Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

90 % av voltekter aldri anmeldt.

NYTT TEMA
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 07:21

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=510027

"Nye sjokktall om voldtekter: 8000-16000 blir ofre hvert år
90 prosent blir ikke anmeldt og mange saker blir henlagt

Tallet baserer seg på en omfattende gjennomgang av norske undersøkelser som har kartlagt omfanget av voldtekt og voldtektsforsøk, sier Rita Sletner (V) som er leder for Voldtektsutvalget.

Hun forteller at utvalget opprinnelig kom frem til et tall som var enda høyere.

- Men vi valgte å moderere oss slik at vi har et konservativt estimat som utgangspunkt. Virkeligheten kan være mye verre, sier Sletner".


Ja, man kan virkelig gni seg i øynene når man leser slikt.


Hurramegrundtomkring

Innlegg: 15703
Ja, man kan virkelig gni seg i øynene når man leser slikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det måtte ikke jeg. Denne verden er et sant helvete. Grunnen til at de ikke bli anmeldt er selvsagt at det skjer i nære relasjoner i 90% av tilfellene. Av de man trodde elsket en.
Men disse skal huske: 40 Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.'
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 08:38
Livssynsforumet er den veien --------------------->
Thai_dame

Innlegg: 780
Thai_dame
24.01.08 08:43
Eg trur kvinnfolka har seg sjølv å takke grunna alle dei falske anmeldelsane som er henlagt. Det sjølve har øydelagt truverdigheta generelt rundt valdtekt, noko som er veldig synd. Og igjen går det på verdiar og moral.
Gungadin

Innlegg: 1853
Gungadin
24.01.08 10:04
Det er utrolig hvordan man kan legge til grunn at det HAR skjedd en voldtekt utelukkende basert på en parts fremstilling i et angivelig straffbart forhold. Selvrapportering som metode er ikke mye verdt for å finne ut fakta, men å skape propaganda er det helt greit å bruke.

Rita Sleitner er en ekstremfeminist som har bakgrunn i krisesenterbevegelsen. Hennes drivkraft er mannehat. Å sette henne som leder for voldtektsutvalget er hårreisende.

De som jobber med voldtektsanmeldelser har et annet syn på saken:

http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/15/521293.html

Falske anmeldelser

"Riksadvokatens utredningsgruppe sin konklusjon er etter min mening delvis misvisende. Det er min påstand at den høye henleggelsesprosenten sjeldnere skyldes dårlig politiarbeid enn at saken faktisk skal henlegges basert på det faktum godt etterforskningsarbeid har frambrakt.

At gruppen ikke tar utfordringen og belastningen med i større grad å diskutere eller problematisere de mange uriktige anmeldelsene er kritikkverdig. At heller ingen i Politidirektoratet eller den høyere påtalemyndighet vil bidra til å kaste lys over utfordringene politiet møter, må skyldes frykt for å framstå som kvinnefiendtlige og politisk ukorrekte. Voldtekt er imidlertid ingen kvinnesak, men en grov forbrytelse som det er i alles interesse å bekjempe. Ikke sjelden må vi imidlertid være villige til å innse at anmeldelser er falske/uriktige og kalle dem det. Denne type anmeldelser er nemlig en av hovedårsakene til den høye henleggelsesprosenten."


Hurramegrundtomkring

Innlegg: 15703
Turbolady skrev:
Livssynsforumet er den veien --------------------->
-------------------------------------------------------------------
Nei. Det er det ikke. Men hva er poenget ditt?
Hurramegrundtomkring

Innlegg: 15703
Thai_dame skrev:
Eg trur kvinnfolka har seg sjølv å takke grunna alle dei falske anmeldelsane som er henlagt. Det sjølve har øydelagt truverdigheta generelt rundt valdtekt, noko som er veldig synd. Og igjen går det på verdiar og moral.
--------------------------------------------------------------------------------
Tull og tøys. Grunnen til at disse voldtektene ikke blir anmeldt er at de ble gjort av noen kvinnen elsket.
Hikk

Innlegg: 2517
Hikk
24.01.08 12:10
Turbolady skrev:
"Ja, man kan virkelig gni seg i øynene når man leser slikt."

Ja, det er en lite kritisk Justisminister vi har. Uttaler seg offenlig om dette uten å sjekke tallene først. Spesielt når vi ser det i sammenheng med Gungadins post her.

Reelle voldtektsforbrytere er slum og det er også de som anmelder falsk eller kommer med falske anklager. Begge ødelegger liv. Straffene for voldtekt er ikke i nærheten av det de burde være og det samme gjelder straffene for beviselige falske anklager.

Det første som slår meg her, er at tallene er ekstremt høye. Selv om Rita Sleitner er en aktivist med kjønnspolitisk agenda, bør man se på hvorfor disse tallene er så høye, kanskje spesielt siden Rita Sleitner har en kjønnspolitisk agenda.

Fra Gungadins lenke:

"Det viser seg at anmeldelsen var falsk, bakgrunnen skal ha vært en krangel om manglende invitasjon/transport til en fest."

Her er terskelen for enkelte når det gjelder å levere inn en anmeldelse. Jeg antar terskelen er lavere om det kun gjelder å anklage falsk for å oppnå sympati uten å levere inn anmeldelse.

Voldtekt er et effektivt ord, da det setter mange følelser i sving når man bruker det.

Håper VG får tak i tallmaterialene og offentliggjør disse også. Kunne vært greit å sette en forsker til å lese disse tallene og sannsynlighetsberegningene som er gjort utifra disse tallene, gjerne opp mot falske anmeldelser også. Jeg har sterkt på følelsen at denne rapporten ikke holder mål vitenskapelig sett.

Jeg mener at Justisministerens uttalelser i media forplikter. Når han tar denne rapporten seriøst, så bør han ha en gjennomgang av tallmaterialet med politiet. Skulle bare halvparten av tallene være sann, så må noe gjøres. Falske anklager og reelle voldtekter som kommer frem, bør etterforskes og gjerningsmenn og kvinner stilles for retten av allmennprevantive hensyn.
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 16:45
Gungadin skrev:
Rita Sleitner er en ekstremfeminist som har bakgrunn i krisesenterbevegelsen. Hennes drivkraft er mannehat. Å sette henne som leder for voldtektsutvalget er hårreisende

Turbolady: Og her er navnene på resten av mannspanelet. Hun har sikkert klart å forvrenge sannheten og føre over sit såkalte mannehat til resten av medlemmene ;-)

Bjørn Kr. Soknes, statsadvokat, (nestleder i utvalget)
Erik Lea, forsvarsadvokatadvokat,
Asbjørn Rachlew, etterforsker,
Fauzia M. Hashi, leder KIM, Ragnhild Hennum,
Førsteamanuensis, Institutt for kriminologi og rettssosiologi,
Grete Kvalheim, voldektsoffer og forfatter,
Hege Salomon, advokat,
Anne Alvik, tidl. helsedirektør,
Geir Borgen, barnelege,
Aage Thor Falkanger, tidl. lagdommer, nå professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Rapporten kan for øvrig leses i sin helhet. Det er bare å ta den for seg, og sette i gang med "finn fem feil"

Utvalgets egen pressemelding:

Hvert år blir mellom 8000 og 16000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. I 2006 ble det anmeldt 974 voldtekter og voldtektsforsøk, noe som gir en anmeldelseshyppighet på mellom 6 prosent og 12 prosent. Utvalget mener det er viktig å legge til rette for at flere voldtekter anmeldes og styrke oppfølgingen av ofre. Derfor foreslår utvalget blant annet å:

Etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Utvalget forslår at enheten skal være operativ 24 timer i døgnet i et nært samarbeid med landets politidistrikter. I tillegg til å kvalitetssikre enkeltsaker vil SEPOL sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse.
Utvide Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) til en landsdekkende støttefunksjon for voldtektsofre. Kontorene bør også utvides med støttefunksjoner for å ivareta behovene til voldtatte med spesielle behov.
Opprette SO-team i hvert politidistrikt med minimum én taktisk og én teknisk etterforsker samt en jurist med utdanning og kompetanse innen seksuelle overgrep. Et SO-team er satt sammen av fagpersoner med spesialkompetanse innen saksfeltet seksuelle overgrep
Heve kompetansen i rettsapparatet, på overgrepsmottakene, i lærerutdanning, helse- og sosialutdanning med mer.
Innføre gratis helsehjelp ved overgrepsmottak.
Innføre gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater ut over akutthjelp i ett år fra behandlingen starter, uavhengig av om hjelpen ytes av spesialist med eller uten avtale med det offentlige.
Gi adgang til å få oversatt sakens dokumenter, dekket reise og opphold i forbindelse med en eventuell rettssak, når voldtekten skjer i utlandet.
Innføre obligatorisk opptak av avhør i voldtektssaker, herunder avhør av fornærmede.
Iverksette forskning for å kartlegge omfanget av voldtekt og forske på unge som forgriper seg og på sedelighetsdømte generelt.
Opprette en nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet.
Utvalget åpner for at det settes i gang et prøveprosjekt med tilrettelagt samtale mellom offer og gjerningsmann.
Utvalget foreslår at temaet seksuelle overgrep tas systematisk inn i undervisningen både i grunn- og videregående skole, samt at forebyggende tiltak for nyankomne innvandrere styrkes.
- Vi anbefaler at det vurderes å inkludere nærliggende sakstyper ved opprettelse av den sentrale enheten. Det er ikke uvanlig at politiet står overfor flere andre lovbrudd når en kvinne anmelder voldtekt. Blant annet vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, sier utvalgets leder, Rita Sletner.


http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Pressesenter/Pressemeldingar/2008/Voldtatte-skal-motes-bedre-.html?id=498114

Du finner både en kortversjon og en fullversjon på denne siden.

Det er bar å forsyne seg.
missChance

Innlegg: 56830
missChance
24.01.08 17:14
Det skremmende er at selv når man tar opp at veldig mange voldtekter aldri blir anmeldt, kommer argumentet om falske anmeldelser.

Byjente

Innlegg: 1460
Byjente
24.01.08 17:19
*ler*

Ja - det er helt sant, missChance. Utrolig !!!!!
forelderlikeverd

Innlegg: 8963
forelderlikeverd
24.01.08 17:28
Kanskje en del gutter reagerer med sunn skepsis. Man ser rundt seg og undres over hvor alle de voldtekter er, som angivelig florerer fritt i den norske befolkningen.

Men har man hørt om jenter som forsøker å fremstille gutter verre enn de er!

Så hørte vi om velorganiserte kostbare svertekampanjer som skal fremstille menn som notoriske voldtektsforbrytere og overgripere - med tall blåst helt ut av proporsjoner - er det noe rart at noen gutter ikke hopper på limpinnen ved første anledning? Hørt historien om det å rope "ulv, ulv"?
missChance

Innlegg: 56830
missChance
24.01.08 17:32
forelderlikeverd skrev:
Kanskje en del gutter reagerer med sunn skepsis. Man ser rundt seg og undres over hvor alle de voldtekter er, som angivelig florerer fritt i den norske befolkningen.

>Tja, det finnes kanskje mer skjulte i hjemmet enn du aner?

Men har man hørt om jenter som forsøker å fremstille gutter verre enn de er!

>Og det gjør man ved å ikke anmelde? Herregud, det får da være måte på forfølgelsesvanvidd.

Så hørte vi om velorganiserte kostbare svertekampanjer som skal fremstille menn som notoriske voldtektsforbrytere og overgripere - med tall blåst helt ut av proporsjoner - er det noe rart at noen gutter ikke hopper på limpinnen ved første anledning? Hørt historien om det å rope "ulv, ulv"?

>Men ropes det "ulv, ulv" når det ikke blir anmeldt, da?

forelderlikeverd

Innlegg: 8963
forelderlikeverd
24.01.08 17:41
Turbolady skriver: "det er bare å forsyne seg"

Det er vel strengt tatt akkurat det som ikke er ønskelig! :D
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 17:43
Sundt med litt humor ja, men det kunne kanskje vært interessant å ta seg tid til å lese rapporten fullt ut, og så komme med kommentarer om det som står der før man uttaler seg bastant om saken?
Hikk

Innlegg: 2517
Hikk
24.01.08 18:05
Turbolady skrev:
"Sundt med litt humor ja, men det kunne kanskje vært interessant å ta seg tid til å lese rapporten fullt ut, og så komme med kommentarer om det som står der før man uttaler seg bastant om saken?"

Tidkrevende det ... ;) Jeg har skumlest igjennom den fulle utgaven og må si at jeg ble mer skeptisk enn det jeg var i utgangspunktet. Spesielt slik den ble presentert i media.

Her er et sitat fra PDF filen:
"Det fremgår av det som er skrevet ovenfor at vi
ikke har noen nasjonal, representativ studie av
omfanget av voldtekt."

Hva som slår meg, er det gjennomgående ordlyden som ikke virker veldig objektiv. Spesielt i forhold til rettsprinsippene i Norge.

Påståtte voldtekter og voldtektsforsøk blir omtalt som anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk. Dette til tross for at flere av disse har blitt henlagt grunnet falske anklager.

Falske anklager er faktisk lite belyst i denne rapporten. Da det er en viktig årsak til henleggelser, er det påfallende at det kommer lite frem. Rapporten fremstår da mer som selektiv enn som objektiv når det gjelder behandling av fakta.

De har gått inn på problematikken vedrørende spørsmålsstillingen og kjønn, men tydligvis er det lite i forhold til konklusjonene i media. Spør en mann om et klaps på baken er et seksuelt overgrep, og svaret er kanskje nei, samme spørsmålet til en kvinne og det er kanskje ja. Samme gjelder berøring av bryst/brystkasse. Defineringen av en handling er ofte ulik mellom kjønnene, så man burde ha en predefinisjon først.

Bryster er like lite et kjønnsorgan som en brystkasse. Ville det vært det et kjønnsorgan, så ville amming blitt groteskt. Bryst/brystkasse er en erogen sone både for menn og kvinner, men det er mer akseptert at en kvinne berører menns bryst enn omvendt. Hadde spørsmålene vært formet slik: Har du blitt berørt på ditt bryst/brystkasse av en mann/kvinne under xxx omstendighet? Istedet for: Har du blitt seksuelt antastet? Så ville svarene vært mer kjønnsnøytral uten å bli filtrert gjennom ens egen oppfatning.

Jeg tror ikke denne undersøkelsen har vært nøytral eller objektiv, og tydligvis er det ikke basert utifra reelle tall.

Veldig lik Smaadahls oppfattelse av voldtektsanmeldelser: Man skal tro på offeret uansett, og det er opp til den anmeldte å bevise sin uskyld. Slik oppfatter jeg vinklingen på hele undersøkelsen og den virker søkt.

Men, nå har jeg bare skumlest den, så vi får se om jeg får tid til å gå ordentlig gjennom den senere og forhåpentligvis (men trolig ikke) vil jeg endre oppfatning. :)
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 19:45
Falske anmeldesler.

Fra rapporten:

I tråd med flere nasjonale og rekke internasjonale undersøkelser slår utvalget fast at politiets håndtering av anmeldelser av seksuelle overgrep er av avgjørende betydning for de juridiske avgjørelsene som senere treffes. Riktignok er det påtalemyndigheten som tar ut tiltale, og domstolene som dømmer, men både påtale- og domstolleddet vil alltid være prisgitt politiets evne og vilje til å innhente tilstrekkelig og pålitelig informasjon. Politiets arbeid er videre av grunnleggende betydning for de involverte parters opplevelse av strafferettsapparatets generelle behandling av sakene, og dermed for samfunnets tillit til vårt strafferettssystem. Ikke minst er dette tilfelle med hensyn til voldtekter. 1 Som påpekt av Kelly (2001 s. 17):

«The police service is literally the gateway into the criminal justice system for rape victims, regardless of the legal system in question.»

Voldtektsutvalget deler denne oppfatningen og finner det unødvendig å underbygge dette ytterligere, men anfører at det kun er lovbrytere som nyter godt av lav kvalitet i etterforskingsleddet. For dem som utsettes for voldtekt, eller for dem som utsettes for uriktige og/eller bevisst falske anmeldelser, representerer mangelfullt politiarbeid et nytt, selvstendig overgrep.


Det ligger utenfor utvalgets mandat å kartlegge omfanget av bevisst falske eller ubevisst uriktige anmeldelser av voldtekt. Vi har ikke tilstrekkelige undersøkelser som underbygger dette. Temaet er komplekst og sensitivt. For samfunnet generelt, og politiet spesielt, synes det uheldig at det ikke eksisterer studier som, med utgangspunkt i norske forhold, har undersøkt omfanget av korrekt henlagte anmeldelser. Uten slik kunnskap kan det være vanskelig å forholde seg nyansert til de spørsmålene som lav tiltaleprosent reiser. I mangel av andre kriterier gir lav tiltaleprosent assosiasjoner til lav kvalitet (Haltem 1999 s. 26). Uten kjennskap til omfanget av korrekte henleggelser står politiets innsats i fare for å bli bedømt strengere enn fortjent.

Uansett hvor høyt eller lavt det reelle nivået for korrekt henlagte saker faktisk er, arbeider politiets etterforskere med en kontinuerlig visshet om at deres beslutninger må balanseres. Etterforskingen må avdekke falske anmeldelser slik at ingen uskyldige fengsles eller dømmes. Dette arbeidet innbefatter selvsagt en kritisk evaluering av sakens sentrale bevis: fornærmedes forklaring. Samtidig har samfunnet legitime forventninger til at voldtatte ikke traumatiseres ytterligere under politiets arbeide. Å presentere kritiske kontrollspørsmål under avhør av fornærmede og samtidig formidle empati, stiller ekstraordinære krav til dem som etterforsker voldtekt.
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 20:00
forelderlikeverd skrev:
Kanskje en del gutter reagerer med sunn skepsis. Man ser rundt seg og undres over hvor alle de voldtekter er, som angivelig florerer fritt i den norske befolkningen.

Men har man hørt om jenter som forsøker å fremstille gutter verre enn de er!

Så hørte vi om velorganiserte kostbare svertekampanjer som skal fremstille menn som notoriske voldtektsforbrytere og overgripere - med tall blåst helt ut av proporsjoner - er det noe rart at noen gutter ikke hopper på limpinnen ved første anledning? Hørt historien om det å rope "ulv, ulv"?

Turbolalady:

Jeg tror du tar litt feil der FLV. For hvem er det som sverter mennene om ikke mennene selv, som moraliser og forteller oss damer at vi må passe oss for MENN så vi ikke risikerer å bli voldtatt, som forteller oss damer at vi ikke må kle oss utfordrende, eller oppføre oss utfordrende seksuelt. Som forteller oss at vi er naive som blir med eller tar med en ukjent mann hjem, og at vi for all del ikke må være beruset, for da kan vi også risikere å bli voldtatt. Og hvorfor skal vi ta til oss alle disse rådene om det ikke var fordi MENN selv fremstiller sine medbrødre som sovende bjørner som ikke klarer å dy seg, men må bare voldta fordi de er menn med naturlige sterke seksualdrifter og ikke holder ut å se kvinner med for korte skjørt uten å gjøre noe med det.

Xanadu

Innlegg: 6530
Xanadu
24.01.08 20:23
Blir alltid skeptisk til dem som benytter begreptet "stoooore mørketall". Da er hensikten politisk og ikke basert på empiri og fakta.

Dessuten - i en rettstat SKAL tvil komme tiltalte til gode og INGEN skal dømmes uten skyld er BEVIST. Dette er rettsprinsipper som endel ekstremfeminister gjerne ser blir satt til side i slike saker. Dette er et angrep på rettstaten.

Problemet i slike saker er at ord veier mot ord - og det er vanskelig å bevise hva som faktisk har funnet sted. Følgelig har politiet og domstolene et stort problem. Ingen liker justismord og rettskandaler - av den type vi så under incesthysteriet på 90-tallet som endte med hundrevis av justismord og "ekspertenes" innrømmelse av feilvurderinger i ettertid.

Har selv anmeldt innbrudd og tyveri fem ganger - og SAMTLIGE av sakene ble henlagt. Ja - det var krenkende å vite at fremmede hadde endevendt hjemmet og tatt mine ting. Likevel må jeg akseptere at gjerningskvinnen eller gjerningsmannen aldri blir tatt.
Thai_dame

Innlegg: 780
Thai_dame
24.01.08 20:29
Eg trur ikkje vi skal leggje så mykje vekt på dette bestillingsverket. Når vi veit korleis ståda i rettsvesenet er, og alle dei falske anmeldelsane, så blir dette eit makkverk for meg. Eg vil foreslå å berre la tråden døy ut.
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
24.01.08 20:42
Xanadu skrev:
Blir alltid skeptisk til dem som benytter begreptet "stoooore mørketall". Da er hensikten politisk og ikke basert på empiri og fakta.

Dessuten - i en rettstat SKAL tvil komme tiltalte til gode og INGEN skal dømmes uten skyld er BEVIST. Dette er rettsprinsipper som endel ekstremfeminister gjerne ser blir satt til side i slike saker. Dette er et angrep på rettstaten.

Problemet i slike saker er at ord veier mot ord - og det er vanskelig å bevise hva som faktisk har funnet sted. Følgelig har politiet og domstolene et stort problem. Ingen liker justismord og rettskandaler - av den type vi så under incesthysteriet på 90-tallet som endte med hundrevis av justismord og "ekspertenes" innrømmelse av feilvurderinger i ettertid.

Har selv anmeldt innbrudd og tyveri fem ganger - og SAMTLIGE av sakene ble henlagt. Ja - det var krenkende å vite at fremmede hadde endevendt hjemmet og tatt mine ting. Likevel må jeg akseptere at gjerningskvinnen eller gjerningsmannen aldri blir tatt.

Turbolady: Ut i fra det lille jeg har lest av rapporten, så er konklusjonen slik:
Prioritering, politiarbeid, etterforskning, metoder og kunnskap i voldteksaker er alt for dårlige og må rustes opp. Noe som tilsier, at ved bedre etterforskning, kunnskap og innsamling av bevis etc så vil det også være en fordel for de som blir anklaget for voldtekt. Det vil, hvis alle instanser gjør en skikkelig jobb, bli det færre som risikerer å bli uskyldig dømt.

Det er faktisk det denne rapporten handler om og som er formålet. Ikke å henge ut menn generelt som monstre.

Synes du dette så ille, eller mener du at man skal nedprioritere voldtektssaker, anta at de fleste anmeldelser er falske og la voldtektsforbrytere gå fri for å ikke risikere at noen blir uskyldig dømt?Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
24.01.08 20:52
Xanadu skrev:
Blir alltid skeptisk til dem som benytter begreptet "stoooore mørketall".
---------------
Enig. Disse fullstendig udokumenterte påstandene om at det er "stooooore mørketall" når det gjelder falske voldtekstanmeldelser er jeg også rimelig skeptisk til.
Har selv anmeldt innbrudd og tyveri fem ganger - og SAMTLIGE av sakene ble henlagt.
--------------
Du kan jo kanskje forklare enkelte her inne at til tross for henleggelsen, var det innbrudd og tyveri i hjemmet ditt.

Forøvrig mener jeg, personlig, at politiet bør prioritere voldtekt framfor tyveri.
Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
24.01.08 21:05
forelderlikeverd skrev:
Man ser rundt seg og undres over hvor alle de voldtekter er, som angivelig florerer fritt i den norske befolkningen.
---------------
Hvor de ER? Må voldtekter foregå rett foran snuten på deg for at du skal tro på det?

Det kan vel kanskje tenkes at mange lar være å anmelde fordi de vet de vil møte folk med ditt kvinnesyn hos politi og rettsvesen.
Gungadin

Innlegg: 1853
Gungadin
25.01.08 00:49
Turbolady skrev:
Ut i fra det lille jeg har lest av rapporten, så er konklusjonen slik:
Prioritering, politiarbeid, etterforskning, metoder og kunnskap i voldteksaker er alt for dårlige og må rustes opp. Noe som tilsier, at ved bedre etterforskning, kunnskap og innsamling av bevis etc så vil det også være en fordel for de som blir anklaget for voldtekt.
-------

Iblant lurer jeg på om du overhode leser motforestillinger. Jeg linket til et debattinnlegg fra en som jobber med problematikken daglig. Der kan man lese følgende:

"Det er nok dessverre slik at en del voldtektsforbrytere går fri fordi politiet ikke klarer å framskaffe tilstrekkelig bevis. Dette forklarer ikke alene den høye henleggelsesprosenten. Voldtektssaker fremstilles i media som om alle voldtektsanmeldelser er sanne/riktige og at det eneste som står mellom overgrepet og domfellelse er en god politietterforskning. Dette er langt fra sannheten. Mange anmeldte saker skal henlegges fordi de er uriktige og/eller falske."

Videre kan en lese:

"Dersom gjerningsmann og offer kjenner hverandre fra før blir det vanskelig å bevise utover enhver rimelig tvil at det er offeret som forteller sannheten. Dette er antakelig årsaken til at det er lettere å få domfellelser i såkalte «overfallsvoldtekter». Det er imidlertid mange eksempler på at god teknisk og taktisk etterforskning fører til domfellelse selv i de saker der partene kjenner hverandre fra før."

Og til slutt:

"For å vise handlekraft ba Politidirektoratet høsten 2007 alle politidistrikt om å gjennomgå sine voldtektssaker for blant annet og kartlegge type relasjon mellom fornærmet/overgriper, beruselsesgrad etc. For undertegnede innebar dette å gjennomgå samtlige voldtektsanmeldelser i eget distrikt fra 2006 fram til juni 2007. Gjennomlesningen bekreftet det inntrykket som har festet seg etter noen år i politiet. Svært mange voldtektssaker henlegges fordi det er det de skal."

En som jobber med problematikken daglig har nok mye større innsikt enn et utvalg som ikke har kontakt med problemen til daglig. Å sitte i møter for å skrive politiske dokument, og hevde at det er store mørketall uten noen annet belegg enn selvrapportering og antagelser inngir ikke mye tillit.


Gungadin

Innlegg: 1853
Gungadin
25.01.08 00:59
Snipp1 skrev:
Enig. Disse fullstendig udokumenterte påstandene om at det er "stooooore mørketall" når det gjelder falske voldtekstanmeldelser er jeg også rimelig skeptisk til.
------

Så fint da, da er du vel også enig i at man ikke kan basere seg på mørketall i den politiske agendaen som regjeringen nå kjører i saken om det STORE voldtektsomfanget.

16 000 som BLIR voldtatt hvert år, men kun ca 900 som anmeldes og ca 50 som blir dømt for det hvert år.

Hvis man hadde brukt selvrapportering som undersøkelsemetode for falske anklager om overgrep.

Hvor mange tror du hadde sagt at de har blitt utsatt for falske anklager?

Skal vi bare si at de som har blitt utsatt for falske beskyldninger lyver...?

Uten røyk ingen ild...liksom?

Hvordan kan du og jeg, eller voldtekstutvalget for den saks skyld, vite hva som har skjedd i et angivelig straffbart forhold, basert på en parts fremstilling?


Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
25.01.08 01:03
Gungadin skrev:
En som jobber med problematikken daglig har nok mye større innsikt enn et utvalg som ikke har kontakt med problemen til daglig. Å sitte i møter for å skrive politiske dokument, og hevde at det er store mørketall uten noen annet belegg enn selvrapportering og antagelser inngir ikke mye tillit.


Turbolady: Har du fått med deg hvem som sitter i utvalget og hva de jobber med til daglig?

Har du i det hele tatt lest noe av rapporten?

Er en omfattende rapport med innsamlet data og utarbeidet av flere personer som faktisk jobber innen rettsvesen og helsevesen mindre troverdighet enn fra EN meningsytring fra person innen rettsvesenet.

Her er utvalgets mandat, Fra linken:
1.1 Utvalgets mandat
Ved kongelig resolusjon 1. september 2006 ble utvalget gitt følgende mandat:

Utvalget skal utrede tiltak for å sikre bedre oppfølgning av personer som blir utsatt for voldtekt.

Utvalget skal med utgangspunkt i foreliggende kunnskapsmateriale kartlegge omfanget av voldtekt etter straffeloven § 192. Utvalget skal rette et særlig fokus mot mørketallsproblematikken og identifisere faktorer som er avgjørende for om en voldtekt anmeldes eller ikke. På bakgrunn av disse undersøkelsene skal utvalget peke på tiltak som kan øke anmeldelseshyppigheten i voldtektssaker. Utvalget skal videre vurdere behovet for kompetansehevende tiltak for politiets gjennomføring av sporsikring og bevissikring i straffesaker.

Utvalget skal kartlegge hvilke behov for ulike former for bistand voldtektsutsatte har, særlig av sosial og helsemessig art, og i hvilken grad disse behovene blir ivaretatt gjennom dagens tilbud. Dersom dagens tilbud ikke er tilstrekkelig, skal utvalget foreslå tiltak for å styrke oppfølgingen av voldtektsutsatte. Utvalget skal herunder vurdere hvilke offentlige instanser som bør involveres i arbeidet og hvordan samarbeidet mellom berørte instanser, herunder frivillige og private hjelpetiltak, kan fungere mest hensiktsmessig. Det skal særlig legges vekt på å beskrive hvilken rolle de regionale ressurssentrene for selvmordsforebygging, vold og traumatisk stress bør ha i dette arbeidet. Utvalget skal gjennomgående vurdere både dagens tilbud og foreslåtte tiltak i et kjønnsperspektiv.

En behovs- og tiltaksanalyse fra Oslo legevakt, Sosial vakttjeneste, viser at enkelte grupper i liten grad oppsøker hjelpeapparatet etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep (2004). Utvalget skal vurdere hvilke særskilte behov disse gruppene har (personer med ulike typer funksjonshemming, menn, ungdom og personer med minoritetsbakgrunn) og foreslå tiltak for å imøtekomme disse behovene.

Utvalget skal vurdere hvorvidt og hvordan tilrettelagt indirekte og direkte dialog mellom den voldtektsutsatte og gjerningspersonen og eventuelt andre berørte, for eksempel møter i regi av konfliktrådet, kan være et virkemiddel i den voldtektsutsattes rehabiliteringsprosess – både som et tilbud i tillegg til rettslig behandling og et tilbud til den som ikke ønsker en rettslig behandling.

Risikoen for å bli utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep ser ut til å være høyest sent i tenårene og øker med bruk av rusmidler. Utvalget skal foreslå forebyggende tiltak mot voldtekt og seksuelle overgrep, særlig rettet mot ungdom.

Utvalget skal vurdere hvorvidt dagens støtte- og erstatningsordninger ivaretar voldtektsutsattes behov for økonomisk bistand.

Utvalget skal legge vekt på tidligere og pågående arbeid om tilknyttede problemstillinger, herunder

anbefalingene som gis av riksadvokatens arbeidsgruppe som undersøker voldtektssaker som har endt med frifinnelse,

Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider veileder for helsetjenesten til volds- og voldtektsmottak,

NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter,

«Æ e itj fornærma, æ e forbanna» – Rapport fra arbeidsgruppe som utredet praktiske tiltak for å bedre ofrenes møte med politi og rettsapparat.

Utvalget skal utrede de økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser som forslagene kan medføre. Økonomiske og administrative konsekvenser må vurderes opp mot forventet effekt av hvert enkelt tiltak. Utvalget skal avgi minst ett forslag som baseres på uendret ressursbruk.»

Utvalget ble ved oppnevningen bedt om å avslutte arbeidet innen 1. oktober 2007.

I samråd med Justis- og politidepartementet ble utredningen overlevert 24. januar 2008.


Er det virkeslig viktigere for deg Gungadin å fokusere på bruken av mørketall og at det eksisterer falske anmeldelser, enn at det jobbes for å forbedre rettsikkerheten både til voldtektsutsatte og voldtektsmistenkte?


Gungadin

Innlegg: 1853
Gungadin
25.01.08 02:27
Turbolady skrev:
Er det virkeslig viktigere for deg Gungadin å fokusere på bruken av mørketall og at det eksisterer falske anmeldelser, enn at det jobbes for å forbedre rettsikkerheten både til voldtektsutsatte og voldtektsmistenkte?
-------

Og eksakt hvor noested i rapporten står det at man skal forbedre rettssikkerheten til voldteksmistenkte?

Det hele kampanjen går ut på, er som de sier selve:

"Utvalget skal rette et særlig fokus mot mørketallsproblematikken og identifisere faktorer som er avgjørende for om en voldtekt anmeldes eller ikke. På bakgrunn av disse undersøkelsene skal utvalget peke på tiltak som kan øke anmeldelseshyppigheten i voldtektssaker."

Øke anmeldelsehyppigheten er således målet.

Men det fortelles lite eller intet om hva som er grunnlaget for mørketallen. "Utvalget skal med utgangspunkt i foreliggende kunnskapsmateriale kartlegge omfanget av voldtekt etter straffeloven § 192".

Hvilket kunnskapsmateriale er det snakk om?

Hvordan beregner man mørketall?

16 000 voldtekter hvert år hevdes det - basert på hva da?


Still deg spørsmålet hvorfor det ikke er mer motforestillinger til propaganda som regjeringen kjører. Hvorfor trykker ikke media fler innlegg som er kritiske til overgrepshysterien som råder.

VG kjørte sin serie ”Kvinner drept av sine menn” fra mandag 12. november 2007 med bilder av de drepte og gripende historier fra deres pårørende. Justisminister Knut Storberget lanserte sin bok ”Bjørnen sover” om vold i familien samme uke. Flere riksdekkende medier hev seg på bølgen. Tre kronikker i VG 14.11, 16.11 og 23.11.07 fulgte raskt opp VGs serie, men uten forsøk på nyansering av det hovedinntrykk av norske menn som markedsføres.

Å bruke lov og rett til å forstå og regulere menneskelige situasjoner hvor emosjoner tar overhånd har lenge vært dødfødt. Det har jussens egne profesjoner og institusjoner sørget for. En grunn er justisvesenets manglende evne og vilje til å knesette prinsipper om bevis- og dokumentasjonskrav som kan skille mellom sanne og falske påstander om vold og overgrep. En annen er mangel på begreper om dømmekraft til å skille det enkelte fra det almene; det kjente fra det ukjente. Hysteri og mørketallsmagi basert på forestillinger om store skjulte omfang av vold har gode vilkår i politi og domstol. Redelighetskrav må vike. Domstolene produserer justismordene som hovedsaklig handler om overgrep mot kvinner og barn. I mange av de saker som er gjenopptatt og resultert i frifinnelse ble det aldri begått overgrep.

Vilkårene for å gjøre karriere på antatt store omfang av vold og overgrep er for tiden gunstige, gitt at man ikke maser for mye om metodekrav. At justisministre ikke er like nøye med empirisk grunnlag og definisjonsmessig legitimering har vi sett eksempler på før. 06.03.01 kom Hanne Harlem med følgende utsagn i en VG-kronikk: ”Nå kan mannen dømmes for voldtekt selv om han ikke har brukt vold eller trusler om vold. Det kan være nok at han for eksempel har truet med å sette ut rykter om kvinnen, eller truet med skilsmisse”. Ikke så merkelig at mørketallene vokser.

Justisminister Storberget er på hugget for tiden, vil avskaffe vold mot kvinner, og bedyrer at ”vi har ikke gjort nok”. Han vil snu opp ned på rettsprosessen, innføre fulle rettigheter for ”ofrene” – lenge før rettskraftig dom foreligger og uskyldspresumpsjonen fremdeles må være gyldig. På nyåret kom handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Tidligere justisminister Harlems utvidete voldtektsdefinisjon er absurd langt utover sin rettskildekritikkløshet. I dagens norske samfunnsklima har omfangsestimater basert på uetterrettelige subjektive og inkommensurable voldsdefinisjoner gått av henglene for lengst. Tar vi ikke til vettet nå, må vi slite med minst en ny vekstnæring: Overgrepsindustrien. Og gjenopptakelseskommisjonen for justismord må ha mer ressurser.Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
25.01.08 07:56
Gungadin skrev:
Så fint da, da er du vel også enig i at man ikke kan basere seg på mørketall i den politiske agendaen som regjeringen nå kjører i saken om det STORE voldtektsomfanget.
--------------------
Nå er jo dette ANSLAG, og de er dokumenterte - i motsetning til når det gjelder falske anmeldelser. Dette er ikke bare noen meningsmålinger gjennomført av InFact, det er basert på flere typer materiale, slik jeg forstår det - inkludert fra voldtektsmottak. Rapporten påpeker jo også selv at det er et behov for tilsvarende forskning når det gjelder falske anmeldelser. Nå regner jeg med at du også ser at det ikke vil være en spørreundersøkelse blant et representativt utvalt av menn som kan gi svaret på det, men en vurdering av saker som faktisk blir anmeldt.
Hvordan kan du og jeg, eller voldtekstutvalget for den saks skyld, vite hva som har skjedd i et angivelig straffbart forhold, basert på en parts fremstilling?
------------------------
Folk virker å ha litt problemer med å skille disse anslagene fra kriminalstatistikker, som er to forskjellige ting. Det er ikke et vedlegg til denne rapporten som inneholder en liste over menn som skal anmeldes med en gang utvalget er ferdig med jobben sin, skjønner du.

Jeg ser jo også at du har problemer med at selvrapportering av voldtekter gir feil bilde. Nå har man jo også undersøkt hvordan jenter selv ser på voldtekter, og det viser seg at de faktisk underrapporterer dette - de vurderer enkelte typer overgrep mot seg selv til IKKE å passe inn under den juridiske rammen for voldtekt.
Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
25.01.08 08:00
Gungadin skrev:
En som jobber med problematikken daglig har nok mye større innsikt enn et utvalg som ikke har kontakt med problemen til daglig.
---------------
Pussig nok er dette debattinnlegget det eneste motsvaret som kommer til disse rapportene om voldtekter.

Det folk ser ut til å glemme, er at mannen som har skrevet dette innlegget ikke baserer seg på noen som helst form for dokumentert underlag ("altså, jeg er lest mye saksunderlag altså, og jeg har helt rett, altså!").

Dette debattinnlegget er et svært partisk innlegg i en debatt om at politiet beskyldes for å nedprioritere voldtektssaker og at arbeid med sedelighetsforbrytelser har lav status i politiet, noe politiet selv nå bekrefter. Jeg kan ikke se at man skal vektlegge dette debattinnlegget på noen som helst måte, annet enn som et partsinnlegg i nettopp debatten rundt politiets prioriteringer.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg