Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Agendaen

NYTT TEMA
trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
11.02.19 22:28
la1goa: Jeg skjønner at du skjærer absolutt alt under en kam. Deg om det. IPCC er årsaken til at jeg er skeptiker.

Dette er et godt eksempel på spinndoktorenes innflytelse på den offentlige klimadebatten. 

Alle FNs nasjoner velger ut ca. hvert 6. år et hundretalls klimaforskere som får i oppdrag å samle inn all verdens klimafaglitteratur og sammenfatte den i såkalte hovedrapporter. Det er nye forskere hver gang for å sikre at man ikke rir kjepphester.

Før rapportene godkjennes gjennomgår de to runder med etterprøving hvor alle på jord, inkludert de mest ihuga klimaskeptikere, gis anledning til å kommentere på hva man mener mangler eventuelt er feil i gjengivelsen av forskningsartiklenes innhold. Samtlige kommentarer skal besvares med begrunnelse på hvorfor de tas eller ikke tas til følge og alt legges åpent ut på internettet for gjennomsyn. 

Det fins ikke ett eneste dokument som gjennomgår så grundig og åpne kvalitetssikring som IPCCs hovedrapporter. Det er intet politisk i dem - de er kun et sammendrag av verdens klimafaglitteratur. Et teknisk sammendrag beregnet for fagfolk og et de kaller sammendrag for politikkbesluttere  som er skrevet i et ikke så teknisk språk slik at folk som ikke er klimafaglig utdannet skal forstå innholdet. 

Det er så langt kommet fem hovedrapporter på til sammen titusenvis av sider - og man har kun funnet et lite fåtall feil i dem. 

 

Allikevel er det mange legfolk som er dypt skeptiske til disse rapportene og tror de rene makkverk som gjengir politisk styrt forskning. Mon tro hvem det som har satt deg og dine mange meningsfeller på de tankene?

Jeg utfordrer deg tikl å finne en eneste feil i disse rapportene du tror er makkverk. Det kommer du ikke til å klare utenom feilen kalt himalayagate. 

(Innlegget ble redigert 11.02.19 22:28)

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6015
11.02.19 23:42
trondhjem: FN kastet ikke bort tiden. Klimapanelet gikk i gang med å lage sin første hovedrapport som kartlegger klimavitenskapens status og hva den estimerer vil komme av klimaproblemer fremover gitt forskjellige utslippsscenarioer. Rapporten ble ferdig i 1991. Allerede neste sommer møttes verdens statsledere i Rio De Janeiro for det første møtet i Klimakonvensjonens regi for å spikre en internasjonal avtale som skal løse klimaproblemet

Kastet ikke bort tiden nei. Rapporten i 1991 konkluderte med at det ikke var mulig å få øye på noe klimaproblem, langt mindre måle det. Men visse politikere visste bedre så når det manglende problemet igjen ble rapportert i 1995, ga de kort og godt beskjed til sentralt plasserte forskere om å omskrive konklusjonen.

Neste rapport 2001 utvidet denne vitenskapelige korrupsjonsskandalen ytterligere ved å promotere den såkalte hockeykøllen, et makkverk tilsynelatende laget på bestilling for å bedrive klimatologisk historierevisjonisme på bekostning av oss alle. Dessverre for Klimapanelet ble dette fanteriet avslørt, og det grundig, men dette "forskersamfunnet" har fortsatt å produsere slike køller til dags dato ved hjelp av tvilsom metodebruk.

Den fjerde rapporten 2007 fortsatte i samme spor med underlige krumspring for å berge hockeykøllen, men inneholdt også en modellering av et troposfærisk "hotspot" over tropene som ville vise at en eventuell temperaturøkning i verden var menneskeskapt. Hvilket ikke har latt seg påvise, så teorien er med andre ord falsifisert. (Varmister pleier å begynne å fråde om munnen når dette blir påpekt, og begynner å sitere sekundærkilder over en lav sko.)

Den femte rapporten ... vel, hvem pokker bryr seg. Det er nå 1,5 graders målet som gjelder, etter at 2 graders gnålet ikke var politisk hot nok. Som du selv prisverdig påpeker har dette vært en politisk agenda fra dag 1.

 

 

la1goa
la1goaInnlegg: 13025
11.02.19 23:43
trondhjem: Mon tro hvem det som har satt deg og dine mange meningsfeller på de tankene?

Jeg kan bare svare for meg selv i motsetning til deg som svarer for andre. Du fikk svaret på det 11.02.19 14:51. Mon tro hva er det som får deg til å spørre ennå en gang.

Men du skal få lov til å slippe å bla tilbake. Kort sagt IPCC er ikke åpen slik du hevder. Et eksempel på det: hockekølla. Det tok mange år før Mann la ut dårlige dokumenterte data, men han nekter fremdeles å oppgi metode. Var det åpenhet du sa? Narr meg ikke til å le.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6015
11.02.19 23:48
trondhjem: 1) Steven Schneider: Science as contact sport. Inside the battle to save earth's climate.
Her får du en tidsvitneskildring av en internasjonalt kjent klimaforsker som virket i perioden fra 60-tallet til begynnelsen av 2000-tallet og som fikk merke på kroppen hvordan stemingen i samfunnet overfor klimaforskere og klimaforskning brått snudde da klimaproblemet ble løftet opp på FN-nivå.
Her får du en presentasjon av hvordan en vitenskapelig prosess fungerer (Naomi er professor i vitenskapsteori med fordypning i jordvitenskapene) og en dokumentasjon av hvordan et knippe akademikere har ført en kampanje for å skape tvil om klimavitenskapens troverdighet. Boka viser videre at flere av de samme akademikere har lang fartstid som akademikere til leie for næringsliv som vil forsvare sine produkter mot politiske reguleringer.
2) Naomi Oreskes og Erik Conway: Merchants of Doubt.
Her får du en forklaring på hvordan geovitenskapen jobber og fungerer (Oreskes er professor på den vitenskapelige metode med fordypning i geofaget) og en grundig dokumentajson på at et knippe akademikere har stilt sin kunnskap og tittel til disposisjon for enhver som betaler dem for å opptre som vitenskapelig alibi.

3) James Hoggan: Climate Cover-Up: The Crusade to Deny Global Warming
Hoggan er kommunikasjonsekspert fra PR-bransjen og så seg lei på at kommunikasjonsteknikkene ble brukt til å spre handlingslammelse i klimapolitikken. Han forklarer i sin bok hvem som gjør hva og underbygger det med konkrete eksempler på PR-kampanjer ført i USA. Han forklarer som fagmann i kommunikajson hvordan og hvorfor karbonlobbyen gjør det på den måten de gjør.

Oversettelse: Vi er innerst inne klar over at våre argumenter er så svake at vi heller forsøker å få has på personer som er uenige ved hjelp av en samling med aktivist-propagandister som spyr ut drittpakker fortere enn Dagsavisen og Dagbladet greier å trykke dem.

Med det skal de ha, disse folkene du nevner: Få har nok skapt flere skeptikere enn dem.

MagneR
MagneRInnlegg: 1039
12.02.19 00:07
trondhjem: Alle FNs nasjoner velger ut ca. hvert 6. år et hundretalls klimaforskere som får i oppdrag å samle inn all verdens klimafaglitteratur og sammenfatte den i såkalte hovedrapporter.

Dette burde jo være betryggende. Og, joda, jeg er trygg på at nerdingene kommer og går og finner samme resultat. Men hva f er målet med all denne kroniske enigheten? Jippi, denne gangen er det enda flere som er enige?

Skal vi ikke la disse folka ta en pause, og heller slippe til folk som vil handle så det monner? For eksempel; hvorfor kan ikke en eller annen smarting fortelle Merkel at vi nok bør holde kjernekraften gående et par tiår for å kjøpe tid. Jeg mener; the cat is out of the bag, så om avfallet fra dette skulle bli 20-30% mer enn det er nå; what`s the difference? Jeg ville ikke anbefale å begynne med kjernekraft NÅ, men som sagt "the cat osv." Dessuten skjedde ulykken i Japan i verdens mest jordskjelvutsatte områder. Man må ikke nødvendigvis gå i frø overalt, umiddelbart av den grunn.

+ Australia. Hører at det er all time megavarmt & megatørt over det hele. Og så; plutselig er det flom i bebodde områder. Slanger og krokodiller i gatene. Det er vel ikke ukjent for folk på dette forum at du kan manipulere frem regn kunstig, Saint ja? Hadde man satt seg inn i dette og heller satt i gang regnet over ørkenområder, istedenfor å la det ødelegge urbane strøk, du...

Det er sånn vi kommer til å løse ting etter hvert. Fordi vi har passert stadiet hvor en pingleløsning basert på at alle skal forstå hva de må gjøre rett, For hvis de gjør rett, kollapser økonomien, fordi vi ikke har den ringeste ide om hvordan vi skal bygge økonomien ned og få lavere forbruk.

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
12.02.19 09:08
trondhjem: Jeg utfordrer deg tikl å finne en eneste feil i disse rapportene du tror er makkverk.

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
12.02.19 13:17
MagneR: Men hva f er målet med all denne kroniske enigheten?

Godt spørsmål.

Klimaregimet vi lever i er en sentral rammebetingelse for både naturens skapninger/økosystemer og våre menneskesamfunn. Det lokale/regionale klima betyr mye for hvor egnet området er til å dyrke mat, det betyr mye for mye og hvor vi kan forbente jordras, tørke, flommer, snøras etc. Samfunnet trenger derfor kunnskap om hva som skjer med det lokale/regionale klima og hva man kan vente av konsekvenser for å planlegge og tilpasse oss for det som vil komme.

Dette er en hovedgrunn til at verdenssamfunnet lar FN med jevne mellomrom utarbeide rapporter som oppsummerer all verdens klimafagkunnskap. Disse rapportene er ment å være et styringsdokument for myndighetene i de enkelte land slik at de skal kunne tilkasse seg og innføre nødvendig klimapolitikk for å redusere problemene som den globale oppvarmingen vil medføre.

For at disse rapportene skal ha troverdighet er det nødvendig at de er konservative og ligger på den forsiktige siden av vurderingene. Konklusjonene som gis i rapportene skal være konsensusbaserte og alle nasjoner skal få anledning til å benytte egne representanter/kontrollører for å sikre at alle myndigheter har en tilhørighet til rapportens innhold.  

Det er nettopp det at det kreves massiv enighet blant forfatterne og statens kontrollører for alle tolkninger/konklusjoner som gis i disse rapportene som gjør de så viktige. De gjengir kun solid kunnskap som er så sikker som vitenskapelig kunnskap kan bli - og dermed bli et så sikkert styringsdokument som det er mulig å oppnå.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
12.02.19 13:38
trondhjem: For at disse rapportene skal ha troverdighet er det nødvendig at de er konservative og ligger på den forsiktige siden av vurderingene.

Innrømmer du da at disse rapportene IKKE har noen troverdighet?

 

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1245
13.02.19 22:55
Karbonbasert_livsform: Oversettelse: Vi er innerst inne klar over at våre argumenter er så svake at vi heller forsøker å få has på personer som er uenige ved hjelp av en samling med aktivist-propagandister som spyr ut drittpakker fortere enn Dagsavisen og Dagbladet greier å trykke dem.

Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1957
14.02.19 09:44
frankolainen: Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?” https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

Mao; De pynter på resultatene for å oppnå sine mål, og han er ikke engang redd for konsekvensene av å si det offentlig. Ikke så rart kanskje når han allerede har fått Nobels fredspris for urealistiske spådommer. 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
14.02.19 09:58
Heia_heia: Mao; De pynter på resultatene for å oppnå sine mål

Pynte eller lyve?

Al Gore har tjent over EN MILLIARD DOLLAR på "pyntingen" sin

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
14.02.19 10:18
ramses2k: selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner

Og helt spesifikt - Hvilke uttalelser er det du her påstår er de "sedvanlige skeptiker løgnene"?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
14.02.19 10:24
ramses2k: Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

Det er underlig hvor godt denne myten om det politisk korrupte IPCC sitter.

Siden FNs Klimapanel ikke gjør annet enn å sammenfatte forskningslitteraturen er det enkelt å avsløre forsøk på politisk styrte konklusjoner - fordi da ville det vært et objektivt og beviselig misforhold mellom hva som står i forskningslitteraturen og dens gjengivelse i Klimapanelets rapporter.

Klimapanelet har én gang blitt tatt for å gjengi en upålitelig kilde og trekke en konklusjon som ikke var i samsvar med hva forskningslitteraturen sier om tema. I fjerde hovedrapport ble det hevdet at isbreene i Himalaya kunne være borte i 2035.

Denne feilen ble straks oppdaget av klimaskeptikere. Karbonlobbyen brukte denne feilen aktivt til å angripe IPCCs troverdighet. De omtalte tabben som Himalayagate (etter modell av Watergate, tabben som felte president Nixon) og sørget for at praktisk talt alle som leser nyheter i verden snart viste godt at IPCCs rapporter innholder en grov feil.

Andre feil har vi ikke hørt om. Klimaskeptikerne har ikke klart å finne mer. Det er derfor helt utenkelig at Klimapanelets rapporter skal være politisk korrupte slik mange av klimaskeptikerne på VGD er hellig overbeviste om.

Eneste mulighet for at Klimapanelets rapporter skal være politisk korrupte er at hele verdens klimaforskning er politisk korrupt siden vi beviselig vet at rapportene gjengir forskningsartiklenes innhold korrekt. Nå har vi beveget oss inn på en omfattende konspirasjonsteori hvor praktisk talt samtlige klimaforskere i hele verden (og som må ha pågått uavbrutt siden 1850-tallet, det var fra den gangen at fundamentet i klimafysikken ble utviklet) konsekvent har forfalsket sine forskningsresultater til å vise at CO2 er en klimagass som varmer opp jorda. 

 

Dette har jeg flere ganger argumentert og påpekt uten å oppnå annet enn å skvette vann på gåsa. VGDs klimaskektikere er like fast i troen på at FNs Klimapanels rapporter er politisk korrupte makkverk. Det er ikke lite ironi i at mange av de samme klimaskepktikerne stempler oss som klimareligiøse.

(Innlegget ble redigert 14.02.19 10:27)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
14.02.19 11:50
trondhjem: Andre feil har vi ikke hørt om

Når du ikke VIL høre så er det jo vanskelig å holde seg oppdatert. Jeg prøver en tredje gang jeg:

 

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
14.02.19 14:28
frankolainen: Jeg prøver en tredje gang jeg:

Prøv så mange ganger du vil.

At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten. Det er en enkeltpolitikers mening. Verken mer eller mindre.

 

Ditt eksempel er et godt eksempel på hvor lite du og dine meningsfeller har å fare med når dere angriper IPCCs rapporter. Årsaken til det er at disse rapportenes rigide og åpne etterprøvingsprosess luker ut praktisk talt alle slike feil. Du har ikke annet å vise til en folks uttalelser om hva de tror/mener.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7881
14.02.19 15:02
trondhjem: At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten. Det er en enkeltpolitikers mening. Verken mer eller mindre.

En "enkeltpolitiker" som har tjent en milliard dollar på å spre Evangeliet om at CO2 er kontrollknappen som styrer klimaet på jorden.

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1957
14.02.19 15:15
trondhjem: språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet

Det er helt vilt om det er slik de holder på! Al Gore er ikke bare "en enkeltpolitiker" i dette tilfellet. Han har fått nobelprisen for å skremme vettet av folk om akkurat dette.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
14.02.19 15:33
Heia_heia: Det er helt vilt om det er slik de holder på!

Enig. Det blir aldri slutt på at klimaskeptikere trekker inn Al Gore og bruker han til å angripe troverdigheten til klimaforskningen og kunnslapen om klimagassutslippenes oppvarmingseffekt.

Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt.

Det er helt vilt slik disse holder på.

 

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2386
14.02.19 15:42
trondhjem: Enig. Det blir aldri slutt på at klimaskeptikere trekker inn Al Gore og bruker han til å angripe troverdigheten til klimaforskningen og kunnslapen om klimagassutslippenes oppvarmingseffekt. Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt. Det er helt vilt slik disse holder på.

Du fikk med deg hva Heia-heia gjorde med siteringen av deg ja? :)

Tilsynelatende ser det ut som du ble quote-mine'a. :D

Utalelsen
"At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten."
ble til
"språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet"

 

I don't know, kanskje det ikke var ment slik. :)
Men det fremstod slik ihvertfall. :P

(Innlegget ble redigert 14.02.19 15:46)

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1957
14.02.19 16:08
trondhjem: Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt.

Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2386
14.02.19 18:52
Heia_heia: Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

Korrekt!

Det er forskerne du skal lytte til, de som faktisk har utdannelse og erfaring fra faget.

Du går vel ikke til rørleggeren hvis det verker i kneet antar jeg?

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1245
14.02.19 20:13
Heia_heia: Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

Sjølsagt skal du IKKE lytte til politikere. Må du virkelig få det forklart?! Lytt til hva fagfolk (i dette tilfellet klimaforskere) sier.

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1245
14.02.19 20:51
frankolainen: Og helt spesifikt - Hvilke uttalelser er det du her påstår er de "sedvanlige skeptiker løgnene"?

Helt konkret:

".... men inneholdt også en modellering av et troposfærisk "hotspot" over tropene som ville vise at en eventuell temperaturøkning i verden var menneskeskapt. Hvilket ikke har latt seg påvise, så teorien er med andre ord falsifisert."

1. En troposfærisk "hotspot" viser IKKE om oppvarmingen er menneskeskapt eller ikke. Den er forventet å oppstå (nesten) uansett kilde til oppvarming. (Det finnes enkelte unntak såvidt jeg vet men f.eks. økt solaktivitet er ikke et av de unntakene).

2. FLere undersøkelser finner en troposfærisk "hotspot". F.eks. her:

https://atmos.uw.edu/~qfu/Publications/jtech.pochedley.2015.pdf

eller her:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/5/054007/meta

3. At enkelte ting er vanskelige å måle betyr ikke at teorien som predikerer de automatisk er falsifisert.

Det siste kan godt være en missforståelse av problematikken og ikke nødvendigvis en direkte løgn men både punkt 1 og 2 har vi gått grundig gjennom her tidligere så der er det ikke lenger noen unskyldninger.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6015
16.02.19 02:43
ramses2k: Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

OK som dokumentasjon på bakgrunnsstøyen i enhver klimadebatt.

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1957
19.02.19 09:50
JTHammer: Korrekt! Det er forskerne du skal lytte til, de som faktisk har utdannelse og erfaring fra faget. Du går vel ikke til rørleggeren hvis det verker i kneet antar jeg?

Nettopp, og hva skal vi da med IPCC? Opprettet av politikere for å påvirke politiske beslutninger. 

"The IPCC was created to provide policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks, as well as to put forward adaption and mitigation options"

I IPCC sitt tilfelle så sitter det (med dine ord) rørleggere og presenterer data leger og homeopater har presentert og hele verden ser til rørleggeren for svar. Rørleggeren summerer opp ulike modeller og presenterer dette som fakta. (Eksempelvis er det funnet folk fra greenpeace i IPCC som jobber med disse rapportene. Er de en nøytral part?) Samtidig finner man titusenvis av forskere som ikke er enige i det de presenterer. 

Det jeg ikke får helt til å stemme med det IPCC driver med er at dersom science is settled, så er det ingen poeng i at de fortsetter å lage nye rapporter. Det fremstår nå som at de liksom må endre språket og rope ulv enda høyere, mens 2-graders målet har blitt til 1,5, katastrofal menneskeskapt global oppvarming har blitt til klimaendringer som jo er det mest naturlige denne kloden gjennomgår. Katastrofene uteblir og man nedjusterer det man må for å unngå søksmål. Samtidig melder man været med sterkere farger og setter ordet "ekstrem" foran alt man kan for å forsøke å skremme vannet av den gemene hop. Nå sist var det ikke en "kaldfront" som rammet USA. Det var en "Polar Vortex". Hva faen? Man går til katastrofefilmer for ny-ord. I 1972, sa de at vi hadde ti år på oss for å unngå katastrofe. Dette sier de fortsatt, og å lese om hva de skulle løse på disse konferansene er som å lese det de driver med i dag. Det er det samme nå som den gang, bortsett fra at den gang hadde de faktisk befolkningsøkningen på programmet. Hvorfor dette temaet falt ut vites ikke. Dette er klassisk dommedagsreligiøs propaganda som feiler hver gang jorda ikke går under. 

Det andre er at det eneste svaret man har på absolutt alle problemer er at vi må kutte våre Co2-utslipp. Det er eneste løsning på alt. Da fremstår de mer som en opprørsgruppe mot oljeindustrien enn en løsningsorientert uavhengig part. Når vi så ser hvor mye penger denne nye industrien omsetter, så underbygger dette de mistanker.

Og som Frankolainen hele tiden spør om, men aldri får noe godt svar på; hva er farlig med en varmere verden? Hvorfor er det farlig at is smelter og gamle bosettinger atter ser dagslys? En varm og frodig planet er i mine øyne et bedre hjem enn en kald islagt klode. Problemet er hvor mange vi er. Dette skjer ikke over natten. Vi har god tid til å tilpasse oss en naturlig varmere verden. Skremselspropagandaen er totalt ute av kontroll og nå kommer resultatet av årevis med hjernevask; Et ungdomsopprør som sannsynligvis ikke stopper før oljeindustrien er nedlagt eller at verdens ledere avlyser apokalypsen. Det blir nok det første som skjer og gud hjelpe Norge og velferdsstaten når det skjer. Da kan ikke rørleggeren hjelpe deg.

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1957
19.02.19 10:04
ramses2k: Sjølsagt skal du IKKE lytte til politikere. Må du virkelig få det forklart?! Lytt til hva fagfolk (i dette tilfellet klimaforskere) sier.

Men allikevel gir man en politiker fredsprisen for å ha fått så mange folk til å lytte til det han sier. Jeg trenger ikke få dette forklart, men kanskje vi på begge sider av disse skyttergravene kunne enes om at media burde ta sin rolle mer seriøst i å formidle korrekte nyheter og ikke sensasjonspreget propaganda?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
19.02.19 10:18
Heia_heia: Nettopp, og hva skal vi da med IPCC?

Tenk deg at du er statsminister og ansvarlig for å tilpasse landet ditt til endringer i været som følger av den globale oppvarmingen.

De som har best peiling på hva den globale oppvarmingen kan forventes å bety er forskerne rundt omkring på verdens universiteter som aktivt forsker på klima. De produserer sine funn og innsikt i til sammen mange tusen forskningsartikler hvert år. Disse artkler er skrevet på et høyteknisk og kompakt fagspråk beregnet på fagmiljøene og krever derfor mye forkunnskaper å forstå fullt ut. Ingen statsleder har tid eller kunnskaper til å kunne sette seg personlig inn i denne enorme mengden med vitenskapelig litteratur.

Du må be om hjelp til dette, og du vil forsikre deg så godt som mulig at den kunnskapen og råd du får er det rette tiltakene. Husk at du skal endre samfunnet slik at det er bedre rustet mot vær og vind. Du har ansvaret for folks sikkerhet.

Som statsleder kan du selvsagt be om hjelp fra fageksperter i statsapparatet og trekke inn klimaforskere til å forklare deg "siste nytt" og be om råd. Men da er du prisgitt at de personene du spør har forstått dette riktig og gir de korrekte svarene. Det er man aldri. Spør to professorer om det samme og du får ofte to forskjellige svar.

Det er her IPCC kommer inn i bildet. Deres oppgave er ved jevne mellomrom å samle inn all publisert klimavitenskap i verden  og lage et sammendrag av innholdet. For å sikre at alle konklusjoner i sammendraget blir konservative og forsiktige kreves det at de skal godkjennes i plenum hvor alle rapportens forfattere (som er klimaforskere og andre eksperter i klima) og utsendte kontrollører fra alle FNs medlemsland skal ENSTEMMING bli enige. Ingen klimaforsker, politiker, eller hvem det måtte være skal kunne ri sine personlige kjepphester og sette preg på rapportene, og ingen usikre/spekulative konklusjoner skal inn i rapportene. De skal kun konkludere med det verdens klimaforskere er temmelig sikre på er riktig.

Derfor har vi IPCC. Som statsleder og ansvarlig for ditt lands klimapolitikk får du et trygt og solid styringsverktøy sikret etter alle kunstens regler i deres rapporter.

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2386
19.02.19 10:32
Heia_heia: Nettopp, og hva skal vi da med IPCC? Opprettet av politikere for å påvirke politiske beslutninger.

Det finnes et tonn med forskningspapirer angående klima alene (for å ikke snakke om andre vitenskapsområder som geologi, biologi, fysikk, astronomi, etc .... ).

IPCC's oppgave er å samle alle disse literaturene (angående klima altså) i en oversiktlig måte slik at politikere, ihvertfall de oppgående variantene, i de forskjellige landene rundt om i verden kan ta informerte beslutninger basert på faktaene klimaforskerne har funnet så langt.

Det er en haug med forskningspapir der ute, og selv om kanskje både du og jeg har tid nok til å kunne sette oss ned og lese alle sammen, så har ihvertfall ikke politikkere tid nok til å sette seg ned og lese alle forskningspapirene der ute.

Og en ting verken du, jeg, eller politikkere ikke har, er erfaring og utdanning innen de forskjellige feltene. Derfor eksisterer IPCC for å bygge bro mellom de faglærte, og oss ufaglærte hordene av imbesiller og liksomvitere. :P
(ja, meg inkludert :D )

(Innlegget ble redigert 19.02.19 10:34)

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 6633
19.02.19 11:23
Heia_heia: En varm og frodig planet er i mine øyne et bedre hjem enn en kald islagt klode.

Dette vet vi ut fra studier av tidligere tiders bosetninger.
Menneskeheten har alltid blomstret i varme perioder og hatt alvorlige problemer under kjølige.

Så dette er virkelig et godt spørsmål; Hva er problemet med en planet som er 1,5 til 2 grader varmere enn den var i 1850 ?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9906
19.02.19 11:45
xpoolman: Så dette er virkelig et godt spørsmål; Hva er problemet med en planet som er 1,5 til 2 grader varmere enn den var i 1850 ?

Det sier mye at du som er så engasjert i klimadebatten kan spørre om dette bare tre måneder etter at FNs Klimapanels spesialrapport om 1.5 °C kontra 2.0 °C gradersmålet kom ut og ble omtalt i pressen verden over. Du finner svaret på ditt i spørsmål i del B.  

Om du ikke gidder å lese rapporten, har The Independent omtalt dens innhold som følgende:

Once we hit 2C warming, the world will be a profoundly different place. There will be almost no coral reefs remaining, the Arctic will be completely devoid of ice during summer at least once a decade, and huge numbers of animals and plants will become extinct as their habitat becomes smaller and smaller.

The impact for humans will be enormous, particularly in areas already vulnerable such as the low-lying coastal regions of Bangladesh and Vietnam, and island territories like Kiribati and the Maldives. Sea level rise will drive millions from their homes, and crop yields will fall dramatically in sub-Saharan Africa, Southeast Asia, and Central and South America.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg