Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Agendaen

NYTT TEMA
trondhjem
trondhjemInnlegg: 9175
11.02.19 22:28
la1goa: Jeg skjønner at du skjærer absolutt alt under en kam. Deg om det. IPCC er årsaken til at jeg er skeptiker.

Dette er et godt eksempel på spinndoktorenes innflytelse på den offentlige klimadebatten. 

Alle FNs nasjoner velger ut ca. hvert 6. år et hundretalls klimaforskere som får i oppdrag å samle inn all verdens klimafaglitteratur og sammenfatte den i såkalte hovedrapporter. Det er nye forskere hver gang for å sikre at man ikke rir kjepphester.

Før rapportene godkjennes gjennomgår de to runder med etterprøving hvor alle på jord, inkludert de mest ihuga klimaskeptikere, gis anledning til å kommentere på hva man mener mangler eventuelt er feil i gjengivelsen av forskningsartiklenes innhold. Samtlige kommentarer skal besvares med begrunnelse på hvorfor de tas eller ikke tas til følge og alt legges åpent ut på internettet for gjennomsyn. 

Det fins ikke ett eneste dokument som gjennomgår så grundig og åpne kvalitetssikring som IPCCs hovedrapporter. Det er intet politisk i dem - de er kun et sammendrag av verdens klimafaglitteratur. Et teknisk sammendrag beregnet for fagfolk og et de kaller sammendrag for politikkbesluttere  som er skrevet i et ikke så teknisk språk slik at folk som ikke er klimafaglig utdannet skal forstå innholdet. 

Det er så langt kommet fem hovedrapporter på til sammen titusenvis av sider - og man har kun funnet et lite fåtall feil i dem. 

 

Allikevel er det mange legfolk som er dypt skeptiske til disse rapportene og tror de rene makkverk som gjengir politisk styrt forskning. Mon tro hvem det som har satt deg og dine mange meningsfeller på de tankene?

Jeg utfordrer deg tikl å finne en eneste feil i disse rapportene du tror er makkverk. Det kommer du ikke til å klare utenom feilen kalt himalayagate. 

(Innlegget ble redigert 11.02.19 22:28)

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5972
11.02.19 23:42
trondhjem: FN kastet ikke bort tiden. Klimapanelet gikk i gang med å lage sin første hovedrapport som kartlegger klimavitenskapens status og hva den estimerer vil komme av klimaproblemer fremover gitt forskjellige utslippsscenarioer. Rapporten ble ferdig i 1991. Allerede neste sommer møttes verdens statsledere i Rio De Janeiro for det første møtet i Klimakonvensjonens regi for å spikre en internasjonal avtale som skal løse klimaproblemet

Kastet ikke bort tiden nei. Rapporten i 1991 konkluderte med at det ikke var mulig å få øye på noe klimaproblem, langt mindre måle det. Men visse politikere visste bedre så når det manglende problemet igjen ble rapportert i 1995, ga de kort og godt beskjed til sentralt plasserte forskere om å omskrive konklusjonen.

Neste rapport 2001 utvidet denne vitenskapelige korrupsjonsskandalen ytterligere ved å promotere den såkalte hockeykøllen, et makkverk tilsynelatende laget på bestilling for å bedrive klimatologisk historierevisjonisme på bekostning av oss alle. Dessverre for Klimapanelet ble dette fanteriet avslørt, og det grundig, men dette "forskersamfunnet" har fortsatt å produsere slike køller til dags dato ved hjelp av tvilsom metodebruk.

Den fjerde rapporten 2007 fortsatte i samme spor med underlige krumspring for å berge hockeykøllen, men inneholdt også en modellering av et troposfærisk "hotspot" over tropene som ville vise at en eventuell temperaturøkning i verden var menneskeskapt. Hvilket ikke har latt seg påvise, så teorien er med andre ord falsifisert. (Varmister pleier å begynne å fråde om munnen når dette blir påpekt, og begynner å sitere sekundærkilder over en lav sko.)

Den femte rapporten ... vel, hvem pokker bryr seg. Det er nå 1,5 graders målet som gjelder, etter at 2 graders gnålet ikke var politisk hot nok. Som du selv prisverdig påpeker har dette vært en politisk agenda fra dag 1.

 

 

la1goa
la1goaInnlegg: 12458
11.02.19 23:43
trondhjem: Mon tro hvem det som har satt deg og dine mange meningsfeller på de tankene?

Jeg kan bare svare for meg selv i motsetning til deg som svarer for andre. Du fikk svaret på det 11.02.19 14:51. Mon tro hva er det som får deg til å spørre ennå en gang.

Men du skal få lov til å slippe å bla tilbake. Kort sagt IPCC er ikke åpen slik du hevder. Et eksempel på det: hockekølla. Det tok mange år før Mann la ut dårlige dokumenterte data, men han nekter fremdeles å oppgi metode. Var det åpenhet du sa? Narr meg ikke til å le.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5972
11.02.19 23:48
trondhjem: 1) Steven Schneider: Science as contact sport. Inside the battle to save earth's climate.
Her får du en tidsvitneskildring av en internasjonalt kjent klimaforsker som virket i perioden fra 60-tallet til begynnelsen av 2000-tallet og som fikk merke på kroppen hvordan stemingen i samfunnet overfor klimaforskere og klimaforskning brått snudde da klimaproblemet ble løftet opp på FN-nivå.
Her får du en presentasjon av hvordan en vitenskapelig prosess fungerer (Naomi er professor i vitenskapsteori med fordypning i jordvitenskapene) og en dokumentasjon av hvordan et knippe akademikere har ført en kampanje for å skape tvil om klimavitenskapens troverdighet. Boka viser videre at flere av de samme akademikere har lang fartstid som akademikere til leie for næringsliv som vil forsvare sine produkter mot politiske reguleringer.
2) Naomi Oreskes og Erik Conway: Merchants of Doubt.
Her får du en forklaring på hvordan geovitenskapen jobber og fungerer (Oreskes er professor på den vitenskapelige metode med fordypning i geofaget) og en grundig dokumentajson på at et knippe akademikere har stilt sin kunnskap og tittel til disposisjon for enhver som betaler dem for å opptre som vitenskapelig alibi.

3) James Hoggan: Climate Cover-Up: The Crusade to Deny Global Warming
Hoggan er kommunikasjonsekspert fra PR-bransjen og så seg lei på at kommunikasjonsteknikkene ble brukt til å spre handlingslammelse i klimapolitikken. Han forklarer i sin bok hvem som gjør hva og underbygger det med konkrete eksempler på PR-kampanjer ført i USA. Han forklarer som fagmann i kommunikajson hvordan og hvorfor karbonlobbyen gjør det på den måten de gjør.

Oversettelse: Vi er innerst inne klar over at våre argumenter er så svake at vi heller forsøker å få has på personer som er uenige ved hjelp av en samling med aktivist-propagandister som spyr ut drittpakker fortere enn Dagsavisen og Dagbladet greier å trykke dem.

Med det skal de ha, disse folkene du nevner: Få har nok skapt flere skeptikere enn dem.

MagneR
MagneRInnlegg: 962
12.02.19 00:07
trondhjem: Alle FNs nasjoner velger ut ca. hvert 6. år et hundretalls klimaforskere som får i oppdrag å samle inn all verdens klimafaglitteratur og sammenfatte den i såkalte hovedrapporter.

Dette burde jo være betryggende. Og, joda, jeg er trygg på at nerdingene kommer og går og finner samme resultat. Men hva f er målet med all denne kroniske enigheten? Jippi, denne gangen er det enda flere som er enige?

Skal vi ikke la disse folka ta en pause, og heller slippe til folk som vil handle så det monner? For eksempel; hvorfor kan ikke en eller annen smarting fortelle Merkel at vi nok bør holde kjernekraften gående et par tiår for å kjøpe tid. Jeg mener; the cat is out of the bag, så om avfallet fra dette skulle bli 20-30% mer enn det er nå; what`s the difference? Jeg ville ikke anbefale å begynne med kjernekraft NÅ, men som sagt "the cat osv." Dessuten skjedde ulykken i Japan i verdens mest jordskjelvutsatte områder. Man må ikke nødvendigvis gå i frø overalt, umiddelbart av den grunn.

+ Australia. Hører at det er all time megavarmt & megatørt over det hele. Og så; plutselig er det flom i bebodde områder. Slanger og krokodiller i gatene. Det er vel ikke ukjent for folk på dette forum at du kan manipulere frem regn kunstig, Saint ja? Hadde man satt seg inn i dette og heller satt i gang regnet over ørkenområder, istedenfor å la det ødelegge urbane strøk, du...

Det er sånn vi kommer til å løse ting etter hvert. Fordi vi har passert stadiet hvor en pingleløsning basert på at alle skal forstå hva de må gjøre rett, For hvis de gjør rett, kollapser økonomien, fordi vi ikke har den ringeste ide om hvordan vi skal bygge økonomien ned og få lavere forbruk.

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
12.02.19 09:08
trondhjem: Jeg utfordrer deg tikl å finne en eneste feil i disse rapportene du tror er makkverk.

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9175
12.02.19 13:17
MagneR: Men hva f er målet med all denne kroniske enigheten?

Godt spørsmål.

Klimaregimet vi lever i er en sentral rammebetingelse for både naturens skapninger/økosystemer og våre menneskesamfunn. Det lokale/regionale klima betyr mye for hvor egnet området er til å dyrke mat, det betyr mye for mye og hvor vi kan forbente jordras, tørke, flommer, snøras etc. Samfunnet trenger derfor kunnskap om hva som skjer med det lokale/regionale klima og hva man kan vente av konsekvenser for å planlegge og tilpasse oss for det som vil komme.

Dette er en hovedgrunn til at verdenssamfunnet lar FN med jevne mellomrom utarbeide rapporter som oppsummerer all verdens klimafagkunnskap. Disse rapportene er ment å være et styringsdokument for myndighetene i de enkelte land slik at de skal kunne tilkasse seg og innføre nødvendig klimapolitikk for å redusere problemene som den globale oppvarmingen vil medføre.

For at disse rapportene skal ha troverdighet er det nødvendig at de er konservative og ligger på den forsiktige siden av vurderingene. Konklusjonene som gis i rapportene skal være konsensusbaserte og alle nasjoner skal få anledning til å benytte egne representanter/kontrollører for å sikre at alle myndigheter har en tilhørighet til rapportens innhold.  

Det er nettopp det at det kreves massiv enighet blant forfatterne og statens kontrollører for alle tolkninger/konklusjoner som gis i disse rapportene som gjør de så viktige. De gjengir kun solid kunnskap som er så sikker som vitenskapelig kunnskap kan bli - og dermed bli et så sikkert styringsdokument som det er mulig å oppnå.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
12.02.19 13:38
trondhjem: For at disse rapportene skal ha troverdighet er det nødvendig at de er konservative og ligger på den forsiktige siden av vurderingene.

Innrømmer du da at disse rapportene IKKE har noen troverdighet?

 

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1227
13.02.19 22:55
Karbonbasert_livsform: Oversettelse: Vi er innerst inne klar over at våre argumenter er så svake at vi heller forsøker å få has på personer som er uenige ved hjelp av en samling med aktivist-propagandister som spyr ut drittpakker fortere enn Dagsavisen og Dagbladet greier å trykke dem.

Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1703
14.02.19 09:44
frankolainen: Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?” https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

Mao; De pynter på resultatene for å oppnå sine mål, og han er ikke engang redd for konsekvensene av å si det offentlig. Ikke så rart kanskje når han allerede har fått Nobels fredspris for urealistiske spådommer. 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
14.02.19 09:58
Heia_heia: Mao; De pynter på resultatene for å oppnå sine mål

Pynte eller lyve?

Al Gore har tjent over EN MILLIARD DOLLAR på "pyntingen" sin

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
14.02.19 10:18
ramses2k: selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner

Og helt spesifikt - Hvilke uttalelser er det du her påstår er de "sedvanlige skeptiker løgnene"?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9175
14.02.19 10:24
ramses2k: Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

Det er underlig hvor godt denne myten om det politisk korrupte IPCC sitter.

Siden FNs Klimapanel ikke gjør annet enn å sammenfatte forskningslitteraturen er det enkelt å avsløre forsøk på politisk styrte konklusjoner - fordi da ville det vært et objektivt og beviselig misforhold mellom hva som står i forskningslitteraturen og dens gjengivelse i Klimapanelets rapporter.

Klimapanelet har én gang blitt tatt for å gjengi en upålitelig kilde og trekke en konklusjon som ikke var i samsvar med hva forskningslitteraturen sier om tema. I fjerde hovedrapport ble det hevdet at isbreene i Himalaya kunne være borte i 2035.

Denne feilen ble straks oppdaget av klimaskeptikere. Karbonlobbyen brukte denne feilen aktivt til å angripe IPCCs troverdighet. De omtalte tabben som Himalayagate (etter modell av Watergate, tabben som felte president Nixon) og sørget for at praktisk talt alle som leser nyheter i verden snart viste godt at IPCCs rapporter innholder en grov feil.

Andre feil har vi ikke hørt om. Klimaskeptikerne har ikke klart å finne mer. Det er derfor helt utenkelig at Klimapanelets rapporter skal være politisk korrupte slik mange av klimaskeptikerne på VGD er hellig overbeviste om.

Eneste mulighet for at Klimapanelets rapporter skal være politisk korrupte er at hele verdens klimaforskning er politisk korrupt siden vi beviselig vet at rapportene gjengir forskningsartiklenes innhold korrekt. Nå har vi beveget oss inn på en omfattende konspirasjonsteori hvor praktisk talt samtlige klimaforskere i hele verden (og som må ha pågått uavbrutt siden 1850-tallet, det var fra den gangen at fundamentet i klimafysikken ble utviklet) konsekvent har forfalsket sine forskningsresultater til å vise at CO2 er en klimagass som varmer opp jorda. 

 

Dette har jeg flere ganger argumentert og påpekt uten å oppnå annet enn å skvette vann på gåsa. VGDs klimaskektikere er like fast i troen på at FNs Klimapanels rapporter er politisk korrupte makkverk. Det er ikke lite ironi i at mange av de samme klimaskepktikerne stempler oss som klimareligiøse.

(Innlegget ble redigert 14.02.19 10:27)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
14.02.19 11:50
trondhjem: Andre feil har vi ikke hørt om

Når du ikke VIL høre så er det jo vanskelig å holde seg oppdatert. Jeg prøver en tredje gang jeg:

 

Former Vice President Al Gore: “The language that the IPCC used in presenting it was torqued up a little bit, appropriately – how [else] do they get the attention of policy-makers around the world?”

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

https://youtu.be/CT-x-j1FeSQ?t=94

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9175
14.02.19 14:28
frankolainen: Jeg prøver en tredje gang jeg:

Prøv så mange ganger du vil.

At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten. Det er en enkeltpolitikers mening. Verken mer eller mindre.

 

Ditt eksempel er et godt eksempel på hvor lite du og dine meningsfeller har å fare med når dere angriper IPCCs rapporter. Årsaken til det er at disse rapportenes rigide og åpne etterprøvingsprosess luker ut praktisk talt alle slike feil. Du har ikke annet å vise til en folks uttalelser om hva de tror/mener.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 7026
14.02.19 15:02
trondhjem: At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten. Det er en enkeltpolitikers mening. Verken mer eller mindre.

En "enkeltpolitiker" som har tjent en milliard dollar på å spre Evangeliet om at CO2 er kontrollknappen som styrer klimaet på jorden.

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1703
14.02.19 15:15
trondhjem: språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet

Det er helt vilt om det er slik de holder på! Al Gore er ikke bare "en enkeltpolitiker" i dette tilfellet. Han har fått nobelprisen for å skremme vettet av folk om akkurat dette.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 9175
14.02.19 15:33
Heia_heia: Det er helt vilt om det er slik de holder på!

Enig. Det blir aldri slutt på at klimaskeptikere trekker inn Al Gore og bruker han til å angripe troverdigheten til klimaforskningen og kunnslapen om klimagassutslippenes oppvarmingseffekt.

Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt.

Det er helt vilt slik disse holder på.

 

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2348
14.02.19 15:42
trondhjem: Enig. Det blir aldri slutt på at klimaskeptikere trekker inn Al Gore og bruker han til å angripe troverdigheten til klimaforskningen og kunnslapen om klimagassutslippenes oppvarmingseffekt. Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt. Det er helt vilt slik disse holder på.

Du fikk med deg hva Heia-heia gjorde med siteringen av deg ja? :)

Tilsynelatende ser det ut som du ble quote-mine'a. :D

Utalelsen
"At Al Gore mener språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet er ikke en påviselig feil i rapporten."
ble til
"språket IPCC brukte for å presentere deres siste rapport var oppspritet"

 

I don't know, kanskje det ikke var ment slik. :)
Men det fremstod slik ihvertfall. :P

(Innlegget ble redigert 14.02.19 15:46)

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1703
14.02.19 16:08
trondhjem: Uansett hvor mye man svarer dem med at Al Gore er politiker og ingen klimaforsker tar det aldri slutt.

Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

JTHammer
JTHammerInnlegg: 2348
14.02.19 18:52
Heia_heia: Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

Korrekt!

Det er forskerne du skal lytte til, de som faktisk har utdannelse og erfaring fra faget.

Du går vel ikke til rørleggeren hvis det verker i kneet antar jeg?

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1227
14.02.19 20:13
Heia_heia: Så vi skal ikke lytte til politikere i klimaspørsmål. Takk for at du oppklarer dette.

Sjølsagt skal du IKKE lytte til politikere. Må du virkelig få det forklart?! Lytt til hva fagfolk (i dette tilfellet klimaforskere) sier.

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1227
14.02.19 20:51
frankolainen: Og helt spesifikt - Hvilke uttalelser er det du her påstår er de "sedvanlige skeptiker løgnene"?

Helt konkret:

".... men inneholdt også en modellering av et troposfærisk "hotspot" over tropene som ville vise at en eventuell temperaturøkning i verden var menneskeskapt. Hvilket ikke har latt seg påvise, så teorien er med andre ord falsifisert."

1. En troposfærisk "hotspot" viser IKKE om oppvarmingen er menneskeskapt eller ikke. Den er forventet å oppstå (nesten) uansett kilde til oppvarming. (Det finnes enkelte unntak såvidt jeg vet men f.eks. økt solaktivitet er ikke et av de unntakene).

2. FLere undersøkelser finner en troposfærisk "hotspot". F.eks. her:

https://atmos.uw.edu/~qfu/Publications/jtech.pochedley.2015.pdf

eller her:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/5/054007/meta

3. At enkelte ting er vanskelige å måle betyr ikke at teorien som predikerer de automatisk er falsifisert.

Det siste kan godt være en missforståelse av problematikken og ikke nødvendigvis en direkte løgn men både punkt 1 og 2 har vi gått grundig gjennom her tidligere så der er det ikke lenger noen unskyldninger.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5972
16.02.19 02:43
ramses2k: Det morsomste her er at du greide å lire av deg dette tøvet i innlegget etter du leverte en drittpakke full av konspiratoriske vrøvling, ubegrunnede beskyldninger om forskningsjuks mot tusenvis av forskere og selvsagt noen sedvanlige "skeptiker"-løgner. Men hva gjør man ikke for å kunne være "ideologisk ren".

OK som dokumentasjon på bakgrunnsstøyen i enhver klimadebatt.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg