Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Klima-trusselen for dummies

NYTT TEMA
serk
serkInnlegg: 2525
14.11.19 01:50

Klima-trusselen er utløst av forbrenning av fossilt brennstoff. Det startet med utvinningen av kull på den engelske landsbygda for ca 200 år siden.

 

Man skylder å gjøre oppmerksom på at klima-trusselen, drivhus-effekten bare skyldes forbrenning av fossilt brennstoff. All annen begrensning av co2-utslipp er bare et substitutt for det egentlig problematiske co2 utslippet.

 

Co2-utslippet i naturen er enormt. Men bare den delen av utslippet som kommer fra forbrenning av fossilt brennstoff, kull, olje og naturgass, er problematisk. Det er denne som gir det farlige overskuddet av co2.

 

Vannet i havet fordamper, går over i skyer, regner ned, havner i bekker og elver for så å renne ut i havet. Men dette er uproblematisk. Det får ikke havoverflaten til å stige og overflomme land og skape flomkatastrofer. Men hvis is-kappen på Grønland og Antarktis smeltet, ville det tilføre ekstra vann. Og dette ekstra vannet ville utgjøre en trussel. Det er denne lille ekstra mengden vann som forårsaker flom-katastrofe. Mesteparten av vannet, det som pr dato går i et endeløst kretsløp, er ikke farlig.

 

På samme måte er det den ekstra tilførselen av co2 som forbrenning av fossilt brensel gir, som utløser katastrofe. Ikke mesteparten av co2-en som går i et evig kredsløp. Den er helt ufarlig, ja faktisk nyttig.

 

Alle andre alternative måter å begrense utslipp av co2 på, som å begrense energi-forbruk, lagre co2 i bakken, la skog vokse eller forhindre metan-utslipp fra dyr(det siste er ekstra kortsiktig, fordi metan inngår i et svært kort kretsløp), er bare kortsiktige substitutter for det egentlige problemet: Forbrenning av fossilt brennstoff. Det er substitutter for den egentlige løsningen: Å stanse all forbrenning av fossilt brennstoff. Det er som å forsøke å forhindre havene i å stige, ved å bygge demninger foran elveutløpene på Grønland. Men den eneste varige løsningen er å forhindre is-smeltingen.

Og den eneste løsningen på klima-krisen er å slutte å utvinne kull, olje og gass.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
14.11.19 10:32
serk: Og den eneste løsningen på klima-krisen er å slutte å utvinne kull, olje og gass.

Hvor er denne krisen ? Hvilke negative effekter er det som er registrert ?

Jorden har blitt grønnere, matvareproduksjonen har aldri vært større, ekstrem fattigdom er halvert de siste 10-15 åra, leverealderen for mennesket øker, det er ikke påvist mere flom, tørke, nedbør eller ekstremvær.

Kort sagt. Vi lever i en gulltid, hvor flere og flere har det bedre enn tidligere.

Hva består denne krisen av ?

(Innlegget ble redigert 14.11.19 10:32)

InternalExile
InternalExileInnlegg: 21122
14.11.19 10:42

Tror dummies er kjernen her. 

xpoolman
xpoolmanInnlegg: 8052
14.11.19 10:53
serk: Klima-trusselen er utløst av forbrenning av fossilt brennstoff. Det startet med utvinningen av kull på den engelske landsbygda for ca 200 år siden.

Som kjent så finnes det ingen klimatrussel i verden pr. i dag.

Etter den lille naturlige temperaturstigningen vi har hatt siden 1970-tallet er verden nå et bedre sted å leve for hele menneskeheten enn den har vært noen gang tidligere.
Det produseres mer mat enn noensinne, og antallet mennesker som lider av sult og fattigdom er kraftig redusert.
Ekstreme værhendelser i verden minker, og antallet mennesker som omkommer av ekstremværhendelser er også kraftig redusert.

Den virkelige trusselen som henger over oss er at vi trolig går mot en kuldeperiode som kan sammenlignes med den lille istid.
Dette ville virkelig være et ille scenario for menneskeheten, med kraftig fallende matproduksjon og titusenvis av ihjelfrosne mennesker som resultat.

(Innlegget ble redigert 14.11.19 10:53)

ChristianEminger
ChristianEmingerInnlegg: 652
14.11.19 11:00
serk: klima-krisen

Teorien din om at det er fossiler som skaper co2-overskudd er forståelig og kjent den. Tror alle har fått med seg dette. 

Problemet er bare at dette kun er en teori. Som Trenberth er inne på i innlegget over, så hjelper denne teorien fint lite å overbevise folk om noe krise så lenge teorien ikke stemmer overens med det folk kan se rundt seg. Når teorier og spådommer fra krisealarmistene feiler gang på gang i praksis, og klimaet tvert i mot blir bedre og bedre for jordens befolkning, så mister de som snakker om klimakrise all troverdighet.

Opp gjennom historien har kanskje de aller største farene kommet fra folk som setter teori og ideologi over praksis og fornuft. Se bare på de grusomme eksperimentene til kommunismen og nazismen, som var drevet av blind tro på teori og ideologi. På samme måten står vi nå overfor en stadig klammere trussel fra ideologisk og teoretisk overbeviste folk som roper om klimakrise. Disse som påberoper krise forventer på totalitært vis at alle andre skal følge denne ideologien og teorien, tilsvarende mine historiske eksempler. 

I en slik tid blir det da stadig viktigere å stå i mot ved å forfekte faktiske funn, observasjoner og konsekvenser. Kall det gjerne realisme og fornuft. Vi må for all del ikke la oss kue av de nevne teoretikerne og ideologene. Jeg skjelver av tanken. Jeg vil faktisk gå så langt som å hevde at det er friheten vår som står på spill. 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 9078
14.11.19 12:33
ChristianEminger: I en slik tid blir det da stadig viktigere å stå i mot ved å forfekte faktiske funn, observasjoner og konsekvenser.

Klimaideologien driver systematisk og endrer på historiske observasjoner. Gamle temperaturmålinger blir rutinemessig "justert" kaldere for å gi et inntrykk av en økning i temperaturen. Varme perioder slik som den varme middelalderen og det varme 30-tallet, og mere nylig, El-Nino året 1998, blir sakte men sikkert "justert" ned i temperatur. Den berømte Hockekølla fra sjarlatanen Dr Mann, som startet hele hysteriet er et godt eksempel på nettopp dette. 

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
14.11.19 12:42
frankolainen: Klimaideologien driver systematisk og endrer på historiske observasjoner. Gamle temperaturmålinger blir rutinemessig "justert" kaldere for å gi et inntrykk av en økning i temperaturen. Varme perioder slik som den varme middelalderen og det varme 30-tallet, og mere nylig, El-Nino året 1998, blir sakte men sikkert "justert" ned i temperatur. Den berømte Hockekølla fra sjarlatanen Dr Mann, som startet hele hysteriet er et godt eksempel på nettopp dette.

Derfor er det er ikke så farlig at det er "varmt" nå. Om ett tiår eller to så er det ikke så varmt likevel :)

(Innlegget ble redigert 14.11.19 12:43)

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
14.11.19 15:48

Veldig  interessant og takker for opplysningene. Men klarer vi oss helt uten fossilt brensel alle sammen. Jeg tenker alt er ofte så innvevd i hverandre . Plutselig så stopper  kanskje noe annet svært  viktig for verden opp et anna sted.

 

Finnes det noe sammeniknbart av til ting man har sluttet med  tidligere.Vi har jo forsøkt å stoppe produksjon av narkotika og opiater i verden men ikke lykkes. Dette er jo også svært ødeleggende de vår verden.

 

Jeg er ikke fornekter eller motstander av ny kunnskap og vitenskap mener vi bør fase ut alle skadelige ting Men stort sett hva som skjer nå er vel at alt bare får nye  navn . Miljøteknikk,  Equior,osv. og økt antall biler i verden for de som har privatøkonomi til å følge med på karusellen.

 

Jeg synes fok flest virker utrolig flinke og heier på barnebarna sine og følger lojalt opp alle pålegg som kommer. Folk har det ulikt men noen hiver ikke en gang en gammel avis. Hva kan miljøfolket ønske mer???

Hvorfor føres et klimaregnskap separat og ikke integrert i øvrig regnskap? Er klima spørsmål be som om an belyses eller" kronefestes" eller er det so m ved tap av menneskeliv.  Det kan ikke måles? I kroner og øre?

 

(Innlegget ble redigert 14.11.19 16:02)

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
14.11.19 17:31

Helt klart at jeg ikke mener at noen skal sluntre unna sitt ansvar. Det er altfor mye slendrian i dag utvilsomt med deponier og mye mer. Og kommunene er tiltenkt mye mer ansvar for så mye fra miljø til kultur. Klarer de utfordringene. Vi har alle vårt å tenke på i dag tror jeg.

(Innlegget ble redigert 14.11.19 17:32)

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
15.11.19 04:41

Man må jo også se på etterspørselsiden. Alt trenger man ikke av buss og tog og kollektivtrafikk i dag hvor så få er i skole eller arbeidsliv.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10929
15.11.19 08:55
karichristoffersen55: Veldig interessant og takker for opplysningene. Men klarer vi oss helt uten fossilt brensel alle sammen. Jeg tenker alt er ofte så innvevd i hverandre . Plutselig så stopper kanskje noe annet svært viktig for verden opp et anna sted.

I dag er vi avhengige av den fossile energien. Men det skyldes av vi har valgt å basere energiforsyningen vår på fossil energi.


I motsetning til hva mange tror, og noen sikkert vil fremføre her inne, ikke energien vi trenger for å leve komme fra fossile brensler.


Sola overøser oss med utnyttbar energi i rikelige mengder til å dekke ethvert tenkelig behov i all overskuelig fremtid. Vi har mer enn nok teknologisk kunnskap til å kunne høste av denne energistrømmen og omgjøre den til utnyttbar energi (som elektrisk strøm, drivstoff og andre kjemiske energibærere etc.). 


Ei heller kommer dette til å bli så dyrt og vanskelig som mange tror, og noen sikkert kommer til å svare med her inne. Det eneste som hindrer samfunnet å gå den veien er motstand fra særinteresser som har investert i den fossile energien og som (forståelig nok) ikke vil gi slipp på avkastningen derfra og ikke minst manglende politisk vilje til å styre energipolitikken mot klimanøytral energi. Det er bare å se til hvor mange i Norge som rister på hodet over krav til å la olja vår ligge, til de mange som ser på elbilpolitikken som en vanvittig pengebruk.


Men ingen bør være i tvil om at vi som lever i dag har et valg om vi vil overlate en jordklode med betydelig reduserte livevilkår for våre barn og deres etterkommere eller om vi vil investere i et grønt skifte og redusere problemene som den globale oppvarmingen vil bringe. Vi må ikke ha den fossile energien. Det fins et alternativ om vi vil det.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 09:29
trondhjem: I motsetning til hva mange tror, og noen sikkert vil fremføre her inne, må ikke energien vi trenger for å leve komme fra fossile brensler.

Selvfølgelig ikke. Men idag er det kun Atomkraft som er et realistisk alternativ.

Det er enorm motstand mot vindkraft, se bare på Norge og Tyskland.... Tror ikke det vil bygd noe særlig mere....

Det grønne skiftet er ikke realiserbart innen ett kortsiktig perspektiv -> 2050.

"Hver eneste dag fram til 2050 må verdenssamfunnet heretter kutte ett megatonn oljeekvivalenter som erstattes med enten bygging av ett kjernekraftverk (1.5GW), eller 1500 vindturbiner (hver på 2MW) eller 14 millioner solcellepaneler (hver med spisseffekt 295W)."

Dette altså hver eneste dag frem til 2050.

Det vil ikke skje. Det er fullstendig urealistisk.

Vi vil være avhengig av fossilt brennstoff i lang tid.....

 

(Innlegget ble redigert 15.11.19 09:34)

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10929
15.11.19 10:22
Trenberth: Det grønne skiftet er ikke realiserbart innen ett kortsiktig perspektiv -> 2050.
"Hver eneste dag fram til 2050 må verdenssamfunnet heretter kutte ett megatonn oljeekvivalenter som erstattes med enten bygging av ett kjernekraftverk (1.5GW), eller 1500 vindturbiner (hver på 2MW) eller 14 millioner solcellepaneler (hver med spisseffekt 295W)."
Dette altså hver eneste dag frem til 2050.
Det vil ikke skje. Det er fullstendig urealistisk.
Vi vil være avhengig av fossilt brennstoff i lang tid.....

Jeg går ikke god for tallene du bringer, men er enig med deg i at det er en virkelig formidabel oppgave å bytte ut 4/5 av verdens energiforsyning i løpet av 30 år. Hver vindmølle, solcellepanel, geovarmebrønn, vannkraftverk, bølgekraftverk er sårt tiltrengt.


Det er akkurat derfor jeg finner dine mange innlegg på VGD hvor du jubler over nyheter som viser motgang for utbygging av vindmølleparker bakstreverske og uforståelige. Du forstår at det er en lang vei å gå til målet men jubler over hvert skritt som ikke tas for å komme dit.


Dette er grunnen til at jeg oppfatter deg som forsvarer av fossil energi og ekkokammer for karbonlobbyens PR-apparat.

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 14:49
trondhjem: Det er akkurat derfor jeg finner dine mange innlegg på VGD hvor du jubler over nyheter som viser motgang for utbygging av vindmølleparker bakstreverske og uforståelige. Du forstår at det er en lang vei å gå til målet men jubler over hvert skritt som ikke tas for å komme dit.
Dette er grunnen til at jeg oppfatter deg som forsvarer av fossil energi og ekkokammer for karbonlobbyens PR-apparat.

Jeg er friluftsmann Trondheim. Jeg liker å være ute i naturen. Jeg har over 50 lengre turer i året. Jeg ligger ofte ute. Jeg fisker, jeg jakter og jeg er mye på toppturer.

Denne friheten og den urørte naturen har stor verdi for meg, min familie og mine venner.

Vi ønsker ikke at noe natur skal ødelegges av vindindustri i fjellene eller ved kysten.

Jeg jubler derfor hver gang vindprosjekter blir stoppet. Det samme gjør nesten hele befolkningen - jubler altså.

Jeg er ikke imot nye energikilder. Men de må være MILJØVENNLIGE, pålitelige og billige.

Den grønne energien som realiseres nå, oppfyller ingen av kriteriene......

Dine bemerkninger som "ekkokammer for karbonlobbyen" er faen meg så idiotisk, at hvis du ikke skjønner hvorfor, kan du lese det ovenfor en gang til.

 

 

(Innlegget ble redigert 15.11.19 14:54)

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 41967
15.11.19 14:54
Trenberth: Den grønne energien som realiseres nå, oppfyller ingen av kriteriene......

Hvilken energi mener du da oppfyller disse kriteriene?

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 14:58
KongOlav2: Hvilken energi mener du da oppfyller disse kriteriene?

Både atomkraft og vannkraft er "innafor" for min del.

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 41967
15.11.19 15:06
Trenberth: Både atomkraft og vannkraft er "innafor" for min del.

Atomkraft er kanskje greit nok dersom alternativet er kull, men i Norge er det ikke mye aktuelt. Enorme investeringskostnader, og dersom vi faktisk skulle bygd et atomkraft ville det bare medført at vi måtte bygd flere utelandskabler for å eksportere kraften.

Vannkraft er bra på mange måter, og kanskje totalt sett den beste energikilden. Men om vi snakker om Norge, er mye av de større vassdragene allerede bygd ned. Det gjør gjenstående vassdrag desto mer verdifulle. Uten at jeg er biolog, tror jeg at utbygging av vindkraft på de plassene langs kysten hvor det medfører minst miljøkonsekvenser er bedre enn å bygge ned de gjenværende vassdragene.

Den kanskje aller minst miljøskadelige fornybare energikilden må forøvrig være solceller på bygninger. Denne har vel minimalt med miljøkonsekvenser, klart mindre enn både vannkraft og vindkraft.

Det beste ville dog kanskje uansett vært å basere seg mest mulig på energieffektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

(Innlegget ble redigert 15.11.19 15:07)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 15:25
KongOlav2: Det beste ville dog kanskje uansett vært å basere seg mest mulig på energieffektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Her er det mye å hente. Beregninger som er utført viser at efektivisering av vankraftverk, vil tilsvare den strømmen som all vindkraft som er planlagt i Norge vil produsere.


Så med litt kløkt og små inngrep kunne vi altså få like mye strøm.


Istedet kjører vi på med ytterligere rasering av natur.

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 41967
15.11.19 15:33
Trenberth: Her er det mye å hente. Beregninger som er utført viser at efektivisering av vankraftverk, vil tilsvare den strømmen som all vindkraft som er planlagt i Norge vil produsere. Så med litt kløkt og små inngrep kunne vi altså få like mye strøm. Istedet kjører vi på med ytterligere rasering av natur.

En skikkelig oppgradering av vannkraft koster dog flesk. Gjerne milliardbeløp for det må ofte graves nye vannveier og stoppe kraftverket i lange perioder (som igjen medfører tap).

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 15:37
KongOlav2: En skikkelig oppgradering av vannkraft koster dog flesk. Gjerne milliardbeløp for det må ofte graves nye vannveier og stoppe kraftverket i lange perioder (som igjen medfører tap).

Det gjør det nok, men det varer utrolig lenge. Sammenligner man med Vind/Sol så kommer det enorme reinvesteringer allerede etter 20-25 år.

Fosen vind investerer ca 11 mrd. Om 20 år kommer det store investeringer igjen.

(Innlegget ble redigert 15.11.19 15:38)

KongOlav2
KongOlav2Innlegg: 41967
15.11.19 15:38
Trenberth: Det gjør det nok, men det varer utrolig lenge. Sammenligner man med Vind/Sol så kommer det enorme reinvesteringer allerede etter 20-25 år.

Dog har sol som sagt tilnærmet ingen miljøkonsekvenser. Tror sol kommer til å bli veldig vanlig på bygninger etterhvert.

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10929
15.11.19 15:51
KongOlav2: Det beste ville dog kanskje uansett vært å basere seg mest mulig på energieffektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Dette er en selvsagt del av det grønne skiftet. Men det er ikke til å komme unna at skal vi opprettholde vår moderne høye materialle levestandard er det umulig å gjøre det med energieffektivisering og oppgradering av vannkraftanlegg. Det vil ikke bli i nærheten nok kraft.

 

Dessuten må vi ikke miste av syne at vi er ikke alene i verden. Det er veldig få land som har slike vannkraftressurser som vi har. Kanskje vi skal "hjelpe" noen av våre naboland til å dekke deres energibehov på samme måte som vi gjør med olja og gassen?

Her tenker jeg ikke på landbasert vindkraft, det er tross alt naturvernhensyn å ta også, men havvind. Der har vi en mulighet til å bli en storeksportør og skaffe oss et levebrød etter oljen. Gigantiske havvindparker vil ikke bare lage mye strøm som generer masse inntekter. De vil og kreve regelmessig vedlikehold som gir leverandørindustrien noe å sysle med etter at oljeplattformer er gått av moten.

 

 

Dessuten så synes jeg det er på tide at klassiske naturvernere som går imot vindparker bør ta innover seg at får vi ikke snart langt mer fart i det grønne skiftet kommer den globale oppvarmingen til å gjøre langt mer alvorlig, vedvarende og dypgripende skade på den natur de vil verne enn hva noen vindmøllepark kan gjøre.

Den norske vindkraftdebatten bygger på et falskt premiss om at man verner naturen med å la være å bygge ut fornybar kraftproduksjon. Men jeg skjønner at det sitter langt inne for mange å erkjenne dette. Det betinger jo at man aksepterer at det er klimagasutslippene som lager vår tids globale oppvarming og at den vil bli svært ødeleggende for naturen, våre samfunn og enkeltindivider om vi lar humla suse videre.

(Innlegget ble redigert 15.11.19 15:51)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 16:51
trondhjem: Dessuten så synes jeg det er på tide at klassiske naturvernere som går imot vindparker bør ta innover seg at får vi ikke snart langt mer fart i det grønne skiftet kommer den globale oppvarmingen til å gjøre langt mer alvorlig, vedvarende og dypgripende skade på den natur de vil verne enn hva noen vindmøllepark kan gjøre. Den norske vindkraftdebatten bygger på et falskt premiss om at man verner naturen med å la være å bygge ut fornybar kraftproduksjon. Men jeg skjønner at det sitter langt inne for mange å erkjenne dette. Det betinger jo at man aksepterer at det er klimagasutslippene som lager vår tids globale oppvarming og at den vil bli svært ødeleggende for naturen, våre samfunn og enkeltindivider om vi lar humla suse videre.

ca 70% av den norske befolkningen tror ikke at dette er løsningen. Det blir ikke noen flere vindkraftubygginger i Norge av betydning. Prostestene mot svineriet er enorm.

Det sammer skjer i Tyskland, som har 30.000 vindmøller som dekker 3% av kraftbehovet.

Drømmen om det grønne skiftet er kun en drøm - og vil forbli en drøm. Det er fullstendig urealistisk med dagens kjente teknologi.

Dine fremtidsfantasier om kommende katastrofer er det også færre og færre som tror på. Så langt kan du ikke selv peke på negative konsekvenser, selv om du mener det er en krise.

 

(Innlegget ble redigert 15.11.19 16:52)

Trenberth
TrenberthInnlegg: 4646
15.11.19 16:53
trondhjem: Det vil ikke bli i nærheten nok kraft.

(Innlegget ble redigert 15.11.19 16:55)

steep
steepInnlegg: 868
15.11.19 16:58
serk: Og den eneste løsningen på klima-krisen er å slutte å utvinne kull, olje og gass.

En annen løsning er at klimaidiotene tar kveld, blir Amish så vi andre får fred. Så får dere heller montere en afterburner i ræven på eslene deres.

steep
steepInnlegg: 868
15.11.19 17:03
trondhjem: Sola overøser oss med utnyttbar energi i rikelige mengder til å dekke ethvert tenkelig behov i all overskuelig fremtid. Vi har mer enn nok teknologisk kunnskap til å kunne høste av denne energistrømmen og omgjøre den til utnyttbar energi (som elektrisk strøm, drivstoff og andre kjemiske energibærere etc.).

Utopisk. Jeg vurderte solcelle på taket, jeg har sol fra morgen til kveld, det jeg kunne dekke av årlig forbruk med solceller var 9%. Altså en glemmesak. Uten batterier å lagre strømmen på et det netto tap, hvem trenger strøm når solen steiker?

perchri
perchriInnlegg: 10903
15.11.19 18:21
Trenberth: Hvor er denne krisen ? Hvilke negative effekter er det som er registrert ? Jorden har blitt grønnere, matvareproduksjonen har aldri vært større, ekstrem fattigdom er halvert de siste 10-15 åra, leverealderen for mennesket øker, det er ikke påvist mere flom, tørke, nedbør eller ekstremvær. Kort sagt. Vi lever i en gulltid, hvor flere og flere har det bedre enn tidligere.

Man vet at man kan ha det så godt at man dør av det, noe å tenke over?

karichristoffersen55
karichristoffersen55Innlegg: 910
15.11.19 21:40

Bare ad.. Dette med dummies. Alle kan ha for få kunnskaper tror jeg.Det gir ingen rett til å utnytte og utbytte andre for det. Kan være bare dumt å ikke spørre og grave nok. Tror jeg.

(Innlegget ble redigert 15.11.19 21:42)

Scuderia
ScuderiaInnlegg: 859
18.11.19 14:08
Trenberth: Hvem hevder det ?   https://www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/fornybar-energi/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/2-1-600733

Andre studier har opp mot 20-30% økning i strøm fra eksisterende annlegg om vi hadde giddet. Men dette er selvsagt ikke like spennende som å ødelegge store landområder med "nybråten" teknologi som subsidieres inni det helv.


 


 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 9078
18.11.19 14:48
Trenberth: Her er det mye å hente. Beregninger som er utført viser at efektivisering av vankraftverk, vil tilsvare den strømmen som all vindkraft som er planlagt i Norge vil produsere.

De samme politikerne som kaster milliarder etter elbiler stikker kjepper i turbinene for dette: 

Dette kraftverket fra 1931 er ulønnsomt å oppgradere på grunn av norske skatteregler.

(Innlegget ble redigert 18.11.19 14:50)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg