Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

ICC versus Israel- grunnløs men farlig

NYTT TEMA
Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.02.21 19:09

Det er nok som hevdet ved en rekke anledninger, at det finnes  ingen  klare  prosedyrer  for Israels fiender når det gjelder å skulle  innrette seg, for å vinne frem  ovenfor ICC.domstolen for å straffe Israel..

Formelt og juridisk skulle saken  være  i orden  for Israel, men fiendene har forhåpninger om at de skal vinne frem, om ikke  annet, så ved hjelp av irrasjonelle krumspring  

Sitat:

ICCs beslutning om å undersøke Israel er grunnløs, men farlig

 Avgjørelsen i Den internasjonale straffedomstolen om å etterforske påståtte krigsforbrytelser begått av Israel i Gaza, på Vestbredden ,  og i Øst-Jerusalem er grunnløse, men  dog farlige. 

ICC er  en høyt politisert FN-institusjon, og  ikke en reell domstol. Avgjørelsen og aktor ' s oppførsel har krenket både ordinære juridiske regler, i tillegg til ICC`s egne regler. 

Videre søker en også forsøksvis å undersøke USA for påståtte krigsforbrytelser i Afghanistan. 

Israel og USA bør koordinere en intensiv kampanje for å delegitimere domstolen, samt sørge for at for at en kommende ny  aktor kan fremstå som moralsk og faglig uklanderlig , og  som skal  være planlagt å starte sin tjeneste neste sommer. 

ICCs avgjørelse er farlig for Israel, fordi domstolen bare har lov til å etterforske enkeltpersoner og ikke land. 

I kjølvannet av avgjørelsen kan ICCs aktor, Fatou Bensouda, innkalle israelske statsministre, forsvarsministre, eldre militæroffiserer og tjenestemenn for avhør. Hvis de nekter å møte, slik de sannsynligvis vil gjøre, kan hun utstede warrants for arrestasjonen. Teoretisk er noen av de 122 ICC-medlemslandene forpliktet til å adlyde warrants og utlevere disse menneskene til domstolen. (Utstedelse av arrestordrer krever imidlertid godkjenning fra domstolen. Avgjørelsen sier at denne saken vil bli diskutert separat senere og vil kreve begrunnede og godt støttede anmodninger fra påtalemyndigheten.)

Aktor Bensouda kommer ikke inn i denne saken med rene hender. Hun fungerte som Gambias justisminister og støttet et tyrannisk regime som systematisk brøt menneskerettighetene. I følge vitnesbyrd fra tjenestemenn fra Palestina, inkludert avdøde sjefforhandler Saeb Erekat, ga hun råd om hvordan de skulle søke om opptak til Roma-statuen og hvordan de skulle reise en søksmål mot Israel. ICC-regler krever at aktor skal oppføre seg profesjonelt, objektivt og etisk. Bensouda brøt disse reglene, men retten klarte ikke å iverksette noen disiplinære tiltak mot henne.

The ICC’s Decision to Investigate Israel Is Baseless but Dangerous

by Prof. Eytan Gilboa

BESA Center Perspectives Paper No. 1,926, February 9, 2021

EXECUTIVE SUMMARY: The decision of the International Criminal Court to investigate alleged war crimes committed by Israel in Gaza, the West Bank, and East Jerusalem is baseless but still dangerous. The ICC is yet another highly politicized UN institution, not a real court of justice. The decision and the prosecutor’s conduct have both violated the Court’s own rules. The ICC is also trying to investigate the US for alleged war crimes in Afghanistan. Israel and the US should coordinate an intensive campaign to delegitimize the Court and ensure that the next prosecutor, who is scheduled to begin service this summer, is professional, ethical, and honest.

The ICC’s decision is dangerous for Israel because the Court is authorized to investigate only individuals and not countries. In the wake of the decision, the ICC prosecutor, Fatou Bensouda, can summon Israeli PMs, ministers of defense, senior military officers, and officials for questioning. If they refuse to appear, as they are likely to do, she can issue warrants for their arrest. Theoretically, any of the 122 ICC member states are obliged to obey the warrants and extradite those people to the Court. (Issuing arrest warrants requires approval of the Court, however. The decision states that this matter will be discussed separately later on and will require reasoned and well-supported requests from the prosecution.)

 

(Innlegget ble redigert 16.02.21 22:00)

Keva

Innlegg: 26041
Keva
15.02.21 20:00
Fico: Sitat:

…fra hvor?


Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.02.21 20:11
Keva: fra hvor?

Ta sutten og trykk på linken bare

Keva

Innlegg: 26041
Keva
15.02.21 20:32
Fico: trykk på linken

Og der skulle jeg liksom finne det lange plagiatet ditt på norsk...?

Hvorfor gidder du å prøve å bløffe om så åpenbare ting, Fio?

aicat

Innlegg: 24086
aicat
15.02.21 20:39

Krigen i 2014 og drap på sivile under demonstrasjonene i 2018–2019 «anses i Israel for å ha vært nødvendig selvforsvar», hevder Levy i avisen Haaretz. Synet på bosettingene skiller seg likevel litt ut, mener han.

– De anses for å absolutt ikke være en krigsforbrytelse – om du påstår det, vil de si du har mistet forstanden. Dette til tross for at bosettingene er den mest åpenbare krigsforbrytelsen av de tre, ifølge Genève-konvensjonene.

Levy viser til lovene som regulerer hva som tillates i krig. Artikkel 49 i den fjerde Genève-konvensjonen sier at en okkupantmakt «ikke skal deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Levy forteller at nyheten om at ICC faktisk har jurisdiksjon til å igangsette en etterforskning, ga ham et håp han ikke har hatt på lenge.

– Der går ikke en eneste dag uten at forbrytelser begås i de okkuperte områdene. Det vet jeg etter å ha dekket dette i mer enn 30 år. Men etter 53 år med okkupasjon, der Israel har hatt total straffrihet, har kunnet gjøre hva de vil og totalt ignorert folkeretten og resolusjoner, er det internasjonale samfunnet nå for første gang klar til å etterforske – og kanskje også en dag straffe – de ansvarlige, sier Levy – før han passer på å senke sine egne forventninger:

«Nå sitter EU med nøkkelen»

– Dette kan bli en «game changer». Men det er en lang vei å gå.

Forrige ukes beslutning sier nemlig ikke noe om en etterforskning faktisk skal startes, og langt mindre om en rettssak noen gang vil finne sted. Det er i første omgang opp til sjefaktor Bensouda, og fra og med juni opp til hennes (foreløpig ukjente) etterfølger.

Men Levy mener vissheten om at faktiske personer en dag kan stilles for retten i Haag, kan ha en sterk effekt ikke bare i Israel og Palestina, men også internasjonalt.

Instruksjonen som gikk ut til de israelske ambassadene forrige uke, skal ha bedt diplomatene drive lobbyarbeid inn mot regjeringer for å få dem til fordømme ICCs beslutning offentlig, skriver Axios. Denne uka har utenriksdepartementene i Canada og Australia gjort nettopp dette, og Tysklands og Ungarns utenriksministere har i offentlige uttalelser sagt de mener at ICC ikke har jurisdiksjon i saken. I tillegg har Ned Price, talsperson i USAs utenriksdepartement, sagt at Biden-regjeringen ser på ICCs beslutning med «alvorlig bekymring». Levy kaller USAs reaksjon «relativt mild».

– Biden er imot beslutningen, men er ikke like aggressiv som det Trump var, sier Levy.

– Under Trump sanksjonerte USA sjefaktoren og ICC-ansatte som etterforsket forbrytelser i Afghanistan. Hva tror du nå vil skje i denne saken?

– USA er jo ikke medlem av domstolen, så EU sitter med nøkkelen. Vil de være modige nok til å la domstolen gå videre? spør Levy, før han besvarer sitt eget spørsmål.

– Det er en fare for at land i Øst-Europa og muligens til og med Tyskland, kan trekke seg fra domstolen på grunn av denne saken. For om du er med i domstolen, vil du måtte arrestere siktede personer om de ankommer landet ditt. Kan jeg se for meg Tyskland arrestere Israels utenriksminister på flyplassen i Berlin? Nei, det er jo vanskelig å se for seg. Men jeg håper jo at domstolen vil få mer støtte. Det er den eneste internasjonale straffedomstolen vi har.

(Innlegget ble redigert 15.02.21 20:41)

Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.02.21 20:52
aicat: Men Levy mener vissheten om at faktiske personer en dag kan stilles for retten i Haag, kan ha en sterk effekt ikke bare i Israel og Palestina, men også internasjonalt. Instruksjonen som gikk ut til de israelske ambassadene forrige uke, skal ha bedt diplomatene drive lobbyarbeid inn mot regjeringer for å få dem til fordømme ICCs beslutning offentlig, skriver Axios. Denne uka har utenriksdepartementene i Canada og Australia gjort nettopp dette, og Tysklands og Ungarns utenriksministere har i offentlige uttalelser sagt de mener at ICC ikke har jurisdiksjon i saken. I tillegg har Ned Price, talsperson i USAs utenriksdepartement, sagt at Biden-regjeringen ser på ICCs beslutning med «alvorlig bekymring». Levy kaller USAs reaksjon «relativt mild».

Avgjørelsen fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) om å etterforske påståtte krigsforbrytelser begått av Israel i Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem er grunnløs, men likevel farlig, og må motvirkes. Det er grunnløst fordi bare suverene stater kan klage til domstolen og Palestina ikke er en suveren stat. ICC kan bare undersøke land som har undertegnet Roma-statutten, som opprettet domstolen. Israel, sammen med USA og 70 andre land, ble ikke med i ICC nettopp fordi de mistenkte at det ville være et annet høyt partisk og politisert FN-organ. Det var akkurat det det viste seg å være.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
15.02.21 21:10
Fico: Det er grunnløst fordi bare suverene stater kan klage til domstolen og Palestina ikke er en suveren stat. ICC kan bare undersøke land som har undertegnet Roma-statutten, som opprettet domstolen. Israel, sammen med USA og 70 andre land, ble ikke med i ICC nettopp fordi de mistenkte at det ville være et annet høyt partisk og politisert FN-organ. Det var akkurat det det viste seg å være.

Alle som har ratifisert Roma-statuttene for ICC er også medlemmer av domstolen - og kan reise sak der. Selv om medlemmet ikke er en formell stat.
ICC kan også reise sak mot enkeltpersoner fra land som ikke har ratifisert domstolen. Om en slik ettersøkt person skulle befinne seg på en stat som er medlem sitt terrirtorium har da også denne staten plikt og rett til å arrestere og utlevere den ettersøkte personen til ICC i Haag.
Det er dette som bl.a. for Tyskland sin del vil kunne bli et stort dilemma - for Tyskland er medlem av ICC - men som Levy påpeker kan det å arrestere en israelsk / jødisk general, soldat eller politiker for mistanke om å ha begått en krigsforbrytelse være et moralsk og juridisk meget stort dilemma - siden det er en tysk stat som i så fall må ta det pinefulle skritt å arrestere en jødisk krigsforbryter!

Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.02.21 22:20
aicat: siden det er en tysk stat som i så fall må ta det pinefulle skritt å arrestere en jødisk krigsforbryter!

Først:

Det finnes nok ingen forhåndsprosedyre som eventuelt bestemmer betegnelsen  krigsforbryter på noen som skal siktes, det er helt elementært   

Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.02.21 22:30
aicat: ICC kan også reise sak mot enkeltpersoner fra land som ikke har ratifisert domstolen. Om en slik ettersøkt person skulle befinne seg på en stat som er medlem sitt terrirtorium har da også denne staten plikt og rett til å arrestere og utlevere den ettersøkte personen til ICC i Haag.

Theoretically, any of the 122 ICC member states are obliged to obey the warrants and extradite those people to the Court. (Issuing arrest warrants requires approval of the Court, however. The decision states that this matter will be discussed separately later on and will require reasoned and well-supported requests from the prosecution.)

aicat

Innlegg: 24086
aicat
16.02.21 13:36
Fico: Det finnes nok ingen forhåndsprosedyre som eventuelt bestemmer betegnelsen krigsforbryter på noen som skal siktes, det er helt elementært

ICC har i sitt grunnlag for å etterforske mulige krigsforbrytelser nevnt 3 områder (sitert også tidligere)

1. Gaza-krigen sommeren 2014, utløst av Israels militæroperasjon «Operation Protective Edge». Ifølge FNs estimater ble minst 2200 palestinere, 1500 av dem sivile, drept. Ifølge israelske myndigheter ble minst 73 israelere drept

2. Protestene på Gazastripa som begynte i 2018, der en FN-gransking slo fast at israelske styrker skjøt mot «ubevæpnede demonstranter, barn og funksjonsnedsatte, og helsearbeidere og journalister, vel vitende om hvem de var».

3. Israelske bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, hvor rundt 700.000 israelere lever i dag.

Det er disse tre punktene som vil danne basis for ICC sin etterforskning. Jeg tror nok at ICC har nok juridisk kompetanse til å bedømme om det innenfor disse tre områdene kan ha bli begått krigsforbrytelser. Men ICC har også gjort det klart at de også vil se på om Hamas har begått krigsforbrytelser ved bl.a. å sende raketter mot sivile israelske mål.Men jeg vil tro at dette må sees i relasjon til IOFs bombing og ødeleggelse av sivile mål i Gaza - bla. a. knyttet til sivil infrastruktur (matproduksjon, fiske, helse mm.)

 

(Innlegget ble redigert 16.02.21 13:42)

Fico

Innlegg: 27528
Fico
16.02.21 20:37
aicat: ICC har i sitt grunnlag for å etterforske mulige krigsforbrytelser nevnt 3 områder (sitert også tidligere) 1. Gaza-krigen sommeren 2014, utløst av Israels militæroperasjon «Operation Protective Edge». Ifølge FNs estimater ble minst 2200 palestinere, 1500 av dem sivile, drept. Ifølge israelske myndigheter ble minst 73 israelere drept 2. Protestene på Gazastripa som begynte i 2018, der en FN-gransking slo fast at israelske styrker skjøt mot «ubevæpnede demonstranter, barn og funksjonsnedsatte, og helsearbeidere og journalister, vel vitende om hvem de var».

Men dette betinger at ICC-domstolen ikke ligger i dødvann funksjonelt, noe som det finnes eksempler på, og som hevdes må tilpasses, før en til eksempel kan komme til punktene nevnt ovenfor.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
17.02.21 11:14
Fico: Men dette betinger at ICC-domstolen ikke ligger i dødvann funksjonelt, noe som det finnes eksempler på, og som hevdes må tilpasses, før en til eksempel kan komme til punktene nevnt ovenfor.

ICC er lenge blitt anklaget for unfallenhet for ikke å etterforske annet enn fattige land i Afrika. Nå får ICC en ny sjefsanklager den britiske advokaten og spesialrådgiver for FN; Karim Kahn.

Valget av ny aktor og avgjørelsen om hvorvidt ICC kan etterforske israelere for krigsforbrytelser selv om Israel ikke er medlem av domstolen, har tatt uvanlig lang tid og vært svært konfliktfylt, forteller William Schabas, som er professor i internasjonal strafferett, leder den internasjonale organisasjonen for folkemord-forskere, og er verdensledende ekspert på ICC. Han ledet bl.a. FN-kommisjonen som gransket Israels angrep på Gaza i 2014.

– "Vi har ventet så lenge at det nesten er bisart. Dette betyr også at beslutningen vil ligge hos den nye aktoren – og ikke den nåværende, som har vist en sterk vilje til å ta denne saken, sier han i en videosamtale".

Det vil nok bli enklere å etterforske bosetningspolitikken enn krigen i 2014 og hendelsene på Gazastripen i 2018-20. For som vi alle vet er det kun ett eneste land i verden - nemlig Israel, som ikke mener at bosetningene er i strid med internasjonal rett.

https://klassekampen.no/utgave/2021-02-17/usikkert-juridisk-byggverk

 

(Innlegget ble redigert 17.02.21 11:16)

Fico

Innlegg: 27528
Fico
17.02.21 14:39
aicat: ICC er lenge blitt anklaget for unfallenhet for ikke å etterforske annet enn fattige land i Afrika. Nå får ICC en ny sjefsanklager den britiske advokaten og spesialrådgiver for FN; Karim Kahn

Bensouda opprettet og benyttet et  rettspanel  bestående av tre dommere  for å undersøke,  om hvorvidt ICC-domstolen har jurisdiksjon over de palestinske områdene, noe som i seg selv kan være tvilsomt, om det kun har foregått i  Bensoudas egen regi. 

Men som sagt i linken, og som heller ikke inngyter tillit til en objektiv rett sitat:

 Panelets presiderende dommer, Péter Kovács  fra Ungarn, skrev en minoritetsoppfatning som avviste de fleste av Bensoudas argumenter og avgjorde at domstolen ikke hadde myndighet til å etterforske Israel. De to andre dommerne, Reine Alapini-Gansou  fra Benin og Marc Perrin de Brichambaut fra Frankrike, mente noe annet.

I 2020 autoriserte et annet pre-trial-panel av ICC-dommere Bensouda til å undersøke påståtte krigsforbrytelser begått av USA i Afghanistan. Trump-administrasjonen angrep avgjørelsen, fordømte domstolen og aktor, tilbakekalte visumet hennes og truet ytterligere sanksjoner mot henne og dommerne hvis de våget å etterforske USA eller Israel.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
17.02.21 15:48
Fico: I 2020 autoriserte et annet pre-trial-panel av ICC-dommere Bensouda til å undersøke påståtte krigsforbrytelser begått av USA i Afghanistan. Trump-administrasjonen angrep avgjørelsen, fordømte domstolen og aktor, tilbakekalte visumet hennes og truet ytterligere sanksjoner mot henne og dommerne hvis de våget å etterforske USA eller Israel.

Ingen overraskelse at USA og andre stormakter ikke liker at en uavhengig krigsforbryterdomstol vil undersøke om det kan ha blitt begått krigsforbrytelser i noen av de internasjonale operasjonene disse landene har vært engasjert. Det er nettopp dette ICC har blitt kritsert for ved å legge til side anklager om krigsforbrytelser begått av mektige stormakter - som eksempelet med å ikke etterforske påståtte britiske krigsforbrytelser i Irak - og heller gått etter mindre betydelige land - særlig i Afrika.

Vi får håpe at ICC med en ny sjefsanklager omsider blir i stand til i det minste å ta tak i de israelske bosetningene på VB - som ligger der som åpne bevis for Israels brudd på Genèvekonvensjonene. Men så får vi se da om domstolen har integritet og mot til å f.eks. anklage Netanyahu - som øverste ansvarlige leder iIsrael - og få han ettersøkt og arrestert for krigsforbrytelser begått i de okkuperte palestinske områdene.

Fico

Innlegg: 27528
Fico
17.02.21 18:14
aicat: Ingen overraskelse at USA og andre stormakter ikke liker at en uavhengig krigsforbryterdomstol vil undersøke om det kan ha blitt begått krigsforbrytelser i noen av de internasjonale operasjonene disse landene har vært engasjert. Det er nettopp dette ICC har blitt kritsert for ved å legge til side anklager om krigsforbrytelser begått av mektige stormakter - som eksempelet med å ikke etterforske påståtte britiske krigsforbrytelser i Irak - og heller gått etter mindre betydelige land - særlig i Afrika.

Og det er selvsagt ikke ensbetydende  at saksbehandlingen i ICC-domstolen har vært korrekt, noe som burde være punkt 1. sitat:

I 2020 autoriserte et annet pre-trial-panel av ICC-dommere Bensouda til å undersøke påståtte krigsforbrytelser begått av USA i Afghanistan. Trump-administrasjonen angrep avgjørelsen, fordømte domstolen og aktor, tilbakekalte visumet hennes og truet ytterligere sanksjoner mot henne og dommerne hvis de våget å etterforske USA eller Israel.

Tidspunktet for kunngjøringen av domstolens avgjørelse gir ytterligere bevis for at ICC er en politisert og partisk FN-institusjon. ICC skulle offentliggjøre beslutningen i midten av juli 2020, men utsatte den til etter det amerikanske presidentvalget i 2020 og den forventede vaktskiftet fra Donald Trump til Joe Biden. Domstolens ledere forventet at Biden-administrasjonens svar ville være mer moderat enn Trump. Men hvis Biden ikke velger å gjøre noe, vil retten sannsynligvis også undersøke USA.

aicat

Innlegg: 24086
aicat
03.03.21 16:22

I følge Haaretz har nå ICC bestemt seg for å starte etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått i de israelsk-okkuperte områdene:

«International Criminal Court Prosecutor Says Will Open Formal Investigation into War Crimes in Palestinian Territories

Palestinian Authority, Hamas welcome Fatou Bensouda's statement, promising an 'independent, impartial and objective' probe

The International Criminal Court prosecutor said on Wednesday her office will open a formal investigation into war crimes in the Palestinian Territories which will examine both sides in the conflict…”

(Innlegget ble redigert 03.03.21 16:22)

mo6

Innlegg: 9388
mo6
03.03.21 16:28
aicat: I følge Haaretz har nå ICC bestemt seg for å starte etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått i de israelsk-okkuperte områdene: «International Criminal Court Prosecutor Says Will Open Formal Investigation into War Crimes in Palestinian Territories Palestinian Authority, Hamas welcome Fatou Bensouda's statement, promising an 'independent, impartial and objective' probe The International Criminal Court prosecutor said on Wednesday her office will open a formal investigation into war crimes in the Palestinian Territories which will examine both sides in the conflict…”

Skulle bare mangle. 

Jeg lurer på hvorfor Israel, miffsekten og Fico synes dette er dårlig?

Palestinerne skal også etterforskes, og de ønsker en slik etterforskning velkommen.

Fico

Innlegg: 27528
Fico
03.03.21 17:38
aicat: I følge Haaretz har nå ICC bestemt seg for å starte etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått i de israelsk-okkuperte områdene:

Link?

Fico

Innlegg: 27528
Fico
03.03.21 20:19
aicat: Siden du ikke kan åpne linker bak betalingsmuren til Haaretz - kan du få originalen her:

Siden at dine linker ikke alltid har relevant innhold, må du nok finne deg i spørsmål , det vet selv smågutter .  

aicat

Innlegg: 24086
aicat
05.03.21 12:04

Israel nekter for at domstolen har rett til å etterforske dette. Her er Netanyahus reaksjon på ICC sin beslutning:

"– Uten noen jurisdiksjon bestemte [domstolen] at våre modige soldater – som tar alle forholdsregler for å unngå sivile tap mot de verste terroristene i verden som bevisst retter seg mot sivile – er dem som er krigsforbrytere" , sa en opprørt Netanyahu i en video onsdag.
Ja, tar virkelig Israels soldater alle forholdsregler for å unngå sivile tap?
Hva skal vi i så fall kalle soldatenes eget skryt av å drive målrettet blinkskyting for å drepe og lemleste barn og ungdommer?

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-42-knees-in-one-day-israeli-snipers-open-up-about-shooting-gaza-protesters-1.8632555

https://www.timesofisrael.com/gazan-who-says-he-was-shot-in-idf-sniper-video-denies-he-posed-a-threat/

Fico

Innlegg: 27528
Fico
05.03.21 12:47
aicat: Ja, tar virkelig Israels soldater alle forholdsregler for å unngå sivile tap?

Av det som linken viste:

Over 200 palestinere ble drept og nesten 8000 ble skadet i løpet av nesten to år 

Du vet utmerket godt at  skader på Israelere i samme tidsrom ikke er uten betydning når det gjelder truslene under Hamas  ansvar:

2018–2019 Gaza border protests - Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › 2018–20...The 2018–2019 Gaza border protests, by the organiser called the Great March of Return

aicat

Innlegg: 24086
aicat
13.03.21 15:37
Fico: Link?

Her er mere relevant stoff om ICCs etterforsking av mulige krigsforbrytelser begått av Hamas og Israel:

Norge må uttale uforbeholden støtte til ICCs etterforskning av krigsforbrytelser på palestinsk jord!........

"Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ved sjefsanklager Fatou Bensouda kunngjorde 3. mars at domstolen har innledet etterforskning av angivelige krigsforbrytelser begått på Vestbredden, inkl Øst-Jerusalem og Gazastripen. I et brev til utenriksministeren Ine Eriksen Søreide, legger Forsvar folkeretten og ICJ-Norge til grunn at regjeringen står ved sin prinsipielle holdning til ICC og vil uttale uforbeholden støtte til domstolen i denne saken.

https://forsvarfolkeretten.no/2021/03/06/norge-ma-uttale-uforbeholden-stotte-til-iccs-etterforskning-av-krigsforbrytelser-pa-palestinsk-jord/?fbclid=IwAR2xCXySmPLvYnMwHFUS7HWPXlbX0FJ_H4N4iWqI5IZ8ItSsu_AMHcbTsic

Forsvar folkeretten og ICJ-Norge mener det er viktig at Norge støtter Den internasjonale straffedomstolens beslutning. Slik støtte vil være i tråd med regjeringens uttalte utenrikspolitikk. Det vises til at regjeringen i Granavoldenplattfomen uttaler at den vil [s]tøtte Den internasjonale straffedomstolen og arbeide for at flere nasjoner godtar domstolens jurisdiksjon. Regjeringen har også uttrykt at Norge vil forbli en konsekvent partner i kampen mot straffrihet. Som medlem av FNs sikkerhetsråd har regjeringen vektlagt at posisjonen skal brukes til å fremme en løsning i Midtøsten som er basert på folkeretten, relevante sikkerhetsrådsvedtak og internasjonalt avtalt parametere..."

(Innlegget ble redigert 13.03.21 15:38)

mo6

Innlegg: 9388
mo6
13.03.21 17:12
Fico: Du vet utmerket godt at  skader på Israelere i samme tidsrom ikke er uten betydning når det gjelder truslene under Hamas  ansvar:

Fico! Du er uredelig. INGEN har påstått at skader på Israelere er uten betydning. Skriver du slik du gjør fordi du støttet israelske overgrep? Du prøver å skifte fokus, fra israelske forbrytelser til eventuelle andre forbrytelser. 

Du tør ikke svare på det som aicat spør om. Ja, tar virkelig Israels soldater alle forholdsregler for å unngå sivile tap?

 
Fico

Innlegg: 27528
Fico
13.03.21 18:31
mo6: Ja, tar virkelig Israels soldater alle forholdsregler for å unngå sivile tap?

Som svar på dette her jeg aldri lagt skjul på at provokasjoner fra Hamas må besvares.

Hamas har selv alt ansvar for sine egne sivile som Hamas lar provosere Israel på grensegjerdet mot Gaza,  og jeg har grundig dokumentert mye av terrorismen fra Vest-Bredden og Gaza mot Israel. som alle provokasjonene er en del av.

Hamas sine trusler om de såkalte Great March of Return-demonstrasjonene (GMR) er jo helt sykt behandlet  av UNRWA

Hva UNRWA mener som gladelig lar folk i Gaza tro at de er Israels ansvar, viser  jo mest av  alt, grov uforstand.

Å skulle tenke seg at slik opptreden skal få medhold i ICC-domstolen, noe som vil bety å skulle tenke seg å kunne  delegitimere  en suveren stat etter folkerettslige premisser, det må jo bli meningsløst.  

mo6

Innlegg: 9388
mo6
14.03.21 15:50
Fico: Som svar på dette her jeg aldri lagt skjul på at provokasjoner fra Hamas må besvares. Hamas har selv alt ansvar for sine egne sivile som Hamas lar provosere Israel på grensegjerdet mot Gaza,  og jeg har grundig dokumentert mye av terrorismen fra Vest-Bredden og Gaza mot Israel. som alle provokasjonene er en del av. Hamas sine trusler om de såkalte Great March of Return-demonstrasjonene (GMR) er jo helt sykt behandlet  av UNRWA Hva UNRWA mener som gladelig lar folk i Gaza tro at de er Israels ansvar, viser  jo mest av  alt, grov uforstand. Å skulle tenke seg at slik opptreden skal få medhold i ICC-domstolen, noe som vil bety å skulle tenke seg å kunne  delegitimere  en suveren stat etter folkerettslige premisser, det må jo bli meningsløst.

Du svarer ikke på spørsmålet.

Du har heller ikke dokumentert terror mot Israel fra verken VB eller Gaza. Med dit standpunkt støtter du lemlestelse av uskyldige sivile, du støtter krigsforbrytelser ved å benekte IDF sitt ansvar for uprovosert drap og lemlestelse av sivile.

GMR er en sivil demonstrasjon, som Israel og du selv ønsker å kneble ved ekstrem voldsbruk. 

Ved din argumentasjon tilhører du et ekstremistisk mindretall. Det ER Israels ansvar når snikskyttere målrettet invalidiserer og dreper sivile.

(Innlegget ble redigert 14.03.21 15:51)

Closet-Monkey

Innlegg: 1864
Closet-Monkey
14.03.21 16:44
Fico: Over 200 palestinere ble drept og nesten 8000 ble skadet i løpet av nesten to år  Du vet utmerket godt at  skader på Israelere i samme tidsrom ikke er uten betydning når det gjelder truslene under Hamas  ansvar: 2018–2019 Gaza border protests - Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › 2018–20...The 2018–2019 Gaza border protests, by the organiser called the Great March of Return

ICC må starte med JNF for for å ha ødelagt palestinske landsbyer. Det er så mye mer til disse historiene, og det palestinske folket må få landet sitt tilbake.

"Rafi Schtendel, en seniorfigur i Jewish National Fund (JNF) angret for sin del i omdisponeringen av palestinere. Han innrømmer at han burde ha fulgt nærmere kommentarene fra Michal Katorzah, en JNF-ansatt med ansvar for skilting for fem år siden. "Egentlig er en stor del av parkene våre på land som var arabiske landsbyer, og skogene er tildekking," sa Katorzah.

For å understreke at han er en forandret mann, har Schtendel påtatt seg et personlig oppdrag med å legge ut nye skilt for å feire de palestinske landsbyene som tidligere sto der JNF-parkene nå ligger.

"Et nytt JNF-skilt husker at landsbyen Ayn al-Zaytun i Galilea-regionen hadde 567 innbyggere som bodde i 127 hus i 1931. Ved midten av 1940-tallet bodde 820 muslimer i landsbyen, som hadde en moske, en barneskole og dens landområder som dekker et område på rundt 110 hektar. Landsbyboerne dyrket oliven, frokostblandinger og druer.

I følge forskjellige vitnesbyrd ble sytti lokale menn drept av krigere fra Waffen Palmach (enhet av Hagannah), en sionistisk angreps-styrke, da landsbyen ble tatt til fange i begynnelsen av mai 1948. De ble skutt i hodet etter at hendene og føttene var bundet. Palmach-enheten brente eller sprengte landsbyens hus i et beregnet trekk også designet for å terrorisere innbyggerne i nabobyen Safed, som fulgte med forferdelse fra åsene.
aicat

Innlegg: 24086
aicat
14.03.21 18:50
aicat: 3. Israelske bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, hvor rundt 700.000 israelere lever i dag.

Når det gjelder bosetningene - som vel er DET klareste israelske bruddet på gjeldene folkerett ICC skal etterforske - så kan også de personene som bidrar til å utforme planer og byggevirksomhet på den okkuperte VB kunne risikere å havne i Haag.

Haaretz har en artikkel om dette hvor bla.a. arkitekter som står ansvarlig for utforming av infrastruktur i bosetnigene kan bli stilt for retten.

"Arkitekter og planleggere spiller en avgjørende rolle i Israels folkerettsstridige kolonisering av Palestina. Skribenten Amira Hass skriver i israelske Haaretz at arkitekter og planleggere forvandler den palestinske Vestbredden til et israelsk-jødisk distrikt: en blanding av overklassebyer og -nabolag i stil med Wild West-rancher, New Jersey-forsteder og sveitsiske chaleter. Prestisjefylt levesett til overkommelige priser for «Jews only» på palestinsk land, på bekostning av palestinsk valgfrihet, utvikling og framtid.

Hass skriver videre at palestinske byer gjemmes bort bak murer, piggtrådgjerder og advarselskilt. Dette kan okkupantene få glimt av fra et ekspanderende nettverk av motorveier som lokalbefolkninga nektes å bruke, der de henvises til sine enklaver og sitt oppbrutte territorium. ..."

https://palestinakomiteen.no/arkitekter-og-planleggere-for-retten-i-den-internasjonale-straffedomstolen%ef%bb%bf/?fbclid=IwAR32RTZBp4LzgT83caV4v-NL8O5fDparxZ_WlrCw_9ju9oCkEnWMsYIoy_0

(Innlegget ble redigert 14.03.21 18:50)

aicat

Innlegg: 24086
aicat
14.03.21 18:56
Closet-Monkey: For å understreke at han er en forandret mann, har Schtendel påtatt seg et personlig oppdrag med å legge ut nye skilt for å feire de palestinske landsbyene som tidligere sto der JNF-parkene nå ligger.

Det å merke stedet med navn - på de palestinske landsbyene sionistene ødela i 1948 har vært en viktig oppgave for den israelske organisasjonen Zochrot siden 2002.

I 2002 dannet en gruppe israelske jøder organisasjonen Zohrot, som betyr å huske. Sammen med palestinere arbeider de for å spre kunnskap om Nakba. Det israelere kaller frigjøringen og selvstendigheten er katastrofen for palestinere. Flere hundre palestinske landsbyer sto tomme igjen eller var jevnet med jorden etter at de israelske styrkene hadde tvunget innbyggere på flukt.

" En jødisk stat hadde ikke sett dagens lys uten fordrivelsen av 700 000 palestinere. Det var intet annet valg" - har den israelske historikeren Ilan Pappe gjentatt flere ganger.

" Da jeg gav ut min bok " The etnic Cleansing of Palestine" trodde jeg israelere ville si" Så forferdelig at vår hær har gjort seg skyldig i massakre og etnisk rensing". Men det motsatte skjedde. Folk sa at " jo da, det var ille, men det måtte jo gjøres", har Pappe fortalt.

Det er faktisk holdningen mange israelere har til dette. Under Netanyahu har Israel dreid seg ytterligere mot høyre. Håpet om virkelig fred virker fjernt, og Netanyahus politikk , retorikk og utspill bærer konfrontasjonenes merke.

https://vgd.no/samfunn/midtoesten/tema/1859279/tittel/zochrot

(Innlegget ble redigert 14.03.21 18:56)

Fico

Innlegg: 27528
Fico
15.03.21 13:16
Closet-Monkey: I følge forskjellige vitnesbyrd ble sytti lokale menn drept av krigere fra Waffen Palmach (enhet av Hagannah), en sionistisk angreps-styrke, da landsbyen ble tatt til fange i begynnelsen av mai 1948. De ble skutt i hodet etter at hendene og føttene var bundet. Palmach-enheten brente eller sprengte landsbyens hus i et beregnet trekk også designet for å terrorisere innbyggerne i nabobyen Safed, som fulgte med forferdelse fra åsene.

Men det er vel tvilsomt om ICC-domstolen kan komme inn i forhold som har skjedd for mer enn 70 år siden ?

Palmach From Wikipedia, the free encyclopedia:

 With the creation of Israel's army, the three Palmach Brigades were disbanded. This and political reasons compelled many of the senior Palmach officers to resign in 1950.[1]

The Palmach contributed significantly to Israeli culture and ethos, well beyond its military contribution. Its members formed the backbone of the Israel Defense Forces high command for many years, and were prominent in Israeli politics, literature and culture.

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg