Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

BerGenBio ( BGBIO ) Ingen over -Ingen ved siden.

NYTT TEMA
jojoberner

Innlegg: 1
jojoberner
12.02.21 08:17
Lest på Finansavisen Forum / Farma / BGBIO / Hva Skjer’a / av  : Yngling ØH 11.02.2021  kl 17:53 ;      Ref : BGBIO https://www.bergenbio.com/pipeline/     «I går sendte jeg en e-post til BerGenBio hvor jeg spurte dem om de kunne forklare hvorfor de bruker cAxl negative pasienter som referanse for forbedring i mPFS og mOS. (mPFS = median progression-free survival) (mOS = median Overall Survival). Jeg har ikke fått svar på e-posten ennå, men legger det ut her om det kommer et svar. 

For dere som ikke leste det jeg la ut i går, så har selskapet opplyst at cAxl negative pasienter har forventer kortere overlevelse enn cAxl positive pasienter. (Dvs: pasienter som ikke får bemcentinib). Forskningen på området er ikke omfattende, men det som finnes er veldig tydelig (har power). 
For krefttypene AML og NSCLC er forventet overlevelse dobbelt så lang tid for cAxl negative pasienter som cAxl positive. (Når de ikke får bemcentinib)

I studiene til BerGenBio har selskapet gitt begge gruppene bemcentinib, mens cAxl negative pasienter har ingen, eller lav responsrate, så har cAxl positive pasienter gjennomgående høy responsrate. 

I tillegg har selskapet nå definert en test for å identifisere Axl positive pasienter, slik at de enkelt, og i forkant kan screene kreftpasienter for å se om de er cAxl positive. 

Når selskapet melder at cAxl positive pasienter på bemcentinib har 8,4 måneder mPFS, mens cAxl negative pasienter på bemcentinib har 1,9 måneder mPFS, så melder selskapet "4-fold improvement".

Men siden cAxl positive pasienter som ikke får bemcentinib kun er forventet å ha halvparten av mPFS i forhold til cAxl negative, så burde referansen vert ca halvparten av 1,9 måneder. Altså 0,95 måneder. (I fortsettelsen anslått som 1 måned). Antagelig er også dette veldig nøkternt anslått, fordi det er mulig at noen cAxl negative pasienter kan ha marginal effekt av bemcentinib, samtidig som det ikke ser ut som at noen har negativ effekt av bemcentinib. (Kanskje ville mPFS for cAxl negative som ikke fikk bemcentinib vert 1,5 måneder eller 1,7 måneder?? Vi vet ikke, og det er i disse dataene ikke mulig å anslå mer enn at det kan potensielt være en ytterligere tilleggseffekt her for cAxl positive pasienter, fordi halvparten av 1,5 er 0,75, og økningen til 8,4 er 11,2 i stedet for "8-fold improvement"). Sagt på en annen måte: 8-fold improvement kan vise seg å være et nøkternt anslag.

Økningen i mPFS for cAxl positive pasienter burde da kalkuleres fra 1 måned til 8,4 måneder. Dvs mer enn "8-fold improvement". Dobbelt så mye som selskapet har kommunisert. 

En analytiker jeg har snakket med noen ganger, som følger selskapet virker å være enig i at denne måten å sammenligne effekt på, underkommuniserer effekten av bemcentinib, og han tok opp med selskapet at de i fremtiden bør designe studier som gjør at selskapet får frem faktisk effekt. Dvs at de for eksempel (eller ideelt) har to grupper cAxl positive pasienter, hvor halvparten ikke får bemcentinib, og den andre halvparten får bemcentinib, for å måle forskjell i overlevelse. 
Det blir jo på mange måter en dobling i behovet for cAxl positive pasienter, men dette vil jo samtidig øke verdien av bemcentinib enormt om tilsvarende data som her er skissert kan bekreftes i studier. 

Uansett hvor mye BGBIO har underkommunisert effekten av bemcentinib; så har de underkommunisert effekten et eller annet sted fra "litt" til "veldig mye". 
Denne informasjonen gjør at det er mye høyere sannsynlighet for at bemcentinib blir kommersialisert for flere typer kreft, enn det data til nå har indikert.
Denne informasjonen tar jo også ned risikoen i BerGenBio dramatisk.  
Dette øker også verdien av BerGenBio dramatisk, selv om jeg ikke klarer å tallfeste HVOR MYE dette har å si per i dag. 

Kanskje vi får et inntrykk når dette har seget inn hos analytikerne?»

Test oversikt fra «Global Data» over ulike forsøk viser at alle test forsøk i regi av BerGenBio er videreført til Fase I+II studier. Dette er en unikt innen medisinsk F&U(Forskning og Utvikling). Snart går flere av forsøkene over i Fase III og søknad om godkjenning for distribusjon og salg. 

Hovedaksjonær METEVA AS  (eier Trond Mohn)! meldte i går om  innside kjøp på 100.000 aksjer til kurs +\-32,50kr. https://www.bergenbio.com/investors/our-shareholders/
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg