Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Pålitelig fornybar energi

NYTT TEMA
KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 39040
12.06.19 07:46
la1goa: Bløff. Hadde det vært sannheten så hadde vi ikke vært pålagt disse grønne sertifikatene.

Det må være første gang en bransjeforening sier at de ikke vil ha støtte når de egentlig trenger det....

Ellers kanskje det faktisk er sant? Det er en god del år siden grønne sertifikater ble innført og 3-4 år siden de store vindprosjektene må Fosen ble vedtatt. Ting kan ha skjedd siden den gang. F.eks at turbinene har blitt billigere og at man blir dyktigere på såkalt micrositing, altså nøyaktig plassering av turbinene i en vindpark.

Men dette passer såklart ikke i deres narrativ om hvor jævlig vindkraft er, så dermed er konklusjonen at de må lyve. Stråmenn. Tåpens debattform.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
12.06.19 08:16
KongOlav2: Ellers kanskje det faktisk er sant? Det er en god del år siden grønne sertifikater ble innført og 3-4 år siden de store vindprosjektene må Fosen ble vedtatt. Ting kan ha skjedd siden den gang. F.eks at turbinene har blitt billigere og at man blir dyktigere på såkalt micrositing, altså nøyaktig plassering av turbinene i en vindpark. Men dette passer såklart ikke i deres narrativ om hvor jævlig vindkraft er, så dermed er konklusjonen at de må lyve. Stråmenn. Tåpens debattform.

Du har helt sikkert rett i at de har blitt bedre ift til plassering av turbinene og prisene har sikkert gått ned.

Idag er det slik at en utbygging av vindkraft , med samme kapasitet, har den samme kostnaden som utbyggingen for vannkraft.

Den store forskjellen er at vannkraft kan produsere tilnærmet 100% av tiden. Vindkraft kan produsere i beste fall 40% av tiden(noen hevder 30%).

Vedlikeholdskost pr kwh for vannkraft er 2-4 øre. Vindkraft er 10-15 øre pr. kwh. Havvind er 40-50 øre pr. kwh.

Det er åpenbart at Vindkraft må subsidieres hvis prisnivået for kraft holdes på dagens nivå. 

Skal vindkraft bli lønnsomt må kraftprisene settes betydelig opp.....

(Innlegget ble redigert 12.06.19 08:22)

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 39040
12.06.19 08:26
Trenberth: Den store forskjellen er at vannkraft kan produsere tilnærmet 100% av tiden.

Vannkraft har en brukstid på typisk 3500-4000 brukstimer. Dette tilsvarer maks effekt i under 50 % av året. Noen kraftverk med veldig store magasiner eller jevn tilførsel av vann (ofte ikke i Norge) kan ha høyere brukstider, men det er ikke vanlig. Nye vindkraftverk i Norge ligger ofte på litt over 3000 timer brukstid. Det beste er imidlertid på Raggovidda i Finmark og har hele 4300 timer brukstid. Så det er ikke nødvendigvis så veldig stor forskjell. Den store forskjellen er at vannkraften stort sett har reguleringsmuligheter i motsetning til vindkraften.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10033
12.06.19 08:44
KongOlav2: Det må være første gang en bransjeforening sier at de ikke vil ha støtte når de egentlig trenger det....
Ellers kanskje det faktisk er sant? Det er en god del år siden grønne sertifikater ble innført og 3-4 år siden de store vindprosjektene må Fosen ble vedtatt. Ting kan ha skjedd siden den gang.

Ikke bare kan ting ha skjedd. De HAR skjedd.

la1goas innlegg er et eksempel på stor motvilje enkelte har til å ta innover seg fakta som ikke passer deres meninger. Jeg har mistet oversikten over hvor mange ganger jeg har lenket opp dokumentasjon som forteller at læringskurven for vindkraft (og for solcellekraft) har vært bratt etter årtusenskiftet.

Her er mer av den samme dokumentasjonen. Denne gang fra USA. Der har investeringskostnaden for vindkraft falt med 66 % siden 2009. Jeg kan, men gidder ikke lete den frem, finne mange flere rapporter som viser tilsvarende erfaringstall fra andre energimarkeder, både for sol og vindkraft. 

De grønne sertifikatene ble innført i 2008 (mener jeg å huske) og skulle gjelde for perioden 2012 - 2020. Det burde si seg selv at en halvering av investeringskostnaden gir en helt annen økonomi i utbygging av vindkraft i dag enn hva den var da de fleste anleggene som ligger under de grønne sertifikatene ble vedatt utbygd (og kontraktene ble inngått). Men av en eller annen grunn er det klin umulig å få enkelte til å oppdatere seg. De tvilholder på den gamle kunnskapen om at vindkraft (og solcellekraft) er langt dyrere enn annen kraftproduksjon. 

Faktum er at i dag vil det å erstatte tradisjonell varmekraft med fornybar kraft i en rekke markeder være lønnsomt for både samfunnet og den skelte strømkunde. Det er penger å spare på dette.

(Innlegget ble redigert 12.06.19 08:45)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
12.06.19 08:46
KongOlav2: Så det er ikke nødvendigvis så veldig stor forskjell.

Jo det er stor forskjell til.

Vinkraftanlegget har en levetid på 20-25 år. Da må det rives og en ny stor investering må tas.

Vannkraftverket kan leve i 100 år, minst.

 

 

(Innlegget ble redigert 12.06.19 08:46)

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 39040
12.06.19 08:48
Trenberth: Jo det er stor forskjell til. Vinkraftanlegget har en levetid på 20-25 år. Da må det rives og en ny stor investering må tas. Vannkraftverket kan leve i 100 år, minst.

25 år. For vannkraft kan man regne med 50-60 år før de må fornyes. Elektromekanisk utstyr har ikke 100 års levetid.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
12.06.19 08:57
KongOlav2: For vannkraft kan man regne med 50-60 år før de må fornyes. Elektromekanisk utstyr har ikke 100 års levetid.

Vedlikehold/oppgraderinger blir jo småpenger ift til riving av vindturbiner og sette opp nye.....

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 39040
12.06.19 09:04
Trenberth: Vedlikehold/oppgraderinger blir jo småpenger ift til riving av vindturbiner og sette opp nye.....

Om det er kun elektromekaniske oppgraderinger ja. Men når man per dags dato gjør fornyelser av vannkraftverk fra 50-60-tallet (eller tidligere), så gjør man også ofte fornyelser/oppgraderinger av dam og vannvei. Da blir kostnaden vesentlig større, spesielt om det blir produksjonsstans i lange perioder (tapte inntekter).

Dog medfører dette ofte økning i produksjon, og er selvsagt å foretrekke fremfor nye kraftverk. Fornyelse og oppgradering av eksisterende vannkraft bør derfor være prioritert. Når det gjelder bygging av ny kraft er jeg dog ikke sikker på om å bygge ut de få større vassdragene som enn er uberørt er bedre enn en begrenset utbygging av vindkraft langs kysten.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
12.06.19 09:16
KongOlav2: Når det gjelder bygging av ny kraft er jeg dog ikke sikker på om å bygge ut de få større vassdragene som enn er uberørt er bedre enn en begrenset utbygging av vindkraft langs kysten.

En kan ihvertfall efektivisere de vannkraftverkene vi har og ta ut potensialet her, før man bygger Vindkraft med store kostnader og uopprettelige inngrep i naturen ved kyst og fjell områder.

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 39040
12.06.19 09:37
Trenberth: En kan ihvertfall efektivisere de vannkraftverkene vi har og ta ut potensialet her, før man bygger Vindkraft med store kostnader og uopprettelige inngrep i naturen ved kyst og fjell områder.

Ja, oppgradering av vannkraft og energieffektivisering burde vært prioritert først. Dog finnes det nok også noen muligheter for utbygging av vindkraft. Norges beste vindkraftverk ligger her:

Raggovidda

Jeg har mine tvil om at naturverdiene i dette området er så store at man burde satt ned foten for utbygging.

 

 

(Innlegget ble redigert 12.06.19 09:37)

SIG100
SIG100Innlegg: 12173
12.06.19 11:58
frankolainen: Pacific Gas & Electric har nå fått rettens medhold i at de skal kunne selge seg ut av "grønn" energi for å unngå konkurs. Dette er selvfølgelig fordi "grønn" energi er for dyr og for dårlig.

Det finnes intet grunnlag i saken for din påstand her - du har tydeligvis overhodet ikke satt deg inn i hav dette gjelder. Sånn går det fort når man bruker WUPT og andre skeptikerblogger som kilde.

PGE søkte i januar beskyttelse under Chapter 11 (konkurslovgivningen). Det er begrunnet i at de kan få store søksmål mot seg etter skogbrannene de siste årene, der flere skyldes deres utstyr. Selskapet er imidlertid ikke insolvent, men C11 gir de muligheten til å begrense erstatningsansvaret.

Saken her gjaldt om de gjennom dette også kan trekke seg ut av (eller reforhandle) eksisterende kontrakter de har inngått. Det har de fått medhold av retten til - i første rettsinstans.

De har flere eldre kontrakter fra tiden da solenergi var betydelig dyrere enn i dag og som løper tiår framover. Prisen for solenergipaneler har stupt de seneste årene, langt raskere enn forventet. Det betyr at prisen i disse kontraktene ligger langt over markedspris i dag og det er selvsagt ønskelig for selskapet å kunne reforhandle disse kontraktene.

Så poenget er faktisk det motsatte av det du konkluderer med. Grønn energi er i dag ferd med å utkonkurrere tradisjonell energi. Den har i stor grad erstattet bruken av "peak power plants og load following plants" - gasskraftverk som kun brukes ved toppbelastningen på dagtid - og står i dag for 15% av elektrisitetsproduksjonen i California. Målet er å øke dette til 60% de neste tiårene.

(Innlegget ble redigert 12.06.19 12:00)

SIG100
SIG100Innlegg: 12173
12.06.19 12:15
Trenberth: En kan ihvertfall efektivisere de vannkraftverkene vi har og ta ut potensialet her, før man bygger Vindkraft med store kostnader og uopprettelige inngrep i naturen ved kyst og fjell områder.

Nå er det nok slik at lønnsomme rene oppgraderinger av vannkraftverk skjer uten det trengs særlig påtrykk fra noen - det er ikke idioter som styrer våre energiverk. Potansialet er dog relativt lite - fra 1 til 3 Twh.

Utvidelse av kraftverkene har betydelig større potensiale 15-25 Twh, men det medfører miljøkonsekvenser med neddemming, rørgater osv. på samme måte som for nye kraftverk.

Og om det uopprettelige inngrep du faktisk er bekymret for og det ikke bare er et vikarierende argument, så er det betydelige vanskeligere å fjerne sporene etter et vannkraftverk enn et vindkraftverk. I praksis har det vel knapt skjedd noen gang at vannkraftverk er lagt ned og skadene på naturen gjenopprettet (Ikke minst fordi det ville være idioti i stedet for å fortsette driften).

(Innlegget ble redigert 12.06.19 12:15)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
12.06.19 12:47
SIG100: Og om det uopprettelige inngrep du faktisk er bekymret for og det ikke bare er et vikarierende argument, så er det betydelige vanskeligere å fjerne sporene etter et vannkraftverk enn et vindkraftverk. I praksis har det vel knapt skjedd noen gang at vannkraftverk er lagt ned og skadene på naturen gjenopprettet (Ikke minst fordi det ville være idioti i stedet for å fortsette driften).

Så, så SIG, du trenger ikke å være så sint.

Nå er det slik at det er bedre å utvide allerede etablerte inngrep, enn å etablere nye inngrep i urørt natur. Det er alle enige om. Ca 70% av befolkningen ihvertfall :)

Det er åpenbart at det er vanskelig å "tilbakestille" til naturen etter slik inngrep, uansett om det er vannkraft eller vindkraft.

Vindkraft er "solgt" inn som om inngrepene er små og at det her skal tilbakestilles til naturen etter at konsesjonen er utgått. Det høres enkelt ut.

Men du kan se på denne.

Se slide 8-14- Så kan du med enkle ord fortelle meg hvordan dette skal tilbakestilles til slik det en gang var.

(Innlegget ble redigert 12.06.19 12:47)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
12.06.19 13:11
SIG100: Det finnes intet grunnlag i saken for din påstand her

Kjære Komiske Ali


Du starter med dine sedvanlige personangrep, for så å underbygge alt jeg har lagt frem.


I et forsøk på å unngå konkurs så er PG&E nødt til å kvitte seg med fordyrende "grønn" energi. Uansett hvordan du forsøker å bortforklare dette, så endrer altså det ingenting ved dette enkle faktum


"Grønn" energi er ikke grønn og den er ekstremt fordyrende. Jeg har tidligere vist til utregninger som viser at så lite som 1 til 4% "grønn" energi vil øke kraftprisene opp mot 20%


Jeg vet at dette ikke passer inn i den propagandaen du sprer, men det endrer (heldigvis) ikke en pøkk!


Vindindustrien i Tyskland har også motvind for tiden (pun intended)


“The year 2019 threatens to be a disaster for the wind industry in Germany.”


https://www.iwr.de/news.php?id=36086


 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
12.06.19 13:14
Trenberth: Se slide 8-14- Så kan du med enkle ord fortelle meg hvordan dette skal tilbakestilles til slik det en gang var.

Jeg oppfordrer allt til å sjekke ut linken til Trenberth - Slide 21 syns jeg var den mest skremmende.


Jeg har vel messet i et tiår nå - Klimaindustrien er vår tids største miljøtrussel!

SIG100
SIG100Innlegg: 12173
12.06.19 20:33
frankolainen: Kjære Komiske Ali
Du starter med dine sedvanlige personangrep, for så å underbygge alt jeg har lagt frem.
I et forsøk på å unngå konkurs så er PG&E nødt til å kvitte seg med fordyrende "grønn" energi. Uansett hvordan du forsøker å bortforklare dette, så endrer altså det ingenting ved dette enkle faktum

Kjære Ali Frankolainen.

Du starter med dine sedvanlige personangrep, for så å fullstendig ignorere alt jeg har lagt frem.

Nei, PG&E må ikke kvitte seg med fordyrende grønn energi for å unngå konkurs. Selskapet er verken insolvent eller går med tap - tvertimot har de har de to milliarder dollar eller rundt 13% av omsetningen i driftsresultat.

Derimot har de et potensielt betydelig erstatningskrav (og evt. bøter) hengene over seg i forbindelse med brannene i California i 2017 og 2018. Dette er knyttet til at brannene kan ha blitt startet av deres linjenett og dersom de blir dømt for manglende vedlikehold og rydding kan disse kravene komme opp i over 30 milliarder dollar eller to ganger årsomsetningen.

I tillegg har de satt i gang et omfattende program for å redusere faren for gjentakelse til rundt 8 milliarder dollar over de neste fem år, som selvsagt gjør at man må kutte kostnader der man kan.

De ønsker selvsagt i denne situasjonen å benytte anledningen til å terminere gamle kontrakter med priser over dagens markedspris - både av "grønn" energi og fossil energi. Det har imidlertid ingenting med fordyrende "grønn" energi å gjøre - "problemet" er tvertimot at utviklingen av "grønn" energi har gjort at ny solenergi nå er betydelig billigere enn både gammel "grønn" energi og fossil energi

(Innlegget ble redigert 12.06.19 20:35)

Heia_heia
Heia_heiaInnlegg: 2041
12.06.19 22:18
SIG100: Nei, PG&E må ikke kvitte seg med fordyrende grønn energi for å unngå konkurs. Selskapet er verken insolvent eller går med tap - tvertimot har de har de to milliarder dollar eller rundt 13% av omsetningen i driftsresultat. Derimot har de et potensielt betydelig erstatningskrav (og evt. bøter) hengene over seg i forbindelse med brannene i California i 2017 og 2018. Dette er knyttet til at brannene kan ha blitt startet av deres linjenett og dersom de blir dømt for manglende vedlikehold og rydding kan disse kravene komme opp i over 30 milliarder dollar eller to ganger årsomsetningen. I tillegg har de satt i gang et omfattende program for å redusere faren for gjentakelse til rundt 8 milliarder dollar over de neste fem år, som selvsagt gjør at man må kutte kostnader der man kan.

Ok, de har driftsresultat på 2mrd dollar, men blir saksøkt for manglende vedlikehold og rydding. Så hvis de hadde gjort det de skulle til å begynne med, ville de da hatt driftsresultat på 2mrd dollar? Sannsynligvis ikke når de nå skal bruke 8mrd dollar de neste fem år, tilsvarende nesten hele det årlige driftsreultatet årlig for 2018 på forebygging. Så står de i fare for å måtte betale 30mrd dollar i diverse erstatningssaker. I tillegg er det vedvarende stor skogbrannfare i California, så det finnes få garantier for at det ikke begynner å brenne igjen. Dette slår meg ikke som et prosjekt jeg ville satt penger i. Nå har ikke jeg satt meg inn i dette selskapet eller saken som sådan, og baserer mine spørsmål på din gjengivelse her. Den er ikke overbevisende.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
13.06.19 08:19
SIG100: De ønsker selvsagt i denne situasjonen å benytte anledningen til å terminere gamle kontrakter med priser over dagens markedspris

Jaaaa. Og det er fryktelig åpenbart at du ikke forstår konsekvensene av dette.


Hva skjer med den "grønne" energien når en kjempestor kunde ikke kjøper mere?


a) De tjener mere penger fordi enhjørninger driter penger


b) De tjener mindre penger?


"Grønn" energi kan ALDRI bli billigere enn pålitelig konvensjonelle energikilder. Du må ALLTID ha 100% back-up tilgjengelig til tøyseenergien din! ALLTID!

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
13.06.19 09:02
Trenberth: Men du kan se på denne. Se slide 8-14- Så kan du med enkle ord fortelle meg hvordan dette skal tilbakestilles til slik det en gang var.

Nå SIG.


Hvordan skal naturen tilbakestilles? Det er jo enkelt iflg dere. Fint om du kan skrive noen ord om det.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10033
13.06.19 09:33
Trenberth: Hvordan skal naturen tilbakestilles?

Det er selvsagt ikke mulig å "tilbakestille" naturen som du kaller det. Men det gjelder for alt som skjer i verden. Tiden kan ikke gå baklengs.

Her har du et bilde av Smøla vindpark. Dette er en av landets eldste vindmølleparker. Siste byggetrinn ble satt i produksjon i 2005 og anlegget nærmer seg slutten av dets forventede levetid. Det kommer antagelig til å bli nedlagt rundt 2025.

Dette anlegget har vært i drift i rundt 15 år. I følge mange vindkraftmotstandere raserer vindmølleparker naturen de settes opp i. Å rasere betyr ifølge Det Norske Akadmis ordbok å: "(fjerne ved å) bryte ned, rive ned; jevne med jorden".

Se nøye på bildet. Det viser et antall vindmøller som har et (betong?)fundament og en oppstillingsplass samt en veiforbindelse som skjærer gjennom landskapet. Mellom disse strukturene ligger kystmyrlandskapet intakt. Det er ikke mulig å se på bildet at disse områdene har tatt noen som helst skade av vindmøllene. Jeg har også til gode å se noen rappport eler undersøkelse som finner at flora eller fauna tar varig skade av vindmøllene, ei heller kan jeg se at det skal være fare for det. De som hevder at vindmøller raserer naturen farer med alarmisme.

 

Så til ditt spørsmål. Når disse møllene har nådd slutten av sin levetid tas de ned og fraktes vekk og håndtert som alt annet avfall. Det av materialene som kan gjenvinnes blir tatt i bruk på nytt og resten avhendes på vanlig vis.

Det som blir igjen er veien og oppstillingsplassene. De kan man velge å harve opp eller bare la ligge brakk uten vedlikehold. I begge tilfeller vil den naturlige omkringliggende flora vokse over dem og reetablere et sammenhengende kystmyrhabitat. Det tar sikkert noen tiår eller mer, men naturen vil hvis den får lov garantert ta tilbake arealet. 

(Innlegget ble redigert 13.06.19 09:34)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
13.06.19 10:08
trondhjem: Når disse møllene har nådd slutten av sin levetid tas de ned

Og hvem tror du blir sittende med regningen? Hvorfor er det ikke et krav om at det skal stilles garantier fra utbyggerene?


Alt dette for energi som vi slett ikke trenger! Vi raserer norsk natur for at innbyggerene i det tredje riket skal føle seg grønnere!

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
13.06.19 11:38
trondhjem: Her har du et bilde av Smøla vindpark

Takk for lenken.

Det er interresant å lese:

"– Hovedtrekket er at Statkraft er avhengig av elsertifikater for å gjennomføre en repowering (fornying, red. anm.) av Smøla. Denne støtteordningen går ut i 2020. Hvis fornyingen skjer etter 2020, ser det ikke ut til å gå økonomisk rundt for vindparken. I så fall blir det rett og slett en nedleggelse av Smøla, sier direktør i prosjektutvikling, Knut Andreas Molstad, i SAE Vind (Statkraft Agder Energi Vind DA) til Teknisk Ukeblad."

 Når det gjelder tilbakestilling av naturen, så er jo ikke det mulig med 11 meter brede skjæringer, høye fyllinger og brede veier. Løgn og bedrag er det.

(Innlegget ble redigert 13.06.19 11:39)

DavidSkruiz
DavidSkruizInnlegg: 8015
13.06.19 11:44
Trenberth: Når det gjelder tilbakestilling av naturen, så er jo ikke det mulig med 11 meter brede skjæringer, høye fyllinger og brede veier. Løgn og bedrag er det.

De som bor sør for sinsen krysset har ingen forestilling av hva natur er.

DavidSkruiz
DavidSkruizInnlegg: 8015
13.06.19 11:45
frankolainen: Alt dette for energi som vi slett ikke trenger! Vi raserer norsk natur for at innbyggerene i det tredje riket skal føle seg grønnere!

Enig. Massiv natur ødeleggelse på bekostning av knapper og glansbilder.

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
13.06.19 12:09
Trenberth: etter 2020, ser det ikke ut til å gå økonomisk rundt for vindparken

Våre lokale Alarmister messer og messer om at "grønn" energi er mye billigere enn all annen energi. LØGNER er det!

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 6763
13.06.19 12:44
DavidSkruiz: De som bor sør for sinsen krysset

Og jeg som i min villfarelse har trodd at debattant Trondhjem faktisk bodde der oppe....

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8017
13.06.19 13:09
xpoolman: Og jeg som i min villfarelse har trodd at debattant Trondhjem faktisk bodde der oppe....

Med akutt Tezzlafetish? Tezzlafantaztene bor på Bezte Veztkant. Du husker vel Jacob Winche-Lanche?  

(Innlegget ble redigert 13.06.19 13:09)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4199
13.06.19 14:34
frankolainen: Jacob Winche-Lanche

En legende :)

SIG100
SIG100Innlegg: 12173
13.06.19 16:34
trondhjem: Dette er en av landets eldste vindmølleparker. Siste byggetrinn ble satt i produksjon i 2005 og anlegget nærmer seg slutten av dets forventede levetid. Det kommer antagelig til å bli nedlagt rundt 2025.

Smøla har søkt om og fått fornyet konsesjonen fra 2025 til 2035 (i 2017). Det er grunn til å tro at man vil vurdere å søke om å oppgradere anlegget og forlenge konsesjonen ytterligere. Man har skrinlagt planene om en hasteoppgradering nå for å dra nytte av elsertifikatordningen som går ut i 2020 da det er mer lønnsomt å utnytte levetiden på dagens vindmøller og dra nytte av utviklingen i kommende år før man oppgraderer.

SIG100
SIG100Innlegg: 12173
13.06.19 18:46
frankolainen: aaaa. Og det er fryktelig åpenbart at du ikke forstår konsekvensene av dette.
Hva skjer med den "grønne" energien når en kjempestor kunde ikke kjøper mere?
a) De tjener mere penger fordi enhjørninger driter penger
b) De tjener mindre penger?
"Grønn" energi kan ALDRI bli billigere enn pålitelig konvensjonelle energikilder. Du må ALLTID ha 100% back-up tilgjengelig til tøyseenergien din! ALLTID!

Det som blir mer og mer og tydelig er at du verken har satt deg inn i saken eller ønsker å gjøre det.

Det er helt riktig at terminering av de inngåtte kontraktene vil skape problemer for selgerne av denne kraften. Det er ikke noe spesielt med det - det skjer til stadighet både i energimarkedet og andre bransjer. Det er nettopp derfor at FERC og selskapene har tatt dette til retten og saken vil nok også bli anket.

Ikke minst med tanke på historien i California med den kunstig skapte krisen i 2000/01 der PG&E gikk konkurs (ENRON-skandalen), er det klart at et system der man ikke har en regulerende myndighet som kan sikre totaliteten i elektrisitetsforsyningen, kan systemet kollapse totalt.

Nå er det langt fra klart hva som vil skje denne gangen - PG&E har ikke sagt opp noen kontrakter eller gitt signaler om at de vil gjøre det. Det er forøvrig en rekke andre rettsaker rundt konkursbeskyttelsesbegjæringen.

Men nok en gang - begjæringen har ikke NOE å gjøre med at ny "grønn" energi i dag ikke er konkurransedyktig.

 

Den siste påstanden din er så frakoblet virkelighetens verden at det knapt er til å tro. Det er i alle energinett betydelig overkapasitet for å håndtere utfall av enkeltkilder og varierende belastning. Solenergi i California utfyller svært godt toppene i belastning på dagen og langt billigere en reservekraft basert på gass. Vindkraften utfyller dette godt - det er en naturlig sammenheng mellom overskyet vær og vind. I tillegg løses mye ved å koble sammen ulike anlegg i et grid. California har også betydelig vannkraft som kan brukes som regulering i tillegg til utveksling med nabostatene.

I Norge er argumentet enda mer latterlig. Produksjonskapasiteten i vannkraftverkene vår tilsvarer mer enn det dobbelte av årlig produksjon - det vil si at vannkraftproduksjonen er utelukkende begrenset av tilsiget. Dermed finnes det mer enn nok ledig kapasitet til å håndtere variasjon/utfall vindkraft i Norge. 

En fordel med vindkraft er forøvrig produksjonen er klart høyest på vinteren hvor det norske strømforbruket er høyest, mens tilsiget av vann tvertimot er høyest når vi trenger det minst. Lagringskapasiteten i magasinene er 70% av årlig forbruk - jeg tror nok at man klarer fint å dekke en dag der vindkraftproduksjonen er minimal.

(Innlegget ble redigert 13.06.19 18:46)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg