Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Divestmentbevegelsen

NYTT TEMA
trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
12.01.18 13:23

En viktig endring som har kommet i kjølvannet av Parisavtalen er at verdens investormiljøer anser det ikke lengre som en etablert sannhet at investeringer i fossil energi/fossile reserver er blant de mest sikre og lønnsomme investeringer man kan gjøre. Det har oppstått nye ord og uttrykk som karbonboble, klimaeksponering, etc. i investorenes vokabular.

Et resultat som viser holdningsendringen er at fossilenergiselskapene har blitt nødt til å forklare potensielle investorer hvorfor deres selskap vil være en lønnsom investering i en verden som etterlever Parisavtalen. Det i seg selv betyr selvsagt svært lite for klimagassutslippene.

Det som derimot kommer til å få effekt er at mange investorer og fondsforvaltere rundt omkring i verden har mistet tilliten til at fossilenergiindustrien vil levere en solid avkastning. Mange av dem har annonsert at de ikke lengre vil investere i fossil energi/ressurser og mange aktivt trekker ut sine eksisterende investeringer fra denne bransjen. Dette kalles divestment på engelsk, og har fått et omfang som gjør at det kan kalles en divestmentbevegelse. 

Divestmentbevegelsen er en trussel for fossilbrenselsindustrien fordi dette er en svært kapitalintensiv bransje. Det koster vanligvis enormt mye penger å lete etter nye reserver og bygge ut olje/gassfelt for å sette de i produksjon. I Norge snakker man om investeringer på titalls milliarder kroner mange år før et felt settes i produksjon og generer inntekter. Noen må betale disse utleggene - og det er det private investorer og fondsforvaltere som gjør i alle land som ikke har Norges gunstige ordninger hvor staten tar utleggene og risikoen. Legg på det faktum at verdens olje og gassfelt lenge har eldes og du ser hvorfor divestmentbevegelsen ikke er gunstig for olje- og gassindustrien - den vil trenge mye investorkapital fremover for å erstatte gamle felt som utrangeres.

For et par måneder siden kom meldingen om at Norges Banks fondsforvaltere ikke lengre anser det trygt for Oljefondet å investere i fossil energi, og ber om tillatelse til å trekke fondet ut av dette markedet. Regjeringen har ikke svart enda, men dette signaliserer tydelig holdningsendringen i de profesjonelle investormiljøene. Store deler av miljøet anser ikke lengre denne bransjen som trygg å investere i.   

I går kom nok et nytt slag for fossilindustrien. Forvalterne av New Yorks pensjonsfond annonserte at de trekker fondet ut av fossil energi. Mange tror signaleffekten av denne beslutningen kan bil stor fordi New York er verdens finanssentrum. Finansmiljøene i denne byen regnes som jordklodens dyktigste. Dette er trendsetterne i finansverden. Når de sier at investeringer i fossil energi ikke lengre er trygt, vil mange andre investorer ventelig følge deres eksempel.

Klimakampen kjempes nå på to fronter. Det holder ikke lengre for fossilindustrien å vinne den politiske debatten i samfunnet, de må også overbevise majoriteten av verdens investorer og fondsforvaltere at deres bransje er en trygg investering. Og det skal bli en utfordring for karbonlobbyen fordi er det noe investorer er allergiske mot er det risiko. De "gambler" med egne penger og skygger derfor banen ved minste usikkerhet.

Hvordan karbollobbyen vil klare å forene klimakampen på den politiske fronten hvor det å selge inn tvil/usikkerhet er det mest effektive virkemidlet og klimakampen i finansverden hvor tvil/usikkerhet er det desidert siste de vil ha, skal bli spennende å følge med på. 

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
12.01.18 14:11

Det er jo godt at mange trekker seg ut da slik at det blir færre å dele fortjenesten på for oss som fremdeles har vett til å investere i olje.

Noe særlig avkastning på denne grønne bølga di kan det ikke forventes framover, så dette ser jeg på som et forbigående blaff.

Forresten så satte Norge ny eksportrekord for olje og gass i fjor. Og det ventes fortsatt vekst i åra framover. Det er betryggende. https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Mg16mK/Ny-rekord-for-norsk-gasseksport

(Innlegget ble redigert 12.01.18 14:16)

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
12.01.18 14:52
xpoolman: Det er jo godt at mange trekker seg ut da slik at det blir færre å dele fortjenesten på for oss som fremdeles har vett til å investere i olje.

Her i Norge sørger våre politikere for at du og jeg vil betale og ta all risiko over skatteseddelen for de investeringer som trengs for å bygge ut nye felt på vår sokkel. Og selv i denne lille delen av markedet, er behovet for investeringskapital flere hundre milliarder kroner.

I resten av verden har man ikke en så generøs stat. Der er det privat investeringskapital som gjelder. Det store spørsmålet blir derfor om du og de andre som tenker som deg i verden har nok penger å investere til å dekke den globale fossilenergiens investeringsbehov i årene som kommer. Jeg har sett anslag på at det behøves flere billiarder USD i frisk kapital bare for at oljesektoren skal klare å opprettholde produksjonsvolumet et par-tre tiår fremover.

(Innlegget ble redigert 12.01.18 14:53)

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
12.01.18 15:01

Den dagen olja virkelig trengs kommer pengene på bordet. Og den dagen kommer, det kan du være sikker på.

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
12.01.18 15:10

Så ett innslag på TV i går. Tyskerne planlegger med at vi skal levere de gass de neste 40 årene og det er gjort enorme investeringer.

Det er særdeles liten risiko å satse på olje og gass fremover. 

(Innlegget ble redigert 12.01.18 15:15)

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
12.01.18 15:15
trondhjem: Her i Norge sørger våre politikere for at du og jeg vil betale og ta all risiko over skatteseddelen for de investeringer som trengs for å bygge ut nye felt på vår sokkel.

Betale ?

Inntektene til staten er enorme. Du har sikkert ikke hørt om oljefondet ?

Vi betaler ingenting. Vi tjener enormt på norsk olje og gass virksomhet.

(Innlegget ble redigert 12.01.18 15:15)

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
12.01.18 15:18
xpoolman: Den dagen olja virkelig trengs kommer pengene på bordet. Og den dagen kommer, det kan du være sikker på.

Jeg trodde i mange år at peak oil var nært forestående og at det derfor kom til å bli oljemangel som ville presse opp prisene frem mot år 2020 til smertefulle nivåer. Der tok jeg feil. Utviklingen av skiferoljeproduksjonen i USA og relativt høy leteaktivitet globalt i perioden 2005 - 2014 (som bla. skyldes at IEA advarte mot peak oil) har mer enn kompensert for bortfallet av konvensjonell olje.

Jeg er derfor ikke like kategorisk lengre. Svaret på om oljeprisen vil gå ned eller opp fremover avhenger av balansen mellom produksjonen og etterspørselen.

Går det som jeg håper og tror vil innføringen av elektriske kjøretøy, både personbiler og store nyttekjøretøy, gi en merkbar reduksjon i oljeetterspørselen og skape et produksjonsoverskudd. Da vil oljeprisen synke (og Barentshavinvesteringene vil bli et smertefullt tapsprosjekt).

Men hvis elbilrevolusjonen drøyer, så kan det hende at peak oil spøkelset kommer tilbake og presser opp prisene. Men da vil den dyre oljen gjøre det enda mer attraktivt med elbil.......

(Innlegget ble redigert 12.01.18 15:26)

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
12.01.18 15:20
trondhjem: I går kom nok et nytt slag for fossilindustrien. Forvalterne av New Yorks pensjonsfond annonserte at de trekker fondet ut av fossil energi. Mange tror signaleffekten av denne beslutningen kan bil stor fordi New York er verdens finanssentrum. Finansmiljøene i denne byen regnes som jordklodens dyktigste. Dette er trendsetterne i finansverden. Når de sier at investeringer i fossil energi ikke lengre er trygt, vil mange andre investorer ventelig følge deres eksempel. Klimakampen kjempes nå på to fronter. Det holder ikke lengre for fossilindustrien å vinne den politiske debatten i samfunnet, de må også overbevise majoriteten av verdens investorer og fondsforvaltere at deres bransje er en trygg investering. Og det skal bli en utfordring for karbonlobbyen fordi er det noe investorer er allergiske mot er det risiko. De "gambler" med egne penger og skygger derfor banen ved minste usikkerhet.

Dette er jo ikke uventet, med tanke på de konjunktursvingninger som har vært. Lav oljepris har ført til dette.

Jeg kan garantere deg at det ikke har noe med miljø å gjøre.

Når oljeprisen blir mere positiv, vil ulvene nok en gang samles til fest rundt "grøten".

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
12.01.18 15:25
Trenberth: Betale ?

Ja.

I Norge refunderer staten i kroner og øre utleggene som oljeselskapene har til å lete etter og utvikle nye felter dersom selskapet ikke har en pågående produksjon som gjør det mulig å få kompensasjonen i form av redusert skatt på salgsinntektene.

Ola Borten Moe og noen andre har derfor startet små oljeselskaper som henter ut milliardbeløp i kroner og øre i statskassa for å lete etter ny olje. Hvis de ikke finner noe sitter du og jeg igjen med regninga. Hvis de finner olje, får staten tilbake disse pengene i form av skatt og Ola Borten Moe blir søkkrik på kjøpet. Det er du og jeg som tar risikoen for hans satsning, men du kan tro han vil være villig til å dele gevinsten med oss om han treffer blink.....

(Innlegget ble redigert 12.01.18 15:27)

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
12.01.18 15:28

Olje prisen stiger

Etterspørselen stiger også.

Det ser lyst ut :)

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
12.01.18 15:46
trondhjem: I Norge refunderer staten i kroner og øre utleggene som oljeselskapene har til å lete etter og utvikle nye felter dersom selskapet ikke har en pågående produksjon som gjør det mulig å få kompensasjonen i form av redusert skatt på salgsinntektene.

Staten betaler 78% av letekostnadene. Ordningen er under vurdering.

Staten har bidratt med 90 milliarder siden 2004. Inntektssiden er enorm

Ordningen har åpenbart sikret oss store inntekter, som sikrer vår velferd.

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
12.01.18 17:04
trondhjem: Barentshavinvesteringene vil bli et smertefullt tapsprosjekt

Hvorfor håper du at dette vil bli ett smertefullt tapsprosjekt ?

Elsker du å betale skatt ?

(Dumt spørsmål egentlig, selvfølgelig gjør du det)

frankolainen

Innlegg: 9487
frankolainen
12.01.18 18:18
trondhjem: Det er du og jeg som tar risikoen for hans satsning, men du kan tro han vil være villig til å dele gevinsten med oss om han treffer blink.....

Har staten Norge tapt eller tjent penger på petroleumsindustrien?

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
12.01.18 20:22

Ser ut som Trondhjem har fullstendig glemt begrepet om tilbud og etterspørsel. Jeg kommer ikke til å ha skrupler med å investere i olje/kull etter at de statlige har trykket seg ut. Her er det mye penger å hente. Men som investor vet jeg at investerte penger alltid innebærer risiko. 

Luftslott og andre bobler er det verre med og farlig å invester i.  Tesla er i dag mer verdsatt en GM. Med tanke på hvilke at disse to som har mest biler i produksjon så ser vi en stor boble.

perchri

Innlegg: 11808
perchri
13.01.18 00:01
Trenberth: Så ett innslag på TV i går. Tyskerne planlegger med at vi skal levere de gass de neste 40 årene og det er gjort enorme investeringer. Det er særdeles liten risiko å satse på olje og gass fremover.

Ja,ja..så kjører vi videre fosilbil, og fyrer med gass, og har det godt og varmt, og alle er fornøyde og tjener store penger. Kan vi ha det bedre da? Om 200 år er allt slutt vil jeg tro, da er det den sorte planeten vi omtaler, full av sot og CO2 og digert ozonhull, så alle ser ut som de har vært i syden i flere år. Kloke er vi ikke.

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
13.01.18 10:13
perchri: sot og CO2 og digert ozonhull

Soten ble vi av med på 1980-tallet, ozonhullet på -90-tallet og CO2 har aldri vært noe problem og vil heller aldri bli det.

Du må huske på at 2017 har vært det beste året i menneskehetens historie.

Så hva bygger du dine dommedagsprofetier på ?

silas

Innlegg: 20788
silas
13.01.18 11:32
frankolainen: Har staten Norge tapt eller tjent penger på petroleumsindustrien?

8.456.941.176.984 NOK
https://www.nbim.no/

:-)

frankolainen

Innlegg: 9487
frankolainen
13.01.18 11:58
silas: 8.456.941.176.984 NOKhttps://www.nbim.no/
:-)

Staten Norge tjener penger. Staten Norge er et godt sted å bo. Planeten har et klima som er svært gunstig for menneskearten. Vi har aldri produsert mere mat.

Dette klarer altså Trondhjem og hans trosfeller å snu til noe negativt.

Like sikkert som sommer følger vinter...

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
13.01.18 21:57
silas: 8.456.941.176.984 NOK
https://www.nbim.no/ :-)

Det er nok en del mer kroner enn hva denne grønne industrien noen gang kommer til å tilføre kassen. Hittil har den grønne industrien gått i minus.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
13.01.18 21:59
perchri: digert ozonhull

Hvis du skal angripe så angrip der skoen trykke i det minste. ozonhull skyldes en helt annen gassart som ikke har noe til felles med CO2

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
14.01.18 07:17
perchri: Ja,ja..så kjører vi videre fosilbil, og fyrer med gass, og har det godt og varmt, og alle er fornøyde og tjener store penger. Kan vi ha det bedre da? Om 200 år er allt slutt vil jeg tro, da er det den sorte planeten vi omtaler, full av sot og CO2 og digert ozonhull, så alle ser ut som de har vært i syden i flere år. Kloke er vi ikke.

Hjelp ! Hva i all verden bygger du dette på ?

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
25.04.18 10:16
trondhjem: Divestmentbevegelsen er en trussel for fossilbrenselsindustrien fordi dette er en svært kapitalintensiv bransje. Det koster vanligvis enormt mye penger å lete etter nye reserver og bygge ut olje/gassfelt for å sette de i produksjon.

Amin Nasser, sjef for et av verdens største oljeselskap Saudi Aramco, presenterte nylig et anslag over investeringsbehovet i verdens oljeindustri de kommende 25 år. Anslaget er på 20 000 milliarder USD, som er rundt 19 ganger dagens verdi av Norges oljefond. 

Dette er en svimlende sum penger og viser med all tydelighet hvor kapitalintensiv oljebransjen er. Industrien trenger å hente inn frisk kapital tilsvarende et norsk oljefond hvert eneste år fremover for å kunne holde oppe produksjonen på et nivå som dekker  verdenssamfunnets etterspørsel etter olje.

Nettopp derfor er divestmentbevegelsen som oppstod i kjølvannet av Parisavtalen dårlig nytt og en utfordring for oljebransjen. Så langt har ikke divestmentbevegelsen vist tegn til å være et "miljøblaff". Tvert om, i dens fjerde leveår er den mer vital enn noensinne - i en tid hvor oljeprisen stiger markant.

Og nå kommer det tegn på at oljebransjen begynner å føle presset. I egne rekker ved Cambridge University vokser kravet om at universitetets fond skal selge seg ut fra selskaper innen fossile brensler. Det har falt toppsjefen for BP tungt for brystet. Han har offentlig gått ut og bedt universitetet tenke seg om: " “We donate and do lots of research at Cambridge so I hope they come to their senses on this.

 

Her er et annet eksempel på en fra oljebransjen som føler behov for å blåse ut om det hans anser som hykleri blant investorer og fondsforvaltere.  

 

Et spørsmål som melder seg er hvor lang tid tar det før karbonindustriens PR- og lobbyapparat åpner et nytt "frontavsnitt" i den pågående opinionskampen for å forsvare de fossile brenslenes markedsandeler og setter inn massive angrep på divestmentbevegelsens motiver, slik vi ser et eksempel på her.

Det er ikke småtteri til påstand fra GPWFs Matt Ridley. Investorer som velger å la være å investere i olje fordi de vil redusere klimaproblemet er uetiske, hyklerske og gjør det på falske premisser. Noen som kjenner igjen måten å argumentere på? Dette høres ut som en parafrase fra omtalen av klimaforskning man får servert titt og ofte fra "klimaskeptikere" i mine ører. 

frankolainen

Innlegg: 9487
frankolainen
04.05.18 09:52
trondhjem: Investorer som velger å la være å investere i olje fordi de vil redusere klimaproblemet er uetiske, hyklerske og gjør det på falske premisser.

Jeg oppfordrer alle som tror mennesklig utslipp av CO2 styrer klimaet på jorden til å slutte å bruke fossile petroleumsprodukter og produkter og energi produsert av fossile petroleumsprodukter!

Oljebransjen har løftet Norge, og resten av den industrialiserte verden ut av fattigdom og nød!

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
08.03.19 16:46

Den norske staten har nylig bestemt at oljefondet vårt skal trekke seg ut av rendyrkede oljeselskaper. Det skapte et internasjonalt kursfall og oppslag i internasjonal presse.


Stort klarere kan man ikke få illustrert hvor kapitalintensiv denne bransjen er og at den trenger massive investeringer for å kunne fortsette å forsyne verden med olje fremover. Industrien er blitt synlig sårbar for divestmentbevegelsen.


Det er hva jeg kaller en god nyhet.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
08.03.19 20:04
trondhjem: Den norske staten har nylig bestemt at oljefondet vårt skal trekke seg ut av rendyrkede oljeselskaper. Det skapte et internasjonalt kursfall og oppslag i internasjonal presse.

Tilbud/etterspørsel. Når noen selger selger seg ut så faller aksjekursen. Når noen kjøper seg inn så stiger kursen.


Trodde du at prisfallet skyldes noe annet?

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
08.03.19 22:19
trondhjem: Stort klarere kan man ikke få illustrert hvor kapitalintensiv denne bransjen er og at den trenger massive investeringer for å kunne fortsette å forsyne verden med olje fremover. Industrien er blitt synlig sårbar for divestmentbevegelsen.

Du er jaggu meg på villspor her Trondhjem.
Du skjønner deg rett og slett ikke på slikt, ikke et fnugg engang.


Jeg har faktisk ansett deg som ganske glup og kunnskapsrik men nå er jeg målløs.

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
09.03.19 07:23
trondhjem: Den norske staten har nylig bestemt at oljefondet vårt skal trekke seg ut av rendyrkede oljeselskaper. Det skapte et internasjonalt kursfall og oppslag i internasjonal presse.

Det kan være greit å nyansere dette en smule.

Den norske stat har droppet 1/5 del av oljeinvesteringene. Dette er selskaper som driver med olje og gass leting. Dette for å redusere risiko i Pensjonsfondet.

Staten vil fortsatt ha store investeringer i Olje og gass selskap fremover, pt er dette 223 mrd kroner. Olje og gass virksomhet vil være svært viktig for Norge i lang tid fremover.

Når det gjelder dine kommentarer vedr. oljeindustriens behov for kapital, så er ikke det noe nytt. Oljeindustrien er overhodet ikke sårbar. Etterspørselen etter olje og gass forventes å øke frem til 2040. Dvs at det vil med stor sannsynlighet vil produseres mere olje i 2040 enn idag.

(Innlegget ble redigert 09.03.19 07:24)

Hyrro

Innlegg: 20777
Hyrro
13.03.19 14:06
trondhjem: Og det skal bli en utfordring for karbonlobbyen fordi er det noe investorer er allergiske mot er det risiko. De "gambler" med egne penger og skygger derfor banen ved minste usikkerhet.

Om så, hadde de ikke vært investorer. 

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
02.12.19 12:17

"Divestment"-bevegelsen fikk mer vann på mølla i 2019. 


I løpet av 2019 har 35 av verdens største forsikringsselskaper annonsert at de ikke lengre vil forsikre kullkraftverk, opp fra 19 selskaper i 2018. Disse forsikringsselskapene har til sammen 37 % av verdens forsikringskapital. Dette er nok et finansielt hinder for kullbransjen. Den er for alvor i ferd med å bli definert som uønsket i verdens finansmiljøer.


https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/02/coal-power-becoming-uninsurable-as-firms-refuse-cover

RazorBoy

Innlegg: 3516
RazorBoy
02.12.19 12:51

Bruken av kull er nok på kraftig vei ned i Amerika og Europa, om enn land med voksende økonomier, som Polen og Tsjekkia fortsatt bruker mye av det.
Godt da at det finnes alternative energikilder i olje og gass, som ikke er perfekt, men langt renere enn kull. Spesielt i transportsektoren så vil olje og gass være dominerende i flere tiår ennå. Det er tross alt ikke alle som kan reise til og fra klimakonferanser med vindkraft.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg