Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Feminisme og propaganda

NYTT TEMA
Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
15.06.11 21:52

Nokså interessant artikkel på forskning.no om propaganda i dag.


Førsteamanuensis Haavard Koppang ved Handelshøyskolen BI har foretatt en studie av fenomenet propaganda med utgangspunkt i USAs beslutning om å gå til krig mot Irak i kjølvannet av terroranslaget 9. september 2001.
Det er skremmende hvor mye som passer med feminismen, nesten som man skulle tro at det var akkurat den forskeren baserte forskningen på.

Koppang identifiserer i studien fem ulike typer falske argumenter som brukes i propaganda (mine kommentarer i fet skrift):

- Ta mannen fremfor ballen: Det mest kjente falske argumentet baserer seg på personlig angrep fremfor å diskutere sak (argumentum ad hominem).

Typisk feministisk debatteknikk er å kalle meningsmotstandere kvinnehatere, horebukker ol. fremfor å diskutere sak.
    
- En annen variant handler om å spille for galleriet for å oppnå støtte og populistisk tilslutning (argumentum ad populum).

Et godt eksempel fra feminismen er å vise f.eks. til at alle eiere, ledere ol. sier at de har hatt glede av sine innkvoterte kvinnelige styremedlemmer på direkte spørsmål fra media og at et samlet kjønnsforskningsmiljø hevder at kvoteringsregelen har hatt utelukkende svært positive konsekvenser.
    
- En tredje type er å spille på at det er synd på oss og samtidig be om å få den sympati og støtte vi fortjener. (argumentum ad misericordiam).

Her trengs det vel ingen ytterligere kommentar.
    
- En fjerde teknikk er å spille på maktposisjon med appell til trusler, frykt og den autoritet som legalt kan tvinge frem løsninger (argumentum ad baculum).

Her kan man f.eks. nevne trusler om å frata PRO-senteret statstøtte pga. at de ikke uttaler seg politisk korrekt om sexkjøploven.        

- Den femte versjonen av falsk argumentasjon består i å fremsette en påstand som sann fordi det ikke er påvist at den er falsk (argumentum ad ignorantiam). F. eks.: ”Det er masseødeleggelsesvåpen hos vår fiende siden det ikke er påvist at de ikke har nevnte våpen”. Eller påstanden kan fremsettes som falsk i det man ikke har påvist at den er sann.

Her har man utallige eksempler fra kjønns-"forskningen", hvor man nekter for biologiske forskjeller mellom kjønnene pga. at forskningen ikke kan påvise forskjellene med 110% sikkerhet. Ellers er et typisk eksempel at feministene nekter for at menn blir negativt forskjellsbehandlet i barnefordelingssaker fordi det knapt finnes offentlig statistikk eller forsking som entydig slår det fast.


Koppang har på bakgrunn av en studie utarbeidet en oversikt over sju hovedtrekk ved propaganda (mine kommentarer i fet skrift):

1. Propaganda handler om å styre og kontrollere trosoppfatninger og atferd. Oppmerksomheten styres unna feil i informasjon og resonnementer. Propagandister bruker fordommer og feilinformasjon til å skape nye trosoppfatninger, som å spille på aversjon mot visse sannheter eller på fanatisk støtte til visse vrangforestillinger.

Her kan man f.eks. nevne formidling av kjønns-"forskning" hvor man ikke nevner noe om at utvalget kanskje bare er én person og man nevner ikke noe om forskerens politiske tilknytning.

2. Propaganda kombinerer argumentasjon og aktivering av emosjoner (jfr. frykt, sinne, skyld og skam). Når emosjoner og fordommer aktiveres, er hensikten å hindre refleksjon om premisser og evidens – et tilsiktet utfall av falske argumenter.

Her kan man f.eks. nevne feministiske innlegg om vold, hvor man kombinerer opplåste statistikker med spill på følelser som "Kvinner har rett til å være trygge", slik at om man er uenig i det ene, blir det forsøkt fremstilt som om man også er uenig i det andre.

3. Fakta og fiksjon blandes på en finurlig måte. En propagandist sørger for at fakta-innslag gir tillit til propagandisten før man elter inn desinformasjon og fordreininger som mottaker vurderer som troverdig.

Et godt eksempel er voldtektsstatistikken. Her bruker man politiets offisielle statistikk over anmeldte voldtekter, men regner alle anmeldte voldtekter som reelt gjennomførte voldtekter og plusser på "mørketall" som er 8-16 ganger så store - som de ikke redegjør for.

4. Propaganda bagatelliserer egne feil, mens skyld og ansvar legges over på andre som klandres. Språkbruk om skadeverk formildnes. Et eksempel er når terrorister fremstilles som ”freedomsfighters”, eller at man ødelegger en stat og utfører massedrap i ”ondskapens akse”. Et annet eksempel er at bombing og drap av sivile fremstilles som sekundær-effekter.

Feminisme er selve definisjonen på dobbeltmoral. Man kan f.eks. se på feministene på VGD sine klagetråder om de slemme antifeministene - hvor de selv i disse trådene gjør alt de anklager antifeministene for å gjøre. Ellers unnskyldes maktkvinner som danner lukkede ekskluderende nettverk, kvinner som benytter seg av prostituerte (gigoloer) i utlandet osv. osv.

5. Propaganda skal være enkelt og tegnes i svart og hvitt – enten er du med oss og oppfører deg deretter, eller er du en av de andre og fiende. Budskapet skal også repeteres. Mottakere skal over tid tro på og innrette seg etter budskapet, fremfor å komme i selskap med grupperinger det snakkes nedsettende om.

Den minste kritikk mot feminismen og du fremstilles som en motstander av likestilling og kvinner.

6. Budskapet skal ikke bare hindre respondenter fra å fatte informerte beslutninger, men også oppnå at man ikke vedkjenner seg beslutninger som allerede er fattet. Propagandister tilbyr gjerne muligheter til ansvarsfraskrivelse og til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, før propagandaen trappes opp og presset øker ytterligere.

Akkurat her kommer jeg ikke på noen eksempler i farten.

7. Personer med roller – særlig i det offentlige apparat – forbundet med tillit og godtroenhet, har de beste forutsetninger til å forlede den gemene hop, enten dette skjer i embeds medfør, eller indirekte via personer i kulissene.

Akk,ja...

(Innlegget ble redigert 15.06.11 21:54)

sintcola
sintcolaInnlegg: 491
15.06.11 22:28

meget godt innlegg, men la meg få påpeke at biologiske kjønnsforskjeller finnes og er så godt påvist som 1+1 er 2.

man stilner gjerne denne kunnskapen med ufine metoder og kallenavn. ikke ulikt de metoder som brukes når man kritiserer andre deler av samfunnet.

 

 

(Innlegget ble redigert 15.06.11 22:30)

sintcola
sintcolaInnlegg: 491
15.06.11 22:35
Dmmannversjon2: Her kan man f.eks. nevne formidling av kjønns-"forskning" hvor man ikke nevner noe om at utvalget kanskje bare er én person og man nevner ikke noe om forskerens politiske tilknytning.

ei heller at det mest er korrelasjonsanalyse (les: flere drap skjer om sommeren, det selges mere is om sommeren, derav er iskrem en av variablene som forårsaker drap)

akademisk synsing av mennesker som ikke hører hjemme i vitenskapen, da den skal være så verdifri så mulig.

(Innlegget ble redigert 15.06.11 22:37)

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
15.06.11 23:08
sintcola: meget godt innlegg, men la meg få påpeke at biologiske kjønnsforskjeller finnes og er så godt påvist som 1+1 er 2. man stilner gjerne denne kunnskapen med ufine metoder og kallenavn. ikke ulikt de metoder som brukes når man kritiserer andre deler av samfunnet.

Tusen takk og likeså :)

Tenkte særlig på kjønnsforskjeller mellom hjernene til menn og kvinner. Det er f.eks. ikke funnet noe ingeniørgen eller sykepleiergen - noe feministene utnytter for det det er verdt.

Andre måter å diskreditere kunnskapen på er ved å hevde at ikke-feministisk forskning, som f.eks. evolusjonspsykologi er like politisert.

Ellers presterte jo to feminister i Aftenposten nylig å trekke "kvinnehater-kortet" mot politiet i Oslo, etter at det publiserte rapporten om voldtektene i Oslo den siste tiden - til tross for at rapporten var utarbeidet av to kvinner og presentert av en tredje kvinne.

(Innlegget ble redigert 15.06.11 23:09)

sintcola
sintcolaInnlegg: 491
15.06.11 23:40
Dmmannversjon2: Tenkte særlig på kjønnsforskjeller mellom hjernene til menn og kvinner. Det er f.eks. ikke funnet noe ingeniørgen eller sykepleiergen - noe feministene utnytter for det det er verdt. Andre måter å diskreditere kunnskapen på er ved å hevde at ikke-feministisk forskning, som f.eks. evolusjonspsykologi er like politisert. Ellers presterte jo to feminister i Aftenposten nylig å trekke "kvinnehater-kortet" mot politiet i Oslo, etter at det publiserte rapporten om voldtektene i Oslo den siste tiden - til tross for at rapporten var utarbeidet av to kvinner og presentert av en tredje kvinne.

:) nei noe sykepleiergen er ikke funnet. dog er forskjell i fysiologisk struktur og kjemisk sammensettning både i hjerne og kropp funnet. blandt annet produserer en mann ulikt en kvinne 10 ganger mer testosteron. det er naivt å tro at dette ikke påvirker atferd i noen grad. men men... hva kan man si?

politisert ja.. til forskjell fra sosiologer og  like, er jo psykologi et fag som tar opp både arv og miljø. det er helt umulig å ikke bli berørt av begge dimensjonene når man legger til grunn atferd, ettersom man sterkt erkjenner begge variabler...til forskjell fra fra førstnevnte som ikke tar hensyn til biologi i nevneverdig grad.

en forbannet skandale....

 

(Innlegget ble redigert 15.06.11 23:46)

antifeminist
antifeministInnlegg: 2034
16.06.11 21:05
Dmmannversjon2: 6. Budskapet skal ikke bare hindre respondenter fra å fatte informerte beslutninger, men også oppnå at man ikke vedkjenner seg beslutninger som allerede er fattet. Propagandister tilbyr gjerne muligheter til ansvarsfraskrivelse og til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, før propagandaen trappes opp og presset øker ytterligere. Akkurat her kommer jeg ikke på noen eksempler i farten.

Her passer det vel at når kvinner (f.eks. politikere) tabber seg ut og blir konfrontert av f.eks. media , så skylder man på diskriminering a la "hun får pes i media fordi hun er kvinne, og ikke fordi hun har handlet beklanderlig".

 

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
16.06.11 21:28
antifeminist: Her passer det vel at når kvinner (f.eks. politikere) tabber seg ut og blir konfrontert av f.eks. media , så skylder man på diskriminering a la "hun får pes i media fordi hun er kvinne, og ikke fordi hun har handlet beklanderlig".

Helt enig i det.

Slik kan man la feministene kjempe kampene sine fremfor å gjøre det selv.

Kroppsbygd
KroppsbygdInnlegg: 1529
17.06.11 14:19

Problemet kan kanskje oppsummeres som at en god del av de som betegner seg feminister har samme forhold til feminismen som fotballsupportere har til laget sitt.

Jeg er RBK-fan. Under kamp så "innrømmer" jeg ikke at LSK skulle ha straffe, selv om jeg så handsen. Jeg støtter laget mitt uansett, jeg er altså ikke interessert i nyanser, selv om jeg rent intellektuelt ser at de er der.

Tror det er noe sånn.

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
17.06.11 20:06
antifeminist: Her passer det vel at når kvinner (f.eks. politikere) tabber seg ut og blir konfrontert av f.eks. media , så skylder man på diskriminering a la "hun får pes i media fordi hun er kvinne, og ikke fordi hun har handlet beklanderlig".

Her er vel et ganske godt eksempel på å trekke opp kjønnskortet på temmelig sviktende grunnlag:

http://klassekampen.no/58961/article/item/null/roedt-klarer-ikke-vokse

Thomassen legger ikke skjul på at hun har hatt problemer med å markere seg i mediene etter at hun ble partileder i fjor vår. En gjennomgang Klassekampen har gjort av norske aviser det siste året viser at både Risør-ordfører Knut Henning Thygesen, Tromsø-listetopp Jens Invald Olsen, tidligere partileder Torstein Dahle, LO-topp Arne Byrkjeflot, samt Oslo-politikerne Erling Folkvord og Bjørnar Moxnes er medieomtalt enn partilederen.

- Det ligger en kritikk av meg i dette, og det er helt klart at jeg må jobbe med å bli tydeligere i mediene. Samtidig er det påfallende at det er gamle menn som peker seg ut. Det er ikke akkurat noe Rødt-fenomen at godt voksne menn er de dominerende stemmene.

antifeminist
antifeministInnlegg: 2034
17.06.11 22:55
Dmmannversjon2: Her er vel et ganske godt eksempel på å trekke opp kjønnskortet på temmelig sviktende grunnlag:

Godt eksempel, men av det mer "uskyldige" slaget.

Mer alvorlig blir det hvis kvinnelige politikere gjør alvorlige tabber og vanstyrer landet, men at det er politisk ukorrekt og "forbudt" å kritisere dem fordi de er kvinner.

Makt, men ikke ansvar.

Butters
ButtersInnlegg: 17901
Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
18.06.11 18:10
Butters: Hehe

Hehe. Fantastisk!

Stor gjennkjennelsesfaktor.

 

antifeminist
antifeministInnlegg: 2034
18.06.11 18:45
Butters: Hehe

Hahahaha.... takk for en god latter :))

Butters
ButtersInnlegg: 17901
19.06.11 14:19

http://www.side2.no/helse/article3172706.ece

Haha, sjekk denne. Uansett hvilken stilling mannen liker er det negativt. Altså menn som har sex er det noe feil med.

For kvinner ville det blitt brukt ord som. Selvsikker, snill, øm og god osv.

Når skal demoniseringen av men og forheligelsen av kvinner i medie stoppe?

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 14:38
Butters: http://www.side2.no/helse/article3172706.ece Haha, sjekk denne. Uansett hvilken stilling mannen liker er det negativt. Altså menn som har sex er det noe feil med. For kvinner ville det blitt brukt ord som. Selvsikker, snill, øm og god osv. Når skal demoniseringen av men og forheligelsen av kvinner i medie stoppe

Og likevel forsøker f.eks. feministene her inne å bortforklare demonisering man måtte kommer over i media med hvilke briller man har på etc.

joplina
joplinaInnlegg: 63481
19.06.11 15:04
Butters: Haha, sjekk denne. Uansett hvilken stilling mannen liker er det negativt. Altså menn som har sex er det noe feil med.
For kvinner ville det blitt brukt ord som. Selvsikker, snill, øm og god osv.
Når skal demoniseringen av men og forheligelsen av kvinner i medie stoppe?

Dmmannversjon_2 følger opp med :

"Og likevel forsøker f.eks. feministene her inne å bortforklare demonisering man måtte kommer over i media med hvilke briller man har på etc."

 

- Så jeg gjorde som Butters oppfordret til ; jeg sjekket linken

Der kunne man lese :   

"Askmen.com har laget en noe uhøytidlig liste over hva de forskjellige sexstillingene sier om mannen (utover hva han liker) - noe som jo kan være

greit å vite, for å tyne han litt ved en senere anledning... "

 

 - Askmen. com...hmmm...det hørtes jo ut som en skikkelig manne-manndåttkåmm-side det, tenkte jeg...og kikket på den :

http://www.askmen.com/

- Og jaggu hadde jeg ikke rett. Her har alltså karer laget en uhøytidelig liste om andre karer og sexstillinger - og dere to får det til å bli noen feministisk sammensvergelse.  Hehe...fornøyelig må jeg si

 

 

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 15:11
Dmmannversjon2: Her er vel et ganske godt eksempel på å trekke opp kjønnskortet på temmelig sviktende grunnlag

Er det egentlig det?

 

"Politikere i slips oppfattes nemlig som mest til å stole på, uansett hvilket parti han tilhører. Mest overbevisende. Mest saklig. Mest kunnskapsrik. Mest troverdig. Selv om han framfører nøyaktig samme budskap som hun i skjørt."

 

 

"Om unge og eldre prater ulikt, er det enda større forskjeller mellom kvinner og menn. Glem myten om kaklende kvinner: Menn snakker mer og lytter mindre, sier kommunikasjonsforsker Hans Jørgen Ladegaard ved Syddansk Universitets institutt for språk og kommunikasjon.

Han forsker på kjønnsforskjeller i kommunikasjon, og viser til en rekke undersøkelser der menn kommer ut på snakketoppen.

Far prater mest

- Når vi for eksempel analyserer kommunikasjonen i familier er det typisk at mannen snakker mest. Faktisk viser en av våre undersøkelser at han opptar 65 prosent av taletiden, sier Ladegaard."

 

 


 

 


(Innlegget ble redigert 19.06.11 15:19)

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 15:23
Smaukjærring: "Politikere i slips oppfattes nemlig som mest til å stole på, uansett hvilket parti han tilhører. Mest overbevisende. Mest saklig. Mest kunnskapsrik. Mest troverdig. Selv om han framfører nøyaktig samme budskap som hun i skjørt."

I det jeg så navnet Anders Todal Jenssen mistet jeg i grunn mye av interessen for artikkelen - litt på samme måte som jeg hadde gjort om jeg f.eks. så navnet til Jørgen Lorentzen eller Hannah Helseth.

En ting er jeg dog til en viss grad enig i:

- Slike eksperimenter bør gjentas før vi kan generalisere, mener hun.


Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 15:26
Smaukjærring: "Om unge og eldre prater ulikt, er det enda større forskjeller mellom kvinner og menn. Glem myten om kaklende kvinner: Menn snakker mer og lytter mindre, sier kommunikasjonsforsker Hans Jørgen Ladegaard ved Syddansk Universitets institutt for språk og kommunikasjon. Han forsker på kjønnsforskjeller i kommunikasjon, og viser til en rekke undersøkelser der menn kommer ut på snakketoppen. Far prater mest - Når vi for eksempel analyserer kommunikasjonen i familier er det typisk at mannen snakker mest. Faktisk viser en av våre undersøkelser at han opptar 65 prosent av taletiden, sier Ladegaard."

Jeg ser i grunn ikke den helt store relevansen til tema her.

Mener du at årsaken til at Rødt-politikeren ikke blir fokusert på i media er fordi hun prater for lite? Og er i så fall dette noe mediene bør ta hensyn til?

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 15:41
Dmmannversjon2: Jeg ser i grunn ikke den helt store relevansen til tema her. Mener du at årsaken til at Rødt-politikeren ikke blir fokusert på i media er fordi hun prater for lite? Og er i så fall dette noe mediene bør ta hensyn til?

Nei, ikke at hun prater for mye, men fordi menn generelt sett blir hørt mer på, fremstår som mer troverdig og er mer attraktiv å lytte til i så måte. Kanskje det kan være noe i denne sammenheng. Og - så har hun nok ikke jobbet nok for å få spalteplass, og det må hun ta på egen kappe.   :)

 

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 15:44
Dmmannversjon2: I det jeg så navnet Anders Todal Jenssen mistet jeg i grunn mye av interessen for artikkelen - litt på samme måte som jeg hadde gjort om jeg f.eks. så navnet til Jørgen Lorentzen eller Hannah Helseth.

Du kan gjerne stille deg kritisk til de nevnte personer, men dette er ikke noe nyere forskning ene og alene fra Norge. Hva som appellerer til oss er forsket på i laaaang tid, og det er en rekke utenlandske resultater du helt sikkert kan kose deg med i så måte. Jeg husker ikke noen i farten, dessverre, men har lest masse om det. Synes det er utrolig interessant!!! Det er en rekke ubevisste prosesser som ligger som utgangspunkt for mange av våre valg. Deriblant hvem vi har tillit til   :)

 

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 16:47
Smaukjærring: Du kan gjerne stille deg kritisk til de nevnte personer, men dette er ikke noe nyere forskning ene og alene fra Norge. Hva som appellerer til oss er forsket på i laaaang tid, og det er en rekke utenlandske resultater du helt sikkert kan kose deg med i så måte. Jeg husker ikke noen i farten, dessverre, men har lest masse om det. Synes det er utrolig interessant!!! Det er en rekke ubevisste prosesser som ligger som utgangspunkt for mange av våre valg. Deriblant hvem vi har tillit til :)

Det meste av forskning viser vel også at denne typen forskning som oftest gir de resultatene man ønsker.

Hadde det ikke vært bedre å forske på hvordan man oppfatter f.eks. Jens Stoltenberg vs. Erna Solberg, en kvinnelig ordfører vs. en mannlig ordfører etc.?

joplina
joplinaInnlegg: 63481
19.06.11 17:11
Dmmannversjon2: Helt enig i det.
Slik kan man la feministene kjempe kampene sine fremfor å gjøre det selv.

Hehe..de har jo nå også hjelp fra mannemanndåttkåmm eller Askmen.com - sånn i følge deg :)

Ja her ser vi feministpropaganda over alt!   Husk å sjekk under sengen din og i garderobeskapet før du legger deg

Butters
ButtersInnlegg: 17901
19.06.11 17:15
joplina: - Og jaggu hadde jeg ikke rett. Her har alltså karer laget en uhøytidelig liste om andre karer og sexstillinger - og dere to får det til å bli noen feministisk sammensvergelse. Hehe...fornøyelig må jeg si

Haha, så om jeg lager en nettside som heter asktheking.no , så er det harald som svarer.

Hvor mange menn i en "undersøkelse" tror du har svart jeg liker å ta kvinner bakfra fordi jeg har lav selvtillit og forakter kvinnen.

Kan være Audun Lysbakken når jeg tenker meg om, der er menn også som er indoktrert med at menn er svin.

Og om menn har laget en liste over andre menns sexvaner, så må det jo nesten være homser? Hva skulle de ellers ha av erfaring om temaet?

(Innlegget ble redigert 19.06.11 17:18)

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 17:16
joplina: Hehe..de har jo nå også hjelp fra mannemanndåttkåmm eller Askmen.com - sånn i følge deg :) Ja her ser vi feministpropaganda over alt! Husk å sjekk under sengen din og i garderobeskapet før du legger deg

Ikke overraskende at du først nå kommenterer startinnlegget, og da ved å ta en setning helt ut av sin sammenheng.

For øvrig er det ingen som har hevdet at artikkelen fra askmen.com er feministpropaganda.

(Innlegget ble redigert 19.06.11 17:17)

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 17:49
Dmmannversjon2: Det meste av forskning viser vel også at denne typen forskning som oftest gir de resultatene man ønsker. Hadde det ikke vært bedre å forske på hvordan man oppfatter f.eks. Jens Stoltenberg vs. Erna Solberg, en kvinnelig ordfører vs. en mannlig ordfører etc.?

Fasinerende...
Mannen vet hva all forskningen baseres på UTEN kjennskap til den.
Du forsterker poenget mitt i annen tråd...  

;) 

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 18:07
Smaukjærring: Fasinerende...
Mannen vet hva all forskningen baseres på UTEN kjennskap til den.
Du forsterker poenget mitt i annen tråd... ;)

Det står klart og tydelig i artikkelen at forskningen i dette tilfellet  besto av en oppkonstruert situasjon og fortolkninger av denne.

Ellers så er det jo typisk at vi ikke få all verdens kjennskap til detaljene - slik at vi bare må stole på vurderingene til forskerne og journalistene.

(Innlegget ble redigert 19.06.11 18:09)

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 18:30
Dmmannversjon2: Det står klart og tydelig i artikkelen at forskningen i dette tilfellet besto av en oppkonstruert situasjon og fortolkninger av denne.

I denne enkelte artikkelen, ja.
Men du snakket om forskning generelt rundt dette tema i ditt innlegg, og det var det jeg svarte på  ;-)    jeg siterer deg gjerne:

Det meste av forskning viser vel også at denne typen forskning som oftest gir de resultatene man ønsker.

Synes det er godt gjort å påstå dette i forkant, jeg   ;-)

 

 

Dmmannversjon2
Dmmannversjon2Innlegg: 8326
19.06.11 18:37
Smaukjærring: I denne enkelte artikkelen, ja.
Men du snakket om forskning generelt rundt dette tema i ditt innlegg, og det var det jeg svarte på ;-) jeg siterer deg gjerne: Det meste av forskning viser vel også at denne typen forskning som oftest gir de resultatene man ønsker. Synes det er godt gjort å påstå dette i forkant, jeg ;-)

Det jeg tenkte på var denne type "kvalitativ forskning", ikke forskning rundt dette tema.

For øvrig har 6 av de 8 største partiene kvinnelig leder.

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
19.06.11 18:44
Dmmannversjon2: Det jeg tenkte på var denne type "kvalitativ forskning", ikke forskning rundt dette tema.

Det var det jeg skrev om.
Ikke rart det ble feil, da.

 

Klikk for å gå tilbake til toppen