Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Statoil har oppdaget elbilen

NYTT TEMA
trondhjem
trondhjemInnlegg: 8213
25.10.16 09:34

Statoilsjefen informerte på den årlige Oil&Money-messen forleden dag at Statoil regner med at elbilen innen få år vil ta så store markedsandeler at verdensmarkedets etterspørsel etter olje vil reduseres. Som elbilentusiast finner jeg det interessant at elbilutviklingen har kommet så langt at selv den normalt så oljeoptimistiske oljebransjen innser at oljealderen snart er på hell.  

Og for å vise at de har forstått alvoret har Statoil allerede igangsatt avbøtende tiltak ;-)

 

Fico
FicoInnlegg: 21956
27.10.16 16:31
trondhjem: Statoilsjefen informerte på den årlige Oil&Money-messen forleden dag at Statoil regner med at elbilen innen få år vil ta så store markedsandeler at verdensmarkedets etterspørsel etter olje vil reduseres. Som elbilentusiast finner jeg det interessant at elbilutviklingen har kommet så langt at selv den normalt så oljeoptimistiske oljebransjen innser at oljealderen snart er på hell.   Og for å vise at de har forstått alvoret har Statoil allerede igangsatt avbøtende tiltak

Forbruket vårt for 2015 når det gjeller bensin, er i følge SSB   1.177111  tusenlitere pr år, eller delt på 365,  som da blir  3225 tusenlitere pr døgn.

Brennverdien for bensin  er 9,5 kwh pr liter, noe som igjen betyr at  1 tusenliter derved inneholder en energi tilsvarende 9500 kwh.

Når vi så bruker 3225 tusenlitere pr døgn , representerer det energien  30.637 500 kwh, og delt på 24 finner vi  et timesforbruk på bensin tilsvarende  1. 267562,5  kwh.

I en 3-fas spenningskilde som i dette tilfellet er vår tilgang på el-kraft, vil dette ved en spenning på  400 V og effektfaktor lik 1,  kunne omregnes til  en utnyttbar strøm som kan bli 1844  A. 

Hurtigladning av el-biler kan fordre  4-500 V , 250A  i en time, noe  som vil kunne gi ladning  til 7 biler samtidig, når vi regner om forbruket av  bensin tilsvarende energien i elkraft som vist i eksemplet over.

Dette er jo selvsagt  en illusorisk eller meningsløs tenkt dekning av behovet for strøm til elbiler, og langt verre blir det jo når forbruket av diesel m.m. taes med i regnestykket, som kanskje kan rettes av noen som ser det annerledes, det kan jo være et håp om ulike former for aproksimering osv.

 Hvor all nødvendig  energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft,  hører vi lite om. 

Distribusjonsnettet derimot skal jo i løpet av noen år  forsterkes for  120 milliarder kr som nevnt et annet sted- 

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8213
27.10.16 17:07
Fico: Hvor all nødvendig energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft, hører vi lite om.

Tvert om.

Hver gang Norsk Olje og Gass, en interesseorganisasjon for norsk olje og gassnæring, åpner munnen i offentligheten, blir vi tutet ørene fulle av at verden kommer til å trenge store mengder fossil energi i mange tiår fremover. Derfor er det en fordel for klima at Norge henter opp all den olje og gass vi klarer for å fortrenge den langt mer skitne kullkraften. Vi har verdens reneste olje og gassproduksjon kommer det fra den kanten.

Den samme falske eventyrfortellingen om at Norge bidrar til å løse verdens klimaproblem med å tjene oss søkkrike på olja og gassen vår gjentas titt og ofte fra stortingspolitikere, statsråder og en rekke næringslivsledere.

Fico
FicoInnlegg: 21956
27.10.16 20:09
trondhjem: Hver gang Norsk Olje og Gass, en interesseorganisasjon for norsk olje og gassnæring, åpner munnen i offentligheten, blir vi tutet ørene fulle av at verden kommer til å trenge store mengder fossil energi i mange tiår fremover

Her er mitt spørsmål fra mitt innlegg over her:

Hvor all nødvendig  energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft,  hører vi lite om. 

Jeg har ved flere anledninger undret meg over hvordan vi skal dekke fremtidens energibehov, men har enda ikke sett noen antydninger om det. 

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3734
27.10.16 20:42
Fico: Her er mitt spørsmål fra mitt innlegg over her: Hvor all nødvendig  energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft,  hører vi lite om.  Jeg har ved flere anledninger undret meg over hvordan vi skal dekke fremtidens energibehov, men har enda ikke sett noen antydninger om det.

Energi er gjerne nøkkelen til verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnsvekst. 

Merkel sin utfasing av kjernekraft uten å ha noe å erstatte det med er helt sikkert velment, men fører til utflagging av arbeidsplasser i Tyskland. Veien til Helvete osv...

Fico
FicoInnlegg: 21956
27.10.16 23:00
Kropotknik: Energi er gjerne nøkkelen til verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnsvekst.

Selv med en sterk  økning  i antall mennesker på planeten, kan mye forhåpentligvis gjøres med sol og vind-energi.

Men skal forbruket bli som i den rike delen av verden, må det nok sterkere lut til er nå  jeg redd for.

Det letes jo etter løsninger, men vi velger nok så langt stå utenfor, selv om løsninger både vil, eller må komme til å tvinge seg frem.

DavidSkruiz
DavidSkruizInnlegg: 6635
27.10.16 23:12
Fico: Selv med en sterk økning i antall mennesker på planeten, kan mye forhåpentligvis gjøres med sol og vind-energi.

Klodens store utfordring er befolkningsveksten. Uten at man angriper dette problemet vil alt bli kritisk i framtiden, inkludert basale behov som vann.

Det finnes ingen langsiktig levelig løsning om man ikke stanser befolkningsøkningen uansett.

Miljø problemer i dagens forstand er "peanuts" sammenlignet med om 50-100 år da man vil ha helt andre enorme problemer å hanskes med som gjør dagens problemer til reneste luksus problemer.

Alle må leve på sparebluss da hele kloden er totalt overbefolket i framtiden. Selv med alle mulige miljø tiltak.

Menneskets vekst er klodens undergang.

(Innlegget ble redigert 27.10.16 23:21)

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1429
28.10.16 00:43
DavidSkruiz: Menneskets vekst er klodens undergang.

Og alle som snakker om klima og fremtiden nevner hele tiden våre barn og barnebarn og hvilken tilstand vi skal overlevere planeten i. Kanskje ikke absolutt alle burde ha barn og barnebarn? Begynne der?

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2179
28.10.16 12:06
Heia_heia: Kanskje ikke absolutt alle burde ha barn og barnebarn? Begynne der?

Loddtrekning blant ungdomsskoleelever for å finne ut hvem som skal få lov til å bli foreldre, og hvem som skal tvangssteriliseres? Høres utrivelig ut.

(Innlegget ble redigert 28.10.16 12:08)

Fico
FicoInnlegg: 21956
28.10.16 12:34
Grammofon: Loddtrekning blant ungdomsskoleelever for å finne ut hvem som skal få lov til å bli foreldre, og hvem som skal tvangssteriliseres? Høres utrivelig ut.

Da er du vel i den spede begynnelsen, og så må vi prøve kanskje å komme videre , i alle fall  om en tenker på teori og praksis?

 

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 1429
28.10.16 17:08
Grammofon: Loddtrekning blant ungdomsskoleelever for å finne ut hvem som skal få lov til å bli foreldre, og hvem som skal tvangssteriliseres? Høres utrivelig ut.

Da legger jeg til loddtrekning og tvangssterilisering i forslagsboksen som allerede inneholder massedrap.

Ikke alle vil ha barn, og mange er usikre men det går den veien  allikevel fordi det er det "naturlige" å gjøre. Hva om vi brukte noe av de pengene vi kaster bort på klimakvoter o.l. til å utvikle økonomiske incentiver til mennesker som ikke er sikre på at de vil ha barn? Gjøre det lettere å adoptere, holdningsskapende arbeid blant foreldre som insisterer på at de vil ha barnebarn eller andre lignende ting der folk til slutt velger selv å ikke ha barn? 

Jeg er helt sikker på at om vi la 97% av alle verdens klimaforsker-hjerner i bløt, så hadde det kommet gode forslag, men de er for tiden opptatt med været.

ostgote
ostgoteInnlegg: 4139
28.10.16 17:52
Fico: Brennverdien for bensin  er 9,5 kwh pr liter, noe som igjen betyr at  1 tusenliter derved inneholder en energi tilsvarende 9500 kwh.

Det er brennverdien, men det er ikke det samme som energi på hjulene til framdrift av kjøretøyet. 

Elbilen har en langt bedre energieffektivitet enn en bil med intern forbrenningsmotor og det blir ikke sammenlignbart. 

ostgote
ostgoteInnlegg: 4139
28.10.16 17:55
trondhjem: Og for å vise at de har forstått alvoret har Statoil allerede igangsatt avbøtende tiltak ;-)

Elbiler kan bruke de samme parkeringsplassene som alle andre biler. Det er ingen selvfølgelighet med tilgang til gratis ladning på arbeidsgivers bekostning bare fordi man kjører elektrisk.

Grammofon
GrammofonInnlegg: 2179
28.10.16 18:15
Heia_heia: Hva om vi brukte noe av de pengene vi kaster bort på klimakvoter o.l. til å utvikle økonomiske incentiver til mennesker som ikke er sikre på at de vil ha barn?

Dobbel barnetrygd og kontantstøtte til alle barnløse?

(Innlegget ble redigert 28.10.16 18:18)

Fico
FicoInnlegg: 21956
28.10.16 21:48
ostgote: Det er brennverdien, men det er ikke det samme som energi på hjulene til framdrift av kjøretøyet.

Ja det kan nok være slik, men poenget var å  si hvor mye elektrisk energi en liter bensin tilsvarer, og som nevnt sies å være 9,5 kwh.

Det betyr sagt på en annen måte, at en liter bensin under vanlige forhold kan gi 9,5 kw  elektrisk effekt i en time.

Symbol for timer er h,  og den er her 1 som multipliseres med effekten  9,5 kw, og  som  deretter kan skrives som energien  9,5 kwh  

Fico
FicoInnlegg: 21956
29.10.16 11:50
ostgote: Elbilen har en langt bedre energieffektivitet enn en bil med intern forbrenningsmotor og det blir ikke sammenlignbar

Ja det stemmer nok.   Forbrenningsmotor  drevet med bensin har vel en  virkningsgrad  høyere enn  30 % i alle fall. Noe av spillvarmen utnyttes, og eksprimentelt kan det  la seg gjøre å  få atskillig  høyere virkningsgrad.

Elmotorer  er langt bedre stilt med mulig virkningsgrad omkring 95 %, men også i elbilen oppstår det selvsagt tap ifra vi til eksempel setter inn ladekontakten og har booket inn 65kwh, og til neste gang vi skal gjøre det samme.   Tapene oppstår jo der vi leder strøm, men ikke kan eller ønsker å utnytte den, samt i mekaniske kraftoverføringer  som varmetap eller annet. 

Om virkninsgraden sier vi ellers at det er forholdet mellom   den effekten vi får ut, og den vi legger inn, som vi kan skrive  som  Pavgitt/Ptilført og som derved ikke kan bli større enn 1

Og her kan vi se  et morsomt eksperiment:     

Sitat:

SHELL ECO-MARATHON

Denne bilen skal kunne kjøre Oslo - Trondheim på 0,1 liter bensin

Studenter forsøker å lage verdens mest drivstoffeffektive bil.

http://www.tu.no/artikler/denne-bilen-skal-kunne-kjore-oslo-trondheim-pa-0-1-liter-bensin/222289

 

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3734
30.10.16 12:13
Fico: Selv med en sterk  økning  i antall mennesker på planeten, kan mye forhåpentligvis gjøres med sol og vind-energi. Men skal forbruket bli som i den rike delen av verden, må det nok sterkere lut til er nå  jeg redd for. Det letes jo etter løsninger, men vi velger nok så langt stå utenfor, selv om løsninger både vil, eller må komme til å tvinge seg frem.

Hva kan være realistiske tall for aktive sol- og vind systemer, kan disse på sikt kanskje klare 20-40 % av energibehovet? Trolig mer i varme strøk, og trolig langt mindre i kalde områder. 

Inkluderer man passive systemer som energikontroll i bygningsmassen vil dette hjelpe en god del.

Det blir en stor Delta i for hold til reellt energibhov her, hvis man ikke skal kunne karbonbasert kraft eller kjernekraft (inkludert Thorium).

Jeg blir ikke klok på hvor man skal få denne manglende energien fra. Og regnestykket blir bare verre, ved befolkningsøkning. 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8213
31.10.16 12:58
Kropotknik: Hva kan være realistiske tall for aktive sol- og vind systemer, kan disse på sikt kanskje klare 20-40 % av energibehovet? Trolig mer i varme strøk, og trolig langt mindre i kalde områder.
Inkluderer man passive systemer som energikontroll i bygningsmassen vil dette hjelpe en god del.
Det blir en stor Delta i for hold til reellt energibhov her, hvis man ikke skal kunne karbonbasert kraft eller kjernekraft (inkludert Thorium).
Jeg blir ikke klok på hvor man skal få denne manglende energien fra. Og regnestykket blir bare verre, ved befolkningsøkning.

 

Sola overøser jordkloden med mer energi i løpet av en time til å dekke verdenssamfunnets totale energibehov for et helt år. Det er m.a.o. rikelige mengder solenergi å høste av til å dekke vårt energibehov i dag og i all overskuelig fremtid. En studie fra MIT finner at man kan dekke inn 100 % av verdens elkraftbehov på bare seks år om man brukte all silisium som blir produsert i verden i dag til å lage solceller med eksisterende solcelleteknologi. Noe slikt ville krevd en massiv utbygging av solcellefabrikker, som heller ikke er et problem. Det tar ca. 1-2 år å bygge en slik fabrikk i gigawattklassen. Det er m.a.o. INGEN tekniske hindre eller ressursknappheter som gjør det umulig å bli 100 % forsynt med fornybar kraft om vi ønsker det. Den som hevder det tar feil.

 

Årsaken til at solcelle enda ikke har tatt av for alvor skyldes først og fremst manglende politisk vilje som følger av en seiglivet myte/vedtatt sannhet om at fornybar energi aldri kan dekke vårt energibehov slik at verden vil være avhengig av fossile brensler i mange årtier fremover, samt utdaterte/overdrevne forestillinger om hva fornybar energi koster i forhold til fossil energi. Mange er (feilaktig) redd for at å legge om energiforsyningen til fornybar energi vil skade samfunnsøkonomien i en uakseptabel grad. Det er det ingen grunn til. Om fossil energi erstattes av fornybar energi vil samfunnet SPARE betydelige pengebeløp grunnet reduserte helseomkostninger og infrastrukturskader som følger av forurensingen som forbrenningen av fossile brensler medfører. Dette er ikke noe jeg har funnet på, men er fra denne EU-utredningen fra 2003. I dag er prisen på solcellemoduler rundt en tidel av hva de var i 2003, og gjør fornybar energi enda mer gunstig enn den var i 2003. Et anbud i år for å levere et 350 MW-solcellekraftverk i Abu Dhabi tilsvarer en (usubsidiert) kraftpris på 20 øre/kWh, dvs. billigere enn vannkraften i Norge og langt under det noe fossilt varmekraftverk kan oppnå. Solcellekraft har blitt så billig at den er blitt billigste alternativ selv i strøk som har plenty olje- og gassressurser rett under føttene sine.

 

Allikevel blir det fortsatt besluttet utbyggingsvedtak av en rekke fossile varmekraftverk verden over. Dette viser hvor sterkt en vedtatt sannhet/myte kan påvirke næringslivets styrerom og politiske beslutningsmyndigheter, dvs. kursen et samfunn fører. Men ingen vedtatt sannhet står seg i lengden dersom den ikke samsvarer med virkelighetens verden. Noen vil alltid se hva som foregår og utnytte situasjonen, og ofte fremkalle det økonomene kaller et disruptivt (ødeleggende for eksisterende næring) teknologiskift i markedet.   

 

En slik person er Elon Musk. Først så han hva som skal til for å gjøre elbilen attraktiv og konkurransedyktig overfor tradisjonelle biler. Med det tvang han den etablerte industrien til å ta elbil på alvor, og resultatet er at de  siste årene har elbilmarkedet i verden vokst med utrolige mer enn 50% i året. 

 

Deretter så han hva som skal til for å kunne nyttiggjøre den ustabile sol- og vindkraften. Han lanserte først hjemmeladingsløsninger for å sikre den enkelte husstand jevn leveranse av fornybar kraft, og nylig kom han med en løsning for å gjøre en standard bolig alt fra langt på vei selvberget til nettoleverandør av elektrisk energi. Her ser du en illustrasjon av en elbil (som lader induktivt, ingen kabel) i garasjen. På veggen i garasjen henger batteriet som sikrer hjemmet strøm. Strømmen kommer fra husets tak utstyrt med Teslas nye takstein med solceller som er like dekorative som vanlig takstein. På dette vis oppnår Tesla at folk ikke avstår fra solceller grunnet av estetiske grunner og at hele takets areal blir utnyttet til å lage strøm.

 

Jeg har stor tro på at Elon Musk med dette kommer til å sende sjokkbølger inn i styrerommene til den etablerte elkraftindustrien. Deres forretningsmodell vil forvitre når kundene slutter å være passive mottakere av elkraft via et monopolisert nettverk og i stedet bli egne kraftprodusenter, alt fra å dekke inn en andel av eget strømforbruk til å bli nettoleverandører til strømnettet.

 

Tenk hvor lettvint det er å ha et tak som bare ligger der uten noe behov for vedlikehold og lager strøm i store mengder som du samler opp i eget batteri til når du trenger den. For ikke å snakke om hvor billig og lettvint det er å sette bilen sin i garasjen og den lader seg selv (induktivt) med gratis strøm fra eget tak. Jeg tror at den som tror at folk heller vil velge tradisjonelt over denne nye disruptive teknologien forregner seg. Det samme gjør Statoils sjef. Han uttalte nylig at elbilens utvikling er nå kommet så langt at det vil krympe verdens etterspørsel etter olje innen fem år.

Du kan m.a.o. legge fra deg bekymringen om hvor vi skal ta energien fra uten olje, kull og gass. Den bekymringen er tuftet på en vedtatt sannhet/myte uten rot i virkelighetens verden.

ostgote
ostgoteInnlegg: 4139
03.11.16 17:58
Fico: Ja det stemmer nok.   Forbrenningsmotor  drevet med bensin har vel en  virkningsgrad  høyere enn  30 % i alle fall. Noe av spillvarmen utnyttes, og eksprimentelt kan det  la seg gjøre å  få atskillig  høyere virkningsgrad.

Vi må ta utgangspunkt i kommersielle vanlige biler som ruller på veiene og det normale forbruket av drivstoff pr. utkjørt distanse ved en gitt hastighet. 
Skrytetall om forbruk og virkningsgrad fra bil-fabrikantene er det ingen grunn til å stole på. Bensin og dieselbiler, inkludert hybridbiler bruker betydelig mer drivstoff enn det som bilfabrikantene legger til grunn og virkningsgraden blir desto lavere.
El-bilene har også kortere rekkevidde pr. ladning enn det som forespeiles og virkningsgraden blir desto lavere med større kW/h forbruk  pr utkjørt distanse. 

Fico
FicoInnlegg: 21956
03.11.16 20:36
Kropotknik: Jeg blir ikke klok på hvor man skal få denne manglende energien fra. Og regnestykket blir bare verre, ved befolkningsøkning.

Dette er sagt å skulle kunne utvikles innen 30 år. Kanskje går det fortere, og må vel være et interessant spor, som mange nysgjerrige europeiske land og mennesker følger og som er tilsluttet Euratom, som Norge ikke støtter.

 Andre land betaler vel fortløpende  , men vi tar regningen senere om det blir aktuelt. Derved gir vi vel også avkall  på  tilførsel av kunnskaper under utviklingen i et stort utviklingsprosjekt, som eventuellt vil kunne gi tiltrengte tilskudd av energi.

Wikipedia. Plasma:

Plasma er ein tilstand av materie der det ikkje finst atom, men der elektron og atomkjerner flyt fritt.

Plasma oppstår når atom i tilstrekkeleg konsentrasjon får tilført så mykje energi at elektromagnetismen ikkje lenger er sterk nok til å halde elektrona rundt kjernen.

Sola består hovudsakleg av plasma, og sidan sola inneheld både kjernar og elektron, dannar dei elektrisk polariserte (ioniserte) lag. Den tilførte energien kjem frå kjernefysiske reaksjoner i kjernen, der hydrogen vert omdanna til helium og vidare tyngre stoff under høgt trykk. Over 99 % av stoffa i universet er i plasmaform. 

Slik heter det fra Iter,  sitat:

Twentieth-century fusion science identified the most efficient fusion reaction in the laboratory setting to be the reaction between two hydrogen (H) isotopes deuterium (D) and tritium (T). The DT fusion reaction produces the highest energy gain at the "lowest" temperatures. It requires nonetheless temperatures of 150,000,000° Celsius—ten times higher than the hydrogen reaction occurring in the Sun.

In terms of sheer scale, the energy potential of the fusion reaction is superior to all other energy sources that we know on Earth. Fusing atoms together in a controlled way releases nearly four million times more energy than a chemical reaction such as the burning of coal, oil or gas and four times more than nuclear fission

 

blackline
blacklineInnlegg: 14741
04.11.16 10:21
Fico: Forbruket vårt for 2015 når det gjeller bensin, er i følge SSB   1.177111  tusenlitere pr år, eller delt på 365,  som da blir  3225 tusenlitere pr døgn. Brennverdien for bensin  er 9,5 kwh pr liter, noe som igjen betyr at  1 tusenliter derved inneholder en energi tilsvarende 9500 kwh. Når vi så bruker 3225 tusenlitere pr døgn , representerer det energien  30.637 500 kwh, og delt på 24 finner vi  et timesforbruk på bensin tilsvarende  1. 267562,5  kwh. I en 3-fas spenningskilde som i dette tilfellet er vår tilgang på el-kraft, vil dette ved en spenning på  400 V og effektfaktor lik 1,  kunne omregnes til  en utnyttbar strøm som kan bli 1844  A.  Hurtigladning av el-biler kan fordre  4-500 V , 250A  i en time, noe  som vil kunne gi ladning  til 7 biler samtidig, når vi regner om forbruket av  bensin tilsvarende energien i elkraft som vist i eksemplet over. Dette er jo selvsagt  en illusorisk eller meningsløs tenkt dekning av behovet for strøm til elbiler, og langt verre blir det jo når forbruket av diesel m.m. taes med i regnestykket, som kanskje kan rettes av noen som ser det annerledes, det kan jo være et håp om ulike former for aproksimering osv.  Hvor all nødvendig  energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft,  hører vi lite om.  Distribusjonsnettet derimot skal jo i løpet av noen år  forsterkes for  120 milliarder kr som nevnt et annet sted-

Du glemmer vel her at virkningsgraden på bensinbilene er lavere enn 35%

En Tesla mod s Fx bruker rundt 1,7KW på mila. Noe som skulle tilsvare 0,18L Bensin eller 016L Diesel.

Og Dersom alle norske personbiler byttes i dag med en Tesla mod.s og hver bil gis en kjørelengde på 20.000km/år.(gjennomsnittlig kjørelengde i følge forsikringsbransjen er like i overkant av 12000 km) Så vil det medføre en økning i norsk strømforbruk på rundt 12%.

Bare ved å bytte ut gamle turbiner og optimalisere norske kraftverk, så vil dette øke norsk strømproduksjon (på eksisterende vannmengde) med rundt 22%.

Så ikke gjør dette til noe voldsomt. 

(Innlegget ble redigert 04.11.16 10:32)

blackline
blacklineInnlegg: 14741
04.11.16 10:37
Fico: Jeg har ved flere anledninger undret meg over hvordan vi skal dekke fremtidens energibehov, men har enda ikke sett noen antydninger om det.

Er det noe som er sikkert, så er det at det ikke kommer til å bli mangel på Elkraft. Bare ved geotermisk energiproduksjon, så er det i dag et potensiale på 3500 ganger klodens totale elproduksjon. Gjør en fossil elproduksjon dyr nok, så vil jo dette potensialet komme frem i søkelyset.

blackline
blacklineInnlegg: 14741
04.11.16 10:42
DavidSkruiz: Klodens store utfordring er befolkningsveksten. Uten at man angriper dette problemet vil alt bli kritisk i framtiden, inkludert basale behov som vann.

Dette kan løses enkelt med å henrette alle rike mennesker. Da de selvfølgelig belaster resursene mest. En riking har som kjent et karbonavtrykk på mer enn det 10 afrikanere har.

Håper at alle skjønner at dette var ironi, selv om det faktisk beskriver de faktiske forhold.

blackline
blacklineInnlegg: 14741
04.11.16 10:53
trondhjem: Årsaken til at solcelle enda ikke har tatt av for alvor skyldes først og fremst manglende politisk vilje som følger av en seiglivet myte/vedtatt sannhet om at fornybar energi aldri kan dekke vårt energibehov slik at verden vil være avhengig av fossile brensler i mange årtier fremover, samt utdaterte/overdrevne forestillinger om hva fornybar energi koster i forhold til fossil energi. Mange er (feilaktig) redd for at å legge om energiforsyningen til fornybar energi vil skade samfunnsøkonomien i en uakseptabel grad. Det er det ingen grunn til. Om fossil energi erstattes av fornybar energi vil samfunnet SPARE betydelige pengebeløp grunnet reduserte helseomkostninger og infrastrukturskader som følger av forurensingen som forbrenningen av fossile brensler medfører. Dette er ikke noe jeg har funnet på, men er fra denne EU-utredningen fra 2003. I dag er prisen på solcellemoduler rundt en tidel av hva de var i 2003, og gjør fornybar energi enda mer gunstig enn den var i 2003. Et anbud i år for å levere et 350 MW-solcellekraftverk i Abu Dhabi tilsvarer en (usubsidiert) kraftpris på 20 øre/kWh, dvs. billigere enn vannkraften i Norge og langt under det noe fossilt varmekraftverk kan oppnå. Solcellekraft har blitt så billig at den er blitt billigste alternativ selv i strøk som har plenty olje- og gassressurser rett under føttene sine.

Nå var jeg på Filipinene i sommer der jeg ofte frekventerer. Og gjorde noen innkjøp til mitt hjem der. Solcellemodul på 300 W (1X 2 meter panel) kostet der ca 2000 norske kroner pr stykk i innkjøp. 

Fico
FicoInnlegg: 21956
04.11.16 13:23
blackline: Er det noe som er sikkert, så er det at det ikke kommer til å bli mangel på Elkraft. Bare ved geotermisk energiproduksjon, så er det i dag et potensiale på 3500 ganger klodens totale elproduksjon. Gjør en fossil elproduksjon dyr nok, så vil jo dette potensialet komme frem i søkelyset.

Det kan være bra å drømme, mens vi venter på at drømmen går i oppfyllelse, må vi forholde oss til virkligheten, og så kan det altså ikke koste skjorta.

På Fornybar.no sies det sitat:

 3.2.1 Markedet globalt

Utbredelsen av geotermisk kraftproduksjon følger områdene med spesielt gode forutsetninger, det vil si med kort avstand til høytemperatur reservoarer. Land med kommersiell kraftproduksjon fra geotermisk energi er USA (2564 MW), Filippinene (1930 MW), Mexico (953 MW), Indonesia (797 MW), Italia (791 MW), Japan (535 MW), New Zealand (435 MW) og Island (202 MW). I 2010 var total installert elektrisk effekt på verdensbasis 10 715 MW og det ble produsert 67 246 GWh [World Geothermal Congress 2010]

blackline
blacklineInnlegg: 14741
04.11.16 15:28
Fico: Utbredelsen av geotermisk kraftproduksjon følger områdene med spesielt gode forutsetninger, det vil si med kort avstand til høytemperatur reservoarer. Land med kommersiell kraftproduksjon fra geotermisk energi er USA (2564 MW), Filippinene (1930 MW), Mexico (953 MW), Indonesia (797 MW), Italia (791 MW), Japan (535 MW), New Zealand (435 MW) og Island (202 MW). I 2010 var total installert elektrisk effekt på verdensbasis 10 715 MW og det ble produsert 67 246 GWh [World Geothermal Congress 2010]

Det er helt greit. Men jeg snakker om potensialet av geotermisk kraft på disse stedene.

Det er bare slik at det må satses på. Les politisk vilje.

Oljen vi har igjen bør vi så raskt som mulig fases ut som brennstoff. Vi bruker den nemlig til så mye mer.

Det er en for viktig råvare til å brennes opp. 

Fico
FicoInnlegg: 21956
04.11.16 16:22
blackline: Det er helt greit. Men jeg snakker om potensialet av geotermisk kraft på disse stedene.

Potensialet er en ting, hva som kan unyttes der dette er tilgjengelig noe annet- 

Mest sannsynlig er tilgangen på nevnte type energi større på de nevnte stedene enn hva behovet er eller hva tror du?

blackline
blacklineInnlegg: 14741
05.11.16 18:34
Fico: Potensialet er en ting, hva som kan unyttes der dette er tilgjengelig noe annet-

Potensialet på 3500 ganger er faktisk på disse stedene der det produseres geotermisk energi i dag. Med andre ord  tilgjengelige områder. Skal en regne kloden rundt må nok tallet 3500 mangedobles. Ikke tror jeg at at dyp geotermisk produksjon er innlemmet i dette tallet heller. Da mener jeg dyp i den mening at på dyp der injeksjonsvannet går over i plasmaform og vistnok generer tigangeren av energien konvensjonelle brønner leverer. Forsning på denne type energi pågår vistnok i Norsk regi også.

Litt om Geotermisk energi for de som ønsker det.

 

Fico
FicoInnlegg: 21956
05.11.16 18:52
blackline: Potensialet på 3500 ganger er faktisk på disse stedene der det produseres geotermisk energi i dag

Det finnes mye mer energi enn dette, problemer er hva  vi kan greie å gjøre om til vårt bruk.

Geotermisk energi i nevnte områder blir upraktisk og derved ikke konkuransedyktig i pris for oss foreløbig, så da hjelper det lite hvor mye det finnes-

 

blackline
blacklineInnlegg: 14741
05.11.16 19:09
Fico: Det finnes mye mer energi enn dette, problemer er hva vi kan greie å gjøre om til vårt bruk.

Det er jeg da klar over. Jordkjernen inneholder til enhver tid 100 billioner ganger mer energi enn den vi mennesker forbruker, i form av denne varmen. Så det er vi ikke uenige i.

Og det beviser vel at påstanden min om "utømmelige resurser av elkraft " ikke er innkonsekvent som du hevder i en annen tråd.

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg