Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

ICC versus Israel- grunnløs men farlig

NYTT TEMA
Fico

Innlegg: 27585
Fico
31.03.21 18:01
Keva: __________________________

Flott

aicat

Innlegg: 24270
aicat
02.04.21 19:36
Fico: Israel og USA bør koordinere en intensiv kampanje for å delegitimere domstolen,

Som kjent innførte Trump sanksjoner mot enkelte av ICC sine medarbeidere, men allerede denne uken planlegger administrasjonen til USAs president Joe Biden å tilbakekalle sanksjonene som ble innført av deres forgjenger, president Donald Trump, mot Den internasjonale straffedomstolens (ICC) topptjenestemenn, rapporterer magasinet Foreign Policy.

https://www.middleeastmonitor.com/20210402-us-plans-lifting-trumps-sanctions-on-icc-officials/?fbclid=IwAR3Si7EHvWq1xY3DuOCTo8tJ_SyZ35u4afjTlTXzk0wcFwTO5rNJcPbWnww#.YGca85BU1EA.facebook

(Innlegget ble redigert 02.04.21 19:37)

Fico

Innlegg: 27585
Fico
03.04.21 22:20
aicat: Som kjent innførte Trump sanksjoner mot enkelte av ICC sine medarbeidere, men allerede denne uken planlegger administrasjonen til USAs president Joe Biden å tilbakekalle sanksjonene som ble innført av deres forgjenger, president Donald Trump, mot Den internasjonale straffedomstolens (ICC) topptjenestemenn, rapporterer magasinet Foreign Policy

Sitat TS:

Aktor Bensouda kommer ikke inn i denne saken med rene hender. Hun fungerte som Gambias justisminister og støttet et tyrannisk regime som systematisk brøt menneskerettighetene. I følge vitnesbyrd fra tjenestemenn fra Palestina, inkludert avdøde sjefforhandler Saeb Erekat, ga hun råd om hvordan de skulle søke om opptak til Roma-statuen og hvordan de skulle reise en søksmål mot Israel. ICC-regler krever at aktor skal oppføre seg profesjonelt, objektivt og etisk. Bensouda brøt disse reglene, men retten klarte ikke å iverksette noen disiplinære tiltak mot henne

Det er nok tvilsomt  at Bensouda  leder aktoratet mot Israel  om det blir  reist noen sak, Her  fremgår det jo tydelig at aktor i dag neppe kan være habil til det. 

 

aicat

Innlegg: 24270
aicat
04.04.21 11:25
Fico: Aktor Bensouda kommer ikke inn i denne saken

Nei, det er bestemt for en god stund siden at hun skal erstattes i juni av en ny sjefsanklager; den britiske advokaten og spesialrådgiver for FN; Karim Kahn.
Det er bare å bla tilbake i 1, side i denne debatten så ser du det.

aicat

Innlegg: 24270
aicat
04.04.21 15:09
Fico: Det er nok tvilsomt at Bensouda leder aktoratet mot Israel om det blir reist noen sak, Her fremgår det jo tydelig at aktor i dag neppe kan være habil til det.

Hadde du åpnet denne linken du fikk på side 1
https://klassekampen.no/utgave/2021-02-17/usikkert-juridisk-byggverk

- som du fikk her i din egen tråd på side 1 den 17. februar (17.02.21 11:14) – så hadde du kunnet lese dette:

«Ifølge israelsk rikskringkasting og avisa Times of Israel har Israel «jobbet hardt i kulissene» for å få nettopp Khan valgt.

Schabas peker imidlertid på at verken Israel eller deres viktigste allierte, USA, er medlem av domstolen og dermed hadde begrenset påvirkningskraft på selve valget. Han mener også det er for tidlig å si hvordan Kahn vil ta tak i den betente saken.

Kahn tar over jobben i juni fra dagens sjefaktor Fatou Bensouda. Det var Bensouda som i 2015 igangsatte en innledende etterforskning og i 2019 fastslo at det er «rimelig grunn til å tro at krigsforbrytelser var begått» på Gazastripen, Vestbredden og i Øst-Jerusalem….»

Men nå er det jo ingen bombe at du ikke greier – eller ikke gidder å åpne linker du får servert.

(Innlegget ble redigert 04.04.21 15:09)

Fico

Innlegg: 27585
Fico
05.04.21 22:29
aicat: Hadde du åpnet denne linken du fikk på side 1
https://klassekampen.no/utgave/2021-02-17/usikkert-juridisk-byggverk - som du fikk her i din egen tråd på side 1 den 17. februar (17.02.21 11:14) – så hadde du kunnet lese dette:

Nei jeg kunne nok ikke det.

Jeg skrev denne tråden Fico 15.02.21 19:09, og den linken jeg benyttet var BESA Center Perspectives Paper No. 1,926, February 9, 2021

Da kan vel  du som oppfatter deg selv som etterrettelig, kanskje se at mitt innlegg og min link  kom foran den linken du viser til, og da var nok innlegget mitt i VGD, sannsynligvis foranledningen til det i klassekampen.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
07.04.21 19:05
aicat: Kahn tar over jobben i juni fra dagens sjefaktor Fatou Bensouda. Det var Bensouda som i 2015 igangsatte en innledende etterforskning og i 2019 fastslo at det er «rimelig grunn til å tro at krigsforbrytelser var begått» på Gazastripen, Vestbredden og i Øst-Jerusalem….»

Denne tråden  ble skrevet   i midten av februar, på grunnlag av  en artikkel fra noen dager i forveien. I dag er jo skandalen nærmest et faktum,  nødvendig viten eksisterte alle rede for et år siden, og skaden som er forårsaket kunne med fordel og litt forståelse langt på vei ha vært unngått.  

I tillegg til den viten vi har i dag om dette, følger her en artikkel  gitt ut mer enn et år i forveien  i forhold til ovenfor nevnte, og grunnen til det, er den grelle virkeligheten vi konfronteres med fra FNs  side med detaljer fra ICC-domstolen som Israel og  USA  allerede for mer enn et år siden  kunne vise til, når det gjelder domstolens organisasjon og  profesjonalitet.

Selv om dette i realiteten ikke er en domstol, må en jo ifra en slik organisasjon  kunne forvente både rettsikkerhet og integritet, seriøsitet og  ikke minst et visst minimum av rettferdighet.    

For den interesserte kan dette være nyttig lesning  delvis i norsk oversettelse, men dog litt frustrerende om FN figurerer i egen bevissthet som både toneangivende og  tillitvekkende på dette området.

 

Bekjempelse av demoniseringen av Israel ved Den internasjonale straffedomstolen

Av professor Eytan Gilboa30. desember 2019

BESA Center Perspectives Paper No. 1386, 30. desember 2019

SAMMENDRAG: Fatou Bensouda, hovedanklager for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, har besluttet å tiltale eldre israelske politiske beslutningstakere og militære offiserer for å begå krigsforbrytelser på Vestbredden og Gaza. Avgjørelsen hennes er grunnløs, latterlig og diskriminerende, og den bryter ICCs eget oppdrag og regler. Bensoudas handling bør plasseres innenfor en bredere sammenheng med den palestinske kampanjen for desinformasjon, delegitimering og demonisering mot Israel i internasjonale organisasjoner. Israel bør diskreditere og delegitimere ICC på sin side via aggressive politiske tiltak og samarbeid med berørte liberale demokratier, først og fremst USA.

Hva skal Israel gjøre?

Israel må bekjempe ICC på aggressive politiske måter. Bensouda sluttet seg til dem som delegitimiserer og demoniserer Israel. Det beste svaret ville være å delegitimere og straffe henne og ICC via en allianse av land under amerikansk ledelse i tråd med Trump-administrasjonen. Hvis dommerne før rettssaken godkjenner Bensoudas forespørsel, bør Israel be USA om å oppfylle sin forpliktelse, kansellere visumene til Bensouda, ICC-dommerne og dens etterforskere og anvende andre strenge sanksjoner mot dem.

I likhet med USA og andre land, bør Israel forby ICC-etterforskere innreise til Israel, Vestbredden og Gaza; vedta lover som beskytter israelske tjenestemenn og offiserer fra ICC-direktiver og potensielle tiltale; og signere bilaterale avtaler med stater som nekter å overholde ICCs pålegg og arrestordrer. Israel bør også vurdere sanksjoner mot den palestinske autoriteten, som med Bensoudas hjelp startet ICCs foreløpige etterforskning. Disse trinnene kan bidra til å avsløre ICCs fullstendige mangel på troverdighet eller legitimitet.

 

aicat

Innlegg: 24270
aicat
07.04.21 19:52
Fico: Fatou Bensouda

Uansett hvilken CV hun har fra tidligere - er det å prøve å deskreditere selve domstolen ved å angripe hennes person temmelig hjelpeløst. For selv om hun har gjort seg skyldig i noe kritikkverdig tidligere - så har de sakene domstolen har tenkt å se nærmere på (bosetningene, Gaza-angrepet i 2014 og Gaza fra 2018-tdd.) ingen verdens ting med hennes rulleblad å gjøre.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
07.04.21 22:44
aicat: Uansett hvilken CV hun har fra tidligere - er det å prøve å deskreditere selve domstolen ved å angripe hennes person temmelig hjelpeløst. For selv om hun har gjort seg skyldig i noe kritikkverdig tidligere - så har de sakene domstolen har tenkt å se nærmere på (bosetningene, Gaza-angrepet i 2014 og Gaza fra 2018-tdd.) ingen verdens ting med hennes rulleblad å gjøre.

Om UNHCR  og Bensouda  hadde  konsultert  Hellestveit,  kunne hun kanskje hjulpet dem til en anstendig  oppklaring av de misforståelsene de førstnevnte forsøkte å få  omverden til å  underkaste seg. 

Sitat linken:

I november 2014, etter et faktumoppdrag til Israel, sa styreleder for de amerikanske stabssjefene, general Martin Dempsey, at "i Gaza-konflikten i 2014 gikk Israel til ekstraordinære lengder for å begrense sikkerhetsskader og sivile tap." I juni 2015 ledet den uavhengige militærgruppen på høyt nivå ledet av general Klaus Naumann, tidligere stabssjef for Bundeswehr og styreleder for NATOs militærkomité, og 10 andre tidligere stabssjefer, generaler, senioroffiserer og tjenestemenn fra syv land etterforsket Gaza-operasjonen i 2014. De uttalte enstemmig:

Hver av våre egne hærer er selvfølgelig forpliktet til å beskytte det sivile livet under kamp. Men ingen av oss er klar over noen hær som tar så omfattende tiltak som IDF i fjor sommer for å beskytte sivilbefolkningens liv under slike omstendigheter ... Under Operation Protective Edge, i luften, på bakken og på sjøen, ikke Israel bare oppfylte en rimelig internasjonal standard for overholdelse av lovene om væpnet konflikt, men i mange tilfeller overskred den standarden betydelig.

Tilsvarende oberst Richard Kemp, tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan, sprengte og avviste systematisk påstandene om krigsforbrytelser og rapporter som ble sendt til UNHRC om Gaza-operasjonen 2014 og den voldsomme Gaza-protesten 2018-19. Han leverte detaljerte rapporter basert på forskning og observasjoner på bakken. Han beskyldte Hamas for volden og for krigsforbrytelser og argumenterte for at Israel utøvde stor tilbakeholdenhet - og i motsetning til Hamas, tok eksepsjonelle tiltak for å følge lovene om væpnet konflikt og for å minimere sivile tap. Han beskyldte UNHRC for endemisk skjevhet mot Israel og avviste rapportene den hadde godkjent som helt gale og grunnløse.

Både UNHCR og Bensouda ignorerte alt dette mangfoldige militærekspertbeviset, ettersom det ikke passet deres agenda.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
07.04.21 23:19
Fico: Både UNHCR og Bensouda ignorerte alt dette mangfoldige militærekspertbeviset, ettersom det ikke passet deres agenda.

Teksten her kan originalt se ut for å ha forbytning av RC og derved det samme helt oppe eller?

mo6

Innlegg: 9429
mo6
08.04.21 14:37

Hvorfor er Israel og deres støttespillere så panisk redde for at en domstol skal vurdere det de holder på med? Har de noe å skjule? 

aicat

Innlegg: 24270
aicat
08.04.21 15:30
mo6: Har de noe å skjule?

Er det noen som er i tvil om det? Men å starte med å forsvare IOF med en forhåndsprosedyre her - i et desperat forsøk på å diskreditere hele ICC - og det at på til med denne britiske oberst Kemp - en kjent sionist kjøpt og betalt av Israel - DET blir direkte latterlig.
Kemp er en britisk infanterist som aldri har tjenestegjort i Midt-Østen - kun i Afghanistan. Jeg ser ar han ofte brukes som "sannhets"-vitne på MIFF. Problemet er at han ikke har snøring på IHR - og har derfor ingen som helst troverdighet når han uttaler seg om hva IOF har foretatt seg på Gaza-stripen - et sted han aldri har satt sine bein.

mo6

Innlegg: 9429
mo6
08.04.21 17:09
aicat: Er det noen som er i tvil om det? Men å starte med å forsvare IOF med en forhåndsprosedyre her - i et desperat forsøk på å diskreditere hele ICC - og det at på til med denne britiske oberst Kemp - en kjent sionist kjøpt og betalt av Israel - DET blir direkte latterlig.
Kemp er en britisk infanterist som aldri har tjenestegjort i Midt-Østen - kun i Afghanistan. Jeg ser ar han ofte brukes som "sannhets"-vitne på MIFF. Problemet er at han ikke har snøring på IHR - og har derfor ingen som helst troverdighet når han uttaler seg om hva IOF har foretatt seg på Gaza-stripen - et sted han aldri har satt sine bein.

Som du skriver, Kemp har ikke mer kunnskap om saken enn en hvilken som helst tilfeldig person. Å bruke en slik person som sannhetsvitne viser igjen MIFF og zionistene sin desperasjon. De vet at de har mye å svare for.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
08.04.21 17:59
mo6: Hvorfor er Israel og deres støttespillere så panisk redde for at en domstol skal vurdere det de holder på med? Har de noe å skjule?

De har sikkert ikke mer å skule enn hva andre har, kan vel være en ting.

Men når domstolen ikke stiller strengere krav til integritet enn hva den viser her i denne tråden, kan en nok med rette få bange anelser for dens saksbehandling, det er ikke noe som affiserer alle, og slett ikke de som er avhengige av det.

mo6

Innlegg: 9429
mo6
08.04.21 20:17
Fico: Men når domstolen ikke stiller strengere krav til integritet enn hva den viser her i denne tråden, kan en nok med rette få bange anelser for dens saksbehandling, det er ikke noe som affiserer alle, og slett ikke de som er avhengige av det.

Du tenker på svartmaling av ICC? Joda, jeg har fått med meg det. Ofte er det slik, at de med urent mel i posen lager støy for ta fokus bort fra egne udåder. Det er vel liten tvil om at Israel begår og har begått krigsforbrytelser, det er jo dokumentert flere ganger. 

Fico

Innlegg: 27585
Fico
09.04.21 11:32
mo6: Du tenker på svartmaling av ICC? Joda,

Da er vel du en av de som heller vil skjønnmale den tvilsomme  praksisen som vi ser hos ICC-domstolen?

Rettferdigheten seirer er det et ord som sier.

Forøvrig er nå situasjonen mellom Israel og ICC  slik  at Israel selv sier, ikke de vil samarbeide  med ICC-domstolen.

Det er noe alle kan forstå unntatt ICC-domstolen, som i sin dårlige dømmekraft og sin egen naivitet kunne tro at en som mener seg uskyldig, skal la seg undersøke av en mistroisk fiende for å kun  å skulle påføres tvilsomt ansvar.  

VG:

ICC stanser Israel-etterforskning

Den internasjonale straffedomstolen ICC vil foreløpig ikke granske påstander om at Israel har begått krigsforbrytelser i palestinske områder.

Publisert:

Oppdatert 3. april 2012

Domstolen vil ikke fortsette den innledende etterforskningen av Israel før FN eventuelt anerkjenner Palestina som en stat som kan slutte seg Roma-vedtektene, opplyser ICC tirsdag.

 

Fico

Innlegg: 27585
Fico
09.04.21 11:41
Fico: Oppdatert 3. april 2012

Beklager, denne men teksten gjelder.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
09.04.21 11:47

Da blir det denne i stedet, men dog god progresjon.

Israel refuses to work with ICC on war crimes probe, says 'no authority'

limallima

Innlegg: 3123
limallima
09.04.21 12:46
Fico: Israel refuses to work with ICC on war crimes probe, says 'no authority'

Hadde Israel hatt rent mel i posen kunne de lent seg rolig tilbake vel vitende om at ICC kunne ha undersøkt  så mye de måtte ønske. Men Israels svertekampanje viser at de nok har grunn til å frykte konklusjonene ICC kommer frem til.

aicat

Innlegg: 24270
aicat
09.04.21 14:55
limallima: Men Israels svertekampanje viser at de nok har grunn til å frykte konklusjonene ICC kommer frem til.

Israel nektet jo også å sammarbeide med Goldstone-kommisjonen den gangen denne FN-kommisjonen (UNFFCG) skulle granske IDFs angrep på Gaza i 2008-09. Den gang brukte Israel også mye energi på å prøve å diskreditere hele kommisjonen ved å angripe Goldstone personlig - akkurat slik de nå har gjort mot ICC ved å angripe Bensouda personlig.

Closet-Monkey

Innlegg: 1864
Closet-Monkey
09.04.21 17:25
Fico: Men det er vel tvilsomt om ICC-domstolen kan komme inn i forhold som har skjedd for mer enn 70 år siden ?

Det er vel neppe ICC-domstolen som kommer til å spa opp igjen likene av ugjerningsmennene fra 70 år tilbake for å stille dem til ansvar, det har du rett i.
Men der dukker opp slike saker stadig vekk fra dagens virkelighet. Det er jo ikke slik at zionistene har forandret noe i sin væremåte...

Fico

Innlegg: 27585
Fico
09.04.21 20:10
Closet-Monkey: Det er vel neppe ICC-domstolen som kommer til å spa opp igjen likene av ugjerningsmennene fra 70 år tilbake

Det har du sikkert rett i, rettskaffen som du vil se ut som å være.

Les betingelsene i følge internasjonal lov  som tilligger stater som ønsker tilslutning til ICC-domstolen, så trenger du ikke tenke mer på det.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
09.04.21 20:21
limallima: Men Israels svertekampanje viser at de nok har grunn til å frykte konklusjonene ICC kommer frem til.

Da mener du at å frembringe sannheten er å drive svertekampanje?

Jeg vill nå heller tro at det vil gi større sikkerhet for at rettferdigheten skjer fyllest, og ved at du derimot kan bevise at hva du sier ikke bare er tomme påstander?

mo6

Innlegg: 9429
mo6
13.04.21 17:10
Fico: Rettferdigheten seirer er det et ord som sier.

Jepp. Palestina vil seire til slutt. Israels forbrytelser vi straffe seg.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
13.04.21 22:39
mo6: Israels forbrytelser vi straffe seg

Link?

Keva

Innlegg: 26121
Keva
14.04.21 10:23
mo6: Palestina vil seire til slutt. Israels forbrytelser vi straffe seg.

Jeg håper du har rett.

Men det tar forferdelig lang tid. Og imens vokser elendigheten og frustrasjonen i det okkuperte landet - noe som fører til aggresjon, bitterhet og dessverre voldelige aksjoner, som Israel igjen kan bruke som påskudd for å "forsvare" seg, og gå til nye bombetokt og flere overgrep.

En ond, ond sirkel, hvor det ser ut til at verden for øvrig er handlingslammet.
Håpet er at ICC-domstolens behandling vil føre til noe bra, f.eks. bevisstgjøring av "blindheten" mange lider av med hensyn til Israels overgrep og apartheid-politikk.

Fico

Innlegg: 27585
Fico
14.04.21 15:20
Keva: "blindheten" mange lider av med hensyn til Israels overgrep og apartheid-politikk

Link?

aicat

Innlegg: 24270
aicat
14.04.21 15:45
Fico: Link?

Kanskje du skulle lære deg hvordan du åpener en link - før du tyter om flere linker? :-)

Keva

Innlegg: 26121
Keva
14.04.21 17:08
Fico: Link?

Aicat har som vanlig et godt poeng, men her er en link som til fulle demonstrerer enkeltes blindhet på dette området - så får vi se om du klarer å finne den!

Fico

Innlegg: 27585
Fico
14.04.21 20:58
mo6: Jepp. Palestina vil seire til slutt. Israels forbrytelser vi straffe seg.

Med dette brevet fra Boris Johnson i  tillegg til nytt aktorat fra Storbritannia, ser ikke dette å gå veien for Bensoudas planer. 

PA slams UK’s ‘subversion of global order’ after Johnson opposes ICC probe

In a letter to Conservative Friends of Israel, British PM says court has no jurisdiction to investigate Israel; Palestinian mission says statement marks ‘low point’ in relations

Sitat:

PA smadrer Storbritannias 'undergravning av global orden' etter at Johnson er imot ICC-sonde

I et brev til Conservative Friends of Israel sier britisk statsråd at domstolen ikke har jurisdiksjon til å etterforske Israel; Palestinsk misjon sier uttalelse markerer "lavpunkt" i forholdet

Den palestinske myndigheten reagerte onsdag sint på den britiske statsministeren Boris Johnsons uttalelse en dag tidligere om at London motarbeider Den internasjonale straffedomstolens beslutning om å etterforske Israel for mulige krigsforbrytelser.

I et brev til konservative venner av Israel sa Johnson: "Vi godtar ikke at ICC har jurisdiksjon i dette tilfellet, gitt at Israel ikke er part i statutten for Roma og Palestina ikke er en suveren stat," og la til at avgjørelsen “gir inntrykk av å være et fordomsangrep” på den jødiske staten.

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg