Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Faktaresistent kverulering

NYTT TEMA
trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
29.12.16 14:44

Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

Drivhuseffekten er en isolasjonsmekaniske i atmosfæren som gjør det vanskeligere for varmetapet fra jordoverflaten å trenge gjennom atmosfæren og unnslippe til verdensrommet. Jo sterkere drivhuseffekt, desto større temperaturforskjell mellom jordoverflaten og verdensrommet trengs for at varmetapet skal klare å trenge gjennom atmosfæren. Den varmeisolerende effekten til drivhuseffekten er aktiv døgnet rundt.

Økt solinnstråling vil varme opp jordkloden ved at mer varme (i form av sollys) kommer ned til jordoverflaten og varmer den opp. Denne mekanismen er selvsagt kun aktiv og oppvarmede i dagslys når sola skinner, til forskjell fra økt drivhuseffekt som vil virke oppvarmende hele døgnet.

Man kan derfor bruke observasjoner av hvordan atmosfæren og klimasystemet har endret seg i vår tid til å bestemme om dagens globale oppvarming skyldes økt drivhuseffekt eller økt solinnstråling. Dette er selvsagt gjort av klimaforskerne. Her er en fremstilling av slike observasjoner som forteller om årsaken til dagens globale oppvarming. Her er en annen, og her er en tredje, langt mer omfattende og utfyllende oppstilling av slike beviser for at dagens globale oppvarming bare kan skyldes økt drivhuseffekt.

Disse og andre oppstillinger av empiriske beviser for at dagens oppvarming er menneskeskapt er omtalt mange ganger tidligere på VGD. Dette er på ingen måte ny kunnskap eller ferske argumenter i forumets klimadebatt. De aller fleste som gidder å sette seg inn i denne saken og forsøker selv å forstå hva disse bevisene er, kommer frem til at bevisene for AGW er så omfattende og overbevisende at det kan ikke innen rimelighetens grenser betviles at våre klimagassutslipp er årsaken til dagens globale oppvarming og at vi derfor må slutte å slippe ut klimagasser FØR den globale oppvarmingen blir farlig sterk.

 

Det er derfor underlig at mange av VGDs faste "klimaskeptikere" velger å fremstille seg selv som faktaresistente kverulanter ved å gjenta denne besvergelsen til det kjedsommelige. Disse "klimaskeptikerne" vet, eller burde i det minste vite, at denne besvergelsen er ikke sann.

For meg, som har lest mye om disse bevisene er saken så klar at når jeg møter en debattant som serverer denne utslitte besvergelsen, så avfeier jeg vedkommendes budskap som uforstand og dermed totalt uinteressant.

(Innlegget ble redigert 29.12.16 14:50)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
29.12.16 18:00
trondhjem: Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene

Du mener vel at du rekker knapt starte en ny tråd der du gjentar (og gjentar og gjentar)din trosbekjennelse til den falsifiserte hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming før noen peker på det enkle faktum at det ikke fins noen bevis?

la1goa
la1goaInnlegg: 11300
29.12.16 23:44
trondhjem: . Her er en annen, og her er en tredje

Sorry Trondhjem. Jeg har fulgt med på data en god stund. Jeg leser nok en gang ting som ikke stemmer. Det hjelper deg ingenting selv om 100% av forskere måtte si noe annet enn dataene. Å vise til Cook sin side vil ikke hjelpe saken din, han forteller alt annet enn hvorfor jeg er skeptisk selv om han måtte ha what ever doktor grad på det. Mannen er avslørt som en bløffmaker.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
30.12.16 11:23

Et av bevisene for at vår tids globale oppvarming vanskelig kan forklares med økt solinnstråling (ved sterkere sol og/eller mindre skyer) er den observerte endringen i forskjellen mellom døgnets maksimums- og minimumstemperatur (kalles diurnal temperature range på engelsk og forkortes ofte til DTR, som jeg vi bruke heretter).

En soldrevet global oppvarming vil gi økt DTR (globalt). Dette følger direkte av oppvarmingen kommer i form av mer intens sol som selvsagt kun har effekt på dagtid når solen skinner. Ergo, er det solen som driver vår tids globale oppvarming slik mange klimaskeptikere hevder, så bør vi forvente å se DTR har økt i samme periode. Men det gjør vi ikke:

Det er publisert et høyt antall studier/målinger av hvordan DTR har endret fra 1950-tallet frem til i dag. Her er kun et lite utvalg av dem. Det er et solid empirisk grunnlag for å hevde at DTR har minket siden 1950-tallet til i dag.

Disse studiene taler midt imot klimaskeptikerens påstander om at det er sola som har skapt den observerte globale oppvarmingen siden 50-tallet. Derimot er det lett å forklare den observerte DTR-endringen med drivhusforklaringen fordi økt drivhuseffekt vil forventes å gi redusert DTR. Disse studiene er derfor å regne som empiriske beviser som taler for AGW og som taler mot at det er økt solinnstråling som varmer oss opp, slik at for meg er denne observerte reduksjonen i DTR en viktig årsak til at jeg ikke tror på klimaskeptikernes påstander om at det er sola som har skapt vår tids globale oppvarming.

For ordens skyld skal det opplyses at det er ikke bare klimagassnivået i atmosfæren og solas intensitet som påvirker DTR. Det er en rekke andre faktorer som også kan påvirker DTR. Se f.eks. fra siste avsnitt på side 405 til første avsnitt side 406 for en diskusjon av slike faktorer. Det er derfor ikke en absolutt korrelasjon mellom DTR og økt drivhuseffekt, og det fins betydelige regionale variasjoner i DTR som til og med kan gå i motsatt retning.

Dette betyr imidlertid ikke at man kan lukke øynene for det faktum at det er observert og målt en reduksjon i DTR (globalt snitt) under vår tids globale oppvarming. Dette er et (av flere) empirisk bevis for AGW samme hvor mye "klimaskeptikere" måtte nekte for det

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
30.12.16 11:55
trondhjem: De aller fleste som gidder å sette seg inn i denne saken og forsøker selv å forstå hva disse bevisene er, kommer frem til at bevisene for AGW er så omfattende og overbevisende at det kan ikke innen rimelighetens grenser betviles at våre klimagassutslipp er årsaken til dagens globale oppvarming og at vi derfor må slutte å slippe ut klimagasser FØR den globale oppvarmingen blir farlig sterk.

Min opplevelse er motsatt. De aller fleste jeg har møtt som har satt seg inn i denne saken er sterkt kritisk til hypotesen. Hypotesen om Katastrofal Menneskeskapt Global Oppvarming er falsifisert så mange ganger at de aller fleste av oss har mistet tellingen.

Det er to ting som du og dine medaktivister drar frem. Det er de berømte (men akk så falsifisert) 97% og modeller.

Tegneren og forfatteren bak Dilbert, Scott Adams har kommet med en utfordring til deg og dine:  

Climate Science Challenge. Find a scientist -- just one -- who says the climate prediction models are credible: bit.ly/2hNEFHD

(Innlegget ble redigert 30.12.16 11:56)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
30.12.16 20:01
trondhjem: Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

At det mangler empiri er helt riktig. Dere henviser til naturvitenskap.

Hypoteser i naturvitenskapen som mangler empiri - er fortsatt en hypotese.

Hvis dere synes dette er ubehagelig må dere slutte å henvise til naturvitenskapen, velg da heller feks tro, religion eller kommunisme. Noe annet må det i hvertfall være, for naturvitenskap er det ikke.

Ellers kan jeg forsikre deg om at de fleste av oss er opptatt av ytringsfrihet og respekt for andre. Noe du åpenbart ikke støtter.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 13:42

Et annet empirisk bevis som sterkt indikerer at det er økt drivhuseffekt som står bak vår tids globale oppvarming er målingene av jordklodens lysskinn og solas innstråling i øvre atmosfære.

Siden jordkloden svever i et vakuum (verdensrommet) kan den kun endre global middeltemperatur dersom det oppstår en ubalanse i menge varme i form av lys som forlater jordkloden (jordas utstråling/lysskinn) og mengde varme i form av lys som kommer inn til jorda (solas innstråling).

Siden 1970-tallet har NASA og andre sendt opp satellitter som måler hvor mye lys som kommer inn til jordkloden (solas innstråling) og jordklodens utstråling (lysskinn). Det er lettere sagt enn gjort å utføre slike målinger over lang tid, og disse måleprogrammene har vært belemret med mye usikkerhet og motstridende resultater. Dette ser imidlertid ut til å være et løst problem. Her er i alle fall to rimelig ferske publikasjoner som rapporterer om det. Disse studiene finner at jordkloden har en ubalanse i energiregnskapet (ved øvre atmosfære) på rundt en halv W/m2.

Dette overskuddet av varme inn til jordkloden må gjøre av seg en plass på jordkloden. Denne plassen er stort sett havet, det tar opp godt over 90 % av varmen fra den globale oppvarmingen. Vi kan derfor verifisere satellittmålingene av øvre atmosfæres strålingsbalanse med å sammenligne opp mot hvor mye varme som akkumuleres per tidsenhet i havet. Dette er også målt systematisk i mange år. Disse målingene presenteres her (se figur 1 og 2), og de viser at havene våre har mottatt en varmestrøm som også utgjør omtrent 0.5 W/m2 så godt som uavbrutt siden tidlig 1970-tall.

Når havet blir varmere vil det utvide seg. Ved å måle hvor raskt havet stiger kan man regne ut hvor mye varme som er gått ned i vannmassene (må trekke fra bidrag fra smeltet is og effekter fra landheving etc.). Dette er og selvsagt gjort, det har i mange år svevet satellitter som måler havstanden, og de finner (se figur 5) at havnivået har økt nesten uavbrutt i samme periode med an hastighet som også tilsvarer en varmeakkumulering rundt 0.5 W/m2.

Vi har m.a.o. 3 uavhengige måleserier som alle finner at jordkloden har blitt varmet opp tilnærmet konstant med en hastighet tilsvarende 0,5 W/m2 ubalanse i jordas energibalanse mot verdensrommet siden 1970-tallet helt opp til i dag. Det er derfor ingen tvil om at den globale oppvarmingen har pågått med jevnt styrke over de siste 45 årene (det har ikke vært noen pause etter årtusenskiftet slik mange tror).

Disse målingene sier kun at det pågår en global oppvarming, de kan ikke brukes som sådan til å fastslå hvorfor har denne ubalansen i øvre atmosfæres strålingsbalanse oppstått. Men det gjør disse målingene. I tillegg til å måle hvor mye lys som stråler ut fra jordkloden han man også målt hvordan frekvensen og intensiteten på dette lyset varierer over tid. Og det man finner er at mengde lys i de frekvensområder som klimagassene CO2, metan og N2O (tre menneskeskapte langlivede klimagasser) er blitt redusert siden 1970-tallet.

Dette er et direkte empirisk bevis for at atmosfæren har fått økt drivhuseffekt i samme periode, her er hvordan en tidligere slik studie fra 2001 ble omtalt av BBC: 

"Their findings, reported in the journal Nature, show that less radiation was escaping from Earth to space in 1997 than in 1970. It means the gases are being kept in the atmosphere, and are trapping the Sun's heat."

Studien finner du her.

 

Til sammen danner disse måleresultatene et robust empirisk bevis for at jordkloden over de siste 30 - 40 årene har blitt varmet opp som følge av en forsterket drivhuseffekt skapt av økende nivåer av CO2, KFK og metan.

Vi har målt at jordas varmebalanse i øvre atmosfære er forskjøvet til global oppvarming, at denne varmen samles opp av havet, og at årsaken til denne oppvarmingen skyldes redusert varmetap fra jordkloden grunnet økte nivåer av menneskeskapte klimagasser.

 

Den som hevder at det fins ingen empiriske bevis eller belegg for å hevde at CO2-utslippene lager en global oppvarming snakker ut fra ren uvitenhet. Det er en seriøst misforstått påstand.

(Innlegget ble redigert 02.01.17 13:43)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
02.01.17 14:00
trondhjem: Det er derfor ingen tvil om at den globale oppvarmingen har pågått med jevnt styrke over de siste 45 årene (det har ikke vært noen pause etter årtusenskiftet slik mange tror).

Artig! Er pausen borte nå igjen? Hvor mange ganger har du og dine bevist at den ikke finnes, motbevist at den finnes eller bare nektet for at den noen gang har eksistert?

Og plager det dg ikke et dugg at CO2 økningen har vært jevn i hele perioden, mens temperaturene har steget i samme takt, jevnt og trutt helt siden den lille istiden?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 14:08
frankolainen: Og plager det dg ikke et dugg at CO2 økningen har vært jevn i hele perioden, mens temperaturene har steget i samme takt, jevnt og trutt helt siden den lille istiden?

Nei, fordi det du sier her er rent oppspinn fra din side.

(Innlegget ble redigert 02.01.17 14:08)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 14:10
frankolainen: Artig!

Forklar meg gjerne hvordan vi kan måle en jevn akkumulering av varme i havene og samtidig jevn havnivåstigning dersom den globale oppvarmingen tok seg en pause i en 10-15 år slik du og mange andre klimauvitende insisterer på å tro?

 

(Innlegget ble redigert 02.01.17 14:11)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
02.01.17 14:26
trondhjem: Forklar meg gjerne hvordan vi kan måle en jevn akkumulering av varme i havene

Vi kan jo ta en pause her (pun intended).

Jevn havnivåstigning? Skulle ikke hele verden drukne som følge av denne menneskeskapte globale oppvarmingen? Burde ikke havstigningen akselerert? Og feilmarginene når du skal måle gjennomsnittstemperaturen i noe så substansielt som Havet, overgår den såkalte "akkumuleringen" mange ganger om.

Så jeg kan konkludere med at pausen som ikke fins er borte igjen?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
02.01.17 14:27
trondhjem: Nei, fordi det du sier her er rent oppspinn fra din side.

Javel?

Hva er det du påstår som er feil? Har vi ikke hatt noen økning i atmosfærenens CO2 konsentrasjon?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 14:45
frankolainen: Jevn havnivåstigning?

Jeg har gitt deg kurvene over målt havstigning og varmeinnhold. Disse målingene viser en jevn stigning siden 1970-tallet.

Om du ikke vil forholde deg til dette faktum kan du like godt la være å svare i denne tråden. Jeg gidder ikke forholde meg til meninger fra folk som er faktaresistente.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 14:55
frankolainen: Hva er det du påstår som er feil? Har vi ikke hatt noen økning i atmosfærenens CO2 konsentrasjon?

Det som er feil i ditt utsagn er dette; "mens temperaturene har steget i samme takt, jevnt og trutt helt siden den lille istiden"

Den lille istid tok slutt på midten av 1800-tallet, og temperaturen begynte ikke stige særlig før mellomkrigstiden, så tok oppvarmingen en 40-års pause (reell pause, og ikke en artefakt av ENSO-syklusen), for så i stige uavbrutt siden tidlig 70-tall til nå.

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
02.01.17 15:57
trondhjem: Til sammen danner disse måleresultatene et robust empirisk bevis for at jordkloden over de siste 30 - 40 årene har blitt varmet opp som følge av en forsterket drivhuseffekt skapt av økende nivåer av CO2, KFK og metan.

Robust empirisk bevis? Du henviser til at varmeinneholdet i havmassene har økt. 

Det er kun solen som kan varme havmassene, sett bort ifra tusendels grader som kan komme fra klimagasser. Det finnes ikke en publikasjon som støtter din antagelse eller tro.

Det er imidlertidlig observert mere solinnstråling pga mindre skydekke fra og med midten av 70 tallet.

 

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1659
02.01.17 16:41
trondhjem: Man kan for tiden knapt åpne en tråd på VGD som omhandler klimaendringene uten at en eller flere av forumets faste "klimaskeptikere" serverer besvergelsen om at det fins ingen beviser eller empirisk belegg for at dagens globale oppvarming skyldes våre klimagassutslipp.

Hva er egentlig poenget med denne tråden? Kortfattet poengtert svar utbes.

Forøvrig kan man bli litt matt av disse evige gjentagelsene, et totalt fastspikret budskap, helt uten nyhetsverdi, framført som om det var en religiøs besvergelse.

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1093
02.01.17 17:51
swixfantomet: Forøvrig kan man bli litt matt av disse evige gjentagelsene, et totalt fastspikret budskap, helt uten nyhetsverdi, framført som om det var en religiøs besvergelse.

Regner med du mener de stadige grunnløse besvergelsene fra Trenberth og franko om manglende empiri? Isåfall helt enig.

(Innlegget ble redigert 02.01.17 17:51)

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1659
02.01.17 21:49
ramses2k: Isåfall helt enig.

Flott, da regner jeg med du er enig med meg i at dette er en poengløs tråd der trådstarter nok en gang repeterer sin oppfatning om at alle andre enn ham selv har totalt misforstått klimaproblematikken. Dessuten at man er nødt til å være både kverulant og faktaresistent om man skal våge seg å være uenig med ham.

Trådstarter er forøvrig Trondhjem og ikke Trenberth eller Franko slik du later til å tro.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
02.01.17 23:20
swixfantomet: Flott, da regner jeg med du er enig med meg i at dette er en poengløs tråd der trådstarter nok en gang repeterer sin oppfatning om at alle andre enn ham selv har totalt misforstått klimaproblematikken.

Det er lenge siden du har svart på et av mine utlegg og forholdt deg til tema jeg tar opp. Men det mangler ikke på forsøk fra din side på å ramme min integritet med å kritisere ordvalg og argumentasjonsform. Jeg tror du vet hva Arne Næss hadde sagt til en slik debattform.

Denne tråden handler om at man kan ha egne meninger så mye man måtte ønske, men man har ikke rett til å ha sine egne fakta. Mer konkret er den et svar på utallige besvergelser fra Trenberth og noen andre på din side i klimadebatten i tråd etter tråd om at det fins ingen empiri for AGW eller behov for å kutte klimagassutslipp.

Mitt svar til besvergelsene er å legge frem kildemateriale hvor den som vil med selvsyn kan finne måledata i mengder som viser at vi har observert endringer i naturen som vanskelig kan forstås innen det syn dere klimaskeptikere forfekter, men som er godt i samsvar drivhusforklaringen. Det mener jeg er empirisk belegg - så langt har ingen på din side forsøkt tilbakevise den meningen med å ta tak i målingenes innhold og vise hvordan dette innholdet kan forstås på annet vis enn jeg (dvs. klimaforskerne, jeg bringer ikke egne syn til en fagdebatt i et fag som ikke er mitt eget) hevder.  

Du er hjertelig velkommen til å fortelle oss om du mener disse måleresultatene utgjør et empirisk belegg eller ikke, og eventuelt begrunner hvorfor du mener det du gjør. Hvis du UTELUKKENDE diskuterer denne problemstillingen med naturvitenskaplige holdbare argumenter vil du forholde deg til SAKLIG til trådens TEMA - den påståtte manglende empirien fra flere av dine meningsfeller.

(Innlegget ble redigert 02.01.17 23:21)

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5898
03.01.17 00:11
trondhjem: Mitt svar til besvergelsene er å legge frem kildemateriale hvor den som vil med selvsyn kan finne måledata i mengder som viser at vi har observert endringer i naturen som vanskelig kan forstås innen det syn dere klimaskeptikere forfekter, men som er godt i samsvar drivhusforklaringen

En av linkene dine gikk til AR5. Det er et langt kapittel, men jeg nøyer meg med å lure på hvorfor de tar med kirsebærplukkingen til Mann og d'Arrigo og sammenligner dem med et ensemble av modellkjøringer, dersom det finnes solide empiriske data. Det er hockeykøllen om igjen, neppe særlig bedre. Etter min mening ville "Saken" ha stått seg bedre (vært mer troverdig) hvis de kort og godt hadde kuttet ut dette. Ja hvis de har noe bedre å bygge på så klart. Hvis resten av dette er av tilsvarende kvalitet, ser det jo ut som et korthus.

At McIntyre ble truet med å få sparken som IPCC-reviewer fordi han ba om å få se dataene til d'Arrigo 2006 (omtalt i AR4), taler klart for korthus-allegorien - han kom visst faretruende nær et av kortene.

Ifølge McIntyre ble forresten ikke dataene til d'Arrigo 2006 tilgjengelige før i 2014, mens AR5 kom i 2013, seks år etter AR4. I mellomtiden har flere granskningsrapporter støttet policyen om at data til viktige studier må bli gjort tilgjengelige for uavhengige parter. De ugjennomsiktige utvelgelsesprinsippene i Klimapanelet tyder imidlertid på at prinsippet om at noen dyr er likere enn andre, er viktigere.

 

(Innlegget ble redigert 03.01.17 00:12)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
03.01.17 09:38
Karbonbasert_livsform: En av linkene dine gikk til AR5. Det er et langt kapittel, men jeg nøyer meg med å lure på hvorfor de tar med kirsebærplukkingen til Mann og d'Arrigo og sammenligner dem med et ensemble av modellkjøringer, dersom det finnes solide empiriske data. Det er hockeykøllen om igjen, neppe særlig bedre

Lenken går til kapittel 10 i IPCC 5AR WG1 (klimapanelets siste hovedrapport). Der gis det over 80 sider en grundig gjennomgang av hvordan det empiriske grunnlaget (selve målingene og metodene som er benyttet er omtalt i kapittel 2, 3, 4 og 5) blir benyttet til å forstå årsaken til vårt tids globale oppvarming. Du finner en flott oppsummering i tabell 10.1 på side 932 - 939.  

IPCC-rapporten bruker både såkalte fingeravtrykk (målte endringer i naturen som gir informasjon om hva som lagde dem) og modellberegninger til å fastslå årsaken. I denne tråden er det det empiriske grunnlaget  som er tema, så jeg lar modellberegningene ligge.

Jeg henviser til dette kapitlet kun for å BEVISE at det fins mange forskjellige måleresultater fra studier av havene, landjorda og atmosfæren som til sammen danner et solid empirisk grunnlag for å forstå hvorfor dagens verden varmes opp. Noe av det fine med IPCCs hovedrapporter er at de er meget nøye med kildehenvisninger. Den som vil finner hundretalls med henvisninger til vitenskapelige artikler som omtaler måleprogrammer og presenterer måleresultatene, enhver som vil kan med hjelp av disse rapportene finne måledata i bøtter og spann. IPCCs rapporter BEVISER m.a.o. at besvergelsen om at det fins intet empirisk grunnlag er mildt sagt en tom floskel.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6112
03.01.17 12:17
trondhjem: IPCC-rapporten bruker både såkalte fingeravtrykk

IPCC sier så mye rart, og de er en POLITISK organisasjon. Et tidligere medlem, John Christie, beskriver dem slik:

“Why do you think there has been such an agreement in the scientific community towards one side of the debate? I’d like to think the scientific community accepts points according to the evidence”.

“What you see in terms of the consensus and so on are self selected groups. They for example the authors of the IPCC are selected by governments because of their views. Guess what they produce? The results you would expect. I’ve been a lead author myself and a reviewer, throwing at them, this would not stand up in court. What you’re claiming here in the IPCC would not stand up under cross examination, yet it goes through anyway”.

 

la1goa
la1goaInnlegg: 11300
03.01.17 14:09

Pausen ja...

Først ble den manglende oppvarmingen i perioden 2000-d.d. forklart med at det var en pause. Det skulle ikke stå på merkelige forklaringer hvorfor denne pausen var. f.eks. varmen som gjemte seg i havet osv osv. 

Plutselig satt det et klok hode der og fant ut at det skyldes en målefeil. Og vips var NASA index (dessverre ingen måling) på plass og viser at oppvarmingen er helt i tråd med modellene...  Nå benektes pausen med alle midler, det finnes visstnok ingen pause ifølge 97% rørslan.

Rart med det, de får fremdeles ikke med seg måleseriene (satellitter) som støtte. En annen ting man kan undres på når det gjelder målefeilen. Var målefeilen beheftet ved GHCNs 2500 målestasjoner? Jeg finner disse mystiske forklaringene bare idiotisk. Det er ikke rart at fler og fler blir skeptisk.

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
03.01.17 16:37
trondhjem: IPCC-rapporten bruker både såkalte fingeravtrykk (målte endringer i naturen som gir informasjon om hva som lagde dem) og modellberegninger til å fastslå årsaken

Man kan jo ikke benytte numeriske modeller til å fastslå årsaken ?

Empiri må være observerbart. Modellkjøringer tilhører neppe denne kategorien.

(Innlegget ble redigert 03.01.17 16:40)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8033
03.01.17 16:41
Trenberth: Man kan jo ikke benytte numeriske modeller til å fastslå årsaken ?

Se en gang til på setningen du valgte bort i utsnittet av mitt innlegg du viser til.

Jeg tror du forstår hva den setningen betyr om du gjør et forsøk.

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
03.01.17 18:45
trondhjem: Se en gang til på setningen du valgte bort i utsnittet av mitt innlegg du viser til. Jeg tror du forstår hva den setningen betyr om du gjør et forsøk.

Det hjelper ikke om du ser bort ifra modellberegninger i dette innlegget i det du skriver videre.

IPCC bruker jo modellene til å fastslå årsaken. Er det ikke AR5 du henviser til ?

Resten av det du skriver er observasjoner, som ikke er empiri for årsaken.

Numeriske modeller kan ikke fremskaffe empiri.

(Innlegget ble redigert 03.01.17 18:47)

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5898
03.01.17 18:45
trondhjem: IPCC-rapporten bruker både såkalte fingeravtrykk (målte endringer i naturen som gir informasjon om hva som lagde dem) og modellberegninger til å fastslå årsaken. I denne tråden er det det empiriske grunnlaget som er tema, så jeg lar modellberegningene ligge.

Et av de predikerte fingeravtrykkene er det tropiske troposfæriske "hot spot", som har glimret ved sitt fravær. Når prediksjoner slår feil, er det som regel noe galt med teorien/hypotesen.

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
03.01.17 18:49
Karbonbasert_livsform: Et av de predikerte fingeravtrykkene er det tropiske troposfæriske "hot spot", som har glimret ved sitt fravær

Altså Karbo. Jeg lurer på om denne "hot spot`n" også har gjemt seg i  havmassene, sammen med resten av varmen.

Det som er merkelig er at denne varmen har "sneket" seg forbi alle sensorer og stukket ned i havdypet.

Det er jo bare folk som ikke kan tenke selv som tror på slikt ?

Karbonbasert_livsform
Karbonbasert_livsformInnlegg: 5898
03.01.17 18:52
trondhjem: Den som vil finner hundretalls med henvisninger til vitenskapelige artikler som omtaler måleprogrammer og presenterer måleresultatene, enhver som vil kan med hjelp av disse rapportene finne måledata i bøtter og spann. IPCCs rapporter BEVISER m.a.o. at besvergelsen om at det fins intet empirisk grunnlag er mildt sagt en tom floskel.

Dersom noen av disse måledataene etter din mening beviser at det er CO2 som er skurken (eller helten) bak de temperaturendringene som har vært, er det ikke enklere både for deg selv og andre å oppgi konkret hvilke data det dreier seg om i stedet for bare å uttale deg i generelle vendinger?

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3487
03.01.17 19:10
Karbonbasert_livsform: Dersom noen av disse måledataene etter din mening beviser at det er CO2 som er skurken (eller helten) bak de temperaturendringene som har vært, er det ikke enklere både for deg selv og andre å oppgi konkret hvilke data det dreier seg om i stedet for bare å uttale deg i generelle vendinger?

Enig. Det bør de gjøre.

Jeg trenger ikke modeller eller politiske dokumenter.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg