Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Trump og klima

NYTT TEMA
trondhjem
trondhjemInnlegg: 8027
14.12.16 11:08

 

Det er mange som anser Donald Trump som en trussel og tilbakeslag for klimaarbeidet. Mannen er utvilsomt en fornekter av at vi står overfor et menneskeskapt klimaproblem, og hans utnevning av personer til ledende posisjoner i USAs statsadministrasjon viser at Trumps administrasjon vil definitivt ikke utøve en aktiv klimapolitikk.

Jeg er allikevel ikke så bekymret for at USA vil bli den katastrofen for klimaarbeidet som mange frykter. Dette begrunner jeg med at Trump er forretningsmann og samler en regjering med mange tidligere næringslivstopper. Disse menneskene forstår markedet bedre enn de fleste.

Det siste halvannet året har de fem største kullselskapene i USA blitt slått konkurs: Walter Energy Inc., Patriot Coal Corp., Alpha Natural Resources Inc., Arch Coal Inc. og Peabody Energy Corp. En rapport som har undersøkt hvorfor kullbransjen sliter så hardt finner at årsaken til konkursene på ingen måte skyldes Obamas klimapolitikk eller annen offentlig regulering. Tvert om fikk selskapene betydelig hjelp av den amerikanske staten i form av finansiell støtte:

«As major banks have withdrawn support for coal projects, the federal government has actually done a lot to support the coal industry financially.»

 

Rapporten finner at årsaken er todelt. Kullselskapene har overestimert behovet for kull og overinvestert i økt produksjonskapasitet for lånte penger. Det satte selskapene i en skvis mellom høye gjeldsforpliktelser og fallende kullpriser. Samtidig har finansmiljøene blitt mer bevisste på at investeringer i fossil energi har langt høyere risiko enn før slik at selskapene fikk ikke tilgang på ny kapital som kunne refinansiert gjelden deres og fått dem over kneika. Bankene anså det for risikabelt å låne ut mer til kullselskapene og valgte heller å avskrive eksisterende gjeld ved å slå de konkurs. Bankene selv begrunner dette med økt klimafokus:

«Many of these banks have stated that their unwillingness to invest in coal projects is the result of a renewed focus on climate change. “We believe the financial services sector has an important role to play as governments implement policies to combat climate change,” said JP Morgan in a statement announcing that they would end their support for new coal plants.Bank of America, Citigroup and Morgan Stanley have all made similar moves to withdraw their support for coal projects.»

 

Dette synes jeg er spesielt interessant og gledelig. De store bankene i USA vil ikke lengre ta risikoen med å investere i kullsektoren. Det er m.a.o. markedet som svikter kullbransjen i USA, og ikke de føderale myndighetene. Årsaken til dette klimaskifte i banknæringen tror jeg langt på vei kan tilskrives to faktorer. Den ene er det sterke prisfallet på fornybar kraft som har gjort denne energiformen langt mer konkurransedyktig. I denne artikkelen er det en kurve som hevder at sol- og vindkraft i dag har en ikke-subsidiert kostpris på ca. halvparten av kullkraft i USA.

Den andre årsaken tror jeg kan tilskrives tenketanken Carbon Tracker Initiative og deres investorrapporter. Denne tenketanken består av tidligere fondsinvestorer og økonomer som analyserer verdens energimarkeder under forutsetning av FNs Klimapanels togradersmål skal oppnås og belyser hvilke risikoer det innebærer for investeringer i fossil energi. Det er denne tanketankens rapporter som først gjorde verden oppmerksom på at 2/3 av påviste reserver av fossile drivstoff må ligge i bakken om målet skal kunne oppnås, og så regnet de ut hva dette vil innebære av risiko for den som vil investere innen olje-, gass- og kullutvinning. Disse rapportene som snakker et språk investorer forstår har bokstavelig talt helt kaldt vann i årene på mange fondsforvaltere. I kjølvannet av Carbon Tracker Initiative har det oppstått en verdensomspennende boikottbevegelse hvor fond av ymse slag oppfordres til å trekke seg ut av fossil energi. Per i dag har over 600 fond som har en samlet investeringskapital på mer enn fem norske oljefond sluttet seg til boikotten av fossil energi. Det er spesielt gledelig å se at denne aktivismen fungerer og utgjør dråpen i begeret som sender kullselskaper i USA til skifteretten. Det nytter å stå opp for klima, selv den en gang så mektige karbonlobbyen i USA kan overvinnes.

Siden det er markedet selv som kverker amerikansk kullindustri og ikke klimapolitikk, tror jeg at Trump og hans regjering av næringslivstopper vil moderere seg kraftig og innse at kullkraftens dager er talte som følge av ny disruptiv teknologi. Jeg tror derfor ikke at Trump kommer til å revitalisere kullindustrien mer enn de vil komme til å revitalisere damplokomotivindustrien. Tiden har løpt fra denne næringen.

Men selv om jeg skulle ta feil her, så vil det bety lite i global målestokk fordi verdens desidert største forbruker av kull og kullkraft, Kina, har allerede overinvestert kraftig i kullkraft. Landet har installert nesten 900 GW kullkraft som for tiden går med under halv last. Ikke nok med det, det er litt over 200 GW kullkraft under konstruksjon i landet og det er planlagt ytterligere 400 GW til. Disse tallene forteller at det neste store konkursraset i kullbransjen lurer rundt hjørnet. Det er ikke bare i USA at tiden og markedet har løpt fra kullkraften. Dens dager er talte – og kanskje den dummeste investeringen man kan gjøre i dag er å investere i en kullmine. 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
14.12.16 18:22
trondhjem: Dens dager er talte – og kanskje den dummeste investeringen man kan gjøre i dag er å investere i en kullmine.

Vel, sikkert mye riktig i det.

Det dummeste må likevel være å investere i vindmøller.

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5897
14.12.16 18:38
trondhjem: Det er mange som anser Donald Trump som en trussel og tilbakeslag for klimaarbeidet. Mannen er utvilsomt en fornekter av at vi står overfor et menneskeskapt klimaproblem, og hans utnevning av personer til ledende posisjoner i USAs statsadministrasjon viser at Trumps administrasjon vil definitivt ikke utøve en aktiv klimapolitikk.

Mitt hjerte blør for de amerikanske klimaforskerne og deres meningsterrorister. Bare tanken på at noen kan finne på å fornekte at Klimabusemannen allerede er over oss kan få det til å gå rundt for noen og enhver.

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1659
16.12.16 05:51
trondhjem: Mannen er utvilsomt en fornekter av at vi står overfor et menneskeskapt klimaproblem

Her synes jeg formuleringen: "Han er utvilsomt uenig med de som hevder at vi står overfor et menneskeskapt klimaproblem" er et bedre ordvalg. På den måte viser du respekt for at det fins mange som kan oppleve det som nedlatende, arrogant og respektløst når man kaller ens meningsfeller for fornektere. Du oppnår ingenting i debatten ved å såre de som er uenige med deg, og du har jo selv vært opptatt av å vise til Arne Næss' regler for debatt osv. Ved å vise respekt for dem som mener noe annet enn en selv så får man også respekt tilbake. Bare en liten velment idé som jeg tror kan bidra til å bringe debatten litt videre. Du oppnår nok ikke umiddelbart at folk blir enige med deg ved å formulere deg som jeg foreslår, men iallfall unngår du å bli direkte avskrevet som en rendyrket aktivist som er uimottakelig for andre syn enn ditt eget.

Ellers så synes jeg du skriver mye fornuftig i ditt innlegg i denne saken, selv om jeg tenker du tar litt lett på de utfordringer som klimaforskningen får å forholde seg til i USA etter regimeskiftet. Jeg registrerer for tiden mange artikler om dypt fortvilede, frustrerte og redde personer der borte som blant annet gjør drastiske tiltak for å redde sin framtid og det de tror på.

BorisA
BorisAInnlegg: 2662
16.12.16 07:13

Jeg er ikke så redd for fremtiden til amerikanske klimaforskerer. For dersom Trump gjør alvor av sine trusler om å stenge pengekranen, vil Norge kjenne sitt ansvar for å redde verden og opptrette en egen amerikansk avdeling av Cicero og ansette de arbeidsledige amerikanske forskerne der.

blackline
blacklineInnlegg: 14456
18.12.16 07:57
trondhjem: Men selv om jeg skulle ta feil her, så vil det bety lite i global målestokk fordi verdens desidert største forbruker av kull og kullkraft, Kina, har allerede overinvestert kraftig i kullkraft. Landet har installert nesten 900 GW kullkraft som for tiden går med under halv last. Ikke nok med det, det er litt over 200 GW kullkraft under konstruksjon i landet og det er planlagt ytterligere 400 GW til. Disse tallene forteller at det neste store konkursraset i kullbransjen lurer rundt hjørnet. Det er ikke bare i USA at tiden og markedet har løpt fra kullkraften. Dens dager er talte – og kanskje den dummeste investeringen man kan gjøre i dag er å investere i en kullmine.

Heldigvis har Oljefondet vårt allerede i Mai 2015 besluttet eksponere seg ned i kullselskaper og selkaper eksponert i bransjen.

Dette gjelder selskaper med større eksponering enn 30% i kull.

la1goa
la1goaInnlegg: 11287
18.12.16 22:36
trondhjem: Det siste halvannet året har de fem største kullselskapene i USA blitt slått konkurs: Walter Energy Inc., Patriot Coal Corp., Alpha Natural Resources Inc., Arch Coal Inc. og Peabody Energy Corp. En rapport som har undersøkt hvorfor kullbransjen sliter så hardt finner at årsaken til konkursene på ingen måte skyldes Obamas klimapolitikk eller annen offentlig regulering. Tvert om fikk selskapene betydelig hjelp av den amerikanske staten i form av finansiell støtte: «As major banks have withdrawn support for coal projects, the federal government has actually done a lot to support the coal industry financially.»

For å dempe gleden litt. Ja det er helt riktig at prisen falt kraftig men allerede januar 2016 snudde det. Selvsagt vil også fortjenesten mining companies har følge denne prisen. Nå ser det ut som at dette har snudd. Jeg ser at rapporten du refererer til er av litt eldre dato dvs. juni 2016 og det er klart at de ikke har fått med de siste tallene. Som rapporten åpner med er mye av skylden risky business og høye lederlønninger. Når så prisen på kull så faller kan det være den lille tuen som velter store lass.

Så kan man saktens lure på hva slags kull prosjekter og/eller hvilke kriterier som skal til for å få støtte.

edit: Den første kurven er Dow Jones us køl-index. Den andre er et eksempel på et køl-company.

(Innlegget ble redigert 18.12.16 22:38)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8027
19.12.16 12:00
la1goa: For å dempe gleden litt

Du demper ikke mitt humør med å vise til stigende kullpriser. Tvert om. Stigende kullpriser vil øke gapet mellom kostprisen på fornybar kraft og kullkraft og øke den grønne kraftens konkurransekraft.

 

 

la1goa
la1goaInnlegg: 11287
19.12.16 12:38
trondhjem: Stigende kullpriser vil øke gapet mellom kostprisen på fornybar kraft og kullkraft og øke den grønne kraftens konkurransekraft.

hehehehe.... Dagens.  

Subsidiert konkurransekraft?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8027
19.12.16 13:23
la1goa: Subsidiert konkurransekraft?

Ta en titt på lenkene i åpningsinnlegget. Der vil du finne at usubsidiert kostpris på både vindkraft og solcellekraft har falt til ca. HALVPARTEN av kostprisen på kullkraft i det amerikanske kraftmarkedet.

Jeg gjentar at dette er USUBSIDIERTE priser. Kullkraft er utkonkurrert på det amerikanske markedet. Tiden da du og dine likesinnede kunne godte dere over at fornybarindustrien er avhengige av statssubsidier er over. I dag er det kullindustrien som må ha hjelp fra politikere for å overleve i kraftmarkedet i USA.

la1goa
la1goaInnlegg: 11287
19.12.16 15:42
trondhjem: Jeg gjentar at dette er USUBSIDIERTE priser. Kullkraft er utkonkurrert på det amerikanske markedet. Tiden da du og dine likesinnede kunne godte dere over at fornybarindustrien er avhengige av statssubsidier er over. I dag er det kullindustrien som må ha hjelp fra politikere for å overleve i kraftmarkedet i USA.

hehehe.... Ennå flere vitser? Jada... Vi får vente og se, omvent kurve av køl? ... I mellomtiden er det lov å trekke litt på smilebåndene.

Snekk
SnekkInnlegg: 902
22.12.16 17:35
trondhjem: Siden det er markedet selv som kverker amerikansk kullindustri og ikke klimapolitikk, tror jeg at Trump og hans regjering av næringslivstopper vil moderere seg kraftig og innse at kullkraftens dager er talte som følge av ny disruptiv teknologi. Jeg tror derfor ikke at Trump kommer til å revitalisere kullindustrien mer enn de vil komme til å revitalisere damplokomotivindustrien. Tiden har løpt fra denne næringen.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg