Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Nei til EU, EØS og Schengen

NYTT TEMA
1769
1769Innlegg: 51737
10.06.18 15:33
Komunista: Litt mer opplæring, denne gangen fra EU-vennlioge BBC: "Article 13 appears to provoke such legal uncertainty that online services will have no other option than to monitor, filter and block EU citizens' communications if they are to have any chance of staying in business," Og allerede 20. juni er loven oppe til avstemming i EU-parlamentet.

Dersom direktivforslaget inneholder svakheter så får vi regne med at dette blir grundig påpekt av media i tiden frem til det skal opp til behandling, og at dette kan bli rettet på under behandlingen. Ettersom Norge har valgt å holde seg utenfor de bestemmende organene får vi satse på at de fleste er enige med oss. Om du googler litt ser du at forslaget allerede har møtt motstand i mange EU-land.

Du har forøvrig linket til denne artikkel 13, i gdpr direktivet, ikke til kopibeskyttelsesdirektivet. Men du ser kanskje ikke forskjell på dem?

malvolio
malvolioInnlegg: 26145
11.06.18 10:38
axce: Alternativet fra mitt ståsted er ALLTID: Folket skal bestemme, etter en åpen offentlig debatt som gir befolkningen de nødvendige kunnskapene. Etterpå kjøres sakene i valgkamp, hvor velgerne velger et storting som representerer folket (og ikke seg selv). Deretter styrer stortinget.

Det er vel og bra, men det forutsetter at alle saker skal bestemmes på nasjonalt nivå.

Er det ikke saker som er så lokale, at utfallet ikke bør eller trenger bestemmes av Stortinget, men lokalt (f.eks. av kommunestyret i X)? Det er det vel?

Om så er, kan det ikke også være saker som er så overnasjonale, at det vanskelig kan løses på nasjonalt nivå?

axce
axceInnlegg: 19325
11.06.18 13:59
malvolio: Det er vel og bra, men det forutsetter at alle saker skal bestemmes på nasjonalt nivå. Er det ikke saker som er så lokale, at utfallet ikke bør eller trenger bestemmes av Stortinget, men lokalt (f.eks. av kommunestyret i X)? Det er det vel? Om så er, kan det ikke også være saker som er så overnasjonale, at det vanskelig kan løses på nasjonalt nivå?

Nå tenker jeg større viktige saker for landet og som naturlig hører til valgkamp foran stortingsvalg.

Slike saker er også saker som får sine løsninger på internasjonalt nivå. Det norske parlamentet skal speile- og representere den norske befolkningen også i internasjonal sammenheng.

Lokale saker løses selvsagt på lokalt nivå, også f.eks kommunesammenslåinger, uten tvang og trusler fra sentralt hold.

Bøygen er åpenhet, en åpen offentlig debatt om sakene, som nå er bannlyst av ja-partiene. Hvorfor skal ikke folk få vite?

(Innlegget ble redigert 11.06.18 14:00)

1769
1769Innlegg: 51737
12.06.18 08:44
axce: Slike saker er også saker som får sine løsninger på internasjonalt nivå. Det norske parlamentet skal speile- og representere den norske befolkningen også i internasjonal sammenheng.

Og slik skal man redde kloden fra global oppvarming og kjempe mot internasjonale selskapers skatteundragelser? Uten noen form for overnasjonalitet? Er ikke det litt naivt? Bruker absolutt alle i nabolaget ditt å møte opp på dugnad?

axce
axceInnlegg: 19325
12.06.18 09:25
1769: Og slik skal man redde kloden fra global oppvarming og kjempe mot internasjonale selskapers skatteundragelser? Uten noen form for overnasjonalitet? Er ikke det litt naivt? Bruker absolutt alle i nabolaget ditt å møte opp på dugnad?

Alle i mitt nabolag møter fram på dugnad. Gyldig forfall godtas. Og vi har det trivelig.

Er du motstander av at et land styres ved 1. Åpen offentlig debatt om sakene. 2. Sakene er tema i valgkamp. 3. Et opplyst folk velger, basert på valglover som best mulig resulterer i et representativt parlament? Parlamentet lager lover og bestemmelser.

Av dette parlamentet dannes ei regjering, som bl.a samarbeider med utlandet i saker det er naturlig med samarbeid, og basert på landets regler og bestemmelser.

Et land trenger ikke å være styringsmessig underlagt andre land for å delta i internasjonalt samarbeid. Norge var bl.a med i en rekke internasjonale organisasjoner før landet ble lagt under EU-styre.

Du nevner internasjonale selskapers skatteunndragelser. Vi kan ta mafiaens virksomhet i samme slengen.

Norge kan/skal ikke styre verden, men Norge kan ha streng nok kontroll på grensene til å stoppe det aller meste av de som driver med grenseoverskridende kriminalitet. i tillegg kan vi ha lover og bestemmelser som holder den menneskelige grådigheten nede.

Men da kan vi ikke være underlagt EU-systemets gjør-hva-du-vil-politikk som legger tilrette for spredning av farlige kriminelle.

https://www.europaportalen.se/2013/10/maffian-har-kontakter-inom-alla-eu-institutioner

Du har imidlertid din rett til å ha dine globalistiske drømmer.

1769
1769Innlegg: 51737
12.06.18 13:43
axce: Alle i mitt nabolag møter fram på dugnad. Gyldig forfall godtas. Og vi har det trivelig.

Så fint da. Dugnad fungerer fint når forholdene er små og oversiktlige. Men det er ønsketenkning at det lar seg gjøre å løse internasjonale problemer på dugnad. Løsningen er at alle land gir fra seg litt suverenitet. EU er langt fra perfekt, men det er et skritt i riktig retning. 

axce
axceInnlegg: 19325
12.06.18 19:18
1769: Løsningen er at alle land gir fra seg litt suverenitet.

Ja, det skjer jo når suverene land møtes og blir enige om samarbeid gjennom avtaleverk.

Aktuell sak nå er plasten i havet. Tror at Norge skal kunne gi sitt bidrag til opprydding i våre nærområder, og litt til, uten å legge seg under kinesisk styre.

Da slipper man samtidig å be Kina om lov til å ha egne bestemmelser f.eks om hvordan bananene vi spiser skal se ut.

1769
1769Innlegg: 51737
13.06.18 08:30
axce: Ja, det skjer jo når suverene land møtes og blir enige om samarbeid gjennom avtaleverk. Aktuell sak nå er plasten i havet. Tror at Norge skal kunne gi sitt bidrag til opprydding i våre nærområder, og litt til, uten å legge seg under kinesisk styre.

Og hvordan kan man sikre seg at slike avtaler holdes, og ikke brytes av stormakter ved første og beste anledning? Slik som for eksempel tilfellet med Paris-avtalen? 

Jeg ser ikke noe problem i å avgi suverenitet i det eksempelet du nevner dersom kineserne (og flest mulig andre) gjør det samme. 

axce
axceInnlegg: 19325
13.06.18 11:29
1769: Jeg ser ikke noe problem i å avgi suverenitet i det eksempelet du nevner dersom kineserne (og flest mulig andre) gjør det samme.

:)

Det er viktig å rydde havet for plast. Hvorfor kan ikke hvert og ett suverent land starte oppryddingen, uten å vente på en samordnet aksjon hvor alle landene må komme til enighet først om hvordan oppryddingen skal foregå og kanskje fordelingen av bidrag landene i mellom?

Har du f.eks hørt: "Vi må vente på hva EU bestemmer seg for" i norsk debatt politikere i mellom om miljøspørsmål?

Stadig oftere dukker dette opp i Norge: "Vi må vente på EU". Snakk om å bli bundet på hender og føtter.

malvolio
malvolioInnlegg: 26145
13.06.18 11:33
axce: Det er viktig å rydde havet for plast. Hvorfor kan ikke hvert og ett suverent land starte oppryddingen,

Ingenting stopper dem. Hva blir gjort?

axce
axceInnlegg: 19325
13.06.18 12:10
malvolio: Hva blir gjort?

Det må du gjerne undersøke.

1769
1769Innlegg: 51737
13.06.18 12:18
axce: Det må du gjerne undersøke.

Det var vel et retorisk spørsmål, og svaret er lite. Og lite vil fremdeles bli gjort på dette og mange andre viktige områder, fordi det ikke finnes noen institusjoner med myndighet til å sørge for gjennomføring.

I Europa har vi heldigvis EU som kan ta en slik rolle. 

axce
axceInnlegg: 19325
13.06.18 13:57
1769: I Europa har vi heldigvis EU som kan ta en slik rolle.

Så utenom EU kommer ingen land til å rydde plast i havet?

(Innlegget ble redigert 13.06.18 13:58)

1769
1769Innlegg: 51737
13.06.18 15:25
axce: Så utenom EU kommer ingen land til å rydde plast i havet?

Det var ikke det jeg skrev.

Jeg mener overnasjonalitet som regel må til for å løse overnasjonale problemer, og du mener tydeligvis at slikt løses like bra uten noen form for overnasjonal myndighet, dvs med dugnadsånd. Jeg synes det blir for naivt. 

axce
axceInnlegg: 19325
13.06.18 15:41
1769: Det var ikke det jeg skrev.

Jo, det var det du skrev, les innleggene fra kl. 11.29, også malvolio sitt. Det handler om å rydde havet for plast.

I den forbindelse kan jeg ikke se at oppryddingen kan skje raskere og mere effektivt ved at land legger seg styringsmessig under andre, hvor man må vente på hva EU gjør.

1769
1769Innlegg: 51737
13.06.18 21:45

Jeg skriver at vi heldigvis har EU som kan ta rollen som overnasjonalt organ i Europa for å løse overnasjonale problemer.

Hvem som helst kan plukke plast i havet, - det trenger du ikke en stat til en gang. Det holder med et par hender og en søppelsekk. Men om man skal løse problemet, som er globalt, så holder det ikke med dugnad i strandsonen eller at enkeltstater engasjerer seg. EU er heller ikke nok, men det er et skritt i riktig retning. 

axce
axceInnlegg: 19325
13.06.18 22:10
1769: Jeg skriver at vi heldigvis har EU som kan ta rollen som overnasjonalt organ i Europa for å løse overnasjonale problemer.

Og det har EU gjort med å slutte å produsere og bruke plast til unødvendig tull og tøys? 

Er jo der årsaken til problemer med plast i havet ligger. Jammen godt at vi har overnasjonal produksjon/bruk av plast i Europa.

Hadde samme plasten vært produsert/brukt nasjonalt, hadde helvete vært løs :)

1769
1769Innlegg: 51737
14.06.18 08:49
axce: Og det har EU gjort med å slutte å produsere og bruke plast til unødvendig tull og tøys?
axce
axceInnlegg: 19325
14.06.18 10:33
1769: Ja

Usant, ikke sluttet.

Festerklæring, "vi har en plan".

Ellers skulle det bare mangle at når vi har kommet til 2018 at ikke EU har planer for reduksjon av plast. Skulle ikke være nødvendig for de europeiske landene å være styrt av en union for å planlegge reduksjon av plast.

Stadig vekk får man eksempler på at ja-folket tror at dersom ikke EU hadde eksistert, så hadde medlemslandene stått på stedet hvil i utvikling og kanskje gått nedenom og hjem.

Man behøver selvsagt ikke å være styringsmessig underlagt en union for at verdens land kan angripe de verdensomspennende problemene med plast. 

F.eks var Bangladesh det første landet som vedtok forbud mot plastposer, det skjedde i 2002.

I 2008 reduserte Rwanda og Kina antallet plastposer i sirkulasjon med 40 millioner stk.

 

 

(Innlegget ble redigert 14.06.18 10:34)

1769
1769Innlegg: 51737
14.06.18 14:27
axce: Ellers skulle det bare mangle at når vi har kommet til 2018 at ikke EU har planer for reduksjon av plast. Skulle ikke være nødvendig for de europeiske landene å være styrt av en union for å planlegge reduksjon av plast. Stadig vekk får man eksempler på at ja-folket tror at dersom ikke EU hadde eksistert, så hadde medlemslandene stått på stedet hvil i utvikling og kanskje gått nedenom og hjem.

EU sørger for at alle blir med, som regel gjennom minstekrav. Det er selvsagt anledning til å levere bedre enn minstekravet for de som har vilje og mulighet til det. 

sigurd1204
sigurd1204Innlegg: 116
11.07.18 13:20

Hei jeg er NY her inne og vil si fått mye hjelp fra folk uten vært medlem

(( Hmm skrev masse her med ble ikke lager ?? ))

(Innlegget ble redigert 11.07.18 13:21)

axce
axceInnlegg: 19325
11.07.18 15:51

sigurd1204: "Hei jeg er NY her inne og vil si fått mye hjelp fra folk uten vært medlem


(( Hmm skrev masse her med ble ikke lager ?? ))"

-------

Hei og velkommen.

Hvis du bruker litt lang tid på innleggene dine, vil du miste det når du sender. For å unngå det, merk innlegget og kopier f.eks til Notater, og så kopier tilbake til boksen du skriver innlegget i på VGD.

Kanskje andre har bedre metoder?

Karten67
Karten67Innlegg: 4657
26.08.18 16:17

Og sjefen sjøl Junker, virker konstant full, hva er dem med denne mannen?: https://www.youtube.com/watch?v=HpSqVytlu28

Serutover
SerutoverInnlegg: 3755
26.08.18 18:28
Karten67: Og sjefen sjøl Junker, virker konstant full, hva er dem med denne mannen?: https://www.youtube.com/watch?v=HpSqVytlu28

Han virker mer som en spøkefugl. Du ser ikke norske politikere oppføre seg sånn, men det sier vel mer om hvor stramme og servile vi er i Norge.

Karten67
Karten67Innlegg: 4657
27.08.18 08:38
Serutover: Han virker mer som en spøkefugl. Du ser ikke norske politikere oppføre seg sånn, men det sier vel mer om hvor stramme og servile vi er i Norge.
Serutover
SerutoverInnlegg: 3755
27.08.18 10:59
Karten67: Vel han var ikke mye "spøkefugl"her: Jean-Claude Juncker stumbles and is helped by leaders at NATO gala

Han har sciatica og sliter med kramper i føttene. Han har med andre ord smerter og sliter til tider med å gå.

1769
1769Innlegg: 51737
27.08.18 12:29
Karten67: Og sjefen sjøl Junker, virker konstant full, hva er dem med denne mannen?: https://www.youtube.com/watch?v=HpSqVytlu28

Hva så? Om sjefen for kommisjonen er full, syk eller full og syk har da vel ingen betydning for hvorvidt man bør være med i EØS, EU eller Schengen. 

Karten67
Karten67Innlegg: 4657
27.08.18 15:19
1769: Hva så? Om sjefen for kommisjonen er full, syk eller full og syk har da vel ingen betydning for hvorvidt man bør være med i EØS, EU eller Schengen.

Synes bare ikke det tar seg ut å rave rundt drita full, når en skal representere EU, og er toppsjef. Fyren har ett alkoholproblem.

Hvordan hadde det tatt seg ut om Merkel eller Macron ravet rundt slik?...eller en annen statsleder for den del.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3755
27.08.18 15:24
Karten67: Synes bare ikke det tar seg ut å rave rundt drita full, når en skal representere EU, og er toppsjef. Fyren har ett alkoholproblem. Hvordan hadde det tatt seg ut om Merkel eller Macron ravet rundt slik?...eller en annen statsleder for den del.

Mannen er syk, at han går på jobb til tross for det, syns jeg han skal få kred for.

Serutover
SerutoverInnlegg: 3755
27.08.18 15:25
1769: Hva så? Om sjefen for kommisjonen er full, syk eller full og syk har da vel ingen betydning for hvorvidt man bør være med i EØS, EU eller Schengen.

Det har betydning, sjefen for kommisjonen kan ikke gå rundt og være full på jobb. Men nå er det altså ikke slik.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

Andre tjenester