Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Handelskrig?.

NYTT TEMA
Herinacius

Innlegg: 7284
Herinacius
18.09.20 23:59

Spørs hvor ledende de trenger å bli. Saken er bare at de ikke har villet ta investeringen på dette området fordi det ikke syntes å være nødvendig.


Tror noen virkelig at indernes engelskkunnskaper gjør India mer i stand til å utvikle seg enn Kina ? :D India følger en vestlig for ikke å si kolonialistisk modell som gjør det umulig, spesielt under kakerlakken Modi.

ondoro

Innlegg: 34641
ondoro
19.09.20 23:52
kansas00: Kan jo lure på hvordan Kina skal få til det. Er jo ingen hemmelighet at USA som verdens stormakt teknologisk er det mye pga. at de beste forskerne rundt omkring i verden nettopp kommer til USA. I så måte om kineserne skal konkurere om disse, så må de kunne tilby det samme eller mer.. Utover dette er det jo mange faktorer som er helt umulig for kina å omgå i forsøk på tiltrekke seg til de klokeste hodene i verden. Nemlig språket.

Har de ikke allerede klart det da?  eller det er i det minste like om hjørnet, det skrives jo om det over alt. 

Det som er forunderlig når jeg ser på VGD er hvor uopplyste folk er, vel jeg får vel unnskylde fordi man blir ikke opplyst gjennom vestlig presse og massemedier.  Det kan virke som man tror det Kina som var for 10 år siden er der enda, det er ikke det. Det kina som var i 2019 er heller ikke der for vi er på vei mot slutten av nytt år. 

Språk? Ja det ordner seg nok skal du se. 

(Innlegget ble redigert 19.09.20 23:52)

kansas00

Innlegg: 23117
kansas00
20.09.20 12:20
ondoro: Har de ikke allerede klart det da? eller det er i det minste like om hjørnet, det skrives jo om det over alt.

Tja.. tror man kan få svar som peker i alle retninger bare man søker rundt på nettet. Ingen som benekter at kina har tatt steget opp og også er store på teknologi og utvikling. Kall det stormakt om man vil. Uansett er det et skritt til å være ledende. Det er nåd et kinas statsleder sier nå. Det fordrer jo at man må gå forbi konkurenten (USA) om på basises. Nemlig der kunnskapen kommer fra (universiteter, høyskoler etc). Det er noe slående ved Kinas som en mulig teknologisk stormakt at deres universiteter og utdanningssteder ikke når opp de internasjonale rangeringssystemene som er...

Måten kina håndterer "intellectual property" på for utenalandske aktører som vil inn på deres markeder etterlater mulig et inntrykk av makt/nasjon som kanskje er bedre på å nettopp ta andres teknologi (og om mulig gjøre den bedre... litt sånn som japan gjorde noen tiår tidligere)... Uansett da vil man jo ikke være ledende, men være avhengig av andre. Xi Jingping har nå satt seg mål om å gå forbi...

Så saken er nå ikke om kina er en stormakt innen teknologi og utvikling.. er vel heller om og kanskje mer interessant hvordan kina skal gå forbi USA og bli det landet andre faktisk kopierer. Pr. nå er det nå slik i stor grad at det er kina som kopierer omverden.

(Innlegget ble redigert 20.09.20 12:27)

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
20.09.20 12:48

USA taper på de fleste felter økonomisk og teknologisk sett, det eneste som finnes av lyspunkter er tre; for det første dollarsystemet som betyr at USA er finansielt sett mye sterkere enn den reelle styrken som bare er mindre enn en tredjedel; for det andre hadde USA vært veldig tidlig ut innenfor kommunikasjonsteknologi og dermed tok en klar ledelse med hjelp av "Big Tech"-selskaper som Facebook, Apple, Google etc; for det tredje hadde USA vært i stand til å militarisere den digitale teknologien ved å ha direkte adgang på finansielle kapasitet og store R&D ressurser.

Men annetsteds er det klart at USA hadde sakket meget langt bak resten av verden; den globale bilindustrien domineres simpelt bare av asiatiske og europeiske bilmerker fordi overfokus på SUV og kostbare biltyper hadde fulgt til for sterk lokal spesialisering på tap av tilpasning. Det har vært en for sterk militarisering av flyindustrien slik at man etter hvert mistet mer og mer av sivilflymarkedet, Boeing sliter sterkt og man ser ikke mye fornyelse der i kontrast til resten av verden. Dette skyldes en sterk motvilje mot statssubsidiering som hadde oppstått som et resultat av nyliberalistisk ideologi - i dag sliter man med å opprettholde kollektivtransport som i flere delstater hadde fått altfor lite offentlig støtte. Innenfor jernbanen er USA så langt bak resten av verden at det ikke er morsomt, det er afrikanske tilstander mange steder, og Amtrak hele tiden trues med nedleggelse. Skipsbyggingen er nedleggelsestruet; proteksjonistiske lover, fravær på skipsbyggingsekspertise og liten etterspørsel har fulgt til at cruiseskip, tankskip, bulkskip og nærmest alt over 150+ størrelse uteblir. Allerede i 1970-tallet var dette innsett, men ingenting var gjort.

I fakta; suksesshistoriene i USA knyttes mer til enkeltfirmaer som Tesla og SpaceX som kunne ha blitt meget effektive lokomotiver for å trekke USAs økonomi inn i fremtiden, men disse plages av problemet med manglende statlig samarbeid innenfor pengestøtte, regulering og lovpåbud - California er nærmest alene om å tilrettelegge nullutslippskjøretøyer. Som i Norge har disse blitt enkelte stjerner som skinner, men alene i himmelen. Det har blitt høstet at tradisjonelle og sterke firmaer har mistet tilpasningsevne, men også at nystartede firmaer har mye større problemer med et finanssystem som favoritterte større og pengesterke firmaer. Dermed kan ikke økonomien fornye seg som i eldre tid.

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-16/are-batteries-the-trade-war-china-s-already-won

I tretti år hadde man forstått at miljøvennlige teknologi er fremtidens produkter man burde tar en ledelse i, men anstrengelsene om å påskynde teknologisk gjennombrudd - som dertil var sabotert i lang tid, spesielt i USA - gikk galt av to årsaker fram til 2010; enten var teknologien ikke voksen nok eller man hadde total fravær på statlig interesse. Det var ingen tilfelle at Kina skulle tar ledelsen, ettersom de klimatiske og topografiske forholdene betyr at forurensningen bli værende lokalt sett, og dermed motiverte myndighetene om å gjøre noe. Så de tilrettelegge utvikling av elektriskdrevne transport med sterk statlig støtte gjennom stimulering, subsidiering og legal innsats - hele ti år før resten av verden med klar unntak av USA. Det var en veldig smertelig og vanskelig periode i 2007-2016; mye måtte sendes tilbake, repareres og man måtte finne seg i mye som ikke aksepteres annetsteds. Men som med utviklingen av forbrenningsmotorkjøretøyet i 1890-1920 klarte man etter hvert å komme i målet.

Nå er Kina på verdenstoppen innenfor elektriskdrevne transport og har tatt en meget klar og sterk ledelse ettersom de nå kan eksportere batterielektriske kjøretøyer som varebil, personbil, lastebil og buss til resten av verden. De er også ved å tvinge seg inn i andre områder for miljøvennlige teknologiutvikling, ikke minst ettersom de må få opp energiproduksjonstakten - de hadde ikke kunne ha batteriferjer og batteribank for store skip fordi det var simpelt ikke nok strøm til overs. Under normale omstendigheter kunne kinesiske elbiler ha overløpt hele Amerika i løpet av de neste årene om det ikke var for handelskrigen og de proteksjonistiske lovene i USA. Kinesisk sans for det praktisk balanses mot amerikanernes kvalitetsfokus.

Nå er USA kommet så langt bak resten av verden at man bare har digitalteknologien å støtte seg på, og her ser det ut at Trump simpelt ikke forstår faren ved restriksjonsfri våpensalg til tvilsomme land som Emiratene ettersom militariserte digitalteknologi er det eneste som i sannheten gir USA sterk fortrinn mot resten av verden. Teknologikrigen har fulgt til at Kina nå anstrenger seg meget sterkt for å ha egne nøkkelindustri, spesielt innenfor semikonduktører og chip.

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-09-19/bloomberg-new-economy-china-is-winning-the-trade-war-with-trump

Kina har vunnet handelskrigen; siden Trump startet har handelsunderskuddet nemlig økt med 25 % - dollaren er i fri fall pga. amerikansk misbruk av dollarsystemet som innbar at ikke-amerikanerne har blitt mer skeptisk enn før, også i Europa, mens Yuan er ved å stige gradvis, men sikkert mot nye høyder. Ved å konsentrere seg om resten av verden (i India har mange begynte å innse at Modis antikinesiske tiltak er skadelig; TikTok er forbudt, men folk flest ignorere forbudet fordi de måtte) og redusere sin avhengigheten av USA kan de tar fordel av USAs meget seriøse svakheter innenfor teknologi og industri. Og hva vil skje om Kina skulle tar førsteplassen innenfor kommunikasjonsteknologi? Da vil USA ha lite å byr på utover bare våpen og atter våpen.

USA kan ikke vinne. Ikke så lenge man er regelrett stivet fast i gårdagens struktur som har utspilt sin betydelighet, dermed må man ha en reformpolitikk som rettes mot selve hjertet av problemet; det politiske systemet som har blitt for sterkt dominert av nyliberalister og kortsiktige ekstremister med for lav kunnskapsnivå.

Kineserne vinner fordi de er IKKE nyliberalistene.

(Innlegget ble redigert 20.09.20 12:49)

kansas00

Innlegg: 23117
kansas00
20.09.20 14:54

Gammel artikkel, men belyser nå likevel dette med Kina og teknologi. Det kan heller ikke avises som anti-kina propaganda. DEt kommer nå fra tyskland som er et av de landene i verden som handler mest med kina. Man advarer rett og slett mot tyveri av teknologi. Og det er nå sjelden man hører om spesifikk nasjoner at de er fare for at teknologien deres skal bli stjålet der. Tyske firmaer operer over hele verden, men det er i kina spesifikt det er et problem.


But China, too, is perceived to be the country where technology mysteriously transfers from in-coming companies with know-how to companies which want to know how.


Slike utsagn kan jo faktisk sette store spørsmålstegn ved om man med Kina  har med en makt som faktisk er på vei til å bli verdensledende. 


Many of them cite the case of Siemens, which introduced the high-speed train to China only to find that subsequent extensions of the system were done by Chinese companies that had learnt or developed the technology very quickly.


Henvisninger til en velkjent sak som var med på å gjøre kina til en aktør på markedet for høyhastighetsjernbane. Om Kina var ledende hvorfor måtte de ha et tysk selskap til kina for å gi fra seg sine teknologi ?


It is very difficult to take a copy-cat to a court in China because the cases of copying products from western countries is actually conduct that the government supports


Til slutt er man jo tilbake til det med å være an autoritær stat.. eller diktatur om man vil kallle en spade for en spade. I en velfungerende stat har man et rettsystem som ordner opp der man ser slikt. I kina sier man selv at det faktisk ikke er mulig imøtegå dette.


Hvordan er det mulig å bli en teknologisk stormakt i en slik røverstat ?  Mulig Xi Jingping vil gi svaret snart.... ?

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
21.09.20 20:11

En føderal dommer stoppet forbudet mot de kinesiske appene fordi det ikke finnes dekning for et inngrep mot handelsfirmaene i tråd med frihandelsreglene, så det må begrunnes - dermed er forbudet fra 20. september satt på hold. Dessuten har det blitt oppdaget at folkeopinionen IKKE VIL HA forbudet fordi det var rekordhøy nedlastningsdata av både app og appstillegg fram til dommeren grepet inn på TikToks anmodning. Mange ment dessuten at det kan oppfattes som et overgrep på privatretten som er holdt meget høyt opp i det amerikanske samfunnet.

https://www.reuters.com/article/usa-china-tiktok-bytedance/bytedance-oracle-at-loggerheads-over-terms-of-tiktok-agreement-idUSKCN26C05N

I mellomtiden er det klart at TikTok har opprettet et datterselskap der 80 % går til Bytedance, 12,5 % til Oracle og 7,5 % til Walmart under firmanavnet TikTok Global - som skal besørge hele verden i tillegg til det nordamerikanske markedet. Dessverre ser det ut at selv om Trump synes å akseptere dette kompromisset, er det kommet tydelige tegn om at Oracle ikke vil forstå faktumet om at de er juniorpartner i det nye selskapet og har deretter prøvd å stjele til seg majoritetsretten ved å si at "amerikansk total kontroll er essensielt". Aktuelt er amerikanerne i Bytedance som er et amerikansk-kinesisk selskap, meget sterkt fiendtlig mot Oracles erklæringene. 41 % av Bytedance er amerikansk.

Så om man setter Oracle på sin plass og får Trumps godkjennelse - han er nødt til det ettersom folkeopinionen ikke er på hans side under TikTok-saken - og amerikansk lov kan står i veien - gjenstår godkjenningen i Beijing, og der er man dypt usikkert om de burde tillate kinesiske algoritmer inn i et selskap som vil da ha 61 % amerikansk eierskap istedenfor 59 % kinesisk.

Som respons på forbudet mot WeChat og TikTok offentliggjort man en svarteliste i Beijing som mente at de vil deretter for fremtiden setter amerikanske firmaer på svartelisten - minst to er der fra før; den ene Lockheed. Dette var nok en advarsel på kinesisk hold.

Men i Beijing fikk private investorer som hadde valgt å starte på egne hånd, hørt at Xi Jinping har planer om å nasjonalisere privatsektoren i den nære fremtiden og har derfor tatt kontakt innad i kommunistpartiet. Store deler av partiet vil heller se større privatsektor fordi de er lojalt mot Deng Xiaopings doktrine, og mange er meget smertelig klart over at Kinas økonomiske fremgang først og fremst skyldes et nært samarbeid mellom private investorer og statlige myndigheter der man hjalp hverandre i tråd med "katten som fanger mus"-holdningen. Det er mulig at Xi kan bli fjernet fra makten når de pengesterke interessene i samarbeid med de progressiv-nasjonale kreftene innser at de må ha intakt og voksende privatøkonomi for å fortsette deres avansement mot I-land status. De liker ikke at Xi ser ut til å sette langvarige planer på risiko.

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3101942/chinas-xi-jinping-calls-loyalty-private-sector-beijing

Xi ser ut til å realisere dette, og har derfor kommet med blandede signaler i hensikten om å forsterke seg og gjøre en overtagelse uoverkommelig gjennom økende myndighetsinnblanding som sett med filmen "Mulan" hvor Disney måtte samarbeide med myndighetene, noe som selv i Kina vekker avsmak. Men kineserne flest er mye smartere enn det. Det kan bli et meget stort problem internasjonalt sett spesielt innenfor kommunikasjonsteknologi om et privatfirma ikke lenge kan skilles fra et statefirma og dermed vil gjøre utenlandske kjøperne mer skeptisk enn tidlig. Det kan slutte med at Xi og hans kadrene vil gjør mer skade enn Trump kunne gjøre.

https://www.sentinelassam.com/topheadlines/chinese-communist-party-to-take-control-of-private-sector-502516

For det er sett voksende tegn på tankepoliti og ideologisk retningsanføring som i Mao-tiden med "fire bevisstheter", "fire selvtillitsbilder" og to "sikkerhetstegn" for "ideologisk styring, "selvdisiplin", "moral styrking" og så videre i sann marxistisk og konfusiansk ånd.

https://www.nytimes.com/2018/02/26/world/asia/xi-jinping-thought-explained-a-new-ideology-for-a-new-era.html

Om det ikke er nok med den amerikanske aggressiviteten, så må kineserne trues av en alvorlig trussel fra innsiden hvor en byråkrat drømmer om å bli den neste Mao! Han er i ferd med å gjenopplive den paternalistiske maktatferden som var forkastet av partiet etter Maos død, Deng Xiaoping hadde uttrykket sagt at ordet lingxiu vil aldri brukes på nytt etter hans død. Dette ignorere Xi helt glatt.

Xi er ved å gjøre seg til mer enn Mao; han er i ferd med å bli Kinas svar på Kim Il Sung fra Nord-Korea.  

(Innlegget ble redigert 21.09.20 20:12)

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
26.09.20 22:03
Varulv2478: Det finnes ingenting som kan legitimere svartelisting av en av verdens ledende semikonduktørprodusentene som er essensielt for det globale kommunikasjonsteknologimarkedet som blant annet gir oss smarttelefoner som har kinesiske deler i seg, selv amerikanske har disse. SMIC er internasjonalt, og om disse selger sine produsenter til militæret eller samarbeidet med militæret i Kina er det fullt tillatt - et slikt angrep vil betyr en krenkelse av den kinesiske suvereniteten. Aktuelt går over to tredjedeler av SMIC-produsenter til verden utenom Kina, spesielt Qualcomm i USA. Dette er snakk om semikonduktører og basisvarer fremfor dataferdigvarer som kunne lede til beskylding for spionasje, som så langt har ikke blitt bevist gjennom Huawei. Dette vil ramme hele verden fordi smarttelefonmarkedet kan risikere å fordyres og i verste fall stoppet helt opp.

Det har hendt, Trump-administrasjonen valgt å ignorere skadevirkninger ved å angripe den kinesiske semikonduktørproduksjonen ved å tvinge gjennom et krav om at amerikanske firmaer - selv om flere og flere nå har varslet åpen opprør mot både tariffer og lisensforlangelse - må deretter ha lisens for å handle med SMIC. Dette er galskap! Spesielt når man mente begrunnelsen for et slikt inngrep skyldes at SMIC er involvert med det kinesiske militæret! Det er som hvis man skulle blokkere Boeing fra passasjerflymarkedet fordi dette firmaet har et dypt og nært samarbeid med det amerikanske militæret!

https://www.nytimes.com/2020/09/26/technology/trump-china-smic-blacklist.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-26/u-s-government-sanctions-chinese-chipmaker-smic-ft-reports

Da betyr det at USA betrakter Kina som et fiendeland man ment seg i konflikt med ettersom slike sanksjoner og inngrep ikke kunne rettferdiggjøres i fredstid! Spesielt ettersom hele verdensmarkedet for kommunikasjonsteknologi vil bli hardt rammet, ikke minst for amerikanske kjøperne som Qualcomm som trenger billige semikonduktører som ikke er så avansert, for majoriteten av sine produktene. Ved å svarteliste SMIC med en slik begrunnelse betyr det i realiteten at sterke krefter i USA har blitt så militaristisk, at de tror de er kommet i krigstilstand mot Kina globalt sett. Begriper de ikke noe som helst? Hva vil skje om Kina skulle svarteliste alle amerikanske firmaer pga. deres tilknytning til det amerikanske militæret? Eller at hvilken som helst land kan deretter stenge ut amerikanske firmaer som er "for nær" militæret?

Dette er sinnssykt. Det er nå blitt meget tydelig for alle at amerikanerne under Trumps ledelse og med en dyp militaristisk kongress hvor halvparten rett og slett har ikke kunnskap om folkerett eller internasjonale sedvaner, er gått så fullstendig utenfor kontroll at man villig ignorere sin egne forretningsstand som har blitt så oppbrakt over handelskrigen og teknologikrigen, at de mer eller mindre gjør åpen opprør. Dessuten er det åpenbart at man ikke respektere ordtaket "Ikke gjør det du ikke vil andre kan gjøre mot deg", slik at de helt ignorere faktumet om at Kina er den mektigste makten i verden etter USA selv.  

https://technosports.co.in/2020/09/26/tsmc-u-s-china-scuffle-to-increase-the-cost-of-semiconductors/

Eksperter over hele verden er rasende, fordi de vet at dette vil fordyre kommunikasjonsteknologimarkedet i uante høyder, skape sterk ustabilitet fordi Taiwan kan ikke håper på å erstatte SMIC som ikke bare produsere semikonduktører, men også delvarer og fullføre arbeidet på andre firmaers produkter fra hele verden inkludert USA selv. Det vil tar tid - flere år - for TSMC å åpne fabrikker i USA, hvor lønnskostnadene og så mye annet vil betyr flerdobling av produksjonsutgiftene.

Semikonduktørene benyttes for militære oppdrag, og hva så? Qualcomm, praktisk talt alle High-Tech firmaer i USA har et nært samarbeid med det amerikanske militæret i deres egne land, så SMIC i sitt egne land er fritt til å støtte sitt egne militæret. Ved å hevde dette har USA rett og slett sagt at de ikke respektere et annet lands suverenitet.

Dette varsler krig om USA ikke stoppe helt opp og innser hva de er i ferd med å gjøre.

(Innlegget ble redigert 26.09.20 22:04)

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
26.09.20 22:09

"The United States’ greatest power comes from being able to print the world’s money and all the operational powers that go along with that."

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/ray-dalio-sees-enemy-within-as-he-ponders-us-china-clash/articleshow/78330516.cms

Da burde alle verdens regjeringer gå sammen om å hente ut alle overflødige dollarreserver og tilintetgjøre dem fordi de gir USA altfor mye makt som nå misbrukes helt tankeløst mot hele verden for hender på et ustabilt og arrogant folk som har mistet selvkontroll.

(Innlegget ble redigert 26.09.20 22:09)

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
26.09.20 23:22
Varulv2478: misbrukes helt tankeløst mot hele verden

Hvis Biden skulle vinne i november (noe jeg for guds skyld håper han gjør) så tror jeg han vil få en stor jobb med å reparere de skadene som Trump har forårsaket på USAs omdømme. Trumps vanvittige politikk har svekket mange lands tillitt til USA, og for kineserne er nok tilliten til USA ruinert for godt.

kansas00

Innlegg: 23117
kansas00
26.09.20 23:34
Lenta: Hvis Biden skulle vinne i november (noe jeg for guds skyld håper han gjør) så tror jeg han vil få en stor jobb med å reparere de skadene som Trump har forårsaket på USAs omdømme. Trumps vanvittige politikk har svekket mange lands tillitt til USA, og for kineserne er nok tilliten til USA ruinert for godt.

Tja.. Biden må jo følge opp. Han har jo lagt seg på samme sporet som Trump ved å oppfordre folk til å handle amerikansk via lansering av en "buy american"-kampanje. Slagord som definitivt hinter i retning av fortsatt proteksjonisme og "usa-first" i handelspolitikken om han skal følge opp.. Høres ikke så ulikt ut fra Trump.. Buy American, Make America Great Again osv.. enda ikke kommet med slagord og politisk retorikk som kontradikterer Trumps politikk på handel.. Som linken under sier så har nå Biden siktet seg inn på å gjøre det største bruk av penger på egen økonomi siden 2.vkrig.. Ser ikke ut som det blir lettere for usas "venner" i europa å få biden som motpart når man i usa skal kjøpe amerikansk og bruke amerikanske skattepenger i usa.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53358574

Rart hvordan alt Trump gjør er vanvittig og ekstremt, når motparten signaliserer mye av det samme og blir omfavnet av den liberale pressen i europa... Mulig de ikke hører budskapet, men melder sin egen mening så fort det ser ordet Trump...

(Innlegget ble redigert 26.09.20 23:38)

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
26.09.20 23:50
kansas00: Høres ikke så ulikt ut fra Trump

Ingen amerikansk president vil være noen venn av Kina, men Biden vil forhåpentligvis gjøre ting på en litt mer taktfull måte enn Trump som har valgt å gå i strupen på en annen stormakt som om man befant seg i en krigssituasjon.

 

Som varulv sier så er dette galskap. Visstnok så er USA fortsatt en mektig stat, men Kina er ikke akkurat noe lilleputtland det heller. Ett av de største og mest omfattende bilaterale forholdene i verden bør etter min mening håndteres med litt mer finesse, med mindre man faktisk ønsker å starte en ny kald krig, eller trigge en varm en. Trump skaper utrygghet og usikkerhet for hele verden.

Trump må bort!

(Innlegget ble redigert 26.09.20 23:51)

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
27.09.20 11:24
Lenta: Ingen amerikansk president vil være noen venn av Kina, men Biden vil forhåpentligvis gjøre ting på en litt mer taktfull måte enn Trump som har valgt å gå i strupen på en annen stormakt som om man befant seg i en krigssituasjon.

Som varulv sier så er dette galskap. Visstnok så er USA fortsatt en mektig stat, men Kina er ikke akkurat noe lilleputtland det heller. Ett av de største og mest omfattende bilaterale forholdene i verden bør etter min mening håndteres med litt mer finesse, med mindre man faktisk ønsker å starte en ny kald krig, eller trigge en varm en. Trump skaper utrygghet og usikkerhet for hele verden.
Trump må bort!

Enig! En av de viktigste reglene innenfor internasjonale relasjoner er å ikke hisse opp til krig eller innlede seg på bevisste sabotasje, dette hadde vært forstått gjennom århundrene gang på gang etter destruktive kriger og kappløper mellom stormakter som endt opp med at skadevirkningene alltid er større enn det man ville ha. Selv ikke da Sovjetunionen og USA brøt med hverandre, hadde begge makter inntatt en så provoserende innstilling som Trump hadde gjort, rett og slett fordi begge var meget ansvarsbevisst om risikoen - derfor hadde begge makter en grunnleggende forsiktighet som avverget atomkrig.

Men her er det klart at USA ment sin hegemonimakt - som i virkeligheten bare er tretti år gammelt siden Sovjetunionens kollaps - har blitt truet, og istedenfor å reformere seg for å slutte med å gi Kina fortrinn som utkontraktering gjennom stimulering (som kongressen nå forstår) og tar opp konkurransen etter egne regler - hadde man valgt å bryte verdensmarkedet, bruke tvang og tydde til meget amoralske virkemidler. Uten å fatte at Kina og USA hadde blitt meget tett på hverandre, slik at det Trump gjør, er til sterk skade for egne side som for motparten. Nå er ekspertene enig om at handelskrigen var en grotesk feil, og teknologikrigen er i ferd med å skape ugjenopprettelige skader globalt sett.

Biden er diplomatisk nok til å forstå viktigheten av ansvarsbevissthet i de internasjonale relasjonene. Det kan ikke sies om Trump som mer eller mindre har rablet helt.

(Innlegget ble redigert 27.09.20 11:24)

Jobs

Innlegg: 11740
Jobs
27.09.20 11:35
Lenta: Trump må bort!

Xi også,han er den farligste lederen i verden nå,og i en helt annen liga en trump.Det er bare og lese hans lovnader om Sørkina-havet og Taiwan ,så forstår en fort at han vil starte den tredje verdenskrig om han ikke blir styrtet.

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
27.09.20 14:11
Varulv2478: teknologikrigen er i ferd med å skape ugjenopprettelige skader globalt sett.

I kinesiske statsmedier snakker man i dag om en "ny lang teknologi mars" for Kina etter at USA angrep SMIC.


Kineserne ser ut til ha innta en ydmyk holdning til akkurat denne konflikten. De innser at USA har ett teknologisk forsprang som det vil bli vanskelig å ta igjen med det første. Derfor snakker man igjen om en lang mars, noe som kinesiske politikere gjerne gjør når det skal forberede befolkningen på en lang, hard kamp for å sikre Kinas selvstendighet innenfor vitale strategiske områder.


"Vi har ikke noe annet valg enn å slippe løs det kinesiske folks kreativitet." avslutter artikkelen med i propaganda avisen Global Times.


Noen indikatorer er oppløftende for Kina sin del. Kina har blitt en av de ledende aktørene innenfor R&D (research and development) kun overgått av USA. De har hatt en rask vekst innfor dette feltet som har har minsket gapet med USA. De har også blitt en leder i patentsøknader. Så kan man kanskje spørre seg hvorvidt prinsippet kvalitet fremfor kvantitet gjør seg gjeldende her?

kansas00

Innlegg: 23117
kansas00
27.09.20 14:14
Lenta: Ingen amerikansk president vil være noen venn av Kina, men Biden vil forhåpentligvis gjøre ting på en litt mer taktfull måte enn Trump som har valgt å gå i strupen på en annen stormakt som om man befant seg i en krigssituasjon.

Tja enhver president som har vært siden nixon dro til kina har nå vært på vennlige termer med kina. Gode illustrasjoner på dette er det faktumet at amerikanske presidenter har invitert disse hjem til sine private hjem. Eksempelvis som Reagan + Bush som inviterte kinas ledere i sin periode til sine egne rancher. Trump inviterte faktisk til sin golf-resort. Typisk en plass hvor Trump inviterer sine venner i internasjonal politikk (f.eks shinzo abe, benjamin netanyaju etc.). Er man det motsatt av venner... fiender.. så blir man enten ikke invitert, eller invitasjonen blir til det hvite hus og ferdig med det. Gjelder også dersom man er en mindre viktig figur. Er du Erna Solberg hadde du neppe blitt invitert til presidentens private hjem. Kina har nå blitt usas største kreditor, så sier seg vel selv at det ikke er helt enkelt å legge seg ut med Kina. Så gir liten mening å si at ingen president vil være en venn av kina.. Enhver amerikansk president siden Kina startet sin vei mot sin statskapitalisme har sett viktigheten av å være "venn" med kina... mye ut av egeninteresse.

(Innlegget ble redigert 27.09.20 14:18)

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
27.09.20 14:43
Jobs: Xi også,han er den farligste lederen i verden nå,og i en helt annen liga en trump.Det er bare og lese hans lovnader om Sørkina-havet og Taiwan ,så forstår en fort at han vil starte den tredje verdenskrig om han ikke blir styrtet.

Det er ikke Xi som har revet i støkker avtaler og traktater, forkastet diplomatiet, og gått i strupen på andre land. Det er det Trump som har gjort. Så selv om Xi har ført en mye mer selvsikker og tøff utenrikspolitikk enn sin forgjenger, så kommer han ikke i nærheten av Trump etter min mening.

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
27.09.20 17:40
kansas00: Gode illustrasjoner på dette er det faktumet at amerikanske presidenter har invitert disse hjem til sine private hjem. Eksempelvis som Reagan + Bush som inviterte kinas ledere i sin periode til sine egne rancher. Trump inviterte faktisk til sin golf-resort

Det er nettopp slikt som dette jeg sikter til når jeg nevner ord som finesse og taktfullhet som kanskje kan oppsummeres i det engelske begrepet statesmanship.  Statesmanship beskriver en dyktig og klok statsleder som blant annet forstår viktigheten av diplomati og dialog med andre land, spesielt de man er uenig med.

 

For selv om man har vært grunnleggende uenige på mange områder så har lederne for USA og Kina stort sett klart å forholde seg til hverandre på en noenlunde sivilisert og ansvarsfull måte. På ett personlig plan så kunne man til og med ha en gemyttlig relasjon for å bygge tillit og forstå hverandres intensjoner. Denne type kommunikasjon tror jeg er spesielt viktig mellom to stormakter som betrakter hverandre som strategiske rivaler og konkurrenter. Det er viktig å forstå hva den andre parten tenker og føler.

 

Tidligere ledere har forstått viktigheten av dette, og det gjorde tilsynelatende Trump også i starten før han ansatte disse ekstremt Kina fiendtlige figurene som Navarro og Pompeo i administrasjonen sin. Siden da gikk det raskt nedover med amerikansk diplomati som gikk bort fra dialog og kompromiss til rene gangster metoder som innebærer bruk av ulovlige sanksjoner, trusler, maktmisbruk og provokasjoner. En slags 'might makes right' strategi kan man kanskje også kalle det.

(Innlegget ble redigert 27.09.20 17:47)

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
04.10.20 13:44

Som ett resultat av covid19 har Kina gått forbi USA til å bli EUs største handelspartner. Trump har ved flere anledninger truet EU med straffetoll på diverse varer, og har vist seg som en bølle ved forhandlingsbordet. Dette liker naturligvis ikke europeerne.

Takket være Trumps mobbe taktikk tror jeg Kina bli ett mer attraktivt marked for mange europeiske selskaper i motsetning til USA som har blitt mer uforutsigbart og egoistisk. EU og Kina forhandler om en bilateral investeringsavtale.

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
13.10.20 12:25

Det er interessant å se at til tross for handelskrigen så øker handelen mellom USA og Kina kraftig. Kinas import fra USA økte med 24,7% i september, mens Kinas eksport til USA økte med 20,5%. USA er Kinas tredje største handelspartner etter ASEAN og EU.

Det er ett paradoks at to land som er så i strupen på hverandre samtidig er så avhengige av hverandre. Det viser hvor innviklet forholdet mellom de to rivalene er.

kansas00

Innlegg: 23117
kansas00
13.10.20 18:59
Lenta: Det er ett paradoks at to land som er så i strupen på hverandre samtidig er så avhengige av hverandre. Det viser hvor innviklet forholdet mellom de to rivalene er.

Paradoks.. ? Leser man linken i posten din så gir jo svaret seg...

Chinese exports have been supported by recordd shipments of medical supplies and robust demand for electronic products over the past several months

Varulv2478

Innlegg: 14583
Varulv2478
13.10.20 22:03
Lenta: Det er interessant å se at til tross for handelskrigen så øker handelen mellom USA og Kina kraftig. Kinas import fra USA økte med 24,7% i september, mens Kinas eksport til USA økte med 20,5%. USA er Kinas tredje største handelspartner etter ASEAN og EU.
Det er ett paradoks at to land som er så i strupen på hverandre samtidig er så avhengige av hverandre. Det viser hvor innviklet forholdet mellom de to rivalene er.

Dette eksemplet viser at begge land er for sammenknyttet gjennom det globale fellesmarkedet som hadde fram til 2019 vært respektert og opprettholdt i tråd med begge lands lovverk som fremmet frihandel, regulering og restriksjon av hverandres selskaper. Siden hadde Trump-administrasjonen etter hvert begynte å operere på siden av loven gjennom smutthull som finnes i nasjonalsikkerhetshensyn, det er nå mulig å mene bildeler fra Raufoss i Norge er "en trussel mot det amerikanske folket" for å lansere ulovlige sanksjoner som aktuelt ikke tåler sammenstøt med de amerikanske domstolene som sett nylig med TikTak/WeChat-forbudet som var stoppet av domstolene og denne avgjørelsen er ikke opphevet. Handelskrigen gjennom tariffer og sist ganske tvilsomme sabotasjeaksjoner har kostet USA altfor meget, Xi er klart over dette - og har derfor åpnet for mer eksport til USA og mer import til egne land, noe som er til USAs ulempe.

Siden juni 2020 er det sett at Trump-administrasjonen etter hvert har begynte med å bestride den kinesiske suverenitetsretten og er nå nådde en mental tilstand som kan åpner for et sanksjonsregime a la mot Russland og Iran, selv når det ikke finnes dekning for dette. En ulovlig liste over selskaper som "eies av det kinesiske militæret" har blitt skapt - og dette er 100 % lik fremgangsmetoden mot IRGC i Iran, terroriststemplet er det eneste som mangler, under en fiks ide om at militæret IKKE representere Kina. Det var med bakgrunnen i denne listen SMIC og andre big tech-selskaper var underlagt sanksjoner i september, som skaper sinne også i selve USA. Nå rapporteres det at Trump er fast besluttet om å tilrettelegge en uerklært krig mellom USA og Kina, ved å lansere sanksjoner mot hjemlandsselskaper i selve Kina for å sabotere disses spredning inn i andre markeder som betalingstjenester (lik PayPal) - Ant Group og Tencent.

https://thediplomat.com/2020/10/trump-reportedly-eyes-more-chinese-firms-for-sanction/

Det kunne ikke ha vært mer tydeligere; USA har begynte på arbeidet om å sette Kina under et sanksjonsregime som kan innta samme form som mot Russland og Iran i fremtiden. Enda verre blir det da det kom meldinger om at man vil hindre det meget omfattende og nære samarbeidet mellom AVIC og amerikanske selskaper som Boeing, General El. og Honeywell Inc. - som da protestert voldsomt ved å gjøre det klart at et slikt inngrep vil være i strid med amerikansk lov. AVIC er meget sterkt representert i det amerikanske flymarkedet som en viktig delvareprodusent, og er selvfølgelig en produsent av militære våpen og fly for militæret i Kina. Hvis USA skulle sette AVIC under sanksjoner under påskuddet om at dette "eies" av militæret i Kina, kan man bruke dette mot ALLE privatfirmaer i USA og EU som yter tjenester for militæret i deres egne land.

https://theprint.in/world/avic-the-chinese-aerospace-giant-that-could-be-the-next-target-of-a-us-crackdown/522560/

Hvilken er ikke bare et suverenitetsbrudd og et brudd på amerikansk lov, det er også et brudd på folkerettslige rammer - f.eks FN-charterets selvforsvarsrett og den suverene statens rett til å bruke ressurser i egne forsvar. Hva om Kina skulle slutte med å kjøpe fra alle firmaer som er involvert med det amerikanske militæret, spesielt Boeing i fremtiden? Da vil dette rammer USA og verden svært kraftig. Selv sinofobiske kongressmedlemmer er ikke blind for en slik skadepotensialitet. Kanskje det er hvorfor Trumps folk som vil ha en deskobling mellom Kina og USA, ønsker å gjøre det selv om dette er sinnssykt. 

“Commercial companies are all going to think long and hard of the national-security consequences of engaging with a Chinese company.”

Mannen som sa det, fatter ikke at dette er ord som kan ødelegge den globale frihandelen og dermed skaper store problemer globalt sett fordi våpenhandel og våpenutviklingsindustri utgjør et meget stort hjørnestein - hver enkelte land har deres egne krav og ønsker, og det er mulig at slike holdninger kan ende opp med å skape så uforsonlige tilstander, at det kan destabilisere hele verden - militære vil være de første til å innse dette. Om AVIC og andre kan blokkeres og saboteres, kan man gjøre likedan med USAs egne - og i slutten kan våpenhandelen kollapset. Hvilken er det siste "våpenindustrilobbyen" i Washington ønsker.

Det er nå blitt veldig tydelig at Trump må fjernes fra makten snarest mulig for å normalisere forholdet så det amerikansk-kinesiske rivalforholdet kan inntar mer siviliserte og lovbestemte former. AVIC er viktig i Norge som vel; vi importere nå biler og annet fra Kina - kinesiskbygde elbusser er blitt populært (innkjøringsproblemer som i Haugesund er ikke uvanlig) - og vi handler med Kina mer som likestilte, dessuten er Kina blitt den nye kunden for Råvare-Norge, så USAs sabotasjepolitikk er dermed i klar konflikt med Norges sentrale interesser (Stoltenberg burde innkalles fra NATO, han er blitt en løs kanon).

Hvis kineserne skulle oppfatte seg under et liknende sanksjonsregime med "Maksimal press" om Trump gjenvelges, er det garantert at det vil bli en verdenskrig hvor kineserne vil invadere Sørøst-Asia, tar Sibir og deretter presse ut USA fra Øst-Asia - historien fra 1941 vil dermed gjentar seg, da amerikanske oljeblokade framprovoserte Pearl Harbour-angrepet. Siden vil kineserne systematisk arbeider for å ødelegge USA som verdensmakt fremfor å holde seg til status quo-imperialisme som orientering, av frykt for amerikansk irrasjonalitet.

Et er sikkert; dette må stoppes her og nå. Kina kan skade USA - hvilken er det som ikke er forstått, heller ikke at kineserne kan samle hele verden mot USA i slutten. Skal USA og Kina være fiender, må det skjer innenfor siviliserte rammer. Ikke en nullsum-mentalitet som kan slutte i 50 % for krig og 50 % for fred som det endelige valget. Det er hva nullsum alltid endt i.

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
13.10.20 23:59
Varulv2478: Et er sikkert; dette må stoppes her og nå. Kina kan skade USA - hvilken er det som ikke er forstått, heller ikke at kineserne kan samle hele verden mot USA i slutten. Skal USA og Kina være fiender, må det skjer innenfor siviliserte rammer. Ikke en nullsum-mentalitet som kan slutte i 50 % for krig og 50 % for fred som det endelige valget. Det er hva nullsum alltid endt i.

Jeg er helt enig med deg. Dette er hinsides alt av logikk og fornuft. At Trump administrasjonen forsøker å sanksjonere Kina som om det var en terrorist stat er det glade vanvidd, spesielt med tanke på at Kina nå har blitt en uunnværlig del av verdens økonomien. Kina er den største handelspartneren for over 120 land, over halvparten av verden land. Kina er også den nest største kreditoren for USA etter Japan.

Forstår ikke rådgiverne til Trump noen verdens ting? Forstår de ikke hvilket skadepotensiale denne politikken kan få? Ikke bare for Kina og USA, men hele verden? Vil de starte tredje verdenskrig med Kina så Pompeo får hevne seg for at Kina kalte ham en for løgnhals?

PRC_PDRA

Innlegg: 8418
PRC_PDRA
15.10.20 17:19
Lenta: Forstår ikke rådgiverne til Trump noen verdens ting? Forstår de ikke hvilket skadepotensiale denne politikken kan få? Ikke bare for Kina og USA, men hele verden? Vil de starte tredje verdens

Trump og GOP i USA er verdens største terror-regime, og vi har sett at USA har feilet gang på gang når det gjelder å bevise at de er et "normalt" land etter 1991, da deres dominans fikk fritt spillerom. 

Fasiten ca 30 år etter er at: USA i stor grad er klin kokos, spesielt Bush senior, Bush junior + Cheney + Rumsfeld + Trump / Pompeo og hele den søpla der. 

Vi ser også at det var helt katastrofe at Sovjet ble "demokratisert", men nå har vi heldigvis Kina som er langt mer potent enn Sovjet og kan balansere ut USA etterhvert. 

Det er dette her Trump'ern og slike som han klikker for. De ser at for hvert eneste år, tar Kina igjen USA mer og mer. Om bare noen får år, innen 2030, så har Kina overtatt USA sin økonomi i nominelle tall. Når det gjelder PPP (som er spesielt viktig for våpen og opprustning), så er Kina langt forbi USA allerede. Kina lager de aller fleste våpen selv. 

Noen mener til og med at USA vil miste sin første plass i 2024. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/largest-global-economies-1992-2008-2024/

Uansett, man ser trenden og hvilken vei det går. 

Ferske, oppdaterte kvartalstall fra IMF her:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020

USA vet at hele makta deres er basert på økonomi, fordi det å bare ha militæret (slik Sovjet i sin tid hadde), nytter ikke og er ikke nok, og derfor frykter GOP-terroristene i USA alt som heter normal handel og normale relasjoner med Kina, fordi de ser at når man har et normalt forhold, så taper USA på det, så USA trenger konflikt og krig. 

Det er overhodet ingen tvil i hvem som tjener her på å sprelle vilt og hvem som tjener på normale relasjoner og fred. Kina vil ha normale relasjoner, fred og stabilitet, mens USA, med GOP i spissen vil ha det helt motsatte. 

Derfor er det svært viktig for hele verden nå, og ikke bare Kina, at Biden tar dette om 19 dager fra og med i dag, ellers blir det et rent helvete som venter verden de neste 4 årene om Trump skulle karre til seg en knapp Electoral Vote "seier" nok en gang, samtidig som han taper med flere millioner stemmer nasjonalt. 

ondoro

Innlegg: 34641
ondoro
15.10.20 22:02
PRC_PDRA: Det er overhodet ingen tvil i hvem som tjener her på å sprelle vilt og hvem som tjener på normale relasjoner og fred. Kina vil ha normale relasjoner, fred og stabilitet, mens USA, med GOP i spissen vil ha det helt motsatte.  Derfor er det svært viktig for hele verden nå, og ikke bare Kina, at Biden tar dette om 19 dager fra og med i dag, ellers blir det et rent helvete som venter verden de neste 4 årene om Trump skulle karre til seg en knapp Electoral Vote "seier" nok en gang, samtidig som han taper med flere millioner stemmer nasjonalt.
Lenta

Innlegg: 91
Lenta
16.10.20 12:12
PRC_PDRA: Derfor er det svært viktig for hele verden nå, og ikke bare Kina, at Biden tar dette om 19 dager fra og med i dag, ellers blir det et rent helvete som venter verden de neste 4 årene om Trump skulle karre til seg en knapp Electoral Vote "seier" nok en gang, samtidig som han taper med flere millioner stemmer nasjonalt.

Aldri før har vel så mye stått på spill ved ett amerikansk presidentvalg som nå. Det er ett valg mellom ett USA som raserer internasjonalt samarbeid, og gjør det internasjonale samfunnet om til en jungel hvor den sterkeste rett gjelder, eller ett USA som støtter opp under multilateralisme, samarbeid, og internasjonale organisasjoner.

Trump administrasjonen betrakter internasjonalt samarbeid som ett null summ spill hvor ett lands gevinst må være ett annet lands tap. Som Varulv påpeker så øker risikoen for konflikt og krig med en sånn mentalitet, og det ser vi i forholdet mellom USA og Kina nå. Biden er ingen venn av Kina, men det er det ingen president som vil være. Men forhåpentligvis så vil Biden velge en annen vei enn Trump slik at spenningsnivået mellom stormaktene går ned. Hva annet kan man egentlig gjøre enn å håpe på at Biden vinner når alternativet er så mye, mye verre?

(Innlegget ble redigert 16.10.20 12:16)

Everenga

Innlegg: 6254
Everenga
16.10.20 12:19
ondoro: Det blir vel en litt annen stil, men ellers vil Biden fortsette i samme spor som leder for den imperialistiske verden.

Du ser Kina som et offer for imperialisme? Det er vel ikke et land som driver mer utstrakt imperialisme enn akkurat Kina de siste årene. Å kjøre et hardkjør mot Beijing er en nødvendighet, fordelen er at Biden kan gjøre en united front med andre vestlige land mens Trumps store ord forsvinner i vinden siden han ikke skjønner begrepet alliansebygging. 

Langveg

Innlegg: 16979
Langveg
16.10.20 12:29
Lenta: Aldri før har vel så mye stått på spill ved ett amerikansk presidentvalg som nå. Det er ett valg mellom ett USA som raserer internasjonalt samarbeid, og gjør det internasjonale samfunnet om til en jungel hvor den sterkeste rett gjelder, eller ett USA som støtter opp under multilateralisme, samarbeid, og internasjonale organisasjoner.

Det pussige er at Trump (hittil) ikkje har starta ein einaste krig, det er har derimot kvar einaste av desse presidentane som "støtter opp under multilateralisme, samarbeid og internasjonale organisasjoner", gjort. Trur dessutan at Trump ville ha trekt tilbake mykje meir av styrkane i utlandet om ikkje generalane hadde gått så sterkt imot .. Einaste krigsbrotverket ein kan sjå Trump har gjort, er drapet på den iranske generalen og fleire irakiske offiserar. Det vert lite mot Obamas omfattande dronekrig.  Tør også minna om at privatmannen Trump i si tid var mot invasjonen i Irak. 

(Innlegget ble redigert 16.10.20 12:31)

Lenta

Innlegg: 91
Lenta
16.10.20 12:42
Langveg: Det pussige er at Trump (hittil) ikkje har starta ein einaste krig, det er har derimot kvar einaste av desse presidentane som "støtter opp under multilateralisme, samarbeid og internasjonale organisasjoner", gjort

Det skyldes nok heller at land som Kina, Russland og Iran har utvist en høy grad av tilbakeholdenhet ovenfor gjentatte amerikanske provokasjoner (militære, økonomiske og politiske), enn Trump administrasjonens utenrikspolitikk. Hvor mange ganger har Trumps USA sendt krigsskip gjennom Taiwan stredet, eller bombefly tett inntil russisk territorium? Hvor mange sanksjoner og blokader har Trump innført mot diverse land etter at han tiltrådte som president? Jeg har ikke oversikten lenger, har du?

(Innlegget ble redigert 16.10.20 12:43)

ondoro

Innlegg: 34641
ondoro
18.10.20 16:56
Everenga: Du ser Kina som et offer for imperialisme? Det er vel ikke et land som driver mer utstrakt imperialisme enn akkurat Kina de siste årene. Å kjøre et hardkjør mot Beijing er en nødvendighet, fordelen er at Biden kan gjøre en united front med andre vestlige land mens Trumps store ord forsvinner i vinden siden han ikke skjønner begrepet alliansebygging.

Det er vel kanskje en fordel å kjenne til innholdet eller definisjonen på et ord man bruker. Det finnes ingen seriøse eller vitenskapelige grunner til å kalle Kina imperialistisk ut fra definisjonen av ordet. Men det får bli en annen diskusjon.  Imperialismen angriper hele verden, også befolkningen som bor i de vestlige imperialistiske landene.  Et virus har vel nå vist det til fulle.

Kina klarer seg godt, tross hardkjøret fra et imperie i forfall. Alt går framover, befolkningens levekår bedres stadig, i år fjerner Kina den siste rest av fattigdom i landet. Dette viser den sosialistiske planøkonomiens enorme fordeler.

I år 2021 er det vel igjen Kina som redder verden fra økonomisk kollaps, slik det gjorde etter den såkalte ”finanskrisen”.  Mellom 50 – 60 % av verdens økonomiske vekst i 2021 vil komme fra Kina.

Her er ståa nå etter 3. kvartal ifølge OECD, slett ikke verst det du.

Ellers er det rekord i utenlandske investeringer.   China has a large market with a population of 1.4 billion. With the coronavirus epidemic sweeping the world, China has become a “safe haven” for global capital.

For å nevne litt mer om sosialismens fordeler kan vi jo nevne Vietnam, som slett ikke er noen smågutt med sine nesten 100 millioner innbyggere.

One major Asian economy besides China is set for growth this year—and its GDP just rose 2.6%.

Everenga

Innlegg: 6254
Everenga
19.10.20 13:03
ondoro: Det er vel kanskje en fordel å kjenne til innholdet eller definisjonen på et ord man bruker. Det finnes ingen seriøse eller vitenskapelige grunner til å kalle Kina imperialistisk ut fra definisjonen av ordet.

Så nå på profilen din og fant ut at jeg ikke gidder å mate trollet med et seriøst svar. 

(Innlegget ble redigert 19.10.20 13:06)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg