Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

25 år med EØS

NYTT TEMA
Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
16.05.17 14:55
axce: Ingen forventer at ja-partiene skal stå på barrikadene og anbefale å si opp EØS-avtalen, men man forventer at de tar konsekvensen av at det er så liten kunnskap i befolkningen om ei så stor sak som vår tilknytning til EU.
I følge grunnloven er myndighetene forpliktet til at det foregår en offentlig debatt, noe som er helt nødvendig for et fungerende demokrati.
Og partiene vet om at det er liten kunnskap i befolkningen om EØS-avtalen. Det viser Europautredningen, samt en rekke meningsmålinger.

Som sagt, SV og SP har ingen mulighet til å sette dagsorden for en offentlig debatt om EØS-avtalen, når ja-partiene ikke vil det, samt at media spiller på lag med ja.

Hvem er denne "man"? Når ikke engang nei-partiene gjør sitt for at det skal bli en debatt, hvorfor skal ja-partiene ta seg bryet? Nei. Ansvaret ligger på de som vil ha debatt og drive folkeopplysning om saken. Slik er det, og ingen kan tvinge noen som heller vil bruke kreftene på andre prosjekter.

(Innlegget ble redigert 16.05.17 14:55)

axce
axceInnlegg: 19490
16.05.17 15:06

Serutover: "Hvem er denne "man"? Når ikke engang nei-partiene gjør sitt for at det skal bli en debatt, hvorfor skal ja-partiene ta seg bryet? Nei. Ansvaret ligger på de som vil ha debatt og drive folkeopplysning om saken. Slik er det, og ingen kan tvinge noen som heller vil bruke kreftene på andre prosjekter."

---------------------

"Man" er grunnloven, som ikke bare forventer, men bestemmer at myndighetene har ansvaret for en opplysende debatt.

Ja-partiene har sittet med flertallsmakt i storting og regjering, og har brutt grunnlovens bestemme.

 

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
16.05.17 15:52
axce: "Man" er grunnloven, som ikke bare forventer, men bestemmer at myndighetene har ansvaret for en opplysende debatt.
Ja-partiene har sittet med flertallsmakt i storting og regjering, og har brutt grunnlovens bestemme.

Det står ingenting i grunnloven om at bestemte emner skal debatteres. Det det står, i paragraf 2, er at: Denne grunnloven skal trygge demokratiet, rettsstaten og menneskerettene.

Demokrati betyr at hver og en har ytringsfrihet, at folkevalgte velges av folket og styrer på vegne av folket. Demokrati er ikke tvangsdebatt.

Grunnloven beskriver hvordan det norske demokratiet er bygd opp, hvilket ansvar de ulike organene har, ikke hvilket innhold i debattene demokratiet skal ha. Innholdet er fullt og helt opp til de som deltar i demokratiet. Det betyr ikke at grunnloven ikke legger føringer på hva som kan vedtas, for det gjør den, blant annet når det gjelder menneskerettigheter og miljø. Og hvordan Norge kan bli medlem av en internasjonal organisasjon. Det står ingenting om innhold i debatt der. Det er fordi debatt er ytringsfrihet, det fins ingen ytringstvang.

(Innlegget ble redigert 16.05.17 16:01)

axce
axceInnlegg: 19490
16.05.17 18:59
Serutover: Det står ingenting i grunnloven om at bestemte emner skal debatteres. Det det står, i paragraf 2, er at: Denne grunnloven skal trygge demokratiet, rettsstaten og menneskerettene. Demokrati betyr at hver og en har ytringsfrihet, at folkevalgte velges av folket og styrer på vegne av folket. Demokrati er ikke tvangsdebatt. Grunnloven beskriver hvordan det norske demokratiet er bygd opp, hvilket ansvar de ulike organene har, ikke hvilket innhold i debattene demokratiet skal ha. Innholdet er fullt og helt opp til de som deltar i demokratiet. Det betyr ikke at grunnloven ikke legger føringer på hva som kan vedtas, for det gjør den, blant annet når det gjelder menneskerettigheter og miljø. Og hvordan Norge kan bli medlem av en internasjonal organisasjon. Det står ingenting om innhold i debatt der. Det er fordi debatt er ytringsfrihet, det fins ingen ytringstvang.

Siste setning i § 100: "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

Dette er en viktig bestemmelse for at befolkningen skal kunne ha innflytelse på styringen av landet.

Og dersom ikke denne bestemmelsen oppfylles, så har heller ikke befolkningen innflytelse i de sakene det ikke er en offentlig debatt om.

Så er det i tillegg slik at media har en samfunnsoppgave, oppsummert greit i Europautredningen: 

"Mediedekningen har en klar kobling mot kunnskap og demokrati. I moderne demokratier spiller media en avgjørende rolle for å sikre et godt og åpent samfunn. Media er gitt en samfunnsoppgave. Som velgere og borgere skal vi gjennom mediene få informasjon og analyser om politikk, alternativer og konsekvenser. Media skal være en vaktbikkje som skal følge politikere og andre beslutningstakere, og holde de styrende ansvarlig. Media skal også være sporhund som skal grave frem informasjon som andre ønsker holdes skjult, og samtidig spore virkninger når snoren er klippet og hverdagen har satt inn. Endelig skal media bidra til å forme samfunnsdebatten, gi oss bilder og perspektiver."

Fakta er at myndighetene har over en 23-årsperiode tiet EØS-avtalen ihjel gjennom gjentatte brudd på grunnloven. Dermed har ikke befolkningen fått de kunnskaper om avtalen de må ha for å kunne få innflytelse på den.

Media har over like lang periode ikke oppfylt sin samfunnsoppgave.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
16.05.17 19:33
axce: Siste setning i § 100: "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."
Dette er en viktig bestemmelse for at befolkningen skal kunne ha innflytelse på styringen av landet.
Og dersom ikke denne bestemmelsen oppfylles, så har heller ikke befolkningen innflytelse i de sakene det ikke er en offentlig debatt om.
Så er det i tillegg slik at media har en samfunnsoppgave, oppsummert greit i Europautredningen:
"Mediedekningen har en klar kobling mot kunnskap og demokrati. I moderne demokratier spiller media en avgjørende rolle for å sikre et godt og åpent samfunn. Media er gitt en samfunnsoppgave. Som velgere og borgere skal vi gjennom mediene få informasjon og analyser om politikk, alternativer og konsekvenser. Media skal være en vaktbikkje som skal følge politikere og andre beslutningstakere, og holde de styrende ansvarlig. Media skal også være sporhund som skal grave frem informasjon som andre ønsker holdes skjult, og samtidig spore virkninger når snoren er klippet og hverdagen har satt inn. Endelig skal media bidra til å forme samfunnsdebatten, gi oss bilder og perspektiver."
Fakta er at myndighetene har over en 23-årsperiode tiet EØS-avtalen ihjel gjennom gjentatte brudd på grunnloven. Dermed har ikke befolkningen fått de kunnskaper om avtalen de må ha for å kunne få innflytelse på den.
Media har over like lang periode ikke oppfylt sin samfunnsoppgave.

Myndighetene gjør da dette ved å støtte media, slik at også aviser med lavt opplag har en sjanse til å overleve. Det er ikke myndighetenes oppgave å styre debatten. Statsrådene har sine meninger og gir uttrykk for dem hvis de får sjansen, men det er uhørt at myndighetene skulle blande seg inn i medias redaksjonelle valg.

(Innlegget ble redigert 16.05.17 19:34)

axce
axceInnlegg: 19490
16.05.17 20:43
Serutover: Myndighetene gjør da dette ved å støtte media, slik at også aviser med lavt opplag har en sjanse til å overleve. Det er ikke myndighetenes oppgave å styre debatten. Statsrådene har sine meninger og gir uttrykk for dem hvis de får sjansen, men det er uhørt at myndighetene skulle blande seg inn i medias redaksjonelle valg.

Myndighetene kan ikke unndra seg ansvaret for at det ikke foregår en opplysende debatt om så store saker som EØS-avtalen er.

 

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
16.05.17 20:44
axce: Myndighetene kan ikke unndra seg ansvaret for at det ikke foregår en opplysende debatt om så store saker som EØS-avtalen er.

Mener du på ramme alvor at myndighetene skal blande seg inn i redaktørenes arbeid? 

axce
axceInnlegg: 19490
16.05.17 23:30
Serutover: Mener du på ramme alvor at myndighetene skal blande seg inn i redaktørenes arbeid?

Jeg mener for ramme alvor at grunnloven bestemmer at myndighetene er ansvarlig for at det foregår en opplysende debatt om større saker.

Når det ikke foregår en slik debatt, har myndighetene sviktet.

En opplysende offentlig debatt er en helt nødvendig del dersom folkestyret (befolknings innflytelse) skal kunne fungere.

Hvordan myndighetene skal oppfylle ansvaret sitt får de finne ut av selv.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
16.05.17 23:55
axce: Jeg mener for ramme alvor at grunnloven bestemmer at myndighetene er ansvarlig for at det foregår en opplysende debatt om større saker.
Når det ikke foregår en slik debatt, har myndighetene sviktet.
En opplysende offentlig debatt er en helt nødvendig del dersom folkestyret (befolknings innflytelse) skal kunne fungere.
Hvordan myndighetene skal oppfylle ansvaret sitt får de finne ut av selv.

Det er allerede godt innarbeidet. Det kalles stortingsmeldinger. Fritt tilgjengelig for alle som vil lese og debattere. Hvis du vil ha en stortingsmeldingenes debattcentral får du opprette en tråd for det på Politikk-Norsk, så blir det nok sving på sakene.

(Innlegget ble redigert 17.05.17 00:04)

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 00:07
Serutover: Det er allerede godt innarbeidet. Det kalles stortingsmeldinger. Fritt tilgjengelig for alle som vil lese. Hvis du vil ha en stortingsmeldingenes debattcentral får du opprette en tråd for det her, så blir det nok sving på sakene.

Tullprat.

Kobler du grunnlovens § 100 med det vanlige arbeidet som regjeringen/stortinget driver med?

Jeg er imidlertid ikke overrasket over slike frekke forsøk. I EØS-saken har frekkheten ingen grenser, enten det gjelder ja-partiene eller disses fanatiske heiagjeng.

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 00:14
Serutover: Du overdriver noe voldsomt med disse kriminelle bandene. De fins, det er klart, men det er ikke så stort et problem som du vil ha det til.

Jeg overdriver ikke.

Jeg har mange avisartikler hvor bl.a Kripos redegjør for tilstanden, og den er langt mere alvorlig enn noen tror.

Innskrenker meg her til å sitere fra kun èn tilfeldig avisartikkel, hvor skattedirøkteren uttaler seg til Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/nyheter/slik-styrer-de-kriminelle-bilpleie--frisor--renholds--og-utelivsbransjen/61940422

"Våre kontroller avdekker stadig alvorlige forhold, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagbladet."

 

"Skattedirektør Hans Christian Holte forteller at kontrollørene opplever «ville tilstander»."

 

"Organiserte kriminelle miljøer får stadig større innpass i det norske samfunnet, skrev Dagbladet i går."

 

"I bransje etter bransje etablerer de selskaper som utkonkurrerer den legale delen av markedet. Nå advarer Kripos mot utviklingen, som de frykter vil undergrave samfunnet. Også bransjen selv er bekymret for utviklingen."

 

"Bekymret - Vi deler bransjens bekymring for kriminalisering, sier skattedirektøren. Han sier til Dagbladet at skatte- og avgiftskriminaliteten ofte forekommer i kombinasjon med annen kriminalitet som hvitvasking, trygdesvindel, falske identiteter, dokumentfalsk, bedrageri, smugling, menneskehandel, sosial dumping og trusler og vold. Han tror mørketallene er store."

 

 

 

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
17.05.17 00:28
axce: Tullprat.
Kobler du grunnlovens § 100 med det vanlige arbeidet som regjeringen/stortinget driver med?
Jeg er imidlertid ikke overrasket over slike frekke forsøk. I EØS-saken har frekkheten ingen grenser, enten det gjelder ja-partiene eller disses fanatiske heiagjeng.

Du forakter det vanlige arbeidet som regjeringen/stortinget driver med? Hva skulle de ta seg til? Du sitter og krever og krever, men har ingen egne løsninger. Ikke at dine løsninger ville bli hørt. Regjeringen gjør et fint arbeide etter min mening, og så lenge folk flest er fornøyde vil de ikke kreve at regjering og storting skal prestere noe annet enn stortingsmeldinger når det gjelder å holde folk opplyste om diverse saker av interesse. Det du driver med er ikke noe annet enn kamp mot vindmøller.

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 00:36
Serutover: Du forakter det vanlige arbeidet som regjeringen/stortinget driver med? Hva skulle de ta seg til? Du sitter og krever og krever, men har ingen egne løsninger. Ikke at dine løsninger ville bli hørt. Regjeringen gjør et fint arbeide etter min mening, og så lenge folk flest er fornøyde vil de ikke kreve at regjering og storting skal prestere noe annet enn stortingsmeldinger når det gjelder å holde folk opplyste om diverse saker av interesse. Det du driver med er ikke noe annet enn kamp mot vindmøller.

Ingenting av det du skriver rokker ved at flertallspartiene i regjeringene i tiden 1994-2017 ikke har fulgt opp sitt ansvar som grunnlovens § 100 pålegger om å sørge for en offentlig opplysende debatt om EØS-avtalen.

Dermed har disse regjeringene satt folkestyret ut av funksjon og hindret befolkningen i å få nødvendige opplysninger for å kunne utøve sine rettigheter med hensyn til innflytelse på denne for landet viktige saken.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
17.05.17 11:13

Det står ikke at de skal sørge for en opplysende debatt. Det står at de skal legge forholdene til rette. Det står heller ingenting om hvordan de skal legge forholdene til rette.

Ved å lage stortingsmeldinger legger de forholdene til rette. Den som er interessert kan bruke materialet til å lage debatt.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
17.05.17 13:09

Her fra stortingsmelding 5 2012-2013:

Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder for virksomheten i det europeiske markedet. Der regelverksutviklingen ikke er i samsvar med norske interesser, vil Regjeringen bruke alle de mulighetene og det handlingsrom avtaleverket med EU gir oss til å sikre norske interesser.

Det er nok å ta tak i for den som har litt tiltak i kroppen.

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 13:34

Serutover: "Det står ikke at de skal sørge for en opplysende debatt. Det står at de skal legge forholdene til rette. Det står heller ingenting om hvordan de skal legge forholdene til rette.

Ved å lage stortingsmeldinger legger de forholdene til rette. Den som er interessert kan bruke materialet til å lage debatt."

------------------------------

Myndighetene skal legge forholdene tilrette for en opplysende debatt. Når det ikke foregår en slik offentlig opplysende debatt, viser det at forholdene ikke er lagt tilrette. Altså regjeringen har ikke oppfylt hensikten i grunnlovens bestemmelse.

Da kreves det at regjeringen gjør tiltak, slik at befolkningen blir opplyst.

Stortingsmeldinger opplyser ikke befolkningen, eller erstatter en åpen offentlig debatt, som f.eks de debatter som foregår torsdagskveldene på NRK-TV, der jo også politikerne ofte deltar.

I ei slik fora opplyses ikke bare sak, men også hvordan politikerne stiller seg til saken.

Dette er nødvendig for befolkningen å vite for å kunne ta valg.

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 14:42
Serutover: Her fra stortingsmelding 5 2012-2013: Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder for virksomheten i det europeiske markedet. Der regelverksutviklingen ikke er i samsvar med norske interesser, vil Regjeringen bruke alle de mulighetene og det handlingsrom avtaleverket med EU gir oss til å sikre norske interesser. Det er nok å ta tak i for den som har litt tiltak i kroppen.

En stortingsmelding er regjeringens melding til stortinget.

Som opplysning til befolkningen ville en melding til folket vært noe bedre, men ville på langt nær erstatte en offentlig debatt på f.eks TV hvor befolkningen i fred og ro får saker opplyst og endevendt, med politikernes holdninger dertil.

Etter dette ville befolkningen være i stand til å ta standpunkt til sak, og stemme på det partiet de var enige med, og da ville sammensetningen av stortinget bli riktig. Da vil folkestyre fungere slik det skal være i et demokrati.

En stortingsmelding har ingenting med den plikt myndighetene pålegges for tilretteleggelse av en opplysende debatt.

Hensikten med tilretteleggelse er at det følger en slik debatt.

Slutt med tullet ditt. 

(Innlegget ble redigert 17.05.17 14:48)

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
17.05.17 19:11
axce: Myndighetene skal legge forholdene tilrette for en opplysende debatt. Når det ikke foregår en slik offentlig opplysende debatt, viser det at forholdene ikke er lagt tilrette. Altså regjeringen har ikke oppfylt hensikten i grunnlovens bestemmelse.
Da kreves det at regjeringen gjør tiltak, slik at befolkningen blir opplyst.
Stortingsmeldinger opplyser ikke befolkningen, eller erstatter en åpen offentlig debatt, som f.eks de debatter som foregår torsdagskveldene på NRK-TV, der jo også politikerne ofte deltar.
I ei slik fora opplyses ikke bare sak, men også hvordan politikerne stiller seg til saken.
Dette er nødvendig for befolkningen å vite for å kunne ta valg.

Det blir omtrent som en kommune som legger til rette for næringslivet. Gratis hus til de som vil flytte til kommunen, store arealer regulert til industri. Men hjelper det? Nei. Kommunen ligger for avsides til og har for få innbyggere. Ingen kan dog nekte for at kommunen la til rette for næringslivet.

Myndighetene kan ikke og skal ikke legge seg opp i det redaksjonelle arbeidet. Selv ikke i NRK.

(Innlegget ble redigert 17.05.17 19:15)

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 19:56

Serutover: "Myndighetene kan ikke og skal ikke legge seg opp i det redaksjonelle arbeidet. Selv ikke i NRK."

_____________________________________

Det er ikke redaksjonene som bestemmer at myndighetene ikke følger grunnlovens pålegg til myndighetene om en opplysende debatt om viktige saker, som får som konsekvens at folkestyret blir satt til side.

At myndighetene ikke styrer i pakt med grunnloven er helt og fullt myndighetenes ansvar.

(Innlegget ble redigert 17.05.17 19:57)

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
17.05.17 20:31
axce: Det er ikke redaksjonene som bestemmer at myndighetene ikke følger grunnlovens pålegg til myndighetene om en opplysende debatt om viktige saker, som får som konsekvens at folkestyret blir satt til side.
At myndighetene ikke styrer i pakt med grunnloven er helt og fullt myndighetenes ansvar.

Det er du mener du? Som bestemmer hva som skal til for at myndighetene skal sies å legge til rette for en opplysende debatt?

At myndighetene gir mediestøtte er i følge deg ikke å legge til rette. Stortingsmeldinger er i følge deg bare latterlige i denne sammenhengen. Men å påtvinge media en redaksjonell linje de ikke selv har valgt? Det er tingen. I følge deg.

(Innlegget ble redigert 17.05.17 20:38)

axce
axceInnlegg: 19490
17.05.17 20:49

Serutover: "Det er du mener du? Som bestemmer at myndighetene ikke legger til rette for en opplysende debatt?

At myndighetene gir mediestøtte er i følge deg ikke å legge til rette. Stortingsmeldinger er i følge deg bare latterlige i denne sammenhengen. Men å påtvinge media en redaksjonell linje de ikke selv har valgt? Det er tingen."

---------------------------------------

Hvorfor dytter du?

Det foregår offentlige debatter om det aller meste, uten at det virker som at noen blir nødet til det, verken i redaksjonene eller blandt politikere.

EØS-avtalen er en stor sak for Norge. Avtalen tilpasser kontinuerlig norsk lovverk til EUs, hvilket skulle betinge en kontinuerlig offentlig åpen debatt for å oppdatere befolkningens kunnskaper.

Grunnloven bestemmer at myndighetene skal legge tilrette for en opplysende debatt, som helt klart omfatter en slik avtale som EØS-avtalen er.

Det er ingen tegn til at myndighetene legger tilrette for en opplysende debatt om EØS-avtalen, siden vi ikke har hatt slike debatter i de 23 årene vi har hatt avtalen.

Det er helt opp til myndighetene å finne ut hvordan de skal gjennomføre grunnlovens pålegg.

Er det noe vanskeligere å ha en opplysende debatt om EØS-avtalen enn f.eks. "Kommunereformen"?

 
Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
19.05.17 12:16
axce: Hvorfor dytter du?
Det foregår offentlige debatter om det aller meste, uten at det virker som at noen blir nødet til det, verken i redaksjonene eller blandt politikere.
EØS-avtalen er en stor sak for Norge. Avtalen tilpasser kontinuerlig norsk lovverk til EUs, hvilket skulle betinge en kontinuerlig offentlig åpen debatt for å oppdatere befolkningens kunnskaper.
Grunnloven bestemmer at myndighetene skal legge tilrette for en opplysende debatt, som helt klart omfatter en slik avtale som EØS-avtalen er.
Det er ingen tegn til at myndighetene legger tilrette for en opplysende debatt om EØS-avtalen, siden vi ikke har hatt slike debatter i de 23 årene vi har hatt avtalen.
Det er helt opp til myndighetene å finne ut hvordan de skal gjennomføre grunnlovens pålegg.
Er det noe vanskeligere å ha en opplysende debatt om EØS-avtalen enn f.eks. "Kommunereformen"?

Du har fremdeles ikke noen ideer om hvordan dette skulle gjøres uten å gripe inn i det redaksjonelle arbeidet. Det holder ikke. Jeg sliter med å se hvordan regjeringen skal få til denne debatten uten et slikt grep. Da bør det være et minstemål av krav at du har noen ideer om det. Hvis ikke er det uunngåelig å konkludere med at regjeringen allerede gjør det den kan.

axce
axceInnlegg: 19490
19.05.17 16:03
Serutover: Du har fremdeles ikke noen ideer om hvordan dette skulle gjøres uten å gripe inn i det redaksjonelle arbeidet. Det holder ikke. Jeg sliter med å se hvordan regjeringen skal få til denne debatten uten et slikt grep. Da bør det være et minstemål av krav at du har noen ideer om det. Hvis ikke er det uunngåelig å konkludere med at regjeringen allerede gjør det den kan.

Jeg konstaterer at regjeringen i en periode på 23 år ikke har oppfylt grunnlovens bestemmelse om en opplysende debatt om EØS-avtalen. Som jeg tidligere har vært inne på er en slik debatt en helt nødvendig del av et folkestyre. Det kan rett og slett ikke fungere uten.

Det er ikke opp til meg å hoste opp ideer om hvordan regjeringen skal oppfylle grunnlovens § 100, det må regjeringen sørge for selv.

 

 

Serutover
SerutoverInnlegg: 3981
19.05.17 16:43
axce: Jeg konstaterer at regjeringen i en periode på 23 år ikke har oppfylt grunnlovens bestemmelse om en opplysende debatt om EØS-avtalen. Som jeg tidligere har vært inne på er en slik debatt en helt nødvendig del av et folkestyre. Det kan rett og slett ikke fungere uten.
Det er ikke opp til meg å hoste opp ideer om hvordan regjeringen skal oppfylle grunnlovens § 100, det må regjeringen sørge for selv.

Så lenge ingen klarer å finne noen gode ideer på det er det i grunnen ikke noe å gjøre med. Regjeringen har lagt til rette, men det har ikke oppstått noen debatt. Min tolkning er at det er fordi det ikke er noen interesse for en slik debatt. Din tolkning er at regjeringen ikke har gjort nok. Du kan jo spørre deg selv, hvis det ikke har vært noen debatt på 23 år. Hva er grunnen til det? Svaret gir seg selv. Interessen er ikke der og uansett hvor frenetisk regjeringen legger til rette for det blir det ikke noen debatt for andre enn de spesielt interesserte. Det blir omtrent som en som står på Karl Johan og deler ut brosjyrer for miljøsaken. Alle vet at det er en viktig sak, men de aller fleste tar seg ikke tid til å lese hva som står i en slik brosjyre. Enten tror de at de vet nok, eller så gidder de rett og slett ikke. Derfor blir det til at den som står og deler ut brosjyrer sliter sterkt med å bli kvitt dem.

Dette er noe media har funnet ut for lenge siden, og derfor er det bare noen spredte forsøk fra dem.

(Innlegget ble redigert 19.05.17 16:47)

axce
axceInnlegg: 19490
19.05.17 23:17
Serutover: Så lenge ingen klarer å finne noen gode ideer på det er det i grunnen ikke noe å gjøre med. Regjeringen har lagt til rette, men det har ikke oppstått noen debatt. Min tolkning er at det er fordi det ikke er noen interesse for en slik debatt. Din tolkning er at regjeringen ikke har gjort nok.

Fakta er at regjeringene etter 1994 har ikke løftet en finger for at vår tilknytning til EU skal debatteres åpent/offentlig. Det fins ingen holdepunkter for at disse regjeringene har forsøkt å få til en opplysende debatt, slik grunnloven påbyr.

Samtidig, og med like stor overbevisning, har media latt være å oppfylle sin samfunnsoppgave.

Ingen må tro at det er tilfeldigheter som spiller inn, her har det vært en samordnet oppførsel for at ikke seilasen inn i EU forspilles, samt å unngå partisplittelse og mindre oppslutning om ja-partiene.

Når man vet hvor ødeleggende slik oppførsel er for folkestyret, da kan man slå fast at å forhindre befolkningen kunnskaper om og innflytelse på vår tilknytning til EU, er de styggeste handlinger politikere kan foreta seg mot egen befolkning. Ekstra skjerpende for regjeringene er at de vet at befolkningen er imot suverenitetsavståelse til EU, slik konsekvensene av EØS-avtalen er.

De store partiene, regjeringen og media har, hver på sin kant, makt til å sette dagsorden for den offentlige debatten og bestemme hva som skal være tema i valgkampene.

Grunnloven bestemmer at regjeringen har ansvaret for at det skal være en opplyst debatt om ei sak som EØS-avtalen. 

Regjeringene etter 1994 har brutt grunnloven.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg