Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Norge bør inn i EU

NYTT TEMA
kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
23.11.20 23:00

Det er på tide at Norge blir med i EU. Folket må selvfølgelig overbevises, og en folkeavstemning må til, men argumentene for EU er overlegne motargumentene.

1. Klimaendringene er den største krisen vi mennesker står overfor. EU er blant de mest offensive aktørene på denne fronten, og derfor er det dumt å stå utenfor - uten medbestemmelsesrett.

2. Vi har et demokratisk underskudd ved å ikke ta del i Europaparlamentet og Ministerrådet. Derfor bør vi inn for å påvirke politikken.

3. EU er det største fredsprosjektet i verdenshistorien. Alle verdenskriger har hatt sitt utspring i Europa. Nå er forholdet mellom de europeiske landene heller preget av handel og vennskap, bare se på utviklingen mellom de tidligere så bitre rivalene Tyskland og Frankrike. Det er en skam at ikke Norge, i motsetning til våre nordiske venner tar del i dette.

4. Enten om vi vil det eller ikke vil oljealderen ta slutt om ikke mange tiårene. Hva skal vi da eksportere? Jo, vi blir i større grad avhengig av å eksportere industrivarer, teknologiprodukter og andre nye løsninger. Dette kommer til å gjøre tilgangen vår til det indre marked enda større enn i dag. Da bør vi inn i EU for å i større grad kunne bestemme politiske prioriteringer i dette markedet - i form av forordninger og direktiver.

 

farout05

Innlegg: 4336
farout05
23.11.20 23:26
kristofferbd: Det er på tide at Norge blir med i EU. Folket må selvfølgelig overbevises, og en folkeavstemning må til, men argumentene for EU er overlegne motargumentene. 1. Klimaendringene er den største krisen vi mennesker står overfor. EU er blant de mest offensive aktørene på denne fronten, og derfor er det dumt å stå utenfor - uten medbestemmelsesrett. 2. Vi har et demokratisk underskudd ved å ikke ta del i Europaparlamentet og Ministerrådet. Derfor bør vi inn for å påvirke politikken. 3. EU er det største fredsprosjektet i verdenshistorien. Alle verdenskriger har hatt sitt utspring i Europa. Nå er forholdet mellom de europeiske landene heller preget av handel og vennskap, bare se på utviklingen mellom de tidligere så bitre rivalene Tyskland og Frankrike. Det er en skam at ikke Norge, i motsetning til våre nordiske venner tar del i dette. 4. Enten om vi vil det eller ikke vil oljealderen ta slutt om ikke mange tiårene. Hva skal vi da eksportere? Jo, vi blir i større grad avhengig av å eksportere industrivarer, teknologiprodukter og andre nye løsninger. Dette kommer til å gjøre tilgangen vår til det indre marked enda større enn i dag. Da bør vi inn i EU for å i større grad kunne bestemme politiske prioriteringer i dette markedet - i form av forordninger og direktiver.

Det ber på tide at Norge ikke blir medlem av EU. Det er bare en offentlig debatt som gir de nødvendige kunnskapene om EU-medlemskap. Så får partiene kjempe om velgernes gunst i en valgkamp, så tar velgerne valg og så er det opp til stortinget å avgjøre saken, slik vår konstitusjon bestemmer.

1. Det er ikke lurt å måtte vente på EU i klimasaken. Som frittstående land kan vi ta initiativer, gjerne også samarbeide med EU og andre makter.

2. De europeiske landene har sine demokratier, ser det ikke som en oppgave for Norge å blande oss inn i andre lands måter å styre på.

3. Fint at land ikke kriger mot hverandre mens Norge ikke er medlem av EU. Derfor bør vi fortsette med det.

4. I handelsavtalen fra 1973 forhandlet vi fram nulltoll på industrivarer, så det er bra. Jeg har såpass tiltro til EU at jeg tror at EU ikke trenger hjelp fra Norge for å holde orden i sitt felles marked.

5. Dersom Norge har noe de skal ha sagt ute i verden, må vi kvitte oss med EØS-avtalen og bli et uavhengig og selvstendig land, slik det står i grunnloven.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
23.11.20 23:39
farout05: EU ikke trenger hjelp fra Norge for å holde orden i sitt felles marked.

Det poenget handlet mer om at Norge tilegner seg muligheter til å påvirke forordninger og direktiver i en retning som gagner norske bedrifter mer.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
23.11.20 23:42
farout05: uavhengig og selvstendig

Samarbeid er ikke det samme som livegenskap, så vi kan godt være uavhengig og selvstendig som EU-medlem.

farout05

Innlegg: 4336
farout05
23.11.20 23:47
kristofferbd: Samarbeid er ikke det samme som livegenskap, så vi kan godt være uavhengig og selvstendig som EU-medlem.

Norge må være egen lovgiver for å være et uavhengig og selvstendig land. Som du vet er det EU som er lovgiver for Norge.

farout05

Innlegg: 4336
farout05
23.11.20 23:49
kristofferbd: Det poenget handlet mer om at Norge tilegner seg muligheter til å påvirke forordninger og direktiver i en retning som gagner norske bedrifter mer.

Norge bør absolutt ikke legge seg bort i hvordan landene vi handler med utformer bestemmelsene sine. Dette er et prinsipp som er meget viktig.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
23.11.20 23:54
farout05: Norge må være egen lovgiver for å være et uavhengig og selvstendig land. Som du vet er det EU som er lovgiver for Norge.

Feil. Lovgiveren i Norge er Stortinget. Det er Stortinget som til syvende og sist må ratifisere forordninger og direktiver som Norge må ta del i som følge av EØS-avtalen.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
23.11.20 23:55
farout05: Norge bør absolutt ikke legge seg bort i hvordan landene vi handler med utformer bestemmelsene sine. Dette er et prinsipp som er meget viktig.

Kan du utdype? Hvorfor bør ikke også Norge få lov til å bestemme spillereglene i det indre marked?

(Innlegget ble redigert 23.11.20 23:55)

DavidSkruiz

Innlegg: 9916
DavidSkruiz
23.11.20 23:58
kristofferbd: Feil. Lovgiveren i Norge er Stortinget. Det er Stortinget som til syvende og sist må ratifisere forordninger og direktiver som Norge må ta del i som følge av EØS-avtalen.

Hva hjelper det om stortinget må følge EU's direktiver. Da har man begrenset frihet i praksis.

Ikke akkurat noen "høydare" for nasjonal selvstendighet. Enda mindre for lokaldemokratiet.

(Innlegget ble redigert 24.11.20 00:00)

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 08:33
kristofferbd: Feil. Lovgiveren i Norge er Stortinget. Det er Stortinget som til syvende og sist må ratifisere forordninger og direktiver som Norge må ta del i som følge av EØS-avtalen.

Det korrekte er at det er EU som er lovgiver for Norge i EØS-relaterte saker. Norge har dessverre bare en formell funksjon. Dette vises i at samtlige mere enn 11000 EU-lover som EU har sendt i retning Norge siden 1994 har blitt til norsk lov.

Grunnmuren i motstanden mot norsk EU-medlemskap bygger i hovedsak på ulikhetene i som eksisterer i Europa på en rekke områder skal behandles etter fellesregler. Når nesten 30 andre europeiske land kompromisser seg til et regelverk, er det en rekke regler som ikke passer Norge, fordi ulikheten mellom norsk behov og EUs kompromiss er alt for stor.

Norge har vært bygget ut med forskjellige tiltak i de forskjellige delene av landet, pga. ulikhetene innad i Norge. Det kalles distriktspolitikk og har vært en suksess.
Jeg hørte "politisk kvarter" nettopp, der det var snakk om denne politikken. Da presiserte en minister at differensiert arbeidsgiveravgift er en av de viktigste virkemidlene for distriktene.
Den har EU for lengst lagt seg bort i og tillatt Norge i begrenset grad. Vi må ha tillatelse hos EU til det aller meste. For tiden brukes virkemidler for å få folk til å kjøpe el.bil, disse bestemmer EU. Hvert år skapes det usikkerhet for hva EU gjør, ikke bare på dette området, men det aller meste ellers. EU bestemmer også hvilke tiltak Norge kan sette i verk i Norge under pandemien.

Norske myndigheter må hele tiden holde seg orientert i hva EU gjør og EUs tenkning bak lovene de lager, og vi må holde våre planer opp mot dette og møter begrenset handlefrihet allerede i planleggingen. Dette problemet blir vi kvitt dersom vi sier opp EØS-avtalen, vi blir et selvstendig land igjen og kan bygge Norge slik vi vil.

Derfor: Aldri EU-medlemskap, men samarbeid med EU og resten av verden.

(Innlegget ble redigert 24.11.20 08:37)

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 08:40
kristofferbd: Kan du utdype? Hvorfor bør ikke også Norge få lov til å bestemme spillereglene i det indre marked?

Norge bør selvsagt ikke legge seg bort i styringen internt i land vi handler med.

Er dette så vanskelig å forstå uten å få det inn med teskje?

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
24.11.20 09:22

Har du egentlig peiling på hvordan det indre marked fungerer? Det er jo de lovgivende forsamlingene i EU som bestemmer spillereglene i markedet. Som ikke-medlem har ikke Norge anledning til å delta som lovgiver, og derav kan man ikke bestemme hvilke forordninger og direktiver det er dom gjelder.

 

 

 

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 10:12
kristofferbd: Har du egentlig peiling på hvordan det indre marked fungerer? Det er jo de lovgivende forsamlingene i EU som bestemmer spillereglene i markedet. Som ikke-medlem har ikke Norge anledning til å delta som lovgiver, og derav kan man ikke bestemme hvilke forordninger og direktiver det er dom gjelder.

Jeg vet utmerket at EU har opprettet DIM (Det Indre Marked) med spilleregler (i det vesentlige fri flyt) beregnet for sine egne medlemmer.

Bra at du innrømmer at EU er lovgiver for Norge.

Jeg ser det som naturlig at Norge ikke blander seg inn i den interne styringen av land/unioner vi handler med, som f.eks EU, USA, Kina, Russland, osv.

Vi har nok med egen styring, her hvor ja-partiene jobber på spreng med å ta makt i fra befolkningen og kjøre demokratiet i dass.

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 10:18
DavidSkruiz: Hva hjelper det om stortinget må følge EU's direktiver. Da har man begrenset frihet i praksis. Ikke akkurat noen "høydare" for nasjonal selvstendighet. Enda mindre for lokaldemokratiet.

Helt riktig, det er viktige verdier for ei befolkning du nevner, frihet/selvstendighet til å styre i eget land.

EU er designet for å imøtekomme grådigheten til næringslivsledere/eiere. Et sikt samfunn ønsker vi ikke.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
24.11.20 10:41
farout05: Bra at du innrømmer at EU er lovgiver for Norge.

Stråmenn er du god til å komme med, men så mye annet har du ikke å komme med...

inspector

Innlegg: 10670
inspector
24.11.20 11:08
kristofferbd: Folket må selvfølgelig overbevises, og en folkeavstemning må til, men argumentene for EU er overlegne motargumentene.

Sammenfatning av en mengde tråder om samme tema:

Klimaendringene løses best under FN-paraplyen/ Parisavtalen og ikke mellom parter som har maktpolitiske, militære og økonomiske agendaer.

Det demokratiske underskuddet er mye mer utbredt i EU enn her hjemme på berget.

EU begynte som et handelsprosjekt mellom krigstrøtte parter, men har utviklet seg til å bli noe helt annet, ref. planene om en egen EU-hær som vil skape en ny uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon.

Norsk eksport har heldigvis flere ben å stå på og vår styrke er at vi kan handle med hvem vi vil uten å være diktert av Brussel

Ser at du helt ukritisk har svelget bløffen om EUs fortreffelighet med hud og hår. I tillegg viser du den typisk udemokratiske EUholdningen med mangelfull respekt for befolkningens evne til å tenke selv.

EUs innebygde destruktive mekanismer vokser i takt med reguleringskåthet og ensretting i et område med store forskjeller i kultur, historie, økonomi og holdninger....

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 11:09
kristofferbd: Stråmenn er du god til å komme med, men så mye annet har du ikke å komme med...

Du skrev: "Det er jo de lovgivende forsamlingene i EU som bestemmer spillereglene i markedet. Som ikke-medlem har ikke Norge anledning til å delta som lovgiver".

Det fremgår av det du skriver at EU er lovgiver for Norge. Da har du jo innrømmet det. Ingen stråmann der altså.

Ellers har jeg jo kommet med de vesentligste årsakene til at Norge ikke bør være EU-medlem. Det er jo ganske mye.

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 11:18
inspector: Sammenfatning av en mengde tråder om samme tema: Klimaendringene løses best under FN-paraplyen/ Parisavtalen og ikke mellom parter som har maktpolitiske, militære og økonomiske agendaer. Det demokratiske underskuddet er mye mer utbredt i EU enn her hjemme på berget. EU begynte som et handelsprosjekt mellom krigstrøtte parter, men har utviklet seg til å bli noe helt annet, ref. planene om en egen EU-hær som vil skape en ny uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon. Norsk eksport har heldigvis flere ben å stå på og vår styrke er at vi kan handle med hvem vi vil uten å være diktert av Brussel Ser at du helt ukritisk har svelget bløffen om EUs fortreffelighet med hud og hår. I tillegg viser du den typisk udemokratiske EUholdningen med mangelfull respekt for befolkningens evne til å tenke selv. EUs innebygde destruktive mekanismer vokser i takt med reguleringskåthet og ensretting i et område med store forskjeller i kultur, historie, økonomi og holdninger....

Tommel for godt innlegg.

EU er destruktiv på mange områder, ikke minst når det gjelder konsekvensene for miljø og klima.

Men man kan kanskje ikke forvente noe annet fra de tidligere kolonimaktene?

Kent

Innlegg: 131721
Kent
24.11.20 11:20
kristofferbd: Alle

Alle to? 

1769

Innlegg: 55087
1769
24.11.20 11:39
kristofferbd: Det er på tide at Norge blir med i EU. Folket må selvfølgelig overbevises, og en folkeavstemning må til, men argumentene for EU er overlegne motargumentene.

Argumentet for norsk medlemskap: 

Menneskets styrke er evnen til å samarbeide med andre. Familien, nabolaget, byen, landsdelen og staten. Men hvorfor stoppe ved staten? Verdensdelen er det neste skrittet. Europeere er ingen ensartet gruppe, men vi er like nok til å kunne fungere greit sammen. Større enheter kan løse større oppgaver, og best blir det om alle bidrar.

Argumentet mot norsk medlemskap:

EU trenger ikke noe nytt UK. Integrasjonen går fortere uten en norsk fot på bremsepedalen. 

inspector

Innlegg: 10670
inspector
24.11.20 12:53
1769: Argumentet for norsk medlemskap:

Argumentene dine for et styrket EU, har skapt farlig/uønsket utvikling på flere fronter. Jeg nevner i fleng en ny kald krig, handlingslammelse i pandemibekjempelse og illegale forhold i arbeidsmarkedet. Økt avstand mellom beslutningstagere og befolkning må heller ikke glemmes.

Samarbeid er vel og bra så lenge samarbeidet begrenser seg til områder med utfyllende forutsetninger og som skaper felles fordeler og gjensidig respekt. Dette er også det ideelle grunnlaget for statsdannelser. Når pendelen svinger for langt, gjødsles plutselig skjulte agendaer og underliggende konflikter. Her ligger også de bakenforliggende årsakene til Brexit.

Mekanismene i dages EU klarer hverken å lære av historien eller å se i krystallkula, men turer frem på sin vei til helvete, brolagt med urealistiske festtaler.....

(Innlegget ble redigert 24.11.20 12:54)

inspector

Innlegg: 10670
inspector
24.11.20 13:17

Som en metafor i disse coronatider, kan man kalle EUs realpolitikk for et virus som har mutert og blitt resistent mot et velfungerende demokrati og sunt folkevett.

Vaksinen har vært testet i UK, med vekslende hell. I Norge er vi heldigvis fortsatt delvis immune.....

1769

Innlegg: 55087
1769
24.11.20 13:41
inspector: Argumentene dine for et styrket EU, har skapt farlig/uønsket utvikling på flere fronter. Jeg nevner i fleng en ny kald krig, handlingslammelse i pandemibekjempelse og illegale forhold i arbeidsmarkedet. Økt avstand mellom beslutningstagere og befolkning må heller ikke glemmes. Samarbeid er vel og bra så lenge samarbeidet begrenser seg til områder med utfyllende forutsetninger og som skaper felles fordeler og gjensidig respekt. Dette er også det ideelle grunnlaget for statsdannelser. Når pendelen svinger for langt, gjødsles plutselig skjulte agendaer og underliggende konflikter. Her ligger også de bakenforliggende årsakene til Brexit. Mekanismene i dages EU klarer hverken å lære av historien eller å se i krystallkula, men turer frem på sin vei til helvete, brolagt med urealistiske festtaler.....

USA trekker seg mer og mer ut av Europa. Spørsmålet er hva som skal fylle maktvakuumet. Jeg ser ingen bedre løsning enn at Europa går sammen for å ta den rollen selv. Ser du noen bedre løsning? 

For hvert nivå man legger til, vil alltid avstanden mellom beslutningstakere og befolkning øke. Det er lenger til Stortinget enn til rådhuset, og lenger til Brussel enn til Oslo etc. Aller kortest er det til formannen i borettslaget. Det er dog ikke noe argument mot at det i det hele tatt skal eksistere flere nivå. 

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 14:09
1769: og lenger til Brussel enn til Oslo

Nei der er avstanden akkurat lik i øyeblikket.

Ønsker man at det ikke skal være moms på el.biler, så er det Brussel som har svaret.

Hvorfor er det egentlig ønskelig å øke avstanden mellom folk og beslutningstakere?

(Innlegget ble redigert 24.11.20 14:13)

1769

Innlegg: 55087
1769
24.11.20 14:30
farout05: Hvorfor er det egentlig ønskelig å øke avstanden mellom folk og beslutningstakere?

Det er ikke ønskelig, men en naturlig konsekvens av at noen beslutninger må tas på vegne av veldig mange andre. Hvilke beslutninger som skal tas hvor er en større diskusjon hvor det finnes gode argumenter i alle retninger. Men når det gjelder EU-spørsmålet så opplever jeg at diskusjonen som regel dreier som hvorvidt det i det hele tatt bør finnes et slikt nivå. 

inspector

Innlegg: 10670
inspector
24.11.20 14:38
1769: USA trekker seg mer og mer ut av Europa. Spørsmålet er hva som skal fylle maktvakuumet. Jeg ser ingen bedre løsning enn at Europa går sammen for å ta den rollen selv. Ser du noen bedre løsning?  For hvert nivå man legger til, vil alltid avstanden mellom beslutningstakere og befolkning øke.

EUs spede vakling som innbilt stormakt i Ukraina medførte at Russland fikk angst / flashback og svarte med å annektere Krim. Er dette en fornuftig måte for å fylle et maktvakum ? USAs nye president støtter Nato og godt er det...

Antall forvaltningsnivåer og fysisk avstand er en balansegang. For de fleste er avstanden til Løvebakken mer enn lang nok. Avstanden til Brussel er en provoserende påminnelse om tidligere tiders føydalisme....

1769

Innlegg: 55087
1769
24.11.20 14:47
inspector: EUs spede vakling som innbilt stormakt i Ukraina medførte at Russland fikk angst / flashback og svarte med å annektere Krim. Er dette en fornuftig måte for å fylle et maktvakum ? USAs nye president støtter Nato og godt er det... Antall forvaltningsnivåer og fysisk avstand er en balansegang. For de fleste er avstanden til Løvebakken mer enn lang nok. Avstanden til Brussel er en provoserende påminnelse om tidligere tiders føydalisme....

Ja, slik går det om man provoserer Russland uten annet enn soft power. Kanskje man like så godt bare skal trekke ned buksa og bøye seg fremover? 

USAs nye president er president i fire år. Så er det nytt valg. Kanskje blir han gjenvalgt. Kanskje ikke. 

De fleste innbyggere i Europa stoler mer på Brussel enn på sine nasjonale myndigheter. Et tankekors? 

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 16:00
1769: Det er ikke ønskelig, men en naturlig konsekvens av at noen beslutninger må tas på vegne av veldig mange andre. Hvilke beslutninger som skal tas hvor er en større diskusjon hvor det finnes gode argumenter i alle retninger. Men når det gjelder EU-spørsmålet så opplever jeg at diskusjonen som regel dreier som hvorvidt det i det hele tatt bør finnes et slikt nivå.

Folk vil ha lokal forankring, innflytelse på beslutninger som får konsekvenser for dem og beslutningsorganer nært seg.

Alternativet med beslutningsorganer langt borte som skal gjøre vedtak over områder som er uensartede på flere områder, er en langt dårligere alternativ.

Folk ønsker ikke dette. Er det et eventuelt problem så er det at deres politiske representanter ønsker beslutninger langt borte, eks. EØS-avtalen. Da er vi godt på vei til autoritært styre, og det er absolutt ikke å foretrekke.

kristofferbd

Innlegg: 1362
kristofferbd
24.11.20 17:27
farout05: Folk vil ha lokal forankring, innflytelse på beslutninger som får konsekvenser for dem og beslutningsorganer nært seg. Alternativet med beslutningsorganer langt borte som skal gjøre vedtak over områder som er uensartede på flere områder, er en langt dårligere alternativ. Folk ønsker ikke dette. Er det et eventuelt problem så er det at deres politiske representanter ønsker beslutninger langt borte, eks. EØS-avtalen. Da er vi godt på vei til autoritært styre, og det er absolutt ikke å foretrekke.

Narrativet, eller kanskje heller narrespillet, om at alle beslutninger tas langt borte, er helt feil. Det viser en liten forståelse om hvordan EU fungerer.

De fleste beslutninger tas fortsatt i EU-landenes folkeforsamlinger. De som tas kollektivt, tas fordi man ser verdien i en felles beslutning som gjør samhandling enklere.

EØS-avtalen er det for øvrig solid oppslutning om i folket, til og med et flertall av SV-velgere er for avtalen, og Sps velgere er delt på midten. Det skulle man ikke tro med den løgnpropagandaen til de to partiene om EØS-avtalen som den store stygge ulven. Det verste er jo at de idiotforklarer sine egne velgere. Jaja, sammen med Frp og Rødt er de overnevnte partiene de verste populistpartiene vi har i norsk politikk. Rart at såpass mange akademikere sogner til SV...

(Innlegget ble redigert 24.11.20 17:32)

farout05

Innlegg: 4336
farout05
24.11.20 17:57
kristofferbd: De fleste beslutninger tas fortsatt i EU-landenes folkeforsamlinger. De som tas kollektivt, tas fordi man ser verdien i en felles beslutning som gjør samhandling enklere.

Det er veldig greit at EU-landenes befolkning styrer seg selv slik som de ønsker.

Dette skal vi la dem få lov til, uten norsk innblanding. Det er godt demokratisk sinnelag å ikke blande seg inn i andre lands styring av seg selv.

På samme måte hadde det vært veldig greit at den norske befolkning kunne være alene om å utforme lovverk for hvordan vi ønsker å ha det i Norge.

Folk i EU-landene vet best hvordan de vil ha det. På samme måte er det ingen som er bedre til å mene hvordan vi vil ha det enn nordmenn selv.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg