Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Ny samboerlov - tilbakeskritt for likestillingen

NYTT TEMA
pooo

Innlegg: 2111
pooo
10.09.14 16:08

Det arbeides med forslaget om ny samboerlov. Utvalget som har laget utkastet hevder bakgrunnen for forslaget er at samboere gjennom de nye lovene vil "sikre hverandre". 

De som bistår kvinner juridisk etter samlivsbrudd ønsker også denne loven velkommen, da de ser at kvinner ofte blir den "svake" og "tapende" part øknomisk etter samlivsbrudd. 

Bør ikke voksne kvinner i 2014 ha samme ansvar for å sikre seg selv økonomisk - som menn har? Er det ikke på høy tid at det offentlige istedenfor å lage denne loven tar kvinner så mye på alvor at de ikke ser på dem som verken svake eller tapere - men som voksne mennesker med samme muligheter til både utdannelse, arbeid og inntekt som menn og med det forventer at de tar samme ansvar?

Når man oppdrar barn skal man når de blir eldre appellere til deres voksne side slik at man når de blir voksne får en respektfull dialog mellom to voksne i to generasjoner og ikke lenger gå inn i rollene som barn-forelder eller forelder-barn når en kommuniserer. 

Er det ingen kvinner som reagerer på at det offentlige her fratar kvinner ansvar ved å si at man faktisk må endre loven fordi kvinnene alltid kommer ut som den "tapende" og "svake" part etter samlivsbrudd?

Hvorfor skal ikke kvinner selv ta ansvar?

To voksne mennesker som ønsker å bo sammen som ikke har felles barn bør få lov til å leve under samme tak med adskilt økonomi uten at det offentlige skal bestemme hvem som skal arve hvem eller komme inn med ny lov for å "sikre" alle de potensielt svake og tapende kvinner. 

Sett fra perspektivet om likestilling, tenker jeg at det er på høy tid at kvinner tar ansvar og at endringene i loven som er foreslått således er et stort, tragisk tilbakeskritt for likestillingen om den blir vedtatt slik den er foreslått. 

 

alva1

Innlegg: 13726
alva1
10.09.14 18:12

"Det arbeides med forslaget om ny samboerlov. Utvalget som har laget utkastet hevder bakgrunnen for forslaget er at samboere gjennom de nye lovene vil "sikre hverandre". "

 

 

Hvilket er positivt. 

GARDSDATTRA

Innlegg: 63449
GARDSDATTRA
10.09.14 18:25
pooo: Er det ingen kvinner som reagerer på at det offentlige her fratar kvinner ansvar ved å si at man faktisk må endre loven fordi kvinnene alltid kommer ut som den "tapende" og "svake" part etter samlivsbrudd?
Hvorfor skal ikke kvinner selv ta ansvar?

Lover lages etter statistikk og forskning, ikke etter synsing om hvordan man skulle ønske at det var.

Og så lenge både statistikk og forskning forteller at lønningene i typiske kvinnearbeidsplasser er lavere enn lønningen i typiske mannsarbeidsplasser, så betyr det at kvinner har mindre og rutte med enn menn.

Statistikk og forskning har også påvist at når kvinner får barn, så går de fleste over til å jobbe deltid.

Så alt i alt har kvinner dårligere økonomi enn menn, noe som igjen kan føre til at han eier en større andel av felles bolig enn henne, eller han eier boligen alene. Noe som vanskeliggjør hennes situasjon etter et samlivsbrudd.

Deltidsjobbing fører igjen til at hun tar en større del av omsorgen for felles barn, noe som igjen legger føringer for barnefordelingen etter et samlivsbrudd.

Jeg kan ikke se at noe av dette handler om noen mangel på ansvar, særlig ikke dersom begge passer på å stå som eiere av felles bolig. Det er viktig.

Derfor er jeg enig i en lovendring som ivaretar interessene til den svake part.

Husk - den svake part kan også være mannen.

Det hender det er hun som tjener mest og eier mest. Noen menn jobber deltid og det finnes mange fedre som tar hovedomsorgen for barna, mens mor jobber mest ute.

Så en slik lovendring vil også i mange tilfeller gagne mannen.

Ser i det lange innlegget ditt at du ikke ser at en slik lovendring som ivaretar den svake part, handler om likestilling.

Likestilling handler om like muligheter, og noen ganger trenger den ene hjelp, slik at like muligheter kan oppnåes.

joplina

Innlegg: 67140
joplina
10.09.14 20:28
pooo: Er det ingen kvinner som reagerer på at det offentlige her fratar kvinner ansvar ved å si at man faktisk må endre loven fordi kvinnene alltid kommer ut som den "tapende" og "svake" part etter samlivsbrudd? Hvorfor skal ikke kvinner selv ta ansvar? To voksne mennesker som ønsker å bo sammen som ikke har felles barn bør få lov til å leve under samme tak med adskilt økonomi uten at det offentlige skal bestemme hvem som skal arve hvem eller komme inn med ny lov for å "sikre" alle de potensielt svake og tapende kvinner.  Sett fra perspektivet om likestilling, tenker jeg at det er på høy tid at kvinner tar ansvar og at endringene i loven som er foreslått således er et stort, tragisk tilbakeskritt for likestillingen om den blir vedtatt slik den er foreslått.

Kronikk : På tide med samboerlov

 

"Typetilfellet er at den ene samboeren eier en bolig før samboerskapet tar til, og nedbetaler denne fortløpende under samboerskapet. Den andre samboeren flytter inn underveis og betaler de løpende forbruksutgiftene. Blir det et samlivsbrudd, vil da den ene som regel sitte igjen med en nedbetalt bolig og den andre uten noen ting.

 

Dersom ektefeller skiller seg, kan det kreves offentlig skifte dersom de eksempelvis ikke blir enige. En tilsvarende ordning finnes ikke for samboere. Dagens rettstilstand forutsetter at samboere selv må klare å bli enige om hvem som skal sitte igjen med hva når tingen er kjøpt i fellesskap.

 

Dersom det ikke blir enighet, er alternativet tvangssalg gjennom namsmannen. Heldigvis er dette noe de aller fleste greier, men det er ikke til å legge skjul på at sterke følelser kan vanskeliggjøre prosessen. Jussformidlingen har opplevd tvister med samboere som krangler om overtakelse av alt fra hus og bil til ananasskreller.

 

Eksemplene viser at samlivsbrudd bør reguleres. Særlig vanskelig fortoner delingsprosessen seg der samboerskapet har bestått over flere år. Det er også mange samboere som tror det er lovregulert, og foretar seg lite eller ingenting for å sikre sin rettsstilling. Vår erfaring er at svært mange vegrer seg når det gjelder samtaler om hva som vil skje om forholdet en gang ryker. Dette er fullt forståelig. Å snakke om hva som skal skje hvis det en gang blir slutt, er neppe det mest romantiske et par kan foreta seg. Enklere blir det ikke at denne praten kanskje er mest nødvendig i parforhold med vanskeligheter.

 

Det vanligste argumentet mot en regulering er at samboerne selv ønsker frihet fra reguleringen. Vår erfaring tilsier imidlertid at det er liten faktisk forskjell mellom ektefeller og samboere over lang tid. Felles for begge er at det blir praktisert felles økonomi og partene har normalt liten kontroll med hvem som egentlig eier hva.

 

Vi opplever at det ikke er friheten fra regulering som gjør at mange finner det hensiktsmessig å benytte seg av samboerskap, men snarere at begge parter er av den oppfatning samlivet fungerer godt slik det allerede er, og at de ikke ser noen grunn til å endre på dette.

At det senere kan oppstå problemer har de færreste tenkt over konsekvensene av. Etter vår mening gir fraværet av regulering en illusjon av frihet. Det finnes regler for deling etter endt samboerskap - samboerlov eller ei - men i dag er reglene ulovfestede og dermed vanskelig tilgjengelig for alle andre enn jurister."

Goblin_9

Innlegg: 22156
Goblin_9
10.09.14 20:32
joplina: Særlig vanskelig fortoner delingsprosessen seg der samboerskapet har bestått over flere år. Det er også mange samboere som tror det er lovregulert, og foretar seg lite eller ingenting for å sikre sin rettsstilling.

Underskrives - med tilføyelsen at i dag står man uhyre svakt i forhold til arverett dersom den ene part dør, og ingen samboerkontrakt finnes.

pooo

Innlegg: 2111
pooo
10.09.14 22:17

Jeg presiserer at voksne mennesker UTEN felles barn bør få gjøre med sitt som dem vil.

Det er faktisk mange som velger samboerskap uten kontrakt nettopp fordi de ønsker å ha hver sin økonomi. Det er ikke alle samboere som vil blande økonomien sin. Noen samboere kjøper ikke noe sammen.

…og når det kommer til arverett…Hvorfor skal man arve hverandre når man ikke har felles barn? Skal det offentlige bestemme det?

Når to voksne mennesker møtes - har de kanskje valgt å prioritere ulikt før de møttes og således står svært ulikt rustet økonomisk.

Husk at det som arves er ikke bare rene verdier - men også alle personlige eiendeler. 

I de tilfeller hvor det også er særkullsbarn i bildet - kan det være mange årsaker til at man ikke ønsker at en skal arve hverandre. 

Det er frivillig å få barn og de som ønsker å bli sikret kan gifte seg eller skrive kontrakt. Det er også opp til kvinner selv å både ta utdannelse og skaffe seg arbeid. Det er også kvinnene selv som bør ta ansvar for egen økonomi.

Jeg mener voksne mennesker uten felles barn bør få lov til å bestemme selv hvem som skal arve en. Det er ikke voksne menneskers ansvar å sikre sin voksne samboer - når man ikke har barn sammen. Det bør være tuftet på hva man selv ønsker. 

Med de familiekonstellasjoner man har i dag, hvor noen ikke har barn, noen har "mine, dine" - så bør man ha anledning til å velge en samlivsform hvor man kan velge å ikke arve hverandre. 

Det høres fint ut i teorien…at man "sikrer" hverandre…men i mange tilfeller vil det ikke bli slik. For at begge skal bli "sikret" forutsetter det  at det foreligger noe av verdi hos begge parter. Når det ikke gjør det - er det kun den som ikke har ervervet seg noe (evt. aldri har investert i eiendom, ikke kan/vil styre økonomi, ikke evner å spare etc.) som blir "sikret". Den andre part vil ikke bli sikret ved dødsfall.

Det virker som om det er relativt tabubelagt å ta opp at det faktisk finnes samboere som ikke vil sikre sine samboere - og ikke selv ønsker å bli sikret. Det kan være mange årsaker til dette. 

Mitt poeng er at jeg mener denne gruppen også bør ha et reelt alternativ til samlivsform - uten å måtte være særboere. 

Voksne, tilregnelige mennesker bør ha denne friheten. 

Kvinner: Ta ansvar. Ta utdannelse, kjøp bolig, lær deg økonomi, vær bevisst valg om barn, jobb om du er frisk og ikke gjør deg avhengig av en partner/mann/kvinne.

 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
10.09.14 22:20
Goblin_9: Underskrives - med tilføyelsen at i dag står man uhyre svakt i forhold til arverett dersom den ene part dør, og ingen samboerkontrakt finnes.

Hvis man ikke har felles barn - hvorfor skal man måtte arve hverandre? Voksne uten barn bør vel få bestemme selv hvem som skal få det man har jobbet for og ervervet seg gjennom et langt liv?

De som ønsker det annerledes kan jo bare gifte seg? 

Hva er poenget med å ha ulike samlivsformer - når innholdet juridisk blir likt?

Slik familiestrukturer er i dag mener jeg vi har behov for samlivsformer med ulikt juridisk innhold, hvor det også må være rom for par uten felles barn å leve under samme tak med adskilt økonomi - uten at man skal bli tvunget til å arve hverandre.

HYYYL

Innlegg: 59659
HYYYL
10.09.14 22:26
pooo: Jeg mener voksne mennesker uten felles barn bør få lov til å bestemme selv hvem som skal arve en. Det er ikke voksne menneskers ansvar å sikre sin voksne samboer - når man ikke har barn sammen. Det bør være tuftet på hva man selv ønsker.

Det er ikke alle som ønsker å gifte seg selv om en får barn sammen.
Ønsker man ikke å følge samboerloven går det vel fint ann å ha særeie?

GARDSDATTRA

Innlegg: 63449
GARDSDATTRA
10.09.14 22:27
pooo: Mitt poeng er at jeg mener denne gruppen også bør ha et reelt alternativ til samlivsform - uten å måtte være særboere.

Så lenge dine argumenter må forstås dithen at du argumenterer for særboerskap, bør du være ærlig på det.

Man kan ikke ha hvert sitt av alt, også bopel, og så være samboere, det går ikke.

joplina

Innlegg: 67140
joplina
10.09.14 23:24
pooo: Mitt poeng er at jeg mener denne gruppen også bør ha et reelt alternativ til samlivsform - uten å måtte være særboere.
Voksne, tilregnelige mennesker bør ha denne friheten.

"Vi opplever at det ikke er friheten fra regulering som gjør at mange finner det hensiktsmessig å benytte seg av samboerskap, men snarere at begge parter er av den oppfatning samlivet fungerer godt slik det allerede er, og at de ikke ser noen grunn til å endre på dette.

At det senere kan oppstå problemer har de færreste tenkt over konsekvensene av. Etter vår mening gir fraværet av regulering en illusjon av frihet. Det finnes regler for deling etter endt samboerskap - samboerlov eller ei - men i dag er reglene ulovfestede og dermed vanskelig tilgjengelig for alle andre enn jurister"

Goblin_9

Innlegg: 22156
Goblin_9
11.09.14 11:12
pooo: Hvis man ikke har felles barn - hvorfor skal man måtte arve hverandre? Voksne uten barn bør vel få bestemme selv hvem som skal få det man har jobbet for og ervervet seg gjennom et langt liv?

Dersom den ene parten dør og ingen kontrakt finnes, er det verken den avdøde eller den gjenlevende som kan bestemme noe som helst.

I slike tilfeller oppstår diskusjonen om hvem som bragte hva med seg inn i det felles hjemmet, og det er vel neppe mange som  sitter med kvitteringer fra år tilbake eller har noe regnskap over hvilke utgifter som ble betalt av hvem.

Jeg sitter her med et klart eksempel fra et par måneder tilbake, da den kvinnen som hadde vært hovedforsørgeren for sin arbeidsuføre samboer opplevde at han døde.
Da ble den gjenlevende rett og slett stående på bar bakke, fordi avdødes far og søsken hadde arveretten og benyttet seg av den i den grad at hun nå står igjen med klærne sine i pappesker og bor hjemme hos sin mor.

pooo

Innlegg: 2111
pooo
11.09.14 15:38
Goblin_9: Dersom den ene parten dør og ingen kontrakt finnes, er det verken den avdøde eller den gjenlevende som kan bestemme noe som helst. I slike tilfeller oppstår diskusjonen om hvem som bragte hva med seg inn i det felles hjemmet, og det er vel neppe mange som  sitter med kvitteringer fra år tilbake eller har noe regnskap over hvilke utgifter som ble betalt av hvem. Jeg sitter her med et klart eksempel fra et par måneder tilbake, da den kvinnen som hadde vært hovedforsørgeren for sin arbeidsuføre samboer opplevde at han døde.
Da ble den gjenlevende rett og slett stående på bar bakke, fordi avdødes far og søsken hadde arveretten og benyttet seg av den i den grad at hun nå står igjen med klærne sine i pappesker og bor hjemme hos sin mor.

Slik loven er i dag (som jeg mener den fortsatt bør være for barnefrie samboere) kan man skrive testamente og selv bestemme hvem som skal arve en etter ens død.

Dette er ikke en avtale mellom to samboere - men noe en selv kan velge å gjøre. 

Legger merke til at du skriver "felles hjem". Selv om man bor under samme tak - betyr ikke det at begge eier hjemmet/innboet.

I de fleste familier hvor det kun er den ene som eier "alt", vil de nærmeste i de fleste tilfeller være kjent med dette. Den gjenlevende part vil også være klart over hvem som eide - uansett om det er den som ikke eier eller den som eier som dør. 

I noen familier/samboerforhold ønsker ikke samboere at det er deres samboer som skal arve en - men kanskje nettopp foreldre, andre familiemedlemmer eller andre personer. 

Dette bør voksne barnefrie samboere selv få velge. 

Hvis voksne mennesker "står igjen med klærne sine i pappesker og må bo hjemme hos sin mor" har de seg selv å takke. Hvor bodde denne damen før hun flyttet inn til mannen?

Det finnes ganske mange voksne mennesker som hele livet har flyttet inn og ut hosl partnere som har bolig og selv bruker alle sine løpende inntekter på seg selv, kanskje barn de har fra tidligere forhold, venner og annet. Dette er mennesker som har valgt å aldri investere i eiendom og ikke ervervet seg formue. Det er ikke riktig at det offentlige skal tvinge samboere til voksne som prioriterer slik -  å "sikre" dem gjennom arv. 

Voksne samboere uten felles barn som velger at en av partene kan gjøre det slik må få lov til det - uten at den som eier da skal tvinges ved lov til å sikre sin samboer etter sin død. 

 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
11.09.14 15:42

Vi leser store oppslag hvert år om kvinner som sitter igjen med livet sitt i en "pappeske."

Kvinner har samme muligheter i Norge som menn - for både å skaffe seg utdannelse, gode inntekter i arbeidslivet og bolig. I andre land får ikke kvinner lov å studere en gang!  I vår del av verden er også å sette barn til verden helt frivillig. Vi har også økonomi til å unngå uønskede svangerskap, samt regulere hvor mange barn en evt. ønsker å få.

Er det ikke på høy tid at kvinner selv tar ansvar? Skaff bolig selv, ta ansvar og gift deg eller skriv samboerkontrakt - om du behøver det "vernet".  

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 11.09.14 15:43)

pooo

Innlegg: 2111
pooo
11.09.14 15:47
HYYYL: Det er ikke alle som ønsker å gifte seg selv om en får barn sammen.
Ønsker man ikke å følge samboerloven går det vel fint ann å ha særeie?

Det kom ny arvelov for samboere for noen år siden - som gjelder om man har felles barn - eller en er gravid (med felles barn).

Jeg tenker på samboerskap hvor det ikke er felles barn (eller ingen barn), hvor samboerskapet allerede er inngått og hatt en varighet på over fem år (som står i forslaget) når loven blir vedtatt og trer i kraft (hvis den gjør det) - og kun den ene parten vil signere?

Begge må vel signere for at et dokument om særeie er gyldig?

HYYYL

Innlegg: 59659
HYYYL
11.09.14 15:49
pooo: Voksne samboere uten felles barn som velger at en av partene kan gjøre det slik må få lov til det - uten at den som eier da skal tvinges ved lov til å sikre sin samboer etter sin død.

Det er ingen som tvinges, man kan opprette særeie.

Hvorfor har du startet 4 tråder om samme tema?

(Innlegget ble redigert 11.09.14 15:49)

Goblin_9

Innlegg: 22156
Goblin_9
11.09.14 18:52
pooo: Hvis voksne mennesker "står igjen med klærne sine i pappesker og må bo hjemme hos sin mor" har de seg selv å takke. Hvor bodde denne damen før hun flyttet inn til mannen?

Rakk ikke ned på mennesker du ikke kjenner.
De bodde i et hus de leide, og der hun betalte leien.

GARDSDATTRA

Innlegg: 63449
GARDSDATTRA
11.09.14 20:56
pooo: Er det ikke på høy tid at kvinner selv tar ansvar? Skaff bolig selv, ta ansvar og gift deg eller skriv samboerkontrakt - om du behøver det "vernet".

Er det ikke på høy tid at du kommer deg ned på jorda og tar kontakt med virkeligheten?

Vattnissen

Innlegg: 3706
Vattnissen
11.09.14 21:04
GARDSDATTRA: Er det ikke på høy tid at du kommer deg ned på jorda og tar kontakt med virkeligheten?

Hva, ønsker du ikke å bli sett på som en voksen, likeverdig person, men en svak part so trenger beskyttelse?

alva1

Innlegg: 13726
alva1
11.09.14 21:38

Er det ikke på høy tid vi har et lovverk som beskytter de som ikke er bemidlet nok til å hyre dyre advokater ved "skilsmisse"?

Joda. Det er det og det gjelder både menn og kvinner. 

Som joplina sier: "Det finnes regler for deling etter endt samboerskap - samboerlov eller ei - men i dag er reglene ulovfestede og dermed vanskelig tilgjengelig for alle andre enn jurister"

GARDSDATTRA

Innlegg: 63449
GARDSDATTRA
11.09.14 21:39
Vattnissen: Hva, ønsker du ikke å bli sett på som en voksen, likeverdig person, men en svak part so trenger beskyttelse?

Du stiller feil spørsmål. Slik det er så er det mange som ender opp som svakstilte etter et samlivsbrudd.

Særlig dersom eierforholdet mellom paret har vært  skjevt, og den ene har brukt sine penger på boutgifter og faste utgifter, mens den andre har brukt lønna si på mat og husholdning også vedlikehold.

Paret har kanskje kjøpt div møbler, bøker og ting og tang, og hvem som eier hva kan være vanskelig å huske flere år etter.

Blir det sa samlivsbrudd, så kan den som har brukt lønna på vedlikehold, mat og husholdning, bli stående på bar bakke. Og dør den som står som eier, da går arven til dennes familie.

Dette skjer også dersom den som ikke eier har hjulpet til å betale ned lån, kanskje har eier blitt arbeidsløs, syk eller ufør?

Så dette handler ikke om "å bli sett på som svak".

Goblin_9

Innlegg: 22156
Goblin_9
11.09.14 23:35
alva1: Er det ikke på høy tid vi har et lovverk som beskytter de som ikke er bemidlet nok til å hyre dyre advokater ved "skilsmisse"?

Det er både naturlig og riktig at det innføres lover omkring dette, rett og slett fordi samboerskap er i ferd med å bli den framherskende samlivsformen.
I tillegg gjelder dette aller mest unge mennesker, som kanskje ikke tenker på at en av dem kan bryte ut - eller for den del dø.

alva1

Innlegg: 13726
alva1
12.09.14 00:49
Goblin_9: Det er både naturlig og riktig at det innføres lover omkring dette, rett og slett fordi samboerskap er i ferd med å bli den framherskende samlivsformen.

Ja, ikke sant. 

Det er bare helt naturlig at det forandres i takt med det også. 

Jeg kan ikke fatte hvorfor dette skulle være problematisk i det hele tatt egentlig. Det er jo ikke det. 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:19
alva1: Ja, ikke sant.  Det er bare helt naturlig at det forandres i takt med det også.  Jeg kan ikke fatte hvorfor dette skulle være problematisk i det hele tatt egentlig. Det er jo ikke det.

Det er etter mitt syn unødvendig og overflødig å endre det juridiske innholdet for samboere slik at det blir likt som for ektefeller. Hva er da poenger med å ha ulike samlivsformer?

De som ønsker "vernet"/ bli omfattet av det juridiske lovverket som ekteskap gir - kan jo bare velge å gifte seg?

Det som blir problematisk - er at det offentlige mener seg berettiget til å tvinge et voksent menneske som allerede har valgt å inngå et samboerskap (med de gjeldende lover som er per i dag) som ikke har felles barn med sin samboer - å etterlate seg alt han/ hun eier til sin samboer og dernest evt. særkullsbarn - mot ens vilje. 

Det er det noen som ser problematisk på. 

Uansett endringer i arveloven er det hårreisende at det foreslås at den skal ha en såkalt "tilbakevirkende kraft" (altså at den skal gjelde for samboerskap som har vart i fem år eller mer). 

Uavhengig av hva endringene blir, bør det kun gjelde for samboerskap som inngås ETTER loven vedtas og trer i kraft. 

Slik det er foreslått nå, vil det oppleves som om man har inngått en kontrakt, signert for at så en tredjepart (myndighetene) skal gå inn og endre noe i kontrakten - uten at partene som har signert den (samboerene som inngikk samboereskapet med dagens gjeldende lover) har godkjent det og ikke har muligheten til å komme ut av kontrakten - uten å måtte bryte opp en familie/ lage et samlivsbrudd.

Nettopp fordi det i dag er så mange ulike behov (bl.a. med "mine/dine barn" og mange som ikke vil ha barn - bør dem som ikke velger å få barn med sin samboer ikke bli tvunget til å la sin samboer arve en. Disse bør selv få velge hvem som skal arve en. Mange ønsker å ha 100% adskilt økonomi - spesielt hvis de ikke har felles barn. Det bør voksne menneser få lov til.

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:26
alva1: Er det ikke på høy tid vi har et lovverk som beskytter de som ikke er bemidlet nok til å hyre dyre advokater ved "skilsmisse"? Joda. Det er det og det gjelder både menn og kvinner.

Poenget mitt er ikke hvem som er bemidlet eller ikke etter "skilsmisse".

Poenget mitt er at det er på høy tid at kvinner tar ansvar selv - og forebygger å havne i en slik situasjon. 

Hvorfor skal menn i Norge ta ansvar for dette - og ikke kvinner i 2014?

De som er samboere i dag - uten felles barn - som har helt adskilt økonomi (det er en grunn til at mange ikke gifter seg - og at man har lov å f.eks. ha gjeld uten at den andre er kjent med det - det er ikke lov når en er gift) vil det være uproblematisk ved et brudd.

De som trenger denne "beskyttelsen" som det hele tiden henvises til - kan jo bare velge å gifte seg - og velge ekteskap som samlivsform. Er dette så vanskelig?

Hva er argumentet for at f.eks. voksne mennesker som ikke har barn - ikke selv skal få bestemme hvem som skal arve en?

 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:32
GARDSDATTRA: Blir det sa samlivsbrudd, så kan den som har brukt lønna på vedlikehold, mat og husholdning, bli stående på bar bakke. Og dør den som står som eier, da går arven til dennes familie.

Det er det som er poenget - kvinner som trenger "beskyttelsen" det snakkes om - får ta ansvar og velge ekteskap som samlivsform da, ikke samboerskap.

Så får kvinnene ta ansvar selv ved å eie - og ikke gå inn i rollen som den som betaler mat, SFO og bursdagsgaver til barnas klassevenninner. 

Kvinner bør selv sette seg inn i økonomi og besørge at de deler utgiftene (om det er det de ønsker) som drifter hus/hjem likt med sin bedre halvdel. F.eks. ha noen kontoer felles til slike formål - og besørge at de selv helt eller delvis eier boligen de bor i.

Det har blitt skrevet så mye om dette i mange år. Jeg tror at kvinner har akkurat de samme forutsetninger for å ta ansvar og velge å bruke hodet sitt - som menn har. 

Hvorfor går kvinner i den samme fella som alle kvinnene har gjort før dem? Det er lov å lære av andre - man behøver ikke gjøre alle feilene selv! På tide at kvinner tar ansvar. 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:45
GARDSDATTRA: Og dør den som står som eier, da går arven til dennes familie.

Ikke nødvendigvis. Har denne samboeren ikke barn, kan denne fritt testamentere 100% det den eier til naboen, kompisen, frelsesarmeen eller andre.

Om ikke gyldig testamente er opprettet, vil evt. gjenlevende foreldre arve. Har ikke denne foreldre, vil det følge vanlig arverekke (søsken, nieser/nevøer etc.).

Slik mener jeg det fortsatt bør være. Jeg kan ikke se hvorfor en samboer som ikke har barn med sin samboer skal plikte å la samboeren arve en. 

I neste omgang vil det også bety at en samboer i siste instans tvinges til å la ens særkulsbarn arve en (om denne ikke har egne barn). 

Det skal ikke så mye fantasi til - for å forstå at en del mennesker faktisk ikke ønsker at ens stebarn skal arve det en har ervervet seg gjennom et helt liv. 

Minner om at det med arv ikke bare handler om bolig og formue - men alle personlige eiendeler og alt som utelukkende har affeksjonsverdi. 

Mange voksne mennesker innleder samboerskap i godt, voksen alder. Her vil det være mer naturlig om foreldre, søsken etc. arver en - enn at stebarn som man kanskje ikke har noe med å gjøre - skal sitte med alle pappeskene med bilder, dagbøker og minner fra et langt liv som en hadde før en møtte forelderen til disse - et liv disse stebarna faktisk ikke har vært en del av. 

Slike eiendeler kan være av null interesse og emosjonelt helt "feil" å arve fra en samboer man har møtt sent i livet - men gull verd for dennes foreldre, søsken, nieser og nevøer. 

I noen familier er ikke relasjonen mellom f.eks. en samboer og dens "svigerforeldre" god. Da vil dette bli uhyre vanskelig og skape mange såre og vonde opplevelser. 

Jeg mener at de som føler de ønsker det innholdet ekteskapet har bør gifte seg - men at det bør være en alternativ samlivsform med ulikt juridisk innhold. 

Det er mange ulike familiekonstellasjoner som inneholder ulike relasjoner, ønsker og behov. Det bør også respekteres og tas hensyn til. Derfor bør man ha et reelt alternativ til det innholdet ekteskapet i dag har. 

Voksne mennesker og par som av ulike årsaker har andre behov og ønsker bør også ha en samlivsform som dekker deres behov - selv om de skulle befinne seg i en gruppe som ikke er i flertall. 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:51
GARDSDATTRA: Så dette handler ikke om "å bli sett på som svak".

De aller fleste som har ytret seg i forkant av denne høringen - som ønsker disse lovendringene velkommen

…bruker begreper om kvinner som "den tapende part", den "svakeste part" etc. 

Dette bør ikke klinge godt i kvinners ører i 2014. Jeg synes det er trist at selv JURK som er til for kvinner - ønsker dette velkommen - istedenfor å bruke tiden sin på å opplyse kvinner, bevisstgjøre og oppmuntre kvinner til å ta ansvar for eget liv. 

Å ta ansvar for eget liv som voksen innebærer også å selv ta ansvar for å sikre seg selv økonomisk - ikke sitte og vente på mannen som skal komme ridende på den hvite hesten og redde dem. 

Hvorfor skal menn sikre kvinner? Hvorfor skal ikke kvinner sikre seg selv?

Jeg kan ikke se en eneste saklig grunn for at ikke samfunnet skal kreve at kvinner tar ansvar økonomisk for seg selv - på lik linje som menn. 

Det er et nederlag for kvinner i 2014 hvis de trenger enn mann for å sikre seg økonomisk.

 

pooo

Innlegg: 2111
pooo
13.09.14 14:58
HYYYL: Det er ingen som tvinges, man kan opprette særeie. Hvorfor har du startet 4 tråder om samme tema?

Ja - så det for sent. Beklager. Det er en tid tilbake, da forslaget til lovendringene ble gjort kjent. 

Når jeg sier "tvinges" så er det jo det den nye endringen i loven vil gjøre. De vil tvinge en samboer til å la dens samboer arve den - enten han/hun vil eller ikke. Det opplever jeg som galt. 

I forbindelse med hva når det gjelder denne evt. lovendringen mener du man bør opprette særeie?

Jeg tenker at hvis en av samboerene eier boligen 100%, eide den før samboerskapet ble inngått og besørger alt av drift/vedlikehold av denne, er det ikke vanskelig å dokumentere.

I denne tråden tenker jeg ikke mest på oppgjør ved et brudd (som jeg ser en del fokuserer på) men dette med arv. Jeg mener noen familier og par som har 100% adskilt økonomi selv om de bor under samme tak -  bør få lov til å ikke la samboer arve - og selv bestemme hvem som skal arve dem (spesielt om de ikke har barn/ felles barn).

HYYYL

Innlegg: 59659
HYYYL
13.09.14 19:01
pooo: Poenget mitt er at det er på høy tid at kvinner tar ansvar selv -

Du er veldig generaliserende og negativ i din omtale av kvinner.

Jeg tror du er alene om ditt syn på denne saken.

alva1

Innlegg: 13726
alva1
13.09.14 20:18

"Poenget mitt er at det er på høy tid at kvinner tar ansvar selv - og forebygger å havne i en slik situasjon."

 

Det er ikke bare kvinner som havner i slike situasjoner, men menn også. At det rammer flest kvinner vet vi. Det handler om at menn og kvinner velger annerledes etter interesser generelt sett.  Skal kvinner velge som menn i ett og alt, så må nesten menn velge som kvinner også. Gjør de det?

Generelt sett gjør de ikke det og sitter da automatisk i en litt bedre posisjon  økonomisk . Da er det fryktelig lett å sitte å si at kvinner generelt må ta ansvar. Veldig lett. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg