Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Føre var - et nyttig prinsipp i klimapolitikken?

NYTT TEMA
Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
28.01.12 21:54

Det såkalt "føre var"-prinsippet blir ofte trukket frem i diskusjonen om klimapolitikk. Men dette er et prinsipp som har blitt utskjelt av enkelte motstandere av klimapolitikk, fordi det fordrer at man skal ta grep uten at man vet om det er nødvendig. Og det snur også om på rettsprinsippet om at man er skyldig inntil det motsatte er bevist. For med "føre var" må man bevise at man er uskyldig før man kan tillates å foreta en handling.

Jeg mener denne motstanden er et paradoks, ettersom det er nettopp når det er stor usikkerhet at dette prinsippet er nyttig. "Føre var" handler nemlig om å unngå mulige store konsekvenser, og vente til man har større sikkerhet med å foreta en aktivitet.

Eksempel:

Man ønsker å introdusere et nytt produkt. Da er det naturlig at man ikke tillater denne varen før man har avklart at ingen ingredienser i produktet medfører helsefare - man antar altså i utgangspunktet at produktet kan være farlig inntil det motsatte er bevist. Dette fordi normal prosedyre med rettergang egentlig ikke egner seg når det handler om menneskers liv og helse. Forårsaker man noens konkurs, kan dette kompenseres økonomisk i ettertid. Forårsaker man derimot noens død, er dette uopprettelig, og derfor mener jeg man kan argumentere for at aktivitet som kan tenkes å skade menneskers liv og helse bør kunne vises å være ufarlig før aktiviteten tillates.

Hva mener dere?

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1765
28.01.12 22:21

Et annet eksempel som er omtrent like (ir)relevant: noen forskere har en teori om at en meteor vil treffe Jorda og knuse den i småbiter og utslette alt liv om noen år. Anta at man ser muligheter for å utvikle en ny teknologi som kan påvirke banen til meteoren slik at kollisjonen kan unngås. Dette koster astronomiske (no pun intended) beløp. Man har et valg å ta,  å sette i gang tiltak (føre var) vil koste hundrevis av millioner av menneskeliv (f.eks. Sultkatastrofer), hvis meteoren likevel ikke ville ha truffet så er dette bortkastede midler som kunne ha vært brukt annerledes, for eksempel til klimatiltak :), motvirke fattigdom osv.

imøbe
imøbeInnlegg: 667
29.01.12 09:22

Siden tog kan spore av, skal jeg aldri mer ta toget.

Siden fly kan styrte, skal jeg aldri mer reise med fly.

Siden det å kjøre bil kan føre til fatal ulykke, skal jeg aldri mer kjøre bil.

Siden det å ha en venn kan føre til uvennskap, skal jeg aldri mer ha venner.

Siden forelskelse kan føre til sorg, skal jeg aldri mer forelske meg.

Siden sex kan føre til kreftfremkallende virus, skal jeg aldri mer ha sex.

Siden det å leve er dødelig, så kan jeg like godt avslutte med en gang.

Sånn, nå ligger jeg her og venter på den endelige tryggheten og stillheten, friheten fra alle bekymringer. Og jeg skal aldri mer puste ut CO2.

tikk
tikkInnlegg: 26778
29.01.12 10:18

Forby alt i utgangspunket og søk om lov til alt. Flott det!

(Innlegget ble redigert 29.01.12 10:18)

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
29.01.12 19:41
imøbe: Siden tog kan spore av, skal jeg aldri mer ta toget.

Siden tråder kan spore av, skal jeg aldri mer starte en tråd.

imøbe
imøbeInnlegg: 667
29.01.12 20:43
Erkenbrann: Siden tråder kan spore av, skal jeg aldri mer starte en tråd.

Det er det fornuftigste jeg har sett fra deg :)

Hutrefulken
HutrefulkenInnlegg: 7596
29.01.12 21:15

Siden jeg ikke aner om dette kjemikaliet er giftig, så er det ikke noe problem at jeg heller det ut i elva.

promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27293
29.01.12 22:06
Hutrefulken: Siden jeg ikke aner om dette kjemikaliet er giftig, så er det ikke noe problem at jeg heller det ut i elva.

Det ender der likevel. Er bare idioti å tro at det ikke ender andre steder selv om man betaler i dyre dommer for å bli kvitt det

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9341
29.01.12 23:05
imøbe: Siden tog kan spore av, skal jeg aldri mer ta toget.
Siden fly kan styrte, skal jeg aldri mer reise med fly.
Siden det å kjøre bil kan føre til fatal ulykke, skal jeg aldri mer kjøre bil.

Og som dessverre alt for ofte når en "skeptiker" uttaler som et tema er logikken snudd på hodet og seriøsiteten sendt i dass ved at vedkommende prøver å spore av et forsøk på seriøs debatt med totalt misforstått harsjellas som viser at "skeptikeren" har ikke skjønt bæret av hva dette gjelder.

 

Det at tog kan spore av har medført at siviliserte samfunn har innført sikkerhetsstandarder for drift av tog og skinnegang, og opprettet et jernbanetilsyn som skal kontrollere at regelverket blir fulgt. Og skjer det en ulykke vil de samme myndigheter studere hva var det som gikk galt og eventuelt oppdaterer sikkerhetsbestemmelsene for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

Det at fly kan falle ned har medført at siviliserte samfunn har innført sikkerhetsstandarder og andre regelverk som flyselskaper, flyplasser og flyvemaskiner må innfri og opprettet et luftfartstilsyn som skal påse at reglene blir fulgt.  Og skjer det en ulykke vil de samme myndigheter studerer hva var det som gikk galt og eventuelt oppdatere sikkerhetsbestemmelsene for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

Det at biler kan kræsje har medført at siviliserte samfunn har innført et regelverk for sikkerhetsstandarder på kjøretøyene og veiene samt kjøreregler for avvikling av trafikken, og opprettet et tilsyn som skal påse at regelverket blir fulgt. Og skjer det mange likeartede ulykker vil de samme myndigheter studerer hva er det som går galt og eventuelt oppdatere sikkerhetsbestemmelsene for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

Felles for disse tre eksempler er at siviliserte samfunn har etter en føre-var-tankegang søkt å minimalisere en kjent risiko ved å begrense individets frihet og pålegge næringsaktører en rekke minstestandarder de må følge. Dette påfører disse selskaper økte kostnader, som i neste omgang betyr at du og jeg må betale mer for å reise, men som gjør reisa vår tryggere enn den ellers ville vært.

I ingen av de eksempler du trakk frem lar sivilsierte samfunn humla suse, dvs. sitte passivt å se på at ulykker inntreffer - som er det dere "skeptikere" argumenterer for skal gjelde i klimaspørsmålet ved at dere nekter å innse fornuften i å redusere risikoen for værrelaterte ulykker ved å ta bort et kjent menneskeskapt klimapådriv (analogt med å nekte å innføre sikkerhetsstandardene omtalt ovenfor).

Føre-var handler om å redusere en potensiell risiko.

(Innlegget ble redigert 29.01.12 23:07)

Hutrefulken
HutrefulkenInnlegg: 7596
29.01.12 23:22
promille_krapylet: Det ender der likevel. Er bare idioti å tro at det ikke ender andre steder selv om man betaler i dyre dommer for å bli kvitt det

Forsiktig med hvem du kaller idiot. Plutselig en dag skyter du deg selv i leggen. 

Forøvrig er det kjent info at kjemikalier ofte brytes ned over tid. Så det du sier er galt. 

promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27293
29.01.12 23:34
Hutrefulken: Forøvrig er det kjent info at kjemikalier ofte brytes ned over tid. Så det du sier er galt.

Da brytes de ned overalt.... Ikke bare på steder hvor det koster penger.

La_Bomba
La_BombaInnlegg: 828
30.01.12 00:44
trondhjem: Føre-var handler om å redusere en potensiell risiko.

Hva kan vi gjøre for å være føre-var i forhold til neste istid? Vi vet jo at den kommer.

Men det er kanskje et litt vanskelig spørsmål?

 

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1765
30.01.12 08:07

Det som klima-alarmisten ikke synes å forstå her kan forklares enkelt med analogien forsikring. De aller fleste forsikrer huset sitt mot for eksempel brann.  Man betaler noen tusen kroner i året for å sikre seg mot de relativt store konsekvensene det vil ha om huset brenner ned. Man er villig til å gjøre dette selv om de aller fleste av oss vil totalt sett ikke få bruk for forsikringen. Men tenk deg at brannforsikringen hadde kostet 100000 kroner pr år, ville du likevel betalt den? Jeg tror svaret for de aller fleste er nei.

Det samme gjelder andre forsikringer, man vurderer i hvert enkelt tilfelle risiko og pris mot konsekvenser. Hvis man er klima-alarmist så anser man risikoen som stor for at AGW-hypotesen er korrekt, og man kan dermed villig til å betale den forsikringen som kreves. Noen alarmister ville nok forandret mening dersom de visste hva klimatiltakene ville bety for deres egen velstand, men det er nå en sak for seg. En skeptiker tviler på at AGW-hypotesen er sann, og vil derfor synes at forikringspremien er ALTFOR høy.

Som imøbe så klart uttrykker det: Han vet at den fins en risiko for at tog kan spore av og i verste fall ta livet hans. Men han velger å ta toget likevel fordi han vurderer risikoen som så liten at den oppveies av de fordelene det gir å kunne reise med tog.

Så enkelt er det.

 

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
30.01.12 09:10
swixfantomet: Det som klima-alarmisten ikke synes å forstå her kan forklares enkelt med analogien forsikring.

Dette mener jeg blir feil, for som med eksemplene til imøbe, så inneholder eksemplene dine i stor grad kjente usikkerheter. Man vet f.eks. hvor mange som reiser med tog hver dag, og dermed også hvert år og i løpet av en tiårsperiode. Så kan man summere opp hvor mange som er omkommet i togulykker i Norge siste 10 år, og da har man et estimat for sannsynligheten for å omkomme i en togulykke. Og denne er forsvinnende liten. Ditto for fly, bil, husbranner, etc.

Poenget med "føre var", er at man ikke kjenner sannsynligheten. Den kan være 50%, men den kan også være 0,000005%.

En sjelden gang skades folk i omgang med våpen. Men dette er sjelden, og med skikkelig våpenhåndtering skal risikoen være minimal. Derfor er det ikke slik at folk unngår å håndtere våpen, fordi sjansen for at det skal skje en ulykke er veldig liten. Men tenk deg en variant av russisk rulett, hvor man ikke nødvendigvis har èn kule i kammeret, men hvor man ikke vet hvorvidt det er èn, flere eller ingen kuler i kammeret. Hva ville man gjort? I eksempelet med tog og bil, ville man visst at det i 999.999 av 1.000.000 tilfeller (minst) ikke ville være en kule i kammeret. I andre tilfeller ville man ikke visst om det er en kule i kammeret i 1 av 1.000.000 tilfeller eller i 1 av 2 tilfeller. Og da kommer "føre var" inn som en nyttig tilnærming.

Man må altså tenke på "føre var" som et prinsipp for å bruke i "blindtester", dvs. når man ikke har noe erfaringsgrunnlag.

Finner man en sopp i skogen, så forsikrer man seg først om den er spiselig eller ikke før man putter den i munnen (føre var) - man stikker den ikke bare i munnen og tenker at "jaja, den er sikkert ikke farlig - det er jo ikke sååå mange som dør av sopp hvert år!".

Ashtead
AshteadInnlegg: 7345
30.01.12 10:42

Det er et prinsipp som kan være bra i noen tilfeller men som blir totalt handlingslammende i andre tilfeller, ved at det begrenser viljen til å ta risikoer. 

Eksempelet med sopp er et tilfelle der det bare er bra.

Men i tilfeller der det oppdages at den eksisterende praksis er farlig, da er man nødt til å gjøre noe.

La oss ta asbest-sement som eksempel: For inntil ca 40 år siden var det et vidundermateriale, det var holdbart (varemerket «Eternitt» ga løfte om at dette var noe som varte evig, ihvertfall for alle praktiske formål), det var brannhemmende, det var lett sammenlignet med mur og betong, det kunne formes til plater, rør, eller tilogmed pyntegjenstander. Det var lett å bearbeide, sage det til, eller borre huller i det.

Det kunne diskuteres hvor vakkert det var som bekledning på hus...

Men det skulle vise seg, det var også livsfarlig å få i seg støv fra det når det ble bearbeidet (saget eller borret i), så etterhvert ble dette løftet fra varemerket «Eternitt», om at det skulle vare evig, til en trussel om at dette her var noe man aldri ville bli kvitt.

Så man gikk tilbake til materialer som stål, tegl, og treverk som de ble brukt tidligere.

I dette tilfelle var «bedre føre var» til «værre føre var».

Lignende argumentasjon har man hatt for materialer som bromerte flammehemmere, kvikksølv, kadmium og bly i elektroniske apparater -- ROHS-direktivet som kom for noen år siden har effektivt forbudt bruk av disse materialene.  Utfasingen av bly er det som har voldt størst problemer her.

Ashtead

 

Ashtead
AshteadInnlegg: 7345
30.01.12 10:45
imøbe: Siden tog kan spore av, skal jeg aldri mer ta toget. Siden fly kan styrte, skal jeg aldri mer reise med fly. Siden det å kjøre bil kan føre til fatal ulykke, skal jeg aldri mer kjøre bil. Siden det å ha en venn kan føre til uvennskap, skal jeg aldri mer ha venner. Siden forelskelse kan føre til sorg, skal jeg aldri mer forelske meg. Siden sex kan føre til kreftfremkallende virus, skal jeg aldri mer ha sex. Siden det å leve er dødelig, så kan jeg like godt avslutte med en gang. Sånn, nå ligger jeg her og venter på den endelige tryggheten og stillheten, friheten fra alle bekymringer. Og jeg skal aldri mer puste ut CO2.

Husk at de fleste ulykker skjer i hjemmet, så du løper en risiko ved å bare ligge rolig der og vente på at noe skjer også. :P

Og bare ligge i ro er dessuten ikke videre helsesamt....

Ashtead

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1765
30.01.12 10:56
Erkenbrann: Poenget med "føre var", er at man ikke kjenner sannsynligheten. Den kan være 50%, men den kan også være 0,000005%.

Nei, du forstår fremdeles ikke poenget. Du tror sjansen er 50% mens andre tenker at den er 0.000005%. Du vil forsikre deg, de andre ønsker det ikke. Hadde "premien" vært et beskjedent beløp ville skeptikeren også gladelig betalt forsikringen, men når kostnaden blir stor, så vil han eventuelt først bruke pengene sine på andre "forsikringer" eller kanskje rett og slett bruke sine grunker på å leve det glade liv for alt hva jeg vet.

Hutrefulken
HutrefulkenInnlegg: 7596
30.01.12 11:01
swixfantomet: Nei, du forstår fremdeles ikke poenget. Du tror sjansen er 50% mens andre tenker at den er 0.000005%. Du vil forsikre deg, de andre ønsker det ikke.

Nå vrir du på det han sier.

Hutrefulken
HutrefulkenInnlegg: 7596
30.01.12 11:03
promille_krapylet: Da brytes de ned overalt.... Ikke bare på steder hvor det koster penger.

Nei, du har vel rett. 

Det gir ingen økologisk forskjell i om jeg heller gift ut i elva, i forhold til når jeg ikke gjør det (men heller uskadeliggjør det). 

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
30.01.12 11:30
swixfantomet: Nei, du forstår fremdeles ikke poenget. Du tror sjansen er 50% mens andre tenker at den er 0.000005%. Du vil forsikre deg, de andre ønsker det ikke.

Nei, jeg sier at sjansen kan ligge hvor som helst innenfor de rammene jeg oppga. Poenget er at man ikke vet - hva gjør man da?

Grunnen til at ingen vil betale 100.000 kroner for å forsikre en vanlig bolig, er at sannsynligheten for brann eller annen totalskade er så liten at det ikke vil lønne seg. Men grunnen til at man vet at det ikke vil lønne seg er jo nettopp at vi har et godt grep om sannsynligheten. Du må heller tenke på hvis du bygger et hus, og du får spørsmål om å installere et helt nytt system for f.eks. oppvarming. Men systemet er ikke testet ut ennå, så ingen vet om det er noen risiko forbundet med det, det kan f.eks. tenkes at det er brannfarlig, at det er fare for overoppheting, etc. Men ingen vet med særlig sikkerhet. Hva gjør man da? Jo, man tester produktet før man installerer det i et bolighus.

Det samme gjelder f.eks for et nytt fargestoff i mat. Man må vise at det ikke er helsefarlig å spise. Og for kosmetikk må man vise til at det ikke er farlig å smøre det på huden (etser ikke, gir ikke allergiske reaksjoner, etc.) før man kan slippe det på markedet.

Det store problemet med "føre var" i klima, er at man allerede har et samfunn som er basert på karbon. "Føre var" ville i praksis vært å funnet ut hvor store klimaendringer en dobling av CO2 mest sannsynlig ville føre til - FØR man begynte å slippe det ut.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9341
30.01.12 11:38
swixfantomet: Det som klima-alarmisten ikke synes å forstå her kan forklares enkelt med analogien forsikring

Denne analogien er ikke relevant. Forsikring brukes til å sikre at man kan reparere eller på annen måte lette økonomiske konsekvenser av en skade.

Husforsikring sørger for at du kan bygge opp igjen ditt hus om det skulle bli ødelagt. Bilforsikring sørger for at du kan kjøpe ny bil om den skulle bli ødelagt. Det samme gjelder all annen forsikring av eiendom. Forsikringen skal gjøre deg i stand til å erstatte ødelagt eiendom ved å kjøpe ny.

Dette system fungerer kun når skaden er av slik type og omfang at den rammer kun noen få av oss, typisk mindre enn en av tusen personer. Da kan man ved at alle betaler en moderat premie sikre at enhver som får en skade kan gjenopprette det økonomiske tapet. Forsikringssystemet bryter sammen ved skader som rammer kollektivt, så som naturkatastrofer (av et vist omfang) og krig. Du finner en klausul i din forsikringskontrakt om at slike skader er unntatt forsikringsansvar.

 

Klimadebatten handler om at jordas kunnskap på klima forteller at vår livsførsel (klimagassutslipp og avskoging) medfører et klimapådriv som varmer opp jordas atmosfære og overflatesone. I et opprop i Science fra mai 2010 skriver et par hundre av jordas fremste forskere følgende om hva som står på spill:

"The combination of these complex climate changes threatens coastal communities and cities, our food and water supplies, marine and freshwater ecosystems, forests, high mountain environments, and far more."

Ingenting av dette kan kjøpes for penger, blir noe av dette ødelagt er det antagelig borte for alltid, og de mennesker som bor i dette området har fått en kollektiv forringelse av deres levekår. I verste fall har de mistet sitt livsgrunnlag og må flykte derfra. Ingen forsikring kan hjelpe mot noe slikt.

Klimadebatten handler om risikostyring. Risiko (R) er derfinert til å være sannsynligheten (S) for en ulykke ganger konsekvensene (K) av den; R = S*K. Denne formel forteller at dersom konsekvensen K er stor, må sannsynligheten S bli tilsvarende liten for at risikoen skal være akseptabel.

En husbrann er definitivt en sur opplevelse, men den er som regel ikke livstruende (om du har nødvendig varslingsuttstyr). Konsekvensen av en husbrann er derfor ikke uoverstigelig stor. Det gjør at vi aksepterer å bo i hus med en ikke-neglisjerbar sannsynlighet for at en brann oppstår (det oppstår brann i omtrent en av 2000 boliger i Norge hvert år) og heller betaler en overkommelig forsikringspremie for å kunne bygge opp igjen huset om du skulle være en av de uheldige.

Men å få ditt leveområde permanent ødelagt av klimaendringer er ikke bare surt. Det er en uopprettelig skade som for mange mennesker vil være livstruende. Konsekevensene av at f.eks. ferskvannet blir borte i områder som i dag er tett befolkede, eller at kystområder settes permanent under vann, er uakseptable fordi dette er et spørsmål om liv og død for de som bor der. Og da blir risikoen tilsvarende høy.  

Dette kan illustreres ved at du aksepterer lett å bo i et hus med 0,5 promilles sannsynlighet for å brenne ned i løpet av et år, men hadde i 1 av 2000  flyavganger endt med flykrasj hadde du aldri i verden tatt med deg din familie og flydd på ferie. Du hadde ikke akseptert denne risikoen, det hadde heller ikke samfunnet forøvrig gjort. Flyving av passasjerer ville vært forbudt (i dag ender 1 av 2 millioner flyavganger med ulykke, og selv dette lave tall medfører at samfunnet bruker masse ressurser på å få det lavere).

Klimaforskerne er åpne på at de vet ikke sikkert utfallet av klimaendringene annet enn at det kommer til å bli merkbart varmere, minst et par grader °C, kanskje enda mer. Dette vil få konsekvenser for de systemer nevnt ovenfor, ingen vet sikkert hvor sterke, men det er en ikke-neglisjerbar sannsynlighet for at konsekvensene blir livstruende for et høyt antall millioner mennesker på jorda.

Det er m.a.o. en uakseptabel stor konsekvens forbundet med de verst tenkelige følgene av global oppvarming. Dette betyr at dersom risikoen forbundet med den globale oppvarmingen skal være akseptabel slik at vi kan forsvare å ikke handle føre-var slik dere skeptikere ønsker, så dere skeptikere bevise for oss at sannsynligheten for disse verst tenkelige konsekvenser er neglisjerbare. Sannsynligheten må være nær null for at vi kan forsvare å ta sjansen på at disse konsekvenser ikke inntreffer - helt analogt med at å fly betinger at sannsynligheten for ulykke er veldig lav.

Og det er her dere skeptikere bommer så fatalt i deres argumentasjon ved at dere først fremhever at kunnskapen om klimaendringene er så usikker at vi vet ikke utfallet (les: du vet ikke om sannsynligheten for de verst tenkelige konsekvensene er liten eller stor). Om dere har rett i dette, er den eneste logiske konsekvensen at da må vi handle føre var og gjøre det vi kan for å redusere denne sannsynlighet, ellers blir risikoen uakseptabelt høy.

Vi kan ikke bare passivt se på at når K står om liv og død, at S kanskje er stor eller kanskje liten. Da må vi gjøre det vi kan for at S blir så liten som overhodet mulig, akkurat som luftfartsmyndigheter konstant søker i sitt arbeide med å gjøre flyreiser så trygge som overhodet mulig. 

theflucase-com
theflucase-comInnlegg: 6685
30.01.12 21:21

trondhjem skrev: Klimaforskerne er åpne på at de vet ikke sikkert utfallet av klimaendringene annet enn at det kommer til å bli merkbart varmere, minst et par grader °C, kanskje enda mer. Dette vil få konsekvenser for de systemer nevnt ovenfor, ingen vet sikkert hvor sterke, men det er en ikke-neglisjerbar sannsynlighet for at konsekvensene blir livstruende for et høyt antall millioner mennesker på jorda.

svar: Det blir både varmt og kaldt fremover, akkurat som de siste ti-tusenvis av år. Det er avgjort på forhånd. Hva er det du bekymrer deg for annet enn at vi skal nekte å betale oss ut av en teoretisk klimadommedag.. 

(Innlegget ble redigert 30.01.12 21:21)

klimasirkus
klimasirkusInnlegg: 4802
30.01.12 21:34
theflucase-com: svar: Det blir både varmt og kaldt fremover, akkurat som de siste ti-tusenvis av år. Det er avgjort på forhånd. Hva er det du bekymrer deg for annet enn at vi skal nekte å betale oss ut av en teoretisk klimadommedag..

I følge IEA er vi med dagens utslippsnivå på full fart mot 6°C global oppvarming.

Selv skolebarn forstår at dette ikke er fornuftig uttaler Fatih Birol, IEA’s sjefsøkonom.

IEA: World on Pace for 11°F Warming, “Even School Children Know This Will Have Catastrophic Implications for All of Us”

ConTrari
ConTrariInnlegg: 5171
30.01.12 22:00
klimasirkus: I følge IEA er vi med dagens utslippsnivå på full fart mot 6°C global oppvarming. Selv skolebarn forstår at dette ikke er fornuftig uttaler Fatih Birol, IEA’s sjefsøkonom. IEA: World on Pace for 11°F Warming, “Even School Children Know This Will Have Catastrophic Implications for All of Us”

Igår var IPCC yppersteprest, idag er det IEA, når gamlepresten ikke lever opp til dommedragsdrømmene hos undergangsmenigheten.

klimasirkus
klimasirkusInnlegg: 4802
30.01.12 22:19
ConTrari: Igår var IPCC yppersteprest, idag er det IEA, når gamlepresten ikke lever opp til dommedragsdrømmene hos undergangsmenigheten.

Kanskje IEAs sjefsøkonom har satt seg bedre inn i dette enn deg?

Så vidt jeg vet har du ingen kunnskap om dette overhode, det bekreftes jo av alle dine fjollete innlegg.

ConTrari
ConTrariInnlegg: 5171
30.01.12 22:25
klimasirkus: Kanskje IEAs sjefsøkonom har satt seg bedre inn i dette enn deg? Så vidt jeg vet har du ingen kunnskap om dette overhode, det bekreftes jo av alle dine fjollete innlegg.

Kanskje IPCC har satt seg bedre inn i saken enn IEAs sjefsøkonom? Mener du at økonomer er de best kvalifiserte til å uttale seg om klima?

klimasirkus
klimasirkusInnlegg: 4802
30.01.12 22:31
ConTrari: Kanskje IPCC har satt seg bedre inn i saken enn IEAs sjefsøkonom? Mener du at økonomer er de best kvalifiserte til å uttale seg om klima?

IEAs sjefsøkonom har nok satt seg bedre inn i dette enn deg, det tror jeg vi kan slå fast, ettersom du ikke har noe kunnskap om dette overhode.

Han har nok også et svært godt grunnlag for å si noe om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming, som du jo heller ikke har noe kunnskap om.

theflucase-com
theflucase-comInnlegg: 6685
30.01.12 22:46
klimasirkus: IEAs sjefsøkonom har nok satt seg bedre inn i dette enn deg, det tror jeg vi kan slå fast, ettersom du ikke har noe kunnskap om dette overhode.
Han har nok også et svært godt grunnlag for å si noe om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming, som du jo heller ikke har noe kunnskap om.

Verdensøkonomien ville vært på kanten av stupet uten klimakrise. Den kollapser før klimaet. WW3 kommer også i god tid før en evt klimakrise. Om 10 år er klima en ikke-sak. Om det så er klimakrise eller ei.

ConTrari
ConTrariInnlegg: 5171
30.01.12 22:50
klimasirkus: IEAs sjefsøkonom har nok satt seg bedre inn i dette enn deg, det tror jeg vi kan slå fast, ettersom du ikke har noe kunnskap om dette overhode. Han har nok også et svært godt grunnlag for å si noe om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming, som du jo heller ikke har noe kunnskap om.

Smigrende at jeg sammenliknes med slike storfolk :-)

Hvorfor tror du IEAs sjefsøkonom har et svært godt grunnlag for å si noe om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming?

klimasirkus
klimasirkusInnlegg: 4802
30.01.12 23:07
ConTrari: Hvorfor tror du IEAs sjefsøkonom har et svært godt grunnlag for å si noe om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming?

Flere tåkefantasier på gang - en økonom har kanskje ikke noe grunnlag for å si noe om økonomisk utvikling?

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg