Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

MENNESKESKAPT OPPVARMING ?

NYTT TEMA
kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 13:41
trondhjem: Det er ikke bare modellene som viser en oppvarming. Vel så viktig er at den observerte oppvarmingen (instrumentmålingene) viser det samme.

Modellene er basert på instrumentmålingene, kontrollert for andre variabler som kan påvirke temperaturen - uavhengig av drivgassutslipp fra menneskelig aktivitet. 

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 13:57
ingenkanvite: Alle modellene har en økt varmestråling fra jordkloden, også med en firedobling. Så den globale oppvarmingen er en indirekte effekt som skyldes forandringer av skydekke. Det gir økning av innstrålingen fra sola. Så den "menneskeskapte oppvarmingen" burde kalles menneskeskapt forandring av skydekke. Forskere er enige om at skyer har en avkjølende effekt på jorda. NASA opererer med en nedkjøling på 5 grader C sammenlignet med en skyfri planet. De modellene som som brukes for katastrofespådommer eliminerer denne virkningen av skyene, noen har til og med en oppvarmende effekt av skyer i et framtidig klima. Forskere klør seg i hodet over dette, og tilliten til modellen skranter.

Kan du henvise til pålitelige kilder. Det er riktig at skyer, da særlig svovel- og salpetersyreholdinge skyer kan medføre redusert temperatur. Dette så man særlig etter vulkanutbruddet Mount Pinatubo på Filippinene i 1991. Bieffekten er imidlertid surt nedbør.

Det nevnte vulkanutbruddet hadde en dempende effekt på klimaendringene, med kaldere global temperatur i 1992-93. 

Tendensen er likevel soleklar. Det er en økning i temperaturen globalt, og særlig i arktiske områder. Og når alle andre variabler er kontrollert for statistisk, er drifhusgassutslipp fra mennesker forsatt klart statistisk signifikant. 

 

trondhjem

Innlegg: 11732
trondhjem
22.01.21 14:37
kristofferbd: Modellene er basert på instrumentmålingene,

Nei, modellene benytter matematiske beskrivelser av naturlovene som styrer energiflyten i klimasystemet. Modellene testes selvsagt mot instrumentmålingene for å sjekke at de har klart å lage en virkelighetsnær fysikkbeskrivelse, men de er basert på en beskrivelse av fysikken i klimasystemet. 

Den oversikten jeg lenket opp viser hvordan tidligere publiserte prediksjoner av oppvarmingen står seg mot den senere observerte temperaturutviklingen. Modellene på 80-tallet har klart å beskrive utviklingen frem til 2021 meget godt. 

Det gir meg tiltro til at dagens klimamodellers prediksjoner for de kommene tiårene er til å stole på. Modellene har en virkelighetsnær fysikkbeskrivelse og gir rimelig sikre prediksjoner. Klimamodellenes fremskrivinger bør derfor tas på alvor. De er mye sikrere enn alle andre prediksjoner og synsinger for hva som vil skje fremover. 

(Innlegget ble redigert 22.01.21 14:39)

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 14:39
trondhjem: Nei, modellene benytter matematiske beskrivelser av naturlovene som styrer energiflyten i klimasystemet.

Uttrykte meg nok litt upresist. Modellen baseres blant annet på tidligere målinger. Stort sett all teori i vitenskapen stammer fra empiri.

(Innlegget ble redigert 22.01.21 14:39)

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 14:52
trondhjem: Nei, modellene benytter matematiske beskrivelser av naturlovene som styrer energiflyten i klimasystemet. Modellene testes selvsagt mot instrumentmålingene for å sjekke at de har klart å lage en virkelighetsnær fysikkbeskrivelse, men de er basert på en beskrivelse av fysikken i klimasystemet.  Den oversikten jeg lenket opp viser hvordan tidligere publiserte prediksjoner av oppvarmingen står seg mot den senere observerte temperaturutviklingen. Modellene på 80-tallet har klart å beskrive utviklingen frem til 2021 meget godt.  Det gir meg tiltro til at dagens klimamodellers prediksjoner for de kommene tiårene er til å stole på. Modellene har en virkelighetsnær fysikkbeskrivelse og gir rimelig sikre prediksjoner. Klimamodellenes fremskrivinger bør derfor tas på alvor. De er mye sikrere enn alle andre prediksjoner og synsinger for hva som vil skje fremover.

Kan anbefale Nate Silvers "The Signal and the Noise", kapittel 12. Her går han blant annet gjennom Hansens klimamodeller på 1980-tallet. 

trondhjem

Innlegg: 11732
trondhjem
22.01.21 14:59
kristofferbd: Kan anbefale Nate Silvers "The Signal and the Noise", kapittel 12. Her går han blant annet gjennom Hansens klimamodeller på 1980-tallet.

Takk for tipset. Den har jeg ikke, kan du gi et kort resyme?

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 16:12

Han konkluderer egentlig med det samme som artikkelen du henviste til gjør. Blant annet at Hansens modell fra 1981 predikerte bedre forandringene i klimaet enn modellen fra 1988. Førstnevnte modell var, ifølge Silver - og som også artikkelen viser, enklere sammensatt enn modellen til Hansen i 1988, og for så vidt Klimapanelets første modell i 1990 - som også overestimerte temperaturøkningen ganske kraftig, ifølge Silver. 

Grunnen til bommen til IPCC i 1990 er, ifølge Silver, at man tok utgangspunkt i business as ususal-tankegang for modellen, altså at CO2-utslippene økte på samme nivå som i 1990. Faktum var at man anslo at utslippene skulle øke til over 400 parts per million (ppm). Resultatet ble 390 ppm, altså en reduksjon på 10 ppm. Silver tilskriver ikke denne endringen all skyld for IPCCs overestimat, men noe betydning har den.

IPCCs andre modell, i 1995, predikerte en temperaturøkning på 1,8 i århundret, noe som har truffet langt bedre.

Slik jeg leser Silver, har IPPCs prediksjoner holdt mål når man ikke har gravd seg ned i mange spesifikke prediksjoner, si modeller for gjennomsnittstemperaturen i Sudan i 2100, men heller har utarbeidet modeller på mer overordnet plan, som gjennomsnitttemperatur globalt. Noen spesifikke prediksjoner har imidlertid IPPC og andre truffet godt på, som klimaendringene i Arktis. Men når man blir for spesifikk, og skal predikere så langt fram i tid, kan datamaterialet heller bli støy (noise) og misvisende enn signal (for å bruke et annet ord fra bok-tittelen) og presist. 

(Innlegget ble redigert 22.01.21 16:17)

xpoolman

Innlegg: 8785
xpoolman
22.01.21 16:18
trondhjem: Det gir meg tiltro til at dagens klimamodellers prediksjoner for de kommene tiårene er til å stole på. Modellene har en virkelighetsnær fysikkbeskrivelse og gir rimelig sikre prediksjoner. Klimamodellenes fremskrivinger bør derfor tas på alvor. De er mye sikrere enn alle andre prediksjoner og synsinger for hva som vil skje fremover.

Ja er de nå det ?

Roy Spencer har sammenlignet observerte temperaturmålinger i Canada med 108 forskjellige klimamodeller i perioden siden 1990.
Her viser det seg at 93,5 % av modellene viser for høy oppvarming og at snittet mellom de 108 modellene viser dobbelt så høy oppvarming som det som er målt:

http://www.drroyspencer.com/2021/01/canada-is-warming-at-only-1-2-the-rate-of-climate-model-simulations/

Er det grunn til å tro at modellene treffer bedre for resten av verden ?
Jeg tviler på det.

(Innlegget ble redigert 22.01.21 16:18)

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 16:34
xpoolman: Ja er de nå det ? Roy Spencer har sammenlignet observerte temperaturmålinger i Canada med 108 forskjellige klimamodeller i perioden siden 1990.
Her viser det seg at 93,5 % av modellene viser for høy oppvarming og at snittet mellom de 108 modellene viser dobbelt så høy oppvarming som det som er målt: http://www.drroyspencer.com/2021/01/canada-is-warming-at-only-1-2-the-rate-of-climate-model-simulations/ Er det grunn til å tro at modellene treffer bedre for resten av verden ?
Jeg tviler på det.

Tallgrunnlaget til Spencer er galt. Modellene hans estimerer at den globale temperaturen øker med over 0,4 grader i tiåret, noe som tilsvarer 4 grader per århundre. Til og med worst case scenario-estimatene til IPCC er langt under dette. 

xpoolman

Innlegg: 8785
xpoolman
22.01.21 18:10
kristofferbd: Modellene hans estimerer at den globale temperaturen øker med over 0,4 grader i tiåret

Det er modeller for Canada, ikke for hele kloden.

Ikke tro at en av verdens fremste klimaforskere ikke har kontroll på hva han gjør.

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
22.01.21 18:17
xpoolman: Det er modeller for Canada, ikke for hele kloden.

 

 

(Innlegget ble redigert 22.01.21 18:19)

ingenkanvite

Innlegg: 342
ingenkanvite
23.01.21 12:34
kristofferbd: Det er riktig at skyer, da særlig svovel- og salpetersyreholdinge skyer kan medføre redusert temperatur.

Det er vanlige skyer som kjøler ned jordoverflaten. Dette er en nettoeffekt. Du kjenner det en vanlig soldag, hvordan skyer som kommer foran sola reduserer temperaturen. Det er aller tydligst på grå dager, da kan det fort bli 10 grader kjøligere enn en soldag. På kalde vinternetter har skyene en varmeeffekt sammenlignet med skyfri himmel. De fleste skyer har en varmende effekt om natten og en avkjølende effekt om dagen. Unntaket er de høyeste skyene.

NASA har en ganske omfattende innføring i "Cloud Climatology": https://isccp.giss.nasa.gov/role.html

Der står det: "Nettoeffekten av skyer på klimaet i dag er å kjøle ned jordoverflaten med 5 grader C ( 9 grader F)." Det er stort sett en balansert framstilling, der det også kommer fram en usikkerhet mht hvor sterk feedback skyer har på oppvarming. 

Men som de fleste andre snakker de om "drivhuseffekten" som om det var i 2010. De klarer ikke å få med seg at den er død, og at det er andre forklaringer på global oppvarming. 

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
23.01.21 21:24
ingenkanvite: Men som de fleste andre snakker de om "drivhuseffekten" som om det var i 2010. De klarer ikke å få med seg at den er død, og at det er andre forklaringer på global oppvarming.

Åh, kan du utdype? Den vitenskapelige konsensusen taler mot det du påstår.

Og folk Spencer har blitt avslørt som klimaskeptikere for lenge siden. 

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
23.01.21 21:52
xpoolman: Ikke tro at en av verdens fremste klimaforskere ikke har kontroll på hva han gjør.

Han er tatt for det som kan kalles vitenskapelig juks og bedrag. Andrew Dessler tok en gjennomgang av artiklene av Spencer, og kom til følgende:

«First, ** analyzed 14 models, but they plotted only six models and the particular observational data set that provided maximum support for their hypothesis. Plotting all of the models and all of the data provide a much different conclusion.»

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2011GL049236

(Innlegget ble redigert 23.01.21 21:53)

perchri

Innlegg: 11582
perchri
23.01.21 22:19
hissigproppen_1: det store spørsmålet som er blitt fokusert på siste årene er om den globale oppvarmingen er menneskeskapt. tilhengerne av miljø-kampen støtter seg på vitenskapen som sier at den globale oppvarmingen skyldes utslipp fra menneskelig aktivitet.  spørsmål 1. var det menneskelig aktivitet som fikk istiden til å forsvinne ? spørsmål 2. vil reduksjon i menneskelige utslipp KUN forsinke en global oppvarming , og at katastrofen vil skje uansett .. spørsmål 3. gjør miljøbevegelsen den vanlige tabben etterforskere gjør at de sonderer i vitenskapen etter bekreftelser på det de hevder er riktig og ikke ser annet enn det de allerede er overbevist om ? en ting vet vi at global utvikling vedr klima skjer sakte..istiden er over og vi skal tusenvis av år tilbake i tide før at de første menneskene i dette landet var anfektet av is. vikingene var det ikke , middelalderen heller ikke osv. men istiden er over det må bare bety en ting og det er at jorda blir litt og litt , veldig sakte , varmere.. det er godt mulig at menneskelig aktivitet kan påvirke tempoet , så er spørsmålet , er ikke det egentlig en mager trøst ? hvis den uønskede utviklingen uansett vil skje? hva mener du ? slåss vi en tapt kamp ?

Om kampen er tapt, er rett å si, vet jeg ikke, men den er dynamisk naturlig, og tro vi pr i dag kan endre på naturen i større grad, er vel dumt å beskjeftige seg med.. I allefall er det....tror jeg...bedre at klima blir varmere en at det blir kaldere. Ingen beviser foreligger for noen av teoriene. Blir det varmere endrer jo også været seg. Husk Sahara var en gan en varm skogfyllt plass...og nordpolen hadde store områder med trær og annet brennbart.....som vi brenne opp i dag.

Bruk heller energi og penger på, å framover stå imot endret klima. Jeg pleier å si, slutt med å spikre på stigen til månen......

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
23.01.21 22:55
perchri: og nordpolen hadde store områder med trær og annet brennbart

Nordpolen ligger på havis flere tusen meter over havbunnen.

(Innlegget ble redigert 23.01.21 22:55)

Script

Innlegg: 4432
Script
23.01.21 23:03

I den østlige delen av Sibir har det vært under - 40 grader celsius i mer enn en måned, det holder Cicero kjeft om, de forbaskede løgnerne.

(Innlegget ble redigert 23.01.21 23:05)

xpoolman

Innlegg: 8785
xpoolman
23.01.21 23:22
kristofferbd: Han er tatt for det som kan kalles vitenskapelig juks og bedrag. Andrew Dessler tok en gjennomgang av artiklene av Spencer, og kom til følgende: «First, ** analyzed 14 models, but they plotted only six models and the particular observational data set that provided maximum support for their hypothesis. Plotting all of the models and all of the data provide a much different conclusion.»

Dessler og Roy Spencer har kranglet om skydekkets virkning på den globale temperaturen i årevis, helt siden 2010.

http://www.drroyspencer.com/?s=Dessler

https://www.drroyspencer.com/2010/12/the-dessler-cloud-feedback-paper-in-science-a-step-backward-for-climate-research/

http://www.drroyspencer.com/2014/09/hey-andy-dessler-lets-debate-live/

Mye god lesning der men ingen entydig konklusjon om hvem som har rett.

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
23.01.21 23:28
Script: I den østlige delen av Sibir har det vært under - 40 grader celsius i mer enn en måned, det holder Cicero kjeft om, de forbaskede løgnerne.

Hva i all verden skal det bety? Det er midt på vinteren. Enkelte steder i Sibir har en økt gjennomsnittstemperatur på fire grader sammenlignet med for 50 år siden.

Man kan ikke se på været når man studerer klimaet, man må se på den langsiktige trenden. Det trodde jeg klimafornekterne hadde lært...

xpoolman

Innlegg: 8785
xpoolman
23.01.21 23:30

Dobbel

(Innlegget ble redigert 23.01.21 23:30)

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
24.01.21 09:54
xpoolman: Dessler og Roy Spencer har kranglet om skydekkets virkning på den globale temperaturen i årevis, helt siden 2010. http://www.drroyspencer.com/?s=Dessler https://www.drroyspencer.com/2010/12/the-dessler-cloud-feedback-paper-in-science-a-step-backward-for-climate-research/ http://www.drroyspencer.com/2014/09/hey-andy-dessler-lets-debate-live/ Mye god lesning der men ingen entydig konklusjon om hvem som har rett.

Lite god lesning og mye undergraving av Desslers resultater - kun fordi han har posert på et bilde av Bill Clinton. 

ingenkanvite

Innlegg: 342
ingenkanvite
24.01.21 12:22
ingenkanvite: Men som de fleste andre snakker de om "drivhuseffekten" som om det var i 2010. De klarer ikke å få med seg at den er død, og at det er andre forklaringer på global oppvarming.

 

 

Det kommer stadig påstander om konsensus. At «drivhuseffekten» er ekte og virksom skal være noe alle enes om i vitenskapen.

Dette er den såkallte «konsensus». Fra NASA/GISS: «Fordi disse såkalte drivhusgassene bremser strømmen av varmestråling fra overflaten og til verdensrommet, vil hele jorda varme opp. Dette er kalt drivhuseffekten.» Dette har alltid vært klimabevegelsens mytologi, nærmest som trosartikler i religiøs betydning. Det blir gjentatt over alt.

Det er riktig at klimagasser bremser stråling. Så da virker det logisk at dette også skjer i atmosfæren. Men det skjer så komplekse prosesser i atmosfæren, at de enkle fysiske prosessene ikke lar seg overføre direkte. Det ble stor forvirring i forskermiljøene da det omkring 2013 ble tydelig at de gamle sannhetene ikke holdt vann. Utforskning med klimamodeller ga ikke de forventede svar. Økte nivåer av CO2 førte til mer varmestråling fra jorda, ikke mindre slik drivhuseffekten proklamerte. Det hadde lenge vært mistanke om dette hos mer skeptiske forskere, da målinger av langbølget stråling ut fra toppen av atmosfæren hadde vist en økende tendens.

Hele klimalobbyen fortsatte å messe om «drivhuseffekten» som om ingen ting hadde skjedd. Troen var så sterk at realitetene ikke fikk synke inn. Slik er det stadig 7 år etterpå. Noen unntak finnes, da det også finnes seriøse klimaforskere. En av dem var kanskje den framste forsker til å bruke klimamodeller som forskningsverktøy, og ikke som bevis. Det var Isaac Held som i 2014 skrev artikkelen: «How can outgoing longwave flux increase as CO2 Increases?»

Så er vi nådd 2021, og Zelinka og andre offentliggjør kjøringer av de nyeste klimamodellene, i grupperingen CHIMS 6. Og resultatet?

Økning av varmestråling fra jorda med dobling av CO2 i atmosfæren.

Ingen klimamodeller viser at varmestrålingen bremses.

Ikke en eneste klimamodell viser «drivhuseffekten».

Så da står en mengde politiserte forskere der og lurer på hva de skal forholde seg til. Klimabibelens første trosartikkel, at drivhuseffekten er reell, og ikke død og maktesløs. Eller den hellige klimamodell som vi tilber og som gir oss alle svarene.

 

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
24.01.21 14:14
ingenkanvite: Så er vi nådd 2021, og Zelinka og andre offentliggjør kjøringer av de nyeste klimamodellene, i grupperingen CHIMS 6. Og resultatet? Økning av varmestråling fra jorda med dobling av CO2 i atmosfæren. Ingen klimamodeller viser at varmestrålingen bremses. Ikke en eneste klimamodell viser «drivhuseffekten».

Har du link til Zelinkas artikler? 

Det artige er at klimafornekterne er så opptatt av å sette merkelapper på seriøse forskere («klimalobbyen» og «politiserte forskere») som på vitenskapelig vis avviser Spencers og Zelinkas artikler. 

Noe som er dokumentert, er oljeselskapers finansiering av organisasjoner som har fremmet klimaskeptiske synspunkter. Hvem er klimaskeptikernes agenda egentlig? Å komme vitenskapelig argumenter eller tjene penger? 

xpoolman

Innlegg: 8785
xpoolman
24.01.21 16:50
kristofferbd: Zelinka

Zelinka er vel en sprø alarmist som mener redusert skydekke på grunn av menneskeskapt global oppvarming vil føre til en temperaturøkning på 8 grader..... 

kristofferbd

Innlegg: 1214
kristofferbd
24.01.21 17:00
xpoolman: sprø alarmist

Å være klimafornekter som Spencer er ikke noe bedre. 

mscsts

Innlegg: 98
mscsts
24.01.21 17:05
hissigproppen_1: det store spørsmålet som er blitt fokusert på siste årene er om den globale oppvarmingen er menneskeskapt. tilhengerne av miljø-kampen støtter seg på vitenskapen som sier at den globale oppvarmingen skyldes utslipp fra menneskelig aktivitet.  spørsmål 1. var det menneskelig aktivitet som fikk istiden til å forsvinne ? spørsmål 2. vil reduksjon i menneskelige utslipp KUN forsinke en global oppvarming , og at katastrofen vil skje uansett .. spørsmål 3. gjør miljøbevegelsen den vanlige tabben etterforskere gjør at de sonderer i vitenskapen etter bekreftelser på det de hevder er riktig og ikke ser annet enn det de allerede er overbevist om ? en ting vet vi at global utvikling vedr klima skjer sakte..istiden er over og vi skal tusenvis av år tilbake i tide før at de første menneskene i dette landet var anfektet av is. vikingene var det ikke , middelalderen heller ikke osv. men istiden er over det må bare bety en ting og det er at jorda blir litt og litt , veldig sakte , varmere.. det er godt mulig at menneskelig aktivitet kan påvirke tempoet , så er spørsmålet , er ikke det egentlig en mager trøst ? hvis den uønskede utviklingen uansett vil skje? hva mener du ? slåss vi en tapt kamp ?

1. Spørsmålet er ikke relevant.

2. Oppvarmingen skjer på grunn av våre utslipp.

3. Så hør på forskerne og ikke miljøbevegelsen da. Dessverre for deg kompis, så støtter forskningen generelt miljøbevegelsens syn. Men uansett, gi f i miljøbevegelsen da.

Alt om vikinger og sånt er ikke relevant her hvis man ikke har litt grunnleggende kunnskap om hvordan det funker.

MagneR

Innlegg: 1575
MagneR
24.01.21 18:35
xpoolman: No, Roy Spencer is not a climate “denier” « Roy Spencer, PhD (drroyspencer.com)

Her er et lite utdrag av hva Spencer sier. 

So, to set the record straight, here’s what I believe… I’ll let you decide whether I’m a climate “denier”.

I believe the climate system has warmed (we produce one of the global datasets that shows just that, which is widely used in the climate community), and that CO2 emissions from fossil fuel burning contributes to that warming. I’ve said this for many years. I believe future warming from a doubling of atmospheric CO2 would be somewhere in the range of 1.5 to 2 deg. C, which is actually within the range of expected warming the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has advanced for 30 years now. (It could be less than this, but we simply don’t know).

As people who frequent this blog well know, I have held these views for many years. I routinely take other skeptics to task for believing such things as “there is no greenhouse effect”, or “it’s impossible for a cold atmosphere to make the Earth’s surface even warmer”.

So, Why Is Roy Spencer Called a Climate Denier?

In the case of global warming, alarmists apparently insist that you must believe that global warming is a “crisis” or an “emergency”, or else you will be thrown under the bus.

They claim we must embrace expensive (and ineffective) sources of alternative energy. But, like Bjorn Lomborg (who actually believes the alarmist predictions of future warming) and many others, I believe it will be much worse for humanity if we abandon fossil fuels before alternative technologies are abundant, affordable, and practical.

Human flourishing requires access to affordable energy, which is required for almost all human activities. It is immoral to deny fossil-fueled electricity to the world’s poor, and its replacement in even the richest countries still destroys prosperity, especially for the poor.

Jeg tror at en del bruker "klimafornekter" også om folk som ikke er enige i tiltakene. Det hjelper liksom ikke hva du sier....

Uga_Bugga

Innlegg: 587
Uga_Bugga
24.01.21 19:12
hissigproppen_1: det store spørsmålet som er blitt fokusert på siste årene er om den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

Artig at denne tren ble laget en liten uke før covid-19 viruset kom til Norge. 

Vi kan i alle fall slå fast at det ikke er mennesker som er ansvarlig for at dinosaurene hadde det godt og varmt. 

mscsts

Innlegg: 98
mscsts
24.01.21 19:28
xpoolman: No, Roy Spencer is not a climate “denier” « Roy Spencer, PhD (drroyspencer.com)

Joda. Kreasjonist er han også.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg