Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Al Gore sammenligner...

NYTT TEMA
silas
silasInnlegg: 20600
23.08.13 10:53

...klimaskeptikere med rasister og han sier at det til slutt vil være sosialt uakseptabelt å tvile på global oppvarming.

Se video:
http://www.youtube.com/watch?v=EYt-ikwQql0 

At denne mannen har vunnet fredsprisen er for meg en gåte.http://www.drroyspencer.com/2013/06/still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/

(Innlegget ble redigert 23.08.13 11:03)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10910
23.08.13 11:56
silas: At denne mannen har vunnet fredsprisen er for meg en gåte.

Ikke for meg.

Jeg har heller ingen problemer med å se at dersom klimaforskernes virkelighetsbeskrivelse viser seg å være noenlunde riktig, kommer probleme med flommer, bomberegn, orkaner, tørke, osv. til å bli langt værre utover dette århundret. Da vil folk bokstavelig talt merke på kroppen at klimaskeptikerne i beste fall ha tatt feil, i verste fall løyet folk opp i ansiktet på vegne av selskapene som ville beskytte sine oljerelaterte inntekter.

Første lakmustest kan antagelig ventes de neste fem årene. Det er studier som tyder på at den globale oppvarmingen medfører sykliske endringer i vekselvirkningen mellom havet og atmosfæren som medfører ca. 10 år lange perioder med redusert oppvarming av atmosfæren og tilsvarende raskere oppvarming av havene. Rett etter disse periodene spretter den globale lufttemperaturen opp til et nytt nivå.

Om denne studie har rett, skal vi i neste femårsperiode oppleve en rask oppgang i den globale middeltemperaturen til enda høyere nivåer. Og med det kommer enda mer regn, flom, orkaner, og tørke i tørre områder.

Vi ser allerede i dag at klimaskepsisen mister taket i befolkningen der hvor disse hendelsene rammer. De har allerede blitt for voldsomme og hyppige til at folk tror dette bare er en naturlig fluktuasjon. Jeg ser derfor ikke bort fra at Al Gore vil ha sine ord i behold. Den som lever får se.

 

silas
silasInnlegg: 20600
23.08.13 12:02
trondhjem: Ikke for meg.

Du har ingen problemer med at han sammenligner kritiske mennesker med rasister? 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10910
23.08.13 12:07

Jeg oppfatter ikke at han gjør det.

Jeg oppfatter at han bruker rasister som eksempel på en gruppe som ikke er sosialt akseptert, og advarer dere klimaskeptikere retorisk om at snart er dere kanskje ansett like lavt i samfunnet som rasister.

Han kunne selvsagt valgt en annen gruppe, men ville ikke oppnådd å la være å fornærme paranoide klimaskeptikere av den grunn fordi uansett hvilken sosialt uakseptabel gruppe han hadde valgt, er dette en gruppe som folk flest ikke liker å bli assosiert med.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10910
23.08.13 12:09
silas: Du har ingen problemer med at han sammenligner kritiske mennesker med rasister?

Har du ingen problemer med at dersom klimaforskerne har rett, kommer det etterhvert til å vrimle med mennesker som har god grunn til å være bitter på deg og alle dine likesinnede som forsikret de om at den globale oppvarmingen bare var oppspinn fra dommedagsfantaster?

(Innlegget ble redigert 23.08.13 12:09)

silas
silasInnlegg: 20600
23.08.13 16:25
trondhjem: Har du ingen problemer med at dersom klimaforskerne har rett,

Skjønner.

la1goa
la1goaInnlegg: 14030
23.08.13 16:42
silas: At denne mannen har vunnet fredsprisen er for meg en gåte.

Det er en gåte for de fleste med gangsynet i orden. Hadde Alfred fått vite at Gore fikk prisen ville han ha explodert like mye som produktet sitt. For det første fikk Gore fredsprisen. Hvilket fredsarbeid  gjorde han? Det har intet å gjøre med klima. For det andre Alfred likte ikke kapitalister som Gore. Det er en grunn til at nobels økonomipris ikke eksisterer.

Amatør_1
Amatør_1Innlegg: 11803
23.08.13 22:00
trondhjem: Jeg oppfatter at han bruker rasister som eksempel på en gruppe som ikke er sosialt akseptert, og advarer dere klimaskeptikere retorisk om at snart er dere kanskje ansett like lavt i samfunnet som rasister.

Jeg oppfatter at du sammenligner rasister og klimaskeptikere her. Det du driver med er dumt og uetisk, trondhjem. Men slik går det i en overforenklet verden.

Goddard
GoddardInnlegg: 7712
23.08.13 22:47
Amatør_1: Jeg oppfatter at du sammenligner rasister og klimaskeptikere her. Det du driver med er dumt og uetisk, trondhjem. Men slik går det i en overforenklet verden.

Det Al Gore gjør er å sammenligne noe som oppfattes som sosialt uakseptabelt i dag (rasisme), med noe han mener vil bli sosialt uakseptabelt i tiden framover (benektelse av klimaendringer).

Al Gore påpeker at det som er sosialt akseptabelt i går kan bli sosialt uakseptabelt i morgen.

Jeg er helt enig med Al Gore, og ser ikke bort fra at vårt syn på hva som medfører klimaendringer vil endres. Det er gode muligheter for at det å benekte klimaendringer vil bli sosialt uakseptabelt i årene framover.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6040
23.08.13 23:29
Goddard: Det er gode muligheter for at det å benekte klimaendringer vil bli sosialt uakseptabelt i årene framover.

Menneskrettighetene artikkel 2:

"Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet." 

Ut fra de som er skrevet på dette forum, ser jeg ikke for meg f.eks. Gore, Trondhjem eller Godda på barrikadene på grunn av fare for diskriminering av sine medmennesker i fremtiden.

Og det er jo trist - for dem.

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 9063
23.08.13 23:40
trondhjem: Jeg har heller ingen problemer med å se at dersom klimaforskernes virkelighetsbeskrivelse viser seg å være noenlunde riktig,

Hva om det viser seg at dere tar feil? Er dere villig til å stå til ansvar for alle milliardene dere har sølt vekk? Eller vil dere bare krype tilbake under steinen dere kom fra og skylde på at målet helliger midlet? 

Jeg tror det er stor sannsynlighet for at "klimaforskere" kommer til bli husket som arkitektene bak historiens største svindel. 

 

 

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6040
23.08.13 23:57
trondhjem: Jeg har heller ingen problemer med å se at dersom klimaforskernes virkelighetsbeskrivelse viser seg å være noenlunde riktig, kommer probleme med flommer, bomberegn, orkaner, tørke, osv. til å bli langt værre utover dette århundret. Da vil folk bokstavelig talt merke på kroppen at klimaskeptikerne i beste fall ha tatt feil, i verste fall løyet folk opp i ansiktet på vegne av selskapene som ville beskytte sine oljerelaterte inntekter.

Det Trondhjem sier her, er i realiteten det samme som de sa for noen hundre år siden, da heksene fikk skylden for dårlig vær.

Menneskenes hjerter forandrer seg visst ingenlunde, som Sigrid skrev.

 

FlameWarrior
FlameWarriorInnlegg: 5935
24.08.13 00:01
silas: At denne mannen har vunnet fredsprisen er for meg en gåte.
http://www.drroyspencer.com/2013/06/still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/

Fordi han er uenig med denne Dr. Roy Spencer? Sistnevnte benekter ikke bare global oppvarming, han tror heller ikke på evolusjonsteorien og han støtter "intelligent design". Du stoler altså blindt på en "forsker" som hevder at jorden er 6000 år gammel.

Dessuten er "klimaskeptiker" en veldig flatterende beskrivelse, som overhodet ikke er dekkende for flertallet av de som ikke tror på global oppvarming. "Skeptiker" indikerer at du har et kritisk men også åpent syn på noe, og at du er villig til å endre mening hvis nye bevis dukker opp. "Skeptikerne" i denne saken pleier heller å stikke hodet i jorda når de blir konfrontert med materiale som ikke stemmer med deres forhåndsbestemte konklusjon. 

(Innlegget ble redigert 24.08.13 00:07)

Goddard
GoddardInnlegg: 7712
24.08.13 00:10
FlameWarrior: Du stoler altså blindt på en "forsker" som hevder at jorden er 6000 år gammel.

Det er langt mellom forskere som støtter synet til Karbo – derfor må Karbo støtte seg til forskere som benekter evolusjon.

Goddard
GoddardInnlegg: 7712
24.08.13 00:17
Karbonbasert_livsform: Ut fra de som er skrevet på dette forum, ser jeg ikke for meg f.eks. Gore, Trondhjem eller Godda på barrikadene på grunn av fare for diskriminering av sine medmennesker i fremtiden.

Om det blir sosialt uakseptabel å benekte at vi mennesker er årsaken til global oppvarming får tiden vise.

Hva som er sosialt akseptabelt endres gjerne over tid.

Jeg tror ikke tiden taler for at klimabenektelse blir mer sosialt akseptabelt. Jeg tror i likhet med Gore at det blir mer og mer sosialt uakseptabelt.

Goddard
GoddardInnlegg: 7712
24.08.13 00:25
frankolainen: Hva om det viser seg at dere tar feil?

Ja, det skulle tatt seg ut.

Om man fant ut at forbrenning av fossile brennstoff bare var ødeleggende lokalt og ikke globalt, så kan vi kanskje fortsette som før?

Tror du det er sannsynlig at over hundre år med kunnskap om dette temaet blir snudd på hodet?

Det er vel omkring like sannsynlig som at legestudenter ikke behøver å vaske seg på hendene etter at de har vært på likskue, eller hva?

silas
silasInnlegg: 20600
24.08.13 00:46
FlameWarrior: Fordi han er uenig med denne Dr. Roy Spencer?

Nei. Gore har ikke gjort noe for freden på jorden. Det han har gjort, er å spre alarmistisk propaganda med sin tøvete "dokumentar". Fredsprisen er besudlet.

(Innlegget ble redigert 24.08.13 00:47)

silas
silasInnlegg: 20600
24.08.13 00:51
Goddard: Det er langt mellom forskere som støtter synet til Karbo – derfor må Karbo støtte seg til forskere som benekter evolusjon.

Nei, det er stor uenighet angående klimasensitivitet. Sensitiviteten ligger rundt 1 grader. 

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6040
24.08.13 00:51
FlameWarrior: Fordi han er uenig med denne Dr. Roy Spencer? Sistnevnte benekter ikke bare global oppvarming, han tror heller ikke på evolusjonsteorien og han støtter "intelligent design". Du stoler altså blindt på en "forsker" som hevder at jorden er 6000 år gammel.

Du har åpenbart ikke forstått poenget.

Fredsprisvinneren Gore sammenligner folk som ikke er enige med ham, med rasister, noe som på godt norsk kalles brønnpissing: Gå etter personen, ikke argumentene.

At en fredsprisvinner gjør slike usle forsøk på å stigmatisere sine medmennesker, burde bekymre den norske nobelkomiteen, forutsatt at de har den dømmekraften som skal til for å forvalte en slik pris. Det er etter hvert en del ting som tyder på at dette ikke er tilfelle.

 

silas
silasInnlegg: 20600
24.08.13 00:51
Karbonbasert_livsform: Fredsprisvinneren Gore sammenligner folk som ikke er enige med ham, med rasister, noe som på godt norsk kalles brønnpissing: Gå etter personen, ikke argumentene.

Helt enig.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 6040
24.08.13 00:52
silas: Nei. Gore har ikke gjort noe for freden på jorden. Det han har gjort, er å spre alarmistisk propaganda med sin tøvete "dokumentar". Fredsprisen er besudlet.

Thumbs up.

Gunstein
GunsteinInnlegg: 9367
24.08.13 07:14
Goddard: Det Al Gore gjør er å sammenligne noe som oppfattes som sosialt uakseptabelt i dag (rasisme), med noe han mener vil bli sosialt uakseptabelt i tiden framover (benektelse av klimaendringer).

Synes det er sosialt uakseptabelt att han har gjort seg søkkrik på dette vrøvlet.

tikk
tikkInnlegg: 26778
24.08.13 07:19

Det spiller ingen rolle hva man mener og hva man gjør. Selv om vi i dag stoppet all menneskelig aktivitet ville temperaturen være upåvirket i hundrevis av år. I føle lekkasje fra forskerne selv.

taknina
takninaInnlegg: 37129
24.08.13 07:25
silas: Du har ingen problemer med at han sammenligner kritiske mennesker med rasister?

Men noe av poenget med klimaproblematikken er nå uansett bedre føre var  en etter snar . En kjøper jo ikke forsikringer heller fordi en håper at en skal utløse de men som hjelp når uhellet er ute . En må faktisk tenke slik rundt miljøet og lufta vi faktisk puster i også . Forøvrig er det ikke noen heldig sammenligning nei .

tikk
tikkInnlegg: 26778
24.08.13 13:23
taknina: Men noe av poenget med klimaproblematikken er nå uansett bedre føre var  en etter snar

Så vi skal lage et helvete for oss selv nå i tilfellet det kan være litt til hjelp om et par hundre år? Spar meg.

taknina
takninaInnlegg: 37129
24.08.13 13:43
tikk: om et par hundre år? Spar meg.

da blir du nok spart ja

tikk
tikkInnlegg: 26778
24.08.13 14:21
taknina: da blir du nok spart ja

Det var som nevnt en lekkasje fra forskerne elv som viste at oppvarmingen ville fortette i flere hundre år selv om all menneskelig aktivitet opphørte. Med de beskjedne kutt som selv de mest ambisiøse ønsker har det altså null effekt. Så vennligst avblås hele klimamaset. Selv om disse skulle har rett er jo dette bare tull. 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 9063
24.08.13 17:31
Goddard: Ja, det skulle tatt seg ut.

Ja du er sterk i troen din. Ikke ulikt religiøs fanatisme... 

 

 

 

Goddard
GoddardInnlegg: 7712
24.08.13 18:31
frankolainen: Ja du er sterk i troen din. Ikke ulikt religiøs fanatisme...

Mener du det andre observasjoner som skulle tilsi at CO2 ikke virker som en klimagass i atmosfæren?

Lobo2misten
Lobo2mistenInnlegg: 12150
24.08.13 23:52
Goddard: Det Al Gore gjør er å sammenligne noe som oppfattes som sosialt uakseptabelt i dag (rasisme), med noe han mener vil bli sosialt uakseptabelt i tiden framover (benektelse av klimaendringer).

Litt sånn på samme måte som at det for 600år siden var sosialt uakseptabelt å påstå at solen var univesets sentrum, og det var en kjennsgjerning at jorden var flat...

...en ville bli torturert i hjel som en kjetter, om en ikke aksepterte den "korrekte" vitenskap.

P.S.

Mystisk at dere som er så belærte og opplyste, ikke er i stand til å se at dere gjenntar historien om og om igjen der dere undertrykker alle som er uenige.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg