Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Bilforhandler svindlet meg

NYTT TEMA
Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
25.07.19 20:36

Hei

 

Trenger hjelp til en sak jeg har havnet i. Hadde en Kia Soul 2016 hos en bilforhandler som skulle selge den for meg i kommisjon og har solgt bilen min er nå solgt 10.07.2019 og jeg har sendte eierskifte slik at de kunne finansiere for kunden og bilen er nå solgt og jeg sitter tomhendt og får ikke pgnene mine :( :(

 

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre kan noen være så grei hjelpe meg snarest eller veileder meg hva jeg må gjøre.

 

Setter pris på hjelpen deres

(Innlegget ble redigert 25.07.19 20:37)

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
26.07.19 13:16

Da sender du en betalingsoppfordring. Når bilforhandler fremdeles ikke betaler eller svarer på henvendelsen utgjør betalingsoppfordringen det som kalles et særlig tvangsgrunnlag og du kan begjære utlegg i bilforhandlerens formuesgoder. Hvis de bestrider kravet eller utleggsbegjæringen er neste steg å stevne dem for forliksrådet.


Har du ingen skriftlig avtale kan du ta kundens forklaring og hans betalingstransaksjon som dokumentasjon.

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
26.07.19 14:55

Takk for tilbakemelding. 


 


Jeg har allerede fått kontrakten men de nekter å utbetale pengene til meg. Jeg har til og med kontaktet ny eier og forklart situasjonen og hun vet ikke ka hun skal gjøre. 


 


Jeg har allerede vært i kontakt med forliksrådet også ba de meg sende en krav til dem deretter 14 dager etter sender man en varsel dersom de ikke utbetaler etter varslet kommer sende rman tvanginnkrav. 

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
26.07.19 20:10

Hva må jeg spørre ny eier om?? Jeg har mistet hode her og vet ikke hva jeg skal gjøre TonyDimera. 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
28.07.19 03:38

Spør om bankkvittering for betalingen kunden har gjort til forhandler. Du fører henne også opp som vitne i forliksrådet når (hvis) den tid kommer. Husk at både motpart og forliksrådet skal ha beskjed om hvem som skal vitne senest 1 uke før saken skal opp.


Om det ikke allerede er avtalt noen betalingsfrist skal du først sende et påkrav. Kravet forfaller da 30 dager etter at påkrav er sendt.


Etter at kravet er forfalt skal du sende et inkassovarsel med frist 14 dager etter at inkassovarselet er sendt. Etter at denne er løpt ut skal du sende en betalingsoppfordring med frist på 14 dager der du oppfordrer til å betale eller komme med en innsigelse mot kravet. Denne skal inneholde skyldnerens navn, kravets størrelse og grunnlaget for det, og at unnlatt betaling kan medføre ytterligere kostnader og rettslig inndriving. Om du krever forsinkelsesrente skal dato og beregningssats oppgis. Hovedkrav og tilleggskrav oppgis separat. Det er anledning til å kreve gebyr på hhv. 70 og 210 kroner dersom du lar 14 dager passere fra utgåtte frister til sending av inkassovarsel og betalingsoppfordring, men jeg regner med at du helst vil ha fortgang i saken.


Når fristen i betalingsoppfordringen er løpt ut, fremmer du utleggsbegjæring. I begjæringen skal du opplyse om at du ønsker at saken behandles i forliksrådet dersom saksøkte reiser innvendinger. Etter avsagt dom kan du begjære at utleggssaken skal fortsette dersom skyldner fremdeles ikke betaler.


Dersom forhandleren på noe tidspunkt bestrider kravet, tar du saken til forliksrådet. Du kan også fremme saken i forliksrådet dersom du har gitt skriftlig varsel om dette hvor du har oppfordret forhandleren til å ta stilling til kravet og grunnlaget for det, og du ikke har fått svar innen rimelig tid. Et slikt varsel kan f.eks. gis sammen med påkravet eller inkassovarselet. Ved avsagt dom som ikke tas til følge fremmer du utleggsbegjæring, og saksøkte kan nå ikke reise innvendinger.


Du skriver at motparten nekter å betale. Har du fått beskjed om dette skriftlig, og hvordan har han i så fall formulert seg?

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
28.07.19 21:05

Setter pris på tilbakemelding og forklaringen. 


 


Det første jeg har gjort var å få kontrakten som sier bilen er solgt også har de trukket sin del av kommisjonen.


 


Så ba de meg vente til pengene er komt fra Sparebanken 1 som de har finansiert for kunden og jeg ventet en  fra signert dato som var 13.07 frem til 23 og jeg tok stadig kontakt for å fåhøre om hvorfor ikke pengene har komt så drøyer dem mer og mer og tok kontakt med banken og dem sa pengene er sendt og dem har fått pengene.


 


Så fikk jeg inntrykk av dem lyver til meg også dro jeg ned på forliksrådet i Bergen og dem ba meg å  gjøre følgende:


Skrive en betalingsutfording til dem enten jeg går til vedkommende med den eller sende i posten. Det har jeg gått til vedkommende med den og satt betalingsfrist til den 26 som var altså 2 dager siden men har fremdeles ikke fått den.


 


Så ba de meg fra man leverer betalingsutfording så venter man 14 dager deretter går man til steg nummer 2 som er en varsel der man skriver på den som skylder meg og beløpet også forsiknkelsesrenter. 


 


Jeg har nå gitt han beskjed gjentatte ganger men sier betalingen kommer og nå har det gått 18 dager siden siden bilen ble solgt den 10.07.2019 også fant jeg ut ny eier og forklarte situasjonen og hun var ikke særlig fornøyd med det de holdte på meg og hun vet ikke hvordsn hun skal hjelpe meg ut og jeg tok nå senest sist å ga beskjed dersom betalingen ikke kommer dette til info at jeg går i sak mot firmaet du har kjøpt bilen min av og hvis du blir kontaktet så er du hvertfall informert på forhånd. 


 


Jeg venter fremdeles på den fristen går ut og tenker nå imorgen å komme meg i kontakt med en advokat og fordi pengene er mine foreldres som jeg låner og må gi tilbake snarest og dem har tatt over pengene uten min tillatelse.


 


Er det riktig å komme ta dette med en advokat pga det går for lang tid med forliksrådet??


 


Setter pris på tilbakemelding 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
03.08.19 00:17

En advokat kan hjelpe deg så dette gjøres korrekt, men timeprisen er som regel høy. Det er også mulig, og sannsynligvis langt rimeligere, å sette ut innkasseringen til et inkassobyrå slik som BEWA, Contando eller Lindorff.


For å oppsummere, saksgangen foregår normalt slik når motparten ikke bestrider kravet:


1. Frist avtalt i kontrakt utløper, eller påkrav med 30 dagers frist fra dens utsendelse
2. Inkassovarsel med 14 dagers frist
3. Betalingsoppfordring (ikke utfordring!) med 14 dagers frist
4. Utleggsbegjæring sendes til namsmannen.
5. Dersom motparten har innsigelser, går saken til forliksrådet.
6. Begjæring om fortsettelse av utleggsprosessen.


(Dersom det er fare for at dekningsmulighetene forsvinner, og det går klart frem at skyldner ikke vil betale for seg, kan steg 2 og 3 hoppes over.)


Ønsker du saken behandlet i forliksrådet først som sist, gjøres følgende:


1. Tvistevarsel.
2. Dersom motparten godtar kravet eller ikke svarer, fortsetter du å følge ovenstående saksgang.
3. Saksanlegg i forliksrådet når motpart har bestridt kravet eller ikke godtatt det innen rimelig tid.
4. Utleggsbegjæring sendes til namsmannen.


 

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
03.08.19 22:56

Hei 


Takk for tilbakemelding. Jeg er redd for dersom jeg sender inkassovaslet og dem gjør firmaet konkurs. 


Jeg har til nå ikke sett hvilke sum bilen min er solgt for og da jeg slo inn regnr påbile. I Brønnøysundregisteret så oppdaget jeg at bilen har blitt solgt for 20 tusen mer enn det jeg har takket ja til kunden på og det firmaet skulle bare formidle bilen min til kunden men nå viser det seg at de har solgt den for 20 mer uten å si meg og viser ikke meg kontrakten. 


 


Deretter tok jeg kontakt med banken dem vil heller vise meg samme vil ikke ny eier og blokkerer meg på Facebook når jeg spør om du har fanle bilen min og jeg har ikke fått oppgjøret og hvorfor har du fått bilen for den summen når jeg har blitt fortalt at du kan kun gi meg den summen jeg har blitt fortalt. Jeg føler det er ugle i mosen og hun altså ny eier er med på dette siden hverken dem eller hun eller banken viser meg kontrakten hva faktisk bilen min har blitt solgt til henne for. 


 


Ikke nok med det så skjer dette:


 


Både meg og min far var inne på kontoret til vedkommende og hadde en annen bil der stående og gikk over bilen og se om det ikke er skade på den så filmet min far det og ba filme vedkommendes ansikt og vise til politiet og avisen hvilken kjeltring dette er så går han i angrep på min far og deretter meg deretter ber oss komme oss ut og dra til helvete og stikke.


 


 


Jeg dro til til politiet for å anmelde vedkommende og firmaet både for bedrageri og voldt og aggressiv og overgrep på andre. 


Nå er det 22 dager siden bilen  har blitt solgt og jeg er rett og slett døds lei siden hverken politiet og forliksrådet ikke gjør noe.


 


Vurderer å ta saken i egne hender.


 


Setter pris på raskt tilbakemelding 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
04.08.19 10:40

Om det er grunn til å tro at forhandler vil erklære seg konkurs må du sende utleggsbegjæring til namsmannen med en gang. I denne må du spesifisere at det er på det rene at forhandler forsøker å unndra seg betaling, at det er fare for at dekningsmulighetene går tapt, og at du ønsker saken behandlet i forliksrådet dersom skyldner har innsigelser.

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
04.08.19 11:26

Skrev visst litt for fort, og får ikke redigert. Ovenstående gjelder kun hvis det faktisk er slik at betalingen må antas å ville forsøkes unndratt. Selv om firmaet erklærer seg konkurs har du krav på utlegg. I visse tilfeller er den som driver eller har drevet firmaet personlig ansvarlig: der det følger av foretakets selskapsform, eller hvor vedkommende har opptrådt på en måte som gjør ham erstatningspliktig, for eksempel ved å overføre pengene på sin egen konto.


Men husk at før du kan begjære utlegg du ha sendt skyldneren en skriftlig meddelelse som viser kravets grunnlag og omfang. Kopie av denne skal legges ved utleggsbegjæringen.


Jeg skrev visst feil over: påkravet forfaller straks, og det skal ikke angis noen frist. De 30 dagene er kun for beregning av forsinkelsesrente.


Personlig ville jeg ha sendt inkassovarsel et par dager etter, slik at du har ditt på det tørre juridisk. Du får uansett ikke satt i gang rettslig inndriving før 28 dager etter inkassovarsel dersom retten ikke finnes det tilstrekkelig dokumentert at skyldner forsøker å unndra seg betaling. Det er ikke nok at han er uvillig til å betale.

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
04.08.19 19:34

Takk for tilbakemelding. 


 


Som sagt jeg gikk først til vedkommende å ba om pengene men svarte meg aldri. Deretter tenkte jeg dette nytter ikke så tok jeg kontakt med forliksrådet og de ba meg sende en betalingsutfording det har jeg gjort og fremdeles tok ikke vedkommende å gjøre opp for seg. 


 


Dette var altså første steget som du nevner fra forliksrådet. 


 


Deretter tok jeg å kontaktet advokat og forklarte situasjonen og han skrev også en brev med betalingsutfording og må skje innen 2 uke og nå er snart de 2 ukene vekke har ikke vedkommende gjort opp for seg.


 


Deretter gikk jeg tilbake til forliksrådet og de ba meg sende en varsel og utleggsbejæring og det er nå sendt og vedkommende har ikke gjort opp for seg.


 


Dette var steg 2 som forliksrådet sa jeg må gjøre og vente til det har gått 14 dager om de ikke gjør opp for deg skal jeg komme med kopi av betalingsutfording fleste gangen jeg sendte og kravet også kopi av kontrakten. 


 


Deretter setter de i gang med namsmannen og nå er jo også de anmeldt for å gå i angrep som nevnt tidligere på meg og min far så dem gjorde verre for seg selv. 

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
04.08.19 19:46

Så hva anbefaler du jeg gjør nå som jeg har gjort sol forliksrådet sier også gjorde de verre for seg å gå i angrep på meg fysisk og saken er nå hos politiet. 


 


Har du noe veiledning??


 


Setter pris på raskt  tilbakemelding 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
05.08.19 18:59

Da venter du til de 14 dagene er passert. Så er det tid for at moroa kan begynne. Namsmannen vil da involveres, og gir dem en ny 14 dagers frist for å ytre sin mening om hvilke gjenstander namsmannen skal ta. Deretter avlegger de dem et besøk hvor det tas utleggspant i skyldnerens formuesgoder. Du begjærer deretter tvangsdekning i det som det er tatt utleggspant i, i tur og orden inntil hele summen er blitt dekket.

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
10.08.19 18:58

Takk for tilbakemelding 


 


Jeg får vel bare vente til 13 august. Advokaten min har tatt kontakt og bedt dem betale meg men uten å gjøre opp for seg. Jeg har vel rett til å kreve både advokat utgiften og forsinkelsrsrenter på de pengene de skylder meg og samtidig for tidligere beløp dem skylder meg som skulle vært betalt i 2018 kan jeg ikke det??


 


Ser frem til å høre fra deg 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
11.08.19 22:46

Du kan kun kreve advokatutgiftene dekket dersom saken går til retten. Ellers kan du kun kreve erstattet gebyret for tvangsfullbyrdelsen, pluss ett rettsgebyr. Du kan kreve 9,25% i forsinkelsesrenter per år etter 30 dager fra kravets forfall. Husk at om du skal ta utlegg med grunnlag i kravet fra 2018, må dette kravet også tas med i inkassovarselet og i betalingsoppfordringen.

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
19.08.19 18:11

Hei igjen 


 


Jeg har nå gitt forliksrådet alle papirene siden firmaet ikke har hverken betalt meg eller svart både meg og advokaten. Så lurer jeg på hva skjer videre når som jeg har nå gitt alt til forliksrådet. 

TonyDiMera
TonyDiMeraInnlegg: 1885
19.08.19 19:51

Når beslutning om utleggspant er skjedd vil du få tilsendt utskrift av namsboken. Du kan også få varsel om tid og sted for utleggsforretningen om du ønsker det. Om saksøkte bestrider kravet går saken i stedet til forliksrådsbehandling og du vil bli innkalt til å møte i forliksrådet.


Når det er tatt utleggspant kan du kreve tvangsdekning i utleggspantet. Det blir da solgt på auksjon, og salgssummen benyttet til å dekke kravet.

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
20.08.19 19:24

Så jeg må nå vente til jeg får beskjed fra forliksrådet om et møte og dersom vedkommende ikke møter opp går det videre til retten og det skal dømmes i retten?


Hvor lang tid tar dette?


 


Forresten jeg er evig takknemlig for den tiden du tar deg og svarer på spørsmålene mine. Jeg har vokst opp her men er ikke født her og kan ikke alt dette derfor må du ha meg tilgit for å spørre så mye. 

Tilako10
Tilako10Innlegg: 11
17.10.19 21:27

Hei igjen  TonyDiMera


 


Jeg ville bare informere om at jeg fremdeles ikke fått pengene nå har det gått 3 mnd siden de har solgt bilen og jeg har nå satt 2 advokat og purret på namsmannen og de skulle nå i denne uken se på saken og forhåpentligvis sette pant i det de har.


 


Men jeg lurer på hva skjer nå ettersom de skal nå se på saken?


 


Jeg har aldri vært i en slik situasjon så jeg vet ikke helt hva som vil skje og foregår.


 


Jeg ga beskjed ganske fort til forliksrådet og namsmannen at jeg er redd for vedkommende slå seg konkurs og trenger hjelp og noen må reagere og politiet sier det ikke er bedrageri noen stjeler eller ikke utbetaler pengene mine som er mine penger. 

Klikk for å gå tilbake til toppen