Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

USAvalg: nytt tap for EUs ideer

NYTT TEMA
inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 09:39

Man kan si mye om Trump etter hans til dels dustete utspill i et sirkus av en valgkamp.

Men han har truffet mange amerikanere som oppfatter at hodeløs globalisering, grenseløs sentralisering av makt og dårlig forankrede "friheter", har for mange baksider. Dette går hånd i hånd med utviklingen vi ser i Europa jfr. Brexit.

USA ble i sin tid etablert som en konsekvens av Europas mange forkvaklede maktstrukturer. President Obama har ikke uten grunn vært mer populær i Europa enn hjemme. Gårsdagens valg må sees som en motreaksjon på dette.
Tiden vil vise om motreaksjonen går for langt.

Dommedagsprofetiene i dag er mange, men de fleste av dem bør avskrives som skremselspropaganda som makteliten er så gode på. Folket har talt og det må alle respektere....

 

frankolainen
frankolainenInnlegg: 6220
09.11.16 09:44
inspector: Folket har talt og det må alle respektere....

Slik som i to EU-valg i Norge?

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 09:55
frankolainen: Slik som i to EU-valg i Norge?

Det spørsmålet må nesten ja-menigheten besvare. De kan jo ikke akkurat påberope seg respekt for folkeavstemminger.

Snik-innmeldingen i EU pågår hver dag. Ja-menigheten har til og med forsøkt å endre Grunnloven for å påvirke dette arbeidet.

Motreaksjonen kommer nok i Norge også....

Serutover
SerutoverInnlegg: 3448
09.11.16 10:46

Det er trist å se at amerikanerne velger Trump. Men det har sin forklaring i at altfor mange velgere føler at de ikke er blitt ivaretatt. Dette har ingenting med globalisering å gjøre, men at politikerne systematisk over 10-år har ført en politikk som har gjort at mange faller utenfor.

Så gjenstår det å se om Trump leverer. Det spørs.

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 11:27

Jovisst har dette med typiske EU-verdier å gjøre Serutover.

Større forskjell mellom fattig og rik, politikere uten kontakt med realitetene, ukontrollert fri flyt av lykkejegere, eksport av arbeidsplasser til lavkostland osv osv har lenge skapt mistillit til eliten. 

En trist utvikling som har blitt applaudert og fremskyndet av ja-menigheten.......

(Innlegget ble redigert 09.11.16 11:27)

Serutover
SerutoverInnlegg: 3448
09.11.16 11:53
inspector: Jovisst har dette med typiske EU-verdier å gjøre Serutover.
Større forskjell mellom fattig og rik, politikere uten kontakt med realitetene, ukontrollert fri flyt av lykkejegere, eksport av arbeidsplasser til lavkostland osv osv har lenge skapt mistillit til eliten.
En trist utvikling som har blitt applaudert og fremskyndet av ja-menigheten.......

De store forskjellene mellom fattig og rik er ene og alene snakk om at de ikke har ført noen god fordelingspolitikk. Reverserer du globaliseringen så gjør du ingenting med denne forskjellen, da gjør du alle fattigere.

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 11:59
inspector: Jovisst har dette med typiske EU-verdier å gjøre Serutover. Større forskjell mellom fattig og rik, politikere uten kontakt med realitetene, ukontrollert fri flyt av lykkejegere, eksport av arbeidsplasser til lavkostland osv osv har lenge skapt mistillit til eliten.

EU er hva vi gjør det til. Dersom et flertall av innbyggerne i EU ønsker et sosialdemokratisk EU så får de det. 

Forskjellene på fattige og rike øker i hele verden, ikke bare i EU. Det samme gjelder eksporten av arbeidsplasser til lavkostland. Den frie flyten av lykkejegere, eller arbeidssøkere, som man også kunne kalt dem, er i EU begrenset til innbyggere av EUs medlemsland. 

Jeg er dog enig i at både brexit og valget av Trump er et nederlag for det vi kan kalle verdisystemet som EU bygger på, selv om du og jeg vil definere dette systemet helt forskjellig. Den virkelige eksamen kommer imidlertid til neste år, med presidentvalget i Frankrike. Om Le Pen mot formodning skulle vinne det er jeg nok redd for at nei-sidens drøm går i oppfyllelse. 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 13:41

1769:

Strømningene i Europa (og nå også USA), er ikke skeptikernes drømmescenario. Det er heller ja-menighetens drømmer som går i knas etter en naturlig motreaksjon på globalistenes hodeløse prioriteringer.

Konflikter rundt fremforhandlede arbeidsavtaler, flyktningkaos, detaljstyring, kulturforskjeller, sentralisering av makt osv osv kunne vært håndtert på en langt bedre måte. 

(Innlegget ble redigert 09.11.16 13:44)

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 14:00
inspector: Strømningene i Europa (og nå også USA), er ikke skeptikernes drømmescenario. Det er heller ja-menighetens drømmer som går i knas etter en naturlig motreaksjon på globalistenes hodeløse prioriteringer.

Er Nei-menighetens drøm noe annet enn EUs undergang? I så fall er det ikke lett å se hva den er.

Det er selvsagt mange forskjellige beveggrunner for å ønske dette, for eksempel et ønske om å beskytte økonomiske særinteresser eller mer idealistiske årsaker som at EU ikke er demokratisk nok eller løper storkapitalens ærend, men faktum er at den eneste måten å ødelegge EU på er via ytre høyre. Bare slik kan man samle nok motstand. 

 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 14:59

Svart-hvit retorikken din er ja-menighetens varemerke og akilleshæl 1769.

Hvis Brussel (og Washington) hadde vært mindre maktkåte/reguleringsivrige og mer lydhøre, ville vi sett helt andre løsninger på flyktningkriser, økonomiske kriser, Ukrainakonflikten, kulturforskjeller osv osv.

 

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 15:10
inspector: Svart-hvit retorikken din er ja-menighetens varemerke og akilleshæl 1769.

Takk i lige måde. Jeg har dog ikke noe svart-hvitt syn på EU. EU har mange feil, og fungerer langt fra optimalt. Demokratisk underskudd, fravær av direkte valg på utøvende myndiget, svak ledelse, for ensidig fokus på handel og for lite på andre utfordringer verdensdelen står ovenfor for å nevne noen. Men alternativet, ingen fellesskapsløsninger uten enstemmighet (liberum veto) og den sterkestes rett er vesentlig verre. 

Har du noen positive ting å si om EU?

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 15:24
inspector: Hvis Brussel (og Washington) hadde vært mindre maktkåte/reguleringsivrige og mer lydhøre, ville vi sett helt andre løsninger på flyktningkriser, økonomiske kriser, Ukrainakonflikten, kulturforskjeller osv osv.

I etterpåklokskapens klare lys er det selvsagt lett å se at man kunne håndtert kriser annerledes, om ikke ville de ikke fått betegnelsen kriser. 

Men hva er alternativet til EU? Hvordan skal man løse problemer som hele verdensdelen står ovenfor, som for eksempel flyktningkrisen, om man ikke har en institusjon som kan fordele byrdene og sørge for gjennomføring? 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 18:23

Positive trekk med dagens EUpolitikk har fordampet de siste årene i takt med at unionen har utviklet seg. Borte er respekten for det enkelte medlemsland, dets forutsetninger og bakkekontakten med innbyggerne. I stedet har autoritære tilbøyeligheter overtatt.

Andre og bedre institusjoner finnes allerede 1769. Bare nevner i fleng FN, EFTA, bilaterale handelsavtaler, OSSE osv.

Og man kan ikke kalle EUs fadeser for etterpåklokskap så lenge advarslene har vært massive og langvarige. Brussel har hatt nok av muligheter til å endre kurs.

EUs  uvilje mot helt nødvendige korreksjoner endte med Brexit. Washingtons uvilje mot helt nødvendige korreksjoner endte med Trump.....

 

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 20:54

Hvem av oss har da et svart-hvitt bilde av EU? 

1769
1769Innlegg: 50470
09.11.16 21:02

Inspector: 

Andre og bedre institusjoner finnes allerede 1769. Bare nevner i fleng FN, EFTA, bilaterale handelsavtaler, OSSE osv.

_____

og hvorfor løste ingen av disse flyktningekrisen da? Kanskje fordi de mangler evnen til å fatte avgjørelser og til å gjennomføre dem? Hvordan får man løst vanskelige overnasjonale problemer når det kreves full enighet om vedtak og like stor vilje til gjennomføring? Dialog? Kollokviegrupper? 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
09.11.16 22:24

1769:

Ikke lett for de andre institusjonene da EU med Tyskland i spissen, brukte alle midler for å ta regien/æren på stormaktsvis. Da EU etterhvert begynte å vakle pga interne spenninger, ble bildet om mulig enda mer kaotisk.

EU hadde flere agendaer i flyktningkrisen. De andre organisasjonene hadde derfor taklet dette bedre....

1769
1769Innlegg: 50470
10.11.16 08:55
inspector: De andre organisasjonene hadde derfor taklet dette bedre....

Hvordan kan organisasjoner uten tvangsmakt og med liberum veto takle situasjoner hvor det ikke er noen vinn-vinn-mulighet? Det holder at ett medlem sier nei eller nekter å gjennomføre. Det det ender med er at byrdene ikke blir fordelt, eller blir urettferdig fordelt hvorpå organisasjonene blir irrelevante. 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
10.11.16 15:21

Jasså 1769, du liker EUs diktatoriske tilbøyeligheter og tvangsmakt?

Og jeg som har hørt gang på gang at EU er en frivillig samarbeidsunion mellom likeverdige parter.....

1769
1769Innlegg: 50470
10.11.16 15:38
inspector: Jasså 1769, du liker EUs diktatoriske tilbøyeligheter og tvangsmakt? Og jeg som har hørt gang på gang at EU er en frivillig samarbeidsunion mellom likeverdige parter.....

Du svarer ikke på spørsmålet. Hvordan kan organisasjoner uten tvangsmakt og med liberum veto takle situasjoner hvor det ikke er noen vinn-vinn-mulighet? 

arveka
arvekaInnlegg: 10976
10.11.16 15:39
inspector: Dommedagsprofetiene i dag er mange, men de fleste av dem bør avskrives som skremselspropaganda som makteliten er så gode på. Folket har talt og det må alle respektere

Folket har talt, og flertallet ønsket Clinton. Populisten Trump visste imidlertid råd for å omgå flertallets syn. Han spilte på frykt og misnøye ved å spille de svake grupper opp mot hverandre i klassisk fascistisk stil. Dyktig demagog, men historien har vist at en slik strategi ikke fører noe godt med seg.

inspector
inspectorInnlegg: 8382
10.11.16 16:03

Trist men sant arveka.

Men det er faktisk makteliten som har skapt grobunn for misnøyen Trump & Brexit representerer.

Washington og Brussel har melet sin egen kake uten å være tilstrekkelig lydhøre for folkemeningen. Det får de svi for nå.....

inspector
inspectorInnlegg: 8382
10.11.16 16:08

1769:

Hørt om kvoteflyktninger ? Tvang, dominans og underkastelse i regi av en fjern sentralmakt avler sjelden bærekraftige løsninger......

1769
1769Innlegg: 50470
10.11.16 20:04

Ordningen med kvoteflyktninger eksisterer i dag, og baserer seg på frivillighet. Synes du den løser problemet? 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
10.11.16 23:25

1769: Synes du EU med sine tilbøyeligheter til autoritær tvangsmakt og mange agendaer har lykkes bedre ?

1769
1769Innlegg: 50470
11.11.16 00:32

EU har fordelt 120'000 asylsøkere på medlemsstatene basert på befolkning og økonomi, for å fordele belastningen som i første rekke falt på Hellas, Italia og Ungarn. Fire land stemte i mot, Finland stemte ikke og resten stemte for. Et flertallsvedtak med andre ord, som mindretallet må rette seg etter. Ikke spesielt autoritært, spør du meg. Ettersom saken ikke er over enda er det vanskelig å bedømme hvor vellykket den har vært. Et godt eksempel på overnasjonalitet er det imidlertid. 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
11.11.16 08:01

Graden av vellykkethet er avhengig av hvem du spør 1769.

I USA ble overnasjonalitet, elitens maktarroganse og politkernes overkorrekthet hovedtemaer i valget.

I EU er det kun UKs befolkning som hittil har fått anledning til å si sin mening om dette i et demokratisk valg. I andre europeiske land blir politisk ukorrekte strømninger enten skjøvet under teppet eller forsøkt latterliggjort.

1769
1769Innlegg: 50470
11.11.16 09:18
inspector: I USA ble overnasjonalitet, elitens maktarroganse og politkernes overkorrekthet hovedtemaer i valget.

Ja, der ser du hvordan det kan gå når den politisk korrekte eliten i sin maktarroganse velger å se helt bort fra lokale forhold. 

Jeg regner med du mener valget i 1860? 

1769
1769Innlegg: 50470
11.11.16 09:27
inspector: I EU er det kun UKs befolkning som hittil har fått anledning til å si sin mening om dette i et demokratisk valg. I andre europeiske land blir politisk ukorrekte strømninger enten skjøvet under teppet eller forsøkt latterliggjort.

Alle innbyggerne i EU bor i demokratier. Ingen av disse demokratiene er tvunget inn i EU, ei heller er de tvunget til å bli der. Dersom EU-motstand hadde vært sentralt for innbyggerne i disse demokratiene, ville de valgt ledere deretter. 

At politisk ukorrekte strømninger blir latterliggjort skyldes at det er så enkelt å latterliggjøre dem, da mange av dem veldig ofte er latterlige, som xenofobi, homofobi og konspirasjonsteorier. 

inspector
inspectorInnlegg: 8382
11.11.16 20:54

1769:

Sammenligningen din med valget i 1860, er vel den største konspirasjonsteorien hittil.

Ellers ser jeg at du fortsetter i ja-menighetens fotspor; når politikerne er uenig med befolkningen, så er det befolkningen som tar feil.

Hvem har valgt hvem 1769?

1769
1769Innlegg: 50470
11.11.16 22:36

Hva har en spøk om valget i 1860 og i 2016 med konspirasjonsteorier å gjøre? 

Det er ikke politikernes oppgave å være enig med befolkningen. Vi velger dem til å lede og bytter dem ut om vi ikke er fornøyd. Det gjelder uansett om politikeren heter Trump eller Clinton. 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg