Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Avgjørende dom i høyesterett

NYTT TEMA
newsflash
newsflashInnlegg: 29434
05.11.16 19:43

Neste uke faller det en prinsipielt viktig dom i høyesterett i den såkalte Holship-saken saken, ang bryggesjauernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid ved offentlige havner i Norge.

Det som er den juridiske nøtten her er at vi er bundet av to forskjellige avtaler (EØS-avtalen og ILO-konvensjon nr. 137) som drar i hver sin retning.

EFTA domstolen har allerede slått fast at bryggesjauernes fortrinnsrett er ulovlig, mens en i henhold til ILO-konvensjonen så skal havnearbeiderne sikres mest mulig fast arbeid, altså må de ha en slik fortrinnsrett. 

For en å gi det hele en ekstra tvist, så betinger LOs støtte til EØS i 2013 at ILO-konvensjonen gis forrang foran EØS avtalen. Så velger høyesterett å støtte EFTA domstolen, så vil LOs betingelser for å støtte EØS være brutt.

En kan lese ytterligere om denne saken hos ABC nyheter. 

Kanskje dette er det som sørger for at LOs støtte til EØS forsvinner? Det vil i såfall være på tide. 

Serutover
SerutoverInnlegg: 3445
06.11.16 11:48

Det virker pussig at noen skal ha fortrinnsrett til et arbeide. På hvilket grunnlag skal de ha det? Jeg kjenner ikke noe annet yrke hvor noen har det.

1769
1769Innlegg: 50162
06.11.16 13:58

Typografene hadde vel også fortrinnsrett? Etterhvert som den teknologiske utviklingen overflødiggjør flere arbeidstakergrupper vil vi nok se flere slike saker. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
06.11.16 15:06
Serutover: Det virker pussig at noen skal ha fortrinnsrett til et arbeide. På hvilket grunnlag skal de ha det? Jeg kjenner ikke noe annet yrke hvor noen har det.

De har det i henhold til sin tariffavtale, og i henhold til ILO konvensjon nr 137. Denne ble ratifisert av Norge allerede tilbake i 1975, altså lenge før EØS. 

Det som gjør dette så eksplosivt er at Norge nå har to motstridende avtaler vi har forpliktet oss til å følge. Og LOs støtte til EØS betinger altså at ILO konvensjonen har forrang foran EØS. 

Slår høyesterett fast at det ikke er tilfelle, så er betingelsen for LOs støtte til EØS være brutt. Dermed vil EØS også være i spill innad i Arbeiderpartiet. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
06.11.16 15:06
1769: Typografene hadde vel også fortrinnsrett? Etterhvert som den teknologiske utviklingen overflødiggjør flere arbeidstakergrupper vil vi nok se flere slike saker.

Nå er det jo ikke ny teknologi som utfordrer havnearbeidernes jobb :)

1769
1769Innlegg: 50162
06.11.16 17:23

Hva innebærer egentlig fortrinnsretten? De har i følge artiklene jeg har lest om saken ikke monopol. Betyr fortrinnsretten at de organiserte havnearbeiderne har rett til å tre inn i inngåtte avtaler på like vilkår? 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
06.11.16 19:02
1769: Hva innebærer egentlig fortrinnsretten? De har i følge artiklene jeg har lest om saken ikke monopol. Betyr fortrinnsretten at de organiserte havnearbeiderne har rett til å tre inn i inngåtte avtaler på like vilkår?

Det innebærer at havnearbeiderne skal losse de skipene som kommer inn til en havn, og at eierne av skipet ikke kan bruke egne ansatte. 

Uten at dette er direkte relevant for denne tråden, så altså tar for seg problemet med at Norge er tilknyttet to internasjonale avtaler som drar i hver sin retning. 

Og at LOs støtte til EØS betinger at høyesterett setter ILO foran EØS avtalen i denne saken.

1769
1769Innlegg: 50162
06.11.16 20:43

Newsflash:

Det innebærer at havnearbeiderne skal losse de skipene som kommer inn til en havn, og at eierne av skipet ikke kan bruke egne ansatte. 

______

Det har jeg fått med meg, men hvorfor kalles det da en fortrinnsrett og ikke et monopol? En fortrinnsrett høres jo bare ut som at man har rett til å tre inn i en avtale, jf forkjøpsrett. 

Uavhengig av sakens innhold mener jeg det er uklokt av NHO å utfordre LOs EØS-vedtak i denne saken. Som du sier kan slike saker godt tippe det skjøre flertallet til EØS i LO. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
06.11.16 21:22
1769: Det har jeg fått med meg, men hvorfor kalles det da en fortrinnsrett og ikke et monopol? En fortrinnsrett høres jo bare ut som at man har rett til å tre inn i en avtale, jf forkjøpsrett.  Uavhengig av sakens innhold mener jeg det er uklokt av NHO å utfordre LOs EØS-vedtak i denne saken. Som du sier kan slike saker godt tippe det skjøre flertallet til EØS i LO.

Hva det kalles er vel irrelevant? 

Det som er det interessante her er jo den spagaten høyesterett befinner seg i, vi kan ikke overholde forpliktelsene til både ILO og EØS.

Noe som ble påpekt før LO fattet sitt vedtak, men det ble ignorert. 

1769
1769Innlegg: 50162
06.11.16 22:31

Newsflash:

Hva det kalles er vel irrelevant? 

______

Bare litt nysgjerrig. Om du heller ikke vet det behøver du ikke svare på det. 

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
07.11.16 11:38
newsflash: Det som er det interessante her er jo den spagaten høyesterett befinner seg i, vi kan ikke overholde forpliktelsene til både ILO og EØS.

Nå er det LO som hevder at havneaebeidernes monopol er sikret gjennom "retten til fast arbeid". Så er det opptil Høyesterett å avgjøre om det er saken. Spørsmålet her er egentlig og det er lov å tvinge tjenester som lasting og lossing til havneanløpet.

Og dersom Høyesterett er enig med LO i at ILO gjelder så må Høyesterett avgjøre hvilken lov som veier tyngst. Dette er en standard problemtilling for retten.

Men det virker rart om man f.eks. på en bensinstasjon skulle måtte bruke ansatte for å vaske bilvinduene og det ikke var lov å gjøre det selv - for de ansatte hadde "fortrinnsrett".

 

(Innlegget ble redigert 07.11.16 11:42)

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
07.11.16 19:53
Rhabagatz: Nå er det LO som hevder at havneaebeidernes monopol er sikret gjennom "retten til fast arbeid". Så er det opptil Høyesterett å avgjøre om det er saken. Spørsmålet her er egentlig og det er lov å tvinge tjenester som lasting og lossing til havneanløpet. Og dersom Høyesterett er enig med LO i at ILO gjelder så må Høyesterett avgjøre hvilken lov som veier tyngst. Dette er en standard problemtilling for retten. Men det virker rart om man f.eks. på en bensinstasjon skulle måtte bruke ansatte for å vaske bilvinduene og det ikke var lov å gjøre det selv - for de ansatte hadde "fortrinnsrett".

Nå står jo dette rimelig klart i ILO konvensjonens artikkel 3:

"Registrerte havnearbeidere skal ha for­trinnsrett ved tildeling av havnearbeid."

Så striden står ikke om hvorvidt havnearbeiderne er sikret fortrinnsrett igjennom ILO konvensjonen. Striden består hvorvidt EØS reglene står over det vi har vedtatt igjennom å ratifisere denne konvensjonen. 

Dersom høyesterett vedtar at EØS reglene trumfer ILO konvensjonen, så må vi rett og slett si opp denne. Det har vi full rett til.

Problemet da er altså at LOs støtte til EØS betinger at ILO konvensjonen trumfer EØS. Akkurat det er jeg ikke så sikker på at høyesterett er enig i, og skal LO være tro mot sitt vedtak så trekker de da støtten til EØS. 

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
07.11.16 20:30
newsflash: Så striden står ikke

Det er altså den ene parten som trekker inn ILO-konvensjonen, og høyesterett skal vurdere partsinnlegget.

Hva du kommer til er uvesentlig.

 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
07.11.16 20:40
Rhabagatz: Det er altså den ene parten som trekker inn ILO-konvensjonen, og høyesterett skal vurdere partsinnlegget. Hva du kommer til er uvesentlig.

Jeg tror du bør sette deg litt bedre inn i saken før du uttaler deg :)

ILO konvensjonen ble ratifisert av Norge allerede tilbake i 1974. Og vi er bundet av denne på lik linje med andre internasjonale avtaler vi har ratifisert. 

Anbefaler deg å lese linken i åpningsinnlegget. 

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
07.11.16 20:45
newsflash: Jeg tror du bør sette deg litt bedre inn i saken før du uttaler deg :)

Ja, hva skal vi med den dømmende makta når vi har deg.....Men at du ikek forstår forfatningen, det skjønner alle....

 

 

(Innlegget ble redigert 07.11.16 20:46)

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
07.11.16 21:21
Rhabagatz: Ja, hva skal vi med den dømmende makta når vi har deg.....Men at du ikek forstår forfatningen, det skjønner alle....

Vel, nå er det jo slik at jeg faktisk har satt meg inn i denne saken.

Det burde du også gjøre, første bud er å trykke på linken i åpningsinnlegget og lese artikkelen :)

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
07.11.16 22:11
newsflash: Vel, nå er det jo slik at jeg faktisk har satt meg inn i denne saken. Det burde du også gjøre, første bud er å trykke på linken i åpningsinnlegget og lese artikkelen :)

Om du hadde lest det jeg skrev før - så hadde du forstått litt mer. Men, nei, du foretrekker som vanlig å kverne videre. Her har du det igjen, så enkelt at selv du bør forstå det:

Nå er det LO som hevder at havneaebeidernes monopol er sikret gjennom "retten til fast arbeid". Så er det opptil Høyesterett å avgjøre om det er saken. Spørsmålet her er egentlig og det er lov å tvinge tjenester som lasting og lossing til havneanløpet.

Og dersom Høyesterett er enig med LO i at ILO gjelder så må Høyesterett avgjøre hvilken lov som veier tyngst. Dette er en standard problemtilling for retten.

Dette betyr altså at Høyesterett må avgjøre om du har rett, og dersom du har rett så må høyesterett avgjøre hvilken lov som har forrang - altså hvilken som må vite.

Men Den Enfoldige tror altså at han vet svaret på denne juridiske nøtten allerede før Høyesterett har fattet sin beslutning.....Det sier endel om deg og ingenting om meg. For jeg bare ber deg om å vente på Høyesterettsdommen.

(Innlegget ble redigert 07.11.16 22:14)

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
07.11.16 22:23
Rhabagatz: Om du hadde lest det jeg skrev før - så hadde du forstått litt mer. Men, nei, du foretrekker som vanlig å kverne videre. Her har du det igjen, så enkelt at selv du bør forstå det: Nå er det LO som hevder at havneaebeidernes monopol er sikret gjennom "retten til fast arbeid". Så er det opptil Høyesterett å avgjøre om det er saken. Spørsmålet her er egentlig og det er lov å tvinge tjenester som lasting og lossing til havneanløpet. Og dersom Høyesterett er enig med LO i at ILO gjelder så må Høyesterett avgjøre hvilken lov som veier tyngst. Dette er en standard problemtilling for retten. Dette betyr altså at Høyesterett må avgjøre om du har rett, og dersom du har rett så må høyesterett avgjøre hvilken lov som har forrang - altså hvilken som må vite. Men Den Enfoldige tror altså at han vet svaret på denne juridiske nøtten allerede før Høyesterett har fattet sin beslutning.....Det sier endel om deg og ingenting om meg. For jeg bare ber deg om å vente på Høyesterettsdommen.

Nå har jeg lest det du har skrevet, og for tredje gang: Dette bør du sette deg bedre inn i.

Høyesterett skal ikke avgjøre hvorvidt havnearbeiderne er sikret fortrinnsrett igjennom ILO. Det er det ingen som bestrider. Heller ikke NHO. NHO prosederer på at EUs regler settes over ILO, mens LO altså hevder at ILOs regler settes over EUs. 

Det er dette høyesterett skal avgjøre.

Der er her sprengkraften ligger, da LOs støtte til EØS betinger at ILO settes over EUs lover og regler når det er konflikt mellom disse. 

Men dette hadde du jo visst dersom du hadde åpnet linken i åpningsinnlegget...

(Innlegget ble redigert 07.11.16 22:26)

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
08.11.16 11:55
newsflash: Det er det ingen som bestrider. Heller ikke NHO. NHO prosederer på at EUs regler settes over ILO

NHO har ingen kommentarer til saken. Så om de bestrider ILOs konvensjonens anvendelighet i dette spørsmålet eller ikke kommer ikke frem av artikkelen. 

Så enten så bløffer du eller så har du andre kilder. Har du NHOs prossesskriv?

 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
08.11.16 18:19
Rhabagatz: NHO har ingen kommentarer til saken. Så om de bestrider ILOs konvensjonens anvendelighet i dette spørsmålet eller ikke kommer ikke frem av artikkelen.  Så enten så bløffer du eller så har du andre kilder. Har du NHOs prossesskriv?

Så var det med å sette seg inn i saken da vetdu :)

I vår var det konflikter i en rekke havner her til lands. Striden var nettopp ILO 137, som NHO ikke ønsket nedfelt i tariffavtalen. Etterhvert vinner LO frem, men da støtter altså NHO at dette blir klaget inn for ESA...

 

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
08.11.16 20:35
newsflash: Så var det med å sette seg inn i saken da vetdu :) I vår var det konflikter i en rekke havner her til lands. Striden var nettopp ILO 137, som NHO ikke ønsket nedfelt i tariffavtalen. Etterhvert vinner LO frem, men da støtter altså NHO at dette blir klaget inn for ESA...

Hva var NHOs posisjon, påsto du? 

Ingen kilder....Da var det bløff, da.

 

 

 

 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
08.11.16 21:00
Rhabagatz: Hva var NHOs posisjon, påsto du?  Ingen kilder....Da var det bløff, da.

Google er din venn dersom du ønsker å sette deg inn i saken. 

Ellers så kan du selvfølgelig fortsette å kverulere og komme med beskyldninger om bløffing. 

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
08.11.16 21:04
newsflash: Google er din venn dersom du ønsker å sette deg inn i saken.  Ellers så kan du selvfølgelig fortsette å kverulere og komme med beskyldninger om bløffing.

Jeg ba deg om å dokumentere denne påstanden, for NHO komenterer ikek i artikkelen:

Det er det ingen som bestrider. Heller ikke NHO. NHO prosederer på at EUs regler settes over ILO

Når du ikke gjør det så er det rimelig å anta at du bløffer. Og så lenge du ikke dokumenterer det så har jeg 100 % riktig posisjon - Høyesterett må først bestemme om bestemmelsen gjelder og så bestemme hvilken bestemmelse som har forrang.

At du går fra å si at jeg ikke har peiling til at jeg kverulerer sier strengt tatt mest om deg.....

 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
08.11.16 21:25
Rhabagatz: Jeg ba deg om å dokumentere denne påstanden, for NHO komenterer ikek i artikkelen: Det er det ingen som bestrider. Heller ikke NHO. NHO prosederer på at EUs regler settes over ILO Når du ikke gjør det så er det rimelig å anta at du bløffer. Og så lenge du ikke dokumenterer det så har jeg 100 % riktig posisjon - Høyesterett må først bestemme om bestemmelsen gjelder og så bestemme hvilken bestemmelse som har forrang.
At du går fra å si at jeg ikke har peiling til at jeg kverulerer sier strengt tatt mest om deg.....

Og dersom du leste de artiklene som kom frem dersom du trykte på linken, så ville du sett at NHO inngikk en tariffavtale med LO der ILO 137 ble tariffestet. 

Mener du da NHO bestrider at ILO 137 sikrer havnearbeidernes fortrinnrett? At NHO er så useriøse at de signerer på en avtale de mener er feil?

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
08.11.16 22:41
newsflash: Og dersom du leste de artiklene som kom frem dersom du trykte på linken, så ville du sett at NHO inngikk en tariffavtale med LO der ILO 137 ble tariffestet.  Mener du da NHO bestrider at ILO 137 sikrer havnearbeidernes fortrinnrett? At NHO er så useriøse at de signerer på en avtale de mener er feil?

At NHO aksepterer ILO nr 137  betyr ikke at de mener at den er gyldig i denne saken. Dette er helt grunnleggende juridisk tankegang. Faktisk er det mer sannsynlig at NHO mener den ikke er gjeldende i denne saken - for ellers hade jo tariffavtalen vært gjeldende....

Som sagt, du har en påstand å dokumentere, noe du ikke har gjort.

 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
08.11.16 22:55
Rhabagatz: At NHO aksepterer ILO nr 137  betyr ikke at de mener at den er gyldig i denne saken. Dette er helt grunnleggende juridisk tankegang. Faktisk er det mer sannsynlig at NHO mener den ikke er gjeldende i denne saken - for ellers hade jo tariffavtalen vært gjeldende.... Som sagt, du har en påstand å dokumentere, noe du ikke har gjort.

Så du mener NHO signerte en tariffavtale der ILO 137 ble tariffestet indikerer at de ikke mener ILO 137 er gyldig?

Rhabagatz
RhabagatzInnlegg: 24121
09.11.16 07:44
newsflash: Så du mener NHO signerte en tariffavtale der ILO 137 ble tariffestet indikerer at de ikke mener ILO 137 er gyldig?

Manglende leseferdigheter?

At NHO aksepterer ILO nr 137  betyr ikke at de mener at den er gyldig i denne saken. Dette er helt grunnleggende juridisk tankegang. 

Uansett - du har ingen sak. Du vil bare angripe EØS og tyr til løgner om NHO for å bygge en sak.

Ja, Høyesterett kan bestemme at den ene avtalen Norge har undertegnet går foran den andre. Standard prosedyre og noe av det vi har Høyesterett til.

(Innlegget ble redigert 09.11.16 07:46)

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
09.11.16 19:08
Rhabagatz: Manglende leseferdigheter? At NHO aksepterer ILO nr 137  betyr ikke at de mener at den er gyldig i denne saken. Dette er helt grunnleggende juridisk tankegang.  Uansett - du har ingen sak. Du vil bare angripe EØS og tyr til løgner om NHO for å bygge en sak. Ja, Høyesterett kan bestemme at den ene avtalen Norge har undertegnet går foran den andre. Standard prosedyre og noe av det vi har Høyesterett til.

Kan du ikke utdype hvordan du mener det er mulig for NHO å gå med at ILO skal inn i tariffavtalen dersom de ikke mener den er gyldig?

Ellers så har du rett, høyesterett kan bestemme at den ene avtalen trumfer den andre. Det er det jo ingen som bestrider. 

Men dømmer de EØS før ILO, så bryter det med den betingelsen LO satte for å støtte EØS. Det er her sprengkraften ligger. 

newsflash
newsflashInnlegg: 29434
16.12.16 20:57

Da kom omsider dommen fra høyesterett, og som forventet dømte de i favør av at EØS avtalen rangeres høyest. 

Link

Så hva nå LO?

inspector
inspectorInnlegg: 8336
16.12.16 22:57

Ekteskapet og hestehandlene mellom AP og LO har ikke så gode vekstvilkår lenger. De fleste norske arbeidsavtaler er under sterkt press fra Brussel, stikk i strid med hva Gro &co en gang garanterte. Avtaler som har sikret et fornuftig samarbeidsklima i arbeidslivet gjennom mange tiår.

Snart er det bare gode, kostbare norske trygdeordninger som binder dem sammen. Når disse står for fall, kommer EU/EØS-skepsisen i LO for alvor til overflaten. Det vil i så fall skape et politisk jordskjelv.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg