice.

11 We will sing of great crowds excited by work, by pleasure, and by riot; we will sing of the multicoloured, polyphonic tides of revolution in the modern capitals; we will sing of the vibrant nightly fervour of arsenals and shipyards blazing with violent electric moons; greedy railway stations that devour smoke-plumed serpents; factories hung on clouds by the crooked lines of their smoke; bridges that stride the rivers like giant gymnasts, flashing in the sun with a glitter of knives; adventurous steamers that sniff the horizon; deep-chested locomotives whose wheels paw the tracks like he hooves of enormous steel horses bridled by tubing; and the sleek flight of planes whose propellers chatter in the wind like banners and seem to cheer like an enthusiastic crowd.

(Filippo Tomaso Marinetti, 1909)


__________________
mvh

Vantro Hund
(1st. Honorary Bruce)
Vi tar over verden i nærmeste fremtid. Bli med i den nye religionen!!! www.pythonism.bjelleklang.org
KansasCity
KansasCityInnlegg: 6312
18.10.03 15:21
KHWS skrev:
KansasCity skrev:
......
noen mener det kommer av ordet fascio, som betyr gruppe. I 1893 dannet radikale sosialist-grupper på Scicila fasci for å organisere demonstrasjoner og streiker.

Tror nok ikke Mussolini ville brukt det som forklaring, men ordene er svært like så jeg ser ikke bort fra det som en forklaring. Imidlertid var det det gamle romerske forbilder som ble fokusert av de Italienske Fascistene.

*********


jeg skal ikke være påståelig, men i boka "The European Dictators" av Allan Todd (forlag Cambridge) står det: "..even the term "fascist" derives from the italian word facio (pl. fasci), meaning group og band. I Sicily in 1893 radical groups of mostly socialist workers formed fasci to organise demonstrations and strikes against low wages and high rents. In the following years several other Italian political organisations also used the term before it was adopted in 1919 by Mussolini for his political movment."

Jeg mener at jeg også leste i samme bok om at dette ordet kunne stamme fra det gamle Rom (slik som du sa), men jeg finner det ikke igjen
Diktator
DiktatorInnlegg: 820
19.10.03 01:16
KHWS skrev:
"Ser at du til stadighet trekker frem den politisk høyre-venstre aksen og det må du gjerne gjøre. For min del bruker jeg ofte en sirkel der ytterste Høyre møter ytterste Venstre med Anarkistene i mellom seg."
---------------------------
That's my man! det er det jeg har sagt HELE tiden.
Jupple
JuppleInnlegg: 29
21.10.03 11:37
En bok man burde lese om fascisme er den franske filosofens Sorel "Reflexitions sur la Violence" Har dessverre ikke lest den selv, men det er en bok som Mussolini stadig siterte fra, og skal være bra til å forstå Fascismens ideologi (Selv Muss. alltid hevdet at Fascisme aldri var en ideologi!) Boka handler om irrasjonalitet, det å handle utfra instinkter og ikke ut fra logiske handlinger.

jUpPle
Historie mellomfags student,
(som snart skal ha 3x eksamen..! :-| )
DMEO
DMEOInnlegg: 2619
21.10.03 13:57
Et sted jeg har lest,blir disse politiske ideologiene definert slik:


Fascisme:Diktatorisk styreform kjennetegnet av statsstyrt økonomi,samfunnsmessig ensretting og militant nasjonalisme.

Nazisme:Fascisme slik den ble praktisert av Det nasjonalsosialistiske arbeiderparti under Hitler.

Sosialisme:Et samfunnssystem som tar til orde for at staten skal eie og ha kontroll over produksjonsmidlene;et system som kommunistene betrakter som et mellomstadium mellom kapitalisme og kommunisme.

Kommunisme:Et samfunnssystem som tar til orde for klasseløshet,felles eie av midler og livsfornødenheter og lik fordeling av økonomiske goder.
devzrulz
devzrulzInnlegg: 1513
21.10.03 15:56
største feilen historisk sett er at man ser på Sovjetunionen under Stalin som et kommunistisk regime. Det er feil. Sovjet var et sosialimperialistisk regime, ikke i nærheta a å væra i tråd med kommunistisk ideologi!


stem RV!

devzrulz
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg