Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

kø av busser med 5 pers pr buss.KORUPSJON ?

NYTT TEMA
puste
pusteInnlegg: 11
10.06.16 08:23

i INTELIGENTE BYER MØTER MAN SMÅ BUSSER FULLE AV FOLK,trikker og syklende.

Når man kommer tilbake til O, får man sjokk; en uendelig kø av TUNG_LEDD_BUsser gjennom sentrum- de fleste med 3-8 pers pr buss!

Når  "forskere" jounalister og politkere skriker mer koll.trafikk; tror de viRkerig at et system DER ALLE STUDENTER HAR KRAV PÅ 5 MINUTTERS FREKVENS TIL TYVHOLMEN OG ALLE VILLAOMRÅDER HAR 15 MIN FREKVENSTIL SENTRUM- AT DETTE GIR BEDRE BYLUFT ELLER MINDRE CO 2 UTSLIPP??

hVOR DUM ER DET MULIG Å BLI?

Ved å legge ned 50 % av avgangene vil mange -f.eks folk på 22 uten bil- måte vente noen få minutter ekstra og dele buss med 25 istedefor å ha 4 medpass.

>I ALLE ANDRE LAND STOPPER F.EKS BÆRUMSBUSSENE PÅ STEDER SOM Lysaker OG MAN GÅR 5 SKRITT UT OG INN I TOG-VANSKELIG FOR OSS??

VILLE DU VENTET 12 MIN PÅ BUSS OM DU VISTE AT LUFTEN BLE BEDRE-FÆRRE DØDSFALL PGA FARLIG LUFT OG AT DE SPARTE PENMGER GIKK TIL Å RDDE LIV PÅ SYKEHUS?

Ingen andre land har et så idiotisk bussystem som Oslo.

Ekstra trist er det nåR kvinner med høy utdannelse sier; det er fint med mange busser!

men ille med privatbiler   . privatbiler på bensin bidrar IKKE TIL DÅRLIG LUFT I Oslo

Bussterrror ødelegger beyns kvalitet og våre lunger.

Da hjeløper det ikke at Ruter skryter av 12 % flere passasjerer. Disse-unge kvinner på 22 kunne syklet!

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
10.06.16 09:44

Busser er fulle når folk skal til og fra jobb.

Resten av dagen kjører de med høy frekvens, med svært få passasjerer.

Dette er alt annet enn miljøvennlig.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6230
10.06.16 10:05
Trenberth: Busser er fulle når folk skal til og fra jobb.
Resten av dagen kjører de med høy frekvens, med svært få passasjerer.
Dette er alt annet enn miljøvennlig.

Jeg ser to mulige måter for å få flere over til kollektivtransport. Gulerot eller pisk.

Vi har en stolt tradisjon i den demokratiske oljenasjonen Norge for å svinge pisk. Skatter, avgifter, forbud og sinnsyke bøtesatser er medisinen som våre folkevalgte så gladelig trykker over oss.

For kollektivtransport så fins det også mulighet for gulerot, og det er høy frekvens, god tilgjengelighet og punktlighet.

Dersom folk flest skal oppfatte kollektivtransport som et reellt alternativ, så må alle disse tre faktorene være på plass. Reduseres frekvensen, vil enda færre bruke disse tilbudene. Punktligheten er allerede på et pinlig lavmål, i alle fall når det gjelder tog, så heller øke frekvensen, enn å redusere den.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
10.06.16 10:10
frankolainen: Dersom folk flest skal oppfatte kollektivtransport som et reellt alternativ, så må alle disse tre faktorene være på plass. Reduseres frekvensen, vil enda færre bruke disse tilbudene. Punktligheten er allerede på et pinlig lavmål, i alle fall når det gjelder tog, så heller øke frekvensen, enn å redusere den.

Det er nok riktig.

Men miljøvennlig vil det ikke være.

puma1
puma1Innlegg: 19358
10.06.16 10:24
puste: hVOR DUM ER DET MULIG Å BLI?

Ikke rop så høyt. 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8205
10.06.16 11:05
Trenberth: Men miljøvennlig vil det ikke være.

Her er jeg enig med Frankolainen. Vil man ha folk over på kollektivtransport må det være et tilbud på plass.

I Oslo og Akershus er det en betydelig andel som reiser kollektivt. I 2014 ble det utført 319 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus, av dem stod bussen for 140 millioner reiser. Det er et godt tilbud i denne regionen.

Dette tallet har to konsekvenser. Den ene er at TS virkelighetsbeskrivelse er ikke troverdig. Det fins nok perioder hvor bussene kjører nesten tomme, men dette er ikke et representativt bilde for busstrafikken. Det er mer riktig å si at det generelt er et godt belegg på bussene rundt hovedstaden.

Den andre konsekvensen er at det daglig er flere hundre tusen færre biler på veiene i og rundt hovedstaden enn det ville ha vært uten kollektivtilbudet. Det er derfor verken ønskelig eller mulig å fjerne kollektivtilbudet uten å skape en fullstendig fastlåst trafikkork rundt hovedstaden. Det er ikke nok tilgjengelig areal til å bygge de veier og parkeringsplasser som trengs for at samtlige som reiser daglig i og rundt Oslo køfritt skal kunne kjøre egen bil.

Tvert om bør man øke kollektivtilbudet enda mer for å få flere av de som i dag lager rushtidskøene til å sette seg på tog/buss/trikk, dvs. øke gulroten som Frankolainen tar til orde for. Hjelper ikke det bør man svinge pisken i tillegg og gjøre det uforholdsmessig dyrt å kjøre egen bil ved siden av bussene til/fra jobb. Noe som allerede er bestemt skal innføres med forliket om Oslopakke 3 som inneholder en bestemmelse om rushtidsavgift i bomringen.

Kollektivtrafikken har miljøeffekt ved at den tar bort flere hundretusen bilreiser hver dag. Mye av denne effekten ødelegges rett nok ved at dagens busser har konvensjonelle dieselmotorer som forurenser langt mer enn en personbil. Dette gjør imidlertid Oslo kommune noe med. De har startet en omlegging av bussparken i hovedstaden til en kombinasjon av biodiesel, biogass og elektrisk drift i første omgang (frem til 2025), for deretter å fase ut biodieselen til fordel for biogass og batteridrevne elbusser.

(Innlegget ble redigert 10.06.16 11:12)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
10.06.16 17:15
trondhjem: Her er jeg enig med Frankolainen. Vil man ha folk over på kollektivtransport må det være et tilbud på plass.

Helt klart. Men miljøvennlig idag er det ikke, snarere tvert om.

Nabo
NaboInnlegg: 13473
10.06.16 17:26

I Oslo kjøres det for mye luft rundt om i byen, denne luften kunne med fordel vert i ro.

http://www.tu.no/artikler/tysk-ekspert-mener-kollektivtilbudet-i-oslo-er-for-godt/225577

Kuehn har sammenliknet kollektivtilbudet i Oslo, Gøteborg, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Zurich, Lyon, Amsterdam og Manchester.

Undersøkelsene til Kuehn viser at Oslo er den byen som kjører flest vognkilometer hvert år. Til tross for at byen har lavere befolkningstall enn de fleste byene den sammenliknes med.

Zurich ligger rett bak Oslo, men har i gjengjeld rundt tre ganger så stor befolkning.

– Det viser at Oslo kjører mye mere luft enn det Zurich gjør. Zurich får dermed mye mer igjen for pengene de investerer, sier prosjektleder for KVU Oslo-Navet, Terje Grytbakk.

puste
pusteInnlegg: 11
13.06.16 09:17

foLK SOM TROR FREKVENS-PASS ER STUDENTER- HJELPER KLODEN  ER EKSTREMT TETT E.

Ingen andre land kjører 5 og 10 minutter dieselbusser med 5 studenter pr buss!!!!

 

Snakket om frekvens  er idioti---    En kø av busser som i dag   5 linjer  i samme trase  er  MILJØKRIM.

 

puste
pusteInnlegg: 11
13.06.16 09:19

fOLK I zURICH NEKTER Å TRO AT DET KJØRER 20 DIESELBUSSER ETTER HVERANDRE MED 6 PERS PR BUSS.

i ZURICH ER DET 99 % TRIKKER.

eN BY MAN BLIR GLAD I Å VÆRE I

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6230
14.06.16 14:50
puste: fOLK I zURICH NEKTER Å TRO AT DET KJØRER 20 DIESELBUSSER ETTER HVERANDRE MED 6 PERS PR BUSS.
i ZURICH ER DET 99 % TRIKKER.
eN BY MAN BLIR GLAD I Å VÆRE I

Zen you can tell ze nize people of Zurich, zhat ziz izt not zeh case.

In ze rush hour, ze buzzes in Ozlo are filled to the max.

broren_til_noen
broren_til_noenInnlegg: 23956
14.06.16 14:59
puste: >I ALLE ANDRE LAND STOPPER F.EKS BÆRUMSBUSSENE PÅ STEDER SOM Lysaker OG MAN GÅR 5 SKRITT UT OG INN I TOG-VANSKELIG FOR OSS??

Det er nytt for meg at Bærumsbussene stopper i alle andre land og stopper på Lysaker.

Er dette noe nytt som har kommet i forbindelse med Oslopakke 7 eller 8?

 

sanila
sanilaInnlegg: 34058
14.06.16 15:25
frankolainen: Zen you can tell ze nize people of Zurich, zhat ziz izt not zeh case.
In ze rush hour, ze buzzes in Ozlo are filled to the max

Ja i rush tiden.

Det er kun dumme folk, der setter  busser inn tilsvarende rush tiden i det meste av døgnet.

Det tror jeg fint folk i Zurick klarer at skjønne,, det idiotiske i. 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6230
14.06.16 17:12
sanila: Det er kun dumme folk, der setter busser inn tilsvarende rush tiden i det meste av døgnet.

Prøver du her å påstå at det er samme mengder busser som kjører HELE DØGNET?

Det tror jeg folket i Zurich forstår ikke er tilfelle.

Og hvis du lurer på hvor mange busser som går hvor og når, så kan jeg anbefale:

https://ruter.no/

 

 

sanila
sanilaInnlegg: 34058
14.06.16 18:51
frankolainen: Prøver du her å påstå at det er samme mengder busser som kjører HELE DØGNET?

 

Et lite ordspill fra min side, når man kan skrive slikt:

 

"Zen you can tell ze nize people of Zurich, zhat ziz izt not zeh case.

In ze rush hour, ze buzzes in Ozlo are filled to the max."

Jeg tror de i Zurick  skjønner det. Helt av seg selv,

Det de ikke skjønner er alt for mange busser resten av døgnet  på mange plasser , hvilket er det debattanten du svare henviser til.

 

sanila
sanilaInnlegg: 34058
14.06.16 19:13
frankolainen: Og hvis du lurer på hvor mange busser

Jeg gjør ikke det.  Føler du deg hjelpsom nå?

Der skal nok mer til, og hvis man skal hjelpe noen må man nødvendigvis hjelpe med noe de enten har bruk for, og ikke sådan slenge en liten "godbit" og tro man da har noe til gode,

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6230
14.06.16 21:17
sanila: Det de ikke skjønner er alt for mange busser resten av døgnet på mange plasser , hvilket er det debattanten du svare henviser til.

Og det er her du, som trådstarter, misforstår grovt.

Dersom du vil ha folk til å reise kollektivt, så må tilbudet være lett tilgjengelig. "Ulempen", hvis man kan kalle det for det, er at på noen tider på døgnet vil være busser som faktisk har sitteplass. Og, jeg tror ikke den gjennomsnittlige innbygger i Zurich vet en pøkk om kollektivtilbudet i Oslo.

(Innlegget ble redigert 14.06.16 21:18)

sanila
sanilaInnlegg: 34058
14.06.16 21:22
frankolainen: Og det er her du, som trådstarter, misforstår grovt

Jeg er ikke TS .

sanila
sanilaInnlegg: 34058
14.06.16 21:24
frankolainen: Og, jeg tror ikke den gjennomsnittlige innbygger i Zurich vet en pøkk om kollektivtilbudet i Oslo

Aner ikke jeg har ikke brakt inn Zurick, Det jeg vet, er at folk  vet langt mer enn noen muligvis liker at vite.,

Men det er da høyst mulig at TS kjenner noen fra Zurick, eller andre steder , der har sett og bemerket dette.

 

 

perchri
perchriInnlegg: 7981
16.06.16 20:12
frankolainen: For kollektivtransport så fins det også mulighet for gulerot

..gulerøtter i dager er ikke lenger søte...........

MacanT
MacanTInnlegg: 10392
12.12.17 20:35
puste: i INTELIGENTE BYER MØTER MAN SMÅ BUSSER FULLE AV FOLK,trikker og syklende.

Hvor mange trikker og syklister klarer de å presse inn i hver liten buss?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg