Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Waras samboer, siktelsen og mulige siktelser.

NYTT TEMA
Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
16.03.19 11:40

Waras samboer Laila er siktet for:

overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

samtidig sier PST: 

- Handlingen kan etter omstendighetene rammes av flere straffebestemmelser. Hvorvidt det vil bli grunnlag for å utvide siktelsen, er det for tidlig å si noe om, sier Bjørnland.

De tidligere hendelsene etterforskes videre som overtredelser av straffeloven § 115 og straffeloven § 263. Bertheussen er ikke siktet for disse hendelsene.

Hvorfor blir hun ikke siktet for 115 og 263 i samme slengen som 225 bokstav b?

§ 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 263. Trusler Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

(Innlegget ble redigert 16.03.19 11:40)

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
16.03.19 11:43

Vil de kunne utvide siktelsene til 115 og 263 om det viser seg at de kun kan bevise at hun stod bak påtenningen av bilen den siste gangen? Kan det å tenne på bilen til en man vet har mottatt trusler og opplevd mye hærverk i seg selv regnes som en trussel? 

Tyrios
TyriosInnlegg: 2093
16.03.19 12:50

Hun siktes ikke fordi  det ble først opprettet sak om trusler fordi det ble først oppfattet som en trussel mot waras familie, altså hun selv. Og hvis det stemmer at det er hun som har gjort det så kan hun ikke siktes for å true seg selv. 


Siden hun mest sannsynlig har gjort dette for å få sympati og skape større splid, så er det heller ikke noe angrep på satsorganets virksomhet. Men et forsøk på å sette seg i offerrollen. 


 


 


 

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
16.03.19 13:51
Tyrios: Hun siktes ikke fordi det ble først opprettet sak om trusler fordi det ble først oppfattet som en trussel mot waras familie, altså hun selv. Og hvis det stemmer at det er hun som har gjort det så kan hun ikke siktes for å true seg selv.

Hvordan gir det mening? Laila er jo ikke hele Waras familie. Det er jo ikke sånn at man kan straffefritt true familien og slippe unna med det fordi "man ikke kan siktes for å drømme seg selv"

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
16.03.19 13:59
Tyrios: Siden hun mest sannsynlig har gjort dette for å få sympati og skape større splid, så er det heller ikke noe angrep på satsorganets virksomhet. Men et forsøk på å sette seg i offerrollen.

Alle terrorister ønsker jo å skape splid i samfunnet, økt polarisering. Man slipper jo ikke unna straff av den grunn, snarerer så sier man vel at det er noe av det som gjør forbrytelsen mer alvorlig.

(Innlegget ble redigert 16.03.19 14:07)

Tyrios
TyriosInnlegg: 2093
16.03.19 17:55

For at du skal få noen dømt må de objektive og subjektive vilkårene i et straffebud være oppfylt. Det de gjør må fylle de objektive vilkårene i straffebudet, samt at de må ha oppfylt det subjektive skyldkravet, altså forsettlig. 


Da saken først ble opprettet, var hovedhypotesen at dette var en person eller gruppe som hadde som forsett å true Wara, som er et statsråd, ved å tenne på bilen hans. Som igjen gjør at det blir et angrep på statsorganet. Derav de to straffebudene.


Når det nå viser seg  at PST har valgt å sikte Waras samboer for å ha foretatt noe som vekker mistanke. Faller disse straffebudene bort.


Dette er fordi Lailas intensjon ikke var å true Wara, eller å angripe den norske statsorgan. Hennes forsett, var mest sannsynlig, å gjøre dette for å få sympati og skape splid.


Det er derfor på denne tiden av etterforskningen, ikke nok grunnlag for å sikte henne for disse to straffebudene, da handlingen hun har begått, ikke oppfyller de subjektive vilkårene i straffebudene §115 og §263.

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
17.03.19 14:05
Tyrios: Dette er fordi Lailas intensjon ikke var å true Wara, eller å angripe den norske statsorgan. Hennes forsett, var mest sannsynlig, å gjøre dette for å få sympati og skape splid.

Med mindre Wara var med på bedrageriet så truet Laila Wara med hensikt. 


Dreper jeg min far i håp om å sikre meg en tidlig arv så har jeg jo drapshensikt. Ingen vil vel si at det at forsettet mitt var arv betyr at forsettet mitt ikke også var å drepe min far. 


Det avgjørende må jo være at jeg visste konsekvensene av min handling.  Laila visste koneskvensene for Wara av henens handlinger og da må hun også ha hatt forsett. 

krikkert2
krikkert2Innlegg: 5183
22.03.19 10:12
Tordenskjold3: Vil de kunne utvide siktelsene til 115 og 263 om det viser seg at de kun kan bevise at hun stod bak påtenningen av bilen den siste gangen? Kan det å tenne på bilen til en man vet har mottatt trusler og opplevd mye hærverk i seg selv regnes som en trussel?

Det er heller tvilsomt om skyldkravet er oppfylt, men det avhenger av hva Wara selv visste.

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
19.10.19 15:14

Det må være en stor og umenneskelig belastning å ha slike jobber som partner til landets justisminister som er nesten den største stilling i landet. Jeg tror de er lurt opp i stry og at hun kanskje er blitt alene med å styre mediapresset og blitt forvirret av kunst tolk Inger og tatt ting for personlig på samboerens vegne. Fått problemer med følseslivet. Dette er vel kanskje et vanlig sted i Norge med mye folke snakk. Dette er min teori. Enkelte mennesker er spesielt sårbare kanskje med ballast og levd liv de selv føler de forlatt.Kanskje føler seg forpliktet til å ha spesielle syn som ikke føler helt rett før en selv og dermed indre samvittighetskonflikt. De som skal hjelpe kjenner vel ikke personene det gjelder personlig men det kjennes kanskje ikke slik. Kunst er da også så spesielt og lett å såre hverandre. Hun hadde jo ingen politisk jobb og kan jo ikke lastes.

 

Enkelte mennesker mangler noe alvorlig og trenger hjelp tror jeg og ikke straff om det som står i media er riktig da??? Føler stor sympati for dette paret og hennes situasjon spesielt selv om jeg ikke deler Frp s syn i særlig stort. Se bare hva som er skjedd med Dagbladet De seneste dagene. Hva vet vi om ting som står på nett og alle vil jo følge med i utviklingen og det kommersielle presset fra omgivelsene er ikke lite for mange tror jeg. Vi er liksom alle en del av en datalink i "Den store samtalen" som skal være demokratiet av i dag og alle er ikke like ressurssterke og skrive føre. Alle har ikke like mye flaks heller kanskje. Ikke rart folk kanskje blir deprimerte som lett kan gli ut i forvirring og værre om man ikke har noen til å stole på og snakke med og justisministeren hadde vel nok å stå i tenker jeg.

Bare fortvilet og trist.  Håper etterforskningen gir svar. Alt er ikke så lett.

(Innlegget ble redigert 19.10.19 15:26)

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
20.10.19 21:47

Vi glemmer litt for lett at hvemsomhelst kan trenge hjelp selv iet samfunn som det norske synes jeg. Hvorfor det " er blitt slik" vet jeg ikke men jeg føler det er mye sant dessverre.

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
21.10.19 00:04

Det er så mye vi ingenting vet eller får høre noe om tror jeg. Så lett å være for snar til å dømme.

frk.malin
frk.malinInnlegg: 293
07.11.19 08:22

Denne dama har bundet opp ressursene til PST i over et halvt år, tror det var nærmere 8mnd. I denne tiden har man selvfølgelig måttet prioritere å ta den som truet og angrep landets sittende justisminister. Dette er ressurser som skulle ha blitt brukt til å forsvare landet mot blant annet terrorisme.. Kun flaks er grunnen til at dette ikke har fått større konsekvenser. Hun bør bli gjort et eksempel av. Gleder meg til rettssaken! Håper hun må stå i en celle minst ti år:)

InnocentBystander
InnocentBystanderInnlegg: 9489
07.11.19 13:42
frk.malin: Håper hun må stå i en celle minst ti år

Du er visst veldig opptatt av å straffa folk.


Har du eit eller anne hevnkompleks?

frk.malin
frk.malinInnlegg: 293
08.11.19 14:43

Nei bare glad når folk som har satt felleskapet i stor fare, bare for sin egen smålighet, blir straffa:) 

Men godt mulig det faller inn under et kompleks. Burde kanskje vært politi, dommer, påtalejurist e.l som «liker» å straffe lovbrytere?? 

(Innlegget ble redigert 08.11.19 14:46)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg