Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Klimakatastrofe i Alaska?

NYTT TEMA
xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5076
12.10.17 16:53
la1goa: Kjempeflott at private betaler solcellekostnadene selv.

Nåvel.

På Asko sitt anlegg i Våler er Enova inne med over 11 millioner.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5076
12.10.17 16:56
frankolainen: De har sannsynligvis allerede oppnådd det de ønsket å oppnå - nemlig å se ut som om de er miljøvennlige,

Her i Rogaland skal de opp med fem gigantiske vindmøller på 150 meters høyde....hver på 3,45 GW.

Dette er miljøkriminalitet av aller verste sort, midt i et fantastisk flott turområde.

la1goa
la1goaInnlegg: 11614
12.10.17 18:02
xpoolman: Nåvel. På Asko sitt anlegg i Våler er Enova inne med over 11 millioner.

Jeg gadd ikke lese artikkelen fullt ut, så takker for den. Jeg er i utgangspunktet motstander av subsidiering. Det fører sjelden noe godt med seg.

Hvis myndighetene på død og liv skal sløse med penger så er det bedre å sløse på denne formen energi enn totalt unyttige fugleklaskere.

Edit:

Jeg regnet litt på tallene. de var ikke så overdrevet, men hvis jeg bruker dem så er effekten på 14 wm^-2 og prisen pr kWh er NOK 1.15 i løpet av 20 år uten å beregne inn vedlikehold og renter.   Det er med andre ord tapsprosjekt. Strømmen i kontakten er billigere.

(Innlegget ble redigert 12.10.17 18:11)

la1goa
la1goaInnlegg: 11614
12.10.17 18:16
xpoolman: Dette er miljøkriminalitet av aller verste sort, midt i et fantastisk flott turområde.

Enig med deg. Miljøkriminalitet vil jeg kalle det de selv kaller for miljøambisjoner. Det har aldri vært miljøvennlig å sette opp fugleklaskere.

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1681
13.10.17 12:26
trondhjem: Klimadebattens essens er spørsmålet om vi skal opprettholde dagens fossilbrenselsbaserte energiforsyning slik den ene parten vil eller skal vi erstatte den med fornybar og annen karbonnøytral energi slik den andre parten vil.

Dette er jo en helt tullete framstilling av saken. For det første er dette ikke et spørsmål om enten-eller. Tror de aller fleste mennesker som har gjennomtenkte meninger om temaet mener noe midt i mellom. Olje- og gass er helt nødvendig å benytte på kort sikt, mens man faser inn andre energikilder over en noe lengre tidshorisont, dette er allerede godt i gang og vil fortsette i årene som kommer. Så er det ulike meninger om mange ting som gjør at bildet er langt mer nyansert enn du later til å tro. Dette gjelder blant annet hvilke av de nye energikildene man bør gi mest prioritet og tidsaspektet ved innfasing. Det fins selvsagt ekstremister på begge sider, på den ene siden har du de som stemmer på MDG og som har et totalt urealistisk bilde av virkeligheten. På den andre siden har du de som støtter Donald Trump og den ekstreme siden av FrP sitt syn på klima og som overhodet ikke ser viktigheten av å erstatte en type energikilde som åpenbart vil bli utkonkurrert en gang i framtida (mangel på tilgang og pris).

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8197
13.10.17 13:13
swixfantomet: Dette er jo en helt tullete framstilling av saken.

Et oljefelt eller et gassfelt tømmes vanligvis i løpet av et noen få tiårs drift. Et varmekraftverk har en forventet levetid på 40 - 60 år.

I den tidshorisont vi snakker om her kommer samfunnet til å stå overfor et valg for samtlige eksisterende felter og kraftverk om vi skal erstatte dem når de blir utrangerte med å bygge ut nye gass/oljefelt og nye varmekraftverk (mer av samme fossile energiforsyning), eller om vi skal erstatte dem med å bygge ut en annen type energiforsyning.

MDGs partiprogramstandpunkt er at overgangen fra oljealderen til fornybaralderen for Norges del skal skje ved såkalt naturlig avgang. Dvs. at den norske staten skal ikke lengre gi driftskonsesjoner for nye felt. Det vil innebære at det vil være olje og gassproduksjon i flere tiår fremover på norsk sokkel, men at denne industrien gradvis avvikler seg selv i takt med at gamle felter utarmes.

Alternativet til dette forslaget er å gjøre som Ap, H, V, KrF og FrP vil, å la oljeselskapene får konsesjoner til å bygge ut praktisk talt alle feltene de ønsker i 123. og 124. konsesjonsrunde som går så langt nord at de ligger over iskanten. Og om klimaforskerne får rett i at sjøisen i Arktis blir borte på sommerstid innen få tiår, skal du se at de samme politikerne om ikke alt for lenge utlyser en 125. konsesjonsrunde opp til Nordpolen om de kan.

Da snakker vi ikke om olje og gass en stund til, men i all overskuelig fremtid. Det er allerede påvist så mye olje og gass i Barentshavet at denne utbyggingen vil gjøre det i praksis umulig å nå klimamålene for Norge og globalt. Mener å ha sett en utredning som sier at påviste reserver i Barentshavet utgjør 8 % av karbonbudsjettet verden har for å styre unna mer enn 50 % sannsynlighet for mer enn 2 °C oppvarming. Hva lille Norge gjør eller ikke gjør her betyr noe for hele verden.

Dessuten er det knapt noe initiativ fra næringslivet eller politiske miljøer i Norge på å bygge ut fornybar energi. Det fins noen prosjekter, men de er sørgelig puslete i forhold til hva samfunnet satser på olje og gass og hva som trengs for at fornybar energi skal erstatte fossil energiforbruk i samfunnet. Det norske samfunnet kjører ensidig på olje og gassporet og viser ingen tegn til å endre kurs.

Derfor er det korrekt fremstilling av saken at klimadebattens (i Norge og på VGD) essens er spørsmålet om vi skal opprettholde dagens fossilbrenselsbaserte energiforsyning slik den ene parten vil eller om vi skal (gradvis) erstatte den med fornybar og annen karbonnøytral energi slik den andre parten vil. Det er akkurat det debatten står om.

(Innlegget ble redigert 13.10.17 13:23)

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1681
13.10.17 13:29
trondhjem: Derfor er det korrekt fremstilling av saken at klimadebattens (i Norge og på VGD) essens er spørsmålet om vi skal opprettholde dagens fossilbrenselsbaserte energiforsyning slik den ene parten vil eller om vi skal (gradvis) erstatte den med fornybar og annen karbonnøytral energi slik den andre parten vil. Det er akkurat det debatten står om.

Takk for oppklaringen. Den er lang så jeg oversetter til andres hjelp og nytte. Trondhjem mener at den ene siden er ekstremstandpunktet til MDG (hvitt) mens den andre er alle andre synspunkter (svart).

Fico
FicoInnlegg: 21951
13.10.17 18:27
BorisA: Så hva ska vi si til dette? Stemmer det, eller er også dette overdrivelser? Og hvis det stemmer, er det uansett snakk om sykliske klimavariasjoner og at slike fenomener har skjedd tidligere, f.eks før det bodde folk i disse områdene?

Naturfenomener av i dag må vi vel kunne tro også har skjedd tidliger i planetens liv?

Jo men ikke av samme grunner som i  dag?

 Skyldes dagens fenomener menneskelig aktiviteter eller skal vi heller si overforbruk eller dekning av luksbehov, så kan vel ikke konsekvensene ved dekning av sistnevnte behov kompenseres  eller opphøre ved hjelp av en annen livsførsel enn den som er luksusbetont? 

Jeg så også fra katastrofen i Alaska, dette er jo sørgelig når slikt inntreffer, selv om det skjer flere steder, og om at det er forutsagt.

Et annet forhold som det ble pekt på nylig i  nyhetene, ble gjort ved at en kunne vise satelittbilder fra landområder i antarktis. Et bilde viste en  stor sort flekk, som forskerne mente var hull i  Isen inn til udekket grunn, noe som tidligere ikke skal være observert.

Tiing skjer, men jeg kan aldri tenke meg at mennesker kan endre livsførsel uten kniven på strupen, er nå mitt inntrykk-  

Skjønt en kan jo også tro at mange kjenner den der allerede, men at det nok er forsent likevel, om dette er menneskeskapt. 

 

 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3492
14.10.17 07:59
Fico: Et annet forhold som det ble pekt på nylig i  nyhetene, ble gjort ved at en kunne vise satelittbilder fra landområder i antarktis. Et bilde viste en  stor sort flekk, som forskerne mente var hull i  Isen inn til udekket grunn, noe som tidligere ikke skal være observert.

Joda, det er observert før, sist på 70 tallet :)

BorisA
BorisAInnlegg: 2679
14.10.17 08:03

Atomkraft kan også bli en viktig del av energimiksen i fremtiden.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5076
14.10.17 09:34
Fico: Et bilde viste en stor sort flekk, som forskerne mente var hull i Isen inn til udekket grunn, noe som tidligere ikke skal være observert.

Dette er ikke til fast grunn men langt ute på havet.

Og det har selvfølgelig skjedd tidligere.

Lob02mist1
Lob02mist1Innlegg: 4394
14.10.17 22:33
xpoolman: Ikke akkurat en drømmeinvestering.

Investering i dagens solcelleteknologi i Norge er pr. definisjon ikke et økonomisk spørsmål, ikke for bedrifter og ikke for private, da det ikke vil gi en merkbar økonomisk gevinst, så alle slike investeringer må en legge inn under "bedre samvittighet" følelsen.

Nå kan det jo være slik at teknologien blir bedre, sola skinner mer, og prisen vil gå ned på panel og utstyr samtidig som nettprisen vil gå opp, og dermed vil det bli et økonomisk spørsmål, men i dag er dette kun et idealistiske tema.

(Innlegget ble redigert 14.10.17 22:34)

Beklagelig
BeklageligInnlegg: 11
15.10.17 16:31

Dette sjekket jeg for 10-15 år siden etter et lignende oppslag i NRK. Det jeg fant var at US Army engineers, ett eller annet,  hadde gjort en studie på dette allerede på 1950-tallet. Problemet er at hele kysten er erosjons utsatt og at dette først ble et problem da nomadefolket der måtte slå seg til ro ett sted fordi staten krevde at ungene skulle ha utdannelse. Dette har vært en kjent problemstilling minst siden 1950-tallet.

Beklagelig
BeklageligInnlegg: 11
15.10.17 16:34

NRK hadde et lignende oppslag for 10-15 år siden som jeg tilbakeviste med dokumentasjon. Dette har vært et kjent problem siden minst 1950-tallet. 

"Dette sjekket jeg for 10-15 år siden etter et lignende oppslag i NRK. Det jeg fant var at US Army engineers, ett eller annet,  hadde gjort en studie på dette allerede på 1950-tallet. Problemet er at hele kysten er erosjons utsatt og at dette først ble et problem da nomadefolket der måtte slå seg til ro ett sted fordi staten krevde at ungene skulle ha utdannelse. Dette har vært en kjent problemstilling minst siden 1950-tallet."

Dagens media begynner mer og mer å ligne kunsten i katolske land på 14-15 hundre tallet, bare Jesus og Maria. Media ser i dag bare en ting og med den samme vinklingen? FNs politisk etablerte klimakonvensjon med katastrofale menneskeskapt global oppvarming?

 

(Innlegget ble redigert 15.10.17 16:38)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6220
31.10.17 14:14
trondhjem: Og om klimaforskerne får rett i at sjøisen i Arktis blir borte på sommerstid innen få tiår,

Innen få tiår?

Har du allerede glemt alle spådommene du og de andre juksemakerene allerede har kommet med tidligere om nøyaktig dette? Og hvor feil dere tok?

I 2007 skulle den forsvinne innen 2012

I 2011 skulle isen i Arktis forsvinne innen 2015

Her skulle den forsvinne i 2013

Og nå er det altså "innen få tiår". Dere har blitt bedre på å ta feil, det skal dere ha. Nå er dere i alle fall smarte nok til å legge spådommene så langt frem i tid at det tar lengre tid å bevise hvor mye feil dere tar. Jeg tror jammen Tarot har bedre treffprosent enn hva dere kan fremvise. Kan du vise til EN ENESTE EN spådom som dere har truffet med?

Og fortsatt er 97% av alle klimaforskere enige?  

HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6220
10.11.17 09:06
frankolainen: Sol og vindkraft har den bakdelen at det til en vær tid må være 100% backup tilgjengelig

Og her kommer et brutalt eksempel på nettopp dette:

http://www.abc.net.au/news/2017-11-08/mawson-antarctic-wind-turbine-failure-investigated/9130554

An Australian Antarctic research station is now relying solely on diesel power generation after a wind turbine collapsed overnight.

De hadde blitt kalde på tottelottene sine om de skulle utelukkende ha stolt på "grøne" og "bærekraftige" energikilder.

100% backup er nødvendig 100% av tiden, og vil gjøre at "grønn" tøyseenergi ALLTID vil være dyrere enn tradisjonelle energikilder.

ramses2k
ramses2kInnlegg: 1105
10.11.17 16:15
frankolainen: 100% backup er nødvendig 100% av tiden

Og hva gjør de hvis dieselaggregatet tar kvelden? De måtte vel hatt 100% backup på det også da hvis det var eneste energikilde?

la1goa
la1goaInnlegg: 11614
10.11.17 23:29
ramses2k: Og hva gjør de hvis dieselaggregatet tar kvelden?

De måtte nok støtte seg til denne "grønne" teknoliogien som allerede har tatt kvelden. Btw: Hvor skal du med denne sirkelreferansen?En ny "fjør" i hatten?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6220
15.11.17 13:04
ramses2k: Og hva gjør de hvis dieselaggregatet tar kvelden? De måtte vel hatt 100% backup på det også da hvis det var eneste energikilde?

Før jeg svarer deg på dette, så skal jeg stille deg et ørlite motspørsmål - Hva tror du er enklest å få flydd inn? 3 15 meter lange vindmølleblad + 15 tonn med rotor og nacelle, eller et 7 tonn tungt aggregat + drivstoff? Og hva tror du er enklest å installere på sørpolen? Og nå er jeg til og med snill med deg, fordi vi vet begge to at en vindmølle som er ratet for 300kw KANSKJE gir dette i 25-30% av tiden, så jeg burde egentlig sammenlignet med et aggregat på 100kW.

Og de har selvfølgelig ikke et aggregat men 4 - og tror du restvarmen fra disse er et problem på sørpolen?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6220
15.11.17 13:07
ramses2k: Og hva gjør de hvis dieselaggregatet tar kvelden?

Det eneste gode spørsmålet er, hva gjør de der i utgangspunktet? Det er alt for mange mennesker som fjaser rundt i Antarktis. Dersom de er redd for miljøpåvirkningen fra CO2, så hadde det ENESTE riktige vært å holde seg hjemme.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg