Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Vindkraft - en råtten industri.

NYTT TEMA
la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
24.05.20 13:49

Her er det en filmsnutt på 19 minutter som jeg anbefaler til alle å se. Den viser hvor råtten denne kraftbransjen er og hvor lite nyttig den er. De har lagt hovedvekt på politikk og økonomi, ikke på natur. Mange spørsmål blir besvart med denne filmen, men mange andre spørmål dukker opp. Mange spørsmål nekter aktører å svare på. Den belyser hvordan norske forbrukere blir lurt trill rundt og hvem som sitter igjen med penger. Så langt 100000000000 kroner skal det kostet norske forbrukere uten at disse sitter igjen med noe, untatt dårlig smak i munn. Snutten viser hva jeg mener om både direkte og indirekte subsidiering. 

Kommentar?

 

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
24.05.20 14:43
la1goa: Kommentar?

Ja her er det vel egentlig unødvendig med flere kommentarer :-)


Det skulle vært artig å hatt dette oppe hos Fredrik Solvang i debatten....

BSB

Innlegg: 45
BSB
24.05.20 15:46

Som klimahysteriker er det ikke ofte jeg er enig med la1goa og xpoolman, men når det gjelder vindkraft tror jeg ikke vi er så veldig uenige. Jeg er svært skeptisk til å ødelegge norsk natur for å kunne eksportere mer kraft.


Den ideelle løsningen på klimaproblemet og fremtidig energimangel er etter min mening fusjonskraft. Det er vel stort sett enighet om at dette er teoretisk mulig å få til. Det fungerer på sola, men har noen praktiske utfordringer her på vår lille, kalde planet. Det forskes (litt?), men løsningen ligger alltid 10-20 år fram i tid.... Siden det teoretisk skal være mulig å få til vil jeg tro det står på viljen til å satse tilstrekkelig på forskning og utvikling. Hvorfor er ikke dette et hett tema? Hvorfor vil ikke Norske politikere bruke like mye penger på slik forskning som på for eksempel subsidiering av elbiler eller vindmøller?

inspector

Innlegg: 10670
inspector
24.05.20 23:24

Å kalle dette en «råtten industri» er å skyte langt over mål. Det er et politisk flertall for å bygge ut mer fornybar energi, et fornuftig ønske som er i tråd med internasjonale klimamål og etterspørsel. For å oppnå ambisiøse mål med ny teknologi, må det sterke incentiver til. Norge er allerede en energistormakt og har en visjon om å vokse og bli Europas grønne «batteri» når oljealderen utfases.

Kalkulasjonsrenter, avskrivningsregler, kontrakter og investeringer er alle deler av incentivene, forhold som kan endres hvis forholdene tilsier det. Nå er vindkraftindustrien i ferd med å «modnes» og incentivene vil reduseres eller justeres.....

(Innlegget ble redigert 24.05.20 23:24)

Kent

Innlegg: 131738
Kent
24.05.20 23:29

Helt vanvittig at norsk natur skal raseres for at vi skal forsyne resten av Europa med strøm.

Ikke er det spesielt miljøvennlig heller når en turbin, som etter sin levetid ikke kan gjenvinnes, inneholder tusenvis av liter med olje.

(Innlegget ble redigert 24.05.20 23:30)

xpoolman

Innlegg: 8945
xpoolman
24.05.20 23:38
inspector: Det er et politisk flertall for å bygge ut mer fornybar energi, et fornuftig ønske som er i tråd med internasjonale klimamål og etterspørsel.

Det er i dag, heldigvis, IKKE politisk flertall for å bygge flere vindparker i Norge.
NVE vil ikke godkjenne flere vindparker dersom kommunen de skal ligge i sier nei.
Og jeg vil gjerne se det kommunestyret i Norge som, etter alt som har vært skrevet og sagt det siste året, sier ja til mer vindkraft.

inspector

Innlegg: 10670
inspector
25.05.20 09:17

En annen årsak til at landbasert vindkraft har fått svært romslige rammevilkår, er EUs signaler og norske politikeres lydhørhet overfor Brussel. EUs eget vannkraftpotensial er minimalt og Brussel fokuserer/etterspør derfor vindkraft.


Norge har ingen grunn til å være naive/ettergivende overfor EU, og det er derfor på tide å justere rammevilkårene slik at de passer bedre til norske forutsetninger.....

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
25.05.20 11:09
inspector: Å kalle dette en «råtten industri» er å skyte langt over mål.

Vindkraft er en pill råtten industri når aktørene ikke legger kortene på bordet og spiller svært dum når de får et kritisk spørsmål. Spørsmål til deg, så du filmsnutten? Jeg tror ikke at du så den. Se den og referer til minuttet og fortell hva du eventuelt er uenig.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
25.05.20 11:14
inspector: Norge har ingen grunn til å være naive/ettergivende overfor EU, og det er derfor på tide å justere rammevilkårene slik at de passer bedre til norske forutsetninger.....

Norske politikere er hinsidig naive i disse "klimatider". Enstemmig vedtatt uten unntak av grønne setifikater gikk igjennom storting uten et eneste kristisk spørsmål. I ettertid har svært mange politikere fra flere partier angret, dessverre er det for sent å snyte seg når nesa er vekk.

inspector

Innlegg: 10670
inspector
25.05.20 16:03

La1goa skrev:  «Den viser hvor råtten denne kraftbransjen er og hvor lite nyttig den er. De har lagt hovedvekt på politikk og økonomi, ikke på natur.«

Verdens energibehov øker jevnt og trutt, enten du liker det eller ikke. Filmsnutten er et partsinnlegg med ensidig forsvar av naturverninteresser. Energimyndighetene vekter selvfølgelig mange hensyn opp mot hverandre under en konsesjonsprosess og vindkraft scorer høyt ift reelle alternativer. Stabil energitilgang er tross alt en viktig bærebjelke i velferdssamfunnet.

Grønne sertifikater er en måte å skape et markedsdrevet incitament for bærekraftig energiproduksjon. Hvis du ikke liker markedsmekanismer, bør du stemme kommunistisk ved neste valg og deretter se hvor stor innflytelse du får...

(Innlegget ble redigert 25.05.20 16:04)

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
25.05.20 16:52
inspector: Filmsnutten er et partsinnlegg med ensidig forsvar av naturverninteresser.

Dette er gammelt oppgulp. Jeg skrev og jeg skal tydliggjøre det for deg en gang til.  Se snutten og referer til minuttet og fortell hva du eventuelt er uenig.

(Innlegget ble redigert 25.05.20 16:53)

inspector

Innlegg: 10670
inspector
25.05.20 22:22

Oppgulpet omhandler vinklingen på filmsnutten hvor NVE fremstilles som kjeltring og Ola Nordmann fremstilles som en melkeku.

La1goa bør lese denne før han går videre:

https://www.vindportalen.no/Vindportalen-informasjonssiden-om-vindkraft/Nett

Myndighetene har allerede endret forskriften som presiserer hva utbygger skal betale....

(Innlegget ble redigert 25.05.20 22:28)

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
26.05.20 08:32
inspector: Oppgulpet omhandler vinklingen på filmsnutten hvor NVE fremstilles som kjeltring og Ola Nordmann fremstilles som en melkeku.

Var det så vanskelig å se filmen, peke på minuttet og fortelle hva du er uenig? Jeg skjønner at du fremdeles ikke så den. Meningsfella di var derimot intelligent nok til å se den og heller tie den i hjel, fordi han kan ikke ta et eneste bruddstykke å dementere det. Og det klarer heller ikke du, men du drar inn alt annet.

inspector

Innlegg: 10670
inspector
26.05.20 09:31

La1goa: NVE er norske demokratiske myndigheters verktøy for å gjennomføre klima- og energipolitiske mål og forvalte finansieringen av tilhørende infrastruktur.  Da kan du ikke kalle denne «industrien» for råtten uten å avsløre deg som Ola Dunk.

Filmsnutten omhandler hovedsaklig vindkraftutbyggingen på Fosen hvor rammebetingelsene og prioriteringene var annerledes enn i dag, dvs en utdatert problemstilling.

Du vil nok etterhvert lære deg at energipolitikk handler om mye mer enn bare «Heia Norge, drit i verden...»

(Innlegget ble redigert 26.05.20 09:32)

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
26.05.20 15:30
inspector: NVE er norske demokratiske myndigheters verktøy for å gjennomføre klima- og energipolitiske mål og forvalte finansieringen av tilhørende infrastruktur.  Da kan du ikke kalle denne «industrien» for råtten uten å avsløre deg som Ola Dunk. Filmsnutten omhandler hovedsaklig vindkraftutbyggingen på Fosen hvor rammebetingelsene og prioriteringene var annerledes enn i dag, dvs en utdatert problemstilling. Du vil nok etterhvert lære deg at energipolitikk handler om mye mer enn bare «Heia Norge, drit i verden...»

Du har avslørt deg selv i å ikke se filmen da du ikke kan peke på noe spesielt punkt, så da er du tilbake til trolling.


 Ingen  legger alle kort på bordet, (ikke en gang du,) og da er den insdustrien er pill råtten. 

inspector

Innlegg: 10670
inspector
26.05.20 17:10

La1goa:

Er din definisjon på «pill råtten industri» at aktørene ikke legger alle fremtidsplaner, finanser og strategiske veivalg på bordet?

Hvilken planet bor du egentlig på ? Tunge investorer, konkurrenter og politiske ringrever vil alltid holde kortene tett til brystet....

 

(Innlegget ble redigert 26.05.20 17:11)

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
26.05.20 18:52
inspector: Hvilken planet bor du egentlig på ? Tunge investorer, konkurrenter og politiske ringrever vil alltid holde kortene tett til brystet....

Spør deg selv trollet. Du har ikke sett filmen og er mer interesser i å ikke besvare det du blir spurt om. Det skulle bare mange at offentlig informasjon blir ikke lagt ut. Makan til tøvete argument for å slippe å se filmen. Du er tatt med buksa nede og vet ikke hva snutten innholder. Nå har du prøvd alt bort sett fra å se den og angripe filmens argumenter.

 

 

(Innlegget ble redigert 26.05.20 18:52)

Fico

Innlegg: 27549
Fico
26.05.20 22:23
xpoolman: Det skulle vært artig å hatt dette oppe hos Fredrik Solvang i debatten....

Godt forslag , men det får han kanskje ikke lov til? 


Det burde absolutt vært gjort, men ikke lett å argumentere for, det er jo sykt å ødelegge så mye natur, nærmest for egeninteresser- 

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
27.05.20 11:37
BSB: Den ideelle løsningen på klimaproblemet og fremtidig energimangel er etter min mening fusjonskraft.

I så fall klynger du deg til en utopi. Praktisk fungerende fusjonskraft eksisterer ikke til tross for intensiv forskning siden 1950-tallet på å få det til. 

 

Dagens situasjon er at menneskets  energiforsyning baseres stort sett på fossile brensler vi vet lager en global oppvarming som kommer til å skape en global katastrofe om vi fortsetter med dette så lenge det fins drivverdige ressurser av fossile brensler. Dette er en realitet som kan beskrives dekkende med metaforen at vi sager over grena vi sitter på for å skaffe oss energi.

Verdenssamfunnet må m.a.o. finne en alternativ energiforsyning for å erstatte dagens fossile energi og møte morgensdagens energibehov med annen type energi som ikke lager de forureningsproblemer og klimaendringer som den fossile energien gjør. Av dagens tilgjengelige teknologi betyr det uranbasert fisjonskraft og/eller fornybar kraftproduksjon (vind, sol, geovarme, vannkarft, mm.).

Fisjonskraften har råstoffbegrensninger. Det er ikke mer uranforekomster enn til å kunne dekke verdens energibehov mer enn i noen få tiår. Kjernekraften kan derfor ikke bli mer enn et supplement. Den eneste reelle kandidaten er fornybar energi. Det er kun der vi kan skaffe energi på en miljømessig forsvarlig måte i store nok kvanta til å dekke verdenssamfunnets behov. 

Jeg vil absolutt ønske et gjennombrudd i fusjonskraft velkommen og er positiv til den. Hadde vi fått til en stabil og miljømessig akseptabel fusjonsreaktor ville det vært supert. Men den er der ikke i dag noe mer enn vi har romskip som kan fly intergalaktisk.

(Innlegget ble redigert 27.05.20 11:39)

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
27.05.20 11:50
inspector: Å kalle dette en «råtten industri» er å skyte langt over mål.

Det er også en dobbeltmoral.


Trådstarter omtaler vindkraftbransjen som råtten fordi den vektlegger politiske og økonomiske hensyn mer enn natur. 


Søk opp tråder på VGD der det diskuteres norsk olje og dens betydning for norsk økonomi, og de samme debatennter har ofte en helt annen lyd. Her er et eksempel. Ikke mye forakt for at olje handler om økonomi å spore der.

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
27.05.20 11:58
inspector: EUs eget vannkraftpotensial er minimalt og Brussel fokuserer/etterspør derfor vindkraft.

Jepp, men det får de løse selv og bygge i eget land. Det er ingen grunn til at disse vindkraftverkene skal etableres i Norge og subsidieres av norske skattebetalere. Subsidieordningen vil avsluttes i 2035 for etablerte vindkraftverk. Ett eventyr vil være over...

 Det blir ikke noe særlig mere utbygging på land i Norge. Motstanden er for stor :)

 

 

(Innlegget ble redigert 27.05.20 11:59)

inspector

Innlegg: 10670
inspector
27.05.20 12:39

Trenberth fortsetter sitt korstog for «Heia Norge, drit i verden», et ytterst populistisk og tåpelig standpunkt så lenge klimautfordringene er globale.

 

Nå er subsidieordningene for landbasert vindkraft blitt kraftig justert pga bedre lønnsomhet og fordi «fødselshjelpen» er unnagjort. Neste steg er å utvikle havvind til å bli et enda bedre alternativ og der har Norge store potensialer og velutviklet kompetanse. Gårsdagens gode subsidieordninger begynner å bære frukter.......

(Innlegget ble redigert 27.05.20 12:40)

SIG100

Innlegg: 12595
SIG100
27.05.20 12:53
la1goa: Her er det en filmsnutt på 19 minutter som jeg anbefaler til alle å se. Den viser hvor råtten denne kraftbransjen er og hvor lite nyttig den er. De har lagt hovedvekt på politikk og økonomi, ikke på natur. Mange spørsmål blir besvart med denne filmen, men mange andre spørmål dukker opp. Mange spørsmål nekter aktører å svare på. Den belyser hvordan norske forbrukere blir lurt trill rundt og hvem som sitter igjen med penger. Så langt 100000000000 kroner skal det kostet norske forbrukere uten at disse sitter igjen med noe, untatt dårlig smak i munn. Snutten viser hva jeg mener om både direkte og indirekte subsidiering.

Den viser vel i første rekke hvor råtten argumentasjon vindkraftmotstanderne bedriver.

Et av hovedpoengene deres i filmen er at linjenettet må bygges ut og forsterkes - blant annet ved et eksempel fra Finnmark. Her hevder de at dette er begrunnet "i stor grad grunngitt utbygging av vindkraft".

Imidlertid er denne utbyggingen en del av en lenge planlagt forsterking av et elendig nett i nord med nytt 450kV-linjenett der første etappe ble startet i 2014. Det er en del av "Arctic circle", der man kobler sammen nettet med det finske nettet for gi økt forsyningssikkerhet. Det er bare delstrekningen Adamselv til Varangerbotten som har noen begrunnelse i tilknytting vindkraftutbygging - til 20% av den fantasikostnaden filmen opererer med.

Om det er noe enkeltprosjekt som har forsterket behovet er det oljevirksomheten i Hammerfest og ringvirkningene av dette - ikke vindkraft (indirekte subsidiering?). Linjen Skaidi-Hammerfest til en prislapp på en milliard er direkte en følge av dette.

Finnmark har de beste forutsetninger for vindkraft i Europa og et forventet økt behov for elektrisitet. Da er det selvsagt fornuftig å utnytte lokale muligheter for økt produksjon. Mange vindprosjekter har ligget på is fordi overføringskapasiteten har manglet - på samme måte som for vannkraftverk så må energien distribueres dit den trengs som sjelden er der den skapes (selv om vindkraftverk ofte er lettere å plassere nær behovet enn vannkraftverk).

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/naring-og-nett-i-nord/nyhetsarkiv/videreforer-420-kv-ostover-i-finnmark/

(Innlegget ble redigert 27.05.20 12:55)

Trenberth

Innlegg: 4713
Trenberth
27.05.20 14:05
SIG100: Den viser vel i første rekke hvor råtten argumentasjon vindkraftmotstanderne bedriver. Et av hovedpoengene deres i filmen er at linjenettet må bygges ut og forsterkes - blant annet ved et eksempel fra Finnmark. Her hevder de at dette er begrunnet "i stor grad grunngitt utbygging av vindkraft".

Ja, det er mulig du har rett her SIG. Men hvis du tenker deg om i en setting der vi skal være Europas grønne batteri, så vil det kreve økt kapasitet i linjenettet for transport av strømmen som skal gå til Europa. Dette betales idag av strømkundene via nettleien. Det er vel poenget i filmen, også er det sikkert avvik i enkeltstående tilfeller som du påpeker.


Det er åpenbart at folk flest synes dette er svært urimelig.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
28.05.20 16:59
trondhjem: Det er også en dobbeltmoral.
Trådstarter omtaler vindkraftbransjen som råtten fordi den vektlegger politiske og økonomiske hensyn mer enn natur.

Du var overrasket over at jeg ikke tok opp natur for en gang skyld? Jeg kunne ha gjort det, men lot det være for å dra inn andre mometer som ikke har vært diskutert. det har ingenting med dobbeltmoral å gjøre. Det for i så fall stå på din regning.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
28.05.20 17:03
SIG100: Imidlertid er denne utbyggingen en del av en lenge planlagt forsterking av et elendig nett i nord med nytt 450kV-linjenett der første etappe ble startet i 2014. Det er en del av "Arctic circle", der man kobler sammen nettet med det finske nettet for gi økt forsyningssikkerhet. Det er bare delstrekningen Adamselv til Varangerbotten som har noen begrunnelse i tilknytting vindkraftutbygging - til 20% av den fantasikostnaden filmen opererer med.

Det var en ren omskriving av sannheten om at de trenger linjer til vindkraft og eksport. Noe går på slike bløffer, dessverre gjør ikke undertegnende det.

la1goa

Innlegg: 14699
la1goa
28.05.20 17:05
SIG100: Finnmark har de beste forutsetninger for vindkraft i Europa og et forventet økt behov for elektrisitet. Da er det selvsagt fornuftig å utnytte lokale muligheter for økt produksjon. Mange vindprosjekter har ligget på is fordi overføringskapasiteten har manglet

Selvsagt sendes regninga av linjer til norske forbrukere, inntekten av kraft går til vindkraftbransjen. Det er en skult subsidie som filmsnutten tok opp.

inspector

Innlegg: 10670
inspector
29.05.20 08:51

La1goa:

Subsidier er økonomiske verktøy for å gjennomføre politiske mål. Er du også motstander av at annen infrastruktur utvikles av fellesskapet via skatter og avgifter? Mener du at vekstpotensialer skal ligge urørt eller utvikles uten politisk styring ?

(Innlegget ble redigert 29.05.20 08:52)

trondhjem

Innlegg: 11945
trondhjem
29.05.20 09:02
la1goa: Du var overrasket over at jeg ikke tok opp natur for en gang skyld?

Tvert om. Jeg ble overrasket over at du tok opp natur for en gangs skyld. Men jeg ble ikke overrasket at du bruker naturen som vikarierende argument. 


Det er null naturengasjement å spore hos deg når temaet er fossil energi - enda fossil kraft har vesentlig større skadevirkninger på naturen enn vindkraften ved at kraftverkene, selv med siste skrik av renseutstyr, forurenser atmosfæren med store mengder giftstoffer (sot, NOx, SOx, dioksiner, tungmetaller, mm.) og ved å spy ut klimagasser som varmer opp jorda. Disse konsekvenser velger du konsekvent å se vekk fra. Du peker kun på naturskader når du vil angripe vindkraften.

SIG100

Innlegg: 12595
SIG100
29.05.20 10:50
la1goa: Det var en ren omskriving av sannheten om at de trenger linjer til vindkraft og eksport. Noe går på slike bløffer, dessverre gjør ikke undertegnende det.

Ja, selvfølgelig er dette også en konspirasjon i dine øyne - denne gangen er det altså Statkraft, Statnett og NVE som står bak. Fakta om denne utbyggingen preller av som vann på gåsa.

En ren propagandafilm fra vindkraftmotstandere med et sammensurium av overdrivelser, rene faktafeil og en menge klipp av enkeltpersoner som slenger ut påstander uten dokumentasjon tror du derimot formidler den hele og fulle sannhet.

Deg om det - noen går på slike bløffer, det gjelder ikke undertegnede.

(Innlegget ble redigert 29.05.20 10:50)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg