Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Høgste bodet

NYTT TEMA
Thai_dame

Innlegg: 780
Thai_dame
04.02.08 12:07
Kvifor er det slik at fleirtalet av norske kvinnfolk sel seg til det høgste bodet. Har mannen penger, finn bil og status, så er det ikkje nøye med resten. Pengar, makt og status utkonkurerrar kjærleik, ærlegskap og godheit.
trollbrt

Innlegg: 29935
trollbrt
04.02.08 12:13
de har vel lært kynisme
av mannen
kanutten85

Innlegg: 20614
kanutten85
04.02.08 12:16
Sikkert av samme grunn som at flertallet av norske menn går etter vakre, unge blondiner med store pupper. Utseende, sex og status utkonkurrerer kjærlighet, ærlighet og godhet.
Arduinna

Innlegg: 2908
Arduinna
04.02.08 12:18
Flertallet av norske kvinner? Hvordan har du kommet fram til det tallet?

Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i påstanden din. Ikke kjenner jeg heller noen som passer inn. Hvilke kretser er det egentlig du frekventerer som har slike erfaringer?

Thai_dame

Innlegg: 780
Thai_dame
04.02.08 12:47
At kvinna er kynisk er vel heva over ein kvar tvil, at ho har lært det av mannen er vel tvilsamt.

Det å bytte sex mot pengar og materielle goder er noko kvinnfolk har gjort i alle år. I eit samfunn der kvinna er særs egoistisk og materialistisk er det nok berre naturleg at dette skjer.
joplina

Innlegg: 66804
joplina
04.02.08 12:49
..Som f.eks i Thailand mener du...?
Thai_dame

Innlegg: 780
Thai_dame
04.02.08 13:01
Eg trur ikkje du kan samanlikne Thailand og Noreg. Thai kvinner er familiekjære og ikkje materialistiske og egoistiske som mange kvinnfolk i Noreg. Dessutan er det og mange andre forskjellar, religion osv
LiKri

Innlegg: 8162
LiKri
04.02.08 13:22
Jeg kjenner jeg begynner å bli lei den konsekvent nedsettende tonen thaidamen har når hun uttaler seg om ting hun ikke har noen forutsetning for å si noe om.

Hvordan kan du si noe om flertallet av norske kvinner? Hvor mange norske kvinner kjenner du?

Kanskje du gidder å dokumentere påstandene dine?

trollbrt

Innlegg: 29935
trollbrt
04.02.08 13:31
hun er en han

kvinner er sjeldent
så stokk dumme
Bit-ten

Innlegg: 2627
Bit-ten
04.02.08 13:48
Vel, dersom man hadde fulgt med i timen, hadde man visst at det ikke er så veldig lenge siden kvinner var umyndige, de fikk ikke utdannelse ut over folkeskole og hadde ytterst begrenset tilgang til arbeidsmarkedet. Man var avhengig av en forsørger med de triste konsekvensene dette hadde. Satt på spissen, måtte purunge jenter finne seg i å gifte seg med halvgamle/gamle fete menn med forsørgerevne.

Og hadde man lest sine klassikere f.eks. Amtmandens døtre, Familien på Gilje osv. så hadde hadde man også visst dette.

I det hele tatt, med alminnelig allmennkunnskap, så hadde trådstarter sluppet å avsløre hvor begrenset hans verden er.

Rester av dette gamle mønsteret finnes nok i Norge i dag, men i høyst begrenset omfang. Og vi finner endog eksempler på at mønsteret er snudd på hodet. Men de aller fleste følger sitt hjerte.

Camilla Collett kjempet for den kvinnelige kjærligheten. Hadde hun levd i dag, hadde hun skuppet det.

Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
04.02.08 14:04
Fy søren så dum jeg har vært, som har valgt vekk menn med masse penger og status framfor andre kvaliteter.

Tenker på hvor rik jeg kunne ha vært. sukk....
Byjente

Innlegg: 1460
Byjente
04.02.08 14:09
*ler*

Ja.... det er nok veldig mange norske kvinner som har gjort den samme tabben, Turbolady ! Faktisk de aller fleste :-(

Tenk alle de årene med studier og jobb... og så kunne vi egentlig bare forlystet oss med spa og rekreasjon.... hatt hushjelp og gartner....

*sukk*
joplina

Innlegg: 66804
joplina
04.02.08 14:13
Thai_dame skrev:

"Eg trur ikkje du kan samanlikne Thailand og Noreg. Thai kvinner er familiekjære og ikkje materialistiske og egoistiske som mange kvinnfolk i Noreg. Dessutan er det og mange andre forskjellar, religion osv"


- Selvfølgelig kan jeg trekke den paralellen. Trådstart handler jo nettopp om å selge seg til høyeste bud.

Ikke rart at kvinnene er så familiekjære i Thailand - " I de lavere sosiale lag er kvinnen den primære omsorgspersonen og forsørgeren.

Thailandske menn har tradisjonelt ikke sett det som sin oppgave å forsørge barna i familien, og mange unge thailandske kvinner mener jevnaldrende menn mangler ansvarsfølelse. Kvinnene er derfor i stor grad pålagt å ta ansvaret for familien, og dette gjelder også de økonomiske vanskeligheter som måtte oppstå."

....De har jo ikke akkurat noe valg til annet.

****************************************************************************************************

"Kvinner i Thailand
Den eksportorienterte innstillingen har dominert den økonomiske politikken i Thailand de siste tiår. Veksten i kapitalismen i industrielle områder har, sammenholdt med en ubalansert utvikling ført til utflytting fra små og fattige landsbyer til større steder. Kvinner blir tvunget fra landlige områder til fabrikkproduksjon for eksportering. Dette skjer hovedsakelig fordi kvinner er lettere å styre og er billigere arbeidskraft. Der menn får minimumslønn får kvinner enda mindre. De jobber på innenlands fabrikker for lave lønninger uten en arbeidsrettslig beskyttelse. Kvinner har blitt objekter for konsumering gjennom massemedia og en ”business” i vekst.

Ved promoteringen av lokal turisme blir kvinner brukt som sex-objekter. Bruk av turismen som en kilde til utveksling av kvinner har ført til en ekspansjon av sexindustrien. Kvinner blir ført inn i prostitusjon og seksuelt relatert industri lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt. Antallet kvinner og barn som er blitt solgt i Asia og Stillehavsregionen er antatt å være opp mot 30 millioner over de siste 30 år. En FN-rapport viser at Sørøst-Asia har den høyeste andel av menneskehandel i hele verden. Blant landene i Sørøst-Asia er Thailand et ”alt i ett” land hva angår menneskehandel: Thailand er både opprinnelsesland, transittland og mottakerland for menneskehandel. En rapport fra UNIFEM konkluderer med at mennesker fra fattige og lavinntektshusholdninger på landsbygdene og i slumområder i byer, særlig kvinner som livnærer seg som småbønder, selgere, og i andre lavstatus-yrker, er mest utsatt for menneskehandel.

Women’s Studies Center; WSC ved Universitetet i Chiangmai og Foundation for Women, Law and Rural Development (FORWARD) mener fokus bør rettes mot den synkende alderen og stadig voksende gruppen av unge kvinner som blir solgt, og en av de viktigste faktorene som bidrar til denne handelen er den ujevne makt-balansen mellom kjønnene, som fører til at kvinners menneskerettigheter stadig undervurderes, neglisjeres og brytes. Det er av avgjørende betydning at forebyggende tiltak er en del av strategien for å bekjempe handel med kvinner. En rettighetsbasert tilnærming til problemet er åpenbart fruktbar for en styrking av kvinners stilling. Det må oppmuntres til en langsiktig strategi som går på tvers av landegrensene i Mekong-regionen, hvor problemet er mest synlig og raskt økende."


http://www.nkjf.no/Justine.aspx?justineid=8


"Thailand er et svært klassedelt samfunn, og kontrastene mellom de lavere og høyere sosiale lag er usedvanlig store. I over-klassen er det ofte kvinnen som er familiens ansikt utad. Dette har en viss sammenheng med at deler av overklassens mannlige medlemmer er ansatt i militæret. Etter thailandsk lovgivning kan ikke militært personell drive forretning.

Kvinnen er derfor i overklassen ofte den som styrer familiens finanser, og har i motsetning til kvinner i lavere samfunnslag en nokså selvstendig rolle. I de lavere sosiale lag er kvinnen den primære omsorgspersonen og forsørgeren.

Thailandske menn har tradisjonelt ikke sett det som sin oppgave å forsørge barna i familien, og mange unge thailandske kvinner mener jevnaldrende menn mangler ansvarsfølelse. Kvinnene er derfor i stor grad pålagt å ta ansvaret for familien, og dette gjelder også de økonomiske vanskeligheter som måtte oppstå.

Thailand er et samfunn som, selv om landet på mange måter er preget av vesten, fortsatt er konservativt. I Thailand står familien sentralt, og det er forbundet med stor grad av skam for en kvinne å ikke kunne ta vare på sin familie. Det er de fleste kvinners drøm at deres barn skal få en materielt bedre fremtid enn de selv har hatt. Det finnes i liten grad sosiale sikkerhetsnett, slik at det å bedre barnas muligheter for å kunne gi foreldrene omsorg i alderdommen også er en motivasjon."

"søke å fremme likestilling, gjenstår det allikevel skjevheter i lovverket. For eksempel kan en mann søke om skilsmisse ved å hevde at hans kone har begått utroskap, mens en kvinne som vil skilles av samme årsak må fremlegge bevis for at ektefellen offentlig har anerkjent en annen kvinne som sin kone. Videre må kvinner ta mannens etternavn når de inngår ekteskap.
I Thailand blir vold i ekteskapet sjelden straffet i praksis. Dersom en mann voldtar en kvinne han ikke er gift med, kan mannen unnslippe straff for dette ved å hevde at han er forlovet med henne. Voldtekt av eller trusler om voldsbruk mot egen ektefelle er foreløpig ikke straffbart i det hele tatt.

Vold som ikke er av seksuell karakter reguleres i straffeloven, men beviskravene for å domfelle er svært strenge, og slike overgrep blir i stor grad ansett som et privat anliggende både av myndighetene og av offeret. Kvinners anmeldelse av vold og trusler om vold i ekteskapet blir derfor i stor grad nedprioritert av politiet.

Det ble tidlig på nittitallet rapportert om tøff og sjåvinistisk behandling av blant annet voldtektsofre, noe som medførte at kvinner vegret seg for å anmelde slike overgrep.
joplina

Innlegg: 66804
joplina
04.02.08 14:15
FORTS." De siste ti årene har derfor Bangkok Metropolitan Police forsøkt å motarbeide denne praksisen gjennom et prosjekt hvor spesialutdannede politikvinner arbeider med å behandle overgreps-saker. Teorien er at kvinnelige politibetjenter vil kunne ha en mer sensitiv fremtoning i møtet med anmelderne enn sine mannlige kolleger."

**************************************************************************************************

"En ting det kan være nyttig å tenke over, er hvorfor den lokale jenten er villig til å ha sex med turistene. Hvis man som turist plutselig har mye bedre draget på damene enn man har hjemme, er det et par ting man bør tenke over. I motsetning til hva mange tror finnes det ingen land hvor de fleste kvinner faller pladask bare fordi du er fra Norge.

Jeg sier ikke at kjærlighet ved første blikk ikke forekommer, men i mange land kan man gå ut fra at de fleste kvinner på barer og nattklubber er profesjonelle, i hvert fall de som aktivt oppsøker deg som turist.

I et land som Thailand er det faktisk en lov som forbyr enslige kvinner å gå på bar alene. Det betyr ikke at alle kvinner på bar i Thailand er prostituerte, men hvis det er kvinnen som tar initiativet, eller det er relativt enkelt å sjekke henne opp, bør det ringe en bjelle. Andre steder, for eksempel i mange land i Afrika, kan man være enda sikrere på at damene på nattklubbene er prostituerte (Lonely Planet East Africa 2003, LP Ethiopia 2003).

En årsak til at mange menn ikke forstår, eller vil forstå, at den lokale kvinnen de er sammen med er prostituert er at man som turist ikke vet nok om landet og kulturen man besøker. En del menn overvurderer også sine evner som menneskekjennere og tror de kan kjenne igjen en prostituert når de ser en. Det skyldes at de har et stereotypisk bilde av hvordan prostituerte ser ut og hvordan de oppfører seg.

En slik tro på egen vurderingsevne kan ofte fare galt av sted. Måten prostitusjon arter seg er nemlig ulik i ulike land. I stor grad er de prostituerte like anstendig kledd og sikkert minst like attraktive som de ”ærbare” kvinnene, forskjellen er at de ærbare sannsynligvis ikke vil legge an på deg.

*******************NB*****************************************************

I Thailand er det ofte ikke bare sex jentene tilbyr, men hele kjæresterollen. For en som kan kodene i Thailand er det ikke vanskelig å skille mellom prostituerte og andre kvinner, men for en som ikke kjenner kodene kan det være problematisk.

Et godt tips er at hvis du klarer å sjekke opp en lokal kvinne i løpet av ferien din, er hun minst like glad i lommeboken din som i deg og ser deg som en potensiell sponsor. Kurtisering med en ”ikke prostituert” vil nok ta mer tid enn en vanlig to ukers ferie.

****************************************************************************

Denne teksten er ikke ment som en moralpreken, men om man mener alvor med at man ikke liker sexturisme, kan det være lurt å ta noen sekunder til å tenke over hvorfor akkurat denne kvinnen, som mest sannsynlig er mye fattigere enn deg, synes du er attraktiv.
Kilder:
- Aubert, V. 1969 s. 114 Det skjulte samfunn. Oslo: Pax.
- Bergersen, A. 1992: Lovina Lovers, Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen.
- Clift, S og Carter, S 2000: Tourism and Sex: Culture, Commerce and Coercion, Pinter London og New York.
- Kousis, M. 1996:”Tourism and the family in a rural Cretan community” i Apostolopoulos, Leivadi og Yiannakis (red.) The Sociology of Tourism:Theoretical and Empirical Investigations. London og New York:Routledge.
- Kvaale, E. 1999: ”I Gambia er de svarte som de skal være…”: om turisme og søken etter autentisitet. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitet i Bergen.
- Opperman, M, McKinley, S og Chon,K-S. 1998 ”Marketing Sex and Tourism Destinations” i Sex Tourism and Prostitution: Aspects of Leisure, Recreation, and Work. Opperman (red.) Cognizant Communication Corporation, New York.
- Taylor, J.S 2000:”Tourism and ”embodied” commodities:sex tourism in the Caribbean” i Clift & Carter (red) Tourism and sex: Culture, commerce and Coercion. London og New York, Pinter.
- Aakernes, Jan-Egil (2002): Sex, løgn og skuespill. En sosiologisk studie av backpackere og barjenter i Bangkok. Hovedfagsoppgave i sosiologi, høsten 2002. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
04.02.08 14:23
Thai_dame skrev:
Pengar, makt og status utkonkurerrar kjærleik, ærlegskap og godheit.
------------------
Ganske fascinerende fra en som i en tvers igjennom fordummende tråd har vist med all tydelighet at for noen menn er det slik at utseende utkonkurrerer kjærlighet, ærlighet og godhet.

Det du kommer med her er temmelig klassiske (grunnløse selvsagt) påstander, og på linje med "kvinner liker bare de slemme gutta, hva med oss snille?"

Fellesnevneren er at det er en del menn som ikke har draget på damer, og dermed velger å legge skylden over på jentene som kyniske og ikke vet sitt eget beste ved ikke å kaste seg for føttene deres.

Alt dette istedet for å ta en titt på seg selv. "Snill" er ofte en annen måte å si "vanvittig kjedelig og totalt uinteressant" på.

Byjente

Innlegg: 1460
Byjente
04.02.08 14:48
LiKri

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sies det....
Men denne gang tror jeg nok at du venter forgjeves dersom du håper på at trådstarteren skal komme med dokumentasjon på at dette gjelder flertallet av norske kvinner.

Men........
Evolusjonen har medført at alle mennesker har enkelte fellestrekk vedr. preferanser ved valg av partner. Der finnes en rekke undersøkelser rundt dette, og jeg har klippet ut følgende fra en av dem:
______________________________________________________________

Partnervalg
For atferdsøkologen er det også eksempler på universelle trekk at kvinner er tiltrukket av menn med makt, og at menn er opptatt av unge, fruktbare kvinner.

­ I hele 37 forskjellige kulturer er det undersøkt hva kvinner tiltrekkes av. Man finner samme trend overalt: kvinner verdsetter menn med status og ressurser. Tilgang til ressurser har vært viktig for å sikre avkommets overlevelse og oppvekst. For menn er det viktig at de velger en partner som er fruktbar. Vi er psykologisk predisponert for å verdsette unge, fruktbare kvinner. Disposisjonen er sannsynligvis dannet i fortiden. Menn som måtte ha tent på trekk ved eldre, mindre fruktbare kvinner, fikk færre avkom, slik at denne tilbøyeligheten antas å ha blitt borte gjennom naturlig utvalg.

( http://www.apollon.uio.no/vis/art/1996/3/menn )
____________________________________________________________

Så - det ligger en del ubevisste handlingsmønstre i alle mennesker som gjør at vi tar de valg vi tar - at vi føler tiltrekning mot det vi gjør etc.

Imidlertid er ikke dette noe som er svært fremtredende i Norge i forhold til andre land. Dette fordi kvinner i Norge ikke har et behov for å bli forsørget i den grad kvinner i mange andre land har. I Norge har vi høyt skolerte kvinner, selvstendige kvinner og økonomiske ytelser som gjør at kvinner klarer seg godt uten menn og visa versa.

I andre land der disse forutsetningene ikke er til stede for kvinner, vil behovet for å finne en økonomisk trygghet gjennom valg av partner være mye sterkere. (kanskje trådtarteren blander Norge med ett av disse? )

Så - tråden er helt uberettiget, og ikke noe sak å diskutere, egentlig.

Ser man på evolusjonsteoriene og tar bort sjikaneringsaspektet i trådstarterens innlegg, kan temaet derimot bli interessant.

Men.... da må en vel starte en ny tråd, for denne kommer sannsynligvis til å bli veldig usaklig etter hvert,..... og noe dokumentasjon for påstanden finnes nok ikke.

:-)


Gubban

Innlegg: 1404
Gubban
04.02.08 14:51
Vet nå ikke om det er så veldig mye mere høyverdig å gå etter en kar med spente muskler, vittigheten selv og et strøkent utseende, eller en pengesekk.
Helst skal man jo ha alt dette på engang i en person.
For de fleste går ikke dette,derfor velger de små silkenek som regel pengesekken..

Gu .
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
04.02.08 15:28
Det har heller ikke vært uvanlig opp igjennom tidene at menn har giftet seg med en kvinner, ofte vakker og softifisert, for å tilegne seg en høy posisjon i firmaet til svigers.
Anouk

Innlegg: 5092
Anouk
04.02.08 17:54
Byjente skrev:
Tenk alle de årene med studier og jobb... og så kunne vi egentlig bare forlystet oss med spa og rekreasjon.... hatt hushjelp og gartner....

*sukk*
::::::::::::::::::::::::::::

Here we go again...:)
guttemann

Innlegg: 1590
guttemann
04.02.08 18:19
Statistisk sett så har alltid den mannlige partenern i et forhold høyere inntekt. Det er mønstre for at menn tjener mer enn kvinner. Det er imidlertid ikke en selvfølge at partnervalg og økonomi skal henge så godt sammen så det gjør. Hvis man er mann og har for dårlig inntekt, så får man som regel ikke barn i Norge.
trollbrt

Innlegg: 29935
trollbrt
04.02.08 18:30
en dropper de i asia?
gjøksperming?
Turbolady

Innlegg: 8059
Turbolady
04.02.08 18:32
Thai_dame skrev:
Kvifor er det slik at fleirtalet av norske kvinnfolk sel seg til det høgste bodet. Har mannen penger, finn bil og status, så er det ikkje nøye med resten. Pengar, makt og status utkonkurerrar kjærleik, ærlegskap og godheit.

Turbolady: Nå er jeg ikke så sikker på at de flertallet av norske kvinner tenker slik, men summa summarium. En hver er fri til å stille sine egne krav og gjøre sine egne valg og så ta konsekvensen av det, enten man er kvinne eller mann.

At noen føler seg snytt fordi en ikke blir valgt, er det ikke så mye å gjøre noe med.
Livet kan være brutalt på så mange måter.
Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
04.02.08 18:39
guttemann skrev:
Hvis man er mann og har for dårlig inntekt, så får man som regel ikke barn i Norge.
---------------
Noe som bl.a. skyldes at mange menn ikke fikser å leve med en kvinne som tjener mer enn ham.


trollbrt

Innlegg: 29935
trollbrt
04.02.08 19:09
siden harem ikke er lov
eller flerkoneri
eller stutteri

kan ikke alle velges uansett
guttemann

Innlegg: 1590
guttemann
04.02.08 19:26
Lesning av skillsmisse-statistikk kan jo være interessant. I to av tre skillsmisser så er det kvinner som bryter. Så det er ikke så lett å gi menn skylda for at de ikke takler kvinner med høyere inntekt enn seg selv.
Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
04.02.08 19:28
guttemann skrev:
Lesning av skillsmisse-statistikk kan jo være interessant. I to av tre skillsmisser så er det kvinner som bryter. Så det er ikke så lett å gi menn skylda for at de ikke takler kvinner med høyere inntekt enn seg selv.
------------------
Hva har skilsmissestatistikker med saken å gjøre?

Menn har da flere sider ved seg enn bare innsiden av lommeboken.
guttemann

Innlegg: 1590
guttemann
04.02.08 19:33
skillsmisse-statistikk er en statistisk indikator for brudd på parforhold. Den dekker ikke alle brudd, men gir alikevel et tall som man kan bruke til å gjøre et overslag over hvilken part som initierer brudd.

Og de fleste menn har andre sider ved seg selv enn lommeboka. Det er bare slik at parforhold fortsatt er ganske forutsigbare. Menn er gode forsørgere. Kvinner er gode husmødre. Dette er for eksempel en av grunnene til at fattige menn og karriære-kvinner er de to minst attraktive grupper blant unge i dette markedet. Vi er gammeldagse. Vi må være bevisst på at vi tenker slik hvis vi ønsker frihet fra tradisjon og arv.
Snipp1

Innlegg: 24968
Snipp1
04.02.08 19:36
guttemann skrev:
skillsmisse-statistikk er en statistisk indikator for brudd på parforhold. Den dekker ikke alle brudd, men gir alikevel et tall som man kan bruke til å gjøre et overslag over hvilken part som initierer brudd.
---------------------
Og hvorfor skulle det at det i 2 av 3 tilfeller er kvinnen som tar initiativ til brudd indikere at hun ikke liker inntekten hans?

Når det gjelder preferanser, har man funnet, gjennom undersøkelser, at menn jevnt over foretrekker å være den som tjener mest - noe du jo selv skriver i innlegget ditt. Jeg vil tippe dette skyldes at de føler seg mindre som menn dersom de tjener minst.

Temmelig fjollete, spør du meg.


Byjente

Innlegg: 1460
Byjente
04.02.08 19:49
Du kan kalle det fjolltet, og jeg er ganske så enig i det.

Men - tror nok at kultur og gamle holdninger ligger svært dypt i oss - og da blir slike ting nokså viktige for mange.

En annen liten ting...
En mann som tjener godt og eier mye vil nok ikke se to ganger på en dame som har lite og få midler.

"Like barn leker best" og Askepott og Mette Marit er ikke den varianten som er mest vanlig - heller tvert imot!

adeline

Innlegg: 2635
adeline
04.02.08 20:31
"Thai_dame skrev:
Kvifor er det slik at fleirtalet av norske kvinnfolk sel seg til det høgste bodet. Har mannen penger, finn bil og status, så er det ikkje nøye med resten. Pengar, makt og status utkonkurerrar kjærleik, ærlegskap og godheit. "

Bare en mann kan skrive noe slikt. En mann som ikke er blitt valgt og ikke innser at det er noe med han selv som er galt (eller trådstarter skriver på vegne av slike menn). Og som tror at om hele verden rundt han forandrer seg så vil det gå bedre med kjærligheten for hans del. Og som tror det er realistisk at alle Norges kvinner forandrer seg for å møte akkurat HANS behov.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg