Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

HVOR ER VI I MELLOM ISTID PERIODEN?

NYTT TEMA
Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 13:17

 http://serc.carleton.edu/images/usingdata/datasheets/vostokicecoreda.jpg

http://serc.carleton.edu/images/usingdata/datasheets/vostokicecoreda.jpg

Den Vostok stasjonen representerer et samarbeid mellom russiske, amerikanske og franske forskere. Measurements of 'fossil' air trapped in bubbles in ice cores allow scientists to reconstruct historical fluctuations in green house gasses, such as CO 2 . Målinger av 'fossil' luft fanget i bobler i iskjerner tillate forskere å rekonstruere historiske svingninger i klimagasser som CO 2.Studies of ice cores also provide a history of glacial cycles and ancient fluxations in atmospheric gas composition, with CO 2 levels ranging from 180 ppm during periods of lower temperatures to 280 ppm during warmer periods. Studier av iskjerner gir også en historie med glasiale sykluser og gamle fluxations i atmosfærisk gass komposisjon, med CO 2-nivåer som spenner fra 180 ppm i perioder med lavere temperaturer til 280 ppm i løpet av varmere perioder.

(Innlegget ble redigert 12.03.12 13:23)

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 13:24

Legg så merke til hva jeg har sakt, om uvissheten om hvor vi er i mellomistiden! Jeg fikk rett igjen, med mitt uvitenskapelige tankespinn, ikke sant?

Isotopstadium 11 (MIS11, figur 5) har blitt sett på som en mulig analog – men uten menneskelig påvirkning – for den mellomistiden vi lever i nå på grunn av samme orbitale pådriv. Isotopstadium 11 var en svært lang mellomistid, hele 28 000 år. Til sammenligning har dagens mellomistid så langt vart i omtrent 11 500 år. Vi trenger derfor trolig ikke bekymre oss for en ny istid med det første.

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
12.03.12 14:04
Reparatøren: Legg så merke til hva jeg har sakt, om uvissheten om hvor vi er i mellomistiden! Jeg fikk rett igjen, med mitt uvitenskapelige tankespinn, ikke sant?

Hva fikk du rett i?

At istidssyklusene kan forklare 1 grads oppvarming de siste 100 år?

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 14:24
Erkenbrann: Hva fikk du rett i?

Det å være dum, Erkenbrand, det er en (æres) sak,man har bare ikke mere. Men å spille dum, er for komikkere. Men jeg kan lede deg på rett ei i din villfarelse:"Legg så merke til hva jeg har sakt, om uvissheten om hvor vi er i mellomistiden! Jeg fikk rett igjen, med mitt uvitenskapelige tankespinn, ikke sant?"

 Isotopstadium 11 var en svært lang mellomistid, hele 28 000 år. Til sammenligning har dagens mellomistid så langt vart i omtrent 11 500 år. Vi trenger derfor trolig ikke bekymre oss for en ny istid med det første.Behøver jeg nå ta deg på fanget å putte det i munnen med teskje? Småen. A,A,A, du ba om det!  Også kan du da få lov å lese underliggende lenker, med naturlover som du ikke vil vedkjenne deg, etterpå. OK?

.com/web-content/CO2-KRET100811.pdf

 

 

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 10815
12.03.12 14:30
Reparatøren: Vi trenger derfor trolig ikke bekymre oss for en ny istid med det første.

Du føler at verden rundt deg har vært bekymret for en snarlig istid?

NiGoZeroIchi
NiGoZeroIchiInnlegg: 13770
12.03.12 14:33
Reparatøren: Behøver jeg nå ta deg på fanget å putte det i munnen med teskje? Småen. A,A,A, du ba om det!

Ah...  Ingenting er så overbevisende som utskjelling av meddebattanter.

(I hvilken retning det virker overbevisende er en annen sak...)

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
12.03.12 14:43
Reparatøren: Isotopstadium 11 var en svært lang mellomistid, hele 28 000 år. Til sammenligning har dagens mellomistid så langt vart i omtrent 11 500 år. Vi trenger derfor trolig ikke bekymre oss for en ny istid med det første

Grunnen til at jeg spør, er at du tidligere flere ganger har kommet med spørsmålet om hvor vi befinner oss i istidssyklusen i forbindelse med diskusjoner omkring oppvarmingen vi har observert de siste 100 år.

Dette blir akkurat som med diskusjonen omkring geologiske prosesser. Ja, det er en effekt, men den er forsvinnende liten sammenlignet med hovedbidragene, og jeg ser derfor ikke noen god grunn for å trekke det frem i diskusjonen. Det virker tvert imot bare forstyrrende.

Whit
WhitInnlegg: 11471
12.03.12 14:48

Flotte halmstrå da! Egentlig synd de ikke bærer vekta.

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 15:55
NiGoZeroIchi: Ah... Ingenting er så overbevisende som utskjelling av meddebattanter.
(I hvilken retning det virker overbevisende er en annen sak...)

Det beste forsvar, er angrep, har dere lært meg,NiGoZeroIchi!

Hva syns du om sarkastiske, hovmodige: ((0-:)Hva fikk du rett i?

(:-0))?

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 16:07
Erkenbrann: Grunnen til at jeg spør, er at du tidligere flere ganger har kommet med spørsmålet om hvor vi befinner oss i istidssyklusen i forbindelse med diskusjoner omkring oppvarmingen vi har observert de siste 100 år.

Jeg fikk retti,b,l,a, at dere ikke hadde lest hvor vi befant oss i mellomistid perioden, derfor var dette momentet ikke med i dere såkalte (beregninger) i der hele. Hvor mange andre inplisitter er uttelukket av bekvemmelighets hennsyn til CO2 konsensus Erkenbrann, Ja, bortsett fra dette, naturlige innvirkninger av annen ukjent art, eller Kosmisk Ray saken som dere har ledd hånlig av, historiske endringer som jeg nå la rett foran dere, som Whit i sin sedvanlige grettne tone, som han beskylder andre for, kalte Flotte halmstrå da!   Eller Brezjnev:

Du føler at verden rundt deg har vært bekymret for en snarlig istid?

Hva med 1970 Brezjnev?

Nei jeg er ikke redd for klima i det hele jeg. Men jeg er livredd idiotiet dere prøver å stelle istand, i all deres fanatisme!

(Innlegget ble redigert 12.03.12 16:09)

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 10815
12.03.12 16:24
Reparatøren: Hva med 1970 Brezjnev?

Ja, hva med 1970?

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 16:44
Brezjnev: Ja, hva med 1970?

Hva med dette? Jeg har noen sider til med beviser som dere ikke rak å mytifisere:

http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/7817/

 

http://omniclimate.wordpress.com/2009/12/03/world-exclusive-cia-1974-document-reveals-emptiness-of-agw-scares-closes-debate-on-global-cooling-consensus-and-more/

 

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 10815
12.03.12 16:58
Reparatøren: Hva med dette? Jeg har noen sider til med beviser som dere ikke rak å mytifisere: http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/7817/

Det er faktisk gjort en vitenskaplig undersøkelse vedrørende det mytiske "70-tallets global cooling consensus". Den tok for seg artikler publisert i perioden 1965-1979, og man fant ganske riktig 7 artikler i den perioden som spådden en nedkjøling. Ikke veldig overraskende, med tanke på at det i et par tiår før denne perioden faktisk hadde blitt litt kaldere.

I samme periode ble det skrevet 6 ganger så mange rapporter, svaret er 42, som sådde temperaturøkning. Dette altså på tross av trenden de siste tiårene. Så noen var bekymret for kjøligere klima, men at verden var det?

Undersøkelsen er omtalt her, hvor man også har mulighet til å laste ned hele.

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 17:13
Brezjnev: I samme periode ble det skrevet 6 ganger så mange rapporter, svaret er 42, som sådde temperaturøkning. Dette altså på tross av trenden de siste tiårene. Så noen var bekymret for kjøligere klima, men at verden var det?

Jeg har mye mere på lager, dessuten ser jeg at du, som vanlig, hopper over det mest ubehaglige,CIA raporten. Men jeg skal slutte den siden av saken der, vil ikke sparke noen som alt ligger nede.

Brezjnev
BrezjnevInnlegg: 10815
12.03.12 17:26
Reparatøren: Jeg har mye mere på lager, dessuten ser jeg at du, som vanlig, hopper over det mest ubehaglige,CIA raporten. Men jeg skal slutte den siden av saken der, vil ikke sparke noen som alt ligger nede.

Det synes jeg var en god ide, selvskading skal man helst unngå.

Jeg hoppet for øvrig ikke over CIA-rapporten, jeg overså den all tid CIA ikke er noen autoritet på området. Det kan også virke som de ikke er i stand til å telle.

staticapnea
staticapneaInnlegg: 288
12.03.12 17:58
Reparatøren: Nei jeg er ikke redd for klima i det hele jeg. Men jeg er livredd idiotiet dere prøver å stelle istand, i all deres fanatisme!

Jeg har linket til denne forelesningen tidligere på AD før det ble nedlagt, men dersom du forstår engelsk Reparatøren så vil jeg anbefale deg å se foredraget til Julia Daly fra UMF Climate Change Forum 2009.

http://vimeo.com/7733341

Som vi vet er det Milanković-syklusene som har igangsatt feedbackmekanismene som har ført til de naturlige klimaendringene som er svært godt dokumentert gjennom iskjerneprøver fra blant annet Vostok i Antarktis og GISP-kjernene fra Grønland. Havbunnsedimentprøver har også bidratt til å gi oss en temmelig overbevisende indikasjon på hva temperaturen har vært på jorda flere titalls millioner år tilbake i tid. Både syklusenes påvirkning og feedbackprosessene foregår også i dag, men er ikke raske nok til å kunne forklare forandringene i temperatur som har blitt observert på jorden de siste 100 årene. Tvert imot divergerer disse dataene.

Etter 18:20 i videoen til Daly forklarer hun hvordan temperaturen har forandret seg på jorden de siste ca 3 millioner årene som en respons på Milanković-syklusene. Etter 19:00 viser hun at de siste 1 million årene har blitt dominert av en syklus på ca 100000 år (jordens eksentrisitet), en syklus som beskriver hvor sirkulær banen til jorden er rundt solen, mens det i de 2 millioner årene før der igjen var en syklus på 41000 år som dominerte, jordens aksehelning.

Netto påvirkningskraft av disse syklusene ser ut til å gi oss neste innstrålingsminimum om ca 25000 år.

Etter 24:35 ser man hvordan solinnstråling går ned, mens temperaturen har vært tilnærmest stabil de siste 10000 årene, med en liten nedadgående trend frem til for ca 150 år siden da CO2-konsentrasjonen i atmosfæren for alvor begynte å øke som et resultat av den industrielle revolusjonen. Den eneste forklaringen på hvorfor ikke temperaturen har fortsatt å synke i takt med solinnstrålingen er at konsentrasjonen av drivhusgassene i atmosfæren ikke har begynt å gå ned i takt med den synkende solinnstrålingen. Grunnen til dette er at vi samlet har sluppet ut anslagsvis 350 milliarder tonn CO2, nok til å øke konsentrasjonen fra ca 280 ppm til ca 392 ppm i dag.

Jeg vil også anbefale deg og alle andre til å se foredragene til Paul Mayewski og William Ruddiman (William Ruddiman) fra samme konferanse. Begge disse er blant verdens ledende innenfor sine respektive forskningsfelt.

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 19:19
staticapnea: Etter 24:35 ser man hvordan solinnstråling går ned, mens temperaturen har vært tilnærmest stabil de siste 10000 årene, med en liten nedadgående trend frem til for ca 150 år siden da CO2-konsentrasjonen i atmosfæren for alvor begynte å øke som et resultat av den industrielle revolusjonen. Den eneste forklaringen på hvorfor ikke temperaturen har fortsatt å synke i takt med solinnstrålingen er at konsentrasjonen av drivhusgassene i atmosfæren ikke har begynt å gå ned i takt med den synkende solinnstrålingen. Grunnen til dette er at vi samlet har sluppet ut anslagsvis 350 milliarder tonn CO2, nok til å øke konsentrasjonen fra ca 280 ppm til ca 392 ppm i dag.

Ikke fortell dette til meg, staticapnea! Jeg er fult innforstått med at b,l,a, CO2 har sin innvirkning. Men første betingelse er at AGW lærer seg å respektere rekkefølgen i naturloven at først kommer temperatur, så kommer CO2 dette viser også is prøvene til overmål.

Det er ikke CO2 som er temperaturdrivende, den stråler tilbake jordens utstrålte langbølgete stråling, som fører til en oppvarming av molekylet, som stiger.

Dette forårsaker at avstanden denne IR strålen skal tilbakelegge, øker, med en økende avkjøling de høyere den kommer. Men den % CO2 som menneskene slipper ut, utgjør en CA 0,0077% av den totale CO2 mengden.

Av den totale Back radiasjon gass mengden utgjør dette CA 0,004160 av den hele drivhusgass mengden. Da la jeg meg på det laveste estimatet i forhold til gjennomsnittene.

Så hvilken alarmerende stigning er dette på 100—150 år, når en i tillegg vet, at godt over halvparten av jordens oljereserver er oppbrukt, og nye energikilder er nøtt til å bli utviklet innen oljen er oppbrukt.

Og dette er under forskning og utvikling. Ut ifra dette bildet er det jeg sier, og står fullt for, at det AGW her gjør, er å skape orkan i et vannglass.

Mens forurensing tyfonen med dobler effekt som går fore seg nede på landjorden. Hvor er lobbyvirksomheten på dette plan? Hvor er WWF for å få fjernet båt vrakene i fjæra i arktiske strøk.

Hvor er Greenpeas for å få fjernet skrapjernet etter Jens Stoltenbergs mislykkede MÅNELANDING? Hvor er oppryddingene på de gamle, Norske Hvalstasjonene? Hvor er oppryddingen i havet, av gamle fiskebruk som fortsatt ligger og fisker både fisk, sel, fugl og hval?

Dette med store pinsler for dyrene som blir utsatt for dette. Men dette viktige arbeidet, blir bortprioriter p,g,a, utslipp av CO2, som har vist seg klart, er bare til fordel for matproduksjon både i havet og på land? Jeg har lyst å spørre, er dere fra vettet, eller fra Molboland?

 Det forekommer meg med det jeg her ser,staticapnea, at Prestisjen til hver enkelt forsker, IPCC, Statsapparat som dere villeder med feil fokusering, teller mere en den naturen og de dyrene i havet, som lider, for de dere ikke ser dem verdige til den hjelp de har krav på, i forhold til at det er vi som har lagt ut død fellene for dem. Så nettopp en Hvalross med garn eller linerester rundt halsen.

 Hva forårsaker bare ett plastikk nett for lidelser for et dyr? Driter dere i det, til fordel for en Fjert i atmosfæren, som dere i løpet av 40 år ikke kan klart påvise en eneste negativ hendelse ut ifra, med en klar finger å pekende på AGW som direkte årsak? Men bare kjør på.

Dere snakker om hva fremtiden vil si. Hva vil de si med havet liggende fult av fiskende utsyr som trålere og garnbåter mister i fleng, fortsatt. Fjæresteinene liggende full av gamle båt vrak, kysten med miner og gift tanker fra krigens dager, + alt vi med vilje har dumpet på dypvanns, som med dagens utvikling ikke er så DYPT lenger.

Jeg har snaue 25 år igjen, hvis jeg har det. Jeg har iallfall mere å se tilbake på, enn frem til, så det er dere som skal ta over jorden. Værsågod. Nå har dere fått godene, nå begynner oppryddingsarbeidet.

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
12.03.12 22:33

Var det SÅ mye idealisme som var i talen din staticapnea? Så snart realitetene blir vist i klartekst, der en blir forespeilet et konstruktivt, nyttig arbeide, da forsvinner plutselig entusiasmen, idealismen, og naturverns ånden?Hadde en misstanke om det ja.

Dere høster ikke mye ære og prestisje hos mannen i gata i allfall. Men hva verden, han ER jo ikke for dere.

Erkenbrann
ErkenbrannInnlegg: 2522
13.03.12 09:46
Reparatøren: Så snart realitetene blir vist i klartekst, der en blir forespeilet et konstruktivt, nyttig arbeide, da forsvinner plutselig entusiasmen, idealismen, og naturverns ånden?Hadde en misstanke om det ja.

Er det disse "realitetene" du mener:

Dette forårsaker at avstanden denne IR strålen skal tilbakelegge, øker, med en økende avkjøling de høyere den kommer. Men den % CO2 som menneskene slipper ut, utgjør en CA 0,0077% av den totale CO2 mengden.

 

Av den totale Back radiasjon gass mengden utgjør dette CA 0,004160 av den hele drivhusgass mengden. Da la jeg meg på det laveste estimatet i forhold til gjennomsnittene.

Isåfall kan du ta det helt med ro, for det der er ikke realiteter. Det der er det reneste sludder. Og det har blitt tilbakevist gang på gang, men du er ennå ikke i stand til å ta det inn over deg.

Reparatøren
ReparatørenInnlegg: 4067
13.03.12 11:08
Erkenbrann: Isåfall kan du ta det helt med ro, for det der er ikke realiteter. Det der er det reneste sludder. Og det har blitt tilbakevist gang på gang, men du er ennå ikke i stand til å ta det inn over deg.

Hvis dette er blitt tilbakevist gang etter gang, og er det reneste sludder, hvorfor kommer du da ikke med de riktige tallene Erkenbrann. Hvis du derimot IKKE greier det, så annser jeg det som en redelig manns oppførsel, og trekke sine harske beskyldninger? Er du ikke enig. I det minste grunngi dine påstander ut ifra logiske, anaerkjente naturlover.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg