Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

La gutten få bli!!

NYTT TEMA
joplina

Innlegg: 66909
joplina
28.11.20 09:14
Kent: Hva skal han gjøre her alene? Burde han ikke være med familien sin?

Han er myndig og har vokst opp her i vår kultur, så hvorfor skulle han ikke være  her...?

Var ikke han som tok seg hit som 6-åringen. Han ble tatt med hit og har vokst opp her - og her vil han være.

missChance

Innlegg: 56876
missChance
28.11.20 10:22
perchri: Synergieffekten, straff, tilsier at han har gitt falske opplysninger, og dermed straffes etter dette. Skal vi stadig ettergi, det ene og det andre i lovbrudd, tror jeg det fort blir gele av hele rettsystemet.

Han har ikke gitt falske opplysninger.

Pernillel

Innlegg: 5349
Pernillel
28.11.20 11:14

Dette er en gammel sak som strekker seg helt tilbake til 2012 da familien fikk endelig avslag på opphold i Norge. I stede for å reise ut ble saken anket frem og tilbake i rettsystemet inntil Høyesterett i 2018 forkastet videre anke: UDI og UNE hadde fattet riktig beslutning og dermed måtte de ut.

Det er selvsagt kjipt for Mustafa som har laget en skikkelig gangsta-ræpplåt og greier, men jeg tror vi bør ha tiltro til at saken iallefall har blitt behørig nok behandlet tatt i betraktning hvor mange instanser den faktisk har vært gjennom. 

 

A_Øivind

Innlegg: 13018
A_Øivind
28.11.20 14:04

Hovedproblemet med innvandringen av mennesker fra land som ikke har fått vestlig demokrati inn med morsmelka, er integreringen. Det er ikke slik at om man kommer fra Somalia eller Palestina, så er man uintegrerbar, men all erfaring viser at det vil være en viss andel som ikke greier å tilpasse seg vårt samfunn på en god måte. Det er altså usikkerheten rundt hvem som greier å integrere seg som er problemet, ikke innvandrerne i seg selv. Om personer fra slike land bor i Norge i over 10 år, og viser at de ønsker å bli en del av det norske samfunnet gjennom måten de lever på, så er jo denne usikkerheten borte. Da mener jeg dette taler for at de får bli.

Etter min mening er det også en formildende omstendighet at det ikke var gutten som løy eller selv søkte opphold i Norge. Moren løy, ikke gutten. Han er uskyldig i dette. Det hele er egentlig en ganske absurd situasjon, siden gutten får bli når han er under morens myndighet og ansvar, men blir kastet ut i det øyeblikket han regnes som voksen. Det kan argumenteres for at dette er å rette baker for smed. Myndige mennesker må dømmes for de feilene de selv gjør, ikke for andres feil. 

Men er det moralsk riktig å la folk som lyver eller deres familie få bli her? Er ikke dette urettferdig overfor alle de som er ærlige og blir kastet ut? Oppfordrer ikke dette til å lyve? Vil det i det hele tatt være juridisk mulig å ha regler som lar de "løgnerne" som tar en utdannelse, jobber og skikker seg bra få bli, men kaster ut de som feiler? Vil det være mulig å håndheve slike regler? Dette er viktige argumenter mot at gutten får bli. Det er dessuten de argumentene som ser ut til å veie tyngst i øyeblikket. 

(Innlegget ble redigert 28.11.20 14:15)

Jean_Grey

Innlegg: 5926
Jean_Grey
28.11.20 14:32
Hansaguden: Her er en gutt som har bodd 13 år i Norge Kom til landet som seks-åring. Han er skoleflink, og ønsker å bidra til samfunnet. Skal sendes ut fordi moren ikke fortalte hvor hun egentlig kom fra. Jeg er vanligvis kritisk til innvandring, men her mener jeg myndighetene har tabbet seg ut. Han har frist til 7nd. desember til å forlate landet.

Det finnes et prinsipp i jussen som vi på folkemunne kaller for Le Bon Judge. Og det handler om en dommer i en fransk by som mente at man burde styre etter samvittigheten og hva han mente var rettferdig i stedet for etter rettsregelen. Dette førte til at han umiddelbart ble veldig populær. Han ble godt likt og folk skjønte det at dersom de kunne komme med en mest mulig følelsesladet og tåredryppende beskrivelse kunne de komme unna med sine forbrytelser. 

Dette utløste etter hvert en krise for domstolen i denne franske byen. Og resultatet var full forvirring. Full forvirring fordi han hadde fraveket rettsprinsippene. Dette førte til f.eks at like tilfeller ble bedømt helt ulikt, og da på bakgrunn av følelser i stedet for etter normale rettsprinsipper. Så hvilken lærdom kan vi trekke ut av dette? Å uthule rettssystemet skaper til slutt store problemer for oss selv. At rettsvesenet ikke kan la seg styre av følelser, men av opparbeidet erfaring/kunnskap og fornuft som ligger bak den enkelte rettsregel. Og at man må være konsekvent. Det finnes alltid noen som mener at en dom er urettferdig og ikke riktig, også pressgrupper. Men slike faktorer kan ikke rettssystemet la seg påvirke av! Der må man se på hver enkelt sak isolert sett og hvilke rettsregler som kommer til anvendelse!

(Innlegget ble redigert 28.11.20 14:37)

missChance

Innlegg: 56876
missChance
28.11.20 15:33
A_Øivind: Moren løy

Gjorde hun? Hun oppga at hun var fra Palestina, noe som stemmer. Hun ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter og fikk deretter jordansk statsborgerskap trukket ned over hodet. Skal det være argumentet? Hvis noen kidnapper meg og tvinger meg til ekteskap og nytt statsborgerskap, skal jeg ikke få være norsk lenger?

 

Vi snakker så fint om å være mot tvangsekteskap og for kvinners rettigheter. Men det er bare når det passer oss.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 15:34)

Sevens7ar

Innlegg: 1118
Sevens7ar
28.11.20 15:49

Problemet i saken er jo ikke rettsavgjørelsene, men Utlendingsnemdas saksbehandling. Da rettsaparatet først fikk saken, måtte behandlingen nødvendigvis bli som den ble. Saken burde imidlertid aldri havnet i retten. Utlendingsnemda har all anledning til å behandle hver enkelt sak som et individuelt tilfelle og bruke skjønn. Hvordan skjønn skal anvendes er et politisk anliggende.

For øvrig vil jeg påstå, som har blitt poengtert mange ganger allerede, at det er et viktig rettsprinsipp at ingen kan dømmes for en annen persons ugjerninger. Langt mindre for ugjerninger en annen person begikk da man var umyndig og totalt uten makt til å påvirke situasjonen. Enda mindre enn det igjen når det ikke er et faktum at den andre personen i det hele tatt er skyldig i noen ugjerning.

Som sagt: Moren var faktisk talt palestinsk, og de fleste kan nok godt forstå at hun hadde gode grunner til å definere seg som nettopp palestinsk fremfor jordansk utover nødvendigvis å fare med løgn. Hvis man bryter ut av et tvangsekteskap og må rømme landet, er det ikke unaturlig at man ikke holder fast på det man rømmer fra, men heller ser på seg selv som det man egentlig og opprinnelig er.

Personlig er jeg tilhenger av en konservativ/streng invandringspolitikk med hovedbegrunnelse blant annet i det som A_Øivind skrev et par innlegg lenger opp, samt at primæroppgaven til en stat er å ivareta innbyggerne innenfor landets grenser på en best mulig måte. Dette er pokker meg ikke å ivareta en innbygger på best mulig måte!

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvordan noen kan mene at de vurderingene som Utlendingsnemda har gjort i denne saken er riktige på noen som helst måte.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 15:55)

Tjaaah

Innlegg: 34093
Tjaaah
28.11.20 15:55
missChance: Gjorde hun? Hun oppga at hun var fra Palestina, noe som stemmer. Hun ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter og fikk deretter jordansk statsborgerskap trukket ned over hodet. Skal det være argumentet? Hvis noen kidnapper meg og tvinger meg til ekteskap og nytt statsborgerskap, skal jeg ikke få være norsk lenger? Vi snakker så fint om å være mot tvangsekteskap og for kvinners rettigheter. Men det er bare når det passer oss.

Om hun så hadde løyet da. Er det moralsk forkastelig at foreldre lyger for å gi barna et bedre liv?

Jeg tror rimelig mange ville gjort dette selv, om de hadde følt at de måtte. Så hele det argumentet er bare tull her uansett. Greit nok å snakke om hva reglene bør eller ikke bør gjøre, men at det skal være umoralsk av foreldre å ville det beste for barna sine, det er jo bare piss.

Men som dere påpeker, denne kvinnen løy jo ikke heller.

Pernillel

Innlegg: 5349
Pernillel
28.11.20 18:38
Tjaaah: Om hun så hadde løyet da. Er det moralsk forkastelig at foreldre lyger for å gi barna et bedre liv? Jeg tror rimelig mange ville gjort dette selv, om de hadde følt at de måtte. Så hele det argumentet er bare tull her uansett. Greit nok å snakke om hva reglene bør eller ikke bør gjøre, men at det skal være umoralsk av foreldre å ville det beste for barna sine, det er jo bare piss.

Alt dette er sikkert vel og bra, men den underliggende saken her er en asylsak hvor vedkommende aldri hadde grunnlag for asyl. Asyl handler om å gi forfulgte personer en midlertidig nødhavn og er ikke til for å gi familier som sliter økonomisk permanent opphold (uansett hvor godt integrerte de måtte være). Dette er misbruk av asylretten som i siste instans vil føre til at asylsystemet kollapser.

Denne saken har vært gjennom alle instanser helt opp til Høyesterett. Familien har ikke grunnlag for opphold og dermed må de ut. Det er slik systemet er ment å fungere og det er fint å se at det også faktisk fungerer slik. Mustafa har fått midlertidig opphold med gratis utdannelse inntil han fylte 18 og ikke lenger er et barn.  

(Innlegget ble redigert 28.11.20 18:40)

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:48

Hvorfor var det ingen som sa "La gutten bli" ? Da han som 6 åring forlot hjemlandet sitt?

Solvgutt1

Innlegg: 20878
Solvgutt1
28.11.20 18:50
HYYYL: Man kan ikke åpne opp for at man skal kunne lyve seg til opphold.

Løy denne seksåringen?

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:50
Hansaguden: Ja, de er kastet ut og spredt over hele verden.  Dette er tydeligvis en gutt som er meget voksen for alderen, som jeg tror kan bidra i det norske samfunnet i fremtiden. Håper myndighetene kan snu i denne saken.

Det betyr at han ikke kan bidra til verdiskapning i hjemlandet. Jeg tror de trenger arbeidskraft mer enn vi.

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:52
milfern: Herregud for ett samfunn.

Ja. Og venstresida og feministene jobber for at det skal bli sånn her og.

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:53
skaftetryne32: Men det er jo vannvittig mange bortkasta penger, vi trenger jo fremdeles folk her til lands spesielt til helsevesenet, hvorfor kaste ut en nesten ferdigutdannet person som snakker norsk når vi bare må hente inn en erstatter som ikke er utdannet eller snakker norsk ? Det er jo ren idioti.

Denne mannen er bedre for Jordan enn millioner av kroner i uhjelp til korrupte ledere. Han kan gjøre en forskjell for folk som faktisk trenger det.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 18:53)

GreySerpent

Innlegg: 28997
GreySerpent
28.11.20 18:54
Sapient-X: Hvorfor var det ingen som sa "La gutten bli" ? Da han som 6 åring forlot hjemlandet sitt?

Hvor kommer denne ondskapen fra? Nei, jeg snakker da ikke om den lille, uskyldige 6-åringen.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 18:55)

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:55
GreySerpent: Din empati varmer hjertet.

Flyktninger skal ikke ha permanent opphold. De skal tilbake til sine hjemland for å bygge dem opp.

Tilbyr vi permanent opphold tiltrekker vi oss all verdens avskum, og de som faktisk kunne trenge hjelp blir skjøvet til side.

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 18:57
LaGoeba: Skivebom fra Norge her føler jeg. Hva skal han gjøre i Jordan, uten venner og familie?  Joda, familien hans har flyttet, men resten av nettverket hans er jo her, i tillegg til at han er kun seks måneder unna et karakterkort som gjør at han kan søke høyere utdanning.  Håpløst løst av Norge i min bok.

Kan du dokumentere at han ikke har venner og familie i Jordan?

Jeg hører stadig folk som er flyktninger reiser på ferie til hjemlandet, eller får besøk. De aller fleste ser på seg selv som borgere av hjemlandet før Norge. Vi er bare her for å skaffe dem ressurser.

Sevens7ar

Innlegg: 1118
Sevens7ar
28.11.20 19:00
Pernillel: Asyl handler om å gi forfulgte personer en midlertidig nødhavn og er ikke til for å gi familier som sliter økonomisk permanent opphold (uansett hvor godt integrerte de måtte være). Dette er misbruk av asylretten som i siste instans vil føre til at asylsystemet kollapser.

Jeg kan godt være med på at det i utgangspunktet var feil at moren fikk innvilget sin søknad. Men hvem sitt ansvar er det: Morens, guttens eller Utlendingsnemdas?

Hvorvidt dette er misbruk av asylretten eller ei blir en annen sak. Moren kan meget vel ha handlet i god tro, og det er saksbehandlernes jobb å sørge for at asylretten ikke misbrukes. Svaret på spørsmålet noen linjer opp er så klart: Utlendingsnemdas.

Da det har gått så lang tid og gutten er godt integrert, er det en like stor urett at han skal straffes for Utlendingsnemdas i utgangspunktet feil avgjørelse som at han skal straffes for morens.

Her har Utlendingsnemda - eller staten, om du vil - gjort en feil. Da må staten Norge akseptere konsekvensen av det. Konsekvensen er at en gutt som kanskje ikke skulle vært her i utgangspunktet, men som har hatt alle sine skoleår og hele sin oppvekst i Norge, må få slippe å bli revet opp med roten og kastet ut at det eneste landet hvor han har noen tilhørighet og et sosialt nettverk.

Vil man unngå slike konsekvenser, får man heller være strengere med hvem som slipper inn i utgangspunkter, ikke kaste ut folk som hører til her - enten tilhørigheten skyldes en rett eller en feil.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 19:04)

GreySerpent

Innlegg: 28997
GreySerpent
28.11.20 19:00
Sapient-X: Tilbyr vi permanent opphold tiltrekker vi oss all verdens avskum

Vel, noen av avskummene har man allerede på plass her i landet.

Justice 96

Innlegg: 51088
Justice 96
28.11.20 19:02
GreySerpent: Vel, noen av avskummene har man allerede på plass her i landet.

Da er det jo ekstra viktig at vi ikke legger til rette for å potensielt hente flere. 

GreySerpent

Innlegg: 28997
GreySerpent
28.11.20 19:04
Justice 96: Da er det jo ekstra viktig at vi ikke legger til rette for å potensielt hente flere.

Tror poenget gikk over huet på deg.

 

Sapient-X

Innlegg: 12243
Sapient-X
28.11.20 19:05
GreySerpent: Hvor kommer denne ondskapen fra? Nei, jeg snakker da ikke om den lille, uskyldige 6-åringen.

Ja. Hvem i all verden tar med en 6 åring til et fremmed kaldt land der han ikke kjenner noen.

GreySerpent

Innlegg: 28997
GreySerpent
28.11.20 19:08
Sapient-X: Ja. Hvem i all verden tar med en 6 åring til et fremmed kaldt land der han ikke kjenner noen.

Om du ikke skjønner det engang, så tror jeg ingen klarer å forklare det til deg.

HYYYL

Innlegg: 57729
HYYYL
28.11.20 19:08
Sevens7ar: må få slippe å bli revet opp med roten og kastet ut at det eneste landet hvor han har noen tilhørighet og et sosialt nettverk.

Tull.
Moren og 4 brødre er flyttet fra norge, samhørighten bør vel være først og fremst med familien.

missChance

Innlegg: 56876
missChance
28.11.20 19:14
HYYYL: Tull.
Moren og 4 brødre er flyttet fra norge, samhørighten bør vel være først og fremst med familien.

Brødrene er "spredt over hele verden". Han har vært i Norge det meste av sitt liv og verken snakker eller skriver arabisk. Moren klarte ikke å ta vare på barna, og den søsteren som bor med moren nå, har ikke fått noe særlig skolegang. Han har vært under barnevernets omsorg. Hans samhørighet er i og til Norge.

Tempus

Innlegg: 11277
Tempus
28.11.20 19:15

Grey....der traff du den berømte spikern på hodet:)

HYYYL

Innlegg: 57729
HYYYL
28.11.20 19:16
missChance: Hans samhørighet er i og til Norge.

Vi kan ikke fylle opp norge med lykkejegere uten beskyttelsesbehov.

GreySerpent

Innlegg: 28997
GreySerpent
28.11.20 19:16
missChance: Brødrene er "spredt over hele verden". Han har vært i Norge det meste av sitt liv og verken snakker eller skriver arabisk. Moren klarte ikke å ta vare på barna, og den søsteren som bor med moren nå, har ikke fått noe særlig skolegang. Han har vært under barnevernets omsorg. Hans samhørighet er i og til Norge.

F*** meg trist å se hvor onde og kalde visse nordmenn kan være.

maxus4

Innlegg: 6143
maxus4
28.11.20 19:19

'God tur hjem !

Tempus

Innlegg: 11277
Tempus
28.11.20 19:20

Kalde kanskje, men dog ikke onde. Det er bare å flytte fra det kalde dersom det ikke  bekommer en vel.

(Innlegget ble redigert 28.11.20 19:20)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg