Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Subsidierte vindturbiner er et samfunnsproblem!

NYTT TEMA
xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5084
27.01.18 10:55

I ett debattinnlegg i Stavanger Aftenblad i dag setter Seniortanken søkelyset på det store samfunnsproblemet den store utbyggingen av vindmøller faktisk er.
Dessverre er det veldig få som tør å si det som så mange mener, og det er prisverdig at dette nå kommer på trykk i Aftenbladet. Kimen til dette innlegget er at det nå skal bygges to vindparker i det som er Sandnes sin indrefilet av turterreng. Innlegget er så godt at jeg gjengir det her i sin helhet.

Tittelen er : HVA VIL DERE MED VINDTURBINER SANDNES ? 

Her er innlegget i sin helhet:

I Aftenbladet fredag 12. januar står det at «Sandnes’ første vindturbiner er et skritt nærmere». Artikkelen er ensidig, den forteller bare noen av de mange miljøproblemene vindturbinene skaper.

Økonomien

Vel så viktig er de økonomiske problemene. Vindturbinene blir subsidiert på alle stadier av konstruksjon, drift og vedlikehold. Og – etter 15-20 år må de skiftes ut. Hvem er de som tar kostnaden med fjerning? Enova (statens organ for subsidiering av energi) gjør det ikke.

Subsidier for bygging og drift

Subsidiene begynner med bygging av veier og fundamenter. På Høg-Jæren fikk byggingen av veier og fundamenter støtte fra Enova på 513 millioner kr. Bygging av tårn og turbiner er en sak for seg der subsidieringen er ukjent. Når vindturbinen settes i produksjon, er selvkost for drift og vedlikehold rundt 55 øre/kWh. Når markedsprisen er rundt 30 øre/kWh, trengs det ca. 25 øre i subsidier for hver eneste produserte kWh. Hvem betaler dette? Jo, regningen sendes til hver enkelt strømkunde – deg og meg – som betaler dette over nettleien. Og: Hvem betaler for utjevningsenergien når det er vindstille? Jo, det er vannkraftprodusentene. Og: Hvorfor selger eierne av vindturbinene all energien til utlandet? Jo, fordi vi i Norge ikke har bruk for den. Og: Hvem betaler for overføringen til utlandet? Jo, det er netteieren som hver og en av oss støtter gjennom nettleien. Og: Hvem sørger for at kjøperen i utlandet får jevn leveranse (også når det er vindstille)? Jo, det er vannkraften, som ikke får betalt for denne kvalitetsforbedringen, en ytterligere subsidiering.

Tenke mer enn miljø?

Sandnes bør tenke på samfunnets beste og sette seg inn i det subsidiesluket som vindturbinene står for. Nettverket av subsidier er kamuflert. De enkeltpersonene som tjener på dette, snakker ikke om behovet for subsidier. De bare kommer... En del av kamuflasjen er å fokusere på miljøproblemet, fordi det er så få som klager, og klagene lar seg bagatellisere. Bagatelliseringen bygger på påstanden om samfunnsnytte (økonomi, energi og redusert CO₂). Men, til syvende og sist er denne «nytten» negativ. Det er lovlig, men det er galt.

 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 27.01.18 10:57)

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3735
28.01.18 22:44

Hadde enda vindmøllene vært vært "god butikk" rent økonomisk, men i Norge pr idag er det vel heller en god porsjon "godhet" som må til for å forsvare vindmøllenes eksistens.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 9498
29.01.18 09:06
Kropotknik: Hadde enda vindmøllene vært vært "god butikk" rent økonomisk, men i Norge pr idag er det vel heller en god porsjon "godhet" som må til for å forsvare vindmøllenes eksistens.

Klart, et stort kullkraftverk hadde vært mye bedre? Da hadde vi også opprettholdt arbeidsplasser på  Svalbard.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
29.01.18 15:04
Columbus_3: Klart, et stort kullkraftverk hadde vært mye bedre? Da hadde vi også opprettholdt arbeidsplasser på  Svalbard.

Vi har ikke kullkraft i Norge. Hvorfor nevner du det ?

Vi har vannkraft, som har ett betydelig potensiale for effektivisering gjennom nye turbiner og små inngrep.

Vi har nok vannkraft. Vi trenger ikke vindmøller.

(Innlegget ble redigert 29.01.18 15:05)

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
29.01.18 15:16
Kropotknik: Hadde enda vindmøllene vært vært "god butikk" rent økonomisk, men i Norge pr idag er det vel heller en god porsjon "godhet" som må til for å forsvare vindmøllenes eksistens.

Dette bestemmer da markedet.

ASKO satser jo på vindkraft, og tar kostnaden.

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3735
29.01.18 22:23
fargerik: Dette bestemmer da markedet. ASKO satser jo på vindkraft, og tar kostnaden.

Da blir spørsmålet; tar de kostnadene for å demonstrere sin "grønne godhet" og høyverdige moral, eller fordi vindkraften er reellt økonomisk konkurransedyktig?

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
30.01.18 07:44
Kropotknik: Da blir spørsmålet; tar de kostnadene for å demonstrere sin "grønne godhet" og høyverdige moral, eller fordi vindkraften er reellt økonomisk konkurransedyktig?

(Innlegget ble redigert 30.01.18 07:45)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
30.01.18 09:09
fargerik: Spør dem som ønsker å kjøpe det. Markedet bare er sånn.
Microsoft vil også ha vindkraft, og inngikk i november en langsiktig kontrakt med svenske Vattenfall. Dette fører til investeringer på 200 millioner Euro. I Sverige.

Dette er en god nyhet.

Det er heldigvis en del næringsliv som ser at deres aktivitet har miljøkonsekvenser og som er villig til å gjøre tiltak på eget initiativ for å redusere dem.

Her er et annet eksempel. Nissan har noen vindturbiner og et solcelleanlegg for å forsyne fabrikken i Sunderland med elektrisk kraft. Det er her de europeiske Nissan Leaf settes sammen, og fabrikken mottar nok fornybar strøm til å produsere 30 000 Nissan Leaf per år. 

Her er enda et eksempel. BMW har satt opp fire vindmøller og en batteribank bestående av 700 brukte i3-batterier som nødaggregat for å forsyne fabrikken som skrus sammen deres elektriske bilmodeller med elektrisk kraft. Jeg mener å ha sett at dette dekker 70 % av fabrikkens strømbehov.  

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 34316
30.01.18 09:11
trondhjem: Dette er en god nyhet. Det er heldigvis en del næringsliv som ser at deres aktivitet har miljøkonsekvenser og som er villig til å gjøre tiltak på eget initiativ for å redusere dem.

Et minus med vindkraft er at det i enkelte tilfeller skjer i områder med uberørt og verdifull natur. Det er svært uheldig dersom tradisjonelt miljøvern blir ofret på alteret for reduksjon i klimagasser.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
30.01.18 11:40
KongOlav2: Et minus med vindkraft er at det i enkelte tilfeller skjer i områder med uberørt og verdifull natur. Det er svært uheldig dersom tradisjonelt miljøvern blir ofret på alteret for reduksjon i klimagasser.

Jeg finner det uheldig at mange ut fra et klassisk landskapsvernsynspunkt blir negative til vindkraft. Det er tungt nok å slåss mot den mektige fossilbrenselsindustriens interesser uten å møte motstand fra naturverninteresser også.

Vindmølleparker beslaglegger areal og det må bygges veier og kraftlinjer inn til dem for å hente ut kraften og for å vedlikeholde møllene. Dette har selvsagt negative konsekvenser for det område der møllene plasseres. Men det blir allikevel feil for meg å konkludere med at da kan vi ikke bygge dem.

Begrunnelsen for dette synet er at vi trenger energi. Energi er en livsnødvendighet for samfunnet og det enkelte individ. Det trengs tilgang til energi for all transport og produksjon av varer, herunder mat, og til alt annen fysisk aktivitet på samfunnsnivå og individnivå. Uten tilgang til energi stanser den fysiske verden - bokstavelig talt.

Ergo, selv med de mest optimistiske anslagene over energieffektivisering, kommer vi ikke unna at i en verden med snart 11 milliarder mennesker som skal ha mat og andre livsnødvendigheter, så må det bygges ut mye ny energiproduksjon i årene fremover for ikke å oppleve humanitære kriser verden aldri har sett maken til.

I tillegg kommer det faktumet at 4/5 av dagens energiforsyning er basert på fossile brensler som innebærer å flytte enorme mengder karbon fra mange millioner år gamle underjordiske lagre opp til jordas overflate hvor dette karbonet bidrar til å skape en global oppvarming og surgjøre havet - som begge vil påføre naturen og økosystemene langt mer alvorlige og dyptgripende skader enn hva noen vindmøllepark kan få til hvis vi fortsetter å pumpe opp fossilt karbon i samme tempo utover dette århundret.

Det er derfor helt nødvendig å erstatte denne fossile energien med fornybar energi (eller langt mer kostbar kjernekraft og som har sine alvorlige miljøkonsekvenser) og å utvide vår energiproduksjon med fornybar energi skal vi gi de som kommer etter oss muligheten til et godt liv på jorda.

Derfor er jeg grunnleggende positiv til hver eneste vindmølle, solcelle, vannkraftturbin, biomassekraftverk som settes i drift. De trengs sårt hver eneste av dem. 

Men jeg sier ikke at vi skal bygge ut fornybar energi uten å bruke hodet. Det er ikke nødvending å ture frem som en dampveivals. Der hvor man har spesielt verneverdige områder bør landskapsvernet hensynstas. Problemet er at jeg har inntrykk av at klassiske naturvernere går imot enhver vindmøllepark.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 9498
30.01.18 13:18
trondhjem: Men jeg sier ikke at vi skal bygge ut fornybar energi uten å bruke hodet. Det er ikke nødvending å ture frem som en dampveivals. Der hvor man har spesielt verneverdige områder bør landskapsvernet hensynstas. Problemet er at jeg har inntrykk av at klassiske naturvernere går imot enhver vindmøllepark.

Vi skal være glad at mesteparten av vannkraftressursene ble bygd ut før disse naturvernerne kom på banen. Ellers ville vi hatt store problemer med kraftsituasjonen.

blackline
blacklineInnlegg: 14743
30.01.18 18:01
Kropotknik: Da blir spørsmålet; tar de kostnadene for å demonstrere sin "grønne godhet" og høyverdige moral, eller fordi vindkraften er reellt økonomisk konkurransedyktig?

De tar selvfølgelig den kostnaden fordi Asko har en målsetning om å bli karbonnøytral. Samme grunn som gjorde at de allerede har bestilt 10 tesla lastebiler som et prøveprosjekt. På et grossistlager ikke så veldig langt fra meg har de også 18 000 m2 med solceller på taket.

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3735
31.01.18 00:03
blackline: På et grossistlager ikke så veldig langt fra meg har de også 18 000 m2 med solceller på taket.

18000m2 med solceller på taket en snøfyllt og mørk januar er jo vel og bra.

Må vel koste 50 millioner eller mer.

Skulle gjerne visst om de er nedbetalt på mindre enn 50 år.

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
31.01.18 06:02
Kropotknik: 18000m2 med solceller på taket en snøfyllt og mørk januar er jo vel og bra. Må vel koste 50 millioner eller mer. Skulle gjerne visst om de er nedbetalt på mindre enn 50 år.

ASKO driver med mat, og har fryserom og kjølerom.

De trenger mindre kraft om vinteren, når kjølebehovet er mindre.

Når varmen og sola kommer tilbake, dundrer automatikken til kjøle- og fryserommene opp effekten, og strømforbruket skyter i været i takt med at det blir varmere.

Og da gir altså solpanelene mer kraft igjen.

Jeg regner med at varmen fra kjølemaskinene brukes til oppvarming av kontorer og slikt. Ganske enkel og vanlig teknologi som brukes mye. Det blir masse overskuddsvarme når man kjøler ned rom. Stikk hånda bak kjøleskapet ditt og kjenn på de rørene som er bak der, så forstår du hva jeg mener.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 06:11)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 08:00
trondhjem: Jeg finner det uheldig at mange ut fra et klassisk landskapsvernsynspunkt blir negative til vindkraft. Det er tungt nok å slåss mot den mektige fossilbrenselsindustriens interesser uten å møte motstand fra naturverninteresser også.

Motstanden mot vindkraft utbygginger vil bare øke fremover. Generelt er folk negative til denne type utbygginger som gjør om uberørt natur til industriområder.

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
31.01.18 08:05
Trenberth: Motstanden mot vindkraft utbygginger vil bare øke fremover. Generelt er folk negative til denne type utbygginger som gjør om uberørt natur til industriområder.

Det er alltid motstand mot alt som skal bygges, uansett om det er i by, tettbygd strøk, på landet, i skogen eller på fjellet.

Det er motstand mot boligbygging, kjøpesentre, veier, jernbaner, vannkraft, industri, fotballbaner, kraftlinjer....egentlig absolutt alt.

Prøv å plante en hekk mellom deg og naboen, og du vil få motstand.

Slik sett er det ikke så veldig oppsiktsvekkende at noen også er mot vindmøller.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 08:07)

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24551
31.01.18 08:10
Kropotknik: 18000m2 med solceller på taket en snøfyllt og mørk januar er jo vel og bra. Må vel koste 50 millioner eller mer. Skulle gjerne visst om de er nedbetalt på mindre enn 50 år.

Jeg antar at det er en lønnsom kalkye, ellers hadde nok ikke denne private bedriften gått for denne investeringen.

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
31.01.18 09:50
Rhabagatz: Jeg antar at det er en lønnsom kalkye, ellers hadde nok ikke denne private bedriften gått for denne investeringen.

Klart det. De folka der leker ikke butikk.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 10:27
Rhabagatz: eg antar at det er en lønnsom kalkye, ellers hadde nok ikke denne private bedriften gått for denne investeringen.

Siste jeg leste om dette var en nedbetalingstid på 40 år, hvis man ikke beregner inn subsidier.

Normalt må anlegget skiftes ut etter 20 år.

Det er særdeles ulønnsomt, totalt sett.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5084
31.01.18 11:16
Rhabagatz: Jeg antar at det er en lønnsom kalkye, ellers hadde nok ikke denne private bedriften gått for denne investeringen.

Dette sier Asko selv:

Tuv anslår Asko vil tjene inn investeringen i løpet av 15-20 år. Da ha de tatt utgangspunkt i en strømpris på litt over dagens nivå.

 Asko forventer å få selge el-sertifikater for hele installasjonen, selv om de planlegger å bruke solstrømmen til eget forbruk.

 – Investeringen er svakt lønnsom. Vi vil ikke ut med tallene, men resultatet er under det vi vanligvis legger til grunn for investeringene våre. Men det er et bevisst valg vi har gjort i Norgesgruppen. Vi mener klimautfordringen er så viktig at vi må se litt større på det, sier Tangerud.

https://www.tu.no/artikler/na-er-norges-storste-solcelle-anlegg-blitt-nesten-tre-ganger-sa-stort/346914

(Innlegget ble redigert 31.01.18 11:17)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
31.01.18 11:55
xpoolman: Dette sier Asko selv:
Tuv anslår Asko vil tjene inn investeringen i løpet av 15-20 år. Da ha de tatt utgangspunkt i en strømpris på litt over dagens nivå.

ASKO vil få en annen fordel ved å gjøre denne investeringen. Den er at bedriftens løpende utgifter vil reduseres fordi dette solstrømanlegget vil levere gratis strøm så lenge det er i drift. Det er en fordel som mange overser med solcellestrøm. Den er relativt dyr i investering, men har ingen nevneverdige driftskostnader.

Dessuten kan det godt tenkes at forutsetningen om litt dyrere strømpris enn i dag ikke vil innfris. Regjeringen vår ivrer for å innlemme Norge i EUs energibyrå ACER. Ap er også for dette.

Skjer det vil norsk vannkraftproduksjon og strømnett underlegges EUs kontroll og behov - les: du og jeg må finne oss i å betale det samme for strøm som det EU-borgere flest må. Da snakker vi om 2-3 ganger den strømprisen vi er vant til. Solcelleanlegget på taket mitt kan vise seg å bli en lukrativ investering.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 11:58)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 12:36
trondhjem: ASKO vil få en annen fordel ved å gjøre denne investeringen. Den er at bedriftens løpende utgifter vil reduseres fordi dette solstrømanlegget vil levere gratis strøm så lenge det er i drift. Det er en fordel som mange overser med solcellestrøm. Den er relativt dyr i investering, men har ingen nevneverdige driftskostnader.

Det er dyrt å ivestere og det er betydelige vedlikeholdskostnader (25% av investeringskostnadene igjennom levetiden) forbundet med Solcelle anlegg. Se her

43 år uten subsidier før det lønner seg. Det sier seg selv, at dette er svært ulønnsomt, totalt sett. Det er netto tap.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 12:37)

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
31.01.18 12:56
Trenberth: Det er dyrt å ivestere og det er betydelige vedlikeholdskostnader (25% av investeringskostnadene igjennom levetiden) forbundet med Solcelle anlegg. Se her 43 år uten subsidier før det lønner seg. Det sier seg selv, at dette er svært ulønnsomt, totalt sett. Det er netto tap.

Men hvordan vil du forklare at ASKO ikke har forstått det som du har forstått?

Noen må jo ta ansvar, kanskje du, og ta kontakt med dem og fortelle dem at de tar feil når de sier at det er svakt lønnsomt.

Du sier at det er netto tap, og ASKO sier at det er lønnsomt.

Noen må jo ha rett her, men ikke både du og ASKO.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 13:02
fargerik: Men hvordan vil du forklare at ASKO ikke har forstått det som du har forstått?

Jeg har aldri nevnt ASKO. Hva de tenker vet jeg ikke. Men de er åpenbart Trendy - i det minste.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 13:02)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 13:07
fargerik: Men hvordan vil du forklare at ASKO ikke har forstått det som du har forstått?

utdrag fra TU.no:

 

"Tuv anslår Asko vil tjene inn investeringen i løpet av 15-20 år. Da ha de tatt utgangspunkt i en strømpris på litt over dagens nivå.

Asko forventer å få selge el-sertifikater for hele installasjonen, selv om de planlegger å bruke solstrømmen til eget forbruk.

– Investeringen er svakt lønnsom. Vi vil ikke ut med tallene, men resultatet er under det vi vanligvis legger til grunn for investeringene våre. Men det er et bevisst valg vi har gjort i Norgesgruppen. Vi mener klimautfordringen er så viktig at vi må se litt større på det, sier Tangerud."

Det er åpenbart at noe forutsetninger for at dette skal bli svakt lønnsomt.

Strømprisen må stige og de må selge el-sertifikater.

De vil ikke ut med tallene, det forstår jeg. Her er det nok brukt excel versjon eventyr.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 13:09)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
31.01.18 13:13
Trenberth: Det er dyrt å ivestere og det er betydelige vedlikholdskostnader,

Fortell. Hvilke driftskostnader har man ved drift av et solcelleanlegg?

Det kan ikke utelukkes at det kanskje blir nødvendig med bytte av inverter en gang i anleggets levetid. Men det utgjør ikke betydelige vedlikeholdskostnader på et anlegg som har fabrikkgaranti på 25 år, dvs. som normalt vil stå mye lengre før det slutter å fungere.

Mitt solcelleanlegg har nå stått i to og et halvt år på taket og har så langt kostet akkurat kr. 0,00 i drifts og vedlikeholdsutgifter (men jeg har måttet måke snø noen ganger). I den perioden har det genert ca. 8 MWh med elektrisk kraft til min husholdning.

Jeg kjøpte anlegget som en av de første i landet og betalte vesentlig mer enn jeg ser tilsvarende anlegg annonsert til i dag. Hvis norske strømpriser holder seg på samme lave nivå fremover - dvs. at vi slipper å se en 2-3-dobling som følge av integrasjon med EUs strømmarked, så kommer nok ikke mitt anlegg til å bli en lønnsom investering.

Men det gir meg økt energisikkerhet ved at jeg produserer strøm selv uavhengig av kraftselskapene, og det gir meg lavere løpende strømutgifter. Men hvis regjeringen får det som den vil, at norsk kraftbransje innlemmes i ACER, vil jeg tjene på denne investeringen selv om inverteren må byttes.

Her i Norge er vi vant til å betale 50 - 90 øre/kWh for strømmen inkludert nettleie. Første kvartal i 2017 var strømprisen (tror nettleie er inkludert) i Danmark og Tyskland ca. 30 Eurocent per kWh. Det er nesten tre koner per kWh med dagens Eurokurs. For EU28-landene var strømprisen i snitt 1,8 kroner/kWh hvis vi legger til grunn en eurokurs på 9 kr. 

Får vi samme prisnivå her til lands vil de 300 kWh anlegget mitt produserer per måned gi 500 kroner eller mer i redusert strømregning hver måned. Da blir anlegget garantert en lønnsom investering.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
31.01.18 13:21
Trenberth: De vil ikke ut med tallene, det forstår jeg.

Jeg synes ikke det er særlig klokt å sitte på utsiden, uten innsyn i detaljene, og være kategorisk på at Askos egne folk tar feil om lønnsomheten til deres eget anlegg.

fargerik
fargerikInnlegg: 50984
31.01.18 14:56
Trenberth: Jeg har aldri nevnt ASKO. Hva de tenker vet jeg ikke.

Stemmer, det var jeg som nevnte ASKO.

Jeg vet hva de tenker :

De gjør aldri noen investering dersom de ikke tjener penger på det. Og en slik gigant tenker ikke ti, tyve eller tretti år, de tenker mye mer langsiktig.

(Innlegget ble redigert 31.01.18 14:58)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 15:08
trondhjem: Jeg synes ikke det er særlig klokt å sitte på utsiden, uten innsyn i detaljene, og være kategorisk på at Askos egne folk tar feil om lønnsomheten til deres eget anlegg.

Svakt lønnsomt.

Forventer høyere strømpris, selge el sertifikater.

Hvordan kan du, uten innsyn i detaljene, kategorisk hevde at dette er lønnsomt ?

Trenberth
TrenberthInnlegg: 3493
31.01.18 15:11
trondhjem: Fortell. Hvilke driftskostnader har man ved drift av et solcelleanlegg?

Utdrag fra TU.no:

"Men, man må regne med vesentlige utgifter til vedlikehold i løpet av panelets levetid. Hele 19.000 kroner for bytte av inverter og generelt livstidsvedlikehold, står det i rapporten."

Dette på et anlegg til 88.000,-

(Innlegget ble redigert 31.01.18 15:11)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg