Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Vindkraft er et historisk feilgrep !

NYTT TEMA
xpoolman
xpoolmanInnlegg: 7361
15.10.18 10:22

Vindkraft er et historisk feilgrep, forsøpling av naturen og et unødvendig onde i Norge:
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/xRkxwp/Vindturbinene-kan-vare-et-historisk-feilgrep

(Innlegget ble redigert 15.10.18 10:23)

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 40280
15.10.18 10:25
xpoolman: Vindkraft er forsøpling av naturen og et unødvendig onde i Norge:
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/xRkxwp/Vindturbinene-kan-vare-et-historisk-feilgrep

Varierer stort fra prosjekt til prosjekt. Det er null problem å bygge vindparker dersom virkninger på flora og fauna er liten og dersom det ikke bygges i viktige natur-/turområder.

Jeg er forøvrig ganske sikker på at de minst konfliktfylte vindkraftprosjktene har mindre virkninger for natur og biologisk mangfold enn ytterligere utbygging av de større vassdragene i Norge som ennå ikke er utbygd, av den enkle grunn at de fleste større vassdrag allerede er nedbygd og at naturverdiene i de gjenstående blir desto viktigere å ta vare på.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 7361
15.10.18 11:44
KongOlav2: Det er null problem å bygge vindparker dersom virkninger på flora og fauna er liten

negative virkninger er det som regel alle steder !

Og disse mastodontene av noen fugleklaskere er ikke akkurat noe vakkert syn heller.
Dessuten har vi ikke behov for strømmen de lager heller; vi har mer enn nok vannkraft.

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 40280
15.10.18 12:19
xpoolman: negative virkninger er det som regel alle steder ! Og disse mastodontene av noen fugleklaskere er ikke akkurat noe vakkert syn heller.
Dessuten har vi ikke behov for strømmen de lager heller; vi har mer enn nok vannkraft.

Ja, det kan diskuteres om vi trenger kraften. Jeg er i utgangspunktet større tilhenger av energieffektivisering fremfor ny kraftutbygging. Men om det skal bygges mer vil jeg heller bygge vindkraft der naturkonsekvensene er små fremfor å bygge ut de få store vassdragene som ennå er uberørt.

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 7361
15.10.18 12:37
KongOlav2: Men om det skal bygges mer vil jeg heller bygge vindkraft der naturkonsekvensene er små fremfor å bygge ut de få store vassdragene som ennå er uberørt.

Det er vanvittig mye å hente på oppgradering av gamle kraftverk.
Som det står om i artikkelen i BT så har Lyse bygget nytt kraftverk i Lysebotn som erstatning for et gammelt. Der får de nå ut 15 % mer kraft fra det samme vannet:
https://www.lysekonsern.no/lysebotn2/

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 40280
15.10.18 13:12
xpoolman: Det er vanvittig mye å hente på oppgradering av gamle kraftverk.
Som det står om i artikkelen i BT så har Lyse bygget nytt kraftverk i Lysebotn som erstatning for et gammelt. Der får de nå ut 15 % mer kraft fra det samme vannet:

Jepp, men dette koster dyrt. I TU står det:

Lyse har brukt nærmere to milliarder kroner på å bygge et helt nytt kraftverk, som skal få mer ut av vannmagasinene

Det gir 180 GWh mer energi, dvs. at prisen er ca 11 kr/kWh ekstra energi. Når man bygger helt nye kraftverk nå, så regner man sannsynligvis med en kostnad mellom 4 og 5 kr/kWh som grensen for lønnsomhet eller ikke.

Denne oppgraderinger kom pga alder og tilstand til eksisterende anlegg. Som TU også skriver:

Skulle de videreført det gamle anlegget ville det blant annet krevd en betydelig modernisering av aggregatene. Å rehabilitere et 60 år gammelt anlegg ville også innebære en stor risiko. Det ville også ha vært nødvendig å stanse produksjonen fra anlegget i minst ett år, kanskje halvannet

Samme situasjon gjelder nok også mange andre eksisterende kraftverk i Norge. Det er relativt lite å hente på ren oppgradering av turbiner og generatorer, da disse ofte har forbausende høy virkningsgrad til tross for høy alder. Det er spesielt oppgradering av vannveier og bedre utnyttelse av magsiner som kan gi et skikkelig løft, og dette er svært dyrt. Enten fordi man må stoppe produksjonen i lang tid, eller fordi man bygger nytt slik som Lyse gjorde. '

På sikt kan det fremtvinge seg likevel, da mange norske kraftverk er av høy alder og må rehabiliteres uansett. Dog vil nok dette heller være en gradvis prosess de neste par tiårene. Vannkraftbyggingen i Norge skjedde stort sett fra 50-tallet og til andre halvdel av 80-tallet. Med en levetid på typisk 60-år vil det nok ta både 20 og 30 år før de fleste norske vannkraftverk blir fornyet og oppgradert.

fargerik
fargerikInnlegg: 64079
15.10.18 21:33
KongOlav2: På sikt kan det fremtvinge seg likevel, da mange norske kraftverk er av høy alder og må rehabiliteres uansett. Dog vil nok dette heller være en gradvis prosess de neste par tiårene. Vannkraftbyggingen i Norge skjedde stort sett fra 50-tallet og til andre halvdel av 80-tallet. Med en levetid på typisk 60-år vil det nok ta både 20 og 30 år før de fleste norske vannkraftverk blir fornyet og oppgradert.

Det de har gjort i Lysebotn er noe som er smart, fremtidsrettet og miljøvennlig. Det er et lysende eksempel for hva som bør gjøres også andre steder hvor det lar seg gjøre.

Jeg regner med at flere slike prosjekter vil komme i de kommende tiår.

Det kommer ikke til å mangle vann, med de utsiktene vi har til å få mye mer nedbør etterhvert som prognosene for våtere vær og mer nedbør slår mer og mer til.

(Innlegget ble redigert 15.10.18 21:33)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10509
16.10.18 09:13
KongOlav2: Ja, det kan diskuteres om vi trenger kraften.

Jeg er uenig.

Hvis man aksepterer klimavitenskapens kunnskap om CO2-gassens drivhuseffekt og kobler denne kunnskapen opp mot det faktum at 4/5-deler av verdens energiforsyning består av fossile brensler (som skaper abnorme mengder CO2-utslipp), blir den eneste logisk gyldige konklusjonen at det er behov for mye mer fornybar energi enn vi har i dag.

Dette gjelder også for Kongeriket Norge selv om vi har mye vannkraft. Det er bare rundt 60 % av vårt totale energiforbruk som dekkes av fornybar kraft. Vi trenger å erstatte 40 % av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi med klimanøytral energi. Det kommer etter alt å dømme til å skje ved en miks av mer fornybar elektrisitetsproduksjon, energieffektiviseringstiltak, og hydrogen og/eller biodrivstoff for de applikasjoner som ikke lar seg elektrifisere.

 

I tillegg vil jeg bemerke at jeg finner det underlig med en tråd som søker å stemple vindkraft i Norge som et historisk feilgrep bare dager etter at FNs klimapanel har lagt frem en ny rapport som sier at klimagassutlippene må ned svært raskt skal vi ha et realistisk håp om å begrense den globale oppvarmingen til et håndterbart nivå (uten stor risiko for klimakatastrofe). Vi trenger sårt hver eneste kWh fornybar kraft vi klarer å mate inn på nettet både her hjemme og over alt ellers i verden.

I den forbindelse er det en gladnyhet i Dagens Næringsliv i dag. De slår opp på forsiden og i to helsider inne i avisen nyheten om at vindkraften er nå blitt så billig at den ikke bare klarer seg uten subsidier i Norge, det er blitt gode penger å tjene på den også:

"Vi regner nå på prosjekter uten subsidier med en avkastning på åtte prosent i 20 år, der både kostnader og inntekter er sikret. Uten sikring av kraftprisen, vil et typisk norsk vindprosjekt gi 10-12 prosent hvert år."

Peter Knutzen, ansvarlig for investeringer i fornybar energi Swedbank.

 

Resultatet er at utbyggere står i kø for å få bygge vindmølleparker langs hele kysten fra Finnmark til Agderfylkene. Det er igangsatt utbyggingsprosjekter for 25 milliarder kroner, noe som vil femdoble vindkraften i Norge opp fra dagens 2 % av norsk strømproduksjonen til 10 % innen 2022.

Vindmøllemotstanderne skal få det travelt fremover. 

(Innlegget ble redigert 16.10.18 09:19)

la1goa
la1goaInnlegg: 13364
16.10.18 09:26

Det som trondhjem forteller er det samme som låta om ståle krapyl, bare må ha mer. I stedet for å oppfordre til å spare så oppfordes det til å sløse. Jippi, de gale har det godt.

Vi har mer enn nok av strøm bare vi setter inn de rette tiltakene. Med andre rene ord, vi klarer oss fint uten vindmøller.

fargerik
fargerikInnlegg: 64079
16.10.18 11:40
la1goa: Vi har mer enn nok av strøm bare vi setter inn de rette tiltakene.

Kanskje gjøre som Kina, forby datasentere som utvinner kryptovaluta? Det ville selvfølgelig sette en stopper for importen av prefabrikerte, kinesiske datasentraler, men jeg er ikke den eneste som klør meg i hue over denne vanvittige sløsingen med ren og fornybar kraft.

(Innlegget ble redigert 16.10.18 11:42)

la1goa
la1goaInnlegg: 13364
16.10.18 16:31
fargerik: Kanskje gjøre som Kina, forby datasentere som utvinner kryptovaluta? Det ville selvfølgelig sette en stopper for importen av prefabrikerte, kinesiske datasentraler, men jeg er ikke den eneste som klør meg i hue over denne vanvittige sløsingen med ren og fornybar kraft.

Kryptovaluta kommer til å dø ut av seg selv. Husker ikke hvem som sto for de ordene, mulig det var Gates, men han sa at man må være idiot for å kjøpe kryptovalutta samtidig som man håper på at en større idot kjøper det av igjen for en dyere penge. Moderne form for pyramide spill.

fargerik
fargerikInnlegg: 64079
18.10.18 21:30
la1goa: Kryptovaluta kommer til å dø ut av seg selv.

Det kommer til å ta litt tid, da. Jeg husker ikke det nøyaktige tallet, men mener at den siste bitcoin rent matematisk vil være utvunnet om røffly 114 år dersom det vil bli nok elektrisitet tilgjengelig.

Det er vel omtrent når mine barns barnebarns barn nærmer seg å bli pensjonister.

(Innlegget ble redigert 18.10.18 21:35)

la1goa
la1goaInnlegg: 13364
18.10.18 23:06
fargerik: Det kommer til å ta litt tid, da. Jeg husker ikke det nøyaktige tallet, men mener at den siste bitcoin rent matematisk vil være utvunnet om røffly 114 år dersom det vil bli nok elektrisitet tilgjengelig.

Med dagens teknologi og at valuttakursen holder seg, så ja.

Men hvis folk finnet ut at pyramidespillet har stort sett tapere etter at vinnere har stukket av med gevinsten, så vil kursen falle og dermed også miningen. Øker ytelsen på datakraft vil nok strømforbruket gå ned, hvilket er ventet i overskuelig fremtid. I uoverskuelig fremtid vet vu ingenting og datakraft, det kan hende at vi snakker om helt andre teknologier enn transitorbaserte microchip.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 09:50
la1goa: han sa at man må være idiot for å kjøpe kryptovalutta samtidig som man håper på at en større idot kjøper det av igjen for en dyere penge

Jeg tror både du og Gates tar feil.

Det fins andre grunner til å kjøpe kryptovaluta enn ren investering. Kryptovalutaer kan brukes til anonyme valutatransaksjoner. Det er ikke alle som ønsker at myndighetene skal ha fullt innsyn i alle valutatransaksjoner.

Så lenge det er et "behov" for slikt, vil kryptovalutaene leve i beste velgående.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 11989
19.10.18 10:02
frankolainen: Jeg tror både du og Gates tar feil.
Det fins andre grunner til å kjøpe kryptovaluta enn ren investering. Kryptovalutaer kan brukes til anonyme valutatransaksjoner. Det er ikke alle som ønsker at myndighetene skal ha fullt innsyn i alle valutatransaksjoner.
Så lenge det er et "behov" for slikt, vil kryptovalutaene leve i beste velgående.

En gave til de kriminelle, og noe ingen andre har bruk for.
Enkelt og greit.

InnocentBystander
InnocentBystanderInnlegg: 9508
19.10.18 10:17
frankolainen: Kryptovalutaer kan brukes til anonyme valutatransaksjoner. Det er ikke alle som ønsker at myndighetene skal ha fullt innsyn i alle valutatransaksjoner.

Det er ikkje heilt korrekt, ettersom alle transaksjonane ligg i  blockchain dataene som er fritt tilgjengelige.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 10:37
InnocentBystander: Det er ikkje heilt korrekt, ettersom alle transaksjonane ligg i blockchain dataene som er fritt tilgjengelige.

Ok. Bitcoin kan brukes til transaksjoner som er mye vanskeligere å spore enn transaksjoner gjort fra kredittkortet ditt. Så vanskelig at de nå er favoritten for narkosalg og utpressinger online.

Og til trådstarten:

Harvard University researchers find that the transition to wind or solar power in the U.S. would require five to 20 times more land than previously thought, and, if such large-scale wind farms were built, would warm average surface temperatures over the continental U.S. by 0.24 degrees Celsius.

Så ja, vindkraft er et feilgrep av historiske proposjoner.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 10:40
Columbus_3: En gave til de kriminelle, og noe ingen andre har bruk for.Enkelt og greit.

Er jeg kriminell bare fordi jeg ikke ønsker at Staten (tm) skal ha fullt innsyn i alt jeg gjør?

Blir du litt våt i trusene når du tenker på Stasi og KGB, eller får du kanskje noen betenkeligheter?

Er Statlig Kontroll av ett og alt en optimal situasjon?

Kaizen
KaizenInnlegg: 641
19.10.18 11:03
Columbus_3: En gave til de kriminelle, og noe ingen andre har bruk for.
Enkelt og greit.

Så bra at du har kartlagt alles behov. Du må jo rett og slett være et universalgeni eller så er du rett og slett en såpekopp av de helt utrolige. 

Og staten er jo alltid snill. Så der har vi ingenting å frykte. Alle regimer verden over er også fantastisk snille og alle vil deg vel til enhver tid. Derfor bør staten få innsyn i absolutt alt, også  fordi en ny Adolf Hitler som samler data om alle og dreper de han ikke liker bare hører historiebøkene til. Eller har historien en tendens til å gjenta seg og mulighet til anonymitet være det eneste som hjelper deg for å ta opp kampen mot totalitær makt. Eller er du så innhyllet i komfortabel velferd at du ikke klarer å se utover din egen silkepute eller er fengslet av ditt eget narsissistiske speilbilde i en såpekopp av messing?

(Innlegget ble redigert 19.10.18 11:07)

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 11989
19.10.18 11:48
Kaizen: Så bra at du har kartlagt alles behov. Du må jo rett og slett være et universalgeni eller så er du rett og slett en såpekopp av de helt utrolige. Og staten er jo alltid snill. Så der har vi ingenting å frykte. Alle regimer verden over er også fantastisk snille og alle vil deg vel til enhver tid. Derfor bør staten få innsyn i absolutt alt, også fordi en ny Adolf Hitler som samler data om alle og dreper de han ikke liker bare hører historiebøkene til. Eller har historien en tendens til å gjenta seg og mulighet til anonymitet være det eneste som hjelper deg for å ta opp kampen mot totalitær makt. Eller er du så innhyllet i komfortabel velferd at du ikke klarer å se utover din egen silkepute eller er fengslet av ditt eget narsissistiske speilbilde i en såpekopp av messing?

Du prater og prater, men unnlater å fortelle hvem som har bruk for disse valutaene.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 11989
19.10.18 11:53
frankolainen: Er jeg kriminell bare fordi jeg ikke ønsker at Staten (tm) skal ha fullt innsyn i alt jeg gjør?
Blir du litt våt i trusene når du tenker på Stasi og KGB, eller får du kanskje noen betenkeligheter?
Er Statlig Kontroll av ett og alt en optimal situasjon?

Da regner jeg med at du også er motstander av kredittkort, betalingskort, mobiltelefon, kjøre bil, bruke internett?
Er man paranoid blir virkeligheten vanskelig.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 12:11
Columbus_3: Da regner jeg med at du også er motstander av kredittkort, betalingskort, mobiltelefon, kjøre bil, bruke internett?Er man paranoid blir virkeligheten vanskelig.

Motstander? Paranoid?

Har jeg sagt at jeg er motstander av vanlige valuta? Jeg har ikke det, så slutt å tillegge meg meninger jeg ikke har! Og hvorfor kaller du meg paranoid? Har du ikke noe bedre å komme med en personangrep?

Men ja - jeg er motstander av overvåkningssamfunnet. Denne typen av informasjon som samles har ALLTID (ALLTID!!!) blitt misbrukt.

Mener du total overvåkning av befolkningen er helt uproblematisk?

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 11989
19.10.18 12:56
frankolainen: Mener du total overvåkning av befolkningen er helt uproblematisk?

Nei. Men jeg er ikke paranoid eller går med aluminiumsfoliehatt. 

Unngå bruk av: betalingskort, kredittkort, mobiltelefon, bil og internett så unngår du det meste av overvåking.
Men hvem gjør det?
Og uansett. Å bruke disse kryptovalutaene har jeg ennå til gode å høre hvem som har behov for. Unntatt kriminelle da.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 14:32
Columbus_3: Nei. Men jeg er ikke paranoid eller går med aluminiumsfoliehatt.

Du klarer ikke åpne kjeften din uten at det renner ut personangrep?

Din nesegruse beundring for totalitære samfunn er skremmende.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
19.10.18 14:36
Columbus_3: Å bruke disse kryptovalutaene har jeg ennå til gode å høre hvem som har behov for

Hva er behov? Og hvem definerer hvilke behov som er "gode nok"? Du? KGB? En eller annen udemokratisk og ansiktsløs Apparatschik i EU?

Er ikke det at jeg ønsker å bruke dem godt nok?

 

(Innlegget ble redigert 19.10.18 14:36)

la1goa
la1goaInnlegg: 13364
19.10.18 15:02
frankolainen: Det fins andre grunner til å kjøpe kryptovaluta enn ren investering. Kryptovalutaer kan brukes til anonyme valutatransaksjoner. Det er ikke alle som ønsker at myndighetene skal ha fullt innsyn i alle valutatransaksjoner.

Det er ikke riktig, man tror at man er anonym. FBI venter fremdeles på at noen skal hente ut bitcoin valutaen som er betalt inn da viruset kryterte mange disker rundt om i verden. Så 100% anononym er man ikke, man legger igjen spor nok spor til myndighetene. Hadde man kunne vært 100% anonym ville myndigheter rundt om i verden forbydd greia.

la1goa
la1goaInnlegg: 13364
19.10.18 15:05
Columbus_3: Unngå bruk av: betalingskort, kredittkort, mobiltelefon, bil og internett så unngår du det meste av overvåking.

Det absolutt beste alibi man kan ha hvis man ønsker å gjøre en kriminell handlig er å tape fast mobilen under setet på sinsentrikken og hente den etter en halv dag.... Politiet bruker store ressurser på akkurat dette sporet hvis det skulle skje noe.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 11989
19.10.18 17:47
frankolainen: Er ikke det at jeg ønsker å bruke dem godt nok?

Hvorfor kan ikke du bruke norske kroner, amerikanske dollar, europeiske euro eller hvilken som helst annen valuta for den saks skyld?
Det du mener er personangrep fra min side er ikke ment på deg, men på generell basis.
Men dersom du tar det til deg personlig ber jeg om unnskyldning.
Men hva med ditt prat om våte truser, Stasi og KBG. Hva kaller du det?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
21.10.18 13:33
Columbus_3: Hvorfor kan ikke du bruke norske kroner, amerikanske dollar, europeiske euro eller hvilken som helst annen valuta for den saks skyld?

Hvorfor dette behovet for å diktere hvordan andre mennesker skal leve livet sitt?

Hva gir deg rett til å bestemme over meg og mine valg?

Og Stasi og KGB er gode eksempler på statlig overvåkning som har hatt mindre heldige konsekvenser - eller syns du de var litt søte?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8414
29.10.18 07:53
xpoolman: Vindkraft er et historisk feilgrep

8. oktober fikk skotske vindmølleselskap 50 millioner kroner for IKKE å produsere energi - OG DET BARE DENNE ENE DAGEN!

Bærekraftig? Og fortell meg gjerne en gang til hvordan "grønn energi" er billigere en tradisjonell og pålitelige energikilder?

 

A record £4.8m was paid to wind farm operators in the space of one day, for switching off turbines when it became too windy.

(Innlegget ble redigert 29.10.18 07:56)

Klikk for å gå tilbake til toppen