Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Vi trenger en bedre måte å diskutere på - og deg

NYTT TEMA
Goblin_9
Goblin_9Innlegg: 22073
30.06.13 23:49
Nonstop: http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#100

Legg merke til at det heller ikke her står at det er fritt fram for æreskjelling, ærekrenkelser, angrep på person i stedet for sak - osv. Tvert i mot finnes det paragrafer i lovgivningen som gjør mye av dette ulovlig.
Og - som Steven Patrick sier - VGD er et diskusjonsforum der VG kan - og MÅ! - sette sine grenser. Ellers ender det - som Lightning sier - med at de som ønsker seriøse debatter og ikke slagsmål, rett og slett uteblir.
Vi så en slik utvikling i praksis på Likestillingsforumet for et par år siden, der sjikane og personangrep nådde slike høyder at de fleste seriøse debattanter trakk seg ut.

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
30.06.13 23:53
StevenPatrick: Du skrev under på et sett av regler når du registrerte deg her.
Dette er en privat tilbyders eiendom. Og det er deres regler som gjelder.
Så alt snakk om ytringsfrihet er malplassert i denne diskusjonen.

Man kan ikke fraskrive seg yttringsfriheten. Det bør også VGD skjønne. Regler satt opp etter eget forgodtbefinnende av enhver aktør utover hva som er et klart brudd på norsk lovgivning bør aldri kunne aksepteres.

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 00:00
Goblin_9: Legg merke til at det heller ikke her står at det er fritt fram for æreskjelling, ærekrenkelser, angrep på person i stedet for sak - osv. Tvert i mot finnes det paragrafer i lovgivningen som gjør mye av dette ulovlig.
Og - som Steven Patrick sier - VGD er et diskusjonsforum der VG kan - og MÅ! - sette sine grenser. Ellers ender det - som Lightning sier - med at de som ønsker seriøse debatter og ikke slagsmål, rett og slett uteblir.
Vi så en slik utvikling i praksis på Likestillingsforumet for et par år siden, der sjikane og personangrep nådde slike høyder at de fleste seriøse debattanter trakk seg ut.

Dersom man direkte kan peke på en lovparagraf som uttrykkelig viser at dette er et lovbrudd så må VGD presisere hvilken norsk lovgivning som i så fall er brutt. Ikke bare sette opp egne "oppførselsregler" slik de selv finner for godt.

Ønsket fra VGD om å begrense seg til såkalte "seriøse debatter" er igjen et direkte angrep på yttringsfriheten.

...så VGD.NO må rett og slett bare bestemme seg er de for eller imot yttringsfrihet. Hittil har de bare vist seg at de er yttringsfiendtlige.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 00:04)

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 57252
01.07.13 00:03
Nonstop: Dersom man direkte kan peke på en lovparagraf som uttrykkelig viser at dette er et lovbrudd så må VGD presisere hvilken norsk lovgivning som i så fall er brutt. Ikke bare sette opp egne "oppførselsregler" slik de selv finner for godt.
Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 00:14
GARDSDATTRA: Dette er andre gangen jeg legger inn link til lovtekster som forteller hva som er forbudt å ytre på nett.

Jeg har hele tiden sagt at yttringsfriheten må gjelde unntatt dersom det helt klart bryter mot norsk lovgivning. F.eks. sier straffeloven følgende om æreskrenkelser:

"Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder."

Da må VGD kunne vise til en utvetydig og klar rettspraksis på dette området, ikke bare sette opp egne regler for hva de selv synes er ærekrenkende eller ikke.

 

(Innlegget ble redigert 01.07.13 00:15)

FooDog
FooDogInnlegg: 2428
01.07.13 00:14
Nonstop: Først og fremst at VGD og alle andre bør lese grunnloven og slutte å sette opp egne regler som begrenser yttringsfriheten.

Ta med deg en megafon ut på nærmeste gatehjørne. Da kan du ytre deg fritt på egne premisser.

Da står du selv til ansvar for hva du bringer til torgs. Du eksponerer deg selv for offentligheten og kan ikke skjule deg bak et nick på et privat debattforum.

Er ganske sikker på at hvis du velger å gjøre dette, så tenker du igjennom hva du skal si på forhånd.

Ute på gatehjørnet møter du kanskje kjente som ønsker å høre hva du har å fortelle. Hvis budskapet ditt skal nå frem må du bruke et språk som tilhørerne forstår. Dessuten må du velge en form på dine uttalelser slik at tilhørerne ikke går lei eller føler seg trakassert. For du ønsker vel ikke å dumme deg ut eller fornærme dine medmennesker? 

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 00:27
FooDog: Ute på gatehjørnet møter du kanskje kjente som ønsker å høre hva du har å fortelle. Hvis budskapet ditt skal nå frem må du bruke et språk som tilhørerne forstår. Dessuten må du velge en form på dine uttalelser slik at tilhørerne ikke går lei eller føler seg trakassert. For du ønsker vel ikke å dumme deg ut eller fornærme dine medmennesker?

Yttringsfriheten er til for å beskytte allment uakseptable yttringer unntatt dersom det helt klart bryter mot norsk lovgivning. Den er heller ikke begrenset av om en er på nett eller på et gatehjørne. Hva du ellers personlig synes er dumt eller ikke spiller i denne sammenhengen ingen rolle. Det er kun norsk lovgivning som må gjelde.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 00:28)

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 57252
01.07.13 00:55
Nonstop: Da må VGD kunne vise til en utvetydig og klar rettspraksis på dette området, ikke bare sette opp egne regler for hva de selv synes er ærekrenkende eller ikke.

Hvor kommer VGDs regelverk i motstrid til norsk lov?

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 57252
01.07.13 00:56
FooDog: Ta med deg en megafon ut på nærmeste gatehjørne. Da kan du ytre deg fritt på egne premisser.
Da står du selv til ansvar for hva du bringer til torgs. Du eksponerer deg selv for offentligheten og kan ikke skjule deg bak et nick på et privat debattforum.
Er ganske sikker på at hvis du velger å gjøre dette, så tenker du igjennom hva du skal si på forhånd.
Ute på gatehjørnet møter du kanskje kjente som ønsker å høre hva du har å fortelle. Hvis budskapet ditt skal nå frem må du bruke et språk som tilhørerne forstår. Dessuten må du velge en form på dine uttalelser slik at tilhørerne ikke går lei eller føler seg trakassert. For du ønsker vel ikke å dumme deg ut eller fornærme dine medmennesker?

Godt forslag ...:)

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 01:39
GARDSDATTRA: Hvor kommer VGDs regelverk i motstrid til norsk lov?

Generelt hver eneste gang de i sine egne regler eller praktisering begrenser brukernes yttringsfrihet utover det som uttrykkelig fremgår som helt klart straffbart gitt av gjeldende norsk lovgivning og rettspraksis.

 

(Innlegget ble redigert 01.07.13 01:49)

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 11:40

26 nye innlegg på en kveld - og interessant diskusjon. Derfor skal jeg svare på endel av det som bringes opp. Deler det i tre, så blir det litt mer lettlest.

1. Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en beskyttet menneskerettighet. Norge er medlem av Europarådet, og alle stater som er medlem er forpliktet til å følge den Europeiske menneskerettskonvensjon, hvor ytringsfrihet er en rettighet.

I Norge er disse lovene nedfelt i menneskerettslovene, som også innbefatter lover om barns rettigheter, diskriminering mm.

Men - ytringsfriheten er "bare" en av lovene. Det er det som kalles en relativ rettighet, som i konkrete tilfeller gjøres innskrenkninger i. Det gjelder f eks den enkeltes krav på personvern. I reglene her på VGD er dette nevnt spesielt ("Du forplikter deg til ikke å krenke privatlivets fred.").

Den enkeltes personvern er altså også endel av den Europeiske menneskerettskonvensjon og generelt likestilt med ytringsfriheten.

Ytringsfriheten står dermed ikke over alt annet. 

Jeg kan f eks ikke bruke ytringsfrihet som beskyttelse for å legge ut privat informasjon om andre mennesker på VGD. Og det er en rekke andre lover som innskrenker din rett til å ytre deg. I tillegg er det et annet viktig poeng som også slår inn når du debatterer her på VGD - det er neste punkt: ytringsplikt.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 12:06)

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 11:49

2. Ytringsplikt

Ytringsfrihet og ytringsplikt er ikke det samme.

Selv om den enkelte av oss har en grunnleggende menneskerett til å ytre oss, har derimot ikke hver enkelt av oss en grunnleggende plikt til å la andre ytre seg hos oss.

Du kan velge om du vil la meg ytre meg hos deg.

Et par eksempler: Om du eier en butikk, kan du selvsagt nekte en kunde og stå inne i butikken med skilter som sier at andre kunder ikke bør kjøpe en vare du selger.

Om du eier en avis, kan du selv velge hvilke nyheter som skal i avisen.

Om du eier et hus med en hage, kan ikke jeg stille meg inne i hagen og ytre meg mot deg.

I disse eksemplene er det flere andre lover som spiller inn, blant annet lover om eiendom og privatliv.

Men det grunnleggende er at det er opp til den enkelte eier av en kanal (tv, radio, nett, avis, sted) og velge hvem som kan ytre seg i denne kanalen.

Men - det stilles selvsagt andre krav til en stat enn en privat bedrift eller en privatperson.

Derfor må man kunne forvente en annen type ytringsfrihet på et nettsted som VGD, enn f eks på en nettside for en klubb eller interesseorganisasjon.

I VGs stiftelseserklæring fra 1945 heter det:

Verdens Gang A/S er en mediebedrift med avisutgivelse og beslektet virksomhet som formål. Avisen Verdens Gangs formål er å være en partipolitisk og økonomisk uavhengig dagsavis for hele landet. Grunnleggende retningslinjer for Verdens Gang er fastlagt ved etableringen i 1945.

Det skal være avisens oppgave å bygge bro over motsetninger i samfunnet og dempe politisk strid som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Dette ser avisen på som et mål også på det internasjonale plan gjennom et positivt syn på mellomfolkelig samarbeid. I enhver sammenheng vil avisen kjempe mot ytterliggående, samfunnsnedbrytende tendenser.

Avisen bygger på humanistiske idealer og de grunnleggende demokratiske verdier. Verdens Gang A/S skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper, med sikte på å trygge arbeidsplassene, og med lønnsomhet for den samlede virksomhet som mål.

Vi vil derfor strekke oss langt for å slippe til alle typer ytringer, og vi kommer til å forsvare folks rett til å ha en mening, så lenge den fremføres på en måte som gavner debatten her på VGD.

Dermed er vi framme ved punkt 3: Hvordan skape en god debatt

(Innlegget ble redigert 01.07.13 11:50)

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 12:00

3. En god debatt

Denne nettsiden heter VG Debatt - vgd.no. Den er opprettet for at folk skal kunne diskutere alt fra politikk til tegneserier. 

I utgangspunktet kan folk ytre det de ønsker, men for at det skal bli en god debatt har vi regler for hvordan denne debatten skal foregå.

Reglene er beskrevet på denne siden, og du som bruker må godta at du skal følge disse reglene for å kunne være medlem på VGD.

Det er vi i vår fulle rett til å gjøre, og dette er på ingen måte en innskrenkning av dine menneskerettigheter eller din ytringsfrihet.

Om du ikke liker eller aksepterer reglene kan du nemlig ytre deg en rekke andre steder, så VGDs regler innskrenker ikke dine rettigheter.

Reglene våre skal sikre at vi får en god debatt, hvor folk liker å diskutere og argumentere for sine meninger.

Derfor tillater vi ikke sjikanering av de du debatterer med. Vi tillater heller ikke spamming, reklame, trolling eller innlegg på andre språk.

Og vi minner om de lovene som er relevante for et nettforum, nemlig at du ikke kan injuriere andre, at du ikke kan krenke privatlivets fred, eller - som det står i reglene:

"Du kan ikke skrive, laste opp, linke til, embedde eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov."

Uten disse reglene blir det en umulig debatt. Uten en regel om trolling kunne en bruker f eks skrive "mø" som svar på alle innlegg uten å bryte reglene.

Heller ikke disse reglene bryter med menneskerettighetene eller krenker din ytringsfrihet. Om du ikke liker reglene, kan du ytre deg et annet sted.

Vi håndhever disse reglene ved at vi har moderatorer som går gjennom det som postes på VGD, og sletter innlegg som bryter reglene. Grove eller gjentatte brud fører til utestengelse. På den måten håper vi at det blir en god debatt - som er hele hensikten med nettsiden.

Øyvind Solstad

Ansvarlig for brukerinvolvering og sosiale medier i VG
http://www.vg.no/profil/?u=8862/ 

(Innlegget ble redigert 01.07.13 12:07)

Lightning
LightningInnlegg: 11800
01.07.13 12:17

3 glimrende innlegg, som alle 3 fortjener å komme på tommeltoppen. (I dag hadde jeg bare en ledig tommel...)

Lightning
LightningInnlegg: 11800
01.07.13 13:07

Sun_Tzu skrev på tråden "Sannheten om Syria", markert med kursiv. (Sitat fra innlegg fra undertegna først.)

Lightning: Det er urimelig at MOD stenger ute en ellers "snill" og regelfølgende debattant på grunn av en eneste grov forseelse (uten å vurdere konteksten), mens regel-brytende person-forfølgerne slipper helt unna etter langvarig, mer eller mindre moderat sjikane.  

Slik har det alltid vært på vgd. Mod er ikke rettferdig og objektiv.

 Lightning svarer:

Som jeg har skrevet et par ganger før, skyldes dette den "systemfeilen" at MOD ikke har tid til å sette seg i en lang historikk, og heller ikke en gang konteksten for den ene grove overtrampen  fra "offeret" for langvarig (moderat) sjikane fra person-forfølgere. Når det er slik, burde det ha vært ei selvfølgelig mulighet for å anke ute-stenginger som skyldes en enkelt (evt. ytterst få) overtramp fra et "offer" etter lang tids (moderat) sjikane fra personforfølgere. Dette burde være desto mer selvfølgelig som at man fra MOD-holdt har framholdt at man bør gi en advarsel før utestenging skjer.

 

(Innlegget ble redigert 01.07.13 13:10)

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 13:24
Lightning: Som jeg har skrevet et par ganger før, skyldes dette den "systemfeilen" at MOD ikke har tid til å sette seg i en lang historikk, og heller ikke en gang konteksten for den ene grove overtrampen  fra "offeret" for langvarig (moderat) sjikane fra person-forfølgere. Når det er slik, burde det ha vært ei selvfølgelig mulighet for å anke ute-stenginger som skyldes en enkelt (evt. ytterst få) overtramp fra et "offer" etter lang tids (moderat) sjikane fra personforfølgere. Dette burde være desto mer selvfølgelig som at man fra MOD-holdt har framholdt at man bør gi en advarsel før utestenging skjer.

Som dere kan se i en annen tråd, håper vi å få til en løsning der slettede innlegg merkes i en tråd - med hvilken del av reglene som ble brutt.

http://vgd.no/kultur-og-fritid/vg-debatt/tema/1760046/tittel/naar-vi-sletter-innlegg

Vi kommer ikke til å gi advarsler før innlegg slettes, heller ikke før kontoer stenges. Det krever for mye arbeid.

Det legges inn over 10 000 innlegg om dagen, og vi kan ikke bruke ressursene på den måten dessverre.

Om man følger reglene, blir hverken innlegg slettet eller kontoen stengt. Jeg er sikker på at 99 % av innlegg vi sletter er soleklare brudd på reglene, som alle kan se ved å sette innlegget ved siden av regelen som ble brutt.

Om noen mener kontoen er urettmessig stengt, kan man kontakte moderator og forklare hvorfor. 

Min erfaring siden jeg begynte i VG for 9 måneder siden, er at de aller fleste som får kontoen stengt, har fått en haug med innlegg slettet før kontoen ble stengt. 

En annen erfaring er at mange som ber om å få kontoen åpnet, er direkte ufine når de kontakter oss. De skjeller ut moderatorne og kan ikke for alt i verden skjønne hvorfor akkurat de skulle bli utestengt. Da sliter vi med å se hvorfor vi skal åpne kontoen igjen.

Øyvind

 

Volmets
VolmetsInnlegg: 2062
01.07.13 13:25
VG Nett: Uten disse reglene blir det en umulig debatt. Uten en regel om trolling kunne en bruker f eks skrive "mø" som svar på alle innlegg uten å bryte reglene.

Heh, ja. På en rovdyrdebatt for 2-3 år sia var det en som avbrøt med 20-30 'kommentarer' på rad, alle bestående av tilfeldige bokstavrekker. Da spurte jeg om han var ferdig snart, og da svarte  han (merkelig nok). Han "var i psykisk ubalanse etter et opphold i Afganistan":| Etter dette ble han borte. Diskusjonen stagnerte lenge pga dette, men tok seg heldigvis opp igjen. Jeg var ny på VGD, men burde jo ha brukt klageknappen den gangen. Lett å ødelegge en diskusjon ja.

Lightning
LightningInnlegg: 11800
01.07.13 13:35
VG Nett: En annen erfaring er at mange som ber om å få kontoen åpnet, er direkte ufine når de kontakter oss. De skjeller ut moderatorne og kan ikke for alt i verden skjønne hvorfor akkurat de skulle bli utestengt. Da sliter vi med å se hvorfor vi skal åpne kontoen igjen. Øyvind

Tviler ikke....!

Jeg har selv vært i "klinsj" med 2 nett-troll, som begge ble utestengt etter "klinsjen", men det medførte samtidig at jeg fikk slettet en haug med innlegg (der jeg argumenterte rimelig saklig mot nett-trolla), fordi MOD ville rydde opp. Begrunnelse for slik sletting kunne ikke være under annen VGD-regel enn "avsporingsregelen", selv vi stadig ser "meta-diskusjoner", slik som f. eks. nylig på tråden "Sannheten om Syria".

At man nå har bestemt seg for å la være å advare før utestenging, tar jeg til etterretning.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 13:45)

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 57252
01.07.13 14:44
VG Nett: Vi kommer ikke til å gi advarsler før innlegg slettes, heller ikke før kontoer stenges. Det krever for mye arbeid.

Er det ikke mulig å legge inn en enkel, standarisert advarsel? Slik det er nå er det ikke mulig å vite om man har fått innlegg slettet eller ikke, iallefall ikke dersom man ikke bruker masse tid på arkivering av innlegg med påfølgende leting.

Dette gjør at man heller ikke kan vite om man står i fare for å bli utestengt.

Man kan tro man har fulgt reglene, men jeg husker da vi fikk beskjed når innlegg ble slettet. Det var slett ikke alltid jeg forsto at jeg hadde brutt noen regel, og det sto heller ingenting om hvilken regel som var brutt.
Noen ganger handlet det mer om ulike tolkninger av tekst enn bevisste regelbrudd. Dersom det da ikke var slik at noen trykket på klageknappen og så forsvant innleggene automatisk.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 14:44)

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 15:28
GARDSDATTRA: Er det ikke mulig å legge inn en enkel, standarisert advarsel? Slik det er nå er det ikke mulig å vite om man har fått innlegg slettet eller ikke
fryatt
fryattInnlegg: 4393
01.07.13 15:37

Det skal være god takhøyde og litt temperatur må tillates. Blir ingen debatt hvis man blir slettet hele tiden. Må være noen her inne som er veldig sarte, de må tåle og få krasse motsvar. Noen trykker på klageknappen for ingenting. Som sagt, tillat det meste.

VG Nett
VG NettInnlegg: 18708
01.07.13 15:42
fryatt: Det skal være god takhøyde og litt temperatur må tillates. Blir ingen debatt hvis man blir slettet hele tiden. Må være noen her inne som er veldig sarte, de må tåle og få krasse motsvar. Noen trykker på klageknappen for ingenting. Som sagt, tillat det meste.

Det ligner litt det å lede en debatt på tv.

Om alt er lov (f eks at alle snakker i munnen på hverandre), så blir det dårlig tv og folk slår av.

Om ingenting er lov, blir det kjedelig.

Om endel er lov (at folk spisser argumenter), så blir det bra.

 

Om vi skal bruke dette bildet på VGD så har nok dessverre litt for mye vært tillatt (for mye roping i munnen på hverandre), så folk har slått av. Det må vi justere.

thulium
thuliumInnlegg: 8313
01.07.13 21:10
Lightning: Når det er slik, burde det ha vært ei selvfølgelig mulighet for å anke ute-stenginger som skyldes en enkelt (evt. ytterst få) overtramp fra et "offer" etter lang tids (moderat) sjikane fra personforfølgere.

Lightning,

du skriver om "offer" og "personforfølgere," med dette er resultat av subjektive holdninger som ofte farges av ens eget syn. Det er en kjent sak fra kommunikasjonsteori at vi oftere liker innlegg som bekrefter vårt eget syn, mens de vi er uenige med kun driver usakelig debatt, avsporinger og personfokus.

Vi kan gjerne ta Syria tråden som ett eksempel, siden det er en tråd som selv sjefen for MOD teamet (Øivind) brukte ganske sterke ord for å karakterisere.

Det er en tråd som tidlig ble "kuppet" av en liten gruppe debattanter som alle hadde bestemt seg for at dette ikke var snakk om noen folkelig oppstand eller borgerkrig, men en konspirasjon mot Syria som var planlagt lenge i forveien og at til og med Norge va ren del av dette personifisert med norges utenriksminister Barth Eide.

En debattant heved sågar den 27. Juni i fjor at :

"Tyrkie er valgt ut som spydspissen i et sionistisk , imperialistisk angrep på Syria."

Når de samme personene til dels mobber ut motstandere eller starter boikott aksjoner når MOD tar grep  - som f.eks da tråden ble flyttet til MØ forumet skjønner jeg jo at MOD vil rydde opp.

Hva som skjedde med den siste utestengelsen vet jeg ingen ting om. Jeg ser at jeg er en av de siste som har svart vedkommende, men jeg har ikke sett noe svar tilbake så det er mulig det er slettet. Det vet jeg som sagt ingen ting om og gir MOD tilatelse til å bekrefte eller avkrefte at jeg har sendt inn noen klage på et slikt innlegg.

Men hvis du ser på det siste innlegget som er blitt stående av vedkommende så  kan det jo like gjerne være at MOD vil ta grep om slike som forsøker å ta "eierskap til tråden." I det innlegget oppfordres nærmest andre debattanter  til ikke å svare på innlegg med feil "fokus."

Da blir det en "blog" og ikke et debattforum.

 

 

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 22:44
VG Nett: 1. Ytringsfrihet

Svar til VGD...også kjent som den offentlige statstøttede 4. statsmakt...

"Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter."

"Ytringsfrihetens historie

Med boktrykkerkunsten ble det mulig å masseprodusere tekst og med fremveksten av trykkerier utover 1600- og 1700-tallet vokste dette etterhvert frem aviser og en offentlig sfære hvor man kunne få tilgang til flere meninger og opplysninger. Ytringsfrihet var derfor i utgangspunktet tett knyttet til trykkefrihet fordi en stat effektivt kunne sensurere ytringer ved å kontrollere trykkerier. Ideene om ytringsfrihet vokste frem for fullt i opplysningstiden og utvidelsen av ytringsfriheten har skjedd sammen med utviklingen av det moderne demokratiet. Friheten til å kunne kritisere styresmaktene fritt, uten forehåndsgodkjenning eller redsel for straff, skulle trygge demokratiet og forhindre at styret blir korrupt. I den norske grunnloven § 100 fra 1814 står det at «Trykkefrihed bør finde Sted» – i 2004 endret til «Ytringsfrihed bør finde Sted»."

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Ytringsfrihet#Lov_om_redaksjonell_fridom_i_media

"At det faktisk er mulig å praktisere ytringsfrihet i samfunnet er sentralt; det vil si at det finnes kanaler der man kan ytre seg (som aviser og debattfora på internett) og at man har et klima der folk kan delta fritt.

I Norge er ytringsfriheten beskyttet i Grunnloven § 100 og i flere av de internasjonale eller regionale menneskerettstraktater vi er tilsluttet. Av disse har den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) artikkel 10 størst praktisk innflytelse. Både etter Grunnloven og EMK må inngrep i ytringsfriheten ha hjemmel i lov."

Kilde: http://snl.no/ytringsfrihet

VGD har følgelig historisk sett som del av et at de aller største norske mediemaktkonsern et særskilt stort ansvar i å bevare ytringsfriheten, men det viktigste ansvaret ligger på alle og enhver som bruker VGD. Man må påberope seg den og kunne praktisere den, i særlig grad i alle slags offentligstøttede medier slik som VGD, for at den ikke bare skal visne hen.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 22:52)

taknina
takninaInnlegg: 37129
01.07.13 22:47
fryatt: Det skal være god takhøyde og litt temperatur må tillates. Blir ingen debatt hvis man blir slettet hele tiden. Må være noen her inne som er veldig sarte, de må tåle og få krasse motsvar. Noen trykker på klageknappen for ingenting. Som sagt, tillat det meste.

Dette er naturligvis hundre prosent riktig .

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 22:57
VG Nett: Den enkeltes personvern er altså også endel av den Europeiske menneskerettskonvensjon og generelt likestilt med ytringsfriheten.

Resten som statsmakten VGD skriver om at det finnes rettigheter som er likestilt med ytringsfrihet slik som personvern er da vitterlig også regulert av norsk lovgivning. Slik at dette punktet ikke er noe meningsfullt motargument som skulle forhindre at VGD er sitt ansvar bevist i å forøvrig bevare ytringsfriheten til sine brukere.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 23:07)

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 23:05
VG Nett: 2. Ytringsplikt

Statsmakten VGD gjør det her til et stort poeng at de må ikke, men siden de er "snille" så skal dere som brukere få lov til å bruke ytringsfriheten deres såfremt de får regulert hva de selv finner å være passende ytringer. Dette ikke bare utfra det som er regulert utfra norsk lovgivning, men også etter eget forgodtbefinnende.

Helt forkastelig og vitner igjen om at VGD faktisk er en ytringsfrihetsfiende.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 23:06)

Nonstop
NonstopInnlegg: 1816
01.07.13 23:26
VG Nett: 3. En god debatt

Her er vi endelig ved kjernen at det som er hele problemet med statsmakten VGD sitt nye krumspring, denne tråden. Spamming, reklame, ukjente språk og trolling blir innledningsvis brukt som argumenter, men dette er bare igjen vikarierende argumenter. Da verken tiltak mot spamming, reklame, ukjente språk eller trolling kan anses som et klart inngrep overfor ytringsfriheten i et debattforum siden slik feilbruk selvsagt ikke er hva som er selve kjernen, dvs. debattytringer.

Alt denne tåkeleggingen bruker de selvsagt kun med den hensikt å ytterligere innskrenke ytringsfriheten til sine brukere, noe hele denne tråden er et grundig bevis på. For å oppnå det så bruker de enkleste trikset i boka ved å invitere sine brukere til å selv frasi seg mer av sin ytringsfrihet bit for bit, innlegg for innlegg.

Det er det som er hele grunnen til at statsmakten VGD startet denne forkastelige ytringsfiendtlige tråden.

(Innlegget ble redigert 01.07.13 23:37)

U-gurt
U-gurtInnlegg: 33024
01.07.13 23:39
VG Nett: Det gjelder f eks den enkeltes krav på personvern. I reglene her på VGD er dette nevnt spesielt ("Du forplikter deg til ikke å krenke privatlivets fred.").
Den enkeltes personvern er altså også endel av den Europeiske menneskerettskonvensjon og generelt likestilt med ytringsfriheten.

Fint at Øyvind tar seg tid til å svare og utifra svarene skulle det jo være greit å vite hva man har å holde seg til.

Det er soleklart at det er Øyvind som bestemmer hva som tillates her på VGD - det bør det ikke herske noen tvil om.

Men det er èn ting jeg stusser litt over og det er dette med "personvern og privatlivets fred"..?

Vi er på et anonymt debatt-forum der vi skjuler oss bak nick og allskens avatarer.
Hvordan kan dette falle inn under personvern og privatlivets fred..?

Greit når man omtaler personer med navn - også disse som røper sin identitet her inne på VGD - men anonyme nick..?

Bare litt undring en sen kveld... :-)

(Innlegget ble redigert 01.07.13 23:41)

fisto
fistoInnlegg: 28816
01.07.13 23:48

Er det ikke mye "Goddag mann! Økseskaft" her inne nå?

Det er kanskje bare noe feil med meg, men her ser jeg Øyvind mater folk med teskje og forklarer omatt og omatt om reglene for forumet, og at det er måten man ytrer seg på som er  det det slåes ned på.

Ere så innviklet dette da??

Men jaggu har han ingen lett jobb. Sisyfos?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg