Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

EUs trojanske hest mot norsk demokrati

NYTT TEMA
newsflash
newsflashInnlegg: 30835
13.01.19 21:38

Leseverdig innlegg fra Isabell Dahl.

Link

"1- Frem til i dag er det etablert 34 byråer med til sammen 5000 ansatte og et samlet årlig budsjett på mer enn en milliard euro. Utviklingen startet og akselertete på 1990-tallet og har skutt fart siden 2000. Da økte antallet byråer fra 11 i år 2000 til 28 i 2005 (Manifest tidsskrift).

2- EU byråer (eksempel ACER) er underlagt EU både rettslig og politisk. De skal ivareta rettsikkerheten, budsjettdisiplin og politisk styring i henhold til EUs signaler.

3- Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer også overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen (utøvende makt, stat og kommuner). Det største problemet som Gravers artikkel også tar opp er at nasjonale myndigheter ikke har kompetanse overfor organer på europeisk nivå. Derfor innebærer fremveksten av en EU-forvaltning også overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.

4- EU gir veiledende retningslinjer til byråer og i noen tilfeller også bindende pålegg til nasjonale tilsynsorganer (ACER for EU. Tidligere hadde NVE denne oppgaven i Norge) Disse retningslinjene er koblet med krav om at de nasjonale tilsynsorganene skal være uavhengige i sin nasjonale sammenheng, og ikke underlagt noen hierarkisk styring nasjonalt (slik som for eksempel statlig styring).

Dette innebærer en endring av forvaltningshierarkiet på disse områdene, hvor den nasjonale styringen blir erstattet med styring fra europeisk nivå. I en viss utstrekning er det europeiske nivået også gitt myndighet til å gi pålegg direkte overfor private parter.

5- EU-byråer er underlagt EUs tilsyn, budsjett og revisjonsmyndighet. Dette er til tross for at de fleste byråer er organisert med et styre hvor representanter for medlemsstatenes reguleringsmyndigheter (eksempel NVE representanter fra Norge) også er.

De som blir berørt av byråenes avgjørelser kan bringe saken inn for den Europeiske ombudsmannen og for domstolene. Også medlemslandene kan bringe saker mot dem for EU-domstolen."

Det er ikke lenge før vi ikke trenger Stortingsvalg...

C-172
C-172Innlegg: 3254
16.01.19 11:58

Ja dette innlegget fikk du jo kjemperespons på :D

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
16.01.19 18:10
C-172: Ja dette innlegget fikk du jo kjemperespons på :D

Nja, EU forumet har nok sett sine beste dager. Dessverre. 

Men hva tenker du om det som faktisk står i åpningsinnlegget?

Er det ok at Norge overlater stadig mer av styringa til anonyme euorokrater?

1769
1769Innlegg: 54318
18.01.19 09:45
newsflash: Er det ok at Norge overlater stadig mer av styringa til anonyme euorokrater?

Om byråkratene (altså fagfolkene) sitter i Torino eller Trondheim er meg revnende likegyldig. Det viktigste er at de er dyktige og at det er ett sett med regler, ett sett med byråkrater, ett kontor og ikke 27.

Om Stortinget da mister retten til å bestemme frekvensytelsene i kondensatorbatterier og tilsvarende så er det noe jeg lever godt med. 

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
18.01.19 16:32
1769: Om byråkratene (altså fagfolkene) sitter i Torino eller Trondheim er meg revnende likegyldig. Det viktigste er at de er dyktige og at det er ett sett med regler, ett sett med byråkrater, ett kontor og ikke 27. Om Stortinget da mister retten til å bestemme frekvensytelsene i kondensatorbatterier og tilsvarende så er det noe jeg lever godt med.

Tja, nå er jeg ikke fan av at stadig flere avgjørelser skal avgjøres av byråkrater, enten de sitter i Trondheim eller Torino. Jeg mener at det er sundt at avgjørelser av samfunnsmessig betydning skal politisk behandles. 

På den måten får faktisk befolkningen en sjanse til å påvirke samfunnsutviklingen, og bytte retning dersom flertallet er uenig. 

Spiller det så en rolle om byråkraten sitter i Oslo eller Brüssel? 

Jepp, sitter byråkraten i Oslo så er det norske forhold en tar hensyn til. En eurokrat i Brüssel tar hensyn til hele EU, og dermed får en løsninger som absolutt ikke er tilpasset norske forhold. 

inspector
inspectorInnlegg: 9797
18.01.19 18:11
newsflash: Nja, EU forumet har nok sett sine beste dager. Dessverre

Spår at forumet får nytt liv så snart Brexit er avklart.

Brussels "takk for sist" innebærer mer enn å stikke kjepper i hjulene for UK.

Det gjelder også å sende signaler til andre som tør å tenke på å løsrive seg fra "sentralkomiteen".

Tidligere argumenter om at "det er bare å melde seg ut hvis det er noe man misliker", fremstår mer og mer som en dårlig vits....

 

 

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
18.01.19 19:01
inspector: Spår at forumet får nytt liv så snart Brexit er avklart.
Brussels "takk for sist" innebærer mer enn å stikke kjepper i hjulene for UK.
Det gjelder også å sende signaler til andre som tør å tenke på å løsrive seg fra "sentralkomiteen".
Tidligere argumenter om at "det er bare å melde seg ut hvis det er noe man misliker", fremstår mer og mer som en dårlig vits....

Det er ingen i EU som ønsker brexit, men det har gitt større oppslutning om unionen. Det vi ser nå er velvilje overfor UK når det gjelder slikt som å forskyve utmeldingsdatoen hvis det blir behov for det, men de kommer neppe til å gi seg på integriteten til de fire friheter.

Når det gjelder dette forumet, så får vi se, men personlig syns jeg det er befriende å diskutere i tråder som har et større spekter av deltagere enn det en finner her.

inspector
inspectorInnlegg: 9797
18.01.19 21:53

Serutover:

Ingen hemmelighet at Brussel misliker strømningene i UK.  Brexit er jo et gedigent prestisjenederlag for en udemokratisk og selvforherligende union. De samme strømningene ser man på grasrotplanet i flere vestlige land.

Nå er det om å gjøre å fremstille Brexit som britenes isolerte/ egenpåførte problem. Den bakenforliggende årsaken er derimot EUs egen oppbygging og praktiske politikk.

Hvis man skal unngå at flere følger britene, må EU gjøre flere grep. Det sitter nok langt inne å innrømme dette hos de høye herrer i Brussel....

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
18.01.19 22:11
inspector: Ingen hemmelighet at Brussel misliker strømningene i UK. Brexit er jo et gedigent prestisjenederlag for en udemokratisk og selvforherligende union. De samme strømningene ser man på grasrotplanet i flere vestlige land.
Nå er det om å gjøre å fremstille Brexit som britenes isolerte/ egenpåførte problem. Den bakenforliggende årsaken er derimot EUs egen oppbygging og praktiske politikk.
Hvis man skal unngå at flere følger britene, må EU gjøre flere grep. Det sitter nok langt inne å innrømme dette hos de høye herrer i Brussel....

Britene har kommet opp i en hengemyr, først og fremst hjemmelaget. Det er ikke EU som startet dette, det var britene, først når Cameron arrogant ville bruke en folkeavstemning til å roe gemyttene i eget parti, siden når de ikke klarer å bli enig om veien videre. Når vi ser resultatet, så har han oppnådd det motsatte i tillegg til at UK står farlig nær å gå ut av EU. Tory-partiet kommer til å få en fraksjon som melder seg ut av partiet. De får lage seg et UKIP-light. Dette nye partiet kommer til å være bortimot sjanseløs i valg, pga valgsystemet i UK, så ikke noe stort tap der.

(Innlegget ble redigert 18.01.19 22:16)

inspector
inspectorInnlegg: 9797
18.01.19 22:57

Serutover:

Den uavklarte situasjonen i UK viser bare at en stor del av britene er sterkt kritiske til EUs praktiske politikk. Hvis EU hadde klart å bremse reguleringsiveren og vært mer lydhør til medlemslandene, ville brexit ikke vært noe tema.

UK har vært medlem i mange år og kjent på kroppen hva EU egentlig står for. Det var uforenlig med britisk kultur og demokratiske tradisjoner.

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 13054
19.01.19 08:45
newsflash: Nja, EU forumet har nok sett sine beste dager. Dessverre.

Folk er ikke opptatt av EU og EØS. Det begynner å bli lenge siden det var aktuelt for andre enn noen fantaster.

inspector
inspectorInnlegg: 9797
19.01.19 09:06

Colombus3:

Interessen for EU svinger stadig. Brexit gjør at interessen stiger, SPs fremgang likeså. Brussel har åpenbart holdt en lav profil den siste tiden i håp om at brexit skal gå over av seg selv.

Motreaksjonene mot EU er på fremmarsj i Europa, jfr de gule vestene i Frankrike m.fl.

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 09:21
inspector: Den uavklarte situasjonen i UK viser bare at en stor del av britene er sterkt kritiske til EUs praktiske politikk. Hvis EU hadde klart å bremse reguleringsiveren og vært mer lydhør til medlemslandene, ville brexit ikke vært noe tema.
UK har vært medlem i mange år og kjent på kroppen hva EU egentlig står for. Det var uforenlig med britisk kultur og demokratiske tradisjoner.

Meningsmålingene den siste tiden viser at opinionen har snudd. UK har hatt høy immigrasjon fra EU, mye av egen skyld. Mens andre land benyttet seg av overgangsordningene som fantes, har UK latt være. Det har gitt UK et stort trykk på innvandringen når det ble det eneste stedet hvor det var fritt frem. Det er antageligvis ideologiske grunner til det, men ikke særlig smart.

(Innlegget ble redigert 19.01.19 09:22)

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 09:23
inspector: Interessen for EU svinger stadig. Brexit gjør at interessen stiger, SPs fremgang likeså. Brussel har åpenbart holdt en lav profil den siste tiden i håp om at brexit skal gå over av seg selv.
Motreaksjonene mot EU er på fremmarsj i Europa, jfr de gule vestene i Frankrike m.fl.

De gule vestene er tross alt et marginalt fenomen, antageligvis mange Le Pen-velgere der, og derfor ikke overraskende at en del går inn for frexit.

axce
axceInnlegg: 19518
19.01.19 09:47

Colombus_3: "Folk er ikke opptatt av EU og EØS. Det begynner å bli lenge siden det var aktuelt for andre enn noen fantaster."

----------------------------------------------

I 25 år er det norske folket blitt tilvennet en sykelig frykt hos ja-partiene og media for at det skal oppstå en offentlig debatt om EØS/EU. Det preger selvsagt folket ved at de har svært liten kunnskap om EØS-avtalen, saken er ei ikke-sak for dem.

Folk er ikke opptatt av ikke-saker, enten det gjelder EU/EØS eller andre ting.

Men på lukket avdeling på stortinget er man opptatt av EØS, der jobbes det daglig på høytrykk for å eksportere makt ut av landet. På denne måten nærmer vi oss et nivå på integreringen til EU helt på høyde med de landene som er medlem av EU.

Er jo dette som er formålet med EØS-avtalen hos ja-partiene.

(Innlegget ble redigert 19.01.19 09:52)

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
19.01.19 14:00
Columbus_3: Folk er ikke opptatt av EU og EØS. Det begynner å bli lenge siden det var aktuelt for andre enn noen fantaster.

Nja, det er jeg ikke så sikker på.

EØS får jo en stadig mer inngripende påvirkning på hverdagen til folk flest, så det er i aller høyeste grad aktuelt. Men klart engasjementet var høyere før, dette mener jeg skyldes at debatten rett og slett er lagt lokk på.

Hverken Ap eller H ser seg tjent med noen debatt om dette, så de foretrekker å sitte stille i båten, mens makten i stadig større grad flyttes til Brüssel. 

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 13054
19.01.19 15:58
newsflash: Nja, det er jeg ikke så sikker på.
EØS får jo en stadig mer inngripende påvirkning på hverdagen til folk flest, så det er i aller høyeste grad aktuelt. Men klart engasjementet var høyere før, dette mener jeg skyldes at debatten rett og slett er lagt lokk på.
Hverken Ap eller H ser seg tjent med noen debatt om dette, så de foretrekker å sitte stille i båten, mens makten i stadig større grad flyttes til Brüssel.

Nå var det du selv som sa at EU-forumet har sett sine beste dager.
Hvorfor? 
Er det fordi interessen blant vanlige folk er like liten som blant de du beskylder for å legge lokk på saken?

Columbus_3
Columbus_3Innlegg: 13054
19.01.19 16:00
axce: Folk er ikke opptatt av ikke-saker, enten det gjelder EU/EØS eller andre ting.

Nettop. Der har du poenget.
For folk flest er dette en ikke-sak.

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 16:17
Columbus_3: Nå var det du selv som sa at EU-forumet har sett sine beste dager.Hvorfor? Er det fordi interessen blant vanlige folk er like liten som blant de du beskylder for å legge lokk på saken?

Hele denne pukkingen på at nå må media kjøre en kontinuerlig kampanje for å debattere og informere om EØS får meg til å tenke hvordan det ville sett ut hvis kommunistene forlangte det samme: "Hele samfunnet er innrettet mot kapitalister og det kommunistiske alternativ blir aldri debattert og informert om i media. Stortinget er forpliktet av grunnloven til å drive opplysende samfunnsdebatt. I en så sentral sak burde debatten og informasjonsarbeidet foregå kontinuerlig slik at befolkningen kan gjøre seg opp en mening om de skal stemme kommunistisk."

(Innlegget ble redigert 19.01.19 16:19)

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
19.01.19 18:13
Columbus_3: Nå var det du selv som sa at EU-forumet har sett sine beste dager.
Hvorfor? 
Er det fordi interessen blant vanlige folk er like liten som blant de du beskylder for å legge lokk på saken?

Joda, det var større aktivitet på EU forumet for noen år tilbake. I likhet med at det var betydelig mer aktivitet på hele VGD for noen år tilbake. 

Det forumet som har gått mest tilbake når det kommer til aktivitet er vel sex-forumet. Uten at jeg vil påstå at folk er mindre interessert i sex i 2019 enn de var i 2009 :p

Min oppfatning (jada den er subjektiv) er at når jeg diskuterer politikk med både med venner og kollegaer så er de de meget opptatt av både EU og EØS. Ikke minst under ACER striden i fjor så ble EU diskutert daglig. Det var et voldsomt engasjement :)

Hovedstadspressen skriver imidlertid lite om EU og EØS, dermed blir det lite offentlig debatt. Men å dermed konkludere med at det skyldes laber interesse er nok kun ønsketenkning fra en del EU føderalister.  

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 18:38
newsflash: Joda, det var større aktivitet på EU forumet for noen år tilbake. I likhet med at det var betydelig mer aktivitet på hele VGD for noen år tilbake.
Det forumet som har gått mest tilbake når det kommer til aktivitet er vel sex-forumet. Uten at jeg vil påstå at folk er mindre interessert i sex i 2019 enn de var i 2009 :p
Min oppfatning (jada den er subjektiv) er at når jeg diskuterer politikk med både med venner og kollegaer så er de de meget opptatt av både EU og EØS. Ikke minst under ACER striden i fjor så ble EU diskutert daglig. Det var et voldsomt engasjement :)
Hovedstadspressen skriver imidlertid lite om EU og EØS, dermed blir det lite offentlig debatt. Men å dermed konkludere med at det skyldes laber interesse er nok kun ønsketenkning fra en del EU føderalister.

På min arbeidsplass diskuterer vi stort sett aldri EU eller EØS. Det er rett og slett ikke i vinden for tiden. Det hender dog det blir utvekslet noen ord om brexit. Samme inntrykk har jeg på Facebook. Nå og da er det noen som legger ut Nei til ACER-bilder eller lignende, men responsen er stort sett fraværende. Din arbeidsplass virker dermed noe spesiell i så henseende. Det er vel ikke Nei til EU du jobber i?

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
19.01.19 18:55
Serutover: På min arbeidsplass diskuterer vi stort sett aldri EU eller EØS. Det er rett og slett ikke i vinden for tiden. Det hender dog det blir utvekslet noen ord om brexit. Samme inntrykk har jeg på Facebook. Nå og da er det noen som legger ut Nei til ACER-bilder eller lignende, men responsen er stort sett fraværende. Din arbeidsplass virker dermed noe spesiell i så henseende. Det er vel ikke Nei til EU du jobber i?

Nja, tror ikke du skal ta din omgangskrets som representativ for resten av befolkningen dersom dere aldri diskuterer EU eller EØS. 

Neida, jeg jobber ikke i nei til EU :p

Men har fått med meg at de faktisk økte antall medlemmer i 2018. Sikkert et utslag av at folk ikke bryr seg det også? 

(Innlegget ble redigert 19.01.19 18:56)

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 18:59
newsflash: Nja, tror ikke du skal ta din omgangskrets som representativ for resten av befolkningen dersom dere aldri diskuterer EU eller EØS.
Neida, jeg jobber ikke i nei til EU :p
Men har fått med meg at de faktisk økte antall medlemmer i 2018. Sikkert et utslag av at folk ikke bryr seg det også?

2000 nye medlemmer er imponerende, men det utgjør tross alt ikke mer enn 0.05% av den voksne befolkningen. ACER engasjerer med andre ord noen få, ikke uventet.

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
19.01.19 19:12
Serutover: 2000 nye medlemmer er imponerende, men det utgjør tross alt ikke mer enn 0.05% av den voksne befolkningen. ACER engasjerer med andre ord noen få, ikke uventet.

Vel, jeg vil faktisk påstå at når 2000 voksne mennesker føler seg såpass engasjert at de går til det skrittet at de melder seg inn i en organisasjon, så vitner det om at folk bryr seg om dette. 

Det er jo ikke slik at politiske organisasjoner og partier har hatt medlemsvekst på generell basis de siste årene. 

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 19:22
newsflash: Vel, jeg vil faktisk påstå at når 2000 voksne mennesker føler seg såpass engasjert at de går til det skrittet at de melder seg inn i en organisasjon, så vitner det om at folk bryr seg om dette.
Det er jo ikke slik at politiske organisasjoner og partier har hatt medlemsvekst på generell basis de siste årene.

2000 er ikke mange, det bekrefter i grunn ikke annet enn mitt inntrykk. Du har en og annen på Facebook som tar seg bryet med å poste, og en og annen i hver en by som tar seg bryet med å melde seg inn i Nei til EU. Nei til EU var oppe i 30000 medlemmer på det meste etter det jeg husker, at noen av dem finner tilbake er ikke overraskende.

(Innlegget ble redigert 19.01.19 19:23)

newsflash
newsflashInnlegg: 30835
19.01.19 19:44
Serutover: 2000 er ikke mange, det bekrefter i grunn ikke annet enn mitt inntrykk. Du har en og annen på Facebook som tar seg bryet med å poste, og en og annen i hver en by som tar seg bryet med å melde seg inn i Nei til EU. Nei til EU var oppe i 30000 medlemmer på det meste etter det jeg husker, at noen av dem finner tilbake er ikke overraskende.

Hvor mange andre politiske partier/organisasjoner er det som kan melde om medlemsvekst i 2018?

axce
axceInnlegg: 19518
19.01.19 21:34
Columbus_3: Nettop. Der har du poenget.
For folk flest er dette en ikke-sak.

Og hvorfor tror du er årsaken til at EØS-avtalen har vært ei ikke-sak de siste 25 år?

Tror du at ei sak som har vært holdt unna den offentlige debatten så lenge fremstår som glødende for befolkningen? Det må være måte på å være naiv.

I Acer-saken sist vår, var det tilløp til en offentlig debatt om den. Aviser og TV formidlet bl.a kampen i AP. Derved fikk befolkningen kunnskaper, interessen var stor og folk var engasjert.

I tillegg vet vi at engasjementet i folket rundt de to folkeavstemningene, var enormt. Dengang oppførte media seg noenlunde slik deres samfunnsoppgave er, formidling og debatt.

Mener du at det er normalt at media ikke har en offentlig debatt om EØS-avtalen, som gradvis overfører styringen av Norge og dermed bevirker at befolkningens stemmegivning blir stadig mere overflødig. Fins det virkelig ingen journalistiske poeng i denne utviklingen, sett på bakgrunn av folkets to ganger nei til dette?

axce
axceInnlegg: 19518
19.01.19 21:39
Serutover: Hele denne pukkingen på at nå må media kjøre en kontinuerlig kampanje for å debattere og informere om EØS får meg til å tenke hvordan det ville sett ut hvis kommunistene forlangte det samme: "Hele samfunnet er innrettet mot kapitalister og det kommunistiske alternativ blir aldri debattert og informert om i media. Stortinget er forpliktet av grunnloven til å drive opplysende samfunnsdebatt. I en så sentral sak burde debatten og informasjonsarbeidet foregå kontinuerlig slik at befolkningen kan gjøre seg opp en mening om de skal stemme kommunistisk."

Har du sluppet helt opp for argumenter for at ja-siden bruker EØS-avtalen til å bli styringsmessig underlagt EU?

Hvis dette er så genialt, hvorfor ikke kjøre ideene dine i valgkampene?

Å dra kommunist-kortet slik du gjorde det, viser hvor naken du befinner deg i din begrunnelse for å hylle EU-systemet.

(Innlegget ble redigert 19.01.19 21:47)

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 21:43
axce: Har du sluppet helt opp for argumenter for at ja-siden bruker EØS-avtalen til å bli styringsmessig underlagt EU?
Hvis dette er så genialt, hvorfor ikke kjøre ideene dine i valgkampene?

Poenget mitt er at offentligheten har begrenset oppmerksomhet. Hvis alle skulle ha fullt fokus på sine hjertesaker kontinuerlig ville det ikke blitt opplyst debatt, men kakofoni.

Serutover
SerutoverInnlegg: 6818
19.01.19 21:44
newsflash: Hvor mange andre politiske partier/organisasjoner er det som kan melde om medlemsvekst i 2018?

Europabevegelsen hadde også en medlemsvekst på 10%. I absolutte tall langt mindre, men positivt.

Klikk for å gå tilbake til toppen