Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Norge bør inn i EU

NYTT TEMA
kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 18:06
farout05: Det er veldig greit at EU-landenes befolkning styrer seg selv slik som de ønsker. Dette skal vi la dem få lov til, uten norsk innblanding. Det er godt demokratisk sinnelag å ikke blande seg inn i andre lands styring av seg selv. På samme måte hadde det vært veldig greit at den norske befolkning kunne være alene om å utforme lovverk for hvordan vi ønsker å ha det i Norge. Folk i EU-landene vet best hvordan de vil ha det. På samme måte er det ingen som er bedre til å mene hvordan vi vil ha det enn nordmenn selv.

Selvfølgelig må Norge ha en demokratisk forankring, i form av folkeavstemning, for å slutte seg til EU.

Nordmenn flest ønsker seg EØS-avtalen, ikke total isolasjonisme - som du ønsker.

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
24.11.20 19:30
kristofferbd: Det er på tide at Norge blir med i EU. Folket må selvfølgelig overbevises, og en folkeavstemning må til, men argumentene for EU er overlegne motargumentene. 1. Klimaendringene er den største krisen vi mennesker står overfor. EU er blant de mest offensive aktørene på denne fronten, og derfor er det dumt å stå utenfor - uten medbestemmelsesrett. 2. Vi har et demokratisk underskudd ved å ikke ta del i Europaparlamentet og Ministerrådet. Derfor bør vi inn for å påvirke politikken. 3. EU er det største fredsprosjektet i verdenshistorien. Alle verdenskriger har hatt sitt utspring i Europa. Nå er forholdet mellom de europeiske landene heller preget av handel og vennskap, bare se på utviklingen mellom de tidligere så bitre rivalene Tyskland og Frankrike. Det er en skam at ikke Norge, i motsetning til våre nordiske venner tar del i dette. 4. Enten om vi vil det eller ikke vil oljealderen ta slutt om ikke mange tiårene. Hva skal vi da eksportere? Jo, vi blir i større grad avhengig av å eksportere industrivarer, teknologiprodukter og andre nye løsninger. Dette kommer til å gjøre tilgangen vår til det indre marked enda større enn i dag. Da bør vi inn i EU for å i større grad kunne bestemme politiske prioriteringer i dette markedet - i form av forordninger og direktiver.

Du har misforstått. 

1. Vi redder ikke klimaet ved EUs grønne skifte og ødeleggelse av norsk natur og handel med CO2 kvoter. 

2. Det demokratiske underskuddet er like stort dersom vi er med i EU, våre fåtallige medlemmer i EU parlamentet er ubetydelig. 

3. Tull, det er takket være Nato det har vært fred i Europa. EUs politikk med krav om politisk underkastelse er bare å sette lokk på trykkkokeren. 

4. Vi har i dag ingen handelshindringer på industrivarer og teknologiprodukter. Hvordan kan markedsadgangen bli enda større?

Løsningen er ikke inn i EU. den er ut av EØS. 

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 19:49
newsflash: 3. Tull, det er takket være Nato det har vært fred i Europa. EUs politikk med krav om politisk underkastelse er bare å sette lokk på trykkkokeren.

Kull- og stålunionen (forløperen til EU) ble jo etablert for å regulere stål og kull mellom Beneleux-landene, Italia, Frankrike og Vest-Tyskland. Og stål og kull er jo det man er mest avhengig av om man ønsker å ruste opp militært, derfor var disse råvarene så viktig å kontrollere - for nettopp å unngå en slik opprusting. 

Nato ble jo dannet for å demme opp mot østblokken, ikke for fred internt i Vest-Europa. 

(Innlegget ble redigert 24.11.20 19:50)

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
24.11.20 21:05
kristofferbd: Kull- og stålunionen (forløperen til EU) ble jo etablert for å regulere stål og kull mellom Beneleux-landene, Italia, Frankrike og Vest-Tyskland. Og stål og kull er jo det man er mest avhengig av om man ønsker å ruste opp militært, derfor var disse råvarene så viktig å kontrollere - for nettopp å unngå en slik opprusting. 
Nato ble jo dannet for å demme opp mot østblokken, ikke for fred internt i Vest-Europa.

EU er noe helt annet enn kull og stålunionen. 

Visste du ikke det?

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 21:15
newsflash: EU er noe helt annet enn kull og stålunionen.  Visste du ikke det?

Kull- og stålunionen er forløpet til EU, som jeg skrev. EU ble altså dannet i fredsøyemed. 

 

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
24.11.20 21:26
kristofferbd: Kull- og stålunionen er forløpet til EU, som jeg skrev. EU ble altså dannet i fredsøyemed.

Og som jeg skrev, EU er noe helt annet enn Kull og Stålunionen. EU ble dannet i 1993.

 

Bakkus

Innlegg: 5326
Bakkus
24.11.20 21:32
inspector: Klimaendringene løses best under FN-paraplyen/ Parisavtalen og ikke mellom parter som har maktpolitiske, militære og økonomiske agendaer.

At det er mulig å skrive denne setningen her helt seriøst viser hvor fremtredende politisk hjernevask ala hva man lærte i gamle Soviet fortsatt er.

inspector

Innlegg: 10555
inspector
24.11.20 22:40
Bakkus: At det er mulig å skrive denne setningen her helt seriøst viser hvor fremtredende politisk hjernevask ala hva man lærte i gamle Soviet fortsatt er.

Innser du ikke at EU har forskjellige maktpolitiske, militære og økonomiske agendaer mens Parisavtalen har begrenset sin agenda til å redusere menneskeskapte klimaforandringer ?

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 22:47
newsflash: Og som jeg skrev, EU er noe helt annet enn Kull og Stålunionen. EU ble dannet i 1993.

Som jeg sa er Kull- og stålunionen forløperen til EU. Fra opprettelsen av førstnevnte union og til EU ble det gjennomført både geografiske og overnasjonale utvidelser, men formålet i denne utviklingen har hele tiden vært fred og samarbeid. 

(Innlegget ble redigert 24.11.20 22:48)

inspector

Innlegg: 10555
inspector
24.11.20 22:57
kristofferbd: men formålet i denne utviklingen har hele tiden vært fred og samarbeid.

Du bør se mer på realpolitikk enn på festtaler......

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 22:59
vif_support: Nei til EU Nigel Farage final speech in the EU Parliament

Du trekker frem Nigel Farage, ja. Mannen som i flere år livnærte seg på europeiske skattebetalere da han satt Europaparlamentet. Han har tjent seg rik på å føre britene bak lyset, så egeninteressen har nok kommet milevis foran nasjonens interesser. 

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
24.11.20 23:05
inspector: Du bør se mer på realpolitikk enn på festtaler......

Og du bør vise til fakta for påstandene dine. Det faktum at Vest-Europa har vært preget av fred og velstand etter at det europeiske samarbeidet ble en realitet i 1952, kan du ikke komme unna. 

Derimot er Nigel Farage, som nevnt i innlegget mitt ovenfor, en som holdt festtaler om hvor prektig Storbritannia skulle bli etter utmeldelsen. Resultatet får vi nok ikke enda, men slik det ser ut nå, med gjentatte forsinkelser og uenighet partene imellom, ser det ikke veldig lyst ut for Farages spådommer. En større pengegrisk j**** skal man lete lenge etter - man må i alle fall over dammen. 

(Innlegget ble redigert 24.11.20 23:12)

Bakkus

Innlegg: 5326
Bakkus
24.11.20 23:11
inspector: Parisavtalen har begrenset sin agenda til å redusere menneskeskapte klimaforandringer ?

Det har aldri vært agendaen. Hele ledelsen i Parisavtalen og FN har ikke annet enn maktpolitiske, militære og økonomiske agendaer.

farout05

Innlegg: 4093
farout05
24.11.20 23:59
kristofferbd: Selvfølgelig må Norge ha en demokratisk forankring, i form av folkeavstemning, for å slutte seg til EU.

Ja, du ønsker deg nok en videreføring av å skåne ja-partiene, og la media og byråkratiet ta seg av fotkrigen foran ei folkeavstemning.

I følge vår konstitusjon er det stortinget som kan vedta innmelding i EU, og utmelding av EØS. Vi har et representativt demokrati. Hvis dette skal fungere er dette saker som må igjennom en offentlig debatt (grunnloven § 100) som gir velgerne nødvendige kunnskaper om sak. Dette setter velgerne i stand til meningsdannelse og å ta valg. Partiene ber om velgernes tillatelse i valgkampen, vi velgere stemmer, og så er det opp til stortinget å eventuelt gjøre vedtak om innmeldig i EU eller utmeldelse av EØS.

På denne måten fungerer demokratiet. Det er helt legitimt å ville ha EU-medlemskap og EØS, men sakene må avgjøres slik vår konstitusjon bestemmer og etter at velgerne har fått kunnskapene om sak som de har krav på.

Det vil i så fall være første gang at vårt forhold til EU blir avgjort i pakt med vår konstitusjon og et representativt storting.

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
25.11.20 07:07
kristofferbd: Som jeg sa er Kull- og stålunionen forløperen til EU. Fra opprettelsen av førstnevnte union og til EU ble det gjennomført både geografiske og overnasjonale utvidelser, men formålet i denne utviklingen har hele tiden vært fred og samarbeid.

Sukk, og som sagt: Kull og stålunionen er noe helt annet enn EU.

Dette blir omtrent som å debattere EU med folk som fortsatt tror det er et handelssamarbeid og heter EF...

farout05

Innlegg: 4093
farout05
25.11.20 08:20
kristofferbd: Nordmenn flest ønsker seg EØS-avtalen, ikke total isolasjonisme - som du ønsker.

Nordmenn flest har svært liten peiling på hvilke konsekvenser EØS-avtalen gir. F.eks etter å ha fått en god del kunnskaper om Acer pga. at media slapp litt opp på restriksjonene, viste måling at bare 9 % støttet ja-partiene. Acer ble vedtatt i stortinget med over 75 % flertall.

Dette forteller både om folkets holdninger til suverenitetsavståelser til utlandet (når kunnskap blir gitt), samt om demokratiets fall i Norge.

Mener du at landene som står for 95 % av eksporten til EU basert på handelsavtaler og WTO er isolerte?

 

inspector

Innlegg: 10555
inspector
25.11.20 08:38
kristofferbd: Det faktum at Vest-Europa har vært preget av fred og velstand etter at det europeiske samarbeidet ble en realitet i 1952, kan du ikke komme unna.

At EU forsøker å stjele æren for fred i Europa fra Nato er ikke noe nytt. Velstandsutvikling i en gjenoppbyggingsfase hviler på denne Nato-skapte stabiliteten.

EUs våte drøm er å overta Natos «politirolle», men glemmer helt sine egne iboende motsetninger og Russlands ryggmargsreflekser som nå får ny næring.

1769

Innlegg: 55018
1769
25.11.20 09:10
newsflash: Sukk, og som sagt: Kull og stålunionen er noe helt annet enn EU. Dette blir omtrent som å debattere EU med folk som fortsatt tror det er et handelssamarbeid og heter EF...

Det blir som å si at Frankrikes historie startet med etableringen av den femte republikk i 1958, og at alt som skjedde forut var noe annet. I tillegg til å være åpenbart sprøyt er det litt rart at det kommer fra deg, du som hele tiden refererer til Monnets metode når du skal kritisere EU. 

1769

Innlegg: 55018
1769
25.11.20 09:15
inspector: At EU forsøker å stjele æren for fred i Europa fra Nato er ikke noe nytt.

Det er mer enn nok ære både til EU og NATO. Det ene utelukker ikke det andre. Motsetningene mellom Frankrike og Tyskland har vært årsak til tre kriger i Europa mellom 1870 og 1945. Noe slikt er helt utenkelig i dag, takket være NATO og EU. Til sammenligning er ikke en krig mellom NATO-medlemmene Hellas og Tyrkia like utenkelig. 

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
25.11.20 10:52
1769: Det blir som å si at Frankrikes historie startet med etableringen av den femte republikk i 1958, og at alt som skjedde forut var noe annet. I tillegg til å være åpenbart sprøyt er det litt rart at det kommer fra deg, du som hele tiden refererer til Monnets metode når du skal kritisere EU.

Jeg har da ikke benektet at EU startet med Kull og Stålunionen?

Det jeg sier at det ikke er det samme. 

1769

Innlegg: 55018
1769
25.11.20 12:25
newsflash: Jeg har da ikke benektet at EU startet med Kull og Stålunionen? Det jeg sier at det ikke er det samme.

Det er da vel heller ingen som har hevdet at det er det samme. 

newsflash

Innlegg: 31647
newsflash
25.11.20 15:26
1769: Det er da vel heller ingen som har hevdet at det er det samme.

Vel, det blir hevdet at EU er fredsskapende og det henvises til kull og stålunionen. 

EU er noe helt annet, og er slett ikke fredsskapende, tvert i mot. 

kansas00

Innlegg: 23406
kansas00
25.11.20 15:51
kristofferbd: EU er det største fredsprosjektet i verdenshistorien. Alle verdenskriger har hatt sitt utspring i Europa. Nå er forholdet mellom de europeiske landene heller preget av handel og vennskap, bare se på utviklingen mellom de tidligere så bitre rivalene Tyskland og Frankrike. Det er en skam at ikke Norge, i motsetning til våre nordiske venner tar del i dette.

Fredsprosjekt ? Frankrike flyttet vel bare krigføringen sin til andre land. 50-tallet var jo tiden for en ekstremt brutal og blodig krig i algerie (blodigste frigjøringen i afrika). Så om EU er et fredsprosjekt er det merkverdig hvor lite andre land i unionen kan påvirke en kolonimakt i sin krigføring.. mulig det bare dreide seg om handel.. i så måte kan man ikke snakke om et fredsprosjekt for eu(og dets forløperes del).

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
25.11.20 16:12
kansas00: Fredsprosjekt ? Frankrike flyttet vel bare krigføringen sin til andre land. 50-tallet var jo tiden for en ekstremt brutal og blodig krig i algerie (blodigste frigjøringen i afrika). Så om EU er et fredsprosjekt er det merkverdig hvor lite andre land i unionen kan påvirke en kolonimakt i sin krigføring.. mulig det bare dreide seg om handel.. i så måte kan man ikke snakke om et fredsprosjekt for eu(og dets forløperes del).

Du kan si mye om de brutale krigene i Afrika. Men at de er verre enn første og andre verdenskrig i Europa, er tull.

Nå snakker jeg for øvrig om freden EU dannet blant de tidligere så krigerske rivalene Frankrike og Tyskland.

EU er for øvrig blant de fjerde største bidragsyterne til utviklingsland, så at de ikke prøver å oppnå fred og velstand i andre deler av verden, som du initierer, er også tull.

kansas00

Innlegg: 23406
kansas00
25.11.20 16:17
kristofferbd: Du kan si mye om de brutale krigene i Afrika. Men at de er verre enn første og andre verdenskrig i Europa, er tull.

Ingen som har sagt det er verre.. Var utelukkende på ditt argument om EU som et fredsprosjekt.. Det brytes jo greit ned med slike eksempler. Om det var et fredsprosjekt burde nå de andre landene i unionen eller fellesskapet kunne påvirke frankrike til å stoppe sin krigføring. Så nei.. ikke noe fredsprosjekt. Sannsynligvis gikk sannsynligvis heller de andre union-landenes stål og kull inn i produksjonen av det militære utstyret frankrike kriget med.. så økonomisk vinning på at frankrike drev krig...

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
25.11.20 16:39
kansas00: Sannsynligvis gikk sannsynligvis heller de andre union-landenes stål og kull inn i produksjonen av det militære utstyret frankrike kriget med.. så økonomisk vinning på at frankrike drev krig...

Kan du begrunne spekulasjonene dine med harde fakta, vær så snill?

BeNice

Innlegg: 1576
BeNice
27.11.20 09:07

Spørs om ikke Uncle Sam vil sette en del i mot norsk EU medlemskap. 

kristofferbd

Innlegg: 1263
kristofferbd
27.11.20 12:07
BeNice: Spørs om ikke Uncle Sam vil sette en del i mot norsk EU medlemskap.

Hvorfor det?

BeNice

Innlegg: 1576
BeNice
27.11.20 17:24

@kristofferbd :Hvorfor det?

Det gir mindre markedsplass og flere restriksjoner for selskaper utenfor EU. 

Jo større og mere samlet EU jo vanskeligere er det for andre regioner å selge der. På sikt kan man bli helt uavhengig også militært . Norge er nært tilknyttet USA så det er forståelig at man ikke vil miste kontakten. Tror de er ganske fornøyd med at GB gikk ut og bidro nok med sitt i så måte. 

Hvorfor tror du vi ble spionert på når vi skulle velge nye jagerfly?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg