Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Omorganisering på jobben, et EU i miniatyr....

NYTT TEMA
inspector
inspectorInnlegg: 8382
14.08.06 22:51
Våre eiere (som sitter i et EU-land), gjennomførte i 2005 et omfattende omorganiseringsprogram.

Ikke uventet har den nye ledelsen sterkt fokus på rapportering.
For å oppnå dette ble ressurser flyttet fra produksjonsleddet til administrasjonsleddet.

Den nye ledelsen har gjeninnført rutiner som vi gikk vekk fra for flere år siden da vi fant dem for byråkratiske og lite effektive.

Beslutningsprosessene har fått flere ledd, de ansattes innflytelse er lagt på et minimum og våre nye innkjøpsavtaler/tekniske løsninger er basert på forutsetninger som passer dårlig med norske forhold.

Er det rart at vi kaller arbeidsplassen vår et EU i miniatyr ?
abban
abbanInnlegg: 1538
15.08.06 12:33
rapporteringsstrukturer i konsern, store eller små, er gjerne slik at morselskapet vil ha rapport.

EU er organisert etter nærhetsprinsippet.

så ja..
Det er noe merkelig at dere kaller firmaet ditt for mini-EU


abban
inspector
inspectorInnlegg: 8382
15.08.06 20:09
abban skrev:
rapporteringsstrukturer i konsern, store eller små, er gjerne slik at morselskapet vil ha rapport.....EU er organisert etter nærhetsprinsippet....

Det er bare det at:
- rapporteringen er vesentlig mer rigid enn tidligere og legger beslag på produksjonskapasitet.
- rapporteringsdetaljene er ofte lite relevante for norske forhold
- norske problemstillinger møter liten forståelse og må forklares gjentatte ganger
- norsktilpassede systemer er kastet på skraphaugen til fordel for systemer som er egenutviklet hos konsernets store "hjemmeavdeling".
- konsernavgiftene er økende

Ingen av punktene over er veldig forskjellig fra EU i praksis.
Nærhetsprinsippet er et vakkert ord som passer best i festtaler sammen med begreper som: konsernspråk, likeverd, kompetanseutveksling, fellesløsninger o.l.
I praksis er det tyngdepunktet som bestemmer det meste.
Hva skal de høye herrer i Brussel gjøre hvis hele EU ble organisert etter nærhetsprinsippet ?
abban
abbanInnlegg: 1538
16.08.06 01:17
Det du beskriver er en globalisering som ''rammer'' alle konsern i alle markeder. Konglomeratene i USA, i Japan og Russland og ellers overalt er slik sett organisert stort sett likt.

EU landas bidrag til kassen er vel 1% av hvert lands BNP, og ingen toppledelse i noe som helst konsern ville ha vært fornøyd med så lite!


Må bare få minne deg på det: EU er den politiske arena for den del av felles utfordninger som nå 25 land i Europa mener løses best i fellesskap.
Dette fellesskapet heter EU.

Så, - konsernsammenligningen din er søkt.

abban
inspector
inspectorInnlegg: 8382
26.08.06 22:41
abban skrev:
Må bare få minne deg på det: EU er den politiske arena for den del av felles utfordninger som nå 25 land i Europa mener løses best i fellesskap.
Dette fellesskapet heter EU.

I det siste har arbeidsstokken fått økende gjennomsnittsalder fordi yngre medarbeidere slutter.
Årsakene er flere:
- lønna holdes nede (på lik linje den delen av konsernet som befinner seg i EU's lavkostland),
- etablerte arbeidsrutiner og nettverk raseres i et hastig og dårlig forberedt forsøk på å skape en mengde fellesløsninger
- viktige avdelinger flyttes til utlandet uten at ansatte har innflytelse i beslutningsprosessen.
- ledelsen "står på pinne" for toppledelsen
anders_9
anders_9Innlegg: 353
27.08.06 10:51
Inspector spurte:
Er det rart at vi kaller arbeidsplassen vår et EU i miniatyr ?

Svaret er nei. Det du nevner er en vanlig myte om EU og det virker mer som du jobber i et dårlig selskap.

EU derimot fjerner byråkrati.

EU regulerer ting vi gjorde før på nasjonalt plan. F.eks før fantes det 25 ulike regler for hvordan et produkt skulle lages. Idag bare 1. Det innebar at hver bedrift måtte lage 25 ulike produkter, mens dag kan de nøye seg med et. Det førte videre til at hver bedrift før måtte ansette byråkrater som skulle tolke reglene i 25 ulike land, istedenfor bare en lov.

Før måtte 25 ulike tollbyråkratier behandle varerer over landegrensene. Idag er det ingen.

I EU idag jobber det 20 000 byråkrater, færre enn antall ansatte i Bergen kommune. Forskjellen er at EU dreier seg om mer enn 400 millioner innbyggere, mens Bergen 399 800 000 færre. Sånn sett havner de i verdenstoppen i effektivitet.

inspector
inspectorInnlegg: 8382
27.08.06 22:27
anders_9 skrev:
I EU idag jobber det 20 000 byråkrater, færre enn antall ansatte i Bergen kommune. Forskjellen er at EU dreier seg om mer enn 400 millioner innbyggere, mens Bergen 399 800 000 færre. Sånn sett havner de i verdenstoppen i effektivitet.

Mener du virkelig at EU's byråkrater har tilsvarende arbeidsoppgaver som en kommune ?

20 000 ansatte (som er i tillegg til EU og EØS-landenes egne byråkrater) burde være mer enn nok for å administrere EU's grunnsetninger.
anders_9
anders_9Innlegg: 353
28.08.06 12:25
Inspector spurte:
"Mener du virkelig at EU's byråkrater har tilsvarende arbeidsoppgaver som en kommune ?"

Nei, det mener jeg ikke. Det som er tilfellet er at de er uhyre effektive i sammenligning med alle andre byråkratier.

Det kommer i tillegg til alle de 25 ulike byråkratiene som EU har fjernet. Jeg registrerer at du ikke har kommentert det punktet.

inspector
inspectorInnlegg: 8382
28.08.06 18:56
anders_9 skrev:
Det kommer i tillegg til alle de 25 ulike byråkratiene som EU har fjernet. Jeg registrerer at du ikke har kommentert det punktet.

Tollbarriærer burde for lengst vært redusert gjennom frihandelsavtaler.
Det er langt mellom frihandelsavtale og fullt EU-medlemsskap.
inspector
inspectorInnlegg: 8382
28.08.06 19:26
I dag sa enda en kollega opp jobben for å gå over i annen virksomhet.
Hennes argumenter for å slutte var:
- frustrasjon over beslutninger/prioriteringer som ikke er forankret i vår norske avdeling.
- stadige negative signaler om at kostnadene skal ned og overskuddet opp.
- positivitet, effektivitet og oversiktlighet hos den nye arbeidsgiveren
Suppetallerken
SuppetallerkenInnlegg: 692
28.08.06 21:47
Høres ut som en fornuftig beslutning av henne. Men denne argumentasjonen er selvsagt ikke annet enn stråmanns.
inspector
inspectorInnlegg: 8382
29.08.06 20:48
- frustrasjon over beslutninger/prioriteringer som ikke er forankret i vår norske avdeling.
- stadige negative signaler om at kostnadene skal ned og overskuddet opp.
- positivitet, effektivitet og oversiktlighet hos den nye arbeidsgiveren

Ikke ulikt nordmenn flest sin holdning til EU-systemet.....
inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.09.06 21:13
Forrige uke var det ledermøte som det var knyttet stor forventning til fordi de ansatte har satt opp en lang liste med dagligdagse problemstillinger med behov for lederbeslutninger.

Resultatet var skuffende.
Ledelsen hadde benyttet møtet kun til å utarbeide rapporter om bedriftens tilstand og besvarelser på lite relevante spørsmål fra konsernledelsen.
Problemstillinger i den daglige drift ble nedprioritert.
inspector
inspectorInnlegg: 8382
22.09.06 21:53
Mandag var siste frist for innlevering av budsjettet for 2007

Tradisjonen tro stoppet budsjetteringen opp flere ganger pga et nytt felles dataverktøy som ikke fungerer under realistiske forhold.

At bedriftens best betalte har brukt masse tid på frustrerende venting og detaljert tipping fremfor verdiskapende produksjon bekymrer ikke andre enn de ansatte i Norge som føler ansvar for effektivitet og bedriftens fremtid

Når vi vet at toppledelsen bruker ostehøvelprinsippet til slutt uansett hvor realistisk budsjettet er satt, virker systemet en smule tragikomisk.
KingN
KingNInnlegg: 7566
23.09.06 03:14
Det er vel dette som kalles den "moderne" økonomien.... :-(
Ariadne2006
Ariadne2006Innlegg: 198
23.09.06 03:48
Til abban

Du virker ikke særlig oppdatert på det praktiske liv.
Globalisering og kongolomerater ... Sånn ER det bare ...???

Hvilke argumenter har du egentlig for at Norge bør gå inn i EU ? Fordi alle de andre gjør det ???

Om du hadde oppdatert deg litt mer på hvilke pre og ulemper den norske stat har i forbindelse med industri, landbruk, turisme, arbeidskraft osv. - hadde du kanskje kommet til en annen konklusjon enn den du åpenbart har pr. i dag.

1% av BNP til EU - kanskje riktig det - men det blir uansett mest pr. innbygger fra Norge.
Suppetallerken
SuppetallerkenInnlegg: 692
23.09.06 09:48
Jeg ville heller kalt det en dårlig styrt bedrift. Inspector burde bytte jobb hvis han ikke er fornøyd. Han bør gjøre det nå mens det er lett å finne alternativer.
abban
abbanInnlegg: 1538
24.09.06 22:23
***Ariadne2006 skrev:
Til abban

Du virker ikke særlig oppdatert på det praktiske liv.
Globalisering og kongolomerater ... Sånn ER det bare ...???****

Ja.. Sånn er det bare. Det har vært mange forsøk på å organisere det private næringsliv anderledes. Under kommunsmen, eks.vis.Sovjet, Albania, Cuba, Nicaragua, Kina osv hadde slike anderledes modeller hvor staten skulle styre bedriftene.
De vestlige land, eller de land hvor markedsøkonomien og kapitalismen fungerer, så legger ikke myndighetene seg bort i hvordan et konsern organiserer sine datterbedrifter.
Med mindre det er i strid med konkuranselovgivning eller lignende.

Derfor er det lite relevant å kommentere hvordan inspector har det på jobben. Hans bedrift eller konsernet kan gjøre hva som helst innenfor normal forretningsetikk og lovverk. Det å kommunisere dårlig med sine datterbedrifter er ikke ulovlig. At det er dumt er en annen sak. Det som har vært trenden blandt store bedrifter/konsern med suksess er at de har kvittet seg med konglomerat-strukturen og solgt unna eller lagt ned alt som de ikke regner som innen kjerneområdet lenger.

Inspector hevdet at dette hadde en relevans iom at hans konsern ble kalt EU i miniatyr. Jeg kan ikke se at det har noen som helst sammenheng. Styring av bedrifter er nemlig fullstendig anderledes enn EU. EU er et politisk forum for 25 land. Et organ hvor 25 land kan løse politiske utfordringer. Forklar meg sammenhengen mellom EU og Inspectors arbeidsplass?
Hvilke argumenter har du egentlig for at Norge bør gå inn i EU ? Fordi alle de andre gjør det ???

*******Om du hadde oppdatert deg litt mer på hvilke pre og ulemper den norske stat har i forbindelse med industri, landbruk, turisme, arbeidskraft osv. - hadde du kanskje kommet til en annen konklusjon enn den du åpenbart har pr. i dag.***

Industri: Vi er med i det felles indre marked ved EØS avtalen.
Landbruk: Vi er utenfor. Det står i den eksplisitt i den samme EØS avtalen.
Turisme: Jaha? Det er selvsagt noe vanskligere å tilby turismen like gode vilkår som Svenskene og Finnene kan greie. De benytter Eu strukturfond for å gjøre landa sine mer tilgjengelig,- men turistene finner sandelig frem til Norge også
Hvis du var kun interessert i turisme,- så ville du vel ha vært for EU?

Arbeidskraft: Det er stipulert at 130.000 polakker har kommet til Norge siden Polen ble med i EU. De aller fleste EU land har en kvote ordning,- dvs de kan i en tidsbegrenset periode begrense tilstrømming av polske arbeidere.
Uansett EU medlemskap eller ikke, De enkelte lands regjeringer har løst eller forsøkt løst denne folkevandringen. Polen lider av det problemet at de mangler nå fagarbeidere.
Om vi er med i EU eller ikke betyr veldig lite mht hvilken nytte eller problem vi får med arbeidskraft på flyttefot. Vi deltar og drar nytte av de fire friheter i EU.
Det som skiller oss fra de andre land ( i EU) er at vi får ikke være med å bestemme EU's politikk.


abban
inspector
inspectorInnlegg: 8382
28.09.06 20:28
abban skrev:
Inspector hevdet at dette hadde en relevans iom at hans konsern ble kalt EU i miniatyr. Jeg kan ikke se at det har noen som helst sammenheng. Styring av bedrifter er nemlig fullstendig anderledes enn EU. EU er et politisk forum for 25 land. Et organ hvor 25 land kan løse politiske utfordringer. Forklar meg sammenhengen mellom EU og Inspectors arbeidsplass?

25 land som skal løse politiske utfordringer lyder vakkert. Det er bare det at EU i likhet med internasjonale konsern ikke klarer å skille rammebetingelser og detaljstyring, tilrettelegging og byråkrati, stimulanser og påbud, fellesløsninger og individuell frihet.
Alt for at en felles sentral ledelse skal klare å styre/kontrollere et konglomerat av stater. Samtidig ser markedsliberalister og reguleringskåte byråkrater sitt snitt til å mele sin egen kake
De som lar seg blende av makten/tyngden, glemmer at store sammenslutningers innebygde mekanismer ofte går ut over enkeltindividets rettigheter og innflytelse
abban
abbanInnlegg: 1538
29.09.06 17:12
inspector skrev:


'*******''25 land som skal løse politiske utfordringer lyder vakkert. Det er bare det at EU i likhet med internasjonale konsern ikke klarer å skille rammebetingelser og detaljstyring, tilrettelegging og byråkrati, stimulanser og påbud, fellesløsninger og individuell frihet.********''

Det finnes gode konsern og dårlige. De aller dårligste går konkurs, Enron eksempelvis og godt er det at det er slik.
Det finnes også gode prosesser og dårlige prosesser i EU, selvsagt, men likheten slutter der. EU er en arena for 25 selvstendige land.

Hvorvidt Eu er detaljorientert beror på hvem du spør. Sosialister's ideelle samfunsstruktur synes å være sentraliserte byråkratier. På høyresiden er idealet mer at staten skal kun råde over den del av samfunnet som ikke passer for privatisering.**** Samtidig ser markedsliberalister og reguleringskåte byråkrater sitt snitt til å mele sin egen kake*****

Korrupsjonsjeger Joly uttalte for noen år siden at vi i Norge er svært naive mht å tro om det finnes korrupsjon i Norge. Det er liksom noe som kun foregår i andre (EU) land,

Litt er rullet opp i det siste i så måte????****De som lar seg blende av makten/tyngden, glemmer at store sammenslutningers innebygde mekanismer ofte går ut over enkeltindividets rettigheter og innflytelse*****

Dette er et politisk spørsmål. Og avgjørelsen blir tatt.... Ikke her men i EU. Imidlertid finnes det krefter, eller politiske partier om du vil, på tvers av (EU) landegrensene som vil ha et åpnere og mindre byråkratisk EU.

Jeg vil også det.. Men hvis Norge skulle bidra til en reform i EU, så må vi faktisk melde oss inn.

slik er det..

abban
inspector
inspectorInnlegg: 8382
30.09.06 19:51
abban skrev:
****De som lar seg blende av makten/tyngden, glemmer at store sammenslutningers innebygde mekanismer ofte går ut over enkeltindividets rettigheter og innflytelse*****
Dette er et politisk spørsmål. Og avgjørelsen blir tatt.... Ikke her men i EU. Imidlertid finnes det krefter, eller politiske partier om du vil, på tvers av (EU) landegrensene som vil ha et åpnere og mindre byråkratisk EU.

Siste skudd på stammen var på nyhetene i går og dreide seg om forbrukerrettigheter og bankkort.
Hvis EU får gjennomslag, blir bevisbyrden ved bankkortfeil flyttet fra banken til forbrukeren.

Norge og nordmenn har det best utenfor EU......
abban
abbanInnlegg: 1538
30.09.06 21:14
inspector skrev:

******Hvis EU får gjennomslag, blir bevisbyrden ved bankkortfeil flyttet fra banken til forbrukeren.******
Norge og nordmenn har det best utenfor EU......


Det blir gjeldende i Norge. Norge er ikke så langt utenfor. Bare utenfor medbestemmelse......

abban
inspector
inspectorInnlegg: 8382
01.10.06 22:46
abban skrev:
Det blir gjeldende i Norge. Norge er ikke så langt utenfor. Bare utenfor medbestemmelse......

Tror du virkelig at lille Norge ville fått gjennomslag i denne saken ?
Eksempelet viser bare at gode forbrukerrettigheter ikke er forenlig med et EU i praksis.
Land som har kommet langt skal tvinges tilbake til minste felles multiplum.
Suppetallerken
SuppetallerkenInnlegg: 692
01.10.06 23:32
"Hvis EU får gjennomslag, blir bevisbyrden ved bankkortfeil flyttet fra banken til forbrukeren"

-Inspector begår her en vanlig feil-> EU står mot de andre. Han glemmer at EU = medlemslandene. Det er medlemslandene som kollektivt sett bestemmer i EU. Når det gjelder dette konkrete forslaget, så er det nettopp det det er: et forslag. Det kan bli vedtatt, hvis mange nok medlemsland og representanter for medlemslandene ser en fordel i det, eller det kan ikke bli vedtatt. Jeg tør ikke tippe noe, men jeg skulle tro at det ikke blir vedtatt og sannsynligvis allerede er stanset i og med at det knapt har vært skrevet noe om det. Hvis det da ikke rett og slett er den sedvanlige myteskapningen om de forferdelig tåpelige EU-direktivene som er på ferde igjen. I alle tilfelle står Abbans konklusjon ved like: Hadde vi vært medlemmer kunne vi bidratt til at både forslag og vedtak i EU blir bedre.
inspector
inspectorInnlegg: 8382
04.03.07 19:57
Forrige uke gjorde vi nok et forsøk på å optimalisere en prosess som berører flere avdelinger i Norge.

Ingen klarte å ta noen nødvendige beslutninger fordi ingen av de kloke hodene i den lokale ledergruppen lenger har ansvar for helheten i Norge.

Saken ble derfor sendt til toppledelsen i utlandet.
Erfaring viser at dette vil ta lang tid og at beslutningen ikke vil være forankret i norske forhold.

Effektivitet og kundetilfredshet er visst ikke så nøye bare toppsjefene har kontroll i egen "silo"

Spiff_9
Spiff_9Innlegg: 29
06.03.07 16:47
Du har jo jobb ennå...Nå er jeg ikke for Eu selv da men, en 3dje vei .
Nordisk Union burde ha vært på Dagsorden i Norden....Der hadde vi allefall ikke måtte ha betalt for medlemskapet, og hadde kansje hatt mere kontroll på hvem I Polen, Bulagria o.a som hadde fått midler for å bygge opp landet sitt . . .
inspector
inspectorInnlegg: 8382
06.03.07 23:03
Spiff_9 skrev:
Du har jo jobb ennå...

Har hatt et par tilbud det siste året, men alternativene ser ut til å bli pendling eller flytting. Holder derfor på en stund til.

Dessuten er det jo litt festlig å se hvordan dette utvikler seg.
Suppetallerken
SuppetallerkenInnlegg: 692
07.03.07 08:00
Bedriften går sannsynligvis over ende, så dårlig styrt som den er.

Dette har ingenting med EU å gjøre. EU er ingen bedrift, men et rammeverk for land, folk og bedrifter i EU-landene. Uten rammeverk har vi i grunnen kun to fungerende alternativer, vill vest eller proteksjonisme. Jeg syns ingen av alternativene er attraktive. Da er EU langt å foretrekke, til tross for enkelte feil og mangler.
inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.03.07 21:55
Suppetallerken skrev:
Da er EU langt å foretrekke, til tross for enkelte feil og mangler.

Disse feilene og manglene må vekk før jeg vil vurdere mitt standpunkt
inspector
inspectorInnlegg: 8382
17.03.07 23:50
For en stund siden innførte bedriften et nytt dokumentasjonssystem som skulle være felles for hele konsernet.
Felles konsernspråk, felles prosesser og ISO-sertifisering var ambisjonene.

Lenge fikk vi i Norge kritikk for treg fremdrift i prosjektet og fordi "alt fungerte bedre alle andre steder".
Det var inntil vi på eget initiativ fikk se hva som skjedde i våre søsteravdelinger.

Der var problemer med økende administrativt ressursbruk og funksjonalitet rundt viktige kvalitetselementer som sporbarhet, versjonsnummerering og avviksbehandling lenge blitt "rosemalt" eller godt skjult.

Vårt gamle kvalitetssikringssystem fungerer heldigvis fortsatt selv om vi nå må operere med 2 applikasjoner for å dekke alle behov. Effektivt ? NEI
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg