Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Innbrudd ?

NYTT TEMA
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
27.01.07 16:18
Dersom man leier en leilighet, og utleier gjentatte ganger låser seg inn i leiligheten når man er vekke, uten å gi beskjed før eller etterpå, er dette noe man kan anmelde for innbrudd ?
Jupiter75
Jupiter75Innlegg: 1494
27.01.07 17:07
Ja, dette har han ikke lov til, jfr husleieloven.
AbuBerg
AbuBergInnlegg: 2459
27.01.07 17:09
Nei. Regner med at han har sin egen nøkkel, og da er det avgjørende.

§ 147. Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg eller en annen uberettiget adgang til hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy eller til noe rom i sådanne eller til lukket gårdsrom eller lignende oppbevarings- eller tilholdssted ved å beskadige gjenstand som er egnet til beskyttelse mot inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett nøkkel som ulovlig er fravendt besitteren.
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
27.01.07 17:15
To forskjellige svar.. Det kan da umulig være lov å låse seg inn i en leilighet man leier ut i tide og utide, uten å ha avtalt dette på forhånd.
AbuBerg
AbuBergInnlegg: 2459
27.01.07 17:53
Sivilrettslig er det naturligvis forbudt. Det følger av husleieloven § 5-6, se nedenfor. Men det er ikke et straffbart innbrudd etter strl § 147. Hvorvidt det finnes en annen straffebestemelse som rammer handlingen kommer jeg i farten ikke på. Begge svar er riktige.

___________________

Utleierens adgang til husrommet

Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn.

Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. Medfører arbeidene ulempe for leieren, kan leieren kreve avslag i leien etter § 2-11 annet ledd forutsatt at ulempen ikke er ubetydelig. Bestemmelsen i forrige punktum gjelder ikke dersom mangelen beror på forhold på leierens side.

Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. Før arbeider som nevnt i § 5-4 påbegynnes, skal leieren ha melding med frist som nevnt i § 9-6 første ledd. Bestemmelsene i første punktum gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig, og det ikke er mulig å varsle leieren.


Solidum
SolidumInnlegg: 198
28.01.07 01:24
Opptredenen kan nok etter omstendighetene være straffbar etter strl. § 395, evt. § 397:

"§ 395. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som retsstridig sætter sig eller andre i Besiddelse af fast Eiendom, eller som medvirker hertil.
§ 392, siste Led, finder tilsvarende Anvendelse.

§ 397. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som overskrider sin Ret ligeoverfor medberettigede ved at udøve nogen ham over en fast Eiendom tilkommende Raadighed i videre Udstrækning eller paa anden Maade end lovligt, eller som medvirker hertil."

Slik atferd representerer dessuten et kontraktsbrudd fra utleiers side, som gjør at du etter omstendighetene kan kreve avslag i leien etter vanlige prinsipper basert på den uleiligheten dette har medført.
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
28.01.07 13:18
Nå har jeg allerede flyttet derfra, men de lager et rent helvete for meg. Krever ekstra husleie fordi jeg leverte reservenøkkelen min to uker for sent. (Forsvant i flyttelasset). I tillegg påstår de at de av denne grunn måtte skifte sylinder i låsen, og det ville de også at jeg skulle betale.

Derfor er jeg interessert i hvilke konsekvenser det kan få at de har vært inne i leiligheten mange ganger da jeg var bortreist i militæret, i tillegg til flere andre ganger etter at jeg kom hjem.
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
28.01.07 17:05
thomas007 skrev:
Krever ekstra husleie fordi jeg leverte reservenøkkelen min to uker for sent. (Forsvant i flyttelasset). I tillegg påstår de at de av denne grunn måtte skifte sylinder i låsen, og det ville de også at jeg skulle betale.

Derfor er jeg interessert i hvilke konsekvenser det kan få at de har vært inne i leiligheten mange ganger da jeg var bortreist i militæret, i tillegg til flere andre ganger etter at jeg kom hjem.
-------------

......for å snu litt på flisa;
Hvordan ville du som NY leietaker ha reagert hvis utleier sier at jeg har bare EN nøkkel for den andre nøkkelen har IKKE tidligere leietaker levert tilbake ennå?

Hadde ikke du også bedt om at låset ble skiftet ut da???

Har du spurt utleier om hvorfor han låste seg inn? Og i tilfelle, hvilket svar fikk du da?
Kanskje han faktisk hadde en god grunn??
Jupiter75
Jupiter75Innlegg: 1494
28.01.07 21:20
Rose-jenta skrev:
"Har du spurt utleier om hvorfor han låste seg inn? Og i tilfelle, hvilket svar fikk du da?
Kanskje han faktisk hadde en god grunn??"


God grunn kan ikke være annet enn at han måtte inn uten opphold for å sikre leiligheten mot skade, for eksempel en vannlekkasje eller brann.
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
28.01.07 21:51
Jupiter75 skrev:
God grunn kan ikke være annet enn at han måtte inn uten opphold for å sikre leiligheten mot skade, for eksempel en vannlekkasje eller brann.
--------------

.......bl. a det, og en hel haug til med gode grunner.
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
28.01.07 23:23
ville det da ikke vært naturlig å gi beskjed i etterkant om at de har vært i leiligheten? de var nok der bare for å snoke.
ang. nøkkelen kunne de bare tatt kopi.. billigere enn å skifte sylinder. folk mister nøkler, slikt skjer.

men hvilke konsekvenser kan dette får for dem?
Solidum
SolidumInnlegg: 198
29.01.07 00:29
Rose-jenta skrev:
".......bl. a det, og en hel haug til med gode grunner."

Det finnes ikke "en hel haug til med gode grunner". Dette er regulert i loven, og hovedregelen er at man plikter å melde fra til leietaker i god tid i forveien før man kan låse seg inn. Unntak fra dette vil kun gjelde i en nødsituasjon.

Når det gjelder kravet utleieren her kommer med, er det for det første klart at han ikke kan kreve noen "ekstra husleie" fordi nøkkelen manglet. For å kreve noe må han dokumentere et økonomisk tap. Jeg har selv stått som utleier, og har opplevd at nøkler har blitt levert tilbake forsinket, men å skifte låsen høres jo noe overilt ut. Var jeg deg ville jeg ikke gitt ham noe som helst.
Jupiter75
Jupiter75Innlegg: 1494
29.01.07 13:10
Rose-jenta skrev:
".......bl. a det, og en hel haug til med gode grunner."Som hva da? Utleier har jo ingen bruksrett til leiligheten. Sett deg inn i loven før du uttaler deg så skråsikkert.
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
30.01.07 01:26
Solidum skrev:
Når det gjelder kravet utleieren her kommer med, er det for det første klart at han ikke kan kreve noen "ekstra husleie" fordi nøkkelen manglet. For å kreve noe må han dokumentere et økonomisk tap. Jeg har selv stått som utleier, og har opplevd at nøkler har blitt levert tilbake forsinket, men å skifte låsen høres jo noe overilt ut. Var jeg deg ville jeg ikke gitt ham noe som helst.
------------------------

Husleieloven;
........§ 10-2. Tilbakelevering

Den dagen leieforholdet opphører, skal leieren stille husrommet med tilbehør til utleierens disposisjon. Er ikke annet avtalt, regnes tilbakelevering for skjedd når utleieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet.

Når trådstarter da leverer nøkler to uker "for sent" har altså utleier krav på ei halv husleie.

I de fleste tilfeller er en låssylinder billigere enn ei halv husleie, og derfor har det var gjengs praksis å skifte ut låset i stedet.

Jeg driver også faktisk med utleie, og jeg har et par ganger krevd låsskifte, og har ikke fått noen protester på dette.
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
30.01.07 01:37
Jupiter75 skrev:
Rose-jenta skrev:
".......bl. a det, og en hel haug til med gode grunner."
Som hva da? Utleier har jo ingen bruksrett til leiligheten. Sett deg inn i loven før du uttaler deg så skråsikkert.
--------------

...........og du skal kanskje lese gjennom hele tråden før du bæper :)

Ganske langt oppe er det nevnt flere ting, og jeg ga tilsvar til en lengre oppe her som nevnte kun en ting av flere som var nevnt, og da er det vel lov til å skrive bl. a.........??

Eller ble det for komplisert for deg???

Dessuten er det vel forskjell på bruksrett og f. eks utbedre en skade, ha el-kontroll eller foreta vedlikehold, eller ha halvårssjekk, føre tilsyn, ha feiekontroll, brannkontroll, osv
osv??? Som er alle legitime grunner for å gå inn i en leilighet.....
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
30.01.07 09:35
Rosejenta:
De kan vel ikke kreve penger for både låsskifte og halv husleie ? Dessuten var det bare reservenøkkelen som var mistet, er man litt forståelsesfull skjønner man at folk kan miste den uten at man skal kreve 5-6000 ,- for det..

Ser også at du nevner flere grunner til adgang til leiligheten, Dette må vel avtales på forhånd ? Eller i det minste gies beskjed i ettertid ?
Jupiter75
Jupiter75Innlegg: 1494
30.01.07 14:53
Rose-jenta - loven krever faktisk at leier blir varslet i rimelig tid før utleier skal ha adgang til leiligheten. Som sagt: Dette kan bare fravikes dersom det er fare for skade ved opphold. Rutinesjekk av leilighetens tilstand faller åpenbart ikke inn under dette, det er du vel enig i?
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
30.01.07 21:41
thomas007 skrev:
De kan vel ikke kreve penger for både låsskifte og halv husleie ? Dessuten var det bare reservenøkkelen som var mistet, er man litt forståelsesfull skjønner man at folk kan miste den uten at man skal kreve 5-6000 ,- for det..

Ser også at du nevner flere grunner til adgang til leiligheten, Dette må vel avtales på forhånd ? Eller i det minste gies beskjed i ettertid ?
------------

Juridisk sett _kan_ utleier kreve både låsskifte og halv husleie. I hvert fall i det tilfellet hvor en leietaker venter i 14 dager med å si at vedkommende ikke finner igjen nøkkelen. For ved manglende nøkler så er det en feil ved leieforholdet som leietaker er pliktig til å ordne opp i.

Slike situasjoner kan enkelt og greit unngås ved at leietaker ved mistet nøkkel rett og slett rusler ned og kjøper seg en låssylinder til noen få hundrelapper, og så leverer riktig antall nøkler til avtalt tidspunkt. Trengs ikke å gjøre det værre enn som så.

Og når det gjelder adkomst, er det allerede vist til lovhjemmel lengre opp i denne tråden hvor det helt klart kommer frem, at ja, leietaker skal få et varsel. Er imidlertid nok at utleier legger en lappe i postkasse di, eller gjør som jeg, sender en sms med beskjed om hva, hvorfor og når.

Må utleier umiddelbart inn i et utleieforhold skal det mer enn en god unnskyldning til. Da må det f. eks være å avverge en skade, brann, vannlekkasje, bli påkrevet å låse opp fra f. eks offentlig myndighet, politi, namsmann etc, og selv da er det vanlig kutyme å prøve å få varslet, eller i det minste varsle omgående etterpå.
thomas007
thomas007Innlegg: 2367
31.01.07 13:49
Rose-Jenta : Jeg ga beskjed den dagen kontrakten var ute at reservenøkkelen var mistet i flyttelasset, men at jeg skulle finne den igjen. Fant den tilfeldigvis etter 2 uker, inne i benet på stuebordet (!)

De har aldri gitt beskjed om før, etter eller hvorfor de har vært i leiligheten. Ene gangen hadde de montert et ekstra telefonuttak i stuen uten at jeg fikk beskjed verken før eller etter!
Solidum
SolidumInnlegg: 198
01.02.07 05:40
Rose-jenta skrev:
"Husleieloven;
........§ 10-2. Tilbakelevering

Den dagen leieforholdet opphører, skal leieren stille husrommet med tilbehør til utleierens disposisjon. Er ikke annet avtalt, regnes tilbakelevering for skjedd når utleieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet.

Når trådstarter da leverer nøkler to uker "for sent" har altså utleier krav på ei halv husleie."

Dette er en veldig merkelig form for lovtolking. Det som står i bestemmelsen er at leieforholdet opphører når utleier har fått tilbake nøkkel slik at han kan få adgang til leiligheten igjen, det står overhode ikke noe om at man kan kreve "halv leie" dersom det mangler en nøkkel. Et slikt krav ville du iallfall ikke nådd frem med i en rettssal, så mye er sikkert.
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
01.02.07 16:13
Solidum skrev:
Dette er en veldig merkelig form for lovtolking. Det som står i bestemmelsen er at leieforholdet opphører når utleier har fått tilbake nøkkel slik at han kan få adgang til leiligheten igjen, det står overhode ikke noe om at man kan kreve "halv leie" dersom det mangler en nøkkel. Et slikt krav ville du iallfall ikke nådd frem med i en rettssal, så mye er sikkert.
-----------------------

......og da har du kanskje noen dommer å vise til da??

Og hvordan tror du dette ville blitt omkring hvis alle skulle kun levere tilbake kun en nøkkel??

Du tror vel også at du får full dekning hos et forsikringsselskap også hvis det blir innbrudd hos deg via innlåsning med nøkkel fordi tidligere leietakere ikke leverer tilbake nøklene??

Det står også i samme husleielov om at leieforholdet skal leveres tilbake i samme stand, og mangler det nøkler er det heller ikke i samme stand....
Solidum
SolidumInnlegg: 198
01.02.07 21:35
Du må lese det som står i loven - du kan ikke legge til ting etter eget forgodtbefinnende. Det er klart at du kunne holdt leietaker ansvarlig dersom det viser seg at noen har brukt nøkkelen som mangler til å låse seg inn i leiligheten for å stjele noe eller begå hærverk, men så lenge dette ikke har skjedd gir ikke loven deg noen rett til å kreve "ekstra leie". Noen domshenvisninger trengs ikke på dette, for dette er rimelig basic.

Det du kan gjøre er å se det litt an, og dersom nøkkelen ikke kommer til rette kan du kreve at leietaker dekker kostnadene ved å skifte lås og skaffe nye nøkler. Dette er imidlertid de eneste kravene som loven gir anledning til å gjøre gjeldende (og det er jo naturlig å stole såpass på vedkommende at man avventer situasjonen litt før man gjør noe).
RatPack
RatPackInnlegg: 9366
02.02.07 00:24
Solidum skrev:
Det du kan gjøre er å se det litt an, og dersom nøkkelen ikke kommer til rette kan du kreve at leietaker dekker kostnadene ved å skifte lås og skaffe nye nøkler.

Helt enig. Pluss at huseier såklart kan kreve dekket sitt tap dekket, dersom ny leietaker nekter å ta over leiligheten frem til alle nøkler er redegjort for. Men som oftest vil det være billigere å bytte låsen, så da slår tapsbegrensningsplikten inn.

HansM
Rose-jenta
Rose-jentaInnlegg: 1048
02.02.07 02:43
Solidum skrev:
Det du kan gjøre er å se det litt an, og dersom nøkkelen ikke kommer til rette kan du kreve at leietaker dekker kostnadene ved å skifte lås og skaffe nye nøkler. Dette er imidlertid de eneste kravene som loven gir anledning til å gjøre gjeldende (og det er jo naturlig å stole såpass på vedkommende at man avventer situasjonen litt før man gjør noe).
--------------

......og hvem skal betale for en leilighet man ikke får leid bort fordi man ikke har fått alle nøklene da?

.........er ikke alle som har så god råd som det fremgår at du har siden du mener at det er bare å sitte å vente for å se om tidligere leietakere gidder å finne frem nøklene.
Solidum
SolidumInnlegg: 198
02.02.07 03:48
Du skaper problemer ut av noe som ikke er noe problem. Så lenge du har en nøkkel er det da fullt mulig å leie ut leiligheten. Bare å si at den andre nøkkelen er midlertidig borte, men at du jobber med saken. Maken til svartmaling....
--Slemtiger--
--Slemtiger--Innlegg: 3422
02.02.07 06:21
Alle har vel en eller annen gang mistet en nøkkel, så det er vel sånt som skjer.

Å skifte låsen fordi det mangler en nøkkel virker veldig sært. En manglende nøkkel kan vel strengt tatt ikke være noen grunn til dette. Leietaker kan uansett ha filt opp en ekstra kopi av nøkkelen som ikke huseier vet om. Så skal man følge teorien til Rose-Jenta så bør man skifte alle låser ved hvert enkelt utleieskifte.

Huseier kan aldri garantere at den forrige leietaker ikke har en ekstra nøkkel til leiligheten uansett.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg