Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Fange,rense eller fjerne CO2?

NYTT TEMA
gamecrazy
gamecrazyInnlegg: 2198
22.11.16 16:18

Hvis man skal fjerne CO2,kan man vel bare plante flere trær?Alle vet jo at trær trenger co2 for å puste og lager O2?

arnekk
arnekkInnlegg: 4051
22.11.16 17:09

Den dagen co2 utslippene er mindre enn det som naturen konsumerer vil det igjen bli likevekt. Når man snakker om regnskogen som verdens lunger som er dette bare tull fordi gammel regnskog, og det er det man snakker om, kun er et deponi og alt som produseres av blader, grener og frukt går raskt til grunne i skogbunnen. Det blir til igjen CO2.

Vi får heller se litt på havet. Omtrent alle levende vesen i havet forbruker CO2 og spesielt de som har skall er medvirkende til å bruke, fange og deponere CO2. All kalkstein og kritt i verden er CO2 fangst fra tidligere tider produsert i havet. Man kan jo undres på hvor mye CO2 som var tilgjengelig i kritt-tiden når man ser at kalkstein i dag utgjør milliarder av tonn her på kloden. Det er derfor underlig at CO2 i mange miljø er betraktet som en fare for menneskeheten. Den CO2en som man frykter i dag vil ende på havets bunn etter en stund.

Hook123
Hook123Innlegg: 286
03.12.16 21:39

Dersom befolkningen på jorden tilfører jordens økosystem ca 30 gigatonn co2 pr år og jordens økosystem har 300.000 gigatonn co2 i sirkulasjon, at vi da øker mengden co2 med ca 0.01 % co2 hvert år, hvorfor tror man da at vår livsstil styrer temperatiren på jorden med tanke på at temperaturen styrer co2 nivået.. jo varmere det er jo mer co2 slipper havet ut i atmosfæren.

Referer til: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/co2-moderne-tids-største-bløff-1.443306

Kan noen forklare meg med seriøse kildehenvisninger (forskning) at co2 nivået skader jorden og styrer temperaturen?

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5070
03.12.16 22:01
Hook123: Kan noen forklare meg med seriøse kildehenvisninger (forskning) at co2 nivået skader jorden og styrer temperaturen?

Det finnes forskningsresultater som viser at økt CO2-innhold i atmosfæren IKKE fører til økt temperatur, men dette blir tiet i hjel og avvist av AGW-rørsla.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
03.12.16 23:07
Hook123: Kan noen forklare meg med seriøse kildehenvisninger (forskning) at co2 nivået skader jorden og styrer temperaturen?

Denne empirien finnes ikke i noen litteratur.

Hook123
Hook123Innlegg: 286
04.12.16 18:23

saa det er ingen som med miljoo/klimaforsknings kilder kan vise meg at det er en menneskeskapt og farlig global oppvarming paa gang?

Hook123
Hook123Innlegg: 286
04.12.16 18:27

Ps: svar til trådstarter.

Jo mer lys trær og planter får fra solen jo mer co2 tar de til seg.. mye av planter etc har lite lys i løpet av dagen.

Men hvis co2 ikke er noe problem så hvorfor bruke tankekraft på det? bare spør, siden jeg enda ikke er overbevist om at det faktisk er en menneskapt og farlig global oppvarming på gang.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5070
04.12.16 22:48
Hook123: Men hvis co2 ikke er noe problem så hvorfor bruke tankekraft på det?

Fordi det er x tusen forskere og ansatte i diverse Cicero-lignende etablissementer som er helt avhengige av å få tildelt midler fra det offentlige for å heve sine høye lønninger.
Uten "menneskeskapt global oppvarming som truer hele menneskeheten" så ville ikke disse fått fem flate øre. Bortsett fra arbeidsledighetstrygd da kanskje.

Hook123
Hook123Innlegg: 286
07.12.16 07:33

Så det er media og politikken som skaper (med tall fra en viss prosent forskere) en innbilt global oppvarming (fordi forskere trenger penger) og co2 er egentlig bare bra?

Hmmm.. Jeg må på hjerte si at det er mer logisk og fornuftig å tro på media angående en global oppvarming slik folk flest gjør Det er jo udiskutabelt at det er mildere vintere, flere jordskjelv, mer oversvømmelse etc..

Men jeg er ikke overbevist om alvoret, tallene, forskningas konklusjon om at det er for sent å snu etc.. Skal man tro blindt på forskere, politikere og media? (De som "kan" det) "ekspertene"...? Hvor ofte tar forskere, leger, presidenter, politikere og media feil?

 

arnekk
arnekkInnlegg: 4051
07.12.16 08:22
Hook123: Så det er media og politikken som skaper (med tall fra en viss prosent forskere) en innbilt global oppvarming (fordi forskere trenger penger) og co2 er egentlig bare bra?

Enig. CO2 er en gedigen inntektskilde for forsker miljøet og miljøbevegelsen. Uten CO2 ingen penger. Det gjelder å holde trykket oppe. At vi har klimaendring er helt klart men hvem som tar hovedskylden er fremdeles uklart. Etter min mening.

Det er sikkert mange forskningsmiljøer som kunne trenge midler til forskning men blir bare avspist med smuler fordi politikerne ikke tør flytte midlene som klimaklubben får. Og de må levere. Og hva leverer de: katastroferapporter. Spesielt etter sommerferien mot COP møtene.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6215
07.12.16 08:40
Hook123: Det er jo udiskutabelt at det er mildere vintere, flere jordskjelv, mer oversvømmelse etc..

Er det?

Jeg syns du skal undersøke selv detaljene rundt dette.

Men den korte og brutale versjonen er at det har slettes ikke blitt flere jordskjelv som følge av mennesklig utslipp av CO2. Mere nærliggende er "ekstremvær" - og det har ikke blitt mere av det heller. Men som sagt, sjekk detaljene selv, og du vil bli, forhåpentligvis, positivt overrasket.

Meg bekjent er det ingen negative effekter på planeten jorden som kan direkte tilskrives mennesklig utslipp av CO2. Det er derimot en lang rekke positive effekter slik som kraftig økende matproduksjon.

eppaen
eppaenInnlegg: 22940
07.12.16 08:54

Har på en måte følelse av at klimautfordringen hos "skeptikerne" av den gjeldende forskning blir møtt med samme ignoranse som evolusjonsteorien hos religiøse. Man velger å være skeptisk fordi det ikke passer inn med følelsene og egen overbevisning. 

Hvorfor skal ikke klimaforskning være like mye utsatt for fagfellevurderinger og andre tiltak som annen forskning? Hvorfor er denne forskningen mindre troverdig? Hvorfor ignoreres det som faktisk ER synlig da? Issmeltingen, de stadig økende ekstremvær-situasjonene, økningen i havtemperatur osv. 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8193
07.12.16 09:36
gamecrazy: Hvis man skal fjerne CO2,kan man vel bare plante flere trær?Alle vet jo at trær trenger co2 for å puste og lager O2?

Er nok ikke så enkelt.

Klimaproblemet er strengt tatt kun et symptom/bieffekt til et underliggende og mer alvorlig problem. Analogt med at feber i seg selv ikke er en sykdom, den er et symptom og bieffekt av den sykdommen du er rammet av.

Det underliggende problemet er at naturens kretsløp av ett av de to mest sentrale grunnstoffer for livet på jordkloden (karbon og nitrogen) kommer i sterk ubalanse når vi mennesker henter opp svære mengder (og vi snakker om virkelig svære mengder) fossilt karbon fra undergrunnen og frigjør dette karbon på jordklodens overflate.

Her ser du et flytskjema over naturens karbonkretsløp før den industrielle revolusjonen. Figuren viser at det årlig flyter ca. 60 gigatonn karbon frem og tilbake mellom vegetasjonen og atmosfæren og ca. 90 gigatonn frem og tilbake mellom havet og atmosfæren, og ca. 1 gigatonn mellom landjorda og havet. Dette utgjør den raske delen av karbonkretsløpet som er på jordklodens overflate slik den naturlige balansen har vært i millioner av år tilbake i tid. Legg merke til at atmosfærens innhold av karbon var 573 gigatonn (dette tilsvarer 280 ppm CO2) den gangen kretsløpet var i balanse.

Legg også merke til at den naturlige balansen innebar en liten nettostrøm på 0.2 gigatonn karbon fra overflatedelen av kretsløpet ned til fossile karbonlagre i undergrunnen hvor karbonet blir liggende avskjermet fra jordas overflate i for alle praktiske formål til evig tid.

Slik har jordas karbonkretsløp vært de siste 50 millioner år (siden den indiske kontinentalplaten støtte inn i den asiatiske og lagde Himalaya).

 

Så kom den industrielle revolusjonen og forbruket av fossile brensler. Vi mennesker begynte å hente opp karbon fra jordklodens fossile lagre og frigjøre det til overflatens karbonkretsløp. Da får vi et ledd til i karbonkretsløpet slik at det blir som dette. Legg merke til at vi mennesker har totalt endret balansen i kretsløpet ved at vi henter opp rundt 40 ganger mer fossilt karbon fra jordas indre enn det naturen evner å flytte ned.

Resultatet blir at det hoper seg opp mer og mer karbon i atmosfæren (den har økt fra 573 til 778 gigatonn), i havet (økt fra 39000 til 39100 gigatonn) og i vegetasjonen (figuren viser ingen økning, men det burde den ha gjort, det blir mer skog på jorda som følge av økt CO2 i atmosfæren).

Vårt forbruk av enorme mengder fossilt karbon betyr at jordklodens overflatelagre av karbon overmettes.  Dette er "sykdommen". Et av denne "sykdommens" symptomer er at jordkloden får feber (global oppvarming) som følge av mer karbon i atmosfæren. Et annet symptom er at jordkloden får "magebesvær" ved at havets kjemi endres som følge av for mye karbonsyre (havforsuring).

Å plante trær vil binde karbon til vegetasjon, som er en del av overflatekretsløpet. Det har ingen effekt på "sykdommen" som er for stort uttak av fossilt karbon.

Det fins ingen annen kur for denne "sykdommen" enn å stanse vårt opptak av fossilt karbon. Alle andre klimatiltak er misforstått og vil i beste fall kun ha en kortvarig effekt.

Jeg tror, eller rettere sagt James Hansen tror og har velbegrunnet hvorfor, at det vil ikke være nok å bare stanse vårt forbruk av fossile brensler, det vil også bli nødvendig av oss mennesker å transportere tilbake mye av det fossile karbonet vi har tilført jordas overflatelagre for å unngå at den globale oppvarmingen eller havforsuringen skal ødelegge våre livsbetingelser i uakseptabel grad.

Her vil karbonfangst og lagring være en nøkkelteknologi. Karbonfangsten kan nok enklest gjøres som du forslår, la trær vokse opp. Lagringen kan gjøres ved f.eks. å bygge vedfyrte varmekraftverk hvor CO2et i røykgassen tas ut og deponeres i brukte oljefelt etc. Men det fins et vell av løsninger her som kan brukes til å trekke CO2 ut av atmosfæren og få det deponert i sikre lagre.

Våre nære etterkommere vil få en abnorm stor oppgave med å rense opp vårt fossile karbon. Det er så langt tilført rundt 350 gigatonn fossilt karbon og det øker med nesten 10 gigatonn hvert år så lenge vi bruker fossile brensler i den grad vi gjør i dag. Jeg tror ikke våre barnebarn vil takke oss for den arven.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
07.12.16 09:50
Hook123: Så det er media og politikken som skaper (med tall fra en viss prosent forskere) en innbilt global oppvarming (fordi forskere trenger penger) og co2 er egentlig bare bra?
Hmmm.. Jeg må på hjerte si at det er mer logisk og fornuftig å tro på media angående en global oppvarming slik folk flest gjør Det er jo udiskutabelt at det er mildere vintere, flere jordskjelv, mer oversvømmelse etc..

Temperaturen globalt har nok gått opp. Det er ingen tvil om det.

Hva som forårsaker oppvarmingen, er det uenighet om.

Så langt finnes det ikke empiri i vitenskapen, som bekrefter at det er de menneskeskapte CO2 utslippene som forårsaker oppvarmingen.

Når det gjelder de feilaktige påstandene om at det nå er flere ekstreme værhendelser som stormer/tyfoner, tørke, flommer mm, så finnes det ikke data i vitenskapen som bekrefter dette.

(Innlegget ble redigert 07.12.16 09:51)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6215
07.12.16 10:03
eppaen: Hvorfor ignoreres det som faktisk ER synlig da? Issmeltingen, de stadig økende ekstremvær-situasjonene, økningen i havtemperatur osv.

Ikke en gang i "bibelen" til de som fortsatt tror på hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming (IPCC: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX)) finner du noen støtte for påstanden om mere "ekstremvær". Interessant nok, så er det få, om noen av tilhengerene av CAGW-hypotesen som åpner munnen når media viderefører denne usannheten. Hvorfor det mon tro?

 

 

Hook123
Hook123Innlegg: 286
07.12.16 17:14

Trenbert: Vet ikke hvordan jeg siterer deg på mobilen, men du skrev: "Når det gjelder de feilaktige påstandene om at det nå er flere ekstreme værhendelser som stormer/tyfoner, tørke, flommer mm, så finnes det ikke data i vitenskapen som bekrefter dette."

Det jeg da lurer på er hvilket tidsrom du snakker om. Jeg mener jo at det er bevis for at disse katastrofene har økt de årene jeg har levd. Eller tar jeg feil?

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
07.12.16 17:38
Hook123: Det jeg da lurer på er hvilket tidsrom du snakker om. Jeg mener jo at det er bevis for at disse katastrofene har økt de årene jeg har levd. Eller tar jeg feil?

Du kan lese her

Det er en oppsummering av 25 ferske publikasjoner hvor man konkluderer med at det ikke er blitt mere/verre ekstremvær, snarere tvert om.

Selv IPCC skriver ikke at det er blitt mere/verre ekstremvær i sin SREX rapport.

Det du har lest er ren propaganda og har overhodet ingen forankring i naturvitenskapen.

Her kan du lese om Roger Pielke jr. og hvordan han blir behandlet når han presenterer data om ekstreme værhendelser som ikke passer inn hos politikere og aktivister. Roger er en anerkjent forsker på sitt fagfelt.

Velkommen til en verden bak MSM :)

 

(Innlegget ble redigert 07.12.16 17:46)

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3733
07.12.16 22:48
trondhjem: Vårt forbruk av enorme mengder fossilt karbon betyr at jordklodens overflatelagre av karbon overmettes.  Dette er "sykdommen".

1000 år tilbake hadde vikingene med seg kuer som gresset på vest Grønland, i kolonien de etablerte der, så da var det tydeligvis en lengre periode med varmere vær enn vi har idag. Denne varme perioden kan umulig ha vært menneskeskapt. Hvordan kan dette forklares?

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5913
07.12.16 23:37
Kropotknik: Hvordan kan dette forklares?

Når du er bevæpnet med vindmøller, elbiler, solceller og biodiesel, vil absolutt alt se ut som menneskeskapt global oppvarming.

 

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8193
08.12.16 08:38
Kropotknik: Hvordan kan dette forklares?

Ditt spørsmål behøver ikke forklares fordi det bygger på en logisk brist. 

En naturlig klimavariasjon for 1000 år siden er like lite relevant som årsaksforklaring til dagens globale oppvarming som det er å peke på svartedauden på 1300-tallet som årsaksforklaring til forrige års ebolautbrudd i Afrika.

Dagens globale oppvarming forårsakes av andre forhold enn de som utløste den varme middelalderen. Dette er to forskjellige hendelser utløst av hver sine årsaker.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
08.12.16 09:33
trondhjem: Dagens globale oppvarming forårsakes av andre forhold enn de som utløste den varme middelalderen. Dette er to forskjellige hendelser utløst av hver sine årsaker.

Det finnes ikke empiri i vitenskapen for denne påstanden.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8193
08.12.16 10:20
Hook123: Jeg mener jo at det er bevis for at disse katastrofene har økt de årene jeg har levd. Eller tar jeg feil?

Du tar ikke feil.

IPCC 5AR, Frequently Asked Questions brosjyre, side 9:

 

There is strong evidence that warming has lead to changes in temperature extremes—including heat waves—since the mid-20th century. Increases in heavy precipitation have probably also occurred over this time, but vary by region. However, for other extremes, such as tropical cyclone frequency, we are less certain, except in some limited regions, that there have been discernable changes over the observed record.

 

 

IPCC sier m.a.o. at det er sterke beviser for at vi har fått flere ekstreme hetebølger og tørkeperioder siden 1950-tallet. Det er sannsynligvis blitt flere tilfeller av ekstremnedbør og påfølgende flom, men her er det større lokale variasjoner. For andre ekstremer så som tropiske orkaner er har man ikke sikre observasjoner på en økning, med unntak for noen regioner. Det er hva vitenskapen sier om dette på basis av ALL forskning på området frem til 2012. Når neste IPCC-rapport kommer (om en 4-5 års tid) vil denne kunnskapen oppdateres med senere års observasjoner.

Karbonlobbybloggen som Trendberth henviser til søker å skape et bilde av at forskningen finner ingen tegn på flere ekstremer. Men her skal man være klar over at denne bloggsiden bygger argumentet på ekstrem bekreftelsesskjevhet ved at den trekker selektivt frem kun de artikler som kan tolkes til støtte for at det ikke er noen økning i ekstremer og overser all annen kunnskap på feltet.  

Ingen bør la seg lure av slik kirsebærplukking.

(Innlegget ble redigert 08.12.16 10:20)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
08.12.16 11:27
trondhjem: IPCC sier m.a.o. at det er sterke beviser for at vi har fått flere ekstreme hetebølger og tørkeperioder siden 1950-tallet. Det er sannsynligvis blitt flere tilfeller av ekstremnedbør og påfølgende flom, men her er det større lokale variasjoner. For andre ekstremer så som tropiske orkaner er har man ikke sikre observasjoner på en økning, med unntak for noen regioner. Det er hva vitenskapen sier om dette på basis av ALL forskning på området frem til 2012. Når neste IPCC-rapport kommer (om en 4-5 års tid) vil denne kunnskapen oppdateres med senere års observasjoner.
Karbonlobbybloggen som Trendberth henviser til søker å skape et bilde av at forskningen finner ingen tegn på flere ekstremer. Men her skal man være klar over at denne bloggsiden bygger argumentet på ekstrem bekreftelsesskjevhet ved at den trekker selektivt frem kun de artikler som kan tolkes til støtte for at det ikke er noen økning i ekstremer og overser all annen kunnskap på feltet.

Ny forskning sier noe annet enn dette Trondhjem.

Hva denne bloggen er, er jeg ikke opptatt av. Det er publikasjoner, som er grunnlag for artikkelen på denne bloggen.

Utfordring, antar du tar den sikkert på strak arm.

Kan du vise meg en publikasjon fra 2016 som viser at det er blitt mere ekstremvær ?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8193
08.12.16 12:17
Trenberth: Hva denne bloggen er, er jeg ikke opptatt av. Det er publikasjoner, som er grunnlag for artikkelen på denne bloggen.
Utfordring, antar du tar den sikkert på strak arm.
Kan du vise meg en publikasjon fra 2016 som viser at det er blitt mere ekstremvær ?

Nei det gidder jeg ikke. Jeg har indirekte vist deg mange publikasjoner. IPCC har vurdert ALLE publikasjoner frem til 2012 og konkludert med at det er "...strong evidence that warming has lead to changes in temperature extremes—including heat waves—since the mid-20th Century."

Ergo fins det mange vitenskapelige publikasjoner som viser MÅLINGER og OBSERVASJONER på at det er blitt mer ekstremvær. Du finner disse studiene omtalt med referanser i IPCCs rapport om du er interessert.

 

Bloggen du henviste til tier stille om disse studiene. Der henvises det målrettet selektivt til de studiene som ikke finner en økt forekomst av slike ekstremer i en eller annen region på jordkloden som grunnlag for å hevde at det fins ikke vitenskapelig belegg for økt ekstremvær. Det alene er nok til å forstå at denne bloggen har INTET med vitenskap å gjøre - den presenterer propaganda tuftet på en forvrengt fremstilling av vitenskapens budskap på dette feltet.

(Innlegget ble redigert 08.12.16 12:23)

la1goa
la1goaInnlegg: 11606
08.12.16 17:23
trondhjem: IPCC har vurdert ALLE publikasjoner frem til 2012

Det er å ta i en smule, ikke så rent lite heller. Når du snakker om selektivitet så vet vi at IPCC også har en svært stygg tendens til å være noe overselektiv.

Hook123
Hook123Innlegg: 286
08.12.16 19:30

Jeg tror det er etter forurensningen og de siste tiårene man burde sett statistikken på.. det må jo være mulig å samle alle loggførte katastrofer og ekstremvær og tørke etc i en statistisk oversikt? 

 

Alt som har skjedd tidligere (flere hundre år siden) er mindre interessant av to grunner, det var mindre fokus på tingene, mindre forskning på det området og lite ble loggført. Nr 2. Det var før menneskapt co2 utslipp og annen forurensning og er på et vis urelevant.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
08.12.16 22:43
Hook123: Alt som har skjedd tidligere (flere hundre år siden) er mindre interessant av to grunner, det var mindre fokus på tingene, mindre forskning på det området og lite ble loggført. Nr 2. Det var før menneskapt co2 utslipp og annen forurensning og er på et vis urelevant.

Historien er alt annet enn irrelevant.

Skal man forstå de naturlige syklusene i naturen så må man gå flere hundre år tilbake.

Hva skal man ellers sammenligne med ?

(Innlegget ble redigert 08.12.16 22:44)

Hook123
Hook123Innlegg: 286
09.12.16 00:05

Sykluser har ingenting med forurensning å gjøre. Hvis man vil se på effekten av forurensning kan man ikke sammenligne med istiden. Vi vet ikke antall vulkanutbrudd og flommer, lengden på høst tiden eller gro tiden av havre, hvor høye og hyppige tsunamier var for tusenvis av år siden.

Man må jo se på effekten/utviklingen av miljøgifter ved å sammenligne årene fra disse utslippene startet. Er det skadelig for mennesker så er det mest sannsynligvis skadelig for resten av jordelivet.

silas
silasInnlegg: 19118
09.12.16 10:16
gamecrazy: Hvis man skal fjerne CO2,kan man vel bare plante flere trær?Alle vet jo at trær trenger co2 for å puste og lager O2?

Skogen i Norge binder ca. 25 millioner tonn CO2 i året. Det er en betydelig del av vårt bruttoutslipp som er ca 55 millioner tonn. Satelliter viser at kloden er blitt 6-12% grønnere. Norsk vannkraft reduserer utslippene med ca. 20 millioner tonn CO2. Norges nettoutslipp er faktisk ikke langt unna 0 og det bør feires med champagne.

(Innlegget ble redigert 09.12.16 10:19)

Kilimiljama
KilimiljamaInnlegg: 950
09.12.16 13:40
gamecrazy: Hvis man skal fjerne CO2,kan man vel bare plante flere trær?Alle vet jo at trær trenger co2 for å puste og lager O2?

Se tråden S.O.S. SKOG! Gammel tråd som jeg startet i sin tid.

**************************

http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1697832/tittel/s-o-s-skog

**************************

Problemet er at hver nordmann er ansvarlig for 10 tonn CO2 i året. Litt forenklet kan vi tenke oss at et tre makter å binde 1 tonn CO2 i sin livssyklus (la oss si 500 til 1000 år avhengig av treslag, skal det være noen vits i dette må det velges trær med lange liv).

Hver nordmann måtte følgelig plante 10 trær ÅRLIG for å veie opp for våre fossile utslipp.

Så Trondhjem har rett i at de fossile utslippene må stanses.

Men når det gjelder å løse de problemene vi alt har skapt, kan karbonbinding gjennom skogplanting være en del av løsningen.

Da kan man imidlertid ikke gjøre som Norges skogeierforbund ønsker å gjøre - dvs. plante trærne og hogge dem etter 20, 40, 60, 80, 100 eller 200 år og lage biodrivstoff av dem - de måtte få stå på rot til "evig tid" og bygge opp karbonlageret i skogen og skogbunnen (røttene og det som er under bakken, binder også store mengder karbon).

Eller trærne måtte hogges og brennes i varmekraftverk med fangst og lagring av karbonet for å hindre at det slippes ut i atmosfæren på nytt. Det siste kan i fremtiden bli en måte å "støvsuge" atmosfæren for CO2 på, for å sitere tidligere landbruksminister Brekk fra Sp (under de rødgrønne) - men Brekk hadde ingen plan for fangst og lagring, han ville støvsuge atmosfæren for karbon ved massiv nyplanting, men han ville også hogge maksimalt og frigjøre karbonet igjen gjennom biodrivstoff, akkurat slik Erik Lahnstein og Norges skogeierforbund vil i dag, slik det senest ble ganske tydelig illustrert i debatten på Dagsnytt 18 på NRK2 i går kveld.

(Innlegget ble redigert 09.12.16 13:50)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg