Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Okkupasjonen

NYTT TEMA
aicat

Innlegg: 24086
aicat
28.11.20 15:08

Okkupasjonen
Tjener okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza egentlig Israels sikkerhet – som sionist-regimet i Jerusalem hevder? Er det ikke heller slik som flere soldater og noen av soldatenes egne organisasjoner hevder, at okkupasjonen og statsterroren soldatene bedriver på VB ikke tjener Israels sikkerhets-interesser – men snarere virker til å bygge opp palestinsk motstand og økt terror?
Hallel Rabin måtte sitte 56 dager i fengsel fordi hun nektet å fullføre sin militærtjeneste på okkupert palestinsk land slik mange soldater i f.eks. Breaking the Silence også gjør. Begrunnelsen hennes for dette var at hun sa nei til å være med på enhver deltakelse i noen form for dreping, vold og ødeleggelse. Så lenge det finnes slike mennesker i verden er det håp.

https://www.middleeastmonitor.com/20201124-israel-woman-who-refused-to-take-part-in-the-countrys-killing-violence-and-destruction-released/?fbclid=IwAR3b0SGGRZ7TD2TwknuOkbtPxQfwaLcFLUsy-pFWmbT41bjTQ06XFYxOR1k

(Innlegget ble redigert 28.11.20 15:09)

joplina

Innlegg: 67140
joplina
28.11.20 16:54
aicat: Okkupasjonen
Tjener okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza egentlig Israels sikkerhet – som sionist-regimet i Jerusalem hevder?

Formålet med den væpnede okkupasjonen for lovstridig kolonisering er å skape og vedlikeholde fiender slik at israel kan skylde på trusler og angrep for å vise hvor nødvendig deres bedritne oppførsel er..og i ly av "nødvendig okkupasjon for sikkerhet"så kan de fortsette med Land Grab og fordrivelse av okkupert befolkning uten risiko for at det internasjonale samfunn vender dem ryggen fullstendig.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
27.01.21 15:34

Hvor lenge skal denne terroren de jødiske bosetterne utsetter sivile palestinere for på pågå uten at verden setter foten ned? For Israel løfter jo ikke en finger for å forhindre volden mot sivile palestinere på den okkuperte Vestbredden.

“A horde of extremist Jewish settlers on Monday savagely attacked Palestinian shepherds and their cattle in Kisan village in the east of Bethlehem.”

https://english.palinfo.com/news/2021/1/26/Settlers-attack-Palestinian-shepherds-their-cattle-in-Kisan-village

(Innlegget ble redigert 27.01.21 15:34)

mo6

Innlegg: 9388
mo6
27.01.21 19:42
aicat: Hvor lenge skal denne terroren de jødiske bosetterne utsetter sivile palestinere for på pågå uten at verden setter foten ned? For Israel løfter jo ikke en finger for å forhindre volden mot sivile palestinere på den okkuperte Vestbredden. “A horde of extremist Jewish settlers on Monday savagely attacked Palestinian shepherds and their cattle in Kisan village in the east of Bethlehem.” https://english.palinfo.com/news/2021/1/26/Settlers-attack-Palestinian-shepherds-their-cattle-in-Kisan-village

Det skjer nesten daglig. Israelske settlere terroriserer sine naboer, planen deres er å gjøre livet til palestinerne så uutholdelig at de flykter.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
05.04.21 12:00
joplina: Formålet med den væpnede okkupasjonen for lovstridig kolonisering er å skape og vedlikeholde fiender slik at israel kan skylde på trusler og angrep for å vise hvor nødvendig deres bedritne oppførsel er..og i ly av "nødvendig okkupasjon for sikkerhet"så kan de fortsette med Land Grab og fordrivelse av okkupert befolkning uten risiko for at det internasjonale samfunn vender dem ryggen fullstendig.

Vi har i flere tidligere debatter diskutert status for de israelsk okkuperte palestinske områdene
og at USAs statsadministrasjon ikke lengre betegnet Vest-Bredden som okkupert. For som kjent endret Trump-administrasjonen definisjonen av Vestbredden og Golan – og valgte og ikke bruke betegnelsen okkupert. Men også dette har Biden-administrasjonen endret på. I den siste årsrapporten om MR-rettighetene i disse områdene heter det nå:
«Now the Biden administration is trying to thread the needle on the Israeli occupation of Palestinian land and Syria’s Golan Heights with the State Department’s latest
annual human rights report.

On 1 April, Spokesperson Ned Price elaborated further: “Do we think that the West Bank is occupied? Yes.”

https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/state-department-buries-israeli-occupation-word-salad?fbclid=IwAR0MkIUkg6R30EE7ydXsdYJyqDULSmw0iwrYORZbovHHLkaxEDCTuUVhjq4

(Innlegget ble redigert 05.04.21 12:00)

limallima

Innlegg: 3117
limallima
05.04.21 14:43
joplina: Formålet med den væpnede okkupasjonen for lovstridig kolonisering er å skape og vedlikeholde fiender slik at israel kan skylde på trusler og angrep for å vise hvor nødvendig deres bedritne oppførsel er..og i ly av "nødvendig okkupasjon for sikkerhet"så kan de fortsette med Land Grab og fordrivelse av okkupert befolkning uten risiko for at det internasjonale samfunn vender dem ryggen fullstendig.

Formålet med Israels okkupasjon er utvidelse av Israels territorium. For  å oppnå dette er alle midler tillatt. Folkerettsbrudd og brudd på krigens lover spiller ingen rolle for Israel når det gjelder å få lagt Vestbredden innenfor Israels grenser. 

omko

Innlegg: 2697
omko
05.04.21 20:49
aicat: Tjener okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza egentlig Israels sikkerhet – som sionist-regimet i Jerusalem hevder?

Det var da enda godt at man blant propalaraberne nå har sluttet å påstå at Israel okkuperer Gaza. Det er fremskritt. Når det gjelder vestbredden, hvis man kan kalle det en okkupasjon, hvem andre er villige til å ta over ansvaret og sikkerheten for de som bor der? 

omko

Innlegg: 2697
omko
05.04.21 21:11
omko: hvem andre er villige til å ta over ansvaret og sikkerheten for de som bor der?

Glemte å ta med ansvaret og sikkerheten for de som bor i nabostatene også.. Tror Israel gladelig gir over dette ansvaret til hvem det skulle være.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
05.04.21 21:15
omko: Det var da enda godt at man blant propalaraberne nå har sluttet å påstå at Israel okkuperer Gaza. Det er fremskritt. Når det gjelder vestbredden, hvis man kan kalle det en okkupasjon, hvem andre er villige til å ta over ansvaret og sikkerheten for de som bor der?

Mener du at FNs Sikkerhetsråd, Israels regjering - herunder Israels høyesterett, Amnesty...m.fl. er "propaller"? Alle disse her nevnte organ mener at Gaza er en integrert del av Palestina - og at Palestinas status - folkerettslig sett er under "belligigerent occupation".
Så lenge IDF når som helst kan foreta militære intervensjoner i Gaza når det passer dem - er DET en av grunnene bl.a. HCJ har gjiort klart at 4. Genèvekonvensjon gjelder også for Gaza derfor har listet opp Gaza som en del av de okkuperte palestinske områdene og slik utøve kontroll over det området det her er snakk om.

«The Supreme Court of Israel has consistently diagnosed the status of the West Bank and the Gaza Strip as territories subject to the application of the law of belligerent occupation

«The decision is corroborated by Article XI (I) of the Interim Agreement, whereby the two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit”.

Den israelske tilbaketrekningen i 2005 må derfor bli vurdert som en;  “partial withdrawl geographically, even it covered the whole of the Gaza Strip, ….and that the concept of unity between the Gaza Strip and the West bank in the overall Palestinian context is still valid in principle, even though it does not express itself in actuality due to the fact that the Palestinian Authority had lost control over Gaza”, (HCJ 11120/02).

I følge US Army Field Manual slår den fast at: «a belligerent occupation does not require fixed garrisons if the occupying force can, within a reasonable time, send detachments of troops to make its authority felt within the occupied district. Effective control may thus, to some degree, consist of remote control”.

I praksis betyr det for Gazas vedkommende at Israel må deployere bakkestyrker nær det okkuperte området. «Belligerent occupation» kan ikke baseres ene og alene på verken sjø- eller luft-kontroll uansett hvor store disse styrken måtte være.

(Innlegget ble redigert 05.04.21 21:16)

aicat

Innlegg: 24086
aicat
05.04.21 21:19
omko: Når det gjelder vestbredden, hvis man kan kalle det en okkupasjon, hvem andre er villige til å ta over ansvaret og sikkerheten for de som bor der?

Israel har selv definert vestbredden som okkupert - så jeg tror jeg stoler mer på Israels regjering og høyestrett (HCJ) - enn på deg. :-)
I dag er der et utbredt samarbeid mellom PA sine sikkerhetsstyrker og Shin Bet om sikkerheten på HELE Vestbredden. Men det har altså gått deg hus forbi?

Homo_Erectus

Innlegg: 26757
Homo_Erectus
05.04.21 21:24
omko: . Når det gjelder vestbredden, hvis man kan kalle det en okkupasjon, hvem andre er villige til å ta over ansvaret og sikkerheten for de som bor der?

Mener du at palestinerne nekter å ta over eneansvaret for Vestbredden og for alle som bor der?

omko

Innlegg: 2697
omko
05.04.21 22:00
Homo_Erectus: Mener du at palestinerne nekter å ta over eneansvaret for Vestbredden og for alle som bor der?

Det er jo det som er ett av hovedproblemene for en tostatsløsning. De har verken vilje eller evne å ta over ansvar og sikkerhet for alle som bor der eller for sine naboer.

Homo_Erectus

Innlegg: 26757
Homo_Erectus
05.04.21 22:22
omko: Det er jo det som er ett av hovedproblemene for en tostatsløsning. De har verken vilje eller evne å ta over ansvar og sikkerhet for alle som bor der eller for sine naboer.

Hvis du med alle som bor der, mener de israelske bosetterne som bor der ulovlig og i strid med folkeretten, så deres sikkerhet selvfølgelig ikke palestinernes ansvar. De okkuperte har ikke ansvaret for sikkerheten til sine okkupanter.

Israel må ta ansvaret for alle israelske borgere på Vestbredden ved å  avslutte bosettingspolitikken, avvikle og nedlegge alle de ulovlige bosettingene og hente alle israelere tilbake til Israel.

Hvis noen israelere vil fortsette å bo på Vestbredden, må de søke de palestinske myndighetene om bo-, oppholds-  og arbeidstillatelse, og med tiden frasi seg sitt israelske statsborgerskap og søke om palestinsk statsborgerskap.

Sikkerheten til bosetterne på Vestbredden blir ikke palestinernes ansvar før palestinernes har innvilget bosetternes søknad om å få bo i det palestinske områdene.

Til det skjer, er det Israel som har ansvaret for bosetternes sikkerhet.

NiGoZeroIchi

Innlegg: 15075
NiGoZeroIchi
06.04.21 13:28
aicat: Tjener okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza egentlig Israels sikkerhet

kort sikt kan man nok argumentere for at okkupasjonen tjener Israels sikkerhet (om man kun ser på det militære aspektet). 

Formen okkupasjonen tar, med ulovlige bosettinger som både må beskyttes og som hindrer den okkuperte befolkningens utnyttelse av egne områder, virker jo sterkt negativt, både på kort og lang sikt.
Beskyttelsen av bosettinger krever selvfølgelig ressurser som ville vært bedre utnyttet til å sikre selve Israel, den urettferdighet, utrygghet og ufrihet bosettingspolitikken påfører palestinske sivile skaper naturlig nok mer konflikt. 
På lang sikt vil fredelig sameksistens være det viktigste sikkerhetsmålet, men for Israel virker det som om å legge under seg land er viktigere enn fred og sikkerhet.

(Innlegget ble redigert 06.04.21 13:31)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg