Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Bombefly fra USA til Midt-Østen

NYTT TEMA
Fico

Innlegg: 27597
Fico
19.02.21 21:57

Da er Iran igjen på krigsstien med sin atompolitikk

Iran har sagt at de vil stoppe noen av Det internasjonale atomenergibyråets inspeksjoner av sine kjernefysiske anlegg neste uke hvis Vesten ikke gjennomfører sine egne forpliktelser under 2015-avtalen. Avtalen har gått i oppløsning siden Trump trakk USA ut av avtalen.

Netanyahu: US return to ‘old deal’ will pave Iran’s path to nuclear arsenal

As White House inches toward talks with Tehran, Iran’s FM says country will immediately ‘reverse all remedial measures’ if US unconditionally lifts sanctions imposed by Trump

 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
22.02.21 22:30

Iran viser liten eller ingen vilje til  samarbeide med resten av verden når det gjelder hvorvidt de skal vinne tiltro til å ikke å produsere kjernevåpen, til tross for at muligheten til det skal foreligge om ikke lenge. 

Forsvarets Forum:

– Lite er endret

Etter at tidligere president Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen i 2018, har Iran gradvis gått bort fra forpliktelsene i avtalen og trappet opp sitt atomprogram. USA innførte også tøffe økonomiske sanksjoner mot Iran under Trump.

USAs nye president Joe Biden har antydet at USA kan vende tilbake til avtalen, forutsatt at Iran overholder den og avvikler sin anriking av uran.

Iran mener på sin side at det er USA som må ta det første steget ved å lempe på sanksjonene.

– Foreløpig har lite har endret seg siden Biden kom til makten, sa Irans utenriksminister Mohammed Zarif søndag til det iranske TV-nettverket Press TV.

 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
02.03.21 22:20

Iran krever fritt og uten konsekvenser fra resten av verden å få innrette seg med kjernevåpen, kun etter eget forgodtbefinnende.

Sitat The Times Of Israel:

Iran avviser tilbud om uformelle kjernefysiske samtaler med USA, krever sanksjonslindring

Teheran sier nå 'ikke tiden' for et slikt møte; Det hvite hus sier det er skuffet over responsen, men er fortsatt klar til å gjenopprette

Iran avviste søndag et tilbud fra EU om å føre uformelle direkte samtaler med EU og USA om Teherans atomprogram. USAs president Joe Bidens administrasjon hadde akseptert i prinsippet.

"Med tanke på de nylige posisjonene og handlingene til USA og de tre europeiske landene, anser [Iran] ikke tiden som passende for å avholde det uformelle møtet som er foreslått av den europeiske koordinatoren," sa talsmann for utenriksdepartementet Saeed Khatibzadeh i en uttalelse.

FNs kjernevakthund, International Atomic Energy Agency, har også rapportert at Iran har lagt til 17,6 kilo (38,8 pund) uran beriket opptil 20% i lagrene fra og med 16. februar - langt forbi den 3,67% renheten som er tillatt under JCPOA.

 

Varulv2478

Innlegg: 15654
Varulv2478
02.03.21 22:37
Fico: Iran krever fritt og uten konsekvenser fra resten av verden å få innrette seg med kjernevåpen, kun etter eget forgodtbefinnende.
Sitat The Times Of Israel:
Iran avviser tilbud om uformelle kjernefysiske samtaler med USA, krever sanksjonslindring
Teheran sier nå 'ikke tiden' for et slikt møte; Det hvite hus sier det er skuffet over responsen, men er fortsatt klar til å gjenopprette
Iran avviste søndag et tilbud fra EU om å føre uformelle direkte samtaler med EU og USA om Teherans atomprogram. USAs president Joe Bidens administrasjon hadde akseptert i prinsippet.
"Med tanke på de nylige posisjonene og handlingene til USA og de tre europeiske landene, anser [Iran] ikke tiden som passende for å avholde det uformelle møtet som er foreslått av den europeiske koordinatoren," sa talsmann for utenriksdepartementet Saeed Khatibzadeh i en uttalelse.

Feil.

Iran vil ha oppheving av det ulovlige sanksjonsregimet før det blir aktuelt med både uformelle og formelle samtaler og har ikke hensikt om å innlede seg på forhandlinger når verken amerikanerne eller europeerne vil gi løfte om lindring fra de pågående sanksjonene eller gå med på en gradvis "skritt-for-skritt" desarmingsprosess der USA skal oppheve det ene mot Irans reversering på det ene stedet, for å ha en gjensidig nedtrapping på begge sider uten at noen blir skadelidende. Biden har nektet å gjøre det, selv om det er dette som er selve essensen i enhver nedrustningsavtale. For det er hva atomavtalen i prinsippet er; en nedrustningsenighet der begge parter skal gi samtykke for gjensidige handlinger. Republikanerne vil ikke akseptert det, og Trump ødela avtalen.

På dette punktet har Iran retten, ved at man er et uskyldig offer for den vestlige arroganse og dobbeltnatur som har gjort at man i Teheran har meget liten tiltro, om noe; ved å fortsette med Trumps strategi og da europeerne fikk en fiks ide om å bruke de reiste pressmidlene for å presse fram flere innrømmelser, var det slutten på E3/EUs troverdighet for Iran. Uten at man skjønte konsekvensene av dette i London, Paris, Berlin og Washington, der ser det ut at pur maktarroganse hadde blendet dem for at iranerne er et litt skritt fra å holde dem for sterk hat pga. misgjerningene i 2018-2021.

Iran kunne ikke annet enn å avslå invitasjonen under de rådende omstendigheter, det var rett og slett umulig, og så klart ikke med tanke på at Vesten fremdeles lider av ideen om at man kan presse fram nye innrømmelser langt utenom atomavtalens innhold. Dette er så godt som umulig; det er oppstått for sterk folkelig motstand i Iran må å gi omfattende innrømmelser uten noe løfte eller gevinst fra Vesten i forveien. Selv hvis presteregimet skulle forsvinne over natta, vil ikke et nytt sekulært regime akseptere den vestlige fremgangen som bare vil fremme krig i slutten.

De vil ikke samarbeide med Vesten fordi amerikanerne og europeerne har vist seg troløst, svikfull og arrogant til man kan ta dem på alvor; de er langt mer lydebart mot Kina og Russland, selv om Putins ustabilitet er et stort problem for venn og fiende. De vil først samarbeide når de får et håp om at de kan gi etter i bytte mot innrømmelser fra Vesten. Her har Vesten et meget alvorlig moralproblem som kan bli massivt fordømte av historikerne i senere tid.

Fico

Innlegg: 27597
Fico
03.03.21 18:34
Varulv2478: De vil ikke samarbeide med Vesten fordi amerikanerne og europeerne har vist seg troløst, svikfull og arrogant til man kan ta dem på alvor; de er langt mer lydebart mot Kina og Russland, selv om Putins ustabilitet er et stort problem for venn og fiende. De vil først samarbeide når de får et håp om at de kan gi etter i bytte mot innrømmelser fra Vesten. Her har Vesten et meget alvorlig moralproblem som kan bli massivt fordømte av historikerne i senere tid.

Dette sier  Arvin Khoshnood som gjennom grundig forskning på det islamske regimets interne og eksterne politikk samt sikkerhetspolitikk, og med et spesielt fokus på hvordan regimet bruker fattigdom som et instrument for innenlands dominans. Han har grader i statsvitenskap, human geografi og etterretningsanalyse fra Lunds universitet i Sverige og taler flytende persisk.

Sitat:

Om vi tenker  oss en antagelse om at det iranske regimet er velvillig overfor folket det styrer, og handel med regimet vil resultere i en voksende økonomi, vil da dette kan være  være til fordel for folket og fremme demokrati?

Denne antagelsen avhenger av en grov feil fremstilling av det iranske regimet. Regimet er totalitært og har ingen hensyn til det iranske folks velferd.

Synspunktet avhenger også av  at internasjonal handel fremmer demokrati, et premiss som er motbevist  i tilfellet Iran (fra 1980 til 2006) i en svensk forskningsartikkel fra 2010.

Internasjonal handel fremmer bare demokrati når rikdommen som genereres av handel, gagner folket og bidrar til en voksende uavhengig middelklasse . Dette har ikke skjedd i Iran siden det revolusjonerende regimet overtok i 1979.

Mens Irans kjøpekraftsparitetsjusterte brutto nasjonalinntekt per innbygger doblet seg  mellom 1990 og 2017 (før gjeninnføringen av amerikanske sanksjoner i 2018), led iranerne utbredt fattigdom  i perioden. Det var heller ingen signifikant indikasjon på liberalisering eller demokratisering i landet. Tvert imot: Øverste leder Ali Khamenei og hans følge brukte og fortsetter å bruke undertrykkende tiltak mot folket i saker som er offentlige og private.

De sittende har bevisst hindret  fremveksten av en uavhengig middelklasse ved å utvide kontrollen over økonomien. Ressursfordelingspolitikken til det islamske regimet har resultert i at eliten har blitt stadig rikere mens talentfulle borgere forlater landet. Korrupsjon, manglende rettsstat, mangel på åpenhet og mangel på vilje har hindret ethvert forsøk på økonomisk og politisk reform. Millioner av iranere har blitt avhengige av regimet for sysselsetting og evnen til å opprettholde familiene. Å protestere mot regimet vil i beste fall føre til at du mister jobben; i verste fall kan det resultere i å bli torturert og henrettet, som i tilfelle den unge bryteren Navid Afkari .

 

Varulv2478

Innlegg: 15654
Varulv2478
03.03.21 22:32
Fico: Dette sier Arvin Khoshnood som gjennom grundig forskning på det islamske regimets interne og eksterne politikk samt sikkerhetspolitikk, og med et spesielt fokus på hvordan regimet bruker fattigdom som et instrument for innenlands dominans. Han har grader i statsvitenskap, human geografi og etterretningsanalyse fra Lunds universitet i Sverige og taler flytende persisk.

Så de demokratiske nasjonene - en firedel av samtidige stater med liberaldemokratiske, pluralistiske og humanistiske tradisjoner skal altså undertrykke og motarbeide tre fjerdedeler av statene, som i tillegg har fire femdeler av verdensbefolkningen, ved å ikke handle med dem, ved å ikke erkjenne disses plass i verdensordenen og deretter mente man er fritt til å forgripe seg på dem i "frihetens navn", ved å mene at regimer som ikke er demokratisk, skal knuses helt og fullstendig? Skal vi ha en slik totalitær tolkning for en slik tilnærming mellom Vesten og resten av verden?

Dette er pisspreik. Alle vet hvordan det står til i Iran, men atomavtalen angår langt mer enn de interne forholdene ettersom formålet er å hindre militarisering av atomenergiprogrammet som startet lenge før den svarte revolusjonen - og for å ikke ødelegge maktbalansen i Midtøsten hvor atomvåpen skulle bli et ikke-emne for makthaverne - Israel kan ikke lenge ansees som en fullverdig demokrati i dag - i en verdensdel der ordet "demokrati" er dårlig forstått.

Hvordan kan man stoppe Iran fra å skaffe seg atomvåpen uten å ta skrittet mot åpen krig som kan drepe flere millioner og kastet verdensfreden ut i meget farefulle omstendigheter?

Det finnes bare et svar; diplomati. Hvilken er hva du aldri hadde forstått deg på med ekstremistiske holdninger som da man blir svar skyldig idet jeg hadde konfrontert deg med at om palestinerne ikke får egne stat, må disse inkluderes i den israelske staten som likeverdige statsborgerne. Da svart man om at disse burde utryddes med massedeportasjon og annet så lenge disse ike kan betraktes som annet enn rettløse annengradsborgerne, som da vil gjør det israelske demokratiet til et apartheidsvelde.

Med slike ekstremistiske holdninger vil menneskeheten går under.

limallima

Innlegg: 3123
limallima
04.03.21 16:36
Fico: IDF bestrider  Irans atomprogram.  IDFs stabssjef Aviv Kochavis , har formidlet viktige meldinger til flere ulike målgrupper, i  en tale han nylig har holdt tale 26. januar.   Der skal han ha gjort oppmerksom på,  at IDF forbereder seg på handling mot Irans atomprogram, selv om det må gjøres av IDF alene. Stabssjef Aviv Kochavi  tok i  talen   for seg en rekke krystalliserende endringer på de regionale og globale arenaene og da først og fremst innføringen av en ny amerikansk administrasjon.  Kochavi  adresserte en rekke grupperinger som den israelske offentligheten, det islamske regimet i Teheran, lederskapet til Hamas og Hizbollah, den internasjonale arenaen, og spesielt Det hvite hus, alt  i alt med ulike konsekvenser for de  ulike grupperingene.

Du skriver at "IDF bestrider Irans atomprogram."Deretter siteres IDFs stabsjef:"Der skal han ha gjort oppmerksom på,  at IDF forbereder seg på handling mot Irans atomprogram, selv om det må gjøres av IDF alene."

Hva vil du frem til  med disse to sitatene? At IDF skulle forberede seg på handling mot et atomprogram de bestrider virker rart. Kan du utdype hva det dreier seg om?

Hva menes med krystaliserende endringer?

Det siste avsnittet på norsk er helt meningsløst, kan du forklare nærmere?

(Innlegget ble redigert 04.03.21 16:39)

Fico

Innlegg: 27597
Fico
04.03.21 18:14
Varulv2478: Så de demokratiske nasjonene - en firedel av samtidige stater med liberaldemokratiske, pluralistiske og humanistiske tradisjoner skal altså undertrykke og motarbeide tre fjerdedeler av statene, som i tillegg har fire femdeler av verdensbefolkningen, ved å ikke handle med dem, ved å ikke erkjenne disses plass i verdensordenen og deretter mente man er fritt til å forgripe seg på dem i "frihetens navn", ved å mene at regimer som ikke er demokratisk, skal knuses helt og fullstendig? Skal vi ha en slik totalitær tolkning for en slik tilnærming mellom Vesten og resten av verden? Dette er pisspreik. Alle vet hvordan det står til i Iran, men atomavtalen angår langt mer enn de interne forholdene ettersom formålet er å hindre militarisering av atomenergiprogrammet som startet lenge før den svarte revolusjonen - og for å ikke ødelegge maktbalansen i Midtøsten hvor atomvåpen skulle bli et ikke-emne for makthaverne - Israel kan ikke lenge ansees som en fullverdig demokrati i dag - i en verdensdel der ordet "demokrati" er dårlig forstått. Hvordan kan man stoppe Iran fra å skaffe seg atomvåpen uten å ta skrittet mot åpen krig som kan drepe flere millioner og kastet verdensfreden ut i meget farefulle omstendigheter? Det finnes bare et svar; diplomati. Hvilken er hva du aldri hadde forstått deg på med ekstremistiske holdninger som da man blir svar skyldig idet jeg hadde konfrontert deg med at om palestinerne ikke får egne stat, må disse inkluderes i den israelske staten som likeverdige statsborgerne. Da svart man om at disse burde utryddes med massedeportasjon og annet så lenge disse ike kan betraktes som annet enn rettløse annengradsborgerne, som da vil gjør det israelske demokratiet til et apartheidsvelde. Med slike ekstremistiske holdninger vil menneskeheten går under.

Om du vil ha  et syn på eventuelle egne sannheter  i dette sitert over her, sett de bare opp punktvis med dokumentasjon, så kan det gjøres. Men ellers takk for gode og fantasifulle uttrykk så langt.

Fico

Innlegg: 27597
Fico
04.03.21 18:15
limallima: Du skriver at "IDF bestrider Irans atomprogram."Deretter siteres IDFs stabsjef:"Der skal han ha gjort oppmerksom på,  at IDF forbereder seg på handling mot Irans atomprogram, selv om det må gjøres av IDF alene." Hva vil du frem til  med disse to sitatene?

Hvilke ord er det du ikke kan begripe av dette da tro?

aicat

Innlegg: 24286
aicat
05.03.21 11:50
Varulv2478: Hvordan kan man stoppe Iran fra å skaffe seg atomvåpen uten å ta skrittet mot åpen krig som kan drepe flere millioner og kastet verdensfreden ut i meget farefulle omstendigheter? Det finnes bare et svar; diplomati.

At USA fortsetter å kreve ensidige tiltak fra Iran - i stedet for å følge det gradvise opplegget som er blitt foreslått ved at USA letter gradvis på sanksjonene samtidig som Iran foretar visse endringer av sitt våpenprogram - viser vel at heller ikke Bidens regjering ønsker diplomatiske løsninger. Jeg tror ikke Iran vil legge seg flate for de ensidige krav USA kommer med. Jeg synes dette spillet fra USA er både uklokt og farlig.

Fico

Innlegg: 27597
Fico
05.03.21 13:00
aicat: Jeg synes dette spillet fra USA er både uklokt og farlig.

Men at det skal  finnes kjernevåpen  langs denne aksen vekker ingen forestillinger sitat:

  Sitat:

EXECUTIVE SUMMARY: The vast, uninterrupted territory that contains North Korea, China, Pakistan, and Iran has greater geostrategic importance today than ever before. Of the two outermost countries of that territory, an anonymous senior US administration official recently said that “Iran and North Korea have resumed cooperation in the framework of a project on long-range missiles that includes the transfer of core components.”

Noreger

Innlegg: 1652
Noreger
05.03.21 14:19

Ellers er det jo i prinsippet ingen grunn til at USA kan nekte noen som helst å ha hvilke som helst våpen de vil. 
   
  Spesielt når det gjelder atomvåpen er det jo bare et land som har brukt dette. Ikke bare en gang, men to. Og det imot et land som allerede ikke lenger utgjorde noen trussel. 

 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
05.03.21 14:49
Noreger: Og det imot et land som allerede ikke lenger utgjorde noen trussel

Og som ikke tok det ringeste hensyn til andre av verdens land, men nektet og og avslutte WWII for sin del, og som bare fortsatte å ta livet av mennesker som om de var fluer.

Varulv2478

Innlegg: 15654
Varulv2478
05.03.21 17:49
aicat: At USA fortsetter å kreve ensidige tiltak fra Iran - i stedet for å følge det gradvise opplegget som er blitt foreslått ved at USA letter gradvis på sanksjonene samtidig som Iran foretar visse endringer av sitt våpenprogram - viser vel at heller ikke Bidens regjering ønsker diplomatiske løsninger. Jeg tror ikke Iran vil legge seg flate for de ensidige krav USA kommer med. Jeg synes dette spillet fra USA er både uklokt og farlig.

Enig. Det har bare blitt mye mer spent enn tidlig etter hvert som det blir åpenbart at Bidens administrasjon er kastet ut i sterk nøling mens Iran justert opp presset gradvis, men sikkert - og i E3 ser det ut at det også er oppstått meget sterk intern kritikk mot utenriksministre i London, Paris og Berlin - spesielt den tyske. Mye tyder på at Merkel hadde gjort en kjempetabbe ved å gjøre Heiko Maas til utenriksminister.

Dessverre ser det ut at 50/50 ordningen i senatet har fulgt til at Biden, som fremdeles ikke har fullført sitt råd - etter amerikansk lov er presidenten enmannsregjering - som må dermed ha et "råd", hvilken er hvorfor ordet administrasjon brukes fremfor regjering - er sterk sårbar mot en fanatisk "Manifest Destiny"-tilhenger, Bob Menendez som hadde utmerket seg for en meget aggressiv og ekstrem voldelig demokratiseringspolitikk og sterk fiendtlighet mot alt som ikke er demokratisk, akkurat som Fico her i tråden. Denne Menendez kan hindre Biden fra å gjøre det rette, og endog kaste Demokratene ut i kaos mellom de moderatkonservative og de progressive. For de sistnevnt vil ha en retur til avtalen med etterfølgende normalisering.

Det finnes ikke lenge konvensjonelle virkemidler for å stanse "våpenprogrammet" som omfattet langt mer enn de faktiske planer om en militarisering av atomprogrammet som utvilsomt kan aktiviseres på kort tid, missilvåpenprogrammet, våpenindustrien, oljeinfrastruktur, mobiliseringsapparater og annet som trenges for å bringe Iran inn i krig med Israel. For et israelsk angrep vil bli ius ad bellum for presteregimet i Teheran som dermed kan gjengjelde med full kraft med mellomdistansevåpen, og dermed innlede en større krig mot et land som egentlig er ufattelig militært topptungt; det finnes bare 7 millioner i Israel mot 80 millioner i Iran. Iran kan teoretisk sett invadere Irak og Jordan for å angripe Israel som simpelt er uten av stand til å takle en utmattelseskrig i større skala.

Da finnes det bare et effektiv middel for å slå ut Iran; ødelegge 18 byer, ta ut alle rakettbyer og installasjoner tilknyttet atomprogrammet, og deretter ødelegge alle krigsvitale industrisentre med omlagt hundre 25 kT til 200 kT stridshoder, av dette fem 200 kT for Teheran. En beregning fra 2013 har vist at de iranske byene er enda mer tettbefolket enn Tokyo, slik at opptil 99,9 % av befolkningen kan bli umiddelbart drept - og da er ikke senvirkninger utløst av radioaktiv stråling i et tørt og støvpreget klima med lite fuktighet, og samfunnskollaps tatt med. 7 millioner vil dø alene i Teheran. Så mye som tjue millioner kan dermed bli drept.

Virksomheten i Dimona er dermed meget illevarslende, ettersom dette kan tolkes som et tegn på et kommende atomvåpenangrep mot Iran i et "forkjøpsangrep" - stemningen i folkeopinionen er dessverre blitt så pisket opp av Netanyahu i mange år, slik at man nå er i den samme mentale tilstanden som serberne i 1989, ved å komme til å tro at de må utrydde fremfor å bli utryddet. For atomanlegget hadde nemlig avsluttet produksjonen av materiell nødvendig for fremstilling av atomvåpen for lenge siden. Siden hadde israelerne resirkulert sine stridshodene for å ha et intakt atomvåpenarsenalet, og dermed ikke trenger nytt materiell.

- Hvilken kan mene at israelerne vil "bruke" deler av dette arsenalet med ugjenvinnelige konsekvenser, som når materialet i et stridshode er destruert.

Det er hvorfor USAs "spill" er svært uansvarlig. Iran vil ikke bøye seg selv stilt ovenfor utslettelsen som i seg selv vil være en umulighet ettersom man ikke er en atommakt som ville rettferdiggjøre en atomkrig. De vil ikke tar Israel på alvor fram til det er for sent; for det er nå grunn for å være meget sterkt urolig over utviklingen i Israel. For det ser ut at Gantz og Netanyahu har kommet i troen om at de kan rettferdiggjøre et holocaust mot sine fiender med den mektige USA i ryggen, og at Vesten vil ikke straffe dem i slutten. I beste fall fra deres perspektiv kan dette tvunget USA til å angripe Iran for å hindre en massakre på det iranske folket.

Noreger

Innlegg: 1652
Noreger
09.03.21 14:20

La oss ta en titt på hva som har skjedd i Midt-Østen de siste 6 uker da.

  

   21. Januar (dagen etter presidentinnsettelse i USA): USA sender en konvoi på 40 kjørestøyer og eskortert av kamphelikoptre inn til deres okkuperte sone i Syria. 

   26. Februar: USA bomber en Iransk base i Syria og dreper 22 mennesker som "hevn" for at en av deres baser i IRAK ble tidligere angrepet. 

   29. Februar: USA's utenrikspresident, Kamala Harris har samtale med Israel om å "stoppe" Iran. 

     5. Mars: Israel sier de er klar til å angripe Iran, med eller uten hjelp fra USA. 

     6. Mars: Et nytt rakettangrep imot en USA base i Irak. USA lover gjengjeldelse.

     7. Mars: USA sender B-52 bombefly til Midt-Østen

     7. Mars: Rakettangrep på Syriske oljebase (okkupert av Tyrkia og USA-sponsede terrorister)   

                  Det er uklart hvem som står bak, men tyder på enten Russland eller Iran

     

   Over de siste to månedene har USA bygget opp styrketallet i Midt-Østen med 10000 ekstra menn. Samtidig har det blitt gjort klart at forholdet til Saudi-Arabia fortsetter som før. 

   Iran har ingen tanker om å gi etter for press, samtidig som Houthiene i Yemen snart har vunnet kampene der og truer faktisk Sydlige Saudi-Arabia. Forholdet imellom Iran og Yemen er godt, men direkte samarbeid er ikke lett. Samtidig kan de nok koordinere videre press imot Saudi-Arabia effektivt, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for USA og deres Wahhabbi allierte å ha overtaket. 

  Alt tyder på at det går imot en større konflikt i regionen, his en av partene mister hodet. Dette vil nok ENDA MER forverre den økonomiske situasjonen i USA og dollarveldet. Kampen imot Iran og Syria er kampen om å hindre Iranske oljeledninger å nå Middelhavet. Skjer det siste snakker en nok snart om at dollaren vil miste 20-30% mer av sin verdi; rentene vil stige mye i USA. 

   
   Det kan virke som verden snart vil endres på måter en nok ikke kan forestille seg i dag. 

 

  

  

  

Noreger

Innlegg: 1652
Noreger
09.03.21 14:20

La oss ta en titt på hva som har skjedd i Midt-Østen de siste 6 uker da.

  

   21. Januar (dagen etter presidentinnsettelse i USA): USA sender en konvoi på 40 kjørestøyer og eskortert av kamphelikoptre inn til deres okkuperte sone i Syria. 

   26. Februar: USA bomber en Iransk base i Syria og dreper 22 mennesker som "hevn" for at en av deres baser i IRAK ble tidligere angrepet. 

   29. Februar: USA's utenrikspresident, Kamala Harris har samtale med Israel om å "stoppe" Iran. 

     5. Mars: Israel sier de er klar til å angripe Iran, med eller uten hjelp fra USA. 

     6. Mars: Et nytt rakettangrep imot en USA base i Irak. USA lover gjengjeldelse.

     7. Mars: USA sender B-52 bombefly til Midt-Østen

     7. Mars: Rakettangrep på Syriske oljebase (okkupert av Tyrkia og USA-sponsede terrorister)   

                  Det er uklart hvem som står bak, men tyder på enten Russland eller Iran

     

   Over de siste to månedene har USA bygget opp styrketallet i Midt-Østen med 10000 ekstra menn. Samtidig har det blitt gjort klart at forholdet til Saudi-Arabia fortsetter som før. 

   Iran har ingen tanker om å gi etter for press, samtidig som Houthiene i Yemen snart har vunnet kampene der og truer faktisk Sydlige Saudi-Arabia. Forholdet imellom Iran og Yemen er godt, men direkte samarbeid er ikke lett. Samtidig kan de nok koordinere videre press imot Saudi-Arabia effektivt, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for USA og deres Wahhabbi allierte å ha overtaket. 

  Alt tyder på at det går imot en større konflikt i regionen, his en av partene mister hodet. Dette vil nok ENDA MER forverre den økonomiske situasjonen i USA og dollarveldet. Kampen imot Iran og Syria er kampen om å hindre Iranske oljeledninger å nå Middelhavet. Skjer det siste snakker en nok snart om at dollaren vil miste 20-30% mer av sin verdi; rentene vil stige mye i USA. 

   
   Det kan virke som verden snart vil endres på måter en nok ikke kan forestille seg i dag. 

 

  

  

  

Noreger

Innlegg: 1652
Noreger
09.03.21 14:25
Fico: Og som ikke tok det ringeste hensyn til andre av verdens land, men nektet og og avslutte WWII for sin del, og som bare fortsatte å ta livet av mennesker som om de var fluer.

Japan kunne lett ha blitt fullstendig isolert og ville neppe utgjort noen trussel på lengre sikt.

  De ville mistet alle oljeressurser og blitt hjelpeløse. 

   Å droppe atombomber over stort sett sivile mål er en like stor krigsforbrytelse som noen andre i WW2. 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
09.03.21 18:33
Noreger: Å droppe atombomber over stort sett sivile mål er en like stor krigsforbrytelse som noen andre i WW2

Vi må vel sikkert kunne si at USA en gang for alle også ville gjøre det ugjenkallelig slutt på angrep fra Japan på USA.                   

Angrepet på Pearl Harbor var vel slik, mer enn nok for USA i all evig fremtid, og en eklatant krigsforbrytelse  da ingen krig var erklært.

Varulv2478

Innlegg: 15654
Varulv2478
12.03.21 17:03

Netanyahu kan få meget store problemer. Ved 22. februar 2021 ble 40 % av de israelske strendene rammet av oljeforurensning som var kommet fra et tankskip som var 50 km utenfor kysten. Store miljøskader inkluderte drepte hvaler og mange truede dyrarter har blitt registrert, og mange populære badestrender må renses for mange uker på rand. Det var flere dusin tonn olje som var kommet fra et iransk tankskip som var underveis til Latakia i Syria.

Netanyahu deretter hevdet at oljeutslippet var gjort med vilje i "miljøterrorisme" ved 3. mars 2021, men påstandene vekket vantro og grubling i alle leirer over hele verden. Det vist seg at tankskipet, "Emerald", hadde vært på skipsleden ved 2. februar - og dro videre til Syria. Trolig kunne ikke Biden med hans administrasjon fortsette med å tolerere dette, og derfor har det hendt en lekkasje til den amerikanske avisen WSJ ved 11. mars 2021, som som offentliggjøres - bare få dager etter et iransk containerskip var rammet av to eksplosjoner som tyder på våpenbruk.

Da kom det fram at Netanyahu hadde siden april 2019 bedrevet sjørøveri og angrepet iranskeiede skip i trafikken mellom Iran og Syria, minst 12 skip skal ha blitt angrepet. Mindre raketter, minevåpen og annet var tatt i bruk for å skade tankskip og fraktskip, uten å bry seg om eventuelle miljøkonsekvenser. Først hendt det i Rødehavet, men ved 2. februar ser det ut at Netanyahu hadde flyttet om til sin egne kyststripe hvorfra det var rettet angrep på skip som var uten eskorte. For siden september-oktober 2020 hadde iranske og russiske krigsskip holdt til i Rødehavet og eskorterte skipene fram til Suezkanalen.

Det hersker nå en veldig sterk sannsynlighet at "Emerald" var angrepet av israelerne som dermed uvillig skapt en miljøkatastrofe da oljen begynte å lekke ut. Israel straks stoppet all mediedekning like de første oljesølene nådde landet, og fremdeles hemmeligholdte detaljene mens Iran ikke vil føle seg tvunget til å reagere. Angrepet på et israelsk bilskip den 26. februar begynner å bli meget skremmende meningsfullt - det kan være en gjengjeldelse for angrepet 2. februar. Det kan være angrepet på containerskipet som åpnet for WSJ-artikkelen som er basert på en bevisst lekkasje fra det hvite huset, man vil ikke ha en tit-tat krig til sjøs.

Hvis "Emerald" var angrepet 2. februar slik at 40 % av strendene i Israel forurenses - da har Netanyahu og den politiske ledelsen et meget stort problem, for dette kan ikke bortforklares eller unnskyldes ettersom man var meget klart over risikoen.

(Innlegget ble redigert 12.03.21 17:05)

Fico

Innlegg: 27597
Fico
15.03.21 22:49

Israel sier seg godt fornøyd med amerikanske angrep i Syria, slik: Biden er ikke Obama, og mente vel ikke noe galt med det.

Tjenestemenn forteller Walla News at de ser angrep på militærbasen som støttes av Iran, som et positivt signal om den nye administrasjonens holdning til Teheran,  og understreker at USA ga Israel forhåndsvarsel.                                                                                                                                            Tjenestemennene sa videre fredag at Israel er svært godt fornøyd med torsdagskveldens amerikanske luftangrep, mot en iransk støttet militsbase ved den syrisk-irakiske grensen.

De samme sa til Walla at de ser på angrepene som et positivt signal om den nye administrasjonens holdning til Iran, og tror den vil sende en melding til Teheran om at den må beherske seg selv og dens fullmakter i regionen.

Israel said very pleased with US strikes in Syria: ‘Biden is not Obama’

Officials tell Walla News they see attacks on Iran-backed militia base as a positive signal about new administration’s posture toward Tehran, say US gave Israel advance notice

Israel is highly pleased with Thursday night’s US airstrikes against an Iranian-backed militia base on the Syrian-Iraqi border, Israeli officials told Walla News Friday.

Officials told Walla they see the strikes as a positive signal about the new administration’s posture toward Iran, and believe it will send a message to Tehran that it must restrain itself and its proxies in the region.

 

Noreger

Innlegg: 1652
Noreger
21.03.21 20:03
Fico: Vi må vel sikkert kunne si at USA en gang for alle også ville gjøre det ugjenkallelig slutt på angrep fra Japan på USA.                    Angrepet på Pearl Harbor var vel slik, mer enn nok for USA i all evig fremtid, og en eklatant krigsforbrytelse  da ingen krig var erklært.

Her er det logikk og innsikt på høyt nivå.

 For det første, hvordan skulle USA kunne true Hawaii i 1945? Med hva? 

  At overaskelsesraidet på Pearl Harbor ikke var erklært sidestiller vel ikke det å drepe hundretusener av sivilister med å droppe to atombomber 4 år senere? Hvis du synes det rettferdiggjør noe slikt har du en syk forestilling om internasjonal rett. 

  

Fico

Innlegg: 27597
Fico
21.03.21 21:53
Noreger: For det første, hvordan skulle USA kunne true Hawaii i 1945? Med hva?

Å skulle kunne kue USA mer enn hva som var tilfelle  i Pearl Harbor i 1941, og i den påfølgende ettertid deretter nekte å avslutte WWII, som USA ble drevet inn i av Japan.

Det var sikkert mer enn nok for hele verden, så der står vi alle i evig takknemmelighetsgjeld til USA 

Homo_Erectus

Innlegg: 26828
Homo_Erectus
21.03.21 22:02
Noreger: det å drepe hundretusener av sivilister med å droppe to atombomber 4 år senere?

Den amerikanske brannbombingen av Tokio natten mellom 9/10 mars 1945 drepte langt flere sivile enn atombomben i Nagasaki. De materielle ødeleggelsene i Tokio var også større enn i Nagasaki.

Atombomben i Hiroshima drepte nok flere sivile enn brannbombene i Tokio, men de materielle ødeleggelsene i Tokio var større enn i Hiroshima.

Noen moralsk forskjell mellom Tokio og Hiroshima/Nagasaki var det neppe. Forskjellen var det nye og skrekkelige våpenet som overgikk alt man noensinne hadde sett før.

Fico

Innlegg: 27597
Fico
08.04.21 18:31

Dette kan ikke bli billig for Iran?  Men de er villige til hva som helst som fremmer deres atomteknologi, her gjennom økonomisk støtte fra Kina for å unngå sanksjoner grunnet ønsker om produksjon av anriket uran av styrke og kvantitet i forhold til egne behov og ønsker om ulovlig produksjon av kjernevåpen

Sitat MIFF: 

Iran og Kina signerte gigantisk avtale

Avtalen innebærer blant annet at Kina investerer 3500 milliarder kroner i Iran.

Ifølge New York Times vil Kina investere rundt 3500 milliarder kroner i Iran i bytte mot olje som en del av avtalen. De to landene vil også styrke militærsamarbeidet, med felles militærøvelser og deling av etterretning.

Begge landene deltok i en felles marineøvelse med Russland i det nordlige Indiahavet i 2019. Økt turisme og kulturutveksling mellom landene er også en del av avtalen. Det er i år 50 år siden Kina og Iran etablerte diplomatiske forbindelser.

Kina er nå den største handelspartneren til Iran og kjøper av iransk olje.

Den nye avtalen mellom Kina og Iran vil gjøre det vanskeligere for USA i eventuelle forhandlingene rundt atomavtalen. USA vil blant annet at Iran begrenser sitt rakettprogram og sine destabiliserende aktiviteter i regionen for å gjeninntre i avtalen. Iran på sin side avviser nye forhandlinger og krever at USA løfter de økonomiske sanksjonene mot landet.

 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
12.04.21 11:08

Hackere har sabotert strømforsyningen til deler av iransk atomanlegg. 

Israel blir naturligvis mistenkt, men hacking av kraftforsyning kan også gjøres av grupperinger som ønsker Israel som mistenkt, og da ligger dette laglig til i en rekke henseender.  Slik avventes eventuelt tilståelsen med tiden.    

Sitat VG:

Strømmen forsvant ved iransk atomanlegg: Kaller hendelsen «kjernefysisk terrorisme»

Søndag ble strømforsyningen til Irans atomanlegg Natanz utsatt for en «ulykke». Israelske medier siterer etterretningskilder på at Mossad står bak.

 

Fico

Innlegg: 27597
Fico
12.04.21 17:47

Forsvars- og utenriksminister fra USA skal nå være på reise i i angjeldende område med mer, så får vi vel snart høre hvorvidt Irans egenmektige  fremferd er ovenfor verdenssamfunnet ved IAEA.

Europeere (EU) ser vel gjerne at de bør kunne støtte Irans kjernefysiske eskapader, noe som kan gi utsikter til litt diverse omsetning innen området?    

mo6

Innlegg: 9436
mo6
13.04.21 15:28
Fico: Forsvars- og utenriksminister fra USA skal nå være på reise i i angjeldende område med mer, så får vi vel snart høre hvorvidt Irans egenmektige  fremferd er ovenfor verdenssamfunnet ved IAEA. Europeere (EU) ser vel gjerne at de bør kunne støtte Irans kjernefysiske eskapader, noe som kan gi utsikter til litt diverse omsetning innen området?

Det er jo ikke bare Iran som opptrer egenmektig. Israel og USA er jo hakket verre (jeg kan gjerne gi deg eksempler på det).

mo6

Innlegg: 9436
mo6
13.04.21 15:32
Fico: USA vil blant annet at Iran begrenser sitt rakettprogram og sine destabiliserende aktiviteter i regionen for å gjeninntre i avtalen.

Hvorfor skulle Iran begrense sitt rakettprogram? Har deres motpart begrenset sitt? Enhver suveren stat kan vel holde seg med det forsvar de anser som nødvendig - om en ser på sine aggressive naboer. Den største destabiliserende faktor i MØ er Israel.

(Innlegget ble redigert 13.04.21 15:34)

Fico

Innlegg: 27597
Fico
14.04.21 16:53
mo6: Hvorfor skulle Iran begrense sitt rakettprogram? Har deres motpart begrenset sitt? Enhver suveren stat kan vel holde seg med det forsvar de anser som nødvendig - om en ser på sine aggressive naboer. Den største destabiliserende faktor i MØ er Israel.

Det som er påfallende her, er jo  en styrkeoppstilling av format.  Med fremtidig  kjernefysiske  kapasiteter og  langdistanseraketter, vil vi få overskridelser av format når det gjelder resten av verdenssamfunnets  ønsker og behov. 

Sitat:

Firdobbel trussel: Nord-Korea, Kina, Pakistan og Iran

BESA Center Perspectives Paper No. 1795, 2. november 2020

SAMMENDRAG: Det enorme, uavbrutte territoriet som inneholder Nord-Korea, Kina, Pakistan og Iran har større geostrategisk betydning i dag enn noen gang før. Av de to ytterste landene på dette territoriet sa en anonym senior amerikansk administrasjonssjef nylig at "Iran og Nord-Korea har gjenopptatt samarbeidet innenfor rammen av et prosjekt om langdistanse-missiler som inkluderer overføring av kjernekomponenter."

 

Om du ikke har fått med deg denne avtalen, så gjelder den kommende leveranser av olje fra Iran til Kina, og som er  av enorme  verdier. Sanksjonene hittil mot Iran blir bagatellmessige, 

Sitat:

Iran spiller det Eurasiatiske kortet

BESA Center Perspectives Paper No. 1993, 12. april 2021

SAMMENDRAG: Den nylig signerte massive Kina-Iran-avtalen tilsier like mange spørsmål som svar. En ting er tydelig: Kina har tatt grep i en tid da USA avvikler sin tilstedeværelse i Midt-Østen og dets forhold til arabiske stater har kommet i tvil

aicat

Innlegg: 24286
aicat
14.04.21 17:38
Fico: Firdobbel trussel: Nord-Korea, Kina, Pakistan og Iran

Lederne - unsatt hvor despotiske og irrasjonelle de måtte være - i alle disse landene VET at det å starte et førstehånds-angrep med atomvåpen - er det samme som å begå selvmord. Atomvåpen kan ikke brukes i praksis som annet enn et politisk pressmiddel overfor andre stater - bare se på Nord-Korea og Israel. De bruker a-våpentrusselen som et politisk pressmiddel - men både Kim og Netanyahu vet begge at i praksis så vil det å ta i bruk slike våpen føre til at landet deres i neste omgang er blitt omdannet til en grushaug - og er tilbake i steinalderen.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg