Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvorfor egen EU-hær ?

NYTT TEMA
inspector
inspectorInnlegg: 8336
28.09.16 19:39

Eu-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker har nettopp holdt sin årlige tale om unionens tilstand:

link

Her er det mye å ta tak i, spesielt det sterke ønsket om å opprette en egen EU-hær.
Hvorfor trenger EU en egen hær og hva skal den evt. brukes til ?
Er ikke EU tuftet på fred gjennom handel mellom likeverdige ?

EU er sterkt preget av motstridende interesser og en EU-hær vil være preget av det samme. Troverdigheten og agendaen for denne vil derfor alltid bli trukket i tvil, uavhengig av konflikt.

NATO har vært, er, og vil være garantisten for fred i vår del av verden, nettopp fordi man har fokusert på militære spørsmål og ikke politiske.

Dersom EU-hæren var en realitet under Ukraina-krisen, ville denne konflikten sannsynligvis eskalert med uanede konsekvenser. Det er heller ikke usannsynlig at EU-hæren vil bli benyttet mot egne medlemsland dersom unionen føler seg truet. Det hele avhenger av hvilke fraksjoner i unionen som får kontroll over styrkene.

En egen EU-hær strider mot unionens statutter og intensjonene i Nobels fredspris.
UK forsto dette og mere til. De valgte heller Brexit....

inspector
inspectorInnlegg: 8336
29.09.16 08:29

Hvordan vil andre stormakter reagere på et nytt militært tyngdepunkt  i Europa?

USAs reaksjoner vil være delte. Europa vil ta mer ansvar for egen sikkerhet, men i en gitt situasjon vil denne nye aktøren kunne bli en motstander. EU-hæren vil svekke NATOs innflytelse i regionen og skape større avstand til USA.

Russland vil oppfatte dette som en trussel. En ny aktør med tildels uklar agenda skaper en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. Russlands svar vil bli opprustning.

Andre utenfor Europa vil oppfatte EU-hæren som en fortsettelse av kolonimaktenes historie. Gamle kolonier  vil sannsynligvis finne sammen i felles strategier for å demme opp for dette, politisk og militært.

I internasjonale konflikter er det fordelaktig med færrest mulig aktører og at aktørene kjenner hverandres hensikter. Brussels ønske om en EU-hær skaper usikkerhet og grobunn for en ny kald krig. At Russland og andre flekser muskler for tiden, burde ikke overraske noen. Aller minst fredsprisvinneren EU........

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
29.09.16 19:13
inspector: Russland vil oppfatte dette som en trussel. En ny aktør med tildels uklar agenda skaper en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. Russlands svar vil bli opprustning.

Naturlig nok, Juncker legger jo ikke skjul på at EU hæren tenkes brukt mot Russland. For å forsvare "EUs verdier" selvfølgelig.

Det å undergrave NATO som garantisten for europeisk sikkerhet er galskap, fungerer EU hæren på linje med resten av det EU "tar ansvar for", så vil en slik hær være en vits. 

inspector
inspectorInnlegg: 8336
29.09.16 21:58

Junckers uttalelser om at "mange har glemt hvordan det er å være europeer, hvorfor vi skal samarbeide og være solidariske" er ikke annet enn forakt for demokratiske prinsipper.

Når befolkningen endrer mening er det selvfølgelig befolkningen som tar feil......

1769
1769Innlegg: 50134
30.09.16 16:33
inspector: Her er det mye å ta tak i, spesielt det sterke ønsket om å opprette en egen EU-hær.
Hvorfor trenger EU en egen hær og hva skal den evt. brukes til ?

En felles hær er billigere i anskaffelse og drift og mer effektiv. 

En hær trenger ikke brukes til annet enn en troverdig avskrekking. 

1769
1769Innlegg: 50134
30.09.16 16:45
inspector: Dersom EU-hæren var en realitet under Ukraina-krisen, ville denne konflikten sannsynligvis eskalert med uanede konsekvenser. Det er heller ikke usannsynlig at EU-hæren vil bli benyttet mot egne medlemsland dersom unionen føler seg truet. Det hele avhenger av hvilke fraksjoner i unionen som får kontroll over styrkene.

En EU-hær ville helt sikkert ikke blitt et instrument i Junckers eller noen andres personlige verktøykasse, men underlagt et meget strengt regime for bruk. 

inspector
inspectorInnlegg: 8336
30.09.16 22:22

1769:

Dette "meget strenge regimet" er altså et EU preget av svært sprikende interesser og utpregede maktmennesker med forskjellig agenda.

Når du snakker om felles hær, hopper du lett over NATO hvor de fleste EU-landene allerede er med. 

Junckers ønske om en ny EUhær mangler rett og slett troverdighet. Ønsket må basere seg på viljen til å spise kirsebær med de store og kunne dominere sine omgivelser. Avskrekking og stabilisering vil EUhæren ikke bidra til.

(Innlegget ble redigert 30.09.16 22:25)

inspector
inspectorInnlegg: 8336
30.09.16 23:23

Juncker ønsker også et eget EUfond for utvikling av militært utstyr.

Hvorfor ønsker EU å legge felles politiske føringer på europeisk våpenindustri og forskning ?

Lobbyistene gnir seg nok allerede i hendene........

1769
1769Innlegg: 50134
30.09.16 23:55

NATO er avhengig av USA. USA kan snart få en innoverrettet president som har uttalt at han ikke bryr seg om å forsvare Europa. Uavhengig av valgresultatet bør Europa forberede seg på å måtte forsvare seg uavhengig av amerikansk hjelp. Den billigste og mest effektive måten å gjøre det på er å gjøre det sammen. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
01.10.16 10:42
1769: NATO er avhengig av USA. USA kan snart få en innoverrettet president som har uttalt at han ikke bryr seg om å forsvare Europa. Uavhengig av valgresultatet bør Europa forberede seg på å måtte forsvare seg uavhengig av amerikansk hjelp. Den billigste og mest effektive måten å gjøre det på er å gjøre det sammen.

Hvordan kan det bli billigere og mer effektivt når man i såfall er nødt til å bygge opp en parallell organisasjon til NATO?

Kan du vise et eneste konkret eksempel der oppbygging av slike parallelle organisasjoner fører til en billigere og mer effektiv bruk av midler?

Hvis vi legger dine premisser til grunn (jeg er ikke enig i de, jeg tror ikke USA vil nedprioritere NATO) at Europa vil måtte forsvare seg uten hjelp fra USA så må forsvarsbudsjettene opp, det er det ingen tvil om. Det billigste og mest rasjonelle vil jo da være å kanalisere disse økte budsjettene inn i den eksisterende organisasjonen. Ikke bygge en ny.

(Innlegget ble redigert 01.10.16 10:49)

1769
1769Innlegg: 50134
01.10.16 18:23

En felles EU-hær kommer ikke i tillegg til nasjonale forsvar, men som en overbygning eller i steden for. Da bli det billigere og bedre. Det mest åpenbare vil være å ha ett felles luftforsvar og én felles marine.   Jeg ser ikke at dette svekker NATO på noe vis. Hypotetisk kan det dog dra NATO inn i konflikter som omfatter ikke-medlemmer som for eksempel Finland, Sverige eller Østerrike, men det er uansett lite trolig at NATO ville stått stille å sett på at noen hadde angrepet disse. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
01.10.16 18:56
1769: En felles EU-hær kommer ikke i tillegg til nasjonale forsvar, men som en overbygning eller i steden for. Da bli det billigere og bedre. Det mest åpenbare vil være å ha ett felles luftforsvar og én felles marine.   Jeg ser ikke at dette svekker NATO på noe vis. Hypotetisk kan det dog dra NATO inn i konflikter som omfatter ikke-medlemmer som for eksempel Finland, Sverige eller Østerrike, men det er uansett lite trolig at NATO ville stått stille å sett på at noen hadde angrepet disse

Skrev jeg at det kommer i tillegg til nasjonale forsvar?

Jeg skrev at det kommer i tillegg til NATO. Og da er vi tilbake til det jeg spurte om:

Hvordan blir det billigere og bedre å bygge en parallell organisasjon til NATO?

Dersom europeerne skal ta mer ansvar for eget forsvar, er det ikke da mer fornuftig å bruke den allerede eksisterende organisasjonen? 

For meg blir fremstår dette som både dyrt og meningsløst (da NATO tross alt allerede garanterer sikkerheten). 

Og skal vi ta Juncker på ordet, at denne hæren skal brukes til å sikre EUs interesser i f.eks. Ukraina, så fremstår det også som meget farlig. 

(Innlegget ble redigert 01.10.16 18:56)

1769
1769Innlegg: 50134
01.10.16 19:02

Du skrev ikke at det kommer i tillegg til nasjonale forsvar, men jeg skrev at det kan komme til erstatning for deler av nasjonale forsvar, ergo billigere. Hvorfor skal Latvia og Portugal ha egne luftforsvar? Det vil definitivt være mer økonomisk fornuftig med ett. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
01.10.16 19:07
1769: Du skrev ikke at det kommer i tillegg til nasjonale forsvar, men jeg skrev at det kan komme til erstatning for deler av nasjonale forsvar, ergo billigere. Hvorfor skal Latvia og Portugal ha egne luftforsvar? Det vil definitivt være mer økonomisk fornuftig med ett.

Nå er det jo flere land som samarbeider om f.eks. luftforsvar også i NATO regi. NATO har f.eks. ansvaret for patruljering av luftrommet av luftrommet over Baltikum, og har hatt det siden 2004. 

Hvordan blir dette billigere dersom EU også skal bygge opp et luftforsvar som skal ha ansvaret for luftrommet over Baltikum?

inspector
inspectorInnlegg: 8336
01.10.16 19:44

Er det så enkelt at den planlagte EUhæren er initiert av europeisk våpenindustri som gjerne vil kvitte seg med amerikanske konkurrenter ?

 

1769
1769Innlegg: 50134
01.10.16 19:56

Helt i orden at NATO gjør det, men nå har jo den republikanske presidentkandidaten sagt at det ikke er noe automatikk i at USA stiller opp ved behov. Uten en sikker garanti fra USA bør EU gjøre det selv. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
01.10.16 20:00
1769: Helt i orden at NATO gjør det, men nå har jo den republikanske presidentkandidaten sagt at det ikke er noe automatikk i at USA stiller opp ved behov. Uten en sikker garanti fra USA bør EU gjøre det selv.

Selv om USA bidrar mindre i NATO, hvorfor blir det billigere å bygge opp en parallell organisasjon fremfor å bruke de ekstra pengene europeiske land må bidra med innenfor den eksisterende organisasjonen?

(Innlegget ble redigert 01.10.16 20:02)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg