Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Marx om finanskapitalisme

NYTT TEMA
Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
28.03.13 15:17

Kom over en bok, The Foundations of Non-Equilibrium Economics, tilgjengelig på nett. Artikkelsamling:

http://digamo.free.fr/ccc09.pdf

Jeg siterer fra forordet:

“Do not adjust your theory – reality is at fault.” This could be the slogan of much of mainstream economics since the Second World War. The slogan fits because since the rise of neoclassical theory at the end of the nineteenth century, mainstream economics has regarded the determination of equilibrium conditions as the Holy Grail of theoretical discovery. But in order to demonstrate the existence of equilibria within models, economists have typically had to assume diminishing returns and negative feedback. Once we enter a real world with increasing returns and positive feedback – a world where deviations can be amplified rather than suppressed – then the conventional demonstrations of equilibria are no longer viable.

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
28.03.13 19:00
Masaniello: Skal vi være fremmed for tanken om at matten er feil? I blogginnlegget du linket til skriver han sarkastisk «Everyone has been just doing the math wrong for well over a century». Hvorfor ikke? Kan det ikke tenkes at man har regnet feil? Matematikken er ikke fremmed for paradigmeskifter når man kommer opp på et mer komplekst nivå. De siste 20-30 årene har det skjedd mye innen kaosteori og systemteori. I fysikk, kjemi og biologi er jo dette for lengst tatt opp, for eksempel i termodynamikk hvor ideer om likevekt forlengst er forkastet. Hvorfor skal ikke økonomifaget også ta til seg denne kunnskapen? Kanskje den blir det, hva vet jeg.

Ikke uenig i dette. Problemet er at det ikke her er snakk om kaosteori eller systemteori. Keen hevder at nyklassiske økonomer i et århundre har gjort elementære feil i calculus...

Jeg er kritisk til nyklassisk økonomisk teori, men jeg mener det er feil å forsøke å kritisere dem for å regne feil. Jeg ville angrepet dem for et metodologisk tankeskjema som begrenser "the mode of enquiry". Da tenker jeg på den hellige treenigheten "likevekt, rasjonalitet og effektivitet". Dette tankeskjemaet begrenser mulighetsrommet økonomer opererer innenfor.

Å forkaste likevektsteorier er et metodologisk spørsmål, det er ikke et spørsmål om matematikk. Matematikken kan være riktig, selv om ikke teoriene er det. Matematikken kan ikke være feil som sådan, den kan være inkonsistent (og det er dette Keen angriper nyklassiske økonomer for - jeg tror ikke nyklassisk økonomi er inkonsistent på sine egne premisser, men jeg tror premissene er svært shaky). Euklidisk geometri forkastes ikke på grunn av relativitetsteorien, men euklidisk geometri viser seg å ha et begrenset anvendelsesområde i vitenskapelige sammenhenger. Det samme kan en si om likevektsmatematikken økonomene bruker.

(Innlegget ble redigert 28.03.13 19:04)

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
28.03.13 20:24

Ja, tenkte ikke at matten er "feil" i den forstand at de har regnet feil. Hvis det er det Keen hevder, så virker det noe spesielt, ja.

Jeg syns også Keens løsninger virker noe spesielle, men kan ikke si å ha satt meg veldig godt inn i disse jubilee-tankene. De er veldig drastiske, i hvert fall.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
28.03.13 20:58

Har valgt fire bøker i mitt selvstudium i økonomisk teori, som jeg håper å komme meg igjennom denne våren og sommeren:

Blanchard, Amighini og Giavazzi, Macroeconomics: An European Perspective, 2010

Krugman og Wells, Economics, 2009.

Bowles, Microeconomics: Bahavior, Institutions and Evolution, 2006.

Wolff og Resnick, Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian, 2012.

Mangler de to siste, men kommer sikkert til å bruke god tid på de to første, så er ikke noe stress. Har en tidligere utgave av Wolff og Resnick-boken, fra 1987, som kun tar for seg nyklassisk og marxistisk teori.

Bruker sikkert denne tråden til dumme spørsmål og løse tanker, da det ser ut til å kunne bli en tråd for adspredt utveksling om økonomiske spørsmål.

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
28.03.13 21:11
Masaniello: Ja, tenkte ikke at matten er "feil" i den forstand at de har regnet feil. Hvis det er det Keen hevder, så virker det noe spesielt, ja. Jeg syns også Keens løsninger virker noe spesielle, men kan ikke si å ha satt meg veldig godt inn i disse jubilee-tankene. De er veldig drastiske, i hvert fall.

Keen har sikkert mye å fortelle, men jeg mener det er feil å forsøke å "ta" økonomer for å regne feil. Jeg ville heller ha rettet en knallhard kritikk mot det snevre rammeverket som dominerer i faget.

For teori om "increasing returns" og kompleksitet er W. Brian Arthur fin:

http://tuvalu.santafe.edu/~wbarthur/Papers/End_of_Certainty_Web.pdf

(Innlegget ble redigert 28.03.13 21:13)

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
28.03.13 21:12
Masaniello: Bowles, Microeconomics: Bahavior, Institutions and Evolution, 2006.

Bowles er marxist?

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
28.03.13 23:13

Ja, han er vel en av disse postmarxistene, eller hva man kaller de. Det virker som om boken gir et litt utradisjonelt blikk på mikroøkonomi, og det vil være midt i blinken for meg etter å ha vært igjennom mer tradisjonelle syn i de to første lærebøkene. Bowles har gjort en del interessant sammen med Herbert Gintis. Jeg bestilte boken Democracy and Capitalism i dag, som de skrev sammen på 80-tallet, ifølge baksiden en kritikk av både samtidens marxisme og liberal politisk teori. Gintis er, foruten økonom, også atferdsforsker. De har skrevet en del om likhet og utdanning sammen også. Begge er tilknyttet Santa Fe-instituttet, men har faste professorat andre steder.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
28.03.13 23:21

Det er ikke spesielt marxistisk å bry seg om biografier, sies det, men jeg må innrømme jeg har en fetisj for biografier. Fin liten tekst om Bowles og Gintis her, som samtidig gir et innblikk i økonomisk tenkning i USA de siste tiårene:

http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/BowlesAndGintisBiography.pdf

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
29.03.13 09:56
Masaniello: Det er ikke spesielt marxistisk å bry seg om biografier, sies det, men jeg må innrømme jeg har en fetisj for biografier. Fin liten tekst om Bowles og Gintis her, som samtidig gir et innblikk i økonomisk tenkning i USA de siste tiårene: http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/BowlesAndGintisBiography.pdf

Bowles og Gintis viser i hvert fall at det finnes akademiske marxister som har publisert i prestisjefylte tidsskrifter i økonomi.

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 15998
29.03.13 12:23
Masaniello: Bowles, Microeconomics: Bahavior, Institutions and Evolution, 2006.

Du må si ifra om den er bra, er på leselista mi(som er alt for lang)

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
29.03.13 16:21

Lange leselister kjenner vi til. Mine lister er gjerne delt opp i prosjekter. Spinoza-listen er mer eller mindre uendelig. Opplysningstiden-listen begynner å få bra med kjøtt på beina. Økonomisk historie-listen har øker med 3-4 bøker for hver bok jeg får lest. Og nå økonomi, hvor jeg også har en liste nr. 2 på gang allerede, i hovedsak marxistisk og postkeynesiansk teori fra 30-tallet og frem til 80-tallet (Joan Robinson, Maurice Dobb, Paul Sweezy, Paul Baran, Ronald Meek, Harry Braverman, etc.), originalverk jeg håper å få noe ut av etter å ha kommet igjennom "grunnlesningen" ovenfor.

Jeg kommer nok tilbake til tråden etter hvert som jeg leser. Samtidig har jeg nå begynt på to bøker, en om Hayek/Friedman (nyliberalisme) og en om Keynes, som jeg har tenkt å skrive omtale av. Godt jeg bare er vikar om dagen, og ikke jobber 100%, hehe. Nå skal jeg også jobbe to netter, og det gir anledning til å lese og skrive samtidig. Grei ordning.

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
29.03.13 21:33
Masaniello: Spinoza-listen er mer eller mindre uendelig

Hva bør en lese "først"? Den norske oversetteren av "Etikken" anbefaler en bok som jeg har glemt tittelen på, som omhandler tanketradisjoner som inspirerte Spinoza.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
30.03.13 07:41

Jeg kan se i norske oversettelsen senere i dag, husker ikke noen spesielle tips derfra i hodet. Jeg syns Steven Nadler sin biografi, Spinoza: A Life, er et fint sted å begynne. Ellers spørs det nesten hva du er opptatt av, om det er metafysiske spørsmål, politiske spørsmål, religion og sekularisme, osv. Stuart Hampshire sin Spinoza and Spinozism er viktig for den anglo-amerikanske resepsjonen. Edwin Curley sin Behind the Geometrical Method gir et godt blikk på Etikk, og setter også Spinoza opp mot Hobbes. Gilles Deleuze sin Practical Philosophy: Spinoza er kanskje min lille favoritt, men det er også en svært original lesning. Antonio Negri sin The Savage Anomaly gir den beste politiske lesningen av Spinoza, og viser også godt hvordan Spinoza utvikler seg som tenker. Etienne Balibar sin Spinoza and Politics gir en noe mer lettfattelig lesning av Spinoza som politisk tenker. Det samme gjelder Steven B. Smith sin Spinoza, Liberalism and the Question of Jewish Identity. Ellers er det mange gode kommentarer på Tractatus theologico-politicus, som jeg vil mene er et svært viktig verk (og ikke bare den politiske delen) for å forstå Spinoza. Susan James sin bok Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics kom i fjor, og er svært god på området (men har ikke lest denne inngående enda). Nancy Levene sin Spinoza's Revelation er også god. Det er Deleuze og Negri som har vært mest sentral for meg, da de henholdsvis er opptatt av affekt og forestilling i Spinozas tenkning, som jeg også har vært opptatt av. De engelske og amerikanske kommentarene har en større tendens til å lese Spinoza inn i tradisjonelle båser (rasjonalisme, monisme, osv.), men jeg vil mene det er en tendens mot at dette endrer seg nå, med Nadler, Smith, og James, som er mer opptatt av Spinozas mer politiske tanker i Tractatus theologico-politicus og Tractatus politicus, og ikke bare Etikk, slik tendensen har vært tidligere. Richard Popkin er innom Spinoza i sin bok The History of Scepticism, og plasserer han i en interessant tradisjon i europeisk tenkning. Jonathan Israel sine arbeider på den radikale opplysningstiden har også vektlagt andre sider ved Spinoza enn hva som tradisjonelt har blitt vektlagt av engelske og amerikanske Spinoza-forskere. Israel behandler ikke Spinoza inngående, men går veldig dypt i resepsjonen av Spinoza på slutten av 1600-tallet og gjennom 1700-tallet.

 

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
30.03.13 07:52

Alan Donagan sin Spinoza fra 1988 er veldig god av anglo-amerikanske bøker på Spinozas metafysikk. Den er vanskelig å få tak i, så du må nok på biblioteket om du skal få lest den. Jeg foretrekker Donagan foran Hampshire, Curley og Jonathan Bennett, som kanskje er de viktigste engelske og amerikanske filosofene som er opptatt av Spinozas metafysikk. Donagan er betydelig mer informert om den franske Spinoza-resepsjonen, og denne er svært viktig for Spinoza-resepsjonen som sådan. Donagan er ikke spinozist selv, men har en veldig god og tydelig lesning.

Se denne artikkelen for oversikt over den franske Spinoza-resepsjonen:

http://www.scribd.com/doc/78866030/Lorenzo-Vinciguerra-Spinoza-in-French-Philosophy-Today

Og denne for en generell oversikt over Spinoza-forskningen i dag:

http://www.scribd.com/doc/20258591/Duffy-Spinoza-Today-The-Current-State-of-Spinoza-Scholarship

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
30.03.13 12:15

Var litt for trøtt i morges til å få med meg at artiklene jeg linket til ikke var tilgjengelig i sin helhet. Duffy sin tekst kan leses i sin helhet her:

http://www.scribd.com/doc/20258591/Duffy-Spinoza-Today-The-Current-State-of-Spinoza-Scholarship

Vinciguerra sin tekst finner du her:

http://www.benedictusdespinoza.nl/lit/Lorenzo_Vinciguerra_Spinoza_in_French_Philosophy_today.pdf

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
30.03.13 13:12
Masaniello: Var litt for trøtt i morges til å få med meg at artiklene jeg linket til ikke var tilgjengelig i sin helhet. Duffy sin tekst kan leses i sin helhet her: http://www.scribd.com/doc/20258591/Duffy-Spinoza-Today-The-Current-State-of-Spinoza-Scholarship Vinciguerra sin tekst finner du her: http://www.benedictusdespinoza.nl/lit/Lorenzo_Vinciguerra_Spinoza_in_French_Philosophy_today.pdf

Det var ikke snilt å bombardere meg med bøker...

Aner ikke når jeg skal få tid til disse tingene. Har fortsatt et ønske om å begynne på Whitehead sitt hovedverk, men det tar jo hundrevis av timer å bare begynne.

Har også fått sansen for tragedier, det blir min form for avslapning nå om dagen.

(Innlegget ble redigert 30.03.13 13:15)

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
02.04.13 00:02
Amor_Fati: (jeg har fortsatt til gode å få en definisjon av "kapital")

Nitzan og Bichler virker å ønske å gjøre noe med dette:

http://bnarchives.yorku.ca/259/

FROM THE BACK COVER

Conventional theories of capitalism are mired in a deep crisis: after centuries of debate, they are still unable to tell us what capital is. Liberals and Marxists both think of capital as an 'economic' entity that they count in universal units of ‘utils’ or 'abstract labour', respectively. But these units are totally fictitious. Nobody has ever been able to observe or measure them, and for a good reason: they don’t exist. Since liberalism and Marxism depend on these non-existing units, their theories hang in suspension. They cannot explain the process that matters most – the accumulation of capital.

This book offers a radical alternative. According to the authors, capital is not a narrow economic entity, but a symbolic quantification of power. It has little to do with utility or abstract labour, and it extends far beyond machines and production lines. Capital, the authors claim, represents the organized power of dominant capital groups to reshape – or creorder – their society.

Written in simple language, accessible to lay readers and experts alike, the book develops a novel political economy. It takes the reader through the history, assumptions and limitations of mainstream economics and its associated theories of politics. It examines the evolution of Marxist thinking on accumulation and the state. And it articulates an innovative theory of 'capital as power' and a new history of the 'capitalist mode of power'.

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 15998
03.04.13 17:51
Masaniello: Blanchard, Amighini og Giavazzi, Macroeconomics: An European Perspective, 2010

Har ikke lest den enda, men skaffet meg Barros Macroeconomics(1993-utgaven). De aller fleste økonomibøker er like i innhold, Barro har derimot i følge han selv skrevet den eneste makroøkonomiboken(for nybegynnere) som holder seg unna Keynes. I sedet for Keyne bygger Barro på mikroøkonomi, fordelene her er i følge Barro at dette er det riktige(makroøkonomien på forskernivå er mikrobasert), men også at det er det enkleste(studenten slipper å tenke forskjellig i mikro og makrøkonomi og vil også bli bedre i stand til å forstå keynes når han har sett alternativet)

Ikke sikker på om Barros ide er den beste, det er vel en grunn til at ingen andre velger å gjøre som han, men det er jo greit å både se et alternativ, samtidig er ikke Barro som forsker en outsider, han er professor ved Harvard.

Her er forresten en avisartikkel fra han hvor han argumenterer mot keynes, vet ikke om du har startet på Blanchards bok enda, hvis nei så blir kanskje artikkelen kjedelig for den bygger på at man kjenner til multiplikatoreffekten som i følge tradisjonelle økonomilærebøker alltid er større enn 1.

http://online.wsj.com/article/SB123258618204604599.html

 

(Innlegget ble redigert 03.04.13 17:59)

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 15998
03.04.13 18:20
Tordenskjold3: samtidig er ikke Barro som forsker en outsider, han er professor ved Harvard.

Det mener jeg er et argument for at det han skriver ikke er helt høl i hodet.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
03.04.13 18:40
Tordenskjold3: De aller fleste økonomibøker er like i innhold, Barro har derimot i følge han selv skrevet den eneste makroøkonomiboken(for nybegynnere) som holder seg unna Keynes.

Det kan absolutt være et interessant perspektiv å ha med seg. Jeg har en lærebok i Economics fra 1986 av E.K. Hunt og Howard J. Sherman, med undertittelen An Introduction to Traditional and Radical Views. Denne forsøker å ta for seg både mainstream og heterodoks økonomi (men innrømmer at de er "best" på sistnevnte). Den er på mange måter bygget opp som andre lærebøker, men det er noen forskjeller også.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
03.04.13 18:40
Tordenskjold3: bygger Barro på mikroøkonomi

Er det ikke dette de fleste som er kritisk til Keynes gjør, da? 

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
03.04.13 19:14

Finance capital: a tumour on the capitalist system or a fundamental part of it?

http://www.marxist.com/finance-capital-a-tumor-on-the-capitalist-system-or-a-fundamental-part-of-it.htm

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
04.04.13 06:27
Tordenskjold3: Har ikke lest den enda, men skaffet meg Barros Macroeconomics(1993-utgaven). De aller fleste økonomibøker er like i innhold, Barro har derimot i følge han selv skrevet den eneste makroøkonomiboken(for nybegynnere) som holder seg unna Keynes. I sedet for Keyne bygger Barro på mikroøkonomi, fordelene her er i følge Barro at dette er det riktige(makroøkonomien på forskernivå er mikrobasert), men også at det er det enkleste(studenten slipper å tenke forskjellig i mikro og makrøkonomi og vil også bli bedre i stand til å forstå keynes når han har sett alternativet) Ikke sikker på om Barros ide er den beste, det er vel en grunn til at ingen andre velger å gjøre som han, men det er jo greit å både se et alternativ, samtidig er ikke Barro som forsker en outsider, han er professor ved Harvard.

Dette mikrofundamentprosjektet har vært helt drepende for makroøkonomisk innsikt i etterkrigstiden. Ja, Friedman og Phelps leverte viktige bidrag ift. rollen forventninger spiller, men tanken om at en alltid må fundamentere en makromodell i mikroøkonomiske sammenhenger har så mange problemer ved seg at jeg ikke vet hvor jeg skal starte. Intertemporal optimering kan være en grei abstraksjon for noen forhold, men massevis av økonomiske eksperimenter viser at aksiomene teorien om optimerende aktører bygger på, ikke holder.

Ang. Barro:

"I have estimated that World War II raised U.S. defense expenditures by $540 billion (1996 dollars) per year at the peak in 1943-44, amounting to 44% of real GDP. I also estimated that the war raised real GDP by $430 billion per year in 1943-44. Thus, the multiplier was 0.8 (430/540)."

Hallo? Barro har altså tatt utgangspunkt i andre verdenskrig for å estimere størrelsen på multiplikatoren, for så å trekke slutningen om at dette funnet er generaliserbart til i dag? Myndighetene drev med bevisst rasjonering av privat konsum i denne perioden, det er ikke noe rakettforskning å skjønne at multiplikatoren da vil bli mindre. Samtidig må vi også nevne at dette var en verdenskrig; økonomiske verdier ble bombet i stykker og det var mangel på arbeidskraft for å øke sysselsettingen...

(Innlegget ble redigert 04.04.13 06:37)

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
04.04.13 06:31
Masaniello: Er det ikke dette de fleste som er kritisk til Keynes gjør, da?

Jo, de er en gjeng med tullinger. (lagt til 5 min senere: Det må være lov å være litt sinna, folkens)

Du ser ikke denne idiotien i fysikken, den vitenskapen økonomer har fetisj for å sammenligne seg med. Ingen vil forkaste generell relativitet fordi det er vanskelig å utlede teorien direkte fra et "mikrofundament". Men det er dette en gjør i økonomi.

Folk får ikke publisert makromodeller uten å bygge teoriene på optimerende aktører. Det eneste positive er at mikroøkonomien har overtatt friksjonene og kompleksiteten, slik at vi kanskje kan vente oss et sunnere "mikrofundament" etterhvert nå.

(Innlegget ble redigert 04.04.13 06:41)

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
04.04.13 06:35
Tordenskjold3: eneste makroøkonomiboken(for nybegynnere) som holder seg unna Keynes.

Egentlig holder alle makrolærebøker seg unna Keynes. De fremstiller Keynes indirekte, gjennom fortolkninger som IS-LM modellen av Hicks. Denne modellen har vist seg å stemme godt overens med empiriske observasjoner, så jeg er ikke så veldig skeptisk til den. Men det er viktig å få med seg at Keynes ikke nødvendigvis mente det som står i makrolærebøker.

Økonomer har et nokså ignorant forhold til idéhistorie, det fører til at en gjengir diverse myter som blir stående som en gyldig versjon av hvordan faget har utviklet seg. F.eks. skjønner ikke mange økonomer hvorfor Schumpeter hevdet Adam Smith var uoriginal, de er vant med solskinnshistorien om hvordan Adam Smith heroisk brøt med merkantilismen i en teoretisk revolusjon. Jeg tror nok jeg stoler mer på Schumpeter, gitt at han faktisk har gått i dybden av det historiske materialet.

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
04.04.13 06:39
Tordenskjold3: Det mener jeg er et argument for at det han skriver ikke er helt høl i hodet.

Jeg tviler ikke på at forskningsresultatene hans holder, jeg tror han trekker konklusjonene for langt. Tilhengerne er selvsagt enda verre.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
04.04.13 06:50
Amor_Fati: De fremstiller Keynes indirekte, gjennom fortolkninger som IS-LM modellen av Hicks. Denne modellen har vist seg å stemme godt overens med empiriske observasjoner, så jeg er ikke så veldig skeptisk til den.

Er i gang med disse greiene her nå i nettkurset jeg tar (som hevder å ta utgangspunkt i et keynesiansk perspektiv), men har ikke fått helt taket på det enda. Har sett det har blitt diskutert på blogger den senere tiden, hvor den ene økonomen anklager den andre for å ikke ha forstått modellen (har i hvert fall sett den bli diskutert av Keen, Krugman, og DeLong).

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
04.04.13 06:53
Amor_Fati: Økonomer har et nokså ignorant forhold til idéhistorie, det fører til at en gjengir diverse myter som blir stående som en gyldig versjon av hvordan faget har utviklet seg. F.eks. skjønner ikke mange økonomer hvorfor Schumpeter hevdet Adam Smith var uoriginal, de er vant med solskinnshistorien om hvordan Adam Smith heroisk brøt med merkantilismen i en teoretisk revolusjon. Jeg tror nok jeg stoler mer på Schumpeter, gitt at han faktisk har gått i dybden av det historiske materialet.

Jeg begynner å bli litt opptatt av disse tingene, nå som jeg har lest noen bøker om Hayek, Friedman, osv. Det er tydelig at disse hadde et ganske klart (selektivt?) syn på idéhistorie, bl.a. i måten de leste klassikerne. Tror jeg må se nærmere på Schumpeters tekster i forhold til dette, siden han er litt samtidig med Hayek og co.

Måten de leste Adam Smith på – også synet på Adam Smith som råder blant mange økonomer også i dag – virker ofte rimelig fjernt fra det jeg selv har lest av Adam Smith og hans samtidige.

Masaniello
MasanielloInnlegg: 7987
04.04.13 06:54

Syns vel Amartya Sen, Emma Rothschild, og andre har ordnet litt på dette de siste par tiårene.

Amor_Fati
Amor_FatiInnlegg: 285
04.04.13 08:58
Masaniello: Tror jeg må se nærmere på Schumpeters tekster i forhold til dette, siden han er litt samtidig med Hayek og co. Måten de leste Adam Smith på – også synet på Adam Smith som råder blant mange økonomer også i dag – virker ofte rimelig fjernt fra det jeg selv har lest av Adam Smith og hans samtidige.

Tror ikke du finner mange økonomer med samme historiske innsikt som Schumpeter, den mannen var helt syk.

Hvordan var synet på Adam Smith i samtiden? En kan sikkert gjerne argumentere på samme måten ang. Keynes. Keynes er også kjent for å sette opp stråmenn (Pigou, Say etc.) og argumentere mot dem.

Ragnar Frisch mente jo også at Keynes var uoriginal. Keynes på sin side mente Marx bare var tull.

Jeg tror dette er et symptom på at økonomer ikke er vant til å behandle problemet om fortolkning og virkelig lesning av tekster.

(Innlegget ble redigert 04.04.13 08:59)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg