Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Demokratiet må reformeres.

NYTT TEMA
Atreygutten
AtreyguttenInnlegg: 1005
04.10.15 07:25

Selv om demokratiet kan spores tilbake til de greske bystatene for flere tusen år siden, er demokratiet slik vi kjenner det i dag, en relativt «ung» styreform. Dersom interessen for og aktiviteten rundt det blir redusert, kan det være en stor fare for at demokratiet slik vi kjenner det, forsvinner og blir erstattet av mindre demokratiske styreformer.

Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene. 

Zweifelhaft
ZweifelhaftInnlegg: 370
04.09.16 22:34
Atreygutten: Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene.

Demokrati er uansett flertallets diktatur. Det representative demokrati er avhengig av at velgerne kjenner personene de stemmer på når de leverer stemmeseddelen. Det gjør de sjelden. Derfor blir aldri demokratiet i Norge et reelt demokrati.

Gaudius
GaudiusInnlegg: 139
17.09.16 10:16
Zweifelhaft: Demokrati er uansett flertallets diktatur.

Dersom vi definerer "demokrati" som "flertallsstyre" uten noe mer, er ikke demokrati nødvendigvis noe å skryte av. Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett. Det må i tillegg ligge rettsstatlige og siviliserte filosofiske prinsipper i bunnen, som flertallet må holde seg innenfor. Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

Zweifelhaft
ZweifelhaftInnlegg: 370
19.09.16 22:29
Gaudius: Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett.

Du har rett i at demokrati, i betydningen flertallsstyre,, krever noe mer for å være et godt, sivilisert og humant styresett. Et demokrati må i tillegg være en rettsstat, der denne statens plikter og rettighetene til borgerne ligger nedfelt, som regel i form av en grunnlov, som ikke kan endres sånn uten videre, uten en lang prosess. Historien har vist at demokratier kan være sårbare.

Det er viktig at flertallsstyret er godt beskyttet mot antidemokratiske krefter. Kriser, katastrofer, krigsutbrudd, og uroligheter i befolkningen er eksempler på situasjoner der demokratiet er i fare.  

Mange mener at demokratiet i Norge kunne vært bedre. Det har de sikkert rett i. Men det kunne vært verre også.. 

Topsi
TopsiInnlegg: 2233
02.04.17 16:28
Gaudius: Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

Det er vel noe med at demokrati ikke må forveksles med flertallsdiktatur. Et reelt demokrati ivaretar mindretallets rettigheter

bjarsvei
bjarsveiInnlegg: 799
04.10.17 15:39

Reformeres? og hvilket demokrati ? når vi går til stortingsvalg og stemmer , hvem er det som har laget listene med stortingskandidater ? jo , en liten klikk aktive medlemmer i partiet som igjennom mangen års kjennskap til hverandre blir enige om hvem som skal stå på lista til deres partis bidrag til fylkesbenken..og dette lenge før nominasjonsvalget internt i partiet...tillitsverv fordeler kameratklikken seg imellom...kommer du inn der som nytt medlem så har du et langt liv foran deg før du får noen som helst innflytelse..

så var det den andre siden av "demokratiet" , frihetsbegrepet... hvor fri er vi i demokratiet vårt? finansbransjen kan sitte med et veikart og se hvor du har gått gjennom dagen , hva du kjøper og bruker og hvor du bruker og kjøper det...skulle du bruke kontanter halve dagen ja så vil kameraene på bygningene rundt deg se deg ..inne i butikkene er det kameraer som følger med på hvordan du går i butikken og hvordan du velger hyllene i butikken..

uansett hvor du skal reise så blir det sikkerhetsjekk, med mindre buss og tog..der er det kamera..for å booke et hotellrom må du først fortelle banken din det...internettovervåking og der internasjonale myndigheter spionerer på befolkningen i terrorøyemed..

vi har en mediabransje som har gjort befolkningen 100% lik..vi blir fortalt hva som er aksepable meninger , tanker og handlinger og det blir fulgt opp av sterk sosialkontroll...vi lever så kollektivistisk at vi ikke våger å ha en mening, i redsel for å bli støtt ut av gruppen.

globaliseringen med markedsøkonomien sammens med media har gjort at vi ser lik ut , like klær følger moter som kommer utenlands fra .

på arbeidsplassen overvåker ledelsen i firmaet alt du gjør ettersom data er arbeidsverktøyet ...

må si tanken om demokrati og frihet er en fin tanke...men det blir med tanken.

Busus
BususInnlegg: 637
09.12.17 06:55

Det som var demokrati har gått over til å bli idioti.  Det som fører fram er identitetspilitikk og følelsesrytteri, mens hodet er blitt en skam å bruke.

bjarsvei
bjarsveiInnlegg: 799
27.02.18 11:50

demokratiet på 1980-tallet og demokratiet i dag , i vesten , er forskjellig som natt og dag...internasjonaliseringen og globalismen og tilstøtende terrorisme har omgjort demokratiet til politistater og overvåkingssamfunn...natt og dag i forskjell.

Klikk for å gå tilbake til toppen