Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvor mye skal EU bestemme??

NYTT TEMA
promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27239
29.11.09 10:04

Jeg innrømmer det, jeg var for EU, men etter å ha sett hvor mye byrokrati det er i EU og mye byrokrati det skal til for å drive dette systemet, heller jeg mer og mer imot.

Så ved ett eventuelt valg ville jeg stemt nei. Tiltross for at det også finnes endel fordeler med EU oppveier ikke disse for alle ulempene.

Hva er grunnen til at EU skal bestemme hvor lange skoledager det skal være, eller hvor tung en skolesekk skal være fra 2015?`
Hvor mye skal EU legge seg oppi iforhold til antall politi pr innbygger på gaten onsdag etter lunsj?

Dette kan gi noen interresange tall for enkelte bygder i Norge...

Slik jeg ser på EU nå, er det bare ett system hvor makteliten gjør alt for å beskytte sine egne arbeidsplasser uten en eneste tanke på medlemslandene sitt beste.

Det finnes ikke ett eneste godt argument for å si ja til EU sålenge tilstanden er som den er...

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
29.11.09 13:56
promille_krapylet: Jeg innrømmer det, jeg var for EU, men etter å ha sett hvor mye byrokrati det er i EU og mye byrokrati det skal til for å drive dette systemet, heller jeg mer og mer imot.

Hvor har du sett dette byråkratiet?

Det er ikke flere byråkrater i Eu enn det er i Oslo Kommune.

Vidlaste
VidlasteInnlegg: 5751
29.11.09 15:17
ben_nevis: Hvor har du sett dette byråkratiet? Det er ikke flere byråkrater i Eu enn det er i Oslo Kommune.

No som EU offisielt har vorte ein nasjon må ein nok telja med alle byråkratane som er i alle dei ulike landa, dela dei på folketalet i EU og samanlikna dette talet med det me har i Noreg. Fyrst då er samanlikninga di reell. Mogleg det er fleire byråkratar per mann i Noreg, men det skulle vel i grunnen ikkje overraska oss.

For min del er det ikkje storleiken på byråkratiet som har noko å seia, men kor stor makt dette byråkratiet får over oss.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
29.11.09 16:02
Vidlaste: No som EU offisielt har vorte ein nasjon

Når skjedde dette? Pussig at jeg ikke har fått med meg den seansen....

Hva heter nasjonen? Greit for folk som skal til et land i EU,feks på harry-handel til det tidligere Sverige,om du kunne opplyse oss om hvor det nå er vi skal reise.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
29.11.09 16:04
Vidlaste: For min del er det ikkje storleiken på byråkratiet som har noko å seia, men kor stor makt dette byråkratiet får over oss.

Det er ikke noe byråkrati som har makt over oss. Det er det Eøs-avtalen som har.

promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27239
29.11.09 17:32
ben_nevis: Det er ikke noe byråkrati som har makt over oss. Det er det Eøs-avtalen som har.

Laget av ett byråkrati. Som koster en alvorlig haug med penger. Som igjen kan stilles endel spørsmål ved hvor mye det eventuelt skal bestemme over enkeltindividene....

bhros
bhrosInnlegg: 11170
30.11.09 18:26

Kan jo spørre: Hvor mye VIL EU bestemme?

Så tilfeldigvis et program om vinproduksjon i Europa på NRK sent i går kveld.  Der framgikk det at det kan være mye snusk og juks.  Delvis tilsettes det stoffer som er direkte helsefarlige; saltsyre, salpetersyre og kunstgjødsel (!) ble nevnt, om jeg husker rett.
Når det gjelder matvarer ellers, forlanges det en detaljert og nøyaktig merking, der det opplyses om alle ingredienser som er brukt.
For vin derimot er det ikke så nøye, det er stort sett nok med å opplyse om alkoholprosenten, og en ting til som jeg ikke husker sikkert. (sulfat?)
De store produsentene unnskylder seg med at det vil bli for dyrt.  Hvorfor denne unnfallenheten overfor vinprodusentene? Har de så stor makt?

Vidlaste
VidlasteInnlegg: 5751
30.11.09 19:44
bhros: Kan jo spørre: Hvor mye VIL EU bestemme?

Godt spørsmål som så vidt eg veit EU sjølv "ikkje veit" svaret på. Men heilt sidan EU vart danna har jo makt vorte jamnt overført frå medlemslanda til Brüssel, og slik ser det ut til å fortsetja. Det ser ut som at målet er å få like lovar og reglar over heile Europa på flest mogleg område slik at unionen verkeleg vert ein union. Nasjonal politikk vert dermed redusert til lokalpolitikk. Nasjonane vert om lag som delstatane i USA i dag, med minimale skilnadar. Men der trur eg grensa vil gå. Til og med ikkje EU kan blanda seg så mykje inn i politikken til medlemslanda at dei ikkje får bestemma noko som helst sjølv. Likevel er denne grensa langt forbi der eg helst skulle sett ho. Målet er utan tvil å skapa ein superstat slik som USA er. Problemet er berre at kvar gong det skjer ei sentralisering av makt så kamuflerast det slik at mannen i gata anten ikkje skjøner kva som skjer eller ikkje bryr seg om det fordi det ikkje er noko han kan gjera likevel.

Så mi oppfatning er at EU ikkje kjem til å gje seg før det aller meste er under kontroll. Tankegangen er slik at når dei fyrst får gjennom ein ting, så kvifor ikkje koma med ein ny? Døme: Dei fekk gjennom euroen og schengen, så kvifor ikkje lisboatraktata? Det er berre å venta og sjå om dei ikkje snart kjem med endå eit nytt tiltak.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
30.11.09 21:28
promille_krapylet: Laget av ett byråkrati. Som koster en alvorlig haug med penger. Som igjen kan stilles endel spørsmål ved hvor mye det eventuelt skal bestemme over enkeltindividene....

Avtaler lages selvsagt av byråkrater etter at partene har blitt enige.

Koster Eøs mye penger synes du? Hvor mye får vi igjen da? Er det like interessant?

promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27239
01.12.09 13:22
ben_nevis: Avtaler lages selvsagt av byråkrater etter at partene har blitt enige. Koster Eøs mye penger synes du? Hvor mye får vi igjen da? Er det like interessant?

Hva er det vi får igjen, og hvor mye skal dette reguleres i de enkelte medlemslandene da?

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
01.12.09 13:38
promille_krapylet: Hva er det vi får igjen, og hvor mye skal dette reguleres i de enkelte medlemslandene da?

Vi får igjen rundt en million bare til forskning. Blandt annet.

I tillegg så tjener Norge 650 milliarder kroner i året på handel med Eu. Regulert gjennom Eøs-avtalen.

promille_krapylet
promille_krapyletInnlegg: 27239
01.12.09 13:40
ben_nevis: I tillegg så tjener Norge 650 milliarder kroner i året på handel med Eu. Regulert gjennom Eøs-avtalen.

De pengene ville vi tjent uansett olje og gass sammen med fisk utgjør jo primærnæringene i Norge, så om ikke EU vil kjøpe så....

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
01.12.09 14:17
promille_krapylet: De pengene ville vi tjent uansett olje og gass sammen med fisk utgjør jo primærnæringene i Norge, så om ikke EU vil kjøpe så....

Man kan ikke synse angående et lands inntekter. Vi må forholde oss til at vi tjener dette gjennom en gyldig handelsavtale (Eøs-avtalen)

Å bare påstå at "disse pengene ville vi tjent uansett" er en uansvarlig påstand i den tid du ikke kan vise til konkrete alternative handelsavtaler som ville ha ført til samme størrelse på inntekt for as Norge.

bhros
bhrosInnlegg: 11170
01.12.09 15:56

Viser til mitt innlegg 30/11.
Jeg hadde faktisk ventet at den utrettelige EU-forkjemper ben_nevis ville kommentere, og kanskje forklare, hvorfor EU ser gjennom fingrene med at de store vinprodusentene lar være å merke sine produkter.
Vi vet dermed ikke hvordan vinen er blitt laget, og hva den er blitt tilsatt.

For det er jo sikkert en god grunn til at de slipper å merke?

Vidlaste
VidlasteInnlegg: 5751
01.12.09 16:16
ben_nevis: Vi får igjen rundt en million bare til forskning. Blandt annet. I tillegg så tjener Norge 650 milliarder kroner i året på handel med Eu. Regulert gjennom Eøs-avtalen.

Med mindre du meiner ein milliard til forskning så er det latterleg lite! Ein milliard er heller ikkje all verda. Det ville vore betre om vår eiga regjering hadde innsett verdien av forskning.

Som vanleg snakkast det som om dei 650 milliardane hadde forsvunne utan EU og EØS. EØS i seg sjølv er ikkje ei dårleg avtale. Det er berre det at EU- venlege politikarar nyttar EØS som eit argument for å innføra så å seia alt av EU- direktiv i Noreg.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
01.12.09 19:03
bhros: Viser til mitt innlegg 30/11.
Jeg hadde faktisk ventet at den utrettelige EU-forkjemper ben_nevis ville kommentere, og kanskje forklare, hvorfor EU ser gjennom fingrene med at de store vinprodusentene lar være å merke sine produkter.
Vi vet dermed ikke hvordan vinen er blitt laget, og hva den er blitt tilsatt. For det er jo sikkert en god grunn til at de slipper å merke?

Vin blir vanligvis ikke merket med alt hva de inneholder.Men man får informasjon om sulfatinnhold for å nevne noe.

At du mener man har hatt så mye rart i vinen må skyldes at du enten er stor fiende av alkohol eller av Europa. Eller kanskje begge deler.

Hvorfor skulle man ha så mye rart i vin? Det er en enkel produksjon skjønner du.

Heller ikke tobakk blir merket med alle de tilsetningene som den inneholder.

 

Ellers så regner jeg med at du ikke er like opptatt av våre egne matvarer inneholder. Får vi vite hva laksen fores med feks? Eller at grisen spiser seg selv? Nei det er du selvsagt ikke like opptatt av....

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
01.12.09 19:05
Vidlaste: Med mindre du meiner ein milliard til forskning så er det latterleg lite! Ein milliard er heller ikkje all verda. Det ville vore betre om vår eiga regjering hadde innsett verdien av forskning.

Som vanleg snakkast det som om dei 650 milliardane hadde forsvunne utan EU og EØS. EØS i seg sjølv er ikkje ei dårleg avtale. Det er berre det at EU- venlege politikarar nyttar EØS som eit argument for å innføra så å seia alt av EU- direktiv i Noreg.

Synes du 1 milliard til bare forskning er lite når vi betaler rundt 2 milliarder i kontingent?

Ellers så surrer du litt om Eøs og politikere nå ser jeg.

Det var en del av avtalen at vi skulle følge direktivene fra Brussel. Som du sikkert vet var det overveldende flertall for Eøs-avtalen da den ble stemt frem i Stortinget i 1992.

(Innlegget ble redigert 01.12.09 19:09)

bhros
bhrosInnlegg: 11170
01.12.09 22:00
ben_nevis: Vin blir vanligvis ikke merket med alt hva de inneholder.Men man får informasjon om sulfatinnhold for å nevne noe. At du mener man har hatt så mye rart i vinen må skyldes at du enten er stor fiende av alkohol eller av Europa. Eller kanskje begge deler.

Hvis du hadde sett det nevnte TV-programmet, så hadde du skjønt hva jeg mente.  Dette er ikke noe jeg har funnet på.  Programmet var vel engelskprodusert, tror jeg, og virket veldig grundig, med besøk i Frankrike og Italia hos produsenter.
Det framgikk at mye av vinen kunne være direkte helsefarlig.

"Informasjon om sulfatinnhold for å nevne noe." -  Ja da har du nevnt halvparten, ellers ble alkoholprosenten oppgitt.  Og det var det.

Typisk at du mener kritikere må være fiender av Europa (eller her: av alkohol).  Jeg er ingen av delene. Likevel må det være lov å stille kritiske spørsmål.
Skjønner at du har vanskelig for å finne argumenter / forklaringer / unnskyldninger her.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
01.12.09 23:44
bhros: Programmet var vel engelskprodusert, tror jeg, og virket veldig grundig, med besøk i Frankrike og Italia hos produsenter.
Det framgikk at mye av vinen kunne være direkte helsefarlig.

Hvor god reklame ville det være for vinprodusentene selv om de laget helsefarlig vin? Tror du de er interessert i å undergrave seg selv?

Så et engelskproduserende program synes du virker troverdig?

Det var ikke amerikansk anti-europeisk propaganda du fikk smaksprøve på da?

Utelukker du det? Det bør du ikke...

Ps! All alkohol er helseskadelig dersom det overdrives.

(Innlegget ble redigert 01.12.09 23:46)

BilderBergStyrerNorge
BilderBergStyrerNorgeInnlegg: 141
02.12.09 12:04

Du må følge med, hørt om NWO NEW WORLD fucking ORDER under Rockefeller..

 

FN skal ta Norge nå i Desember, da er det Byebye Norge, og Sauene sitter og prater om alt som ikke er viktig.
Stoltenberg og Co selger Norge til FN og WHO..

Hvorfor trur du de skapte svine influensaen ?

Pnademi Nivå 6, FN og WHO overtar styringa, det er hva Bilderberg Jensen og Stoltenberg å
de før dem selvsagt har 'drivet' med bak våres rygg...

kjøpenhavn avtalen er siste stikk i denne 'svindelen' av verdens befolkningens FriHet.

Se på Jevla TV2 nyhetene foreksempel, Holder Obama høyt i sky slev om de vet at obama er en fare for hele verden og ikke minst årsaken til tyraaniet i usa, det er ikke en ensete person som liker obama i usa, han som stoltenberg her, kjører landet i grøfta for slik måte å la de Rike bankerne som 'eier' FN og WHO kan fulføre sin plan: globalt slaveri.

hvorfor tar ikke Media opp dette ? de er Med på det hele, de raporterer om bare små uviktige saker som ikke har noe med Virkeligheten å gjøre......

Google:
Codex Alimentarius
Agenda 21
ClimateGate (Emails stjålet fra CRU som Beviser at DATA og Peer-reviewed dokumenter er Fabrikerte for å lurer verden inn i denne 'Redd Planeten Nå' propegandaen.
UNEP

Tro Meg, disse folka bryr seg like mye om klimaet som katta mi..
Globalt Styre er det de har drevet med, ikke nekt engang, World Govt. ER New World Order-End of Freedom of speach and Privacy.....

Under Kyoto II avtalen, SKAL alle belæres om Co2 farer og hvor Ekle mennesker er og at VI er den ENESTE grunn til global oppvarming, Ungene skal læres til dette på skoler og universiteter.
FN's agena 21, går på dette: årene 2005 til 2015 slal en generasjon barn indoktrineres inn i den nye verdens ordenen, og de vil ha sin loyalitet til FN og WHO, Famlie skal 'sladres' på til myndighetene via skole systemet hvor læren spør barnet: nå lille Per, skur mor og far av lyset om natta da ? Nei sier Per, boten kommer i posten noen uker senere... Kvikksølv holdige lyspærer, joda, hvis du mister den og all den kvikksølv gassen får ut i stua di, hva da? Tilfeldige inspeksjoner av hjemmet ditt, høres kanskje ikke helt værst ut, men nåe du skal betale for oppmøte blir vel tonen en annen.... Osv...

dere har ingen anelse om hva disse korrupte satanistene har i planene sine fremover, alt står og faller på Kjøbenhavn i desember....

På tv sier de at Kina og India er med på Kyoto II avtalen, det er ikke riktig i følge nyhets artikkler websider.
Se på Gull prisene, terroren i Russland, som mest sansynelig vil fortsette siden russland ikke vil være med WHO eller bruke deres vaksiner, så skal de terroriseres til de gir etter får press, gass er også viktig for EU.

Når de velger å kollapse gullet og dollaren er det slutt, da kommer kaoset.....

fluokids
fluokidsInnlegg: 193
02.12.09 15:17
Vidlaste: No som EU offisielt har vorte ein nasjon må ein nok telja med alle byråkratane som er i alle dei ulike landa, dela dei på folketalet i EU og samanlikna dette talet med det me har i Noreg. Fyrst då er samanlikninga di reell. Mogleg det er fleire byråkratar per mann i Noreg, men det skulle vel i grunnen ikkje overraska oss.

Offisielt en nasjon? Hvilket nasjonsbegrep baserer du den påstanden på? Det Hegelianske nasjonsbegrepet som fikk sitt utspring i Tyskland, eller det franske begrepet om "citoyen", borger, innenfor territorielle grenser? Jeg blir eitrende forbannet av slike påstander som det der. Bare i Storbritannia finnes det flere nasjonaliteter, så vennligst forklar meg hvordan i huleste EU plutselig har blitt en nasjon.

Og, en tilleggsoppgave. Vis meg at du vet forskjellen på disse tre begrepene:

- Nasjon

- Stat

- Sui Generis

fluokids
fluokidsInnlegg: 193
02.12.09 15:22
bhros: Viser til mitt innlegg 30/11.
Jeg hadde faktisk ventet at den utrettelige EU-forkjemper ben_nevis ville kommentere, og kanskje forklare, hvorfor EU ser gjennom fingrene med at de store vinprodusentene lar være å merke sine produkter.
Vi vet dermed ikke hvordan vinen er blitt laget, og hva den er blitt tilsatt. For det er jo sikkert en god grunn til at de slipper å merke?

Vinlobbyistene er meget sterke, spesielt i Frankrike. Så, selv om Kommisjonen stadig kommer med forslag til endringer på dette området, er det meget vanskelig å få til noe.

fluokids
fluokidsInnlegg: 193
02.12.09 15:25
ben_nevis: At du mener man har hatt så mye rart i vinen må skyldes at du enten er stor fiende av alkohol eller av Europa. Eller kanskje begge deler.

Her skal det nevnes at påstanden som ble fremmet i stor grad er sann. Det er blitt avdekket flere kritikkverdige forhold hos vinbønder i Europa. Senest denne uke leste jeg i Morgenbladet om hvordan vinbønder i Bordeaux-distriktet måtte tilsette lugubre stoffer for å gjøre produksjonen billigere og dermed også konkurransedyktig.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
02.12.09 15:51
fluokids: Det er blitt avdekket flere kritikkverdige forhold hos vinbønder i Europa. Senest denne uke leste jeg i Morgenbladet om hvordan vinbønder i Bordeaux-distriktet måtte tilsette lugubre stoffer for å gjøre produksjonen billigere og dermed også konkurransedyktig.

Mulig det. Vil bare kommentere det med et lite spørsmål:

Hvorfor skal vin produseres under strengere krav enn maten vi spiser?

Man har jammen mye lugubert i maten også. Særlig i Norge.

 

Ellers så skulle jeg gjerne ha lest denne artikkelen da jeg er interessert i vin. Søkte på morgenbladets sider uten å finne så mye annet om vin enn denne...

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091127/OSPALTISTER/711279961

(Innlegget ble redigert 02.12.09 15:55)

fluokids
fluokidsInnlegg: 193
02.12.09 16:31
ben_nevis: Hvorfor skal vin produseres under strengere krav enn maten vi spiser?

Som en regel kan vi vel si at reglene, uansett hva det gjelder, bør være så strenge som det er mulig for at konsumentene ikke skal bli syke. I dette tilfellet, altså vinproduksjon, er det avdekket kritikkverdige forhold. Da bør noe gjøres. Hvis det samme skjer med matproduksjon, vel, så gjør reglene strengere der også. Verre er det ikke.

fluokids
fluokidsInnlegg: 193
02.12.09 16:33
ben_nevis: Man har jammen mye lugubert i maten også. Særlig i Norge.

Helt enig. Digget forresten den reportasjen der Paal Frisvold var på jakt etter kjøttdisken på Rema 1000, og til slutt måtte innrømme at det ikke var det samme som å handle kjøtt i Europa.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
02.12.09 18:47
fluokids: Helt enig. Digget forresten den reportasjen der Paal Frisvold var på jakt etter kjøttdisken på Rema 1000, og til slutt måtte innrømme at det ikke var det samme som å handle kjøtt i Europa.

Hehe. Nei det er jo stor forskjell på  "kriselagrene" i Norge til supermarkedene i Europa.

Da jeg bodde utenlands og kom tilbake til Norge etter 1 år så trodde jeg at jeg hadde gått feil og havnet på lageret da jeg gikk inn døra hos Rema....

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
02.12.09 18:50
fluokids: Som en regel kan vi vel si at reglene, uansett hva det gjelder, bør være så strenge som det er mulig for at konsumentene ikke skal bli syke. I dette tilfellet, altså vinproduksjon, er det avdekket kritikkverdige forhold. Da bør noe gjøres. Hvis det samme skjer med matproduksjon, vel, så gjør reglene strengere der også. Verre er det ikke.

Selvsagt. Helt enig der. Det er godt at man tar tak i slike ting. Det viser at man tar helsen til folket i Europa på alvor,og at man har god kontroll med mat og næringsmidler.

Ordningen med opprinnelsesmerking kommer tross alt fra Eu.

bhros
bhrosInnlegg: 11170
02.12.09 19:02
ben_nevis: Hvor god reklame ville det være for vinprodusentene selv om de laget helsefarlig vin? Tror du de er interessert i å undergrave seg selv? Så et engelskproduserende program synes du virker troverdig?

Så hvis det framkommer ting du ikke liker, avfeier du det som "fiendtlig" propaganda?  Ikke troverdig?
Og begynner å snakke om noe annet.
Ikke det beste du har prestert her.

Godt at det flere som har registrert noe om denne saken, så kan du iallfall ikke si at det er noe jeg har funnet på.

Så får du heller bare snakke om kjøttdisker i Norge.

ben_nevis
ben_nevisInnlegg: 57991
02.12.09 22:00
bhros: Så hvis det framkommer ting du ikke liker, avfeier du det som "fiendtlig" propaganda?  Ikke troverdig?
Og begynner å snakke om noe annet.

En sak har alltid minst to sider.  Man må se på opphavet for denne avsløringen.  Noen kan jo ha motiver for å sabotere Europeiske vinproduksjon,tror du ikke?

Når det er sagt; dette ble jo avdekket. Det skjer mye som ikke blir avdekket.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg