Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Vil EU bekjempe antisemittisme?

NYTT TEMA
Fico

Innlegg: 27543
Fico
23.12.20 22:28

Den  idealismen som EU uttrykker om å beskytte ytringsfrihet og foreningsfrihet i tråd med Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter, vet vi jo alle enda kan være  på tenkestadium, og derved uten å enda være behørig og tilstrekkelig  ivaretatt for å skulle ha særlig betydning i næreste fremtid. 

På bakgrunn av  andre undersøkelser som                                                                    "The Occupation” – How the EU Discriminates Against Israel                                          og The EU’s Discrimination Against Israel Continues: Housing Demolitions, kan det synes som om EU  bestemt seg for å ta en endelig oppgjør med seg  selv.  

En vil nå bringe spørsmålet på banen hvorvidt EU vært stort sett inaktivt, inhabil, uaktsom og til tider til og med ond i kampen mot antisemittisme,  hvorved det synes som om  hat til jøder og Israel har hatt en sterk  økning i EU  løpet av denne perioden . 

Derfor har EU-kommisjonen nå kunngjort at den i 2021, vil presentere en omfattende strategi for bekjempelse av antisemittisme.

Det som da må gjøres  er å ta et endelig oppgjør med en tusenårig kristen form for antisemittisme, og at et  EU-dokumentet må forklare hvordan avskyelig og rabiat kristen antisemittisme la en del av grunnlaget for den andre store bølgen av dette hatet, nasjonal etnisk antisemittisme, og dens mest ekstreme folkemordsuttrykk: nazisme.

I årene siden andre verdenskrig tok en tredje antisemittisme gradvis form: anti-israelisme. EU og en rekke av dets medlemsland har deltatt i denne versjonen av antisemittisme fra tid til annen. Alt dette må være detaljert og illustrert; Ellers vil det endelige dokumentet være ugyldig, og om dette sies det ved  Besa-Centeret:

Will the EU Develop a Serious Strategy to Combat Antisemitism?

by Dr. Manfred Gerstenfeld

BESA Center Perspectives Paper No. 1,840, December 7, 2020

EXECUTIVE SUMMARY: For about 20 years, the EU has been largely inactive, incompetent, negligent, and at times even evil in the battle against antisemitism. During that period, Jew- and Israel hatred has greatly increased in the EU. The EU Commission has announced that in 2021 it will present a comprehensive strategy on combating antisemitism. No such strategy can succeed without a detailed explication of the lengthy history of antisemitism in Europe. If the strategy does not explicitly admit that antisemitism is integral to European culture, it will fail.

 

Fico

Innlegg: 27543
Fico
25.02.21 21:15

EUs diskriminering av Israel  fortsetter på Vest-Bredden. Det gjelder praksisen med skjevrapportering  av antall boliger som må rives eller kondemneres av nødvendighetshensyn, og blant annet når det må skaffes plass for nybygging.

Sitat:

 Å legge inn uttrykket "boligriving" på EUs offisielle nettsted gir et sjokkerende resultat: 18 av de første dokumentene som ble vist, gjelder israelske riving av palestinske hjem på Vestbredden. Med andre ord, 80% av EUs rapporter om dette verdensomspennende fenomenet involverer en befolkning og et område som er mindre enn en tidel av 1% av verdens befolkning eller landmasse.

For  fullstendig å illustrere  hvor vridd dette resultatet er, må man erkjenne at riving og utkastelse av hus er et globalt fenomen som noen ganger utføres i samsvar med bevisst politikk for å diskriminere minoriteter. En rapport fra EU selv, om enn fra 2005, erkjente omfattende diskriminering gjennom riving og utkastelse av boliger i Unionen mot sigøynere, Roma og Sinti-befolkninger i land så forskjellige som Italia, Irland, Hellas og Portugal. 

Disse landene gir ikke tall om den relative bruken av dette verktøyet mellom minoritets- og majoritetsgrupper. Og ikke nok med det, Dette fenomenet er velkjent over store deler av verden.

Den kurdiske regjeringen har kastet ut sunnier fra kurdiske områder, og lokale aviser i USA rapporterer ofte om utkast og riving av hjem til minoriteter, spesielt svarte og indianere, i byfornyelsens navn. Listen over land som praktiserer riving av boliger er nesten like lang som listen over medlemsland i FN.

Forskjellen er at man må grave dypt inn i EU-arkivene for å finne noen omtale av diskriminerende riving av boliger og utkastelser andre steder enn i Israel. EUs rampelys fokuserer nesten utelukkende på den jødiske staten.

The EU’s Discrimination Against Israel Continues: Housing Demolitions

by Prof. Hillel Frisch

BESA Center Perspectives Paper No. 1,764, September 30, 2020

EXECUTIVE SUMMARY: The skewed reporting of housing demolitions in the West Bank is yet another tool with which the EU engages in blatant discrimination against Israel. But does it help the Palestinians? Readily available information on such demolitions suggests that the EU’s bias hurts them more than it benefits them.

 

aicat

Innlegg: 24141
aicat
25.02.21 21:29
Fico: Combat Antisemitism

Er et tema som ikke bare handler om MØ - men er et problem som er økende i Europa og USA - samt i den muslimske verden.

Siden VGD har fjernet debatten om innvandring, fremmedkultur og rasisme - kan du heller ta debatten her:

https://vgd.no/samfunn/ideologi

(Innlegget ble redigert 25.02.21 21:30)

mo6

Innlegg: 9393
mo6
27.02.21 15:56
aicat: Er et tema som ikke bare handler om MØ - men er et problem som er økende i Europa og USA - samt i den muslimske verden. Siden VGD har fjernet debatten om innvandring, fremmedkultur og rasisme - kan du heller ta debatten her: https://vgd.no/samfunn/ideologi

Enig. denne tråde passer bedre å ta i et forum som tar for seg hele kloden, ikke bare Israel.

Jeg tror Fico poster her i et forsøk på å delegitimere all kritikk av zioniststatens grusomheter. Mifferne støtter jo okkupasjon og kolonisering, de tåler ikke kritikk av Apartheidstaten Israel.

(Innlegget ble redigert 27.02.21 15:59)

Fico

Innlegg: 27543
Fico
27.02.21 22:03
mo6: Jeg tror Fico poster her i et forsøk på å delegitimere all kritikk av zioniststatens grusomheter. Mifferne støtter jo okkupasjon og kolonisering, de tåler ikke kritikk av Apartheidstaten Israel.

Og det du forsøker er å  endre  trådens fokus, som  konkret  tar for seg antisemittismen som  videreutvikles og vokser innen for den  Europeiske Union  titulert "Vil EU bekjempe antisemittisme?"

Se på linkene, om det er noe du kan tilbakevise, men med seriøse kilder.  

 

Fico

Innlegg: 27543
Fico
27.02.21 22:30
aicat: ideologi

Sionismen er i prinsippet en isme og ingen ideologi i følge   definisjonen av begrepene. Hvilken ideologi  er det i grunnen at sultanen i det Ottomanske riket solgte landområder i en trengt situasjon?

Eller skal vi si det samme om at USA i utgangspunktet kjøpte Alaska av Russland? Nei dette blir nok for dumt annet enn at dette kun var ren enkel praksis- 

sitat SNL

Sionisme er opprinnelig betegnelsen på det jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel (Eretz Israel). Navnet er avledet av Sion (Zion), en av de jødiske betegnelsene på Tempelhøyden og byen Jerusalem.

VGD:

Sionisme er den jødiske ambisjonen om å etablere og opprettholde en jødisk stat i Israel. Nå som den jødiske staten er etablert, handler sionismen om å bevare og opprettholde og forsvare den jødiske staten.

https://vgd.no/index.php/samfunn/midtoesten/tema/1530527/tittel/hva-er-sionisme

 

Fico

Innlegg: 27543
Fico
01.03.21 22:16

Stor innfridd  målsetting  i kampen mot antisemittisme  i 2020

Artikkel skrevet av Dr. Manfred Gerstenfeld som  døde Februar 25, 2021,  og som hylles som den ledende internasjonale autoriteten for moderne antisemittisme.  Han etterlater seg et dypt savn, var videre en kjent forfatter, og mottager av en rekke internasjonale ærespriser  for sin innsats mot antisemittisme.

Mens antallet antisemittiske hendelser over hele verden økte i 2020, var det flere positive utviklingstrekk i kampen mot dette hatet, eller kan vi si, dette ondet.

Avgjørelsen i år av EU-domstolen om at den flamske og walloniske regjeringen bare kan tillate rituell slakting av dyr etter bedøvelse, var en stor antisemittisk handling.

Gerstenfeld sier om dette det har påvirket også en del av den muslimske befolkningen. Da Hitler kom til makten, innførte nazistregjeringen et lignende tiltak i Tyskland, da det passet deres antisemittiske politikk. Selv om den europeiske domstolen effektivt støttet Hitlers tilnærming, er det mulig at dommerne var uvitende om den antisemittiske karakteren av deres kjennelse.

 Rettens avgjørelse bør sees på som et skritt  i den mer enn 1000 år lange antisemittiske kulturen som gjennomsyrer europeiske samfunn, enten dommerne var klar over det eller ikke.

Opphør av amerikansk finansiering av United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) faller i samme kategori.

Enhver fornyelse av finansieringen fra Biden-administrasjonen til UNRWA, som den feilaktig kan kalle "humanitær hjelp", vil koke ned til en handling av antisemittisme.

Kilder i Trump-regjeringen ga beskjed om at utenriksdepartementet kan erklære tre store menneskerettighetsorganisasjoner - Human Rights Watch, Amnesty International og Oxfam - antisemittiske.

Her beskrives organisasjoners antisemittisme, og deres modus operandi, og videre en  annen viktig utvikling i kampen mot antisemittisme som  publiseringen av rapporten fra British Equality and Human Rights Commission (EHRC) 

Mye er gjort både av USA og Storbritannia, ulike land ansetter koordinatorer for å bekjempe ondet.  og at Det europeiske råd, som grupperer lederne for EU-medlemslandene, utstedte en erklæring mot antisemittisme.

Mens den generelle situasjonen angående antisemittisme i verden fortsetter å forverres, indikerer lyspunktene i 2020 at viktige prestasjoner gjøres i kampen mot dette utbredte hatet.

Eller i  det hele  tatt en meget opplysende artikkel , vel verdt å les for den interesserte.

Sitat:

Achievements in 2020 in the Battle Against Antisemitism

By Dr. Manfred Gerstenfeld

BESA Center Perspectives Paper No. 1860, 30. desember 2020

EXECUTIVE SUMMARY: The number of antisemitic incidents worldwide increased in 2020, but the past year also saw some notable positive developments in the battle against this hatred. The most important resulted from Trump policies, including the stopping of American financing of the Palestinian Authority and UNRWA. The US also announced that it considers the anti-Israel BDS movement antisemitic. Another major development was the publication of the British Equality and Human Rights Commission report on antisemitism within the Labour Party.

 

mo6

Innlegg: 9393
mo6
09.03.21 18:16
Fico: Sionisme er den jødiske ambisjonen om å etablere og opprettholde en jødisk stat i Israel. Nå som den jødiske staten er etablert, handler sionismen om å bevare og opprettholde og forsvare den jødiske staten.

Altså en stat der jødisk overherredømme råder over den opprinnelige befolkningen.

Fico

Innlegg: 27543
Fico
09.03.21 18:53
mo6: Altså en stat der jødisk overherredømme råder over den opprinnelige befolkningen.

Og slik er overherredømmet:

Sitat HL-senteret:

Sionismens oppkomst

Det er mot dette bakteppet sionismens oppkomst kan forstås – i møtet med andre nasjonale bestrebelser, som en konsekvens av manglende inkludering i definisjonen av hvem en nasjon utgjorde og som svar på en økende antisemittismeDet formelle initiativet ble tatt av den ungarskfødte Theodor Herzl i 1897. Han arrangerte en kongress i Basel som henvendte seg til et bredt jødisk publikum, og der ble også den internasjonale sionistorganisasjonen etablert. Videre ble det klart at målet med den nye bevegelsen på sikt var et internasjonalt anerkjent og rettslig sikret hjem for jødene i Palestina, i sionistisk terminologi omtalt som Erez Israel.

aicat

Innlegg: 24141
aicat
09.03.21 18:58
mo6: Altså en stat der jødisk overherredømme råder over den opprinnelige befolkningen.

Som i praksis ER definisjonen på en rasistisk apartheidstat!

mo6

Innlegg: 9393
mo6
10.03.21 13:03
Fico: Og slik er overherredømmet: Sitat HL-senteret: Sionismens oppkomst Det er mot dette bakteppet sionismens oppkomst kan forstås – i møtet med andre nasjonale bestrebelser, som en konsekvens av manglende inkludering i definisjonen av hvem en nasjon utgjorde og som svar på en økende antisemittisme. Det formelle initiativet ble tatt av den ungarskfødte Theodor Herzl i 1897. Han arrangerte en kongress i Basel som henvendte seg til et bredt jødisk publikum, og der ble også den internasjonale sionistorganisasjonen etablert. Videre ble det klart at målet med den nye bevegelsen på sikt var et internasjonalt anerkjent og rettslig sikret hjem for jødene i Palestina, i sionistisk terminologi omtalt som Erez Israel.

Problemet er, kjære Fico, at for å få til denne jødiske staten har zionistene begått alvorlige forbrytelser mot andre mennesker. At palestinerne også har krav på et rettslig sikret hjem bryr du deg ikke om.

Fico

Innlegg: 27543
Fico
15.03.21 20:37
mo6: At palestinerne også har krav på et rettslig sikret hjem bryr du deg ikke om

Problemet er at når en ikke kommer på banen før saken er avgjort, da er det som regel for sent.

Det samme skjedde ved dannelsen av vårt eget land, men den saken bryr du deg vel ikke om å få tatt opp igjen, og som jeg sier:

 Historien er jo  full av ville  historier om hvordan stater har oppstått. Her om Norge til eksempel: 

Sitat SNL:

Bakgrunnen for at kongen måtte avstå Norge til Sverige, var at Danmark-Norge hadde kommet med på den tapende side under Napoleonskrigene. Avståelsen kom som en følge av betingelsene i Kieltraktaten, en fredsavtale mellom kongen i København og den svenske kronprinsen, Karl Johan, undertegnet i januar 1814. Ingen hadde spurt nordmennene hva de ønsket.  

Klikk for å gå tilbake til toppen