Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Oljeeventyret fortsetter

NYTT TEMA
swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1682
07.02.18 09:07

Ja, det var gode nyheter til Søviknes, men kanskje MDG-folket er mindre fornøyd med den

https://www.nettavisen.no/na24/gigantisk-resultathopp-for-statoil/3423413496.html

de som trodde oljealderen var forbi må kankskje revurdere?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 10:06
swixfantomet: de som trodde oljealderen var forbi må kankskje revurdere?

Det som avgjør oljens fremtid er ikke balansen mellom tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet i 2017. Det som avgjør er hvor raskt det grønne skiftet kommer - nærmere bestemt hvor raskt verdens oljeindustri vil merke at verden etterspør mindre olje. 

Jeg vil minne oljeoptimistene i Norge om at kostprisen til felter i Midtøsten og andre landbaserte felter med konvensjonelle reserver (ikke skifer, tungolje etc.) er typisk under 10 USD/fat.

I et oljemarked med fallende etterspørsel vil disse feltenes leveringsevne bestemme markedsprisen.

(Innlegget ble redigert 07.02.18 10:07)

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1682
07.02.18 11:53
trondhjem: Det som avgjør oljens fremtid er ikke balansen mellom tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet i 2017. Det som avgjør er hvor raskt det grønne skiftet kommer - nærmere bestemt hvor raskt verdens oljeindustri vil merke at verden etterspør mindre olje.

Det gir neppe høye odds å gjette på at oljealderen vil komme til å vare fram til det ikke er mulig å hente ut mer til en konkurransedyktig pris. Dette kommer til å ta veeeldig lang tid. Det er jo interessant å merke seg at man kan drive dette feltet helt ned til 15 dollar fatet i oljepris, slik var det ikke for bare noen få år siden. Det er jo for eksempel nå supergod butikk å drive slike felt med dagens oljepris. Og det er bra for AS Norge og vår velferd. Så får vi bruke noen av inntektene til å forberede oss til en tid med andre typer energi.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5084
07.02.18 11:56
trondhjem: Det som avgjør er hvor raskt det grønne skiftet kommer -

Som jeg har påpekt tidligere; med den farten det grønne skiftet har "fosset fram" de siste 15 åra så vil det ta omtrent 200 år før dette skiftet er fullført.

Vi få for guds skyld håpe vi har olje og gass nok til å rekke så langt.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 12:04
xpoolman: Som jeg har påpekt tidligere; med den farten det grønne skiftet har "fosset fram" de siste 15 åra så vil det ta omtrent 200 år før dette skiftet er fullført.

Jeg ser ingen grunn til å legge vekt på en lineær ekstrapolasjon langt inn i fremtiden. Især når framskrivingen gjelder et fenomen som vokster sterkt eksponentielt. Da blir argumentet tull og tøys.

Men du må gjerne forklare hvorfor du mener det gir mening med slike anslag.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 12:19
swixfantomet: Dette kommer til å ta veeeldig lang tid

Det samme sa norske skipsredere på Sørlandet på 1880-tallet om propelldrevne skip og investerte videre som de alltid hadde gjort i nye seilskuter. Det førte til et konkursras og krise på Sørlandskysten. Det samme sa mang en vognmaker og salmaker om automobilen på 1920-tallet.

Historien er full av eksempler på at folk henger igjen i fortidas tankegods og sedvaner og forstår derfor ikke at lyset i enden av tunnelen langt der borte er ikke åpningen - men den nye tiden som raser mot deg i høy hastighet. 

Bill Gates har illustrert dette meget godt med utsagnet at folk tenderer til å overdrive endringene som skjer innen to år, men undervurderer endringene som skjer innen 10 år.

Innen 10 år har sannsynligvis Norge, Kina, Nederland og Frankrike innført forbud eller sterke begrensinger i salg av nye ICEV-kjøretøy. Det vil være veldig naivt å tro at dette ikke vil få store konsekvenser for etterspørselen etter olje frem mot midten av dette århundret.

(Innlegget ble redigert 07.02.18 12:26)

swixfantomet
swixfantometInnlegg: 1682
07.02.18 12:34
trondhjem: Det samme sa mang en vognmaker og salmaker om automobilen på 1920-tallet.

Men det du glemmer er at det er enda flere eksempler på spådommer som slett ikke har gått i oppfyllelse. Bosetting på andre planeter, kunstig intelligens som gjør vesener til mer intelligente enn mennesker, en rekke annonseringer av nært forestående medisin mot dødelige sykdommer. Det er enkelt, som du gjør, å se tilbake og konkludere med at noe som få en gang i tiden trodde på, ble en realitet og en suksess. At energiproblemet blir løst har jeg også stor tro på, men at for eksempel solenergi er den løsningen som skal redde verden i framtida er adskillig mer usikkert, og hvis så skjer, så vil det neppe skje veldig raskt.

En liten kommentar til ditt svar til xpoolman: Eksponensiell eller lineær vekst er begreper som misbrukes. Poenget er vel at alle kurver ser lineære ut på en liten tidsskala, og eksponensiell tilpasning skjer i praksis aldri over veldig lang tid. Så tidsskalaen er vesentlig. Gitt dette, så er vel poenget at vi ikke filla om hvordan denne veksten faktisk kommer til å bli, det er også helt avhengig av slags andre alternativer som oppstår i tida framover. Aldri lett å spå, og særlig ikke om framtiden, var det en klok mann som sa.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5084
07.02.18 13:19

Enig i det Swix.

Til Trondheim, etter hvert som investorene ser hvor lite de faktisk får igjen for disse såkalte grønne investeringene, og etterhvert som de faktiske kostnadene kommer til syne så tror jeg at det grønne skiftet vil dø ut.

la1goa
la1goaInnlegg: 11637
07.02.18 13:53
trondhjem: Jeg ser ingen grunn til å legge vekt på en lineær ekstrapolasjon langt inn i fremtiden. Især når framskrivingen gjelder et fenomen som vokster sterkt eksponentielt. Da blir argumentet tull og tøys.

Du har i grunn rett. Det finnes ikke en eneste klimamodell som er riktig, så hvorfor skal vi føye oss etter denne gjengen som fremsetter slikt vås?

SjatH
SjatHInnlegg: 678
07.02.18 13:54

Det grønne skiftet vil nok ikke dø ut men ting vil ta mye lengre tid enn de største "grønnoptimistene" ønsker å tro.

Det største problemet er fortsatt at dersom energiforbruket i verden fra kull/olje skal erstattes av for eksempel solenergi, vil det kreve solcellepaneler over landområder tilsvarende Norge. 

I tillegg har man problemet med lagring/distribusjon av energien produsert ved en sånn metode.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 14:03
swixfantomet: Men det du glemmer er at det er enda flere eksempler på spådommer som slett ikke har gått i oppfyllelse.

På ingen måte.

Jeg vet at veksten i fornybar energi og elbilsalget de siste årene ikke er en spådom - de er beinharde fakta. Likeså vet jeg at prisutviklingen og teknologiutviklingen i disse sektorene er høyst reell.

Jeg forsøker å forholde meg til hva som skjer ute i verden og anslå konsekvensene.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 14:16
SjatH: Det største problemet er fortsatt at dersom energiforbruket i verden fra kull/olje skal erstattes av for eksempel solenergi, vil det kreve solcellepaneler over landområder tilsvarende Norge.
I tillegg har man problemet med lagring/distribusjon av energien produsert ved en sånn metode.

Uberegneligheten til sol og vind og problemet det kan gi med å sikre grunnlasten på nettet har vært en innvending siden de første vindmøllene ble satt opp på 1980-tallet.

Erfaringer så langt viser at dette problemer er på langt nær så alvorlig som mange har ment. Jeg husker bla. at en nettverksspesialist fra Siemens uttalte for rundt 15 år siden at nettet kan ikke tåle med enn 20 % fornybar kraft grunnet uberegneligheten. I dag har Danmark, Tyskland og England opplevd flere døgn hvor vindmøller og solcelleanlegg har levert godt over 50 % av landes forbruk, Tyskland har opplevd hele 80 % fornybarandel, uten at nettet brøt sammen.  

Dessuten glemmer mange at lagringsproblemet har en enkel og opplagt løsning. Den kalles batteri. Husholdninger vil få batterier med kapasitet til 1-2 dagers forbruk. Dette vil kraftig dempe svingningene i nettet.  

De første fabrikkene som skal lage slike batterier til oss er under oppføring. Dette er heller ingen spådom - det skjer her og nå.

 

Men hva er problemet med at solceller krever et areal? Vi har da "tomt" areal tilgjengelig i rikelig monn rundt våre bosteder.

(Innlegget ble redigert 07.02.18 14:16)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
07.02.18 16:43
swixfantomet: Det er jo interessant å merke seg at man kan drive dette feltet helt ned til 15 dollar fatet i oljepris

Det er en kostpris på minst 50 % dyrere enn hva feltene i Midtøsten kan drives for......

 

 

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 5084
07.02.18 19:30
trondhjem: Det er en kostpris på minst 50 % dyrere enn hva feltene i Midtøsten kan drives for......

So what ?

En oljepris ned mot 15 dollar fatet kommer vi aldri til å se.

Jobs
JobsInnlegg: 10877
07.02.18 19:33
trondhjem: Det er en kostpris på minst 50 % dyrere enn hva feltene i Midtøsten kan drives for......

Det er billigere og drive landbasert en offshore,så 15 Dollar kostpris er utrolig bra.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6240
08.02.18 08:54
xpoolman: En oljepris ned mot 15 dollar fatet kommer vi aldri til å se.

Det Trondhjem og hans kumpaner ikke ser ut til å forstå er at en oljepris på 15 dollar fatet, eller enda lavere, er positivt for menneskeheten. Ja, det er negativt for oljeprodusentene, men for menneskeheten som helhet (en populasjon som de "grønne" ser ut til å hate) er en lav oljepris utelukkende gode nyheter.

Billig og tilgjengelig energi er hva som løftet vår del av verden inn i den moderne tidsalder. Mere billig energi vil være med på å løfte utallige milliarder ut av fattigdom og nød.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
08.02.18 09:12
frankolainen: Det Trondhjem og hans kumpaner ikke ser ut til å forstå er at en oljepris på 15 dollar fatet, eller enda lavere, er positivt for menneskeheten.

Jeg vil svært gjerne ha en oljepris på 15 USD eller lavere fordi en så lav oljepris vil gjøre praktisk talt all offshore oljeutvinning i Norge og over alt ellers i verden ulønnsom, og den vil føre til at alle de nye ukonvensjonelle oljetypene (skifer, oljesand, tjæresand etc.) blir horrible tapsprosjekter.   

Derfor, kom gjerne med en så lav pris. Da vil markedet selv sørge for at 2/3 av påviste oljereserver blir liggende urørt - som er nødvendig for å nå FNs klimamål - og som vil være en svært god nyhet for menneskeheten.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 9498
08.02.18 09:15
trondhjem: Det samme sa norske skipsredere på Sørlandet på 1880-tallet om propelldrevne skip og investerte videre som de alltid hadde gjort i nye seilskuter. Det førte til et konkursras og krise på Sørlandskysten. Det samme sa mang en vognmaker og salmaker om automobilen på 1920-tallet.
Historien er full av eksempler på at folk henger igjen i fortidas tankegods og sedvaner og forstår derfor ikke at lyset i enden av tunnelen langt der borte er ikke åpningen - men den nye tiden som raser mot deg i høy hastighet.
Bill Gates har illustrert dette meget godt med utsagnet at folk tenderer til å overdrive endringene som skjer innen to år, men undervurderer endringene som skjer innen 10 år.
Innen 10 år har sannsynligvis Norge, Kina, Nederland og Frankrike innført forbud eller sterke begrensinger i salg av nye ICEV-kjøretøy. Det vil være veldig naivt å tro at dette ikke vil få store konsekvenser for etterspørselen etter olje frem mot midten av dette århundret.

Du har rett i mesteparten av det du sier her.
Så vi må bare vente å se hvor lang tid det tar. Skjer det neste år eller om 50 år? Ingen vet.
Dersom jeg var tvunget til å sette sparepengene inn i et veddemål ville mitt tips ligget nærmere det siste enn det første.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 9498
08.02.18 09:22
frankolainen: Billig og tilgjengelig energi er hva som løftet vår del av verden inn i den moderne tidsalder.

Hvordan tror du dette hadde sett ut dersom miljøvernerne hadde vært sånn på hugget den gang vannkraftutbyggingen skjedde som de er i dag?
Vi fikk vel en liten smak på dette da den siste store vannkraftutbyggingen skjedde.
Dersom du ikke husker det kan du lese her.

SjatH
SjatHInnlegg: 678
08.02.18 09:23
Columbus_3: Skjer det neste år eller om 50 år? Ingen vet.
Dersom jeg var tvunget til å sette sparepengene inn i et veddemål ville mitt tips ligget nærmere det siste enn det første.

Enig.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6240
08.02.18 09:52
Columbus_3: Hvordan tror du dette hadde sett ut dersom miljøvernerne hadde vært sånn på hugget den gang vannkraftutbyggingen skjedde som de er i dag?

Jeg er en tilhenger av tradisjonelt miljøvern, så jeg er fornøyd med mye som har vært gjort opp gjennom tidene.

Men på et tidspunkt så gikk det fryktelig galt. Bortskjemte vestkanfrøkner skulle vise sitt engasjement, og det gjorde de med pappas penger. Da ble det selunger, CO2 og Samebarn i magen som tok fokuset vekk fra reelt miljøvern.

PerryAndre
PerryAndreInnlegg: 5762
08.02.18 10:08
trondhjem: Det som avgjør oljens fremtid er ikke balansen mellom tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet i 2017. Det som avgjør er hvor raskt det grønne skiftet kommer - nærmere bestemt hvor raskt verdens oljeindustri vil merke at verden etterspør mindre olje.  Jeg vil minne oljeoptimistene i Norge om at kostprisen til felter i Midtøsten og andre landbaserte felter med konvensjonelle reserver (ikke skifer, tungolje etc.) er typisk under 10 USD/fat.

Hvis du hadde sett Politisk kvarter i morges. Har du nok uttalt deg noe annerledes. Det er kraft etterspørsel etter olje i verden, spesielt i India, Kina og Afrika, men også i Midtøsten. 

Kostprisene på oljeproduksjon i de nye feltene er som dyrest 30 dollar fatet, mens de størst feltene 6 og 15 dollar fatet. 

I en tid vi omstiller oss til det grønne skifte. Er behovet for olje i verden større enn aldri før. Oljeprisen i dag er 65 dollar fate.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
08.02.18 10:14
frankolainen: Jeg er en tilhenger av tradisjonelt miljøvern, så jeg er fornøyd med mye som har vært gjort opp gjennom tidene.

Men samtidig vil du ikke innse at utslipp av forbrenningsgasser i det omfang som gjøres i dag er et av, om ikke det aller største, klassiske forurensingsproblemet vi står overfor. 

Disse forbrenningsgassene inneholder en rekke miljøgifter og kjemiske avfallsstoffer som skaper en lang rekke helseproblemer, korrosjonsproblemer, avlingsskader, skader på naturen m.m.. Noen av dem svært alvorlige. Selv med det beste som fins av renseteknologi av røykgasser/eksos blir ikke disse problemene borte - de blir kun reduserte i omfang. 

Så selv om du ser helt vekk fra klimaproblematikken grunnet CO2-et som disse forbrenningsgassene også skaper, vil det å gå over til en fornybar kraftproduksjon og elektrifisere maskinparken vår løse mye av de klassiske forurensingsproblemene vi sliter med.

Her ser du en av konsekvensene av at vi bruker olje som energibærer. Med en elektrisk bilpark ville luften i denne byen vært klar og fin og sunn å puste inn.

(Innlegget ble redigert 08.02.18 10:14)

Iseran2770
Iseran2770Innlegg: 13285
08.02.18 10:18
trondhjem: Her ser du en av konsekvensene av at vi bruker olje som energibærer. Med en elektrisk bilpark ville luften i denne byen vært klar og fin og sunn å puste inn.

I Oslo forurenser fyring med ved på kalde dager mer enn bensin og dieselbiler til sammen.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6240
08.02.18 10:23
trondhjem: Men samtidig vil du ikke innse at utslipp av forbrenningsgasser i det omfang som gjøres i dag er et av, om ikke det aller største, klassiske forurensingsproblemet vi står overfor.

Om vi nå holder den gassen som er essensiell for alt liv på jorden, CO2 utenfor - så har jeg fortsatt tilgode å se reelle miljøgevinster ved de "grønne" alternativene. I beste fall så flyttes forurensingsproblematikken. Trenger jeg å vise deg bilder fra den kinesiske landsbygda rundt fabrikkene som lager disse "grønne" kontrapsjonene? Koboltgruver i Kongo? Fugleklaskere?

Fugleklaskere er et strålende eksempel - det er ikke mulig (i dag) å produsere nye fugleklaskere ved hjelp av energien fra fugleklaskere - til det er energien fra disse vederstyggelighetene for ustabil og uforutsigbar. Så i en verden av fugleklaskere, vil det raskt bli færre og færre av dem. Ironisk?

 

PS

Og hvor mye CO2 slippes ut når man sender en Tizzla opp i verdensrommet?

 

(Innlegget ble redigert 08.02.18 10:24)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6240
08.02.18 10:26
Iseran2770: I Oslo forurenser fyring med ved på kalde dager mer enn bensin og dieselbiler til sammen.

Ville luftkvaliteten i Oslo bli dårligere eller bedre dersom vi byttet ut "grønn" og "bærekraftig" og "fornybar" og "miljøvennlig" vedfyring med olje?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 8214
08.02.18 10:33
Iseran2770: I Oslo forurenser fyring med ved på kalde dager mer enn bensin og dieselbiler til sammen.

Kan du dokumentere denne påstanden?

la1goa
la1goaInnlegg: 11637
08.02.18 11:08
Iseran2770: I Oslo forurenser fyring med ved på kalde dager mer enn bensin og dieselbiler til sammen.

Det tror jeg så gjerne. Når de fyrer opp hele gatas dieselpurker og bensinbiler må jeg stå helt inntil diseseldyret før jeg finner eksosen ubehagelig. derimot når en eneste bolig fyrer i ovnen så ligger lukten av svidd treverk tung i gata. Boretslaget nedenfor fyrer med bleier og annen shit, det lukter alt annet enn snadder hvis vinden blåser feil vei.

 

 

la1goa
la1goaInnlegg: 11637
08.02.18 11:10
frankolainen: Ville luftkvaliteten i Oslo bli dårligere eller bedre dersom vi byttet ut "grønn" og "bærekraftig" og "fornybar" og "miljøvennlig" vedfyring med olje?

Nå er ikke jeg så sikker på at det er alltid ved som går inn i ovnen. Folk gjør mye rart. Brent søppel veier og opptar en brøkdel av søppla som de ellers må bære ut.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6240
08.02.18 11:44
la1goa: Nå er ikke jeg så sikker på at det er alltid ved som går inn i ovnen. Folk gjør mye rart. Brent søppel veier og opptar en brøkdel av søppla som de ellers må bære ut.

Vi har blitt så urbaniserte og moderne, at dersom det ikke lar seg gjøre via en App, så blir det sjelden gjort.

Vedfyring er noe som må læres, og man må ha utstyret iorden. En moderne rentbrennende ovn som fyres med god trekk og tørr ved er det som skal til.

Nå har vi hatt noen milde vintre, så jeg er redd både kunnskapsnivå og utstyr har forfallt. Kanskje NRK kunne drive litt folkeopplysning om slikt isteden for å drive valgkamp for vennene sine?

Andre tema som NRK kunne kjøre i samme serie:

Audi; Hvor sitter kontrollen til blinkelyset, og hvordan dette anvendes

Køsniking; Er virkelig din tid mere verdifull enn min?

Snømåking; Hvorfor uoversiktlige kryss er uegnet som snødeponi.

 

 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg