Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Ahus-bane viktigere enn fornebu-bane

NYTT TEMA
kansas00

Innlegg: 23407
kansas00
02.11.13 02:01

 Regjeringen har lagt sin prioritet på bane til Fornebu. Så får man spørre seg om dette er riktig. Utgangspunktet er en artikel i romerikes blad i fredag 1.november, der ledern  i boligprodusentenes landsforening har noen innspill, som egentlig er litt relevante i forhold til bevilgninger til kollektivtransport. Spørsmålet må bli om det må stilles noe krav om boligbygging i tilknytning til bevilgninger på det kollektive.

På fornebu bygges det knapt boliger.. I lørenskog derimot har det vært en stor vekst av nye boligere de senere årene. Enda flere arealer er regulert til boligformål. Befolkningsveksten i norge er vel også størst i det området som heter romerike etter hva jeg veit. I så måte burde det vel være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å prioritere ahus-banen først. Som det påpekes i artiklen i RB fremheves det også kolsåsbanen som et eksempel på feilslått samfunnsøkonomi. Langs banen er det tynt med boliger, og mot endestasjonene er banen nesten tom.

Når man ser på befolkningsvekst/demografi og sånt så synes jeg det er mildt sagt forunderlig at fornebu-banen får prioritet når det er ahus-banen det er størst behov for sett i forhold til befolkning og bosetning. Uansett etter hva som er å lese, så er det enighet i den blåe-regjeringen om nettopp fornebu-bane... mens ahus-banen er i litt mer i det grå. Nå har det riktignok vært snakket om t-bane til lørenskog i flere tiår, men behovet for denne banen er nok større nå enn noen gang, og behovet vil ikke bli mindre. 

Varulv2478

Innlegg: 15562
Varulv2478
03.11.13 20:00

Fornebubanen skal visstnok være en T-bane, ideen med utbyggingen er simpelthen å påskynde urbaniseringen av halvøya hvor utbyggingstakten hadde vært alt annet enn aksepterbart i mange år helt siden nedleggelsen av Oslo Flyplass.

https://ruter.no/om-ruter/fag-og-publikasjoner/fornebubanen/

Den nye traseen vil begynne i Majorstuen med stasjon i Madserud, Skøyen, Vækerø, Lysaker, Arena, Flytårnet og Fornebu senter, en strekning på 8,3 kilometer. Spesielt mellom Majorstua og Skøyen er det ikke gode bergarter i grunnforholdene like under bakken. Lysaker på sin side har en potensialitet som et knutepunkt og eventuell for fremtidig T-baneutbygging.

Men mens man vil starte arbeidet mot Fornebu for å øke utbyggingstakten, er det annerledes omkring Lørenskog der man allerede har en høy utbyggingstakt og dermed har et behov for en T-baneforbindelse med Oslo sentrum.

http://ahusbanen.com/

Varulv2478

Innlegg: 15562
Varulv2478
03.11.13 20:43

Ahusbanen skal fortsetter fra Ellingsrudåsen hvor Furusetbanen sluttet, med en sving (A1) om til Visperud, derfra videre til Lørenskog sentrum og så endt opp i Ahus. Alle som har kjørt forbi underveis til Oslo, vet dette er et godt utbygd område i Lørenskog som mer og mer har blitt en egne by fremfor bare en forstad eller et tettsted. Lørenskog kommune har regulert områder for bygging av 6,000-7,000 boliger, bare i året 2013 er 220 boliger gitt ferdigattest og gitt byggetillatelse for 370 nye boliger.

I sammenligning nektet Bærum komme å ha mer enn 600 boliger i året og nektet å innse at urbaniseringsprosessen ikke kan stoppes ettersom det er en sterk befolkningsvekst i Oslo/Akershus, dvs. "Stor-Oslo" - blant annet fordi disse i Bærum har snodige oppfatninger om seg selv. Dette fulgt til ekstrautgiftene på Kolsåsbanen som nå skal ferdigstilles, men ikke før det har blitt et monument over Bærum-kommunens manglende samarbeidsvilje og visjonære kapasitet.

Der er Lørenskog kommune i den andre enden av spekteret bokstavelig talt. Der satser man på urbanisering og eventuelt en fremtidig bystatus, Lørenskog er nå mer en by enn et tettsted, som mer og mer blir klemte sammen mellom Oslo og Lillestrøm.

En utbygging av begge banealternativer er realistisk i kort varsel, problemet er oftest byråkratisk og politisk - ikke minst over spørsmål om finansiering.

riksen77

Innlegg: 6488
riksen77
16.11.13 17:39
kansas00: Uansett etter hva som er å lese, så er det enighet i den blåe-regjeringen om nettopp fornebu-bane... mens ahus-banen er i litt mer i det grå. Nå har det riktignok vært snakket om t-bane til lørenskog i flere tiår, men behovet for denne banen er nok større nå enn noen gang, og behovet vil ikke bli mindre.

det burde ikke være noe spørsmål engang, bygg bane begge steder, hva er problemet? dette er min mening. folk som bor eller jobber noen av stedene krysser bomringen hver eneste dag de betaler mrd ekstra hvert eneste år, mye av dette har gått med til å ruste opp kollektiv transporten i oslo, hva med å bygge den utenfor oslo også, regjering etter regjering sier de skal satse på kollektivløsninger men hvor blir det av satsingen? det er fremdeles mye igjen, særlig fra områdene rundt oslo og inn til byen. kolsås banen er blitt utbedret men der vil visst ikke bærum bygge så mange boliger. togene fra romerike er smekkfulle allerede etter noen få stasjoner. ekspressbusser til og fra byen om morgenen legges ned  for at de skal ha flere over på togene, som det ikke er mer plass på..... forstå det den som kan...... det gjør ikke jeg, og jeg er lei av å høre på det konstante tåkepratet fra ALLE politikere. 

Spartana

Innlegg: 5776
Spartana
19.11.13 19:02

Alle er vel enig om at t-bane er bra. Problemet er vel kostnadene.

Fornebu-Majorstua ca. 8 milliarder

Majorstua - Jernbanetorget ca. 4 milliarder (man trenger ny tunnel)

A-hus-Furuset - 4 milliarder

+ drivbaser, hensetting, ny materiell osv. 2-3 milliarder.

Dette er bare grove anslag.

Så må vi ikke glemme prissubsidiering systemet. I Oslo er billetten ca. 50% subsidiert. Flere kollektivreisende vil derfor måtte bekostes årlig med mange millioner med penger fylkeskommunen ikke har.

En mye rimelige løsning er om man heller flytter de store fortetningsprosjektene til eksisterende kollektivknutepunkt og river alle villahusene som ligger strød langs eksisterende kollektivlinjer.

Bare se på Kolsåsbanen. Det er en milliardinvestering av store dimensjoner uten at Bærum kommune gidder å tillatte mer fortetning ved stasjonene. Å bygge t-bane der er, i forhold til samfunnsøkonomisk nytte, en ren skandale.

(Innlegget ble redigert 19.11.13 19:11)

Varulv2478

Innlegg: 15562
Varulv2478
21.11.13 01:20
Spartana: Bare se på Kolsåsbanen. Det er en milliardinvestering av store dimensjoner uten at Bærum kommune gidder å tillatte mer fortetning ved stasjonene. Å bygge t-bane der er, i forhold til samfunnsøkonomisk nytte, en ren skandale.

Den var en vanlig forstadsbane, ombyggingen til T-banestandard skyldes et generelt ønske om den samme standard over hele T-banenettverket. Alle vestlige baner som gikk fra Majorstua var vanlige tradisjonelle jernbanetraseer med kontaktledning, mens alle østlige baner derimot var bygd etter metrostandard med strømførende tredjeskinne. I slutten på 1990-årene var det besluttet at man skulle ombygge hele vestlige del av T-banen til internasjonal metrostandard, nå "T-banestandard".

Anslag over Fornebu-Majorstua med 8 milliarder kroner betyr at dette prosjektet vil ikke være lik lønnsomt som andre, spesielt når to samtidige prosjekter - Ahusbanen og den nye tunnelen - skulle koste lik mye og være mange ganger mer lønnsomt. Det er dessuten tvilsomt å sette i gang arbeidet mot Fornebu for å simulere fram raskere byggetakt der. Risikoen for at det kan bli en kostbar blindvei er meget stor.

Dessuten er jeg en sterk tilhenger av trikk til Fornebu fremfor T-bane, og har aldri forstått hvorfor "Ruter" hadde valgt å gitt etter for rikmenn og politiske press i dette spørsmålet.

Spartana

Innlegg: 5776
Spartana
21.11.13 08:51
Varulv2478: Dessuten er jeg en sterk tilhenger av trikk til Fornebu fremfor T-bane, og har aldri forstått hvorfor "Ruter" hadde valgt å gitt etter for rikmenn og politiske press i dette spørsmålet.

Trikken går for tregt over så store avstander.

Varulv2478

Innlegg: 15562
Varulv2478
21.11.13 19:40
Spartana: Trikken går for tregt over så store avstander.

For over ti år siden hadde det vært et forslag utlagt av entusiaster om hvordan den planlagte traseen skulle gå fra Oslo sentrum, den skulle være utskilt fra resten av trafikken mer som en bybane og dermed kan oppnå høyere hastighet enn en trikk på gatesporvei - opptil 80 km/t, i visse strekninger 100 km/t.

Dessuten er trikk/bybane billigere og mye mer velegnet for en mindre andel kollektivreisende enn med T-bane som kan være overdimensjonelt i resten av traseen fra Lysaker, først og fremst fordi Fornebu er tynt befolket. Dette var forstått av fylkestinget i 2007 som ønsket bybane fremfor T-bane. Men som kjent gikk det ikke.

Byggingen av T-bane kan dog rettferdiggjøres om den nye traseen kan strekker seg helt ut til Vollen. En entusiast lansert en ide om en slik "fjordbane" som skulle gå videre under Bygdøy, Snarøya, Nesøya og mot Vollen.

http://fjordbanen.no

Om man skulle se bort fra Bygdøy som simpelthen er for nær, er det en god ide om å la traseen gå videre til Snarøya, Ostøya og Nesøya før man når Vollen i tunnel under jord og sjø. Det kan nemlig sørge for meget høy trafikkintensitet fram og tilbake mellom Vollen og Majorstua/Oslo sentrum (først må den nye tunnelen Majorstua-Nationaltheatret bygges for å åpne opp for økt kapasitet). Det er ikke umulig siden det ikke er så dypt mellom øyene vest på Oslofjorden, selv om man åpenbart må være lik dyp som København Metro.

I Oslo er man ikke ukjent med store avstander for trikk, Oslo tross alt har i meget lang tid satt rekord på verdensbasis for de lengste trikkeruter i allmenn drift. Mye av trikkenettverket er ikke annet enn lettvektet forstadsbane.

PeterCroucdh

Innlegg: 5934
PeterCroucdh
16.02.14 22:02
Spartana: Bare se på Kolsåsbanen. Det er en milliardinvestering av store dimensjoner uten at Bærum kommune gidder å tillatte mer fortetning ved stasjonene. Å bygge t-bane der er, i forhold til samfunnsøkonomisk nytte, en ren skandale.

Kolsåsbanen kunne man godt lagt 2 km ekstra opp til Rykkinn. Der er det tettbygd. Så kunne man lagt ned noen stasjoner med mye villaer.

Både A-hus banen og Fornebubanen bør komme i løpet av de nærmeste årene. Kapasiteten gjennom sentrumstunnelen vil da bli ytterligere presset da t-banen vil få flere reisende. Så vidt jeg vet er det en flaskehals gjennom sentrum allerede i dag og man kunne tredobla kapasiteten med et nytt løp gjennom sentrum. Det vil selvsagt være en veldig god investering å bygge et nytt løp gjennom sentrum.

Blir det strømstans noe det ofte blir så har man heller ikke noe alternativ for de reisende gjennom sentrum. Da stopper hele systemet opp. Det ville det ikke gjort om man hadde to løp.

(Innlegget ble redigert 16.02.14 22:08)

fargerik

Innlegg: 71770
fargerik
17.02.14 04:30
PeterCroucdh: Både A-hus banen og Fornebubanen bør komme i løpet av de nærmeste årene.

Fornbubanen er i Oslopakke 3, dersom jeg husker riktig. Den nye regjeringen lovte å bygge den umiddelbart (eller i hvertfall mye raskere) før valget, (valgflesk) og gikk tilbake på det etter valget, slik at den vil komme til den tiden som opprinnelig var stadfestet. (Brutt valgkampløfte).

Dette er vel det mest kjente og klare løftebruddet av alle, siden både Gøyre, FRP, Venstre og KRF var i riksdekkende media og lovte det i valgkampen.

(Innlegget ble redigert 17.02.14 04:42)

NoHAB

Innlegg: 18
NoHAB
24.05.14 14:28

Dersom A-husbanen blir laget og går til Lillestrøm via Olavsgaard vil jeg ikke trenge bil, dersom avgangene er tilpasset min arbeidstid.

Ønsker banen velkommen uansett.

kansas00

Innlegg: 23407
kansas00
28.07.15 19:44

Ja da ser det ut som det hele blir skrinlagt av samfunnsøkonomiske betraktninger.. Med en kostnad på 6.9 milliarder har ruter klart å regne seg frem til en samfunnsmessignytte (eller mer riktig unytte) på negative -6.5 milliarder. De hadde vel knapt klart å bygd t-bane i Oslo på 60/70-tallet dersom disse økonomene og deres filosofi/økonomiske betraktninger hadde vært gjeldende den gangen. Interessant nå også at disse betraktningene går i retning det området av norge hvor det er høyest vekst i befolkning. Mulig det er noen i oslo som er redd for at skattekronene deres skal forsvinne ut av byen (selv om ruter jo både er eid av akershus fylkeskommune og oslo kommune). 

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ruter-vil-skrinlegge-ahusbanen-1.12474614

Someone

Innlegg: 27592
Someone
21.10.20 13:34
PeterCroucdh: Kolsåsbanen kunne man godt lagt 2 km ekstra opp til Rykkinn

Da begynner det bli en ganske lang T-bane tur for å kommer seg til sentrum. Tar jo allerede såpass lang tid fra Kolsås at andre fremkomstmideler foretrekker av de som kan. En A-hus bane vil jo slite med det samme

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg