Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Desinformasjon vedr. CO2-utslipp?

NYTT TEMA
ramses2k
ramses2kInnlegg: 1317
27.05.20 17:27
frankolainen: I retorikk og logikk er stråmann eller stråmannsargumenter en tankefeil som består i å lage seg en stråmann av motstander ved å tillegge denne meninger som er lette å tilbakevise, dernest tilbakevise dem, og endelig skape inntrykk av å ha tilbakevist noe motstanderen faktisk står for. Også om det å tilbakevise et argument med et enda svakere argument. Å «sette opp en stråmann», eller «et stråmannsargument» kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.

Slik som når du påstår at dine motstander mener at CO2 er det eneste som påvirker klimaet?

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10883
27.05.20 17:34
frankolainen: Har jeg sagt noe om hvorfor temperaturen begynte å øke rundt 1850, og CO2-konsentrasjonen vel 100 år senere? 
NEI DET HAR JEG IKKE. Så jeg trenger ikke finne noen annen årsak

Du er ute på glattisen nå. 

Selv om vi godtar din påstand om at CO2-nivået begynte å øke vel hundre år etter at temperaturen begynte å øke etter den lille istid (som slett ikke er sant, CO2 begynte å øke FØR temperaturen denne gang), så må du forklare oss hvordan kan etterslepet være bare 100 år i dag mens vi ser fra iskjerneprøvene at det var på rundt 800 år i alle de 800 000 årene disse prøvene dekker?

 

Hvorfor er havet 8-gangen raskere til å respondere på en temperaturøkning i dag enn det var i minst 800 000 år tidligere?  

(Innlegget ble redigert 27.05.20 17:34)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
28.05.20 08:00
trondhjem: Begynte CO2-nivået å øke først rundt 1950?

Beklager, jeg var upresis - CO2 begynte å øke så mye at det kan ha hatt noen teoretisk effekt på temperaturen på jorden - men denne diskusjonen har vi hatt mange ganger før. 


20 år med stabil temperatur samtidig som CO2-konsentrasjonen økte dramatisk - er det noe du vil diskutere? 


Oljekrisa på 70-tallet med kraftig fall i mennesklig utslipp av CO2 - men stigningen i atmosfæren fortsetter ufortrødent. Er det verdt en kommentar? 

inspector
inspectorInnlegg: 9605
28.05.20 13:15

Frankolainen:

Oljekrisen på 70-tallet varte også bare noen måneder.

Er begrepene akkumulering og etterslep vanskelig å forstå ?

(Innlegget ble redigert 28.05.20 13:15)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
28.05.20 14:42
inspector: Er begrepene akkumulering og etterslep vanskelig å forstå ?

Ja det er det - kan du ikke forklare? 


Dersom jeg fyller en bøtte og stenger kranen eller skrur ned trykket, så slutter vannstanden i bøtta å øke. Hvorfor er CO2-økningen i atmosfæren den samme selv om krana er skrudd ned? 


Og du drar inn "etterslep", forklar gjerne hva du tror det har med saken å gjøre. 

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
28.05.20 14:50
frankolainen: Dersom jeg fyller en bøtte og stenger kranen eller skrur ned trykket, så slutter vannstanden i bøtta å øke. Hvorfor er CO2-økningen i atmosfæren den samme selv om krana er skrudd ned?

På hvilket tidspunkt ble krana skrudd igjen? Du skjønner forskjellen på å skru igjen og å justere mengden bagatellmessig ned?

https://crudeoilpeak.info/global-warming/co2-emissions-and-oil-crises

(Innlegget ble redigert 28.05.20 15:03)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
28.05.20 15:18
SIG100: På hvilket tidspunkt ble krana skrudd igjen? Du skjønner forskjellen på å skru igjen og å justere mengden bagatellmessig ned?

Gjør du deg dum nå, eller sliter du virkelig så alvorlig med leseforståelsen? Skal vi kikke litt på hva jeg skriver? 


stenger kranen eller skrur ned trykket


Hmmmm. Mon tro hva det kan bety. 


Justeres bagatellmessig ned? Konsekvensene av denne "bagatellmessige justeringen" koster utallige milliarder og millioner av arbeidsledige - mon tro hvordan konsekvensene blir om dere grønne kommunister får viljen deres og stenger krana helt. 


 

inspector
inspectorInnlegg: 9605
29.05.20 08:30

Frankolainen skrev: « Dersom jeg fyller en bøtte og stenger kranen eller skrur ned trykket, så slutter vannstanden i bøtta å øke. Hvorfor er CO2-økningen i atmosfæren den samme selv om krana er skrudd ned? »


Sammenligningen din mellom en vannbøtte og atmosfæren, avslører igjen din totale inkompetanse. Du bør nok ta et par år til på skolebenken og lære litt om klima, partialtrykk,reguleringssystemer osv. Et minimumsnivå innen fagfeltet er påkrevet før du deltar i en debatt om temaet....

trondhjem
trondhjemInnlegg: 10883
29.05.20 12:20
frankolainen: Justeres bagatellmessig ned?

Har du glemt dine tidligere argumenter om at CO2-utslippene utgjør bare 4 % av naturens? Naturens karbonkretsløp utveksler rundt 740 gigatonn CO2 til og fra atmosfæren over et år. Denne delen av kretsløpet er væravhengid og varierer litt fra år til år. 


Mennesket tilfører ca. 35 gigatonn i året. I år ser koronakrisen ut til å redusere vårt bidrag med 8 % som er så liten forskjell at det "drukner" i karbonkretsløpets naturlige variabilitet. 


 

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
29.05.20 13:37
frankolainen: Justeres bagatellmessig ned? Konsekvensene av denne "bagatellmessige justeringen" koster utallige milliarder og millioner av arbeidsledige - mon tro hvordan konsekvensene blir om dere grønne kommunister får viljen deres og stenger krana helt.

Hva snakker du om nå? Du har nevnt oljekrisa på 70-tallet som et eksempel: "Oljekrisa på 70-tallet med kraftig fall i mennesklig utslipp av CO2 - men stigningen i atmosfæren fortsetter ufortrødent." Var den satt i gang av av grønne kommunister? Var finanskrisa og oljekrisa i 2015 utløst av grønne kommunister? Skyldes Covid-19 nå grønne kommunister? 


Jeg har forøvrig vist deg at denne påstanden om kraftig fall er rent vås - endringen på 70-tallet kun var en bagatellmessig dipp og utslippene selv under oljekrisa var 50% større enn ti år før. Siden da er utslippene ytterligere doblet. Klarer du ikke finne hvor nulllinjen på grafen - siden du tror at noen prosent nedgang skal stoppe økningen?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 07:57
SIG100: Hva snakker du om nå? Du har nevnt oljekrisa på 70-tallet som et eksempel:

Ja, jeg nevnte et eksempel der mennesklig utslipp av CO2 har endret seg, uten at den jevne stigningen i global CO2 konsentrasjon har endret seg. Nøyaktig slik som den coronainduserte nedgangen og nedgangen under forrige finanskrise. 


Det viser tydelig at den mennesklige andelen av CO2 enten er så liten at en liten nedgang ikke vises - Noe som sparker beina under katastrofeeretorikken som de "grønne" har solgt i noen tiår nå, eller så skyldes stigningen helt andre faktorer enn mennesklig utslipp - Noe som OGSÅ sparker beina under hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming. 

inspector
inspectorInnlegg: 9605
02.06.20 11:22

Frankolainen har tydeligvis ikke begynt å lese om permafrosten som tiner som følge av menneskelige CO2 utslipp. En selvforsterkende prosess som ikke snur over natten. Eller så forstår han ikke problemstillingen.

Begge deler viser oss hans  totale inkompetanse på fagfeltet og fornektelse mot alt som ikke observeres i hans lille sandkasse.... 

(Innlegget ble redigert 02.06.20 11:22)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 13:07
trondhjem: Hvorfor er havet 8-gangen raskere til å respondere på en temperaturøkning i dag enn det var i minst 800 000 år tidligere?

Kanskje de 800.000 år gamle målingene har stor usikkerhet?

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 13:22
inspector: Frankolainen har tydeligvis ikke begynt å lese om permafrosten som tiner som følge av menneskelige CO2 utslipp

For en utrolig tøysete påstand! 


Covid viser oss at mennsklige utslipp av CO2 er mikroskopiske - ja ikke en gang målbare - i forhold til de naturlige prosessene. 


Merker permafrosten forskjell på CO2 sluppet ut av mennesklig aktivitet og CO2 fra "naturlige" prosesser? 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 13:25
trondhjem: Mennesket tilfører ca. 35 gigatonn i året. I år ser koronakrisen ut til å redusere vårt bidrag med 8 % som er så liten forskjell at det "drukner" i karbonkretsløpets naturlige variabilitet.

Når vi Fornektere har pekt på nettopp dette så blir vi idiotforklart - har du helt glemt det? 


Mennesklig utslipp av CO2 er ubetydelig i den STORE sammenhengen

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 13:28
inspector: Sammenligningen din mellom en vannbøtte og atmosfæren, avslører igjen din totale inkompetanse

Kjære Erasmus Montanus - kan ikke du FORKLARE hva det er med denne analogien som ikke stemmer? 


Og din totale mangel på kunnskap (og folkeskikk) viser at nivået for å kunne delta i denne debatten er rimelig lavt. 

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
02.06.20 13:39
frankolainen: Ja, jeg nevnte et eksempel der mennesklig utslipp av CO2 har endret seg, uten at den jevne stigningen i global CO2 konsentrasjon har endret seg. Nøyaktig slik som den coronainduserte nedgangen og nedgangen under forrige finanskrise. 
Det viser tydelig at den mennesklige andelen av CO2 enten er så liten at en liten nedgang ikke vises - Noe som sparker beina under katastrofeeretorikken som de "grønne" har solgt i noen tiår nå, eller så skyldes stigningen helt andre faktorer enn mennesklig utslipp - Noe som OGSÅ sparker beina under hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming.

Hva med å forholde seg til fakta?


For fakta er:
- at nedgangen i utslipp i 1973,1979 og 1990 var liten og relativ kortvarig
- at det synes klart i stigningstallene i tiden etter. Det er mange prosesser som tar tid før de finner et nytt likevektsnivå
- at CO2-nivået ikke øker jevnt/lineært, men følger et andre ordens polynom
- at det ikke er noen som benekter at også andre forhold påvirker CO2-nivået både på kort og lang sikt. Ikke minst er det store variasjoner over året.

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
02.06.20 13:51
frankolainen: Kjære Erasmus Montanus - kan ikke du FORKLARE hva det er med denne analogien som ikke stemmer?

Jeg foreslår at finner en vannkanne med en åpen kran nederst, åpner vannkrana noe og fyller fra toppen. Med riktige åpninger får du etterhvert et stabilt nivå i kanna - noe som vi kan la tilsvare CO2 nivået i førindustriell tid da det var i balanse.

Så åpner du vannkrana en god del mer slik at vannstanden stiger og stiger - som tilsvarer dagens situasjon der det øker årlig.

Så skrur du ørlite ned igjen på vannkrana og ser om vannet fortsatt stiger.

Husk å ha nummeret til rørleggeren klart mens du funderer på hva som skjer.

(Innlegget ble redigert 02.06.20 13:51)

king-26
king-26Innlegg: 1481
02.06.20 14:04
SIG100: men følger et andre ordens polynom

Enig i poenget ditt, men dette tror jeg er feil

inspector
inspectorInnlegg: 9605
02.06.20 14:38

Frankolainen skrev: Kjære Erasmus Montanus - kan ikke du FORKLARE hva det er med denne analogien som ikke stemmer? 


Gassers partialtrykk er tydeligvis ikke ditt fagfelt. Anbefaler deg å lese litt mer før du avslører deg som uvitende fornekter....

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
02.06.20 15:41
king-26: Enig i poenget ditt, men dette tror jeg er feil

Jeg kunne sikkert vært mer presis. Dette er fra å legge de årlige CO2-dataene for Mauna inn i Excel. Det gir en andre ordens polynom-trendlinje:
Y=0,012931*X2 - 49,843738*X + 48336,9333247, der X er (1958-2019) og Y CO2-nivå. R2 for denne kurven er 0,999375. Avvikene de enkelte år er innenfor 2,5 ppm. 

Dette er dog bare en kurvetilpasning for den spesifikke perioden, og ikke basert på underliggende fysikk og årsak. Poenget var bare å vise at økningen ikke på noen måte var jamn/lineær som påstått. Om vi ser på data over lengre tid, f.eks. fra 1800, så er selvsagt ikke en så enkel tilpasning egnet til å beskrive kurven. 

(Innlegget ble redigert 02.06.20 15:43)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 15:43
SIG100: Med riktige åpninger får du etterhvert et stabilt nivå i kanna - noe som vi kan la tilsvare CO2 nivået i førindustriell tid da det var i balanse.

Tror du på dette selv? Når var jorden sist i "balanse", og hvor lenge varte det? 


Sannheten er at en slik "balanse" ikke finnes andre steder enn i skaftet til den falsifiserte hockekølla til Dr Mann 


Hvordan forklarer du at jorden veksler inn og ut av istider,, når det er "balanse"? 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 15:44
inspector: tydeligvis ikke ditt fagfelt

Du kan med andre ord ikke forklare det. 


Hvordan føles det å stå med buksene nede på anklene Erasmus? Litt trekkfullt? 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
02.06.20 15:45
SIG100: Så skrur du ørlite ned igjen på vannkrana og ser om vannet fortsatt stiger.

Vannet stiger litt langsommere enn det gjorde før jeg skrudde ned trykket. 


Hvorfor skjer ikke dette med jordens CO2-konsentrasjon? Fordi det mennesklige tillskuddet er forsvinnende lite? 

king-26
king-26Innlegg: 1481
02.06.20 15:58
SIG100: Jeg kunne sikkert vært mer presis.

Det var visst min feil da jeg trodde du mente mer generelt, og ikke siktet til en spesifikk undersøkelse i gitt tid og rom.

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
02.06.20 16:24
frankolainen: Tror du på dette selv? Når var jorden sist i "balanse", og hvor lenge varte det? 
Sannheten er at en slik "balanse" ikke finnes andre steder enn i skaftet til den falsifiserte hockekølla til Dr Mann 
Hvordan forklarer du at jorden veksler inn og ut av istider,, når det er "balanse"?

Det er tydeligvis viktigst for deg å krangle - ikke forstå.

Det er noen millioner år siden co2-nivået var på dagens nivå - eller 10 ganger lengre enn siden starten av menneskets historie. Selvsagt har det vært variasjoner i perioden - fra rundt 150 ppm til nærmere det dobbelte. De siste 1000 år har nivået ligget noenlunde stabilt rundt 280 ppm fram til 1850, hvoretter det økte med 30 ppm de neste hundre år og etter det har det økt kraftig med 100 ppm til dagens nivå på 415 ppm. Dette samsvarer særdeles godt med våre utslipp av fossilt karbon.

Det betyr ikke at det har vært temperaturvariasjoner tidligere, men svingningene har vært over betydelige lengre tidsperspektiver og har helt andre årsaker enn nå i dag. Det gir ingen mening å bruke geologiske tidsperioder på dagens endringer.

(Innlegget ble redigert 02.06.20 16:24)

SIG100
SIG100Innlegg: 12491
02.06.20 16:35
frankolainen: Vannet stiger litt langsommere enn det gjorde før jeg skrudde ned trykket. 
Hvorfor skjer ikke dette med jordens CO2-konsentrasjon? Fordi det mennesklige tillskuddet er forsvinnende lite?

Du har gjentatte ganger fått linker til data som viser at det faktisk skjer, men du nekter å forholde deg til de. Skulle gått til Specsavers?

Det er mange prosesser med lange tidskonstanter involvert som gir etterslep. Kombinert med at det selvsagt ikke bare er menneskelige utslipp som regulerer CO2 på kort sikt (Enso, årstider ++) så er det ikke å forvente at relativt små og kortvarige endringer i menneskelige utslipp skal gi drastiske endringer i CO2-nivå.

(Innlegget ble redigert 02.06.20 16:35)

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
03.06.20 07:54
SIG100: Det betyr ikke at det har vært temperaturvariasjoner tidligere, men svingningene har vært over betydelige lengre tidsperspektiver og har helt andre årsaker enn nå i dag.

For noe tull! 


Stigningen opp til de varme 30-tallet var minst like rask, om ikke raskere. Hadde CO2 her tilbakevirkende kraft? 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 8978
03.06.20 07:56
SIG100: De siste 1000 år har nivået ligget noenlunde stabilt rundt 280 ppm fram til 1850

Hvorfor ønsker dere grønne kommunister dere tilbake til denne typen klima? Var det et klima som passet menneskeheten?


300ppm CO2 tilsvarer nød hunger og død - spesielt nå med noen flere milliarder munner å fø på. 

Klikk for å gå tilbake til toppen